Jump to content

Civilservant's topic


civilservant

Recommended Posts

Πρός τις Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.]+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+Κ.Α.

Δια Περαιτέρω!!! Ανακρίσεις πρός την κατεύθυνση των Εβραίων & ΕβραιόΔουλων, εντός και εκτός της Ελλάδος, ως ΔΙΑΡΚΕΣ Εγκλημα του «Συστήματος»(ΕΒΡΑΙΩΝ)...

Σχετικόν των προηγουμένων Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.+κ.τ.λ.

Σχετικόν το βιβλίον του Τρομοκράτη Σάββα Ξηρού της Τρομοκρατικής οργάνωσης

«17 Νοέμβρη» με τίτλον «Η μέρα εκείνη»

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Ελλην Χριστιανόν Ορθόδοξον, Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος(Επιστήμων Ερευνητής), κάτοικος επί τη οδώ της Μικράς Ασίας 13, εν τω οικισμώ του Αγίου Νικολάου της Αναβύσσου, εν τω νομώ της Αττικής,Ελλάς,

Τηλ+τηλεομοιοτυπικόν 22910-55275 ή 22910-76358 , Πέμπτη-6-Ματίου-2014

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» - Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΤΗΣ 17Ν του Σάββα Ξηρού

Μετά από την πολύ ταχείαν ανάγνωσην του βιβλίου του Τρομοκράτη της Τρομοκρατικής Οργάνωσης «17 Νοέμβρη» Σάββα Ξηρού με τίτλον του βιβλίου του «Η μέρα εκείνη» σύμφωνα με την δική μας επιστημονικήν κατανόηση καταλήξαμε εις τα ακόλουθα συμπεράσματα

1. Ο Τρομοκράτης Σάββας Ξηρός είναι ένα ανύσυχο έξυπνο μυαλό που δεν τηλεκατευθύνεται εύκολα από τα Μ.Μ.Ε. αλλά «ψάχνετε» να βρεί το «Σύστημα» που είναι η Αιτία «όλων» των κακών και της τυποποιήσεως(«στανταροποιήσεως») της ,στατιστικά,ελεγχομένης δουλικής συμπεριφοράςτων Ανθρώπων.

Ενώ ο Σάββας Ξηρός προβληματίστικε σχετικά με το ανωτέρω, περισσότερον από τον στατιστικό «μέσο» Ανθρωπο ,ψάχνοντας δια Αιτίες!...ΔΕΝ μπόρεσε να καταλάβει την Πρωταρχική Αιτία του «Συστήματος» ήτοι την Παγκόσμιον Σατανικήν(καμπαλά) Εβρα’ι’κήν Δικτακτορίαν...και Δυστυχώς έγινε όργανο του «Συστήματος»[ΕΒΡΑ’Ι’ΣΜΟΥ εις την την Κορυφήν] εξυπηρετόντας τα Συμφέροντα του «Συστήματος»[ΕΒΡΑΙΩΝ] Δολοφονόντας!!! Με την 17Ν εξέχουσες προσωπικότητες του Δικαστικού Συστήματος[Δικαιοσύνη+Αστυνομία+Ε.Υ.Π.] της Ελλάδος και άλλων Κρατών και σημαντικούς παράγοντες της Εθνικής Οικονομίας+Δημοσιογραφίας και Αλλους...ήτοι ο Σάββας Ξηρός έγινε Δούλος του «Συστήματος»[ΕΒΡΑΙΩΝ]...

2. Ο Σάββας Ξηρός τελειώνει το εν λόγω βιβλίον του με την φράσην «Όσο αγνοούμε τις Αιτίες, τόσο θα μεγαλώνουν τα ερωτήματα και η αντίστα-ση· όσο ερευνούμε τις Αιτίες, τόσο οι ρόλοι κατηγο-ρούμενου και κατήγορου θα αντιστρέφονται.» και δια να το απλοποιήσουμε όπως εμείς το κατανοούμε «Ο κατήγορος είναι το «Σύστημα»[ΕΒΡΑΙΟΙ] και οι κατηγορούμενοι είναι οι Αντιστασιακοί Gentiles(ΟΧΙ-εβραίοι)...»

