Jump to content

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Recommended Posts

http://www.esos.gr :

Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2012 12:04

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ:: H θέση της ΚΙΠΑΝ για το Νέο Νόμο, τις Εκλογές Συμβουλίων Ιδρύματος και τη γενικότερη κατάσταση στο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Σύστημα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η χώρα μας διέρχεται την πιο δύσκολη ίσως περίοδο στην πρόσφατη ιστορία της. Η υπέρβαση της κρίσης απαιτεί -μεταξύ των άλλων- περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ενεργοποίηση όλων των οικονομικών, παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών δυνάμεων του τόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι οι χώροι της γνώσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού –με προεξάρχον το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας- καλούνται να διαδραματίσουν ένα σημαίνοντα ρόλο για μια ταχεία και ουσιαστική διέξοδο από την παρατεταμένη οικονομική, θεσμική και κοινωνική κρίση. Η προσπάθεια αυτή, που προϋποθέτει σοβαρότητα, σύνεση και συνέργειες, αφορά όλους μας συλλογικά και ατομικά.

Η Κίνηση για την Πανεπιστημιακή Αναβάθμιση -έχοντας πλήρη επίγνωση όλων των ανωτέρω- έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει βαθιά ανησυχία και έντονο προβληματισμό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα,

 Το πανεπιστημιακό σύστημα επί δύο και πλέον χρόνια βρίσκεται σε «ουσιαστικό λειτουργικό κενό» από τη στιγμή που άρχισε η συζήτηση για τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Τη στασιμότητα και τη λειτουργική ακινησία τον καιρό της αναμονής της θεσμικής ανατροπής τη διαδέχτηκε η «αντίσταση», οι κινητοποιήσεις και τα “lock out” απέναντι στη νέα πραγματικότητα από σημαντική μερίδα των σημερινών πανεπιστημιακών διοικήσεων και το λοιπό πανεπιστημιακό κατεστημένο.

 Στο διάστημα αυτό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και η Πολιτεία γενικότερα, αντί να ανοίξει ένα σοβαρό και δημιουργικό διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα, επέλεξε τη μέθοδο της συστηματικής απαξίωσης του έργου των πανεπιστημιακών συλλήβδην, προώθησε μια προσχηματική διαβούλευση επικοινωνιακού τύπου, κράτησε –μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον- σε μηδενικά επίπεδα τη χρηματοδότηση της έρευνας και άλλων ακαδημαϊκών δράσεων, προχώρησε σε περικοπές πέρα από κάθε λογική στη δημόσια χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων και γενικά δημιούργησε σοβαρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του πανεπιστημιακού συστήματος. Επιπροσθέτως, δεν μπόρεσε να καλλιεργήσει ένα ουσιαστικό, σταθερό και παραγωγικό διάλογο με τη μεγάλη πλειοψηφία της δυναμικής και μεταρρυθμιστικής έκφρασης των πανεπιστημιακών λειτουργών.

 Την ίδια ώρα παρακολουθούμε συλλογικότητες και παράγοντες της πανεπιστημιακής κοινότητας κάθε απόχρωσης και ηλικίας να εξαπολύουν μύδρους κατά του νέου νόμου με κοινό παρονομαστή την επιθυμία τους να διατηρηθεί η παρούσα απαράδεκτη κατάσταση. Επαναλαμβάνονται αυτολεξεί κατά μονότονο και ομοιόμορφο τρόπο τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον κάθε προσπάθειας των τελευταίων δεκαετιών για μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων, ακόμα και αυτής του 1982 (η προδεδικασμένη αντισυνταγματικότητα, το διαπιστωμένο πριν την εφαρμογή ανεφάρμοστο(!!!), η αναπότρεπτη δραματική υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, η καταστροφή των μεταπτυχιακών σπουδών, η υποβάθμιση των πτυχίων σε πιστοποιητικά δεξιοτήτων, η κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η κατάργηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα, η επερχόμενη εμπορευματοποίηση και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η απόλυτη εξάρτηση των Πανεπιστήμιων από το Υπουργείο Παιδείας, κλπ, κλπ).

Απέναντι σε όλα αυτά η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης θέλει να υπενθυμίσει ότι υποστηρίζοντας αταλάντευτα την ανάγκη της ριζικής μεταρρύθμισης, καθ’ όλη τη διάρκεια της προπαρασκευής αλλά και μετά την ψήφιση του νέου Νόμου-Πλαίσιο έχει αναδείξει τα αρνητικά σημεία, τις ατέλειες, τα κενά, τις αντιφάσεις, τις ελλείψεις και δηλώνει ότι παλεύει και θα παλεύει για διαδικασίες συνεχών βελτιώσεων και προσαρμογών στις απαιτήσεις των εξελίξεων. Ως τέτοιες σε αυτή τη συγκυρία θεωρούμε τις προτάσεις, που αποτυπώνονται στις αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και αφορούν μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, την επανεξέταση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Ιδρύματος και των άλλων οργάνων Διοίκησης, την εκλογή Κοσμητόρων από το σύνολο των καθηγητών της Σχολής, τη διατήρηση του Τομέα ως αυτόνομου γνωστικού πεδίου και την ενίσχυση του Τμήματος μέσα από τροποποιήσεις του Νόμου 4009/2011 αλλά και κατά τη διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του κάθε Ιδρύματος. Όμως παράλληλα αισθάνεται την ανάγκη να επαναλάβει συνοπτικά για μια ακόμα φορά τα ακόλουθα:

Ο νέος νόμος καθιστά βασική πηγή εξουσίας σε κάθε πανεπιστήμιο τους πανεπιστημιακούς δασκάλους κατά σαφή και απόλυτο τρόπο. Για πρώτη φορά στα ακαδημαϊκά χρονικά της χώρας, δίδεται η δυνατότητα, η ευκαιρία αλλά και η ευθύνη στο σύνολο των πανεπιστημιακών δασκάλων να καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μόνοι τους την πορεία και τις τύχες του ιδρύματός τους μέσα από ξεκάθαρες ακαδημαϊκές διαδικασίες. Αυτό φαίνεται πως ενοχλεί κάποιους και είναι απορίας άξιον ότι μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και πανεπιστημιακοί καθηγητές!!! Είναι δυνατόν να υπάρχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που φοβούνται τη συλλογικότητα των συναδέλφων και προτάσσουν τις προσωπικές στρατηγικές και αδιαφανή συμφέροντα;

Με το νέο νόμο το κάθε Πανεπιστήμιο αποκτά αυτονομία σε σημαντικά μεγάλο βαθμό από την Πολιτεία και αυτοκαθορίζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, μέσα από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό κανονισμό του.

Προβλέπονται όργανα και δομές που προωθούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση, την κοινωνική λογοδοσία και τον ουσιαστικό έλεγχο των πράξεων της Διοίκησης με διαδικασίες, που από δεκαετίες εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες με πανεπιστημιακά συστήματα διεθνώς ανταγωνιστικά και υψηλών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προδιαγραφών. Μήπως αυτό ενοχλεί και μάλλον φοβίζει κάποιους και ειδικά τις ομάδες εξουσίας και το ποικιλόμορφο πανεπιστημιακό κατεστημένο; Βέβαια η θετική εξέλιξη του όλου εγχειρήματος είναι στενά συνδεδεμένη και εξαρτάται από την ουσιαστική λειτουργία αυτών των θεσμών, το οποίο θα είναι καθαρά προϊόν πολιτικής βούλησης, αποτελεσματικότητας και ανάλογων ικανοτήτων της Πολιτείας, στοιχεία των οποίων την ύπαρξη σοβαρά αμφισβητούμε!!!

Η ουσιαστική ενίσχυση του ακαδημαϊκού και διοικητικού ρόλου της Σχολής, με το κατάλληλο μέγεθος και εύρος πεδίου, επιτρέπει να ανανεώνονται χωρίς καθυστερήσεις τα προγράμματα σπουδών , ακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και εξυπηρετώντας τις ανάγκες της χώρας

Η προβλεπόμενη αξιολόγηση του νέου Νόμου μετά την πρώτη τετραετία και η ανά τετραετία διαμόρφωση του προγράμματος εθνικής στρατηγικής από τη νέα ΑΔΙΠ και το Υπουργείο Παιδείας καθιστούν το πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο πεδίο, στο οποίο η μεταρρυθμιστική παρέμβασή μας θα είναι διαρκής.

Μήνες πριν ψηφιστεί ο νέος νόμος επιμέναμε στην διαμόρφωση ενός σαφούς και δεσμευτικού επιχειρησιακού σχεδίου για την οργάνωση της υλοποίησης του νόμου και διατυπώναμε την πρόβλεψη ότι διαφορετικά ο νόμος κινδυνεύει να βουλιάξει ως συνήθως στο "τέλμα της μετάβασης". Η σημερινή πραγματικότητα με τις καθυστερήσεις και την αδράνεια σε πλευρές εφαρμογής του νέου νόμου πέραν της εκλογής των συμβουλίων δυστυχώς δεν μας διαψεύδει. Η παράταση της στασιμότητας καθιστά διακύβευμα της περιόδου όχι την εφαρμογή ή μη του νόμου, αλλά συνολικά το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα ή τη διατήρηση του σημερινού στάτους.

Η ΚΙΠΑΝ με απόλυτη αίσθηση των ευθυνών της για την υπεράσπιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού καταθέτει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα ακόλουθα αιτήματα ως ένα ελάχιστο συνοδευτικό πακέτο μέτρων:

 Άμεσο διορισμό όλων των ήδη εκλεγμένων νέων μελών ΔΕΠ, απεμπλοκή των εξελίξεων που έχουν ολοκληρωθεί και απρόσκοπτο διορισμό όσων εξελίσσονται. Κάλυψη όλων των θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Π.Δ. 407/80 που έχουν ζητηθεί από τα Ιδρύματα. Επίσης άμεση προώθηση των διαδικασιών για την προκήρυξη των οργανικών θέσεων των μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν (πλήρωση κενών θέσεων αποχωρούντων από την υπηρεσία).

 Διασφάλιση των ερευνητικών και διδακτικών καθηκόντων των λεκτόρων, ρητή εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου και εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

 Συνολική επαναφορά της δυνατότητας μετακίνησης μεταξύ Ιδρυμάτων για όλες τις βαθμίδες και όχι μόνο για τους Καθηγητές. Η προτεινόμενη διαδικασία αποτελεί, στις παρούσες συνθήκες τη μόνη δυνατότητα κινητικότητας των πανεπιστημιακών μεταξύ των Ιδρυμάτων. Ειδικά για τα διαλυόμενα Γενικά Τμήματα, θεωρούμε ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση των συναδέλφων, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης και εκτός Ιδρύματος.

 Σαφή δέσμευση για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας, με ερευνητικά προγράμματα που θα προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους), πάνω στους ακόλουθους άξονες: έρευνα με βάση τις αναζητήσεις της επιστημονικής κοινότητας (βασική έρευνα), έρευνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας, έρευνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της παραγωγής και της βιομηχανίας, κοινωνικό-οικονομική έρευνα και έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Επίσης, θα πρέπει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει πλέον (και άμεσα) τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΠΑ με συνέπεια, διαφάνεια και στοιχειώδη επαγγελματισμό.

 Δέσμευση για το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών ως δημοσίων λειτουργών, με την ενσωμάτωση στον βασικό μισθό των σημερινών επιδομάτων που στην ουσία τους αφορούν στον πυρήνα του πανεπιστημιακού έργου και εξισορρόπηση των ειδικών μισθολογίων χωρίς οριζόντιες ή ποσοστιαίες μειώσεις. Ζητούμε την άμεση συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με τις Ομοσπονδίες των διδασκόντων στα ΑΕΙ και των ερευνητών και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για το νέο ειδικό μισθολόγιο. Ακόμα απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση της χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις προηγούμενων Νόμων επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας για τα μέλη ΔΕΠ και τους δημοσίους υπάλληλους που υπηρετούν στην παραμεθόριο.

Άμεσος επανασχεδιασμός του τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω ουσιαστικού διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα και διαφανών διαδικασιών, ώστε να καταστεί βιώσιμο το υπάρχον, υπερβολικά εκτενές και χαοτικό σύστημα Τμημάτων, Σχολών, Ιδρυμάτων και των παραρτημάτων αυτών ανά τη χώρα. Οι όποιες ανάλογες ρυθμίσεις, όμως, θα πρέπει προφανώς να συνοδεύεται από την πλήρη διασφάλιση του προσωπικού και των φοιτητών.

Καλούμε επίσης τις Πρυτανικές Αρχές των Ιδρυμάτων -ακολουθώντας το παράδειγμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ/19-1-2012/Νο31Β)- να προωθήσουν άμεσα στις Συγκλήτους την ψήφιση της «Κανονιστικής Απόφασης για τις εκλογές των μελών ΔΕΠ», που χωρίς αυτήν δεν προωθούνται εξελίξεις και εκλογές από τον Ιούλιο του 2011 (αφορά τη διαδικασία συγκρότησης των 7μελών εκλεκτορικών σωμάτων για εξελίξεις και μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ καθώς και για τις εκλογές των νέων μελών ΔΕΠ μέχρι την ψήφιση του Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του νόμου 4009/2011).

Για άλλη μια φορά δηλώνουμε σε όλους τους τόνους την πλήρη και καθολική αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, από όπου και αν προέρχεται και σε οποιονδήποτε και αν κατευθύνεται. Ζητούμε από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και ειδικά τους πανεπιστημιακούς δασκάλους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν μας τιμούν και πράξεις που μας ντροπιάζουν συλλογικά, ανεξάρτητα από το πόσοι, ποιοι και για ποιο λόγο τα προκαλούν. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους συναδέλφους μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών, που έχουν επιφορτιστεί το δύσκολο έργο της διεξαγωγής των πρώτων κρίσιμων εκλογών για το Συμβούλιο Ιδρύματος. Παράλληλα, καταδικάζουμε απερίφραστα εκείνους που επιχειρούν το διάστημα αυτό να αποδείξουν ότι οι πανεπιστημιακοί χώροι αντί να αποτελούν υπόδειγμα ελεύθερης διακίνησης ιδεών και σεβασμού των διαφορετικών απόψεων, κυριαρχούνται από τον πολιτικό πολιτισμό της ανομίας, της διαπλοκής και της βαρβαρότητας.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ιδιαίτερα αυξημένων αρμοδιοτήτων, που έχει το πρώτο Συμβούλιο Ιδρύματος (εγκρίνει Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό, γνωμοδοτεί για τη διάρθρωση του Ιδρύματος σε Σχολές αλλά και τις συγχωνεύσεις Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων) θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική τη διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιλεγούν συνάδελφοι διακεκριμένοι επιστημονικά και αφοσιωμένοι ολοκληρωτικά στο ακαδημαϊκό έργο του πανεπιστημιακού δασκάλου. Επίσης είναι σημαντικό να διαμορφωθούν μέσα στα πανεπιστήμια πιο σαφείς απόψεις για τα κριτήρια επιλογής των εξωτερικών μελών του Σ.Ι. και είναι θετικό ότι ήδη έχ

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 19.1k
  • Created
  • Last Reply

http://www.esos.gr :

Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2012 14:33

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: Τα καλύτερα μυαλά του Τόπου, παίρνουν τον δρόμο της μετανάστευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

«Τα νέα παιδιά, τα καλύτερα μυαλά του Τόπου, παίρνουν τον δρόμο της μετανάστευσης» επισημαίνει προς τον πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με επιστολή που του απέστειλε σήμερα, η οποία έχει ως εξής:.

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Σπαράσσεται η καρδιά και θολώνει ο νους μας με όσα συνέβησαν τους τελευταίους καιρούς και εξακολουθούν να συμβαίνουν στον Τόπο μας.

Άνθρωποι με αξιοπρέπεια χάνουν, από τη μία στιγμή στην άλλη, τη δουλειά, ακόμη και το σπίτι τους...

Το φαινόμενο των αστέγων, αλλά και των πεινασμένων – φαινόμενο κατοχικών εποχών – παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Οι άνεργοι αυξάνονται κατά χιλιάδες μέρα με τη μέρα.

Το ίδιο και τα λουκέτα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα νέα παιδιά, τα καλύτερα μυαλά του Τόπου, παίρνουν τον δρόμο της μετανάστευσης.

Οι πατεράδες μας δεν μπορούν να ζήσουν, μετά τις δραματικές περικοπές των συντάξεών τους.

Οικογενειάρχες και ιδίως οι πιο φτωχοί, οι πολύτεκνοι, οι μεροκαματιάρηδες, βρίσκονται σε απόγνωση, μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές των μισθών τους και τους αβάσταχτους νέους φόρους.

Η πρωτόγνωρη καρτερία των Ελλήνων εξαντλείται, η οργή παραμερίζει τον φόβο και ο κίνδυνος κοινωνικής ανάφλεξης δεν μπορεί να αγνοείται πια, ούτε από εκείνους που διατάσσουν, ούτε από εκείνους που εκτελούν τις φονικές συνταγές τους.

