Jump to content

Αγροτικό / Υπηρεσία Υπαίθρου


Recommended Posts

emcool Τον Ιούλιο του 2003, οπότε και καταργήθηκε η υποχρέωση να κάνει κανείς αγροτικό για να δηλώσει / κάνει ειδικότητα (βλέπε σχετικά εδώ την Υπουργική Απόφαση Αναστολής Υποχρέωσης Υπηρεσίας Υπαίθρου, υπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι θα σταματούσε γενικά ο κόσμος να δηλώνει, να ασχολείται και να κάνει αγροτικά.

emcool Η πραγματικότητα έδειξε το αντίθετο. Ιδίως τα άγονα αγροτικά, που παρέχουν κάποια πλεονεκτήματα, έχουν τεράστια ζήτηση, ενώ και τα υπόλοιπα είναι ένας τρόπος να κάνει κανείς διακοπές, να αποκτήσει χρήσιμη εργασιακή εμπειρία (ιδίως για συνέχιση των σπουδών - ειδικότητα στο εξωτερικό), και να έρθει σε επαφή με την πρωτοβάθμια φροντιδα υγείας.

B) Σε αυτό το θέμα θα προσπαθήσουμε ελπίζω όλοι να δώσουμε τα φώτα μας στους νέους συναδέλφους που μπαίνουν στη διαδικασία του αγροτικού...

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 2.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ,ΕΝΑ ΧΑΠΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ...ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ)ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ..ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΤΙ?????ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ.......

Link to comment
Share on other sites

Πρώτο Βήμα: Δικαιολογητικά - Η αίτηση για αγροτικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ Γ

Αθήνα, 27-12-2002

Αριθμ. Πρωτ.: Υ10γ/οικ.

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας: 101 87

TELEFAX: 210.5238.353

Πληροφορίες: Π. Ρουφαγάλα

Τηλέφωνο: 210.5232.952

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού Αγροτικών γιατρών σε Κ.Υ. και Π.Ι.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

        1. Του Ν.Δ. 67/68 άρθρο 1 παρ.1

        2. Του Ν. 1397/83 άρθρο 14 παρ.1

        3. Του Ν. 1579/85 άρθρο 4 παρ.2

        4. Του Ν. 1759/88 άρθρο 54 παρ.1

        5. Του Ν. 1963/91 άρθρο 20 παρ.3

        6. Του Ν. 2194/94 άρθρο 5 παρ. 1

        7. Του Ν. 2519/97 άρθρο 26

        8. Του Ν. 2646/98 άρθρο 28

        9. Του Ν. 2716/99 άρθρο 24 παρ. 10

        10. Του Ν. 2737/99 άρθρο 21 παρ. 4

  2. Τα από 19-7-2002 και 9-9-2002 έγγραφα του ΚΕ.Σ.Υ.

  3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Ορίζουμε όπως για την τοποθέτηση Αγροτικών γιατρών σε Κ.Υ. και Π.Ι., για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/68, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

        1. Η Υπηρεσία κάθε δεύτερη Τετάρτη καταρτίζει κατάσταση των κενών και κενούμενων θέσεων Αγροτικών γιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, ύστερα από προτάσεις των Νοσοκομείων και στη συνέχεια αναρτά αυτή σε ειδική θέση, στην είσοδο του Υπουργείου. Η κατάσταση ισχύει μέχρι και την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας. Οι θέσεις προκηρύσσονται (5) πέντε μήνες πριν την λήξη της θητείας των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές.

            Στις κενές και κενούμενες θέσεις των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διορίζονται κατά προτεραιότητα γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.

            Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στις θέσεις που ανακοινώνονται, τοποθετούνται γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

            Για τις ανωτέρω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι γιατροί υπόχρεοι και με θητεία μπορούν να υποβάλλουν σχετική έντυπη αίτηση για (2) δύο κενές ή κενούμενες θέσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, μεταξύ των οποίων είναι και η νόμιμη αναβολή από το στρατό το χρονικό διάστημα της οποίας να είναι για μεν τους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου τουλάχιστον (6) έξι μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για δε τους με θητεία (μη υπόχρεους) να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.

            Πέραν της προθεσμίας αυτής, αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

        2. Η επιλογή των υπόχρεων γιατρών για τοποθέτηση στις ανακοινούμενες κενές και κενούμενες θέσεις, γίνεται με αυστηρή βαθμολογική σειρά, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω κριτήρια.

            Η βαθμολογική σειρά καθορίζεται με βάσει τα παρακάτω κριτήρια και τον αντίστοιχο συντελεστή βαθμολόγησης σε καθένα απ’ αυτά.

            ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΡΙΑ

            α.  Εντοπιότητα (που προκύπτει από Δημοτολόγιο για το Νομό του).  4

            β.  Οικογενειακή κατάσταση.

            Έγγαμος ή διαζευγμένος/η με παιδιά ή άγαμη μητέρα ή άγαμος πατέρας.

            Μητρότητα / Πατρότητα: για κάθε παιδί 

            4

            3

            γ.  Συνυπηρέτηση (με τον ή την σύζυγο) (με βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας).  4

            δ.  Ημερομηνία κτήσης πτυχίου: ανά δίμηνο συμπληρωμένο.  1

            ε. 

            Βαθμός πτυχίου:

                Λίαν καλώς

                Άριστα

            Για πτυχία Ιταλικών Πανεπιστημίων:

                72/110 - 94/110

                95/110 - 110/110

            Για πτυχία λοιπών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία αυτών ως προς την αντίστοιχη των Ελληνικών Πτυχίων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

        3.

              α. Για τους γιατρούς, που κατέχουν πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής εκτός χωρών - μελών της Ε.Ε. και που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια από τη γέννησή τους, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για δε τις περιπτώσεις των γιατρών που κατέχουν πτυχία Ιατρικών Σχολών χωρών - μελών της Ε.Ε., από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους.

              β. Οι γεννηθέντες εκτός Ελλάδας, γιατροί, υποχρεούνται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών να προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το Δήμο ή την Κοινότητα από την οποία να προκύπτει η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, από τη γέννησή τους.

        4.

              α. Γιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε κενές και κενούμενες θέσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με το σύστημα επιλογής των παραγράφων 2 και 3α, εφόσον δεν έχουν τύχει απαλλαγής της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ως αλλοδαποί ή κατέχουν τίτλο ειδικότητας από το εξωτερικό και υποχρεούται να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου στην Ελλάδα.

              β. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί χορήγηση απαλλαγής, αυτοί επιτρέπεται να τοποθετούνται σύμφωνα με αιτούμενη προτίμησή τους σε κενές και κενούμενες θέσεις της αντίστοιχης προκήρυξης για τις οποίες δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υπόχρεους γιατρούς, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτησή τους για ειδικότητα ή κατέχουν τίτλο ειδικότητας.

              γ. Απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού τους είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ιατρικής ορολογίας βεβαιωμένη από το Κε.Σ.Υ.

              δ. Η εξέταση της γλώσσας δεν απαιτείται για τους γιατρούς ιθαγένειας Κράτους – Μέλους της Ε.Ε., οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα ή έχουν πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών από το κατά το νόμο αρμόδιο Όργανο Ελληνικού Νοσοκομείου, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί ως υπεράριθμοι αλλοδαποί για ειδίκευση.

        5.

              α. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

              β. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια και συνεχίζουν να υπηρετούν ως ειδικευόμενοι αλλοδαποί υπότροφοι, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία διαγραφής τους από την θέση του ειδικευομένου αλλοδαπού υπότροφου.

        6. Το σύστημα επιλογής, που αναφέρεται στην παρ. 2 της παρούσας απόφασης, δεν ισχύει για τους ομογενείς εκ Κύπρου γιατρούς, οι οποίοι προκειμένου να ειδικευτούν, υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν θα ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα μετά το πέρας της ειδίκευσής τους, στην Ελλάδα. Αυτοί, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του Ν. Δ. 67/68, τοποθετούνται σύμφωνα με αιτούμενη προτίμησή τους, σε κενές και κενούμενες θέσεις της αντίστοιχης κατάστασης για τις οποίες δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υπόχρεους γιατρούς.

            Σε περίπτωση δύο (2) ή περισσοτέρων υποψηφίων Κυπρίων γιατρών για την ίδια θέση εφαρμόζεται το σύστημα επιλογής των παρ. 2 και 3α.

        7. Για τους ομογενείς εκ Βορείου Ηπείρου, Ίμβρου, Τενέδου και Κωνσταντινούπολης γιατρούς, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για δε τις περιπτώσεις των γιατρών που κατέχουν πτυχία Ιατρικών Σχολών χωρών - Μελών της Ε.Ε., από την ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους.

        8. Στην περίπτωση ισοβαθμίας επικρατέστερος είναι εκείνος ο γιατρός που η κτήση του πτυχίου του είναι νωρίτερα. Όταν οι ισοβαθμούντες έχουν την ίδια ημερομηνία κτήσης πτυχίου, γίνεται κλήρωση παρουσία τους για την επιλογή εκείνου του γιατρού που θα διοριστεί.

