Jump to content

Ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο διαγραφής επί πτυχίω φοιτητών


Recommended Posts

Αν και ως επί πτυχίω φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο νόμος 4009/2011 και κατ’ επέκταση οι Οργανισμοί που καταρτίζονται βάση αυτού θα συμβάλλουν ώστε το ελληνικό Πανεπιστήμιο να γίνει καλύτερο, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο το δημόσιο χαρακτήρα του, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και καταθέσαμε τις προτάσεις μας, καθώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επί πτυχίω φοιτητών που θίγονται άμεσα εφόσον ο νόμος τεθεί σε εφαρμογή με τη λήξη του ακαδημαϊκό έτους που διανύουμε.

Για να είμαστε δίκαιοι μεγάλο μέρος του κειμένου βασίζεται στο εξαιρετικό κείμενο που συντάχθηκε απο την ομάδα "Όχι στις διαγραφες" και που στάλθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ για την τροπολογία που υποτίθεται οτι θα κατέβαζαν για το θέμα μας. Από εκεί και πέρα τα αιτήματά μας διαμορφώθηκαν ύστερα και από συζήτηση που είχα με τον γραμματέα του κ. Χρυσανθάκη, αλλά και με τον ιδιο τον κ. Χρυσανθάκη.

Προς την επιτροπή σύστασης του Οργανισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώ

Αξιότιμοι κύριοι Καθηγητές,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και οι οποίοι θίγονται άμεσα, με οριζόντιες διαγραφές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών.

Επιπλέον, στην αδικία των επικείμενων οριζόντιων διαγραφών προστίθενται και τα εξής δεδομένα:

α) Στους φοιτητές αυτούς δεν δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής άλλων ευνοϊκών προβλέψεων (όπως, πχ των άρθρων 33 παρ.3, περί εγγραφής φοιτητών μερικής φοίτησης, του άρθρου 33 παρ. 4, περί διακοπής φοίτησης, του άρθρου 35 περί συμβούλου σπουδών, του άρθρου 80 παρ. 9δ περί δικαιώματος διακοπής των σπουδών "με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής... για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών") λόγω μη ολοκλήρωσης των Οργανισμών (και ενδεχομένως και λόγω μη κατάρτισης του Κανονισμού των προπτυχιακών σπουδών, του άρθρου 34

β) Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την οικονομική επιβάρυνση των Σχολών, από τους λιμνάζοντες φοιτητές, καθώς οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν υπερβεί το όριο των ελάχιστων υποχρεωτικών ετών φοίτησης κάθε σχολής προσαυξημένης κατά τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, στερούνται όλων των φοιτητικών προνομίων (συγγράμματα, φοιτητικό εισιτήριο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εστίαση, στέγαση, επιδόματα). Με βάση τον ίδιο το νόμο η χρηματοδότηση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων γίνεται με βάση τους «ενεργούς» φοιτητές. (άρθ. 63 του ν. 4009/2011).

γ) Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο της διαγραφής των φοιτητών οι οποίοι δεν εγγράφονται για δυο διαδοχικά εξάμηνα (παρ. 2 του άρθρου 33), που ουσιαστικά καθιστά τους ίδιους τους φοιτητές υπεύθυνους για τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους και παράλληλα θα συμβάλει στην εκκαθάριση των μητρώων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

δ) Ο νομος δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολών κάθε ιδρύματος ( χρονική διάρκεια κάθε Σχολής, υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων ή κλινικών κλπ)

ε) Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται σήμερα η χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τις θολές εργασιακές σχέσεις. Έτσι, ακόμη κι όταν ένας φοιτητής καταφέρει να εργαστεί, κατά κανόνα δυσκολεύεται να το αποδείξει.