Link to comment
Share on other sites

Σχετικόν της Αναφοράς(Petition) στο Ευρωπα’ι’κό Κοινοβούλιο του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη,SV1GZ,της 9-Δεκεμβρίου-2013 ,απο το Ιντερνετ,κ.τ.λ.στέλνει το κατωτέρω

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ!!! ΣΑΤΑΝΙΚΟ(καμπαλά) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (JEWS RORTHSCHILDS & THEIR FAMILY & OTHER JEWS & THEIR COOPERATORS)

Οι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Τράπεζες Δημιουργούν ΨΕΥΤΙΚΟ!!! Χρήμα μέσω Δανείων 10 έως 100 φορές Πολλαπλάσιο!!! των μετρητων(cash) [πραγματικό χρήμα] που έχουν, δι άυτό τα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΑΤΗΣ,ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ,ΑΠΙΣΤΙΑΣ,ΚΛΟΠΗΣ,Κ.Α..

Παρακολουθήστε Πρασεκτικά! Το κατωτέρω Βίντεο και Σκεφθήτε! + ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ!!!

Video from the Internet site (with Greek subtitles, Ελληνικοι υπότιτλοι , Γαλλική φωνή)

Video from the Internet site (with English subtitles ,and French voice)

Μας λένε συχνά ότι το Δημόσιο (ή Κρατικό) Χρέος προκαλείται από κακοδιαχείριση των δημοσίων εξόδων, ή από την έλλειψη ανταγωνιστικότητας...Και ότι η μόνη λύση είναι η ιδιωτικοποίηση της οικονομίας, ή η εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητας. Αυτό, σύμφωνα με τον δημιουργό του βίντεο (www.mrquelquesminutes.fr) Δεν είναι ουσιαστικά σωστό διότι...
είναι Μαθηματικά!!! Αδύνατο να επιλυθεί το ζήτημα του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους
προτού αντιμετωπιστεί το θέμα με τη δημιουργία χρήματος μέσω χρέους (με τόκους, μάλιστα), διότι ακριβώς αυτά είναι οι ίδιες οι αιτίες αυτών των χρεών!
Αν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα του χρέους, είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσουμε τη χρήση της δημιουργίας χρήματος μέσω δανείων από τα κλασματικά(fractional) αποθέματα των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ(ΕΒΡΑ’Ι’ΚΩΝ) τραπεζών και να επιστρέψουμε στη δημιουργία χρήματος αποκλειστικά μέσω των Κεντρικών (ΔΗΜΟΣΙΩΝ!!!) Τραπεζών. Με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι οι κυβερνήσεις δεν θα τυπώνουν υπερβολικό -πληθωριστικό- χρήμα για ψηφοθηρικούς λόγους.
Σήμερα βρισκόμαστε στο άλλο άκρο, σε ένα φαύλο κύκλο, όπου η δημιουργία χρήματος κυρίως μέσω των δανείων που χορηγούν οι ιδιωτικές τράπεζες (μαζί με τον τόκο), έχει ως αποτέλεσμα ένα συνεχώς διογκούμενο και
αυτοτροφοδοτούμενο!!! χρέος που απαιτεί τη λήψη περισσότερων δανείων για να αποπληρωθούν τα παλαιά δάνεια, παρακολουθείστε το βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=NxUrngOQicI

Το αυθεντικό βίντεο είναι από το χρήστη MrQuelquesMinutes και υπάρχει στην Ιντερνετ διεύθυνσηhttp://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs
Comprendre la dette publique (en quelques minutes)
Η αγγλική μορφή του υπάρχει εδώ http://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs
Government debt explained (in a few minutes)
Η ιστοσελίδα του Γάλλου δημιουργού εδώ: www.mrquelquesminutes.fr