        9. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά την λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης και εφόσον είναι επικρατέστεροι για τις κενές και κενούμενες θέσεις που επιλέγουν ή μη αποδοχής του διορισμού ή διακοπής της τρίμηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή διακοπής της ετήσιας υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη διεκδίκηση θέσεων σε Κ.Υ. και Π. Ι. δεν έχουν δικαίωμα επιλογής αλλά διορίζονται τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση ή συμπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους σε κενά Π.Ι. και Κ.Υ. τα οποία κρίνει η Υπηρεσία ότι πρέπει να καλυφθούν.

            Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν ισχύουν για γιατρούς που κατέχουν τίτλο ειδικότητας στους οποίους σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης και εφόσον είναι επικρατέστεροι για τις κενές και κενούμενες θέσεις που επιλέγουν ή μη αποδοχής του διορισμού τους, αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί και σε περίπτωση διακοπής της ετήσιας υπηρεσίας υπαίθρου αφαιρούνται οκτώ (8) βαθμοί.

        10. Γιατροί μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/68 μπορούν να διεκδικούν με αίτησή τους μόνο από την ειδική προκήρυξη που ανακοινώνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη και ισχύει μέχρι και Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας, κενά μονοθέσια Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας νησιών, στα οποία δεν λειτουργούν Νοσοκομεία.

            Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για τις θέσεις με θητεία και ο επικρατέστερος από πλευράς μορίων έχει ήδη ολοκληρώσει ένα χρόνο με θητεία θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος επικρατέστερος που δεν έχει διορισθεί ξανά με θητεία.

            Ο υπολογισμός των μορίων για τους ανωτέρω γιατρούς θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ισχύει και για τους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

            Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά την λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης ή μη αποδοχής του διορισμού τους ή διακοπής της νέας ετήσιας θητείας πριν την ολοκλήρωση του έτους σε επόμενη διεκδίκηση θέσεων σε κενά μονοθέσια Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας νησιών στα οποία δεν λειτουργούν Νοσοκομεία, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής και τοποθετούνται εκ νέου σε κενά μονοθέσια Περιφερειακά Ιατρεία τα οποία κρίνει η Υπηρεσία ότι πρέπει να καλυφθούν.

            Οι γιατροί μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου μπορούν να διεκδικούν τις ανωτέρω θέσεις εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα, διάστημα πλέον των (12) δώδεκα μηνών ή κατέχουν τίτλο ειδικότητας.

            Για τους διοριζόμενους με θητεία (μη υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου) δεν ισχύει η τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση.

        11. Δεν επιτρέπεται μετάθεση ή αμοιβαία απόσπαση για τους Αγροτικούς γιατρούς.

        12. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση μη αποδοχής διορισμού από τον επικρατέστερο γιατρό η Υπηρεσία προχωρεί στον αμέσως επόμενο υποψήφιο γιατρό για την ίδια θέση και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

        13. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή μας παύει να ισχύει.

        14. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

        15. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η ισχύς της θα αρχίσει 10 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφ. κ. Υπουργού.

  2. Γραφ. κ. κ. Υφυπουργών.

  3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα.

  4. Όλα τα Πε.Σ.Υ.

  5. Όλες τις Νομαρχίες και Δ/σεις και Τμήματα Υγείας.

  6. Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.

  7. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  8. Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

  9. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. Τμήμα Γ΄ (10).

  10. Δ/νση Εθνικού Τυπογραφείου Ενταύθα.

      (Δια του γραφείου Αρχείου, το οποίο να φροντίσει για τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ)

Αυτή είναι η τελευταία υπουργική απόφαση για το αγροτικό (από το cso.auth.gr, γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Οι προκηρύξεις γίνονται κάθε δυο βδομάδες, την Τετάρτη. Οι αιτήσεις γίνονται 11:00πμ-2:00μμ. Προθεσμία αίτησης είναι ως και την Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο ΥΥΚΑ)

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως με δηματολόγιο [Για τον υπολογισμό των μορίων εντοπιότητας]

3. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄

4. Αντίγραφο πτυχίου (Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση, για πτυχία άλλων χωρών (πλην ΕΕ) επί πλέον: ΔΙΚΑΤΣΑ [Υπολογίζονται μόρια για λίαν καλώς/άριστα, καθώς και για κάθε δίμηνο από το πτυχίο. Η ημερομηνία κτήσης πτυχίου ΔΕΝ είναι η ημερομηνία ορκομωσίας, αλλά η ημερομηνία του τελευταίου μαθήματος της εξεταστικής λήψης πτυχίου. Για το ΔΙΚΑΤΣΑ αυτή η ημερομηνία είναι η ημερομηνία έκδοσης πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ.]

5. ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος από οικεία Ελληνική Νομαρχία [μπορεί να προσκομισθεί αργότερα, αρκεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης]

6. Τίτλος ειδικότητας (για τους ειδικευμένους γιατρους) και αναστολή αγροτικού

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον των 6 μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη μονάδα τους (για τους άρρενες γιατρούς)

8. Πιστοποιητικό Υγείας και Αρτιμέλειας (από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή)

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται:

«α) ότι δεν κατέχω άλλη θέση στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ και ότι δεν τυγχάνω συνταξιούχος,

β) τυχόν προΰπηρεσία σε ΑΙ – ΥΣ – ΠΙ ή ΚΥ, σε νοσοκομείο, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

γ) ότι δεν εκκρεμεί αίτησή μου για ειδικότητα, [πλέον δεν ισχύει αυτό]

δ) ότι υποχρεούμαι σε τρίμηνη άσκηση σε νοσοκομείο, [ή ότι δεν υποχρεούμαι, αν έχετε κάνει το πρώτο μέρος της ειδικότητας]

ε) ότι μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης εκπαίδευσης υποχρεούμαι να αναλάβω στο Κ.Υ.- Π.Ι. την επόμενη εργάσιμη.»

10. Ληξιαρχική πράξη γάμου (για τους έγγαμους)

11. Σε περίπτωση που έχει παιδί θα προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού

12. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας του ή της συζύγου

13. Σε περίπτωση προΰπηρεσίας σαν γιατρός βεβαίωση προΰπηρεσίας και παραίτησης - διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού

Παρατηρήσεις:

· Ο υποψήφιος για διορισμό μπορεί να αναφέρει στην αίτησή του μέχρι δυο προτιμήσεις θέσεων από την ισχύουσα προκήρυξη.

· Επικύρωση φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών γίνεται και στο Υπουργείο επιδεικνύοντας τα πρωτότυπα (ισόγειο, γραφείο 3).

· Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται [...όποτε το θυμηθούν πλέον]

Πηγή:

Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Προσωπικού

Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα

Τηλ. 01 - 52 32 952 Fax 01 – 52 38 353

Link to comment
Share on other sites

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτείνει 13 βήματα για τη διαδικασία λήψης αγροτικού στη σελίδα http://www.cso.auth.gr/Greek/Agrotiko.gr.htm .

Οι διευθύνσεις φυσικά είναι διαφορετικές στην Αθήνα, αλλά αυτή είναι η γενική ιδέα. Για το πιστοποιητικό φυγοποίνου επιφυλάσσομαι, καθώς δε νομίζω να υπάρχει σχετικός νόμος που να προβλέπει την αναγκαιότητα και αυτού.

Όταν θα σας καλέσουν για την τρίμηνη άσκηση, τα δικαιολογητικά από το Υπουργείο θα σταλούν στο Νοσοκομείο. Οπότε, πρέπει να προσκομίσετε εκεί αυτά που "λείπουν" ουσιαστικά, δηλαδή:

1) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος [έχετε δώσει αριθμό πρωτοκόλλου...]

2) Δήλωση του 1599/86 ότι δε διατηρείτε ιδιωτικό ιατρείο, θεωρημένη από την Εφορία

3) Εγγραφή στο ΙΚΑ [ναι ναι]

4) Αριθμό ΤΣΑΥ

5) Αριθμό λογαριασμού της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται το νοσοκομείο, για τη μισθοδοσία σας [συνήθως Αγροτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις]

6) Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

7) Βεβαίωση εγγραφής στον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο [έχετε 1 μήνα να το κάνετε]

8) Το διορισμό σας, που λάβατε ταχυδρομικώς [99% δε θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρεις]

9) Καλό είναι να έχετε πρόχειρα επίσης αντίγραφο πτυχίου, ποινικό μητρώο, ταυτότητα , πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας και μερικές φωτογραφίες, καθώς (σπάνια) μπορεί να σας ζητηθεί κάτι απ'αυτά.

Edited by SarandosKaptanis
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!!

ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΠΤΩΣΗ ΑΓΟΝΟΥ Π.Ι..ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ 15 χιλ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Link to comment
Share on other sites

ΕΧΕΙ  ΚΑΝΕΙΣ  ΤΟΝ  ΝΟΜΟ  ΠΟΥ  ΝΑ  ΡΥΘΜΙΖΕΙ  ΤΗΝ  ΔΙΑΜΟΝΗ  ΤΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΣΕ  ΠΕΡΙΣΠΤΩΣΗ  ΑΓΟΝΟΥ  Π.Ι..ΕΙΝΑΙ  ΜΕΣΑ  ΣΤΑ  15 χιλ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΤΟΥΣ??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Τέτοιος νόμος δε γνωρίζω αν υπάρχει...

Αυτός που είναι σε ισχύ...

Ν. 2071/92 άρθρο 23

2. Οι άδειες και απουσίες πάσης φύσεως των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου δεν προσμετρώνται στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968.

3. Με απόφαση της προϊστάμενης αρχής του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής σε αυτόν εκτός της έδρας του υγειονομικού σταθμού, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής.

Οπότε κανονίζεις με την προϋστάμενη αρχή που είναι τα τωρινά ΠΕΣΥΠ η τα μελλοντικά Δ.Υ.ΠΕ...

Link to comment
Share on other sites

Γεια σας παιδια. Να κανω μια ερωτηση.... Στα απαραιτητα δικαιολογητικα για το 3μηνο στο νοσοκομειο αλλοι αναφερουν εγγραφη στο ΙΚΑ και ΑΦΜ,αλλοι οχι. Τελικα τι ισχυει? Η μηπως σε καθε νοσοκομειο υπαρχουν και διαφορες? και τελικα ποσα αντιγραφα απο αυτα τα δικαιολογητικα θα χρειαστουν????

Ευχαριστω

α, και για το ΙΚΑ τι πρεπει να κανουμε δηλαδη?

emrockon

Link to comment
Share on other sites

emarup Για το νοσοκομειο σιγουρα χρειαζεσαι να εχει αριθμο μητρωου του ΙΚΑ, γιατι στο τριμηνο θα εχεις ασφαλεια και απο το ΙΚΑ και απο το ΤΣΑΥ(οπως οι ειδικευομενοι), μετα στο αγροτικο μονο απο το ΤΣΑΥ.

Για να ανοιξεις καρτελα στο ΙΚΑ πρεπει να εχεις ΑΦΜ.

Και τα 2 γινονται σε μια μερα, το μονο προβλημα θα ειναι ποσο δουλεια εχουν στις εφοριες και στο ΙΚΑ αυτη την στιγμη,αλλα κατα τ'αλλα γινεται αυθημερον!

Τωρα για το ποσα αντιτυπα, δεν θυμαμαι να σου πω, πρεπει να βοηθησει αλλος συναδελφος(περασαν και 6 χρονακια απο τοτε που τα κατεθεσα και οπως καταλαβαινεις, η μνημη μου αρχιζει να με γελαει!).

Link to comment
Share on other sites

emarup Για το νοσοκομειο σιγουρα χρειαζεσαι να εχει αριθμο μητρωου του ΙΚΑ, γιατι στο τριμηνο θα εχεις ασφαλεια και απο το ΙΚΑ και απο το ΤΣΑΥ(οπως οι ειδικευομενοι), μετα στο αγροτικο μονο απο το ΤΣΑΥ.

Για να ανοιξεις καρτελα στο ΙΚΑ πρεπει να εχεις ΑΦΜ.

Και τα 2 γινονται σε μια μερα,  το μονο προβλημα θα ειναι ποσο δουλεια εχουν στις εφοριες και στο ΙΚΑ αυτη την στιγμη,αλλα κατα τ'αλλα γινεται αυθημερον!

Τωρα για το ποσα αντιτυπα, δεν θυμαμαι να σου πω, πρεπει να βοηθησει αλλος συναδελφος(περασαν και 6 χρονακια απο τοτε που τα κατεθεσα και οπως καταλαβαινεις, η μνημη μου αρχιζει να με γελαει!).

μαλιστα....χμ...κι αυτο πρεπει να γινει στο ΙΚΑ τηω περιοχης που θα κανω αγροτικο? Ευχαριστω... ;)B):wub:

Link to comment
Share on other sites

μαλιστα....χμ...κι αυτο πρεπει να γινει στο ΙΚΑ τηω περιοχης που θα κανω αγροτικο? Ευχαριστω... ;)  B)  :wub:

οχι, μπορει να γινει σε οποιοδηποτε υποκαταστημα του ΙΚΑ.