Αν και η πάγια θέση του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών είναι να μην γίνει καμία διαγραφή φοιτητή, σε μια προσπάθεια όσο το δυνατόν πιο ανώδυνης μετάβασης στα νέα δεδομένα που θέτει ο νόμος 4009/2011, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα που δίνει ο ίδιος ο Νόμος στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας για τροποποιήσεις μέσω του Οργανισμού του ζητάμε :

Σε όλους τους φοιτητές που έχουν υπερβεί τον αριθμό εξαμήνων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της κάθε Σχολής προσαυξημένου κατά τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, να δίνεται χρόνος ίσος με τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων. Το χρονικό αυτό διάστημα θα υπολογίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του προσχέδιου του Οργανισμού. Προϋπόθεση γι αυτό θα είναι η έγγραφη δήλωση των φοιτητών ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά και η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη του πτυχίου τους, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος της παράτασης που θα λάβουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρχει δυνατότητα επιπρόσθετης παράτασης ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της κάθε Σχολής.

Επιπρόσθετα, ζητάμε το συνυπολογισμό της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου εντός του καταληκτικού έτους της παράτασης που θα πάρουν οι φοιτητές αυτοί.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειες που καταβάλλετε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η επιτροπή της συνέλευσης των επί πτυχίω φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Admin Edit: Στο παρόν topic θα γίνεται moderation. Μεγάλα παιδιά είστε, αν θέλετε να βριστείτε κάντε το στο άλλο topic - μάλιστα επειδή υπάρχει το άλλο θέμα για ό,τι εμπνέεται ο καθένας, εδώ το όριο ανοχής είναι περίπου -μηδέν-. Για το άλλο θέμα όπου δε γίνεται moderation κλικ εδώ

Λόγω της κατάστασης, που είχε ξεφύγει, το προηγούμενο τόπικ σχετικά με τις κινητοποιήσεις των επί πτυχίω φοιτητών έχει κλειδωθεί. (Η τελευταία σελίδα του εδώ.)

Από δω και πέρα, τα νέα ποστ θα αναρτώνται εδώ.

Παρακαλείστε να ακολουθείτε τους παρακάτω κανόνες:

  • Χρήση της γραμματοσειράς του forum. Μπορείτε να υπογραμμίζετε και να κάνετε bold ή italics κάποιες λέξεις που πρέπει να τονιστούν. Κατάχρηση κεφαλαίων, χρωμάτων κλπ θα οδηγούν στη διαγραφή του post.
  • Post που είναι copy-paste τεράστιων άρθρων από εφημερίδες ή ανακοινώσεις σχετικά με τη δράση παρατάξεων θα διαγράφονται και θα μένουν απλά τα links.
    Αν τα μέλη που τα αναρτούν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο, ας κάνουν περιλήψεις των άρθρων, μαζί με την παραπομπή. Το 80% του (προηγούμενου) topic είναι "σεντόνια" που δεν τα διαβάζει κανείς, κάτι που καθιστά την εύρεση χρηστικών πληροφοριών προβληματική.
  • Posts που θα είναι άσχετα με το θέμα θα διαγράφονται. Post με τραγούδια κλπ μπορούν να αναρτώνται στο Περί ανέμων και υδάτων.
  • Post-chat που θα μπορούσαν να γίνουν και με pm και είναι άσχετα με τους επί πτυχίω φοιτητές θα διαγράφονται.
  • Post με ύβρεις και προσβολές μεταξύ των μελών θα διαγράφονται χωρίς δεύτερη κουβέντα και θα στέλνονται τα αντίστοιχα warning points.
Edited by Lord Admin
Admin Edit: Στο παρόν topic θα γίνεται moderation. Μεγάλα παιδιά είστε, αν θέλετε να βριστείτε κάντε το στο άλλο topic - μάλιστα επειδή υπάρχει το άλλο θέμα για ό,τι εμπνέεται ο καθένας, εδώ το όριο ανοχής είναι περίπου -μηδέν-.
Link to comment
Share on other sites

Γινεται στην προσπαθεια καλυψης αυτων που με βαση την τροπολογια ειναι πλεον υπο διαγραφη. Οπως ομως ειναι διατυπωμενη μαλλον αφορα ολους τους “αιωνιους“ του ΑΠΘ που θελουν να τελειωσουν. Τουλαχιστον αυτο καταλαβαινω εγω

Link to comment
Share on other sites

Γινεται στην προσπαθεια καλυψης αυτων που με βαση την τροπολογια ειναι πλεον υπο διαγραφη. Οπως ομως ειναι διατυπωμενη μαλλον αφορα ολους τους “αιωνιους“ του ΑΠΘ που θελουν να τελειωσουν. Τουλαχιστον αυτο καταλαβαινω εγω

Το θέμα είναι ότι στις βεβαιώσεις σπουδών από τη γραμματεία όσων αιωνίων καλύπτονται από την τροπολογία αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο φοιτητής είναι ενεργός.