Στις δύσκολες και - αναντίλεκτα- κρίσιμες αυτές ώρες, οφείλουμε όλοι να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το γεγονός ότι η ανασφάλεια, η απόγνωση και η κατάθλιψη έχουν φωλιάσει σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Ότι προκάλεσαν δυστυχώς – και συνεχίζουν να προκαλούν – ακόμη και αυτοκτονίες, εκείνων που δεν μπόρεσαν να αντέξουν το δράμα των οικογενειών και τον πόνο των παιδιών τους.

Μπροστά σε όλα αυτά, η Εκκλησία της Ελλάδος αξιοποιεί κάθε δυνατότητα αλληλεγγύης.

Και είναι θετικό που, μέσα στην τόση καταχνιά, ξεπροβάλλει η ευαισθησία, το φιλότιμο και ο αγνός πατριωτισμός των Ελλήνων.

Για να δώσει ένα πιάτο φαϊ, ένα ρούχο, μια ανάσα ζωής στους απελπισμένους.

Δυστυχώς, όμως.

Όπως ξεκάθαρα φαίνεται πλέον, το δράμα της Πατρίδας μας όχι μόνο δεν τελειώνει εδώ, αλλά μπορεί να προσλάβει και νέες ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ζητούνται, άλλωστε, τις ώρες αυτές, ακόμη σκληρότερα, ακόμη πιο επώδυνα, ακόμη πιο άδικα μέτρα, στην ίδια αδιέξοδη και αποτυχημένη γραμμή του πρόσφατου παρελθόντος μας.

Ζητούνται ακόμη μεγαλύτερες δόσεις ενός φαρμάκου που αποδεικνύεται θανατηφόρο.

Ζητούνται δεσμεύσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά αναβάλλουν μόνο προσωρινά τον προαναγγελθέντα θάνατο της Οικονομίας μας.

Και υποθηκεύουν, ταυτόχρονα, την εθνική μας κυριαρχία.

Υποθηκεύουν τον πλούτο που έχουμε, αλλά και αυτόν που μπορεί να αποκτήσουμε στα εδάφη και τις θάλασσές μας.

Υποθηκεύουν την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την Εθνική μας Αξιοπρέπεια.

Απογοητευμένοι, απελπισμένοι και ανήσυχοι Ελληνες μας ρωτούν και ζητούν υπεύθυνες, ειλικρινείς και πειστικές απαντήσεις.

Ρωτούν τι τους ξημερώνει η επόμενη ημέρα.

Ρωτούν που πάει η Πατρίδα μας.

Ρωτούν τι επιτέλους μπορεί να σταματήσει το δράμα.

Τι μπορεί να ξαναγεννήσει την χαμένη ελπίδα.

Δυστυχώς όμως !

Στη διαμόρφωση των αποφάσεων, οι φωνές των απελπισμένων, οι φωνές των Ελλήνων, αγνοούνται προ-κλητικά.

Δυστυχώς, σήμερα, οι Έλληνες δεν βρίσκουμε απάντηση ούτε στα όσα έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται, ούτε στα όσα ζητούνται από τους ξένους.

Είναι, μάλιστα, τουλάχιστον ύποπτη η εμμονή τους σε αποτυχημένες συνταγές.

Και είναι προκλητικές οι αξιώσεις τους σε βάρος της Εθνικής μας κυριαρχίας.

Και αυτό είναι, ίσως, το πιο ανησυχητικό.

Δεν μπορεί, άλλωστε να αγνοείται από κανέναν ότι οι αντοχές των ανθρώπων γύρω μας εξαντλήθηκαν.

Όπως εξαντλήθηκαν και οι αντοχές της πραγματικής οικονομίας.

Και βέβαια, δεν μπορεί παρά να υπάρχουν μπροστά μας και άλλοι δρόμοι.

Δρόμοι πνευματικής ανάτασης και οικονομικής ανάταξης.

Δρόμοι δημιουργίας, ελπίδας και προοπτικής.

Δρόμοι ανοικτοί για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα

Σε αυτούς τους δρόμους οφείλουμε να πορευθούμε όλοι, με τη συναίσθηση της μετάνοιας.

Ενώνοντας τις αστείρευτες δυνάμεις του Έθνους μας.

Αποκρούοντας, ταυτόχρονα, τους έξωθεν εκβιασμούς και απορρίπτοντας τις θανατηφόρες συνταγές τους.

Έχοντας, πάνω απ’ όλα, ακλόνητη τη βεβαιότητα, ότι με τη βοήθεια του Θεού και την πίστη στις δυνατότητές μας μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Η Ελλάδα του Πολιτισμού, η Ελλάδα της Ιστορίας, η Ελλάδα των Παραδόσεων δεν μπορεί να χαθεί ούτε γιατί κάποιοι το πίστεψαν, ούτε γιατί κάποιοι μπορεί να το θέλουν. Η Ελλάδα μας μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Μπορεί, και πάλι, να τραβήξει μπροστά.

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Αυτόν τον δρόμο αναζητούμε και προσδοκούμε οι Έλληνες σήμερα

1 σχόλιο

Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2012 17:36 posted by LOUD AREA

Ο Μανώλης Γλέζος έκανε στη ζωή του κάτι σπουδαίο και ηρωικό, κάτω απο τη μπότα της φασιστικής βαρβαρότητας.

Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα απο την τέχνη του έκανε κάτι εξίσου σπουδαίο.

Έκανε έναν λαό να τραγουδάει τους μεγάλους ποιητές του μέσα στην καθημερινότητά του. Και τα δυο επιτεύγματα, δεν είχαν παγκόσμιο προηγούμενο.

Γαι αυτό και οι δυο υπήρξαν Άριστοι Έλληνες.

Αύριο το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει μια εκδήλωση στην οποία θα πάει και ο Πρωθυπουργός.

Θα είναι αφιερωμένη στην Αριστεία και την Καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Εκεί δηλαδή που άνθρωποι μοχθούν και πετυχαίνουν.

Εκεί απ’ όπου θέλουμε να ελπίζουμε πως θα βγούν Άριστοι Έλληνες.

Θα ήθελα, όλοι οι Άριστοι Έλληνες να είναι αύριο εκεί.

Αλλά δεν θα είναι.

Διότι κάθε Άριστος Έλληνας κάθεται πάνω σε ένα μαύρο ή άσπρο τετραγωνάκι και μάχεται εναντίον άλλων Άριστων Ελλήνων που κάθονται σε τετραγωνάκι διαφορετικού χρώματος.

Αν όμως έβλεπαν τη μεγάλη εικόνα, αν έβλεπαν πέρα απο το τετραγωνάκι τους, τότε θα έβλεπαν τη σκακιέρα.

Και θα ήταν όλοι εκεί.

Για να μεταδώσουν ένα μήνυμα.

Πως εμάς τους Έλληνες όταν μας “πουσάρουν” καταφέρνουμε να γίνουμε ‘Άριστοι.

Ενίοτε και Άριστοι Στρατηγοί.

Κι αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως μια διακριτή εθνοπολιτισμική οντότητα, μέσα στον ιστό των υπερεθνικών δικτύων εξουσίας και χρήματος.

Αν θέλουμε…

Link to comment
Share on other sites

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=56517 :

Οι κλειστοί ορίζοντες των ΑΕΙ

02-02-2012

Του Εμμ. Γ. Φραγκούλη

Ποιος στ' αλήθεια μπορεί να διαφωνήσει με τις απόψεις που κατέθεσε στα πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου για την προώθηση της εξωστρέφειας;

Αναμφισβήτητα οι περισσότερες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το ερώτημα όμως είναι με ποιον τρόπο τα μεγαλεπήβολα αυτά σχέδια θα υλοποιηθούν και δεν θα μείνουν απλές ιδέες.

Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο Πανεπιστήμιο και λειτουργούν ανασχετικά στις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται.

Πρώτα τα καλά νέα.

Στο παγκοσμίου αναγνώρισης επιστημονικό περιοδικό «Nature» δημοσιεύτηκε μια ανάλυση με τίτλο «Top countries 2011 Scientific publications».

Οσο και να φαίνεται παράξενο, οι επιστήμονες που εργάζονται στην Ελλάδα και σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα δημόσια Πανεπιστήμια δημοσίευσαν το 2011 έναν αριθμό εργασιών που, μετά την αναγωγή του στον πληθυσμό της χώρας, κατατάσσει την Ελλάδα στην 21 η θέση σε σύνολο 40 χωρών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτό κατορθώθηκε με τα περιορισμένα χρήματα που δόθηκαν για έρευνα τα προηγούμενα χρόνια.

Διότι δυστυχώς την τελευταία διετία με τις γνωστές/άγνωστες διαδικασίες που εφευρέθηκαν από αυτοανακηρυσσόμενους ζηλωτές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας δεν έχει ακόμη κατορθωθεί να εκταμιευθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ για ερευνητικά προγράμματα.

Ας προχωρήσουμε τώρα και στα δυσάρεστα για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.

1. Τα δύο τελευταία χρόνια για διαφορετικούς λόγους ένας μεγάλος αριθμός μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συνταξιοδοτηθεί ενώ λόγω της τραγικής οικονομικής κατάστασης της χώρας δεν γίνεται αναπλήρωση.

Αποτέλεσμα, η καθημερινή λειτουργία των τμημάτων να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Το προσωπικό δεν επαρκεί, οι διπλωματικές εργασίες καθυστερούν υπερβολικά, μεταπτυχιακά προγράμματα καταργούνται ή υπολειτουργούν.

Αυτονόητο προβάλλει το ερώτημα πώς σε αυτή την πραγματικότητα θα μπορούσε να υλοποιηθεί η σωστή ιδέα να γίνουν μεταπτυχιακά προγράμματα στην Αγγλική που να απευθύνονται σε πτυχιούχους των Βαλκανίων και των Παραμεσόγειων χωρών. Μία εύκολη λύση θα ήταν να παραταθεί το όριο ηλικίας από τα 67 στα 70 για όσα μέλη ΔΕΠ το επιθυμούν.

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα ήταν εκείνοι που συναισθανόμενοι την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα θα αποφάσιζαν να παραμείνουν και να βοηθήσουν με την εμπειρία τους για τον σκοπό αυτό.

Πραγματικά δεν μπορώ να βρω μια δικαιολογία για ποιο λόγο μια τέτοια ρύθμιση δεν νομοθετείται.

2. Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν προσφέρονται ούτε από το κράτος ούτε από τα διάφορα ιδρύματα για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ετσι το σύνολο σχεδόν των αιτήσεων προικισμένων νέων ξένων επιστημόνων για επιτέλεση διδακτορικών διατριβών στη χώρα μας απορρίπτεται, με όλες τις συνέπειες αυτής της διεθνούς απομόνωσης.

3. Σε πολλά από τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα η λειτουργία εξασφαλίζεται με την εθελοντική προσφορά μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Οι φοιτητές συχνά πληρώνουν με δικά τους χρήματα για τις μεταπτυχιακές τους εργασίες.

Επειτα από τέσσερα εξάμηνα εντατικής δουλειάς εξέρχονται με αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσεων, μόνο που στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και ας μιλάμε για διπλώματα ειδίκευσης.

Τρανό παράδειγμα, το μεταπτυχιακό δίπλωμα Κλινικής Βιοχημείας Μοριακής Διαγνωστικής.

4. Το νομικό πλαίσιο για τις πατέντες, τις καινοτομίες και τις εταιρείες τεχνοβλαστού (Spin off) που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης είναι τόσο ελλιπές που στην ουσία δεν λειτουργεί.

Εάν στα πλαίσια του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων Ερευνας επιχειρηθεί η πληρωμή της εισφοράς για την αξιολόγηση Πατέντας που ανέπτυξε μέλος ΔΕΠ ελληνικού Πανεπιστημίου από το γραφείο του Μονάχου ώστε να έχει ευρωπαϊκή ισχύ είναι βέβαιο ότι ο αρμόδιος αντιπρύτανης θα χάσει πάρα πολλές ώρες στο γραφείο του εισαγγελέως.

5. Το νομικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της περιουσίας των πανεπιστημίων (σε πολλά ιδρύματα είναι αξιόλογη) είναι τόσο περίπλοκο, ώστε η περιουσία παραμένει ανεκμετάλλευτη.

6. Προτείνεται η δημιουργία επωνύμων θέσεων ΔΕΠ. Ιδέα εξαίρετη που υπάρχει σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου.

Με ποια αντιμισθία όμως, με δεδομένο ότι οι θέσεις των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο έπαψαν προ πολλού να είναι ελκυστικές; Ο μισθός του καθηγητού είναι περίπου ίσος με τον μισθό μεσαίου στελέχους στον ιδιωτικό τομέα. Ικανοί επιστήμονες της Διασποράς δεν ενδιαφέρονται ούτε για τις επώνυμες ούτε για τις μη επώνυμες θέσεις (και δεν αναφέρομαι βεβαίως στους μαϊντανούς που στολίζουν τα διάφορα ΜΜΕ). Με τις σημερινές απολαβές πάρα πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν δεύτερη δουλειά για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Η δυνατότητα διεθνούς παρουσίας για τους περισσοτέρους είναι πλέον όνειρο μακρινό.

Αν προβλήματα σαν αυτά δεν γίνει σοβαρή προσπάθεια να αναταχθούν, όσες ιδέες και να κατατεθούν, όσες εξαγγελίες και να υπάρξουν, όσες προσπάθειες και να γίνουν, η εξωστρέφεια δυστυχώς θα παραμείνει άπιαστο όνειρο.

Ο Μανώλης Φραγκούλης είναι καθηγητής Βιοχημείας, πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Link to comment
Share on other sites

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=56361 :

Επιχείρηση εκβιασμού των πανεπιστημίων

του Παναγιώτη Σωτήρη

1212a15.jpg

Σε έναν πρωτοφανή εκβιασμό ενάντια στα Πανεπιστήμια έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας. Με πρόσχημα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των Συμβουλίων Ιδρύματος, αρνείται να εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων και αντίθετα χορηγεί απλώς κάθε μήνα το μισό του δωδεκατημορίου του περσινού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε εδώ ότι οι προϋπολογισμοί των ιδρυμάτων, που αφορούν όλες τις λειτουργικές δαπάνες τους, έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά και κατά μέσο όρο τα πανεπιστήμια πήραν το 2011 το 50-60% των προϋπολογισμών του 2009. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας με παρεμβάσεις του απαγορεύει στα ΑΕΙ να διαχειριστούν όπως μπορούν τυχόν ταμειακά υπόλοιπα που έχουν.

Όλα έχει ήδη οδηγήσει πολλά ιδρύματα σε μια συνθήκη πραγματικής χρηματοδοτικής ασφυξίας με συνέπειες που έχουν ήδη γίνει ορατές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρόσφατα ανακοίνωσε ότι αδυνατεί να καλύψει μεγάλο μέρος από τις δαπάνες του καθώς αντιμετωπίζει χρέος πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε πολλά πανεπιστήμια περιορίζονται ακόμη και στοιχειώδεις δαπάνες όπως αυτές που αφορούν τη θέρμανση των κτιρίων. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έγινε έκκληση των τεχνικών υπηρεσιών να μην γίνεται υπερβολική χρήση ηλεκτρικών αερόθερμων γιατί αυτό απειλούσε με σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

Αυτή είναι η εικόνα του πανεπιστημίου που οραματίζεται η κ. Διαμαντοπούλου και – φανταζόμαστε – οι απαραίτητοι τοποτηρητές της Τρόικας που βρίσκονται εγκατεστημένοι μονίμως σε κάθε υπουργείο: πανεπιστήμια χωρίς θέρμανση, χωρίς δυνατότητα να καλύψουν δαπάνες, με τεράστια λειτουργικά προβλήματα. Και βέβαια όλα αυτά χωρίς να είναι καθόλου σαφές ποιο θα είναι το μέλλον, εάν αναλογιστούμε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η επιχείρηση συρρίκνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, με τις περιβόητες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ή ακόμη και ολόκληρων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Καθόλου τυχαίο επομένως και το κύμα επιστημονικής μετανάστευσης προς το εξωτερικό.

Αυτή η επίθεση στην ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικό δικαίωμα εξηγεί και την ιδιαίτερη επιμονή στην επιβολή των Συμβουλίων Διοίκησης.

Είναι προφανές ότι ένα πανεπιστήμιο που είναι έστω και στοιχειωδώς αυτοδιοικούμενο και δημοκρατικό δεν έχει άλλο δρόμο παρά να είναι αγωνιζόμενο και αντιστεκόμενο.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και τώρα με το πλήθος αποφάσεων Συλλόγων ΔΕΠ, φοιτητικών συλλόγων, συντονισμών συλλόγων, κοινών συνελεύσεων διδασκόντων – φοιτητών- εργαζομένων, αλλά και πανεπιστημιακών οργάνων (Συγκλήτων κ.λπ.) που έχουν ταχθεί κατά του νόμου και της εφαρμογής του.

Αυτό δείχνει το γεγονός ότι σε αρκετά ΤΕΙ δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές με απόφαση των συλλόγων των σπουδαστών.

Αυτό αποδεικνύει και οι διαρκείς αναβολές στα πανεπιστήμια.