Link to comment
Share on other sites

Πρός τους GENTILES(ΟΧΙ-εβραίους) ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!!! του πλανήτη Γη, I.C.C.'Prosecutor, European Authorities, Intelligence Services of ALL GENTILES NATIONS+Their Embassies,

Εισαγγελείες [Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία

Σχετικόν των Μηνήσεων+Επικοινωνιών μου

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην. GENTILE, SV1GZ , ΔΗΜΟΣΙΟΣ υπάλληλος(πυρηνικός φυσικός),κάτοικος επί τη οδώ της Μικράς Ασίας 13, εν τω οικισμώ του Αγίου Νικολάου της Αναβύσσου, εν τω νομώ της Αττικής,Ελλάς,τηλ+τηλεομοιοτυπικόν 22910-55275 (εν τη οικία μου) ή 22910-76358 (εν τω ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.), Τετάρτη-12-Μαρτίου-2014

ΣΥΝΤΟΜΟΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ Ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ROTHSCHILDS & ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ ΥΠΕΡ-ΡΟΥΦΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ GENTILES(ΟΧΙ-εβραίων) ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!! ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ+ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ...

Μελετήστε προσεκτικά το κείμενο από την κατωτέρω Ιντερνετ διοεύθυνση και ΣΚΕΦΘΗΤΕ+ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΟΧΙ-ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ από τους εβραίους πηγές πληροφοριών+κ.α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ! ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ +ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ...

http://www.defencenet.gr/defence/item/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B7-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-rothschilds

ή (αφού προηγουμένως! εις την αρχήν προσθέσετε το πρόθεμα www. )

defencenet.gr/defence/item/πως-η-ρωσία-ξεφυγε-απο-τα-δοντια-της-νέας-τάξη-των-rothschilds

Link to comment
Share on other sites

To: GENTILES(NOT-jews) HUMANS!!! in the planet Earth , U.N. , I.C.C.’Prosecutor, European Authorities, INTERPOL,EUROJUST,EUROPOL,Intelligence Services of GENTILES Nations+Their Embassies, Relevant and to be put in my file 0541/2014 of my Petition to European Parliament of date 4-March-2014,…

Πρός τον Ελληνικόν (ΟΧΙ-εβρα’ι’κόν) Λαόν, Εισαγγελείες {Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.} των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην.Αστυνομία,...

Relevant to and Continuation of my today Friday-14-March-2014 Law Action to Criminal ProsecutionS of Athens concerning PRIVATE(very often Indirectly or/and directly controlled from jews) “health” Services…and also Relevant to my previous Law Actions+Communications,e.t.c.

From : Joseph-Christos Kondylakis, Gentile/Christian, CIVIL Servant(Research Scientist), Anavissos region , 19013 Attiki , Greece , Tel+Fax:+30-22910-55275 or +30-22910-76358 , on day Friday-14-March-2014

It is difficult with words to explain the logical and emotional complexities of “Medicine Control and Its Mentality” (Mostly based on the jewish mentality & minds …) , for example in the MURDERS concerning Transplant of Human Organs and its Huge!!! Economical Money involved,e.t.c.,…

Therefore , considering and thinking on the above written , in order to take an idea of the INTERNATIONAL MEDICAL CONTROL & CRIMES we suggest to carefully watch the film(movie) with the title “COMA” a Martin Erlichman production & a Michael Crichton film , with major actors Genevieve Bujold and Michael Douglas , a U.S.A. film produced about 1978 and available f.e. from Internet DVD , books ,e.t.c. stores

For the LAW PEOPLE Carefully THINK!!! that this film refer to a REAL!!! existing Hospital in U.S.A. the BOSTON MEMORIAL HOSPITAL and so please THINK!!! and Easily you can Understand MANY CRIMINAL themes,Nationally and Internationally,…and note as I found in google search in the Internet the following very possibly relevant sites:

a)Real Picture of the Boston Memorial Hospital in the next Internet site:

http://www.google.com/images?q=boston+memorial+hospital&hl=en&sa=X& ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika -=image_result_group&ei=A2YjU634GILY0QWUnYCYBA&ved=0CEoQsAQ

B) The title “JEWISH Memorial Boston “ in the next Internet site:

https://www.google.com/search?q=jewish+memorial+boston&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:el:official&client=firefox-a&channel=sb

Link to comment
Share on other sites

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτερ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΝ !!!...