Edited by primordial
Link to comment
Share on other sites

Guest waterdoc

Παντως η ανακοινωση μαλλον σαν ενεργους εννοει αυτους που βρίσκονται μεσα στο χρονικο διαστημα ν+2,δλδ όπως οριζει τον ενεργο φοιτητη ο νομος.Γι αυτό και στο τελος γραφει ότι η ανακοινωση δεν απευθύνεται σε ενεργους φοιτητες.

Link to comment
Share on other sites

Παντως η ανακοινωση μαλλον σαν ενεργους εννοει αυτους που βρίσκονται μεσα στο χρονικο διαστημα ν+2,δλδ όπως οριζει τον ενεργο φοιτητη ο νομος.Γι αυτό και στο τελος γραφει ότι η ανακοινωση δεν απευθύνεται σε ενεργους φοιτητες.

Αμφιταλαντεύομαι στην ερμηνεία.. Αν εννοεί μόνο τους ν+2 ως ενεργούς, τότε ίσως η διευκρίνιση να είναι πλεονασμός, καθώς οι ν+2 δεν είναι υπό διαγραφή. Αλλά μπορεί να έχετε δίκιο με τον CN και να τους εννοεί όλους.

Edited by primordial
Link to comment
Share on other sites

Με βαση τον νομο 4009 ως "ενεργοι" οριζονται οσοι φοιτητες ειναι εντος του ν+2.

Γι αυτο και σε ολα τα κειμενα μας αποφευγαμε συστηματικα τη χρηση του ορου "ενεργος"

Τωρα για τη διαφοροποιηση που αναφερει το μελος primordial μου κανει εντυπωση.

Τουλαχιστον στην Ιατρικη του ΕΚΠΑ ολοι οι "αιωνιοι" χαρακτηριζονται ως "ανενεργοι" στις λιστες της γραμματειας.

Αν ομως το ΑΠΘ γινεται ο διαχωρισμος απλα με βαση το αν εχετε κανει εγγραφη ή δινετε εξετασεις τοτε οντως αφορα μονο οσους δεν καλυπτονται. Καλο θα ειναι να το διευκρινισετε παντως.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

στο ΔΠΘ στο τμήμα ιατρικής όλοι που εγγράφονται στα εξάμηνα φαίνονται στις λίστες σαν ενεργοί

Αυτο που λες ειναι πολυ σημαντικο. Γιατι σε μας στη Γραμματεια μας ειπαν οχι στη διακοπη γιατι ειμαστε ανενεργοι.

Link to comment
Share on other sites

Σε γεύμα-συνέντευξη των νέων πρυτάνεων ΕΚΠΑ και ΕΜΠ, κ.κ. Φορτσάκη και Γκόλια αντίστοιχα, ερωτήθηκαν -ανάμεσα σε άλλα- για τις διαγραφές των επί πτυχίω φοιτητών.

«Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές, και αυτό να διαπερνά όλες τις αποφάσεις μας» απαντά ο κ. Φορτσάκης, στην αναφορά μου για την πρόσφατη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών και για τυχόν νέα ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους διεγραμμένους το επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Τα δύο ιδρύματα θα εξαντλήσουν τις νόμιμες δυνατότητες που διαθέτουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Από άρθρο του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή (5/10/14), με τίτλο «Το πανεπιστήμιο έχει μπαγιατέψει...»

Edit:

Το ίδιο είχε γράψει και η joie εδώ, αλλά είχε "χαθεί" ανάμεσα στα άλλα ποστ.