Απέναντι σε αυτό η πολιτική εξουσία προσπαθεί με κάθε τρόπο να τσακίσει την ηθική και ακαδημαϊκή ραχοκοκαλιά της πανεπιστημιακής κοινότητας επιβάλλοντας τη συνθήκη υποταγής και απεμπόλησης της δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης που θα συνεπάγονται τα Συμβούλια Διοίκησης με τους περιβόητους εκπροσώπους του «κόσμου της οικονομίας» και η νέα διοικητική διάρθρωση που θέλει τους διδάσκοντες, τους φοιτητές και τους εργαζομένους ομήρους μιας νέας ακαδημαϊκής ολιγαρχίας.

Ότι σε αυτή τη συνθήκη καταστροφής το Υπουργείο έχει βρει πρόθυμους συνεργάτες μέσα στο σώμα των πανεπιστημιακών καθηγητών δεν πρέπει να μας εκπλήσσει.

Το φαινόμενο της συμμόρφωσης με αντιδημοκρατικές και αντιδραστικές καταστάσεις έχει υπάρξει και στο παρελθόν.

Ευτυχώς, υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι: πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που θέλουν να τιμήσουν την ιδιότητά τους και να αντισταθούν στην επιχείρηση κατεδάφισης του δημόσιου πανεπιστημίου.

Ο εκβιασμός δεν θα περάσει!

Panagiotis Sotiris

Instructor (Presidential Decree 407/80) in Social Theory and

Social Philosophy, Department of Sociology, University of the Aegean

Link to comment
Share on other sites

http://diafaneia.ee.auth.gr :

H «κρίση», η «μεταρρύθμιση» και οι υποψήφιοι για τα «Συμβούλια Διοίκησης». Μια ανάλυση!

Προκόπης Κωφός

Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

Όταν μας μιλούν για μεταρρυθμίσεις, εννοούν το σάρωμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, την περικοπή δαπανών στην παιδεία, την υγεία και γενικά τις κοινωνικές παροχές, την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων με τα ωράρια, την ελαστική απασχόληση, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών

και άλλα πολλά!

Αυτά είναι οι «περίφημες» «μεταρρυθμίσεις» τους!

Όλες στην υπηρεσία των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των μεγάλων επιχειρήσεων, στη υπηρεσία των μονοπωλίων, όσο και αν δεν αρέσει σε μερικούς η λέξη!

Όταν μας μιλούν για μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια,εννοούν την αντικατάσταση των πτυχίων με πιστοποιητικά και πιστωτικές μονάδες, την αντικατάσταση του επιστημονικού χαρακτήρα των σπουδών με σπουδές κατάρτισης, σπουδές μονοετείς, διετείς και τριετείς, εννοούν την υποταγή της έρευνας στα κέρδη, τη μείωση της χρηματοδότησης από

τον κρατικό προϋπολογισμό, την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου,τη συρρίκνωση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω των αναδιαρθρώσεων και άλλα πολλά!

Αυτές είναι οι «περίφημες» «μεταρρυθμίσεις» τους εξειδικευμένες στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης!

Όλες στην υπηρεσία των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των μεγάλων επιχειρήσεων, της «αγοράς»!

Για να δικαιολογήσουν και να «νομιμοποιήσουν» αυτές τις «μεταρρυθμίσεις», αυτό το μεγάλο έγκλημα που συντελείται εναντίον όλων των λαών σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης του καπιταλισμού,καλλιέργησαν έντεχνα εδώ και κάμποσα χρόνια για μεν την οικονομία των χωρών το μύθο πως δεν έχουμε κρίση του καπιταλισμού, αλλά έχουμε κρίση χρέους,αντιστρέφοντας την αιτία και το αποτέλεσμα, για δε τα πανεπιστήμια το μύθο πως βρίσκονται σε κρίση, νοσούν, και πρέπει να γίνουν «μεταρρυθμίσεις» και νέοι νόμοι για να διορθωθούν!

Τα πανεπιστήμια σε γενικές γραμμές υπάρχουν για δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον για να προάγουν την επιστήμη και δεύτερον για να παράγουν επιστήμονες.

Όταν σε ένα πανεπιστήμιο επιτελούνται αυτές οι δύο επιδιώξεις, μπορεί να θεωρηθεί πως το πανεπιστήμιο εκπληρώνει την

αποστολή του.

Επομένως η οποιαδήποτε εκτίμηση της αξίας ενός πανεπιστημίου δεν μπορεί παρά να εδράζεται στην εκτίμηση της

ανταπόκρισής του σ’ αυτούς τους δύο τομείς δράσης, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, και φυσικά οποιαδήποτε εκτίμηση για κρίση σε ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε εκτιμήσεις σχετικές με την έλλειψη ανταπόκρισής του επίσης πάνω σ’ αυτούς τους δυο τομείςδράσης.

Με άλλα λόγια μια κρίση στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα μπορούσε να τεκμηριωθεί κατά βάση μόνο αν αποδειχθεί πως το περιεχόμενο της έρευνας, της διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών υστερεί σημαντικά.

Το κουβάρι του μύθου της κρίσης στα πανεπιστήμια άρχισε να ξετυλίγεται αρκετά παλιότερα με αιχμή δύο φαινόμενα:

το ένα ήταν η «ρύπανση» από τις αφίσες και τα συνθήματα στους τοίχους και το άλλο τα επεισόδια που σημειώνονταν σε διάφορες επετείους της 17 Νοέμβρη ή σε άλλες περιπτώσεις και που γρήγορα αποκρυσταλλώθηκαν στη στοχοποίηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Παράλληλα άρχισαν να ενισχύονται οι φωνές για τα χάλια του δημόσιου τομέα γενικά και άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φωνές για ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Αυτά τα φαινόμενα τα επεξεργάστηκαν κατάλληλα διάφορα κέντρα δημοσιογραφικά και κομματικά όπως για παράδειγμα το επιτελείο της εφημερίδας «Καθημερινή» που μάλλον ήταν ο μαέστρος της όλης ενορχήστρωσης!.

Τα συμπεράσματα άρχισαν να προωθούνται και να εμπεδώνονται και στους ανυποψίαστους πολίτες.

Αφού τα πανεπιστήμια δίνουν αυτή την εικόνα, με ούτε μια σπιθαμή τοίχου χωρίς αφίσα, αυτό σημαίνει πως οι φοιτητές δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ασχολούνται με τις παρατάξεις τους και επομένως δεν διαβάζουν.

Δεν χρειάζεται να ερευνήσεις αν διαβάζουν ή αν δεν διαβάζουν, για τους δημοσιογράφους και τα κομματικά επιτελεία μιλώ

πάντα, και να ψάξεις να βρεις τις αιτίες, μπορείς να το συμπεράνεις από τις «ταπετσαρίες» στους τοίχους και ξεμπέρδεψες!

Με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια: και πως δεν μπορεί να έχουν τέτοια χάλια τα πανεπιστήμια, να περνάς και να μη βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από αφίσες, άρα υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί, και οι παρατάξεις φταίνε, όχι φυσικά οι παρατάξεις που ασχολούνται με τα πάρτι, τους χορούς και τις εκδρομές, αλλά οι άλλες, και οι φοιτητές

δεν διαβάζουν!

Με τέτοια συμπεράσματα και «αναλύσεις» στρώθηκε το έδαφος για να φτάσουν στο ζητούμενο, την «κρίση» στα πανεπιστήμια!

Και αφού εμπεδωθεί η αντίληψη πως υπάρχει «κρίση» να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα, στις «μεταρρυθμίσεις» που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε για να διορθωθεί η κατάσταση και στους «νόμους πλαίσιο».

Βεβαίως το θέμα ήταν πιο σύνθετο και προστέθηκαν πολλά ακόμα κριτήρια για να καταλήξουν σ’ αυτή την πολυπόθητη «κρίση» των πανεπιστημίων και στο «φάρμακο» που θα τη γιατρέψει.

Μεταφέρω τις διαπιστώσεις υποψηφίου για το Συμβούλιο Διοίκησης στο ΑΠΘ σχετικά με την «κρίση» και το επακόλουθο της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης «μεταρρύθμισης» που επιχειρείται με το νέο νόμο:

«Η Ανώτατη Παιδείαστην Ελλάδα νοσεί.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανυπαρξία ενός συγχρόνου νομοθετικού πλαισίου και τις παθογένειες που προέκυψαν από τον κομματικό εναγκαλισμό των ιδρυμάτων.

Παρά τις συνεχείς επικλήσεις για τη συνταγματικά προβλεπόμενη αυτοδιοίκηση, τα ΑΕΙ υφίστανται περιστασιακά αυθαιρεσίες του επιβλέποντος Υπουργείου, αλλά πρέπει πολύ συχνότερα να ανέχονται προκλήσεις μικρών μαχητικών μειοψηφιών μακράν κάθε έννοιας δημοκρατίας και ακαδημαϊκότητας».

Καμιά αναφορά στο περιεχόμενο της έρευνας, της διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών, η αρρώστια οφείλεται στην «ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου», στον «κομματικό εναγκαλισμό», στις «αυθαιρεσίες του επιβλέποντος Υπουργείου», στις «μικρές μαχητικές μειοψηφίες» και παρακάτω μαθαίνουμε πως και η χρηματοδότηση δεν έχει και τόση σημασία, αρκεί να διαχειριστούμε σωστά αυτά που δίνονται!

Ευτυχώς η αναφορά δεν αφορά τη σημερινή χρηματοδότηση, αλλά του 2010!

Για «κρίση» στα πανεπιστήμια λοιπόν ακούσαμε για πρώτη φορά από δημοσιογράφους, εφημερίδες, τηλεοράσεις, διάφορους «αναλυτές», από πανεπιστημιακούς που μετέφεραν αυτά που διάβαζαν στις εφημερίδες ή που έλεγαν τα κόμματα και φυσικά και από τα ίδια τα κόμματα του πάλαι ποτέ δικομματισμού!

Είναι φυσικό λοιπόν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γι αυτή την «κρίση», οι πανεπιστημιακοί, για τους καλοπροαίρετους μιλώ τώρα και όχι γι αυτούς που είχαν συμβάλει ήδη με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση αυτής της αντίληψης για την «κρίση», να αρχίσουν να αναρωτιούνται μήπως πράγματι συμβαίνει κάτι τόσο δυσάρεστο, να έχουμε δηλαδή κρίση στα πανεπιστήμια, και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι!

Φυσιολογικά το πρώτο που θα έπρεπε να ελέγξει κανείς για να δει αν υπήρχε αυτή η κρίση για την οποία γινόταν λόγος θα ήταν η ίδια η δουλειά του είτε σε ερευνητικό είτε σε διδακτικό επίπεδο.

Φυσικά θα έπρεπε να δει κατά κύριο λόγο και το επίπεδο του προγράμματος σπουδών του τμήματός του καθώς και την εφαρμογή του.

Αν γινόταν λοιπόν αυτός ο έλεγχος και γίνονταν και οι απαραίτητες συγκρίσεις με το παρελθόν, όταν δηλαδή δεν

υπήρχε κρίση, θα έβγαινε το συμπέρασμα πως ναι μεν σε σχέση με το παρελθόν υπάρχει υστέρηση σε κάποιους τομείς, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλά,ίσως περισσότερα, στα οποία υπάρχει υπεροχή και πάντως η τελική αποτίμηση δεν θα οδηγούσε στη διαπίστωση πως υπάρχει «κρίση».

Φυσικά αυτός ο έλεγχος, αποκαλύπτοντας τις αιτίες για τις όποιες αδυναμίες, θα έδινε τη δυνατότητα και για τις απαραίτητες διορθώσεις, πάντα όμως σ’ αυτό το επίπεδο, της διδασκαλίας και της έρευνας, και εφόσον βέβαια οι αδυναμίες αυτές είχαν ενδογενή χαρακτήρα, οφείλονταν δηλαδή σε εσωτερικούς παράγοντες και όχι σε εξωτερικούς.

Έχοντας για παράδειγμα το τμήμα χημείας, θα μπορούσα να πω πως στο επίπεδο του προγράμματος σπουδών δεν υπάρχει πρόβλημα που να σηματοδοτεί «κρίση», υπάρχει όμως στην υλοποίησή του, ουσιαστικά δηλαδή στις υποδομές και τη χρηματοδότηση!

Για να γίνουν διορθώσεις και να βελτιωθούν οι σπουδές και η έρευνα δεν χρειάζεται νέος νόμος, αλλά χρήματα!

Τα τμήματα σε επιστημονικό επίπεδο προσφέρουν τηρουμένων των αναλογιών αυτά που πρόσφεραν και στις εποχές που δεν

αμφισβητούνται και στο μεταξύ έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις και εκσυγχρονισμοί!

Δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό ο έλεγχος για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κρίση στα πανεπιστήμια δεν έγινε με τα κριτήρια της έρευνας και της διδασκαλίας.

Κάτω από την επίδραση όσων κυκλοφορούσαν στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες και στις «θέσεις» και τις διαπιστώσεις

των κομμάτων αναζητήθηκαν άλλα κριτήρια όπως για παράδειγμα αν βρίσκουν δουλειά οι πτυχιούχοι!

Και επειδή πράγματι δεν βρίσκουν δουλειά έβγαλαν αβίαστα το συμπέρασμα πως οι πτυχιούχοι δεν είναι καλά

εκπαιδευμένοι και γι αυτό δεν τους παίρνουν!

Οποία λαθροχειρία!

Μετατρέπουμε ως θαυματοποιοί την κρίση, τις αντιφάσεις, την αναρχία στην οικονομία και τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα μας σε «κρίση» του πανεπιστημίου!

Ενώ η κρίση είναι εκεί έξω, μας τη φέρνουν μέσα!

Είναι αδιανόητο στην εποχή μας, η οικονομία της χώρας,η οποιαδήποτε οικονομία, να μην χρειάζεται επιστήμονες,ακόμα και όχι άριστους!

Φυσιολογικά θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλη ζήτηση και να χρειάζονται ακόμα περισσότερους και από τους πολλούς που υποτίθεται πως είχαμε.

Όπως συνέβαινε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που οι πτυχιούχοι ήξεραν πριν πάρουν το πτυχίο τις ευκαιρίες που τους

δίνονταν και είχαν εξασφαλισμένη εργασία.

Όμως εδώ έχουμε καπιταλισμό και κυριαρχία των μονοπωλίων!

Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας και η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά η ανάπτυξη

των κερδών και σ’ αυτή την ανάπτυξη είναι φανερό πως η πολλή επιστήμη περισσεύει!

Ένα άλλο χαρακτηριστικό κριτήριο που αναφέρουν για να τεκμηριώσουν την «κρίση» τους είναι πως δεν διαβάζουν οι φοιτητές, πως αντιγράφουν στις εξετάσεις και επομένως δεν γίνονται καλοί επιστήμονες!

Αυτό είναι πιο σοβαρό επιχείρημα από το προηγούμενο, αλλά μήπως θα έπρεπε πρώτα να αναζητήσουμε τους λόγους γιατί συμβαίνει αυτό στο βαθμό που συμβαίνει και μετά να μιλήσουμε για κρίση των πανεπιστημίων;

Συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με την προηγούμενη για την οποία κανείς δεν μιλάει για κρίση θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:

Πρώτο, πως τώρα οι φοιτητές είναι περισσότεροι και έχουν ήδη υποστεί την υποβάθμιση που αναμφισβήτητα υπάρχει στις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και επειδή επιλέγονται πάλι από τον ίδιο πληθυσμό το μέσο επίπεδο των δυνατοτήτων τους υστερεί σε σχέση με το παρελθόν.

Δεύτερο, οι περισσότεροι δεν σπουδάζουν αυτό που θα ήθελαν ως επιλογή ζωής.

Τρίτο, πως το κίνητρό τους για τις σπουδές δεν είναι τόσο ισχυρό, γιατί είναι περιορισμένες οι δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Τέταρτο, γιατί οι δάσκαλοί τους μετά το νόμο 1268 είναι προσανατολισμένοι περισσότερο στην έρευνα και όχι στη διδασκαλία και αυτό δεν μπορεί να μην έχει κάποιες επιπτώσεις στην προσφορά προς τους φοιτητές.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες όμως, εκτός από τον τελευταίο, δεν είναι ενδογενείς, δεν οφείλονται στο ίδιο το πανεπιστήμιο.

Μπορούν να συσχετιστούν κι αυτοί απόλυτα με τις αντιφάσεις, τις στρεβλώσεις και τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά δεν μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως υπάρχει κρίση.

Και όσο για τον τέταρτο παράγοντα, το επίπεδο της διδασκαλίας, μπορεί να υπάρχει κάποια υστέρηση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά αυτή αντισταθμίζεται από το επιστημονικό επίπεδο του προσωπικού που είναι καλύτερο και αυτό

προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα και τις πολλές δημοσιεύσεις.

Βεβαίως πέρα από τα παραπάνω κριτήρια για την κρίση αναφέρονται και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα οι κομματικές

παρεμβάσεις.