(Σχετικά τα ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ !!! Αρθρα του Ελληνικού μας Συντάγματος 1#3+3+120 και ΠΚ259 έως ΠΚ134 και Ελλην. Δημοσιουπαλληλικού κώδικα 24,107 , 109#2,α,β )

...ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ(ρητό του Εθνικού μας Ηρωα! Θεόδωρου Κολοκοτρώνη!!!)...κυρίως κατά τους εβραίους και μασόνους και σχετικά των , πρωτίστως εις την ιεραρχείαν της Εκκλησίας ,Πολιτικούς,Μ.Μ.Ε.(TV,τύπος,κ.α.),Τράπεζες,και άλλους...

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην, Δημόσιον υπάλληλον της Ελλάδος(Αριστούχος ΜαθηματικοΦυσικός), κάτοικος επί τη οδώ της Μικράς Ασίας 13, εν τω οικισμώ του Αγίου Νικολάου της Αναβύσσου,εν Αττική,τ.κ. 19013 , Ελλάς , τηλ+τηλεομοιοτυπικόν 22910-55275 (εν τη οικία μου) ή 22910-76358 (εν τω ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) , ημέραν Δευτέραν τή 17η-Μαρτίου-2014 , επί τη εορτή των Αλεξίου ανθρώπου του Θεού,Θεοστηρίκτου,Πατρικίου

Σχετικόν προηγουμένων Μηνήσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.+κ.τ.λ.

Κατ’ αρχάς τα Μέγιστα Ευχαριστώ τον Παναγιώτατον Αρχιεπίσκοπον της Ελλάδος Πάτερ Χριστόδουλον δια την Ευχαιτήριον κάρταν του ,με την ιδιόχειρον του με μελάνι πένας υπογραφήν του (2004), που είχε την Εικόνα της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ!!! ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ μαζί ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗΝ! ΤΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΝ!!! Κατά των Αντιχρίστων!(κυρίως εβραίων και εβραιοΔούλων ως τους μασόνους και τα σχετικά των,κ.α.)...

Ακολουθόντας τις Οδηγείες του Παναγιωτάτου Πάτερ Χριστοδούλου και την ΕΥΧΗΝ ! του με την Βοήθειαν της Αγίας Τριάδος καλούμε το Ελληνικόν Εθνος εις ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΝ!!! δια να ΣΩΣΟΥΜΕ!!! ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ και ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΑΠΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ!!! ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ(ΕΣ) ΤΟΥ...

Παρακολουθήστε πολυ προσεκτικά εις το ακόλουθον Ιντερνετ κινηματογραφικόν έργον («βίντεο») το ΜΗΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΕΡ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ από την κατωτέρω Ιντερνετ διεύθυνση :

ή τήν

Link to comment
Share on other sites

Πρός τον Ελληνικόν Λαόν+και τα Gentile(ΟΧΙ-εβρα’ι’κά)Εθνη+Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+ Εφετών+Α.Π.] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελληνική Αστυνομία

Σχετικά είναι Τα ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ Αρθρα του Ελλην. Συντάγματος 1#3+3+120 Σχετικόν προηγουμένων Μηνήσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.+κ.τ.λ.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον κ. Κονδυλάκην, Gentile/Χριστιανόν, SV1GZ, ΔΗΜΟΣΙΟΝ υπάλληλον (Επιστήμων Ερευνητής), περιοχής Αναβύσσου, 19013 Αττική,Ελλάς , τηλ+»φαξ» 22910-55275 (οικίας μου) ή 22910-76358 (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) , ημέρα Τετάρτη-19-Μαρτίου-2014

Θέμα-Α : ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ Μ.Μ.Ε.(TV,κ.α) ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!! ΥΠΕΡ-ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΝ!!! ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑΝ+ΛΑΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΗΤΕ ΣΤΙΣ «ΑΓΟΡΕΣ»(ΗΤΟΙ ΤΟ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ!!! ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ!!! ΔΑΝΕΙΑ!!! ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΤΟ_ΒΡΩΜΟ_ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ & ΕΒΡΑΙΟΥΣ και ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟΥΣ...