Edited by Sunny
προσθήκη λινκ σε προηγούμενο ποστ
Link to comment
Share on other sites

Αναφορικα με τη διακοπη σπουδων: Ειναι πολυ σοβαρο θεμα για να τ αφηνουμε στην τυχη της καθε γραμματειας η οποια ειναι υποχρεωμενη να εφαρμοζει τους νομους και οχι να τους ερμηνευει. Στο νομο δινονται ορισμοι για ενεργους και μη φοιτητες ενω ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ αρθρα που αναφερονται στην διακοπη σπουδων κανει λογο για ΦΟΙΤΗΤΕΣ ,αρα τους περιλαμβανει ολους. Η γραμματεια στην ιατρικη Αθηνας ερμηνευει λαθος το νομο,απλα επειδη εχουν λερωμενη τη φωλια τους,αφου εχουν δωσει τα προηγουμενα χρονια αναστολη ακομη και σε ατομα με εγγραφη πριν το '95,κανουν σα ζεματισμενοι μολις τους ζητησει καποιος γραπτως εξηγησεις.

Για αυτο οποιος ενδιαφερεται τι θα κανει: Θα αγνοησει τη γραμματεια τελειως. Θα φτιαξει μια αιτηση αναστολης σπουδων και θα φωτοτυπησει την ταυτοτητα του. Με αυτα τα δυο χαρτια θα παει σε ενα ΚΕΠ. Εκει θα φτιαξουν μαζι με τον υπαλληλο μια αιτηση και θα τη στειλουν στη γραμματεια. Οι αναστολες σπουδων γινονται και παραλαμβανονται κανονικα μεσω ΚΕΠ. Ετσι δεν μπορουν να μην απαντησουν. Στην καλυτερη περιπτωση θα τη δεχτουν. Στη χειροτερη θα την απορριψουν,ωστοσο θα πρεπει να γραψουν τους λογους τους. Το επιχειρημα μη ενεργοτητας δε στεκει,δεν αναφερεται στο νομο,οποτε κανετε αλλη αιτηση επισημαινοντας το και ζητωντας εκ νεου να σας την εγκρινουν. Οποτε θα πρεπει να βρουν νεα επιχειρηματα να σας την απορριψουν. Στην καλυτερη περιπτωση θα σας αναφερουν τους λογους τους,τοτε τουλαχιστον θα ξερουμε το σκεπτικο τους οποτε το ξαναβλεπουμε. Στην ακομη καλυτερη περιπτωση τα επιχειρηματα τους ειναι τελειως εωλα,οποτε κραταμε το χαρτι αυτο. Σε περιπτωση δικαστηριου στο μελλον ή σε οποιαδηποτε αλλη περιπτωση με αυτο το χαρτι μπορουμε να ακυρωσουμε τη διαγραφη μας.

Εδω να σημειωσω δυο πραγματα: Υπαρχουν αποφασεις του υπουργειου παιδειας που λενε οτι δικαιουμαστε ολοι διακοπη. Καποιος πρεπει να τις εχει εδω μεσα,δεν ξερω ομως προσωπικα,καντε μια ερωτηση σε ενα νεο τοπικ μηπως μπορουν να σας τις δωσουν. Το δευτερο ειναι οτι πρεπει να υπαρχει γνωμοδοτηση απο το νομικο συμβουλιο του κρατους οτι για προβληματα υγειας διατηρουμε ΚΑΙ τη φοιτητικη μας ιδιοτητα κατα τη διαρκεια της αναστολης. Δεν μπορω να τη βρω,αλλα ακουσα οτι υπαρχει.

Επισυναπτω μια αιτηση που ειχα φτιαξει εγω.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.doc

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

...Και μια (ισως ασημαντη ) λεπτομερεια..σε πιστοποιητικο αναλυτικης βαθμολογιας που πηρα απο τη Γραμματεια Νομικης Ε.Κ.ΠΑ στα μεσα Αυγουστου αναγραφεται ως εξαμηνο φοιτησης 42(!!! μη γελατε παρακαλω!...) και τωρα στο ''my studies'' εχει ''γινει'' 43.....[Σχετικα με τις εννοιες ''ενεργος'' και ''διατηρων τη φοιτητικη ιδιοτητα''].

Link to comment
Share on other sites

ο λοβερδος αν θυμαμαι καλα τον αυγουστο, στις λυσσασμενες συνεντευεξεις του, ελεγε οτι αναστολη σπουδων δικαιουνται μονον οι εντος των χρονικων οριων τους φοιτουντες και οχι οι εκπροθεσμοι!