Αυτά όμως, εκτός που δεν έχουν σχέση με τα βασικά κριτήρια της έρευνας και της διδασκαλίας, τα προβάλουν αυτοί που τα

ξέρουν καλά και εκ των ένδον, γιατί ήταν αυτοί που συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα σ αυτές συνδιαλλαγές και συνεννοήσεις με τα κόμματα του δικομματισμού.

Η κρίση λοιπόν που επικαλούνται είναι η δική τους η κρίση και όχι των πανεπιστημίων!

Ανεξάρτητα από όλα αυτά και την όποια ανάλυση σε βάθος που έπρεπε να γίνει, οι θιασώτες της «κρίσης» αρκέστηκαν στις επιφανειακές διαπιστώσεις τους και μπορούσαν πλέον να μας σερβίρουν και το ζητούμενο γι αυτούς τελικό συμπέρασμα:

Στα πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές για να διορθωθεί η «απαράδεκτη» αυτή κατάσταση.

Και έτσι, περνώντας από το νόμο Γιαννάκου φτάσαμε αισίως στο νόμο 4009 για να ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.

Πίσω όμως από το παραπέτασμα κρύβεται η πραγματικότητα, η μεγάλη αλήθεια:

Τα πανεπιστήμια πρέπει να προσαρμοστούν, βλέπε να υποταχτούν, στις ανάγκες της αγοράς και των μονοπωλίων που την ελέγχουν.

Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η λύσσα τους να κάνουν όλες αυτές τις «μεταρρυθμίσεις» επικαλούμενοι μια ψεύτικη κρίση!

Το βασικό βεβαίως που επιδίωκαν ήταν η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ιδιωτικοποίηση αυτή περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη είναι η δημιουργία αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων και η δεύτερη είναι η μετατροπή των δημόσιων πανεπιστημίων σε οργανισμούς που θα υπηρετούν ουσιαστικά τα ίδια που θα υπηρετούν και τα αμιγώς ιδιωτικά.

Αυτό ήταν η βασική επιταγή των μονοπωλίων που ήθελαν να ελέγξουν κι αυτό το φιλέτο της οικονομίας, την ανώτατη εκπαίδευση, για κέρδη από τα δίδακτρα, από την ελεγχόμενη έρευνα και από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους «πτυχιούχους» που θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των επιχειρήσεων με φθηνή εργασία!

Όμως δεν τους βγήκαν τα αμιγώς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν την αναθεώρηση του συντάγματος.

Αν τα κατάφερναν, ίσως θα άφηναν τα δημόσια να μαραζώσουν για να μείνουν βασικά τα ιδιωτικά ή το πιο πιθανό, αφού θα τα προσάρμοζαν με τις κατάλληλες «μεταρρυθμίσεις»,θα τα πωλούσαν σε τιμή ευκαιρίας, όπως τη ΔΕΗ, σε επιχειρηματίες.

Ελπίζω να μη φανεί υπερβολικό αυτό το τελευταίο μετά από όλα αυτά τα απίστευτα που έγιναν τα τελευταία δυο χρόνια και όλα όσα συμβαίνουν και τώρα και όλα όσα πρόκειται να συμβούν, όταν αρχίσουν οι απολύσεις θα το καταλάβουμε καλύτερα.

Εξάλλου το διακηρύσσουν καθαρά, θέλουν να περιορίσουν το δημόσιο τομέα πουλώντας φιλέτα, καταργώντας υπηρεσίες

και απολύοντας.

Έχουν κάποιο λόγο να εξαιρέσουν τα πανεπιστήμια από αυτές τις επιδιώξεις;

Όχι, και μάλιστα είναι γνωστό πως σε πρώτη φάση θα κάνουν περιορισμούς κατά 30%.

Αφού λοιπόν δεν κατάφεραν να περάσουν την ανώτατη εκπαίδευση στην καθαρά ιδιωτική επιχειρηματικότητα, βάλθηκαν με όλα τα μέσα να εντάξουν και να υποτάξουν τα δημόσια πανεπιστήμια στα σχέδιά τους και σ’ αυτή ακριβώς τη φάση των εξελίξεων βρισκόμαστε τώρα!

Και όταν με το καλό με τις «μεταρρυθμίσεις» και τους νόμους τους τα προσαρμόσουν στις επιδιώξεις τους, τα κάνουν

επιχειρήσεις, τότε έχοντας κάνει στο μεταξύ και την αναθεώρηση του συντάγματος, θα μπορούν να τα πουλήσουν ως φιλέτα στους επιχειρηματίες ή ακόμα μπορεί να τα πάρουν οι δανειστές μας ως εγγυήσεις σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο!

Και για να επανέλθουμε στα τωρινά!

Μέχρι τώρα ξέραμε πως η επιστήμη αυξάνει τη γνώση μας και τη δυνατότητά μας να ελέγχουμε δημιουργικά τη φύση και την κοινωνία και πως οι αστοί αξιοποιούν αυτή τη γνώση και έχουμε πρόοδο!

Τώρα με τις «μεταρρυθμίσεις» τους θέλουν να φέρουν το πάνω κάτω!

Θέλουν να καθορίζουν αυτοί τι θα κάνει η επιστήμη και τι είδους «επιστήμονες» τους χρειάζονται για να κάνουν τη

δική τους τη δουλειά.

Είναι μια σίγουρη συνταγή για να σταματήσουν την πρόοδο και να αυξήσουν τα κέρδη τους!

Είναι η μετάβαση από το πανεπιστήμιο των αστών στο πανεπιστήμιο των μονοπωλίων!

Αυτό είναι το «όραμα» του νέου νόμου!

Όμως στην ιστορία της ανθρωπότητας τίποτα δεν έγινε με βάση κάποια οράματα, όλα έγιναν με βάση συμφέροντα καλώς ή κακώς εννοούμενα.

Τα «οράματα» τα δημιουργούσαν τα συμφέροντα και αυτά τα συμφέροντα καλούμαστε τώρα να διακρίνουμε πίσω από τις μεγάλες κουβέντες για «μεταρρύθμιση» και «ανόρθωση» των πανεπιστημίων με βάση τα διεθνή πρότυπα!

Επομένως ούτε κρίση έτσι όπως το εννοούν αυτοί υπάρχει, ούτε τέτοιες μεταρρυθμίσεις όπως τις «οραματίζονται» αυτοί πρέπει να γίνουν.

Αυτό που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται πάντα είναι να συνεχιστούν οι προσπάθειες του καθενός να συμβάλει με τη δουλειά του στην πρόοδο της επιστήμης και στην προσφορά προς τους νέους επιστήμονες, διεκδικώντας από την πολιτεία όλα όσα η κοινωνία θέλει να προσφέρει σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό που προέχει είναι να βρεθούν τρόποι να ενισχυθεί ο επιστημονικός χαρακτήρα των πτυχίων, ακριβώς το αντίθετο

από αυτό που επιχειρεί ο νόμος να επιβάλει με τα πιστοποιητικά και τις πιστωτικές μονάδες!

Κι αν ο νόμος ψηφίστηκε, κανένας δεν μας υποχρεώνει να τον προωθήσουμε κιόλας!

Κανένας νόμος δεν μας υποχρεώνει ούτε να είμαστε υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε να πάμε να

ψηφίσουμε!

Ας μην πάρουμε ούτε τόσο δα από την ευθύνη για να γίνει αυτό το μεγάλο κακό!

Αυτό το μεγάλο το κακό δεν πρέπει να γίνει!

Οι θέσεις, οι απόψεις και οι προγραμματικές δηλώσεις των υποψηφίων για το συμβούλιο καθώς και η «κριτική» που τους γίνεται είναι ένα θέατρο του παράλογου!

Αυτά που θα γίνουν είναι αυτά που λέει ο νόμος και όχι αυτά που λένε αυτοί!

Αυτοί απλά θα ανοίξουν τους ασκούς του Αιόλου!

Υστερόγραφο:

Τελευταία είδαμε να μας σερβίρουν στο «διάλογο» ένα κείμενο, ποιού άλλου; της «Καθημερινής», όπου ο κ. Ν. Σ. Χριστοδουλάκης, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Βιολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, επαναφέρει το ίδιο επίπεδο «επιχειρημάτων» με το οποίο στήθηκαν τα περί «κρίσης» στα πανεπιστήμια.

Αν ήθελε να τεκμηριώσει τα περί κρίσης θα έπρεπε να αναφερθεί στις αδυναμίες που έχει στην έρευνα και τη διδασκαλία του που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ή στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματός του που είναι κι αυτό προβληματικό!

Αν αυτός και οι συνάδελφοί του στο τμήμα κάνουν καλά τη δουλειά τους, μπορεί να μιλάει για κρίση;

Αντί λοιπόν να μας μιλήσει γι αυτά προτίμησε να μας πει για ένα επεισόδιο που συνέβη σε ένα μάθημά του και για την αγανάκτησή του για όσα συνέβησαν εκεί!

Μια όψιμη προσπάθεια για να «τεκμηριώσει» κι αυτός με τη σειρά του αυτή την περιβόητη «κρίση».

Μόνο που αυτό που προκύπτει από αυτή την αγανάκτηση δεν είναι η «κρίση», εξάλλου το μάθημα που είναι υποτίθεται το ζητούμενο έγινε, αλλά η εμπάθεια και η περιφρόνησή του για όσους αγωνίζονται υπερασπίζοντας το ψωμί τους, την

αξιοπρέπειά τους και τη δουλειά τους από την οποία γεμίζει και το τραπέζι του κυρίου Χριστοδουλάκη!

Επιλογές εμφάνισης σχολίων

Posted:Παρ, 03/02/2012 - 14:25

Κε Κωφέ,

εκτός από την δυσανεξία που προκαλούν τα μηνύματά σας σε διάφορους συναδέλφους, η οποία μπορεί να εξηγηθεί με ιατρικούς όρους, έχετε και θετικές ... κρίσεις.

Η αναφορά σας στο γελοίο δημοσίευμα της Καθημερινής, έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές να εκφέρουν σοβαρές κρίσεις, αντίστοιχες της ενήλικης ωριμότητάς τους.

Χρήστος Ε. Δημάκης

Επίκουρος καθηγητής

________________________________________

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

--------------------------------------------------------------

Η συναισθηματική φόρτιση και το ξέσπασμα της -υποτιθέμενης- συναδέλφισσας τη στιγμή της έντασης δεν είναι αδικαιολόγητα.

Αδικαιολόγητα είναι όμως η κατεύθυνση και το περιεχόμενο που επέλεξε να δώσει.

Αναρωτιέμαι...

Σε μερικά χρόνια είναι πολύ πιθανό να κάνει οικογένεια και παιδιά.

Όπως πάν τα πράγματα, ίσως είναι αναγκασμένη να επιστρέφει σπίτι της στις 9 το βράδυ, μαζί και τα σαββατοκύριακα, πτώμα μετά από 14 ώρες δουλειά, για μόλις 400 ευρώ το μήνα, ενώ δεκάδες λογαριασμοί με χαράτσια θα την περιμένουν πάνω στο τραπέζι.

Εάν το παιδάκι της, είτε από τη χαρά του που είδε τη μάνα του μετά από τόσες ώρες, είτε από αντίδραση που τη στερείται για τόσες ώρες, αρχίσει να κάνει ασταμάτητα φασαρία και δεν ησυχάζει, θα ξεσπάσει πλακώνοντάς το στο ξύλο?

Γιατί κάτι ανάλογο έκανε και στο περιστατικό του άρθρου.

Σοβαρότερη και πληρέστερη απάντηση από τον κ. Κωφό του τμήματος Χημείας ΑΠΘ, όπως αναρτήθηκε στο Διάλογο ΔΕΠ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From: "xxxx" [at] "xxxx"> "xxxx" [at] "xxxx" "xxxx" [at] "xxxx"]> [mailto:"xxxx" [at] "xxxx"] On Behalf Of orion

Sent: Friday, February 03, 2012 1:42 AM

To: Electroauth

Subject: Re: [Electroauth] Η δική μας, αληθινή Ελλάδα

Από τον διάλογο δεπ. Δεν γνωρίζω τον κ.Κωφό, όμως η ανάλυσή του είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε βλακώδεις (στην καλύτερη περίπτωση), επικίνδυνους στην ουσία, συναισθηματισμούς, γραμμένους από αυτούς που υποστηρίζουν εκείνους που σέρνουν τον χορό του τσακίσματος του ελληνικού πανεπιστημίου.

Φυσικά και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση της κοπέλας αυτής.

Το θέμα είναι προς τα πού στρέφεται και ποιοί είναι αυτοί που πραγματικά την κάνουν να υποφέρει για να μάθει δυο γράμματα.

Άλλωστε την κάνουν να υποφέρει από παλιά.

Αντί για μια εκπαίδευση που να την απελευθερώνει και να της μαθαίνει να αγαπά αλλά και να εξηγεί τον ήλιο, αυτοί την κλείναν στα σκοτάδια.

Και αυτοί δεν ήταν τα παιδιά που κάναν συνέλευση...

Μιλούν για το ακόλουθο άρθρο:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_24/01/2012_469946

Hμερομηνία δημοσίευσης: 24-01-12

Η δική μας, αληθινή Ελλάδα

Του Ν. Σ. Χριστοδουλακη*

Ηταν Παρασκευή και 13. Ιανουάριος του 2012. Ολοι μαζί, στοιβαγμένοι σε μια αίθουσα, ξεκινήσαμε μετ' εμποδίων την παράδοση του μαθήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπετε, ο σύλλογος των φοιτητών, δηλαδή οι κομματικοί εγκάθετοι, μας είχαν πετάξει έξω από το αμφιθέατρο, χωρίς να μας ρωτήσουν. Επρεπε, λέει, να κάνουν συνέλευση προκειμένου να προετοιμαστούν για την παναττική απεργία της 17ης Ιανουαρίου και φυσικά βρήκαν να την κάνουν την ώρα των μαθημάτων. Δημοκρατικές διαδικασίες.

Διωγμένοι λοιπόν εμείς, αναζητήσαμε μια αίθουσα σεμιναρίων και τη γεμίσαμε. Είναι συγκλονιστικό να διαπιστώνει κανείς πόσο μακριά βρίσκονται οι περισσότεροι φοιτητές από την αθλιότητα που χαρακτηρίζει τα πανεπιστήμια τις τελευταίες δεκαετίες. Hρθαν στο μάθημα.

Βρήκα ευκαιρία να τους δείξω ένα άρθρο από το τελευταίο τεύχος του πολύ γνωστού επιστημονικού περιοδικού Nature. Ο τίτλος ήταν «Οι 40 κορυφαίες χώρες του κόσμου στην έρευνα». Η Ελλάδα, σύμφωνα με το πολύ αυστηρό αυτό αγγλικό περιοδικό, κατέχει την 21η θέση. Ακριβώς από πάνω είναι η Ισπανία. Μία θέση πιο πάνω η Γαλλία και, στη 18η θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελβετία και ακολουθούν όλες οι σκανδιναβικές χώρες.

Ολοι στην αίθουσα γνωρίζαμε ότι η Πολιτεία, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρεται, χρηματοδοτεί την έρευνα πολύ λιγότερο απ' ό,τι χρηματοδοτεί τα κόμματα για να κοροϊδεύουν την κοινωνία. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν κι εγώ βρήκα την ευκαιρία να τους πω ότι «αυτή είναι η δική μου Ελλάδα». Ευχήθηκα να γίνει και δική τους και ξεκινήσαμε το μάθημα.

Δεν πέρασαν πέντε λεπτά, η πόρτα άνοιξε χωρίς κάποιος να χτυπήσει, και εισέβαλαν στην αίθουσα οι συνδικαλιστές. Με τη γνωστή εφημερίδα υπό μάλης άρχισαν: «Συνάδελφοι, αυτή την ώρα έπρεπε να είστε στη γενική συνέλευση όπου έχουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά θέματα και όχι να κάνετε μάθημα. Αν αυτός σας εκβιάζει…», και συνέχισαν προπηλακίζοντας εμένα για τον οποίον γνωρίζουν καλά ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, για να καταλήξουν «…σηκωθείτε τώρα να κατεβείτε στη συνέλευση»

Η αντίδραση των φοιτητών ήταν ακαριαία. Τουλάχιστον τριάντα άτομα σηκώθηκαν όρθια φωνάζοντας: «Αντε τσακιστείτε από εδώ πέρα», «Δεν θα μας υποδείξετε εσείς τι θα κάνουμε», «Γιατί κάνετε τη συνέλευση την ώρα των μαθημάτων, αφού υπάρχει ειδική ώρα στο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό;». Αντεξαν δέκα λεπτά οι εισβολείς, παίζοντας την κασέτα τους, και εξαφανίστηκαν καθυβρίζοντας εμένα και τους υπόλοιπους αντιδραστικούς…

Ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες με τα παιδιά που ξέρουν καλά ότι και τις κινητοποιήσεις τους μπορούν να κάνουν αλλά και στις υποχρεώσεις τους να είναι συνεπείς, και προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε ξανά το μάθημα.