Ο ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ!!! Νόμος της Οικονομίας είναι ΝΑ ΞΟΔΕΥΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΑ! ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ έστι ώστε να έχεις ΘΕΤΙΚΟ ισοζυγείο και να ΜΗΝ παίρνεις Δάνεια. ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ(καμπαλά) ΣΚΑΤΟ-ΒΡΩΜΟ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ( Οι Rothschilds και οι Συγγενείς των και οι Πράκτορες των ΕΒΡΑΙΟΙ & ΕβραιοΔΟΥΛΟΙ) & ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ!!! ΤΑ ΕΘΝΗ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ! χρησιμοποιούν π.χ. τους «βασιλικούς εβραίους» τους ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ!!! των Εθνών ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣ !!! ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ!!! , ως ΔΙΑΡΚΕΣ Εγκλημα ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ , ΑΛΛΑ κυκλοφορούν φήμες ότι σε Ολον τον Πλανήτη Γή άνοιξαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσεις και π.χ. το Αουσβίτς άρχισε να...καπνίζει...

ΘΕΜΑ-Β : ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ/ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ!!! ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ! ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟ-ΔΟΥΛΟΥΣ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ,ΜΑΣΟΝΟΥΣ & ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΩΝ...

Προκαλόντας οι ΕΒΡΑΙΟΙ Αρχηγοί της Μασονίας στους ΕΒΡΑΙΟ-ΔΟΥΛΟΥΣ Μασόνους ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ!!! μέσω των ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ!!! των Παραμυθιών!!! της Μασονίας και των σχετικών ΕΒΡΑΙΟ_ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ Οργανώσεων [Ο Παγκόσμιος στρατός των ΕΒΡΑΙΟ_ΔΟΥΛΩΝ Gentiles(ΟΧΙ-εβραίων) ] τους ελέγχουν Ψυχολογικά/Ψυχιατρικά. Να μάθετε και να Μήν ξεχνάτε ότι σε ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΕΣ!!! προκαλούμενες Συναισθηματικές ! καταστάσεις η ΜΗ ΛΟΓΙΚΗ(ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΗΜΕΝΗ!!! με την Επαναληπτική(iterative) ν- κύκλων διαδικασίας της ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ {ΓΙΑΤΙ; ΔΙΟΤΙ...,Εχει Εννοια; } ,από την Θεωρία μου εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος) Τάση προς Παράλογες! ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ είναι η ΑΙΤΙΑ της Σχιζοφρένειας, καί έστι οι Εβραίοι ΠΡΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΗ-ΛΟΓΙΚΩΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΑ ΤΡΕΛΕΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ,Κ.Α.,...Η ΑΜΥΝΑ είναι Η ΥΨΗΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ!!! ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ! ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ +Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ!!! !! +ΕΛΠΙΔΑ! !,Κ.Τ.Λ.

Link to comment
Share on other sites

To: International Scientific Community, U.N. , I.C.C.’Prosecutor, European Authorities,

Embassies of Nations in planet Earth , People in planet Earth ,

Εισαγγελείες(Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών) των Αθηνών , Ε.Υ.Π. ,Ελλην. Αστυνομία ,κ.α.

Σχετικόν προηγουμένων Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.+κ.τ.λ.