(το λεω με καθε επιφυλαξη διοτι απο τη μια προσπαθω να τον ξεχασω και απο την αλλη ο λοβερδος ρητορευει με τουρκικο συντακτικο και κβαντικη λογικη οποτε και δυσκολευομαι να τον κατανοησω!)

Link to comment
Share on other sites

sp_io εδω δεν ηξερε να μας πει ο πρυτανης σκεψου ο λοβερδος! Δυο λυσεις: ή κανουμε αυτο που ειπε ο phil21 και περιμενουμε να δουμε τι θα απαντησει η Σχολη στην εγγραφη αιτηση ή περιμενουμε απαντηση Φορτσακη, οταν και αν κλειστει το επομενο ραντεβου. Βεβαια υπαρχει ο κινδυνος στο μεταξυ να εχουν αρχισει οι εγγραφες.....

Link to comment
Share on other sites

αυτο που λεει ο phli21 μου φαινεται αρκετα εξυπνο - αν ακι δεν τα παω καλα με τα γραφειοκρατικα! δεν εχω καταλαβει: γιατι οι εγγραφες ειναι οροσημο...? δεν θα μπορουσα να κανω την αιτηση αναστολης μετα την (υποχρεωτικη λογω της περιστασης) εγγραφη μου?

Link to comment
Share on other sites

Καλη ερωτηση. Το εγραψα γιατι σκεφτηκα οτι αν εγγραφεις στο εξαμηνο πως θα διακοψεις μετα; Ομως αυτη ειναι δικη μου σκεψη, ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΠΙΣΗΜΑ!!!! να ρωτησεις οπωσδηποτε τη Γραμματεια. Αυτο τουλαχιστον θα μπορουν να στο απαντησουν

Link to comment
Share on other sites

Στη συζητηση στη Βουλη για την τροπολογια που μας εξαιρεσε, ο Κουρακης ειπε στο Λοβερδο οτι δε μας διναν το δικαιωμα να κανουμε διακοπη και ο Λοβερδος απαντησε οτι το ειχαμε και τωρα μπορουμε να κανουμε και στο μελλον. Δεν εχει σημασια τι λενε ολοι αυτοι. Σημασια εχει τι θα γραφει το χαρτι οπου υποχρεουνται να σου απαντησουν. Αν αυτα που γραφει δε σταθουν στο μελλον,παπαλα η διαγραφη.

Να μη ρωτησετε τιποτα τη γραμματεια. Ειχα γραψει τι μου απαντησαν. Να κανετε την αιτηση μεσω ΚΕΠ ή αν θελετε ντε και καλα να την κανετε εκει,καθηστε να απολαυσετε πως θα σας την πετανε πισω λες και επιασε φωτια.

Link to comment
Share on other sites

Στη Θεσσαλονίκη έγινε κατάληψη του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ, για μη διαγραφή των επί πτυχίω.

Διευκρινίσεις για του «αιώνιους» φοιτητές
Όσον αφορά το κυριότερο αίτημα των φοιτητικών οργανώσεων, να μη διαγραφεί κανένας μη ενεργός φοιτητής, ο κ. Λαόπουλος επισήμανε ότι η διοίκηση του ΑΠΘ έχει διατυπώσει την αντίθεσή της στις διαγραφές και ότι προτίθεται να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που δίνει ο νόμος, εφόσον κάποιος φοιτητής εκφράσει τη βούλησή του να παραμείνει ενεργός.

Η Σύγκλητος, προέβη και σε διευκρινιστική ανακοίνωση για το θέμα ενημερώνοντας “ότι δεν επιθυμεί να αφαιρεθεί από κανένα φοιτητή του Ιδρύματος που ενδιαφέρεται έμπρακτα να ολοκληρώσει σε εύλογο χρόνο τις σπουδές του το δικαίωμα αυτό και θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία».