Τότε συνέβη αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μια φοιτήτρια σήκωσε το χέρι της και ζήτησε τον λόγο. Αρχισε να μιλάει:

«Είναι αλήθεια ότι όλοι ζούμε δύσκολες στιγμές σ' αυτόν τον τόπο. Εμείς οι νέοι το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Περάσαμε μερικά χρόνια που δεν βλέπαμε τον ήλιο προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Βρισκόμαστε τώρα εδώ για να σπουδάσουμε και έχουμε όλους αυτούς να βάζουν συνεχώς εμπόδια μπροστά μας. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος όταν εγώ που θέλω να τον κάνω καλύτερο υποφέρω για να μάθω δυο γράμματα; Συγχωρέστε με για τη συγκίνησή μου αλλά δεν αντέχω άλλο». Αυτά είπε η κοπέλα και ξέσπασε σε λυγμούς.

«Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω», της απάντησα, «από το βάθος της καρδιάς μου όμως, θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό που μας προσέφερες. Προσέθεσες στη δική μου Ελλάδα κάτι πολύ σπουδαίο. Να είσαι καλά».

Και συνεχίσαμε το μάθημα.

Αυτά συνέβησαν στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου του 2012.

Τα δάκρυα αυτής της κοπέλας και η συμπεριφορά των συμφοιτητών της μέσα στην αίθουσα με έπεισαν ότι η δική μου Ελλάδα, η αληθινή Ελλάδα, είναι ζωντανή και θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα που άφρονες, λιποβαρείς και απάτριδες πολιτικοί τής δημιούργησαν. Θα ξεπεράσει την παγκόσμια χλεύη στην οποία την εξέθεσαν και θα βρεθεί επικεφαλής όχι με τη βοήθεια των αρχαίων της προγόνων μόνο, αλλά με τη δύναμη και την ειλικρίνεια των νέων παιδιών που είχα μπροστά μου εκείνη την Παρασκευή. Να είναι όλα τους καλά.

* Ο δρ Ν. Σ. Χριστοδουλάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Link to comment
Share on other sites

http://lecture.jimdo.com/2012/02/06 :

Πανεπιστημιακά (kathimerini.gr)

06 Feb

image.jpg

Κύριε διευθυντά

Στο άρθρο 16,5 του Συντάγματος διαβάζουμε: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους»....

Προσέχουμε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης δεν περιορίστηκε να θεσμοθετήσει την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ,αλλά έκρινε σκόπιμο και να την ενισχύσει με το χαρακτηρισμό «πλήρη».

Δεν ξέρουμε πώς θα επιχειρηματολογήσουν οι δύο πλευρές στο πάντα σεβαστό Συμβούλιο της Επικρατείας;

Ομως η διάταξη φαίνεται να αποκλείει κάθε κρατική επέμβαση στα διοικητικά των πανεπιστημίων.

Δεν επιτρέπεται η εκτελεστική εξουσία να διακόπτει τη θητεία Πρυτάνεων και Συγκλήτων που έχουν νόμιμα εκλεγεί, και δεν μπορεί η πολιτεία με νόμο να αναθέτει τη διοίκηση των ΑΕΙ σε Συμβούλια όπου μετέχουν εξωπανεπιστημιακά πρόσωπα.

Οσο για την «προειδοποίηση» ότι θα διακοπεί η χρηματοδότηση των ΑΕΙ «σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής του νόμου» («Καθημερινή» 14/12/11), η υπουργός Παιδείας είναι αρκετά ευφυής για να ξέρει ότι και μόνο η αναφορά της αποτελεί ατόπημα, καθώς η χρηματοδότηση των ΑΕΙ δεν είναι παραχώρηση, αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, τι στάση πρέπει να κρατήσουν τα ΑΕΙ όταν παρά τα παραπάνω το υπουργείο προτείνει και η Βουλή ψηφίσει νόμο που ορισμένες διατάξεις του κρίνονται από τις Συγκλήτους καταλυτικές της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης.

Πρώτο τους καθήκον να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και το έκαναν.

Ομως ώσπου να βγει η απόφαση, τι θα γίνει;

Είναι τα Ιδρύματα υποχρεωμένα να εφαρμόσουν ολόκληρο τον νόμο, ή όχι;

Ας ανατρέξουμε πάλι στο Σύνταγμα.

Το άρθρο 16,1 ορίζει ότι «η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα».

Σε αυτό το άρθρο οι νόμοι παραλείπονται, αναφέρονται όμως στο άρθρο 120,2, όπου ο συνταγματικός νομοθέτης ορίζει ότι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν μαζί του: «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων» – ιδιαίτερα των ακαδημαϊκών δασκάλων, θα συμπληρώναμε, που είναι δημόσιοι λειτουργοί (άρθρο 16,6) και κατά τεκμήριο πρόσωπα αυξημένης ευθύνης!

Οσο λοιπόν οι διοικήσεις των ΑΕΙ κρίνουν ότι ορισμένες διατάξεις του νόμου αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, έχουν κάθε δικαίωμα, αν όχι και καθήκον, να μην τις σεβαστούν.

Το τελευταίο ισχύει, κατά τη γνώμη μας, και για κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας ξεχωριστά.

Φανης Ι. Κακριδης - Νέα Κηφισιά

Ομηριστής και ομότιλος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Link to comment
Share on other sites

http://publicuniversitas.wordpress.com :

ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 31, 2012

Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Συνάντησης Συλλόγων ΔΕΠ

Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ

Ανακοίνωση

Η πανεπιστημιακή κοινότητα πανελλαδικά έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο Ν.4009/2011. Όλες οι Σύγκλητοι Ιδρυμάτων, η Σύνοδος των Πρυτάνεων, η συντριπτική πλειονότητα των ΓΣ των Τμημάτων, σχεδόν όλοι οι Σύλλογοι διδασκόντων, όλοι οι Σύλλογοι εργαζομένων, όλοι οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που τοποθετήθηκαν, αντιδρούν στο νόμο που διαλύει τα προγράμματα σπουδών, που θεσμοθετεί επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των Πανεπιστημίων, που καταλύει τις δημοκρατικές διαδικασίες και το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων.

Η κυβέρνηση, παραβιάζοντας την συνταγματική της υποχρέωση, εκβιάζει τα Πανεπιστήμια απαιτώντας την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των Συμβουλίων προκειμένου να συνεχίσει να τα χρηματοδοτεί με ανεπαρκή ποσά, το μικρότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ των τελευταίων δεκαετιών. Σε 10 Πανεπιστήμια της χώρας έχει ανακοινωθεί ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, με πρώτο το Πάντειο τη Δευτέρα 6/2/2012. Πρόγευση της νέας τάξης πραγμάτων που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα Συμβούλια, εάν εκλεγούν, μας έδωσε την προηγούμενη βδομάδα το ΥΠΔΒΜΘ με την ωμή επίδειξη ισχύος, την αήθη επιχειρηματολογία και την προκλητική περιφρόνηση ακαδημαϊκών θεσμών και αξιών εις βάρος του Πρύτανη και της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, υπό την απειλή του οικονομικού στραγγαλισμού των Ιδρυμάτων, αναγκάστηκε να υποχωρήσει σχετικά με τις εκλογές Συμβουλίων και εστιάζει πλέον τις προσπάθειές της στην νομική προσφυγή που έχει καταθέσει στην Ολομέλεια του ΣτΕ κατά της συνταγματικότητας του Ν.4009/2011. Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη εσπευσμένη εμφάνιση των 5 «επώνυμων» πρόθυμων πανεπιστημιακών νομικών και συνταγματολόγων, που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν το νόμο της κας Διαμαντοπούλου στο ΣτΕ. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι γνωστοί είτε για τις προνομιακές τους σχέσεις με τα κυρίαρχα ΜΜΕ, είτε για τις εξαιρετικά εχθρικές πρωτοβουλίες και πρακτικές τους εναντίον του δημόσιου πανεπιστημίου. Έχουν δυστυχώς αναλάβει να νομιμοποιήσουν ιδεολογικά και πολιτικά το νομοθέτημα αυτό παίζοντας συνειδητά το ρόλο των «οργανικών διανοούμενων» του άδικου και σκληρού Μνημονιακού συστήματος κυριαρχίας στη χώρα μας.

Στη βάση ειλημμένων αποφάσεων Συλλόγων ΔΕΠ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Συναντήσεις Συλλόγων ΔΕΠ και με πάγιο αίτημά μας τη ματαίωση των εκλογών Συμβουλίων, καλούμε διδάσκοντες, εργαζόμενους και φοιτητές που αντιτίθενται στην εφαρμογή του Ν.4009/2011, σε κοινή αγωνιστική δράση τη Δευτέρα 6/2 το πρωί, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Link to comment
Share on other sites

http://publicuniversitas.wordpress.com :

ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 5, 2012 · 9:44 ΠΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΘ

Συγκέντρωση – διαδήλωση Τετάρτη 8/2/2012

Ο ν.4009/11 επιταχύνει και ολοκληρώνει για το δημόσιο πανεπιστήμιο τη θεσμική, οργανωτική και οικονομική του διάλυση. Εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές της πιο άγριας λιτότητας και της κατάργησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Προβλέπει την μετατροπή των ΑΕΙ σε επιχειρηματικούς ομίλους, την άρνηση της πολιτείας από την υποχρέωσή της να χρηματοδοτεί την παιδεία, και προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός φτηνού μαζικού και «ευέλικτου» επιστημονικού δυναμικού που θα εργάζεται με επισφαλείς και ελαστικές σχέσεις εργασίας, κάτω από τον μόνιμο εκβιασμό της απόλυσης και της ανεργίας.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης αποτελούν ένα ακόμη αλλά καθοριστικό βήμα για την εφαρμογή του ν.4009/11. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία απλή αλλαγή του τρόπου διοίκησης, αλλά με την δημιουργία εκείνου του αυταρχικού οργάνου που θα μεταλλάξει τη φιλοσοφία και τον προορισμό του πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αυταπάτες, εφησυχασμό και αδράνεια.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ τις πολιτικές:

· παραπέρα υπονόμευσης και κατάργησης του δημόσιου δωρεάν και ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

· υποβάθμισης της εκπαίδευσης και κατάργησης της έρευνας σε αναντιστοιχία με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες,

· αποκλεισμού στο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών των λαικών οικογενειών,

· συρρίκνωσης και διάλυσης των υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου.

Με την μαχητική συμπόρευση και κοινή δράση όλων των μερών της πανεπιστημιακής κοινότητας, εργαζόμενοι, φοιτητές και διδάσκοντες πρέπει:

(α).. ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΠΘ

(β).. ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ την εφαρμογή του νόμου 4009/11

(γ).. ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη συγκέντρωση-διαδήλωση στις 8-2-2012

στις 11 πμ μπροστά στο Κτίριο Διοίκησης.

Για ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, ταγμένο στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των επιχειρήσεων.

Οι σύλλογοι του ΑΠΘ

ΕΣΔΕΠ, Διοικητικών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Link to comment
Share on other sites

http://www.esos.gr :

Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2012 10:51

ΠΡΥΤAΝΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ: Οι άνθρωποι του πνεύματος φιμώνονται …και σύντομα το Πανεπιστήμιο δεν θα έχει φωνή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

Με τίτλο «Η ανάγκη των καιρών» οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών με κείμενο προς την πανεπιστημιακή κοινότητα προβαίνουν στις ακόλυθες σοβαρές επισημάνσεις και εκτιμήσεις:

1. Ό,τι πλέον αντιτίθεται στους σχεδιασμούς των δανειστών μας χαρακτηρίζεται ως «επικίνδυνο».

2. Στην πλειοψηφία τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στρατευμένα σε αυτόν τον σκοπό.

3.Ο λόγος των ανθρώπων του πνεύματος που θα μπορούσαν να απαλλάξουν την κοινωνία από το ενοχικό σύνδρομο, την ανέχεια και τον φόβο, φιμώνεται.

4.Σύντομα, και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ως θεσμός ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης και ελεύθερης έκφρασης, δε θα έχει φωνή.

5. Οι αριστερές δυνάμεις εγκλωβισμένες στις αγκυλώσεις τους και σε ενδοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις αδυνατούν να δώσουν στην κοινωνία σοβαρό πολιτικό όραμα.

6.Συνάμα, ο συνδικαλισμός, σε αρκετές περιπτώσεις, λειτούργησε ως άλλος πόλος εξουσίας, συμβάλλοντας στην νομιμοποίηση της κατάργησης των κοινωνικών κατακτήσεων και της απαξίωσης των θεσμών.

7.Ο εθνικός μας πλούτος και κυρίως τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα παραδίδονται στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

H οικονομική εξαθλίωση των πολιτών και η διάλυση του κράτους κοινωνικής πρόνοιας είναι πλέον η τραγική πραγματικότητα στη χώρα μας, αποτέλεσμα της διαπλοκής του πολιτικού κόσμου και της διαφθοράς των κομματικών μηχανισμών. Ο εθνικός μας πλούτος και κυρίως τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα παραδίδονται στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι θεσμοί αποδυναμώθηκαν συντεταγμένα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, ώστε να μην υπάρχει αντίσταση στην κοινωνική διάλυση. Οι άνθρωποι του πνεύματος, τα πανεπιστήμια και η δικαιοσύνη συκοφαντήθηκαν και απαξιώθηκαν στη συνείδηση του κόσμου, έτσι ώστε η χειραγώγηση τους μέσω «μεταρρυθμίσεων» να τίθεται ως αίτημα της ίδιας της κοινωνίας.

Οι αριστερές δυνάμεις εγκλωβισμένες στις αγκυλώσεις τους και σε ενδοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις αδυνατούν να δώσουν στην κοινωνία σοβαρό πολιτικό όραμα. Συνάμα, ο συνδικαλισμός, σε αρκετές περιπτώσεις, λειτούργησε ως άλλος πόλος εξουσίας, συμβάλλοντας στην νομιμοποίηση της κατάργησης των κοινωνικών κατακτήσεων και της απαξίωσης των θεσμών.

Στις δεκαετίες που πέρασαν δεν υπήρξε κανένα όραμα για την ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού. Κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σκόπευε στην επιβολή ιδιοτελών κομματικών σχεδίων, αγνοώντας την ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης για τη δημιουργία ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών.

Ό,τι πλέον αντιτίθεται στους σχεδιασμούς των δανειστών μας χαρακτηρίζεται ως «επικίνδυνο». Στην πλειοψηφία τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στρατευμένα σε αυτόν τον σκοπό. Ο λόγος των ανθρώπων του πνεύματος που θα μπορούσαν να απαλλάξουν την κοινωνία από το ενοχικό σύνδρομο, την ανέχεια και τον φόβο, φιμώνεται. Σύντομα, και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ως θεσμός ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης και ελεύθερης έκφρασης, δε θα έχει φωνή.

Ως πολίτες οφείλουμε να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την αξιοπρέπειά μας, τη δημοκρατία και το μέλλον των παιδιών μας• να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα που καταπατείται με νομοθετικές ρυθμίσεις• να επιδιώξουμε την κοινωνική συνοχή, χωρίς προσωπικές αντεκδικήσεις που άνθισαν στην πρόσφατη εποχή της Διαύγειας• να υποστηρίξουμε τα εθελοντικά κοινωνικά κινήματα που δρουν με σκοπό την ανακούφιση και την προστασία των αδυνάτων. Η δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία των θεσμών και τη λειτουργία των στοιχειωδών κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών μονάδων, για τη δημιουργία της ελπίδας για το καινούργιο, το άφθαρτο, το δίκαιο.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών

Link to comment
Share on other sites

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=57193 :

Κατάντια

11/02/2012

[Το πνεύμα του τόνου] Κατάντια

Του Κώστα Γεωργουσόπουλου

Τα μαύρα μαντάτα πολλαπλασιάζονται.

Κάποτε καυχιόμασταν, κι όχι άδικα, πως οι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων που έφευγαν για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό αποδείκνυαν την καλή τους κατάρτιση και σχεδόν την πληθωρική τους ενημέρωση σε σχέση με ό,τι απαιτούσε η προδιαγραφή των σπουδών των ξένων ιδρυμάτων.

Μάλιστα το πτυχίο του Πολυτεχνείου συχνά ισοδυναμούσε με μάστερ των ξένων ανάλογων εκπαιδευτηρίων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Στέλνοντας πολλές φορές με συστατικές μου επιστολές φοιτητές αλλά και μαθητές μου σε ξένα ιδρύματα, έπαιρνα πάντα ευχαριστήριες επιστολές από πρυτάνεις και καθηγητές που παρακολουθούσαν τα διδακτορικά των συστημένων, όπου επέμεναν στην υψηλή στάθμη και την κριτική δεινότητά τους.

Και τώρα;;

Εστειλα πέρυσι δύο φοιτητές μου στην Αγγλία και αφού πέρασαν με επαίνους από τις γνωστές εξονυχιστικές συνεντεύξεις από τους αρμόδιους καθηγητές, σε λίγο πήραν άσχημες απανταχούσες από τα λογιστήρια των πανεπιστημίων ότι δεν γίνονται δεκτοί γιατί τα ιδρύματα, λόγω της γνωστής κατάστασης της οικονομίας μας, δεν είναι βέβαια ότι θα εισπράξουν τα δίδακτρα που απαιτούν!!