παντως χρειαζονται σιγουρα και τα 2, και ΑΦΜ και αριθμος ΙΚΑ.

Link to comment
Share on other sites

emarup Νομίζω ότι δεν μπορείς σε οποιοδήποτε κατάστημα του ΙΚΑ, αλλά σε αυτό που υπάγεσαι σύμφωνα με την κατοικία σου.
Link to comment
Share on other sites

δηλαδη παιδια εγω να το κανω απο τωρα εδω που μενω ανεξαρτητα απο το γεγονος πως εχω δηλωσει εκτος νομου αγροτικο?

Link to comment
Share on other sites

emarup Νομίζω ότι δεν μπορείς σε οποιοδήποτε κατάστημα του ΙΚΑ, αλλά σε αυτό που υπάγεσαι σύμφωνα με την κατοικία σου.

προσωπικα εκανα τα διαδικαστικα του ΙΚΑ σε αλλο υποκαταστημα απο αυτο στο οποιο υπαγεται η περιοχη μονιμης κατοικιας μου. δε μου ειπαν τιποτα. βεβαια και το υποκαταστημα αυτο ηταν εντος νομου θεσσαλονικης.

Link to comment
Share on other sites

δηλαδη παιδια εγω να το κανω απο τωρα εδω που μενω ανεξαρτητα απο το γεγονος πως εχω δηλωσει εκτος νομου αγροτικο?

ναι, καλο ειναι να τελειωνεις τωρα με αυτα τα γραφειοκρατικα.

προσωπικα εβγαλα ολα τα χαρτια στο διαστημα που περιμενα το χαρτι του διορισμου.

Link to comment
Share on other sites

ναι, καλο ειναι να τελειωνεις τωρα με αυτα τα γραφειοκρατικα.

προσωπικα εβγαλα ολα τα χαρτια στο διαστημα που περιμενα το χαρτι του διορισμου.

οκ,φανταστηκα πως αυτο θα πρεπει να το κανω στο ικα τησ περιοχης πθ δηλωσα για αγροτικο. θα το κοιταξω. Ευχαριστς πολυ emthanxemthanx

Link to comment
Share on other sites

Tελικά πόσο πρέπει να απέχει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σου από την έδρα του περιφερειακού ιατρείου, 12, 15 ή 20 χιλιομετρα?? :blink: Είναι γνωστός ο μός που το καθορίζει?

Link to comment
Share on other sites

Δεν ξερω τι γινεται με τα αγονα,αλλα στα υπολοιπα αγροτικα ιατρεια ειναι πολυ χυμα τα πραματα!

Ξερω ατομο που ταξιδευε 80 χιλιομετρα καθε μερα, απο αλλο νομο για να παει στο αγροτικο του!

Αυτος ο νομος(με τα 25 νομιζω χλμ), ειναι τουλαχιστον αναχρονιστικος και ειχε νοημα παλιοτερα που δεν υπηρχαν τα Κεντρα Υγειας!

Link to comment
Share on other sites

μα γιατί δε μπορώ να βρω πουθενά αυτό το γ emcensored ο το νόμο;;;;;;;;;;

:angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:

πάντως εγώ έχω ακούσει για 25 χλμ..

edit: για τα άγονα μιλάω, για τα υπόλοιπα ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόβλημα...

Edited by nickpekos
Link to comment
Share on other sites

προσωπικα εκανα τα διαδικαστικα του ΙΚΑ σε αλλο υποκαταστημα απο αυτο στο οποιο υπαγεται η περιοχη μονιμης κατοικιας μου. δε μου ειπαν τιποτα. βεβαια και το υποκαταστημα αυτο ηταν εντος νομου θεσσαλονικης.

Το υποκατάστημα που πήγες σε εξυπηρέτησε δίνοντας σου αριθμό και μετέφερε τα χαρτιά σου εκεί που ανήκεις μέσω της υπηρεσίας, αντί να το κάνεις εσύ. Προφανώς θεώρησαν ότι επείγει και δεν είχαν πολύ δουλειά. :)

Edited by NIKITA
Link to comment
Share on other sites

μα γιατί δε μπορώ να βρω πουθενά αυτό το γ emcensored ο το νόμο;;;;;;;;;;

πάντως εγώ έχω ακούσει για 25 χλμ..

edit: για τα άγονα μιλάω, για τα υπόλοιπα ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόβλημα...

Παίδες δεν αναφέρεται σε κανένα νόμο αυτό...