From: Joseph-Christos Kondylakis, Research Scientist, SV1GZ,Mikras Asias 13, Agios Nikolaos , Anavissou, 19013 Attiki , Greece, Tel+Fax:+30-22910-55275 (in my house) or +30-22910-76358 (in H.C.M.R.) , Wednesday-19-March-2014

JEWS INSTINCTS : IN THEIR EVOLUTIONARY BEHAVIOUR AND PSYCHOLOGY-Initial Thinking Research Questions on Special instincts of jewish race

1. Let consider as definition of Instinct the inherent(DNA) inclination of a living organism towards a particular complex behaviour and psychology (my modification from the definition of Wikipedia [1]) .

2. Trying to scientifically understand the for Thousands of years Continuous patterns of jewish Destructive behaviour(s) against the Gentiles(Not-jews), in addition to the jewish Destructive religion(Talmud,kabbalah) we must consider together with it the Special charecterestics of the jewish race, as the jewish instincts. In nowdays because of ,precisely written, jewish worldwide satanic(kabbalah) dictatorship, it is easier to perceive Special jewish instincts as f.e. the most profound the Greedy instinct ($$$) and the Evil instinct of jewish kabbalah religion,e.t.c.,…

Therefore as initial research questions concerning the jewish race (f.e. the jewish rabbi Mordechai Frizis in his video in Greek language , in 201X , clearly define the jews as race ) we can consider the following questions: (for justification of our following statements please refer to our relevant previous communications and others)

a) How strongly the jewish instincts modulate the Destructive behaviour of jews Against the Humanity of Gentiles(Not jews)? [Also special study for jews rabbi sub-race of jews]

B) How special jewish instincts ,in our times, was able to put in possibly Fatal Risk the Humanity and perhaps possibly Fatal Risk the planet Earth?

c) The meaning of the concept of “Fail SAFE” in Nuclear engineering as it applies in the Final Solution of jewish problem as it is Directly related to the Future! Of the planet Earth…

Some relevant references for scientific research may be considered as the following:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Instinct

2. “Behaviour and Evolution” by Marion Hall et al , 1998

3. “Evolutionary Psychology” by Buss , D.M. , 2013

4. “How Evolutionary Psychology Successfully Explain Personality and Individual Differences?” by David M. Buss , published in journal “Perspectives on Psychological science” , vol. 4 , number 4 , 2009 , pages 359-366

5. “Information Behavior: An Evolutionary Instinct” by Amanda Spink , 2010

6. “The Wonders of Instict Chapter in Psychology of Insects” by Jean-Henri Fabre

7. “Instinct : an Enduring Problem in Psychology” by Robert C. Birney et al , 1961

Link to comment
Share on other sites

To: People , U.N . , I.C.C.’Prosecutor , European Authorities , Nations’Criminal Prosecutors ,

Εισαγγελείες[Πρωτοδικών,Εφετών,Α.Π.] των Αθηνών, Ε.Υ.Π. , Ελλην. Αστυνομία , κ.α.

Κοινοποίηση πρός τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην π. Αμβρόσιον Καλαβρύτων+...

Σχετικόν προηγουμένων Μηνήσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.+κ.τ.λ.

From : Joseph-Christos Kondylakis , Gentile/Christian , Research Scientist , SV1GZ , Mikras Asias 13 ,, Agios Nikolaos , Anavissou , 19013 Attiki , Greece , Tel+Fax: +30-22910-55275 (in my house) or +30-22910-76358 (in H.C.M.R. ) , on day Friday-21-March-2014

CORRUPTION & BRIBERY , WORLDWIDE , PRIMARY PROMOTED! BY JEWS!!!…

1. Let consider as definition of CORRUPTION (originated from Mr. Ian Senior and modified by me,SV1GZ) : an Unethical [action or no-action] to a) usually secretly provide B) good(s) or bad(s) or/and service(s) or/and information to third party(ies) or/and the corrupter © so that he or she or they can influence certain [actions(s) or no-action(s)] or/and event(s) which benefit the corrupt or/and a third party(ies) or/and both ,(e) in which the corrupt agent(s) have authority(ies) or/and influence(s).