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόθεση «αιωνίων» φοιτητών να επανέλθουν ενεργά στις σπουδές τους υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Πηγή

Link to comment
Share on other sites

Σήμερα έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της Νομικής , στην οποία ξανά οι "αιώνιοι" απουσίαζαν εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Συνολικά ψήφισαν 186 άτομα (οι παρευρισκόμενοι πάντως πριν κλείσουν οι θύρες ήταν ελαφρώς περισσότεροι). Οι αποφάσεις είναι οι ακόλουθες (συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν άπτονται άμεσα των διαγραφών, σχετίζονται όμως με όσα δρομολογούνται μέσω του νόμου πλαισιου και τη γενικότερη κατάσταση στα ιδρύματα).

Απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής:

- Κινητοποίηση την Τρίτη 14/10, 14.00 στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ενάντια στην ιδιωτική νομική σχολή στην Κρήτη και την συμπίεση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων

- Κατάληψη στην πρυτανεία την Δευτέρα 13/10, 11.00 για να απαιτήσουμε την διεξαγωγή Συγκλήτου που θα συζητήσει για τις διαγραφές, τους security, ζητήματα σίτισης και καθαριότητας

- Παράσταση Διαμαρτυρίας στην Γραμματεία της σχολής την Τετάρτη 15/10, 10.00 για να απαιτήσουμε την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης Τμήματος που θα συζητήσει για το ζήτημα των διαγραφών στη Νομική

- Συμμετοχή του ΦΣ σε κινητοποίηση ενάντια στους security στην πανεπιστημιούπολη την Παρασκευή 10/10, 13.00

- Κινητοποίηση την Τρίτη 12.00 στο τομέα Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου για να απαιτήσουμε να έχουμε το δικαίωμα να εξεταζόμαστε στο μάθημα της Ιστορίας Δικαίου γραπτά όπως σε κάθε άλλο μάθημα

- Κινητοποίηση την Τετάρτη 15/10, 12.00 στην Ιπποκράτους 15 για τις κάρτες σίτισης

- Συμμετοχή του Φοιτητικού Συλλόγου στην κινητοποίηση εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την Παρασκευή 10/10, 18.00 με προσυγκέντρωση στα Προπύλαια.

- Νέα Γενική Συνέλευση του ΦΣ την Πέμπτη 16/10, 13.00 στο αμφ.1

Edited by Zoyalen
Link to comment
Share on other sites

Παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάληψη από φοιτητές στο κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5167745/katalhpsh- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --kthrio-dioikhshs-toy-apth- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --mh-diagrafh-twn-aiwniwn/

Παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάληψη στο ΑΠΘ

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητά από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να διακριβωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της «διατάραξης οικιακής ειρήνης»

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=196794

Edited by joie
Link to comment
Share on other sites

1)"Η Σύγκλητος, προέβη και σε διευκρινιστική ανακοίνωση για το θέμα ενημερώνοντας “ότι δεν επιθυμεί να αφαιρεθεί από κανένα φοιτητή του Ιδρύματος που ενδιαφέρεται έμπρακτα να ολοκληρώσει σε εύλογο χρόνο τις σπουδές του το δικαίωμα αυτό και θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία"

για εμένα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.

εμπρακτα:πιθανώς να παίξει το ποσοστό.

σχετική νομοθεσία:σύνταξη του οργανισμού.

2)"Στην κατεύθυνση αυτή, ενημερώνει ότι, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόθεσή τους να επανέλθουν ενεργά στις σπουδές τους, μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού".

αυτό είναι κάτι νέο και ευχάριστο και εγώ καταλαβαίνω οτι για αυτή την κατηγορία φοιτητών,ίσως υπάρξουν εξαιρέσεις σχετικά με το ποσοστό μαθηματων που έχουν περαστεί.

3)παράλληλα εμείς είχαμε την δυνατότητα μέχρι 10/10 να κάνουμε αίτηση διακοπής σπουδών.