Το ρεζουμέ της νομοθεσίας περί αγροτικών θα το βρείτε στις ακόλουθες σελίδες... Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απο νόμους παρά κάποιες τροποποιήσεις για θέματα που δεν αφορούν τους αγροτικούς αλλά την προϋστάμενη αρχή...΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Edited by dr tSiLi
Link to comment
Share on other sites

Ναι, αλλά κάποια ΠΕΣΥ, μιλάνε για 12 χιλιόμετρα βάση του Ν.2071/1992-ΦΕΚ 123 Α'. Το συγκεκριμένο φύλο δεν μπόρεσα να το βρώ όμως....

Link to comment
Share on other sites

Ναι, αλλά κάποια ΠΕΣΥ, μιλάνε για 12 χιλιόμετρα βάση του Ν.2071/1992-ΦΕΚ 123 Α'. Το συγκεκριμένο φύλο δεν μπόρεσα να το βρώ  όμως....

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2071. Εκσυγχρονισμός και

Οργάνωση Συστήματος Υγείας.

***Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 149/1992.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αρθρο 1

***Το άρθρο 1 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

____________________________________________________________________

Αρθρο 2

***Το άρθρο 2 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

____________________________________________________________________

Αρθρο 3

Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας

1. Στην έδρα κάθε υγειονομικής περιφέρειας ιδρύεται Περιφερειακή

Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.

2. Η διεύθυνση αυτή ασκεί εποπτεία επί των φορέων περίθαλψης και

συντονίζει το έργο τους, ενώ εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίσεις κατάλληλες για την πληρέστερη και

αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της περιφέρειας.

3. Ο διευθυντής της διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας της περιφέρειας

προεδρεύει του αντίστοιχου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας (ΠΕ.Σ.Υ.)

και συμμετέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μόνο στα

θέματα που αφορούν την περιφέρειά του.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται η οργάνωση, οι αρμοδιότητες των

διευθύνσεων της παρ. 1, καθώς και ο τρόπος άσκησης ελέγχου και

εποπτείας στους φορείς υγείας της περιφέρειας.

____________________________________________________________________

Αρθρο 4

Σύσταση ειδικών γραμματειών

***Το άρθρο 4 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

____________________________________________________________________

Αρθρο 5

Αρμοδιότητες των ειδικών γραμματειών

***Το άρθρο 5 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

____________________________________________________________________

Αρθρο 6

***Το άρθρο 6 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

____________________________________________________________________

Αρθρο 7

Συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Υ.

***Το άρθρο 7 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

_____________________________________________________________________

Αρθρο 8

Αρμοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ.

***Το άρθρο 8 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α

34)

_____________________________________________________________________

Αρθρο 9

***Το άρθρο 9 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ

Α 34)

_____________________________________________________________________

Αρθρο 10

Σύσταση - συγκρότηση - λειτουργία ΠΕ.Σ.Υ.

***Το άρθρο 10 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2194/1994

(ΦΕΚ Α 34)

_____________________________________________________________________

Αρθρο 11

Το άρθρο 5 του ν.1397/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

"Μονάδες Περίθαλψης

1. Η περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και

τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με

δαπάνες του δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων του

δημοσίου από ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς, γίνεται

με ειδικές συμβάσεις ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού.

3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν υπάγονται μονάδες

περίθαλψης που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή στις Ενοπλες Δυνάμεις.

_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Πρωτοβάθμια φροντίδα και αγωγή υγείας

Αρθρο 12

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

1. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται οι ιατρικές και

νοσηλευτικές καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες, που έχουν

ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας, που δεν

απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Προς το σκοπό αυτόν μπορεί να

συνιστώνται και να λειτουργούν ειδικές μονάδες, ως επιστημονικά

τμήματα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από ν.π.δ.δ. ή από

ν.π.ι.δ.

2. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από τους γενικούς

ιατρούς, παθολόγους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων των υγειονομικών

σταθμών και των κέντρων υγείας, τους ιατρούς των ασφαλιστικών

οργανισμών, τους οδοντίατρους, καθώς και από το νοσηλευτικό προσωπικό

και τις επισκέπτριες που υπηρετούν αντίστοιχα σε επιστημονικά τμήματα

παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

3. Τα συγκροτήματα εξωτερικών ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μπορεί να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων. Προς τούτο

οργανώνονται κατάλληλοι χώροι υποδομής και υποδοχής των ασθενών, που

λειτουργούν ως ειδικό συγκρότημα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

φροντίδας.

4. Επίσης πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από τις ειδικές

μονάδες και τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος και τις κινητές

μονάδες που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού.