Γνωστός έλληνας μάλιστα, του οποίου η γυναίκα είναι πασίγνωστο στέλεχος της ευρωπαϊκής διοίκησης, μου ομολόγησε ότι για να γίνει δεκτή η κόρη του σε βρετανικό πανεπιστήμιο υποχρεώθηκε να προπληρώσει τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους!

Με γεια μας.

Αφεριμ, αγάδες μου και δερβισάδες μου!

K. Γεωργουσόπουλος

Επίτιμος διδάκτωρ στο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών,Κριτικός θεάτρου,Φιλόλογος και Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Link to comment
Share on other sites

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=57186 :

Η Ιστορία τώρα αρχίζει!

του Νίκου Μπογιόπουλου

11-02-2012

Δόλιοι και άρπαγες. Εφιάλτες και Ηρόστρατοι, μαζί.

Η πολιτική τους ισοδυναμεί με κοινωνικό ολοκαύτωμα.

Φτιάχνουν μια ζούγκλα με τους ίδιους να έχουν αναλάβει τους ρόλους των κανίβαλων και των παχύδερμων.

*

Εξοντώνουν, εξαπατούν, τρομοκρατούν, κινδυνολογούν, εκβιάζουν, παραχαράσσουν, πλαστογραφούν, διαστρεβλώνουν. Αποφασίζουν και διατάζουν!

Είναι μια στυγνή κομαντατούρ της πλουτοκρατίας. Μια ακρίδα που έχει επιπέσει επί της κεφαλής του ελληνικού λαού.

*

Κατάργησαν μισθούς.

Εκμηδένισαν συντάξεις.

Διέγραψαν εργασιακά δικαιώματα.

Γύρισαν τη ζωή 100 χρόνια πίσω.

Φέσωσαν την Ελλάδα μέχρι Δευτέρας Παρουσίας.

Τίναξαν τους φόρους και τα χαράτσια στα ύψη.

Εφεραν στον τόπο τα βαμπίρ του ΔΝΤ.

Ξεπουλούν ό,τι έχει απομείνει να θυμίζει δημόσια περιουσία και πατρίδα.

Υπήγαγαν τη χώρα στους εγχώριους «πατριώτες» και τους διεθνείς «δανειστές» και μάλιστα υπό το αγγλικό δίκαιο.

*

Το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ, οι «λαγοί» του ΛΑ.Ο.Σ., το ΔΝΤ, η ΕΕ, η ΕΚΤ, οι πρωθυπουργοί τους, δηλαδή, οι εγχώριες και οι διεθνείς τρόικες με όλα τους τα παρακολουθήματα και δεκανίκια

πρέπει να αντιμετωπιστούν ως το αδίστακτο εκτελεστικό απόσπασμα που - με ελεύθερο σκοπευτή τα καθεστωτικά ΜΜΕ - έχουν στήσει οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες.

Μια ολιγαρχία που κάθε πόρος της στάζει το αίμα και τον ιδρώτα του εργάτη που τον οδηγούν στον πλήρη εξανδραποδισμό, του άνεργου, του άστεγου, του πεινασμένου που τον οδηγούν στον αφανισμό.

*

Ηρθε η ώρα ο ελληνικός λαός να πάψει να είναι εκείνος ο «πάντοτε ευκολόπιστος και πάντα προδομένος».

Να πάψει να σταυροκοπιέται στους ψευτοσωτήρες προσμένοντας το χαμό του,

Να πάψει να πορεύεται με «βάρκα» τον «Τιτανικό» και με τιμονιέρηδες τους μούτσους που γινήκανε καπεταναίοι.

Να πάψει να ποδηγετείται από τους «πειρατές» που έχουν για έμβλημα την «ανταγωνιστικότητα» των μονοπωλίων, που έχουν για πυξίδα τους τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών, που έχουν για σημαία τους την «περιορισμένη εθνική κυριαρχία» της δικής τους «περιορισμένης» πολιτικής αξιοπρέπειας!

*

Τα ενεργούμενα της πλουτοκρατίας νομίζουν ότι τα πράγματα συνεχίζουν να είναι όπως χτες. Ας το νομίζουν.

Δε νοούν τίποτα από τα λόγια του ποιητή:

«Αρκεί στον τοίχο/

ανεπαίσθητη ρωγμή/

να τον γκρεμίσει».

Με άλλα λόγια: Η Ιστορία δεν τελείωσε.

Τώρα αρχίζει!

Θα το διαπιστώσουν γρήγορα. Πολύ νωρίτερα απ' όσο φαντάζονται.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 11/2/2012

Link to comment
Share on other sites

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=57124 :

Συνεχίζεται η κατάληψη στη Νομική

10-02-2012

Υπό κατάληψη παραμένει το κτίριο της Νομικής Σχολής, από φοιτητές, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους, η Νομική θα είναι το «κέντρο δράσεων στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Link to comment
Share on other sites

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=57029 :

Επίθεση φοιτητών κατά πρώην πρύτανη

09-02-2012

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Ομάδα φοιτητών πήρε την κάλπη στο ΤΕΙ Λάρισας μπλοκάροντας την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Ιδρύματος

Περί τους 70-80 φοιτητές μαζί με μέλη των συλλόγων προσωπικού και υπαλλήλων του ΑΠΘ εισέβαλαν χτες στην Ιατρική Σχολή και ματαίωσαν με τη βία τη συνεδρίαση των μελών της εφορευτικής επιτροπής για τις προσεχείς πρυτανικές εκλογές, ενώ προπηλάκισαν και τον πρόεδρο της επιτροπής και πρώην πρύτανη του ΑΠΘ, Αναστάσιο Μάνθο. Σύμφωνα με τον τελευταίο, στους εισβολείς περιλαμβανόταν και ο πρόεδρος και ένα μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και ο πρόεδρος των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΑΠΘ.

Οι εισβολείς απώθησαν τον κ. Μάνθο, ο οποίος αποχώρησε χωρίς να μπορέσει να πάρει ούτε τον φάκελό του.

Οι φοιτητές απαιτούσαν να παραιτηθεί ο πρώην πρύτανης, αλλά αυτός τους απάντησε ότι «ζούμε σε δημοκρατία και μπορούμε να έχουμε γνώμη και να την εκφράζουμε».

«Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να αποκτήσει το πανεπιστήμιο μια αξιοπρέπεια λειτουργική. Πρέπει να λογοδοτούμε στην κοινωνία» τόνισε ο κ. Μάνθος. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση της υπουργού Παιδείας, Αννας Διαμαντοπούλου, η οποία δήλωσε ότι «δογματικές μειοψηφίες επιβάλλουν τον νόμο της βίας, περιφρονούν τις αποφάσεις του ελληνικού λαού και καταλύουν τη δημοκρατία».

Την αντιδραση της Αννας Διαμαντοπούλου προκάλεσε η επίθεση κατά του Αν. Μάνθου

Αλλά και στη Λάρισα ομάδα σπουδαστών εισέβαλαν στον χώρο όπου γινόταν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών της νέας διοίκησης του ΤΕΙ και εξαφάνισαν τις κάλπες.Ομάδα σπουδαστών που διαφωνεί με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου-πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάφερε να εισβάλει στον χώρο της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ όπου διεξαγόταν η εκλογική διαδικασία και... απομάκρυνε τις κάλπες.

Οπως δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της διοίκησης του ΤΕΙ Λάρισας, Ιωάννης Κόκκορας, η διαδικασία θα επαναληφθεί σήμερα στις 9 το πρωί.

Ο κ. Κόκκορας καταδίκασε την ενέργεια των σπουδαστών του Ιδρύματος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί η διοίκηση δικαστικά εναντίον τους.

Link to comment
Share on other sites

http://diafaneia.ee.auth.gr :

Σύλλογος μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Posted: Παρ, 10/02/2012

Σύλλογος μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 9 Φεβρουαρίου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΘ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ 8-2-2012.

Το ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ καταδικάζει

απερίφραστα την προκλητική και βίαιη διάλυση της κοινής συνεδρίασης των

μελών της Οργανωτικής Επιτροπής των εκλογών, για την ανάδειξη των αιρετών

μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ, με τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών και τους

υποψηφίους συμβούλους, η οποία διεξαγόταν σε χώρο του κτιρίου της Ιατρικής

Σχολής, την Τετάρτη 8-2-2012, από ομάδα φοιτητών και καθηγητών, μελών

γνωστών συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Ενέργειες αυτού του είδους, που στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου,

στην παρακώλυση της εφαρμογής του Νόμου και στην παρεμπόδιση της ελεύθερης

έκφρασης της βούλησης του εκλογικού σώματος, τις θεωρούμε εντελώς

απαράδεκτες, που δεν αρμόζουν στα ακαδημαϊκά και δημοκρατικά ήθη ενός

Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε ακραίες

πρακτικές του τύπου «να ματαιώσουμε τις εκλογές για το συμβούλιο του ΑΠΘ»

και «μη εφαρμογής του Νόμου». Θεωρούμε ότι ως Πανεπιστημιακή Κοινότητα

οφείλουμε να εφαρμόσουμε τον Νόμο, να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα

θετικά σημεία του και να παρέμβουμε στα αρνητικά του, ώστε το τελικό

αποτέλεσμα να είναι προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των σπουδών και της

λειτουργίας του ΑΠΘ. Ο αγώνας μας για βελτίωση του Νόμου πρέπει να γίνει με

βάση τις θέσεις που έχει καταθέσει η Πανεπιστημιακή κοινότητα και η ΠΟΣΔΕΠ.

Καλούμε τον κ. Πρύτανη και το Πρυτανικό Συμβούλιο, που είναι άμεσα

υπεύθυνοι για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών να αναλογιστούν τις

ευθύνες τους και τους κινδύνους της περαιτέρω πορείας του Πανεπιστημίου μας

και να εξασφαλίσουν στην κρίσιμη αυτή φάση τις απαραίτητες συνθήκες ηρεμίας

και δημοκρατικότητας.

Στηρίζουμε τους συναδέλφους μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και των

Εφορευτικών Επιτροπών που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της διεξαγωγής των

εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών του συμβουλίου.

Το ΔΣ πιστεύει ακράδαντα ότι ο κυριότερος παράγοντας που αποτρέπει την

ολοκλήρωση των σχεδίων παρεμπόδισης ή και ματαίωσης των εκλογών είναι η

μαζική συμμετοχή των καθηγητών και λεκτόρων στις εκλογές της Τετάρτης

15/2/2012 για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ.

Όλοι στις εκλογές με θάρρος και αισιοδοξία.

Για το Δ.Σ. του συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ι. Νηματούδης Γ. Κυριαζής

Link to comment
Share on other sites

http://diafaneia.ee.auth.gr :

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

Posted: Κυρ, 12/02/2012

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

πέραν του φιλόξενου διαλόγου, των e-mails και του διαδικτύου, που

αναδείχθηκαν τις μέρες αυτές κυρίαρχα στοιχεία, προσπάθησα να

επικοινωνήσω και δια ζώσης. Είδα συναδέλφους και μέσα σε ένα ήρεμο και

δημιουργικό περιβάλλον μοιραστήκαμε αγωνίες, σκέψεις και οράματα. Πήρα

κουράγιο. Υπάρχει ελπίδα.

Βιώνουμε μία δραματική πραγματικότητα. Η χώρα βρίσκεται σε δεινή

θέση. Οι πολίτες παρακολουθούν τα δρώμενα χωρίς να ερωτώνται και

βεβαίως χωρίς να συμμετέχουν. Η κοινωνία αγωνιά απογοητευμένη από

πολιτικές και πολιτικούς, από χρηματοοικονομικά παραληρήματα, από τον

καταιγισμό πληροφορίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Ψάχνει

στηρίγματα και προοπτική για το μέλλον.

Τα Πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης, εάν απαλλαγούν

από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των εκάστοτε κυβερνήσεων αλλά και από

τις δικές τους παθογένειες.

Την Τετάρτη, στις 15 Φεβρουαρίου καλούμαστε με δημοκρατικές

διαδικασίες, να εκλέξουμε τα 8 εσωτερικά μέλη του πρώτου Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011.

Τα 8 εσωτερικά μέλη, μαζί με τον αντιπρόσωπο των φοιτητών, θα

καθορίσουν την επιλογή των 6 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου και κατ’

επέκταση το χαρακτήρα του Πανεπιστήμιου μας (Οργανισμός - Εσωτερικός

Κανονισμός) για τα επόμενα κρίσιμα για τη χώρα χρόνια.

Οι εκλογές μας είναι σημαντικές. Οι απαιτήσεις, οι προκλήσεις και οι

αντιξοότητες είναι πολλές. Θέλω να πιστεύω ότι ο πολιτισμός του

Πανεπιστημίου θα πρυτανεύσει, οι ζωντανές αντιπαραθέσεις δεν θα

ξεπεράσουν τα όρια της κοσμιότητας, και φαινόμενα βίαιης αντιπαράθεσης

θα είναι μία μακρινή ανάμνηση. Η υπομονή θα πρέπει να γίνει επιμονή

δημιουργίας. Άλλωστε, εάν είναι, όπως πολλοί διατείνονται, ζητούμενο

οι εθνικές εκλογές ώστε να υπάρχει συμμετοχή στις διαδικασίες για τη

λήψη αποφάσεων, γιατί να μην γίνουν εκλογές και στο Πανεπιστήμιο.

Είναι μία αδιάψευστη δημοκρατική αρχή αλλά και από μια σκοπιά αρχή

δημοψηφίσματος. Ετέθη ήδη ανοικτά από συνάδελφο συνυποψήφιο πρόταση,

αλλά είναι και κοινή πεποίθηση όλων των συνυποψηφίων, που μπορεί να

άρει το τυχόν αδιέξοδο. Αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και

αδιάβλητη διενέργεια των εκλογών.

Με ηρεμία και σύνεση για ένα Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, που δεν πρέπει

να λέγεται αλλά και να φαίνεται, θα εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας.

Τα κριτήρια επιλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου θα πρέπει να

βασίζονται:

• στην αφοσίωση τους, στον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό και

κοινωνικό τομέα ώστε να αποτελούν πρότυπα για τη δοκιμαζόμενη κοινωνία,

• στο κύρος τους και στις εποικοδομητικές τους συνεργασίες με

ακαδημαϊκούς χώρους του εξωτερικού,

• στη δύναμη τους να δημιουργήσουν ένα ήρεμο και δημιουργικό

ακαδημαϊκό περιβάλλον, μακρυά από μικροκομματισμούς, παραγοντισμούς

και δογματισμούς,

• στην ανταπόκριση τους στις αρχές της δεοντολογίας, της αξιοκρατίας

και της διαφάνειας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε συλλογικά

όργανα.

Η πορεία του καθενός μας στο χώρο μας είναι καθρέπτης του παρόντος

και δείκτης του μέλλοντος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένα Δημόσιο

Πανεπιστήμιο:

• όχι επιχείρηση αλλά ούτε και νωθρής δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας,

με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, με ζωή, κίνηση, θέσεις και

αντιθέσεις,

• με αριστεία, όχι αοριστία, με συγκεκριμένους στόχους και αποτελεσματικότητα,

• με διεπιστημονικότητα, όπου οι Επιστήμες που θεραπεύονται,

συνεργάζονται για να αποκαλύπτουν τη σφαιρικότητα της γνώσης,

• που να εμπνέει δασκάλους και μαθητές, που μέσα σε ένα ήρεμο και

δημιουργικό περιβάλλον θα μπορούν να συγκρίνουν, να σκέπτονται και να

προτείνουν,

• να θεωρεί την παιδεία δημόσιο αγαθό, την έρευνα επιβεβλημένο

καθήκον, τις τέχνες αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού,

• οι λειτουργοί του θα εκτελούν το καθήκον τους απρόσκοπτα, σε

ασφαλείς εργασιακές συνθήκες, με αξιοπρεπείς απολαβές για τις υψηλές

τους υπηρεσίες και θα αποτελούν πρότυπο για την κοινωνία,

• οι αξίες, οι στόχοι και τα αποτελέσματά του στην εκπαίδευση, στην

έρευνα και στις τέχνες θα το οδηγούν ψηλά στη διεθνή αναγνώριση,

• που σέβεται την παράδοση και αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές αξίες,

• που δε φοβάται την ανανέωση, παρέχει κίνητρα, προσφέρει ιδέες,

καλλιεργεί την καινοτομία,

• που θέτει υψηλούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και

κοινωνικούς στόχους και μας κάνει περήφανους ως λειτουργούς της

Ανώτατης Παιδείας.

Θέλουμε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο όπου όλα τα κύτταρά του θα

συμμετέχουν στη διαμόρφωση της δομής και της λειτουργίας του.

Με αυτές τις σκέψεις, κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για το Συμβούλιο

του Πανεπιστημίου μας.

Θα ήταν εξαιρετική τιμή για μένα να μοιραστείτε

μαζί μου τις σκέψεις, τις ιδέες και το όραμά σας και να θεωρήσετε ότι

μπορώ να σας εκπροσωπήσω στη δύσκολη αυτή φάση που περνάμε.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ζαχαρίας Σκούρας

ΥΓ

1. Επισυνάπτεται ένα κείμενο όπου αναπτύσσονται σε μεγαλύτερη έκταση,

η αγωνία, οι προβληματισμοί, οι θέσεις και οι προτάσεις μου.