2. Let consider as definition of BRIBERY in accordance to the Greek Penal code art. 235,236 that BRIBERY is Any violation of Duty of someone in which he or she ask or someone propose or promise to him/her to receive or receive , directly or/and indirectly or/and with the help of third person(s) for him/her-self(the corrupted receiver) benefits of any nature or accept the promise(s) by the corrupted(transmitter) in order to [act or no-act] on his/her duty or against his/her duty .

3. A Vital Critical !!! example of Corruption is that the jews and the jewish Lobbies and the jewish Organizations almost Fully!!! have corrupted the Parliaments of U.S.A. and their Politicians and Others and similar happen in Europe and in my Nation Greece and in other Nations, worldwide, and this is a major way on how the jewish Satanic(kabbalah) Dictatorship operate worldwide,e.t.c.,…

Some relevant bibliography is following :

1.“The Protocols of elders of zion”,The major plan for jewish Satanic Worldwide Dictatorship

2. «Διαφθορά –Δωροδοκία και Ποινική Αντιμετώπιση»(“Corruption-Bribery and Criminal confronting it”) του Ιωάννη Ε. Γιαννακέλος , 2013 (in Greek language)

3. “Corruption-the World’s Big C: cases,causes,consequences,cure” by Ian Senior , 2006

4. “Bribery and Corruption:…” by Brian P. Loughman , et al , 2012

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ+ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ(Συνταγμα αρθ. 1#3)

Πρός τον ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ+τις Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.] των Αθηνών (υπό την σειράν της νυν έννοίας της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!! όπως τούτη εκφράστικε ενάντια στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ{Ελλην. Σύνταγμα ΤΑ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ Αρθρα του 1#3+3+120πολιτικό κόμμα «Χρυσή Αυγή»)+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία +κ.α.

Κοινοποίηται 1)Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην π. Αμβρόσιον των Καλαβρύτων+...

2) Ελληνικόν Εθνικόν πολιτικόν κόμμα «Χρυσή Αυγή»

3) Βασιλικήν Ολλανδικήν Πρεσβείαν εν Ελλάδι

4) Ευρωπα’ι’κόν Κοινοβούλιον ως Συννημένον της Αναφοράς μου πρός το Ευρωπα’ι’κόν Κοινοβούλειον της 21-Μαρτίου-2014 με τίτλον «CORRUPTION & BRIBERY , WORLDWIDE , PRIMARY PROMOTED! BY JEWS & JEWISH ORGANIZATIONS!!!…» [Τηλεομοιότυπον(Fax) : 1+1=2 (δύο) σελίδων]

Σχετικόν προηγουμένων Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.+κ.τ.λ.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλήν , Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος(Μαθηματικοφυσικός), κάτοικος επί τη οδώ της Μικάς Ασίας 13 , εν τω οικισμώ του Αγιου Νικόλαου της Αναβύσσου, εν τω νομώ της Αττικής,τ.κ.13013 , Ελλάς , τηλ+τηλεομοιότυπον 22910-55275 (εν τη οικία μου) ή 22910-76358 (εν τω ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) , ημέραν Σάββατον-22-Μαρτίου-2014 , επί τη εορτή των Αγίου Βασιλείου του Ιερομάρτυρος, και άλλων Αγίων

ΘΕΜΑ : ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΙ & ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΛΟΙ !!! ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ...

Εις την επόμενην σελίδα του παρόντος εγγράφου μου σας στέλνω ως συνέχεια του παρόντος εγγράφου μου, φωτοαντίγραφον της σελίδος 55 από το εξαιρετικόν βιβλίον με τίτλον»ΔΙΑΦΘΟΡΑ-ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ και ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» του Ιωάννη Ε. Γιαννακέλος, 2013 , ISBN: 978-960-9653-20-6 εις το οποίον ΔΙΚΑΙΟ-Νομικά απόδεικνύεται το ΘΕΜΑ μας μαζί με την επιπρόσθετη ΔΙΚΑΙΟ-Νομικη δική μας απόδειξη ότι ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ!!! ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1#3+3(Υπάρχει εις ΟΛΑ τα Ελλην. Συντάγματα)+120 ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ , ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