_____________________________________________________________________

"Αρθρο 13

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας

1. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από:

α) Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία.

β) Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία.

γ) Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

δ) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

2. Οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές εν γένει ίδρυσης και

λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων, η εποπτεία επ' αυτών και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με

πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με

το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι μεταβατικές ρυθμίσεις για

τους λειτουργούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ιδιωτικούς

φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και ο χρόνος

και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την προσαρμογή τους στις νέες

ρυθμίσεις."

***Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 του Ν.2256/1994 (Α

196)

_____________________________________________________________________

Αρθρο 14

Κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,

Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε

άλλου, κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού, μπορεί να συνιστώνται

κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την εξυπηρέτηση των

υγειονομικών αναγκών του ορεινού, αγροτικού και νησιωτικού πληθυσμού.

Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατό οι μονάδες αυτές να προσφέρουν

δευτεροβάθμια περίθαλψη.

2. Κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας μπορεί να συνιστώνται από

ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μετά από σχετική άδεια που χορηγεί ο Υπουργός

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

" Τα μη κερδοσκοπικά σωματεία, που έχουν συστήσει και λειτουργούν

κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή θα συστήσουν στο μέλλον

και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, δύνανται να επιχορηγούνται

με εισφορές και πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, τους δήμους

και κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 8 του

Ν.2163/1993 (ΦΕΚ Α 125)

3. Ο τρόπος λειτουργίας η στελέχωση σε ιατρικό, οδοντιατρικό,

νοσηλευτικό, επισκέπτες υγείας και λοιπό προσωπικό, οι πρόσθετες

αμοιβές του προσωπικού που θα υπηρετεί στις μονάδες αυτές και κάθε

άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αφορά την εν γένει λειτουργία των

μονάδων αυτών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας

της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων και κάθε άλλου, κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού.

Διάβασες τίποτα? Ουσιαστικά τα περισσότερα που ισχύουν για τους αγροτικούς αναφέρονται στο

ΝΔ 67/1968 / Α-303 ; Μέτρα κάλυψης υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου.

Τα έχω ψάξει πολύ διότι πάω το ΠΕΣΥΠ της περιοχής μου στα δικαστήρια για το γεγονός της άδειας του αγροτικού! Λένε ένα ξερό ΟΧΙ δίχως να το αιτιολογούν... Έχω με το μέρος μου την επιθεώρηση εργασίας που έχει γνωμοδοτήσει και είναι υπέρ μας...

Σε 1-2 μήνες θα έχω νέα...

ΥΓ. Έχω και τον Ν.2194/1994 που ισχύει σε ότι καταργήσαν απ' αυτόν!

Δεν αναφέρει τίποτα! Αν θες σου το στέλνω prive για να μην γεμίζουμε το φόρουμ!

Edited by dr tSiLi
Link to comment
Share on other sites

Τα έχω ψάξει πολύ διότι πάω το ΠΕΣΥΠ της περιοχής μου στα δικαστήρια για το γεγονός της άδειας του αγροτικού! Λένε ένα ξερό ΟΧΙ δίχως να το αιτιολογούν... Έχω με το μέρος μου την επιθεώρηση εργασίας που έχει γνωμοδοτήσει και είναι υπέρ μας...

Σε 1-2 μήνες θα έχω νέα...

ΥΓ. Έχω και τον Ν.2194/1994 που ισχύει σε ότι καταργήσαν απ' αυτόν!

Δεν αναφέρει τίποτα! Αν θες σου το στέλνω prive για να μην γεμίζουμε το φόρουμ!

Κι εσύ; :D

Link to comment
Share on other sites

Παιδια παλεψτε το!

Μεχρι πριν απο λιγο καιρο(στο νοσοκομειο που εκανα ειδικοτητα),ακομη και στην ειδικοτητα, και αν δεν συμπληρωνες 9 μηνες δουλειας(+3 το τριμηνο=12), δεν σου διναν αδεια.

Ενας ειδικευομενος αντεδρασε, απειλησε με προσφυγη σε δικαστηρια, και ως εκ θαυματος, δεν εβρισκαν μετα το νομο που ελεγε οτι δεν επιτρεπεται να παιρνεις αδεια τον πρωτο χρονο!Και αρχισαν μετα να δινουν αδειες σε ολους!

Και σιγουρα υπαρχει νομος της ΕΕ που λεει οτι ο εργαζομενος απο την 1η μερα της δουλειας εχει το δικαιωμα αδειας!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.