Edited by fay_
Link to comment
Share on other sites

Από συνέντευξη του Πρύτανη του ΕΚΠΑ εδώ:

http://topontiki.gr/article/85022

Την ανάρτηση έκανε πρώτη η Isolde εδώ, αλλά μάλλον πέρασε απαρατήρητη:

http://www.greekmeds.gr/forum/topic/33181-aaiciaanuoc-eeicoidhiecoaaeo-aadhe-dhooeu-oeieocoui/page-551

4) Τι θα γίνει με το θέμα των αιώνιων φοιτητών, τη στιγμή που κάποια ιδρύματα ανακοινώνουν πως θα δώσουν και άλλες ευκαιρίες στους φοιτητές;

Ο νόμος ρύθμισε το ζήτημα των αιωνίων φοιτητών και το ζήτημα αυτό για εμάς έχει κλείσει. Είναι λογικό να υπάρχει χρονικό όριο στις σπουδές. Κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν ανέχεται την αιώνια φοίτηση. Θα προσπαθήσουμε πάντως να καταγράψουμε ακραίες περιπτώσεις φοιτητών που διαγράφθηκαν και που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά μέσα στο πλαίσιο της επιείκειας και θα ζητήσουμε προσεχώς σχετική νομοθετική ρύθμιση. Επίσης με τον Οργανισμό μας θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε τους εργαζομένους και τους ασθενείς.

Link to comment
Share on other sites

Παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάληψη από φοιτητές στο κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5167745/katalhpsh- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --kthrio-dioikhshs-toy-apth- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --mh-diagrafh-twn-aiwniwn/

Παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάληψη στο ΑΠΘ

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητά από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να διακριβωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της «διατάραξης οικιακής ειρήνης»

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=196794

και εδω η απάντηση της πρυτανειας:

Η Πρυτανεία του ΑΠΘ επιθυμεί να ενημερώσει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι ομάδα περίπου 40 φοιτητών εισήλθε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10) στο κτίριο Διοίκησης με την πρόθεση να εισέλθει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου. Η Πρυτανεία είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, ώστε να αποτρέψει τη βίαιη είσοδο ατόμων στην αίθουσα της Συγκλήτου. Παράλληλα, η Σύγκλητος συζήτησε το θέμα και εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τoυς όρους λειτουργίας της, επισημαίνοντας τους σύννομους τρόπους υποβολής αιτημάτων ή προφορικών ενημερώσεών της. Η ανακοίνωση αυτή έχει ήδη σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ και δόθηκε εγγράφως στην ομάδα των φοιτητών που βρισκόταν έξω από τα γραφεία του 7ου ορόφου του κτιρίου διοίκησης, όπου και η αίθουσα της Συγκλήτου.

Δυστυχώς, μετά την επίδοση, η ομάδα αυτή προσπάθησε, με βίαια χτυπήματα, αρχικά να σπάσει την πόρτα ασφαλείας του 7ου ορόφου και στη συνέχεια, να γκρεμίσει όλο το πλαίσιο της πρόσοψης της εισόδου, για να εισέλθει δια της βίας στο χώρο της Πρυτανείας και στην αίθουσα της Συγκλήτου. Η προσπάθειά τους συνεχίστηκε επί δύο περίπου ώρες, με χτυπήματα πρωτοφανούς βιαιότητας. Η Σύγκλητος συνεδρίασε όλο αυτό το διάστημα στην αίθουσά της, παρουσία μόνο των μελών της, και η προσπάθεια να σταματήσει η πρώτη συνεδρίασή της απέτυχε.

Η ίδια ομάδα φοιτητών σήμερα Πέμπτη, 9.10.2014 και αύριο Παρασκευή, 10.10.2014 πραγματοποιεί «κατάληψη» του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ και εμποδίζει την είσοδο των εργαζομένων, των πρυτανικών αρχών και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Δυστυχώς είναι φανερό ότι οι πρακτικές αυτές υπερβαίνουν πλέον κάθε προσπάθεια χειρισμού από ακαδημαϊκούς φορείς και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων θεσμών που διαθέτει η οργανωμένη κοινωνία.

Η πολύ σοβαρή αυτή κλιμάκωση της βίαιης παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας της Συγκλήτου και των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ πρέπει να συναντήσει την άμεση και ενεργό αποδοκιμασία όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η Πρυτανεία θα αξιοποιήσει όλες τις επιλογές που διαθέτει, ώστε να διασφαλίσει και στο μέλλον συνθήκες ομαλής λειτουργίας της Συγκλήτου και των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ.

Η διοικητική λειτουργία του ΑΠΘ εξακολουθεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχεδιασμό των Πρυτανικών Αρχών.

Edited by fay_
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.