2. Δ/νση ιστότοπου www.zachariasscouras.gr

--

Prof. Zacharias G. Scouras

Head of the Gen. Biology Lab

School of Biology, AUTh

GR-54124 Thessaloniki-Greece

Link to comment
Share on other sites

http://diafaneia.ee.auth.gr :

Έκκληση για δημοκρατικές διαδικασίες

Posted: Κυρ, 12/02/2012

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Νωρίς την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, ΠΡΙΝ την άκρως αντιδημοκρατική

ενέργεια μικρού αριθμού συναδέλφων και φοιτητών να παρεμποδίσουν τη

σύμφωνη με τα ακαδημαϊκά ειωθότα και το νόμο λειτουργία του

Πανεπιστημίου, έγραφα μέσω του "Διαλόγου" τα εξής:

"Σε μια βδομάδα το Πανεπιστήμιό μας καλείται να αναδείξει τα εσωτερικά

μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Έχω από καιρό επισημάνει τη σημασία

αυτής της διαδικασίας, και για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να έρθετε

όλοι να ψηφίσετε επιλέγοντας αυτούς που θεωρείτε καταλληλότερους.

Είμαι πεπεισμένος ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σε

πείσμα όσων απειλούν ότι θα εμποδίσουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους.

Ακόμα και αν η Πρυτανεία τελικά δεν διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό

φύλαξης, πιστεύω ότι η ομαλή διεξαγωγή θα εξασφαλισθεί με την

κατάλληλη περιφρούρηση - ένας ακόμα λόγος για την αθρόα προσέλευσή σας."

Η πρόταση που προ ολίγου δημοσιοποίησε ο Ανδρέας Γιαννακουδάκης είναι

απόλυτα συμβατή με τα παραπάνω και τα συμπληρώνει σε τρόπο ώστε

δύσκολα να μπορεί να υπάρξει αντίλογος: Σύμφωνα με την απλή λογική,

όποιος με λόγια ή πράξεις αντιτάσσεται στη διαδικασία αυτή είτε

διαφωνεί με τις δημοκρατικές διαδικασίες, ή επιβουλεύεται την εύρυθμη

λειτουργία του Ιδρύματος (ή και τα δύο).

Κάνω λοιπόν ακόμα μια φορά έκκληση σε όλους τους παράγοντες του

Πανεπιστημίου να συμβάλλουν στο να εκφραστεί δημοκρατικά η βούληση των

συναδέλφων. Δεσμεύομαι και εγώ ότι αν - με κριτήριο τα λευκά

ψηφοδέλτια και όχι την αποχή, που με την τρομοκράτηση των εκλογέων

κάποιοι επιζητούν - επικρατήσει η κατά του νόμου ψήφος δεν θα αποδεχθώ

την τυχόν εκλογή μου στο Συμβούλιο.

Φυσικά, επαναλαμβάνω την παράκλησή μου σε όλες και όλους τους

συναδέλφους να έρθουν να ψηφίσουν την Τετάρτη.

Σας εύχομαι καλή Κυριακή. Είναι στο χέρι μας το μέλλον να είναι καλό

για μας και τα παιδιά μας.

Νίκος Μουσιόπουλος

***************************************************************

Professor Nicolas Moussiopoulos, Dr.-Ing. habil., Prof. h.c.

Head, Lab. of Heat Transfer Deputy Chairman of the Gov. Board

& Environmental Engineering International Hellenic University

Dept. Mechanical Engineering http://www.ihu.edu.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Posted:Κυρ, 12/02/2012

Δηλαδή αν ψηφίσουν μόνο 300-500 μέλη ΔΕΠ θα αποδεχτείτε την εκλογή σας;

Υποστηρίζετε στα σοβαρά ότι οι 1500 που δεν θα έρθουν να ψηφίσουν είναι τρομοκρατημένοι;

Με εκτίμηση

Κώστας Χαΐτογλου

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Posted:Κυρ, 12/02/2012

Καλησπέρα Κώστα.

300-500 ψήφοι είναι το 13,6 -22,7 % (μέσος όρος 18%) ενός σώματος που ψηφίζει (2200 ΔΕΠ).

Κανένας δεν δικαιούται να εγκολπωθεί το υπόλοιπο ποσοστό που δεν προσήλθε (αν φυσικά δεν προσήλθε οικειοθελώς).

Είναι μικρό το ποσοστό για να πεί κανείς ότι εκφράζει ΟΛΟΥΣ.

Θυμίσου όμως ότι κάποια στιγμή στο Διάλογο γινόταν μία Διαμάχη (λεκτική) για ένα αποτέλεσμα μίας ψηφοφορίας του ΕΣΔΕΠ αν ήταν 15-17 ή ήταν 15-15 κλπ

Διόρθωσέμε αν κάνω λάθος.

Δηλαδή συμμετείχαν 30-35 άτομα (1,6%) Αντε και νάτανε 50 (2,27%) .

Άντε (για σένα που είσαι φίλος ) και 100 (4,5%) στη Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ.

Το 1,6 % εκφράζει την πανεπιστημιακή κοινότητα και το 18% δεν την εκφράζει;

Αν ήταν πειραματικά αποτελέσματα σε ένα πείραμά σου θα δεχόσουν το πρώτο και όχι το δεύτερο;

Ξέρω ότι θα μου πείς ότι δε θα δεχόσουν κανένα από τα δύο.

Βρές τρόπο να αυξήσεις τότε το δείγμα σου.

Δεν μπήκε και έμεινε στο ψυγείο μόνο του.

Εγώ και Εσύ και ΟΛΟΙ μας το βάλαμε.

και πάλι καλησπέρα

Πάνος Γιαννακουδάκης

Tµήµα Χηµείας ΑΠΘ

Link to comment
Share on other sites

http://publicuniversitas.wordpress.com :

Φεβρουαρίου 9,2012

Επιστολή – έκκληση του ΕΣΔΕΠ στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ

Συνάδελφοι/σες,

Μετά την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας των εκλογών από την «Οργανωτική Επιτροπή» και όσο πλησιάζουμε προς αυτήν, η πανεπιστημιακή κοινότητα βιώνει καθημερινά τη συγκυρία της βαθύτατης κρίσης και των αποτρόπαιων κυβερνητικών πολιτικών με εντεινόμενη ανησυχία, ανασφάλεια και απογοήτευση, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από σχετικές ανακοινώσεις και τη συμμετοχή των συναδέλφων στο ΔΙΑΛΟΓΟ.

Αυτή την ώρα που η μαύρη κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ), όπως μαύρο θέλει να είναι το παρόν και το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας, διαλύει τη χώρα και καταστρέφει ζωές ανθρώπων, την ίδια ώρα η ακαδημαϊκή κοινότητα, διαδηλώνει με πολλούς τρόπους την αγανάκτησή της, καθώς και τη ριζική της αντίθεση στον ν.4009/2011, σε ένα νόμο που ψήφισαν οι ίδιοι, αυτοί που χθές αποφάσισαν να παραδώσουν χώρα και λαό στη φτώχεια, στο μεγάλο κεφάλαιο και στη ξένη κηδεμονία.

Τα διοικητικά και συνδικαλιστικά όργανα, με εκτεταμένες αναλύσεις αποκάλυψαν τις επιδιώξεις και κυρίως τις συνέπειες από την ενδεχόμενη εφαρμογή του.

Η κατηγορηματική απόρριψη του νέου νομικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία του Παν/μίου, από τη συντριπτική πλειοψηφία της Πανεπιστημιακής κοινότητας, παρά τους ειδεχθείς εκβιασμούς και τις άθλιες συκοφαντίες, οδήγησε στην άρνηση συμμετοχής στα όργανα που προβλέπει ο ν.4009/2011.

Πρώην και νυν πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, δεκάδες συνάδελφοι στους οποίους απευθύνθηκε το Υπουργείο, παρακάμπτοντας τις εκλεγμένες πανεπιστημιακές αρχές, για τη στελέχωση των «οργανωτικών επιτροπών» αρνήθηκαν την εμπλοκή τους σε διαδικασίες που τα συλλογικά όργανα με δημοκρατικές διαδικασίες απέρριψαν.

Σε πολλά Πανεπιστημιακά ιδρύματα η εφαρμογή του Νόμου και η έναρξη της εκλογικής διαδικασίας αναστέλλεται και αναβάλλεται μετά από παραιτήσεις μελών είτε των οργανωτικών επιτροπών είτε και των υποψηφίων για το συμβούλιο.

Στα μεγάλα κεντρικά ιδρύματα ούτε καν έχει ορισθεί ημερομηνία εκλογών.

Παρά τις εκκλήσεις, η «οργανωτική επιτροπή» του ΑΠΘ με τη στάση της, μάλιστα σε καιρό απόλυτης οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης όχι μόνο αρνείται να συμβάλλει στην ομαλοποίηση του κλίματος στο ΑΠΘ αλλά οξύνει ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της πολύπλευρης κρίσης και βαθαίνει τη διακηρυγμένη θεσμική εκτροπή.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ απευθύνεται:

- στις/στους υποψήφιους και τους καλεί να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους έστω και τώρα όπως έκαναν μαζικά σε άλλα πανεπιστήμια και να μην συμβάλλουν στην υποθήκευση του μέλλοντος του Πανεπιστημίου,

- στις/στους συναδέλφους μέλη των εφορευτικών επιτροπών, και τους καλεί να μην αποδεχτούν το ρόλο που τους αναθέτουν, να συμπαραταχθούν με τους συναδέλφους τους και να απέχουν ενεργά από τις εκλογικές διαδικασίες,

- σε όλες/όλους τους συναδέλφους και τους καλεί να μην πιστέψουν στους προεκλογικούς «μύθους», απότοκους αφελών ψευδαισθήσεων ή συνειδητού ψεύδους, περί της δήθεν «διαμόρφωσης» ενός πανεπιστημίου «στα μέτρα μας», από την υιοθέτηση ανάλογου «οργανισμού»,

- σε όλες/όλους τους συναδέλφους, ειδικότερα των χαμηλών βαθμίδων και τους καλεί να συμβάλλουν στην ματαίωση των ψευδεπίγραφων δήθεν «δημοκρατικών» εκλογικών διαδικασιών, καθώς με αυτές θα επιβληθεί το χείριστο καθεστώς της αδιαφάνειας, της συναλλαγής, του εκμαυλισμού, του ελιτισμού, των αποκλεισμών, και συνολικά της οπισθοδρόμησης της παιδείας.

Για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ

o πρόεδρος o γραμματέας

Γιάννης Ν. Κρεστενίτης Νίκος Νικολάου

Link to comment
Share on other sites

http://publicuniversitas.wordpress.com :

Alterthess.gr: Η διάλυση της εγκάθετης οργανωτικής επιτροπής για το συμβούλιο διοίκησης στο ΑΠΘ, 8-2-2012

Διέκοψαν τη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής για το συμβούλιo στο ΑΠΘ (βίντεο και φωτογραφίες)

08/02/2012

SEQUEL 1

Link to comment
Share on other sites

http://publicuniversitas.wordpress.com :

ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 11, 2012

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ απαντά στα άθλια ψεύδη του κ.Μάνθου και των λοιπών δοτών της Οργανωτικής Επιτροπής

Μετά την κινητοποίηση των συλλόγων ΔΕΠ, διοικητικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ η γνωστή ομάδα εγκαθέτων του εκάστοτε Υπουργείου με επικεφαλείς τα δοτά από την Διαμαντοπούλου μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής έχουν επιδοθεί σε απίθανες ψευδολογίες.

Φαντασιώνονται τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι τίποτα δεν συνέβη και όταν οι μόνοι προπηλακισμοί ήταν από μέρους τους.

Το φαιδρότερο όλων είναι ότι όλος αυτός ο εσμός πάντοτε “προθύμων” για την διάλυση του Δημόσιου και Δωρεάν Πανεπιστημίου φαντασιώνεται τον εαυτό του ως αντιφασίστες απειλούμενους από φασιστικές εφόδους.

Μάλιστα γνωστός παράγοντας τους έφυγε αμέσως από την αίθουσα για να πάει να γράψει δακρύβρεκτη καταγγελία στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να επισύρει την μήνη “συμμαχητών” του που τον κατάγγειλαν για φθηνή προεκλογική διαφήμιση.

Προφανώς ο εσμός των προθύμων πάσχει από κλασσική περίπτωση ψυχολογικής μετάστασης.

Αυτοί που σε στενή σύνδεση με τα γνωστά διαπλεκόμενα ΜΜΕ (με γνωστά συμφέροντα στο χώρο της εκπαίδευσης και γνωστούς υπαλλήλους-υπουργούς) και την κυβερνητική εξουσία υπονομεύουν χρόνια τώρα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο υποκρίνονται τον Ταίλμαν εμπρός στις ναζιστικές ορδές.

Αυτοί που κάθε τόσο απειλούν να καλέσουν τα ΜΑΤ ή να προασπίσουν με τα αρειμάνια γυμνά στήθη τους τις διαδοχικές κυβερνητικές “μεταρρυθμίσεις” διάλυσης της εκπαίδευσης και παράδοσης της στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι “πρόθυμοι” και οι συνομιλητές γνωστών πρεσβειών (με γνωστά συμφέροντα και ρόλο στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης) παρουσιάζονται ως τιμητές.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι η ανακοίνωση ενός οψίμως συσταθέντος συλλόγου ΔΕΠ της Ιατρικής που καταγγέλλει την παραβίαση της νομιμότητας (ενός νόμου που ψηφίσθηκε από μία Βουλή που καμιά λαϊκή νομιμοποίηση δεν έχει πλέον) και ξεχνά το τι έκανε αυτός όταν θίχθηκαν κάποια μιαρά συντεχνιακά συμφέροντα του από το νόμο Παπαδοπούλου.

Όταν η χώρα και η κοινωνία καταστρέφεται, το πανεπιστήμιο διαλύεται και εκποιείται, οι φοιτητές ρίχνονται στον καιάδα της ανεργίας και της ανέχειας και τα μέλη ΔΕΠ που ζουν εντίμως από την δουλειά τους (και δεν είναι πολυθεσίτες που σιτίζονται από κυβερνητικές, παρακρατικές και παρα-πρεσβευτικές θέσεις και προγράμματα) οδηγούνται ακόμη πιο βαθειά στη φτώχεια (με νέες μειώσεις που εξαγγέλλονται με το δεύτερο Μνημόνιο για τον Ιούνιο) αυτός ο εσμός “προθύμων” παλεύει με νύχια και με δόντια για αλλότρια συμφέροντα.

Άσε γνωρίζουν όλα αυτά τα “ορφανά της Διαμαντοπούλου” ότι η κατάρρευση του οικονομικού και πολιτικού συστήματος που τους εκτρέφει θα τους παρασύρει μαζί τους.

Η χώρα και το πανεπιστήμιο έχει τις δυνάμεις να αποκρούσει όλους αυτούς τους Εφιάλτες.

Ραντεβού στις 15 Φεβρουαρίου για την επόμενη ηχηρή απάντηση στις άθλιες μεθοδεύσεις τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση-απάντηση του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ στις ψευδολογίες της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 8-2-2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δυστυχώς ο κ. Μάνθος με την ανακοίνωσή του η οποία κοινοποιήθηκε, πυροδοτεί την ένταση σε μια κρίσιμη περίοδο τόσο για την Πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για την Ελληνική Κοινωνία.

Παρακολουθώντας κανείς το κείμενό του διαπιστώνει ότι επιχειρείται να «στηθεί» το σκηνικό της «νέας εποχής» και του “πανεπιστημίου του 21ου αιώνα”.

Το σκηνικό περιλαμβάνει απωθήσεις, εξυβρίσεις, ξυλοδαρμούς, αδιαθεσίες και άλλα πολλά που βοηθάνε στη έξαψη της φαντασίας των απόντων και οπωσδήποτε των μελλοντικών ψηφοφόρων.

Η τακτική κλιμάκωσης της όξυνσης μέσα στο ΑΠΘ φαίνεται ότι είναι το έσχατο μέσο για τους συμμετέχοντες στα τελετουργικά της διάλυσης του σημερινού πανεπιστημίου.

Ο κ. Μάνθος επικαλείται γεγονότα, «γνώριμα» από ανάλογες κατά καιρούς γλαφυρές περιγραφές ελαχίστων γνωστών και μη εξαιρετέων πολέμιων του ασύλου και υπερασπιστών του ν.4009/11, που όμως ουδέποτε έλαβαν χώρα και βέβαια οι παριστάμενοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

Ορισμένοι δε υποψήφιοι για το Συμβούλιο βρήκαν «ευκαιρία» να «επενδύσουν» για τον «προεκλογικό τους αγώνα».

Η τακτική της κλιμακούμενης όξυνσης στο ΑΠΘ τον τελευταίο καιρό, αρχικά με προκλητικές τοποθετήσεις από ελάχιστους, με καταγγελίες όπως π.χ. της Νομικής και στη συνέχεια με την επιστολή του κ. Μάνθου, επιχειρείται για δυο βασικούς λόγους:

α) την «ενεργοποίηση» των μάλλον αδιάφορων συναδέλφων (εξαιτίας των ζοφερών συνθηκών που βιώνουν) ενόψει της εκλογής της 15ης Φεβρουαρίου, καθώς η συμμετοχή στον «προεκλογικό» διάλογο είναι ανύπαρκτη με εξαίρεση κάποιες τοποθετήσεις υποψηφίων, και

β) την πρόκληση παρουσίας κατασταλτικών μηχανισμών για την «επίβλεψη» των εκλογών.

Η αλήθεια για τα “γεγονότα”

Οι σύλλογοι ΔΕΠ, εργαζομένων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, με αποφάσεις των οργάνων τους, μετά από συγκέντρωση και διαδήλωση στην πανεπιστημιούπολη κατέληξαν στο χώρο συνεδρίασης της ΟΕ με σκοπό να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους.

Ο κ. Μάνθος κατά την είσοδο στην αίθουσα έδωσε μόνος και αμέσως τον λόγο στους εκπροσώπους των φορέων για να μιλήσουν στους παριστάμενους.

Επέλεξε έδρανο, κάθισε, και άκουσε με προσοχή τρεις ολιγόλεπτες (3-4 λεπτών η κάθε μια) τοποθετήσεις, του προέδρου του ΕΣΔΕΠ, των φοιτητικών συλλόγων, και του προέδρου του σωματείου των διοικητικών υπαλλήλων.

Ο τρίτος και τελευταίος ομιλητής δήλωσε εκ μέρους όλων ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων θα αποχωρούσαν από την αίθουσα, όπως και έπραξαν αμέσως.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ολιγόλεπτων τοποθετήσεων υποψήφιοι και άλλοι (μέλη των εφορευτικών επιτροπών) αποχωρούσαν ή «μπαινόβγαιναν» για να καπνίσουν χωρίς ασφαλώς να παρεμποδισθούν με κανένα τρόπο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν διάλογοι μέχρι την αποχώρηση όλων των πλευρών από την αίθουσα.

Δεν υπήρξαν ούτε απωθήσεις ούτε προπηλακισμοί.

Υπήρξαν λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Υπήρξαν όμως προκλήσεις από δυο μέλη της ΟΕ φωνάζοντας φασίστες και Γκαίμπελς στους παριστάμενους φοιτητές, όπως επίσης και το βίαιο κατέβασμα της κάμερας από μέλος εφορευτικής επιτροπής που αποθανάτιζε τα «γεγονότα».

Τα video που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο είναι ενδεικτικά.

Όσο για την επίκληση από τον κ. Μάνθο της αδιαθεσίας μελών της ΟΕ και της παρεμπόδισης τους από τους εισελθόντες, ως ειρωνεία μπορεί να ακουστεί, καθώς ό ένας έπαιρνε μέχρι την έξοδό του από την αίθουσα φωτογραφίες με το κινητό του και όταν βγήκε έξω φώναζε “ντροπή σας … ντροπή σας …” ενώ άλλη κραύγαζε “Γκαιμπελς Γκαιμπελς” και στην έξοδο της από την αίθουσα έλεγε σε φοιτητή “και μένα ο γιος είναι απλήρωτος 16 μήνες…”.

Οι “αδιαθετούντες” καρδιοπαθείς σε πλήρη δραστηριότητα.

***

Αυτή την ώρα που η μαύρη κυβέρνηση, διαλύει τη χώρα και καταστρέφει ζωές ανθρώπων, την ίδια ώρα η ακαδημαϊκή κοινότητα, διαδηλώνει με πολλούς τρόπους την αγανάκτησή της, καθώς και τη ριζική της αντίθεση στον ν.4009/2011, ένα νόμο που ψήφισαν οι ίδιοι, αυτοί που παραδίδουν τη χώρα και λαό της στη ξένη κηδεμονία, το μεγάλο κεφάλαιο και τη φτώχεια.

Ένα νόμο που η πανεπιστημιακή κοινότητα τον έχει ήδη απορρίψει και είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει την εφαρμογή του.

Τέλος, θυμίζουμε στο κ. Μάνθο, και την επιτροπή του, που αναφέρονται σε δήθεν “εγκληματικές πράξεις” οι οποίες μάλιστα απειλούν τη “σωματική ακεραιότητα” των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, ότι οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και οι μαθητές τους δεν είναι ούτε αλήτες ούτε μπράβοι.

Για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

Γ. Κρεστενίτης Ν. Νικολάου

Link to comment
Share on other sites

http://syspanep.ntua.gr/index.php/dep/item/1065 :

Απόφαση ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών για απεργία (9/2/2012)

Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του συλλόγου στη 48ωρη απεργία στις 10 και 11 Φεβρουαρίου.

Link to comment
Share on other sites

http://syspanep.ntua.gr/index.php/syspeirwsi/item/1066 :

Ανακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών (9/2/2012)

Τη στιγμή που δογματικές νεοφιλελεύθερες μειοψηφίες επιβάλλουν δια της βίας και της τρομοκρατίας τα πιο ανάλγητα μέτρα, καταλύοντας κάθε έννοια Δημοκρατίας και περιφρονώντας τη βούληση του ελληνικού λαού, η Υπουργός ΠΔΒΜΘ παραδίδει, με τη χθεσινή δήλωση, μαθήματα ήθους και δημοκρατικότητας!

Κάνουμε έκκληση στην αποτυχημένη υπουργό της αποτυχημένης κυβέρνησης του Μαύρου Μετώπου, που ρήμαξε τον τόπο και τους ανθρώπους του, να αποχωρήσει. Η μόνη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει, τώρα που πλησιάζει η ώρα της εξόδου, είναι να μην κάνει απολύτως τίποτα. Δεν θέλει και δεν ξέρει να δημιουργεί, ενώ δεν έχει απομείνει τίποτα πια για να καταστρέψει. Ο ρόλος της τελείωσε.

Της ζητούμε να αφήσει επιτέλους απερίσπαστο το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας μπροστά στο μεγάλο ιστορικό καθήκον του: να συμβάλλει αποφασιστικά, με περισσότερη έμπνευση και ζέση από ποτέ, στην προσπάθεια να μείνει όρθια η κοινωνία και να αποκτήσουν ξανά ελπίδα οι νέοι.

Τώρα αναλαμβάνει η κοινωνία.

Link to comment
Share on other sites

http://syspanep.ntua.gr/index.php/dep/item/1067 :

Απόφαση προεδρείου συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ (10/2/2012)

Αγαπητές-οί συνάδελφοι,

Η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία βαίνει σε οριακό σημείο. Τα νέα

ανάλγητα μέτρα που απαιτούνται από την Τρόικα για την έκκριση της

δανειακής σύμβασης οδηγούν μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού στη φτώχεια και

στην εξαθλίωση, υποθηκεύουν το μέλλον πολλών γενιών, χωρίς να εγγυώνται

καν τη σωτηρία της χώρας!

Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος!

Το Προεδρείο του Συλλόγου ΔΕΠ καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις

κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται το τριήμερο 10-11-12 Φεβρουαρίου

ενάντια στα μέτρα λιτότητας και τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας.

Δημοσιεύθηκε στην Σύλλογοι ΔΕΠ

Link to comment
Share on other sites

http://syspanep.ntua.gr/index.php/dep/item/1068 :

Απόφαση ΚΣ συλλόγου ΔΕΠ Παν. Αιγαίου (10/2/2012)

Το ΚΣ Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις τριήμερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στη ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης

Link to comment
Share on other sites

http://www.esos.gr :

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2012

Ανησυχεί ο Πρύτανης του ΑΠΘ και ζητά μετάθεση εκλογών- Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η εκλογική διαδικασία στο ΑΠΘ να αποτελέσει εστία αναταραχής επισημαίνει ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής και πρώην Πρύτανη του Α.Π.Θ., Αναστάσιο Μάνθο και ζητά την μετάθεση των εκλογών.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Κύριε Πρόεδρε,

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 2841/23.11.2011, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κλίμα πόλωσης και διχασμού στην πανεπιστημιακή κοινότητα, είχε ζητήσει το «πάγωμα» της διαδικασίας εκλογής του Συμβουλίου, με σκοπό την εκτόνωση της έντασης.

Από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση έχει, δυστυχώς, κατά πολύ επιδεινωθεί. Κι η δική σας επιστολή άλλωστε, που είχε ως θέμα την καταγγελία της διακοπής της συνάντησης εργασίας των μελών των εφορευτικών επιτροπών από συλλόγους διδασκόντων και εργαζομένων, καθώς και από ομάδες φοιτητών, για την οποία έχει ήδη δοθεί εντολή διερεύνησης τυχόν αδικημάτων, αυτό δείχνει.

Εντωμεταξύ από χτες και ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, η χώρα ζει μια εντελώς διαφορετική και απολύτως ανησυχητική πραγματικότητα. Η κοινωνική ένταση και η βία τείνουν να αποκτήσουν επικίνδυνες και αστάθμητες διαστάσεις. Για το λόγο αυτό μάλιστα η πανεπιστημιακή φύλαξη του ΑΠΘ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Εν μέσω τέτοιων συνθηκών γενικευμένης αναστάτωσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η εκλογική διαδικασία στο ΑΠΘ να αποτελέσει εστία αναταραχής.

Η πρόληψη, η συνεννόηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν τον τελευταίο χρόνο τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποτελούν τα μόνα μέσα που διαθέτει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα για να αντιμετωπίσει ανάλογα φαινόμενα. Άλλωστε εσείς, ως κατ΄ επανάληψη θύμα βίαιων σε βάρος σας εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της πρυτανικής σας θητείας, γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον την περιορισμένη δυνατότητα της πανεπιστημιακής φύλαξης να λειτουργήσει κατασταλτικά.

Για τους λόγους αυτούς το Πρυτανικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του με αριθμ. 1617/ 13.2.2012 εκτιμά ότι η μετάθεση των εκλογών σε χρόνο εκτός της παρούσας συγκυρίας θα συμβάλει αποφασιστικά στην εκτόνωση του κλίματος και στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Η ευθύνη σας γι’ αυτό είναι καθοριστική.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε, για το καλό όλων, να επικρατήσει η σύνεση και η αυτοσυγκράτηση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.

Καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου Διοίκησης

Θεσσαλονίκη 13-2-2012, αρ. πρωτ. 39

Προς τον Πρύτανη του ΑΠΘ

Καθηγητή Ιωάννη Μυλόπουλο

Θέμα: Ψηφοφορία της 15ης Φεβρουαρίου 2012

Σχετ. Έγγραφο Πρυτανείας ΑΠΘ αρ. πρωτ. 20098/13-2-2012/ (με δελτίο τύπου)

Κύριε Πρύτανη

Η παραπάνω δημόσια σχετική επιστολή σας, φοβούμαι ότι εξ αντικειμένου λειτουργεί αποθαρρυντικά για το εκλεκτορικό σώμα, καθόσον επιτείνει και επισημοποιεί το κλίμα έντασης, το οποίο, όπως ο ίδιος γράφετε, ήδη υπάρχει.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών και συγκεκριμένα της ψηφοφορίας της 15ης Φεβρουαρίου. Η ευθύνη χρηστής λειτουργίας και η εξασφάλιση των κατάλληλων γι’ αυτό συνθηκών, είναι αρμοδιότητα των Πρυτανικών Αρχών.

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν έχει νόμιμους λόγους να αναβάλει και πάλι την ημέρα της ψηφοφορίας, ούτε έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει φαινόμενα βίας, και δεν μπορεί με την επίκληση παρόμοιων απειλών να ακυρώνει, και μάλιστα την τελευταία στιγμή, νόμιμες και δημοκρατικές ενέργειες, οι οποίες ήδη έχουν κανονικά προγραμματισθεί και εξαγγελθεί.

Κατόπιν αυτού, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος

Link to comment
Share on other sites

http://www.esos.gr :

Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2012 15:32

Σε «συναγερμό» το ΑΠΘ ενόψει των αυριανών εκλογών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. ενημέρωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι «η επόμενη ημέρα του Πανεπιστημίου μας θα δείξει εάν η εμμονή της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών, για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του συμβουλίου του Ιδρύματος, εντός της παρούσας συγκυρίας ήταν ορθή ή λανθασμένη.

Όσον αφορά τις δικές μας ενέργειες, σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο ύστερα από αίτημα της Κοσμητείας της Σχολής ΝΟΠΕ για τη διασφάλιση των λειτουργιών της Σχολής, ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών, αποφάσισε στη συνεδρίαση αριθμ.1617/13-02-2012 να θέσει όλες τις υπηρεσίες φύλαξης του Α.Π.Θ. σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου ΙΙ, το οποίο είναι το ανώτατο επίπεδο συναγερμού που δε διακόπτει τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου».

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η εκλογική διαδικασία στο ΑΠΘ να αποτελέσει εστία αναταραχής επισημαίνει ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής και πρώην Πρύτανη του Α.Π.Θ., Αναστάσιο Μάνθο και ζητά την μετάθεση των εκλογών.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Κύριε Πρόεδρε,

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 2841/23.11.2011, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κλίμα πόλωσης και διχασμού στην πανεπιστημιακή κοινότητα, είχε ζητήσει το «πάγωμα» της διαδικασίας εκλογής του Συμβουλίου, με σκοπό την εκτόνωση της έντασης.

Από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση έχει, δυστυχώς, κατά πολύ επιδεινωθεί. Κι η δική σας επιστολή άλλωστε, που είχε ως θέμα την καταγγελία της διακοπής της συνάντησης εργασίας των μελών των εφορευτικών επιτροπών από συλλόγους διδασκόντων και εργαζομένων, καθώς και από ομάδες φοιτητών, για την οποία έχει ήδη δοθεί εντολή διερεύνησης τυχόν αδικημάτων, αυτό δείχνει.

Εντωμεταξύ από χτες και ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, η χώρα ζει μια εντελώς διαφορετική και απολύτως ανησυχητική πραγματικότητα. Η κοινωνική ένταση και η βία τείνουν να αποκτήσουν επικίνδυνες και αστάθμητες διαστάσεις. Για το λόγο αυτό μάλιστα η πανεπιστημιακή φύλαξη του ΑΠΘ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Εν μέσω τέτοιων συνθηκών γενικευμένης αναστάτωσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η εκλογική διαδικασία στο ΑΠΘ να αποτελέσει εστία αναταραχής.

Η πρόληψη, η συνεννόηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν τον τελευταίο χρόνο τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποτελούν τα μόνα μέσα που διαθέτει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα για να αντιμετωπίσει ανάλογα φαινόμενα. Άλλωστε εσείς, ως κατ΄ επανάληψη θύμα βίαιων σε βάρος σας εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της πρυτανικής σας θητείας, γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον την περιορισμένη δυνατότητα της πανεπιστημιακής φύλαξης να λειτουργήσει κατασταλτικά.

Για τους λόγους αυτούς το Πρυτανικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του με αριθμ. 1617/ 13.2.2012 εκτιμά ότι η μετάθεση των εκλογών σε χρόνο εκτός της παρούσας συγκυρίας θα συμβάλει αποφασιστικά στην εκτόνωση του κλίματος και στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Η ευθύνη σας γι’ αυτό είναι καθοριστική.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε, για το καλό όλων, να επικρατήσει η σύνεση και η αυτοσυγκράτηση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.

Καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου Διοίκησης

Θεσσαλονίκη 13-2-2012, αρ. πρωτ. 39

Προς τον Πρύτανη του ΑΠΘ

Καθηγητή Ιωάννη Μυλόπουλο

Θέμα: Ψηφοφορία της 15ης Φεβρουαρίου 2012

Σχετ. Έγγραφο Πρυτανείας ΑΠΘ αρ. πρωτ. 20098/13-2-2012/ (με δελτίο τύπου)

Κύριε Πρύτανη

Η παραπάνω δημόσια σχετική επιστολή σας, φοβούμαι ότι εξ αντικειμένου λειτουργεί αποθαρρυντικά για το εκλεκτορικό σώμα, καθόσον επιτείνει και επισημοποιεί το κλίμα έντασης, το οποίο, όπως ο ίδιος γράφετε, ήδη υπάρχει.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών και συγκεκριμένα της ψηφοφορίας της 15ης Φεβρουαρίου. Η ευθύνη χρηστής λειτουργίας και η εξασφάλιση των κατάλληλων γι’ αυτό συνθηκών, είναι αρμοδιότητα των Πρυτανικών Αρχών.

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν έχει νόμιμους λόγους να αναβάλει και πάλι την ημέρα της ψηφοφορίας, ούτε έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει φαινόμενα βίας, και δεν μπορεί με την επίκληση παρόμοιων απειλών να ακυρώνει, και μάλιστα την τελευταία στιγμή, νόμιμες και δημοκρατικές ενέργειες, οι οποίες ήδη έχουν κανονικά προγραμματισθεί και εξαγγελθεί.

Κατόπιν αυτού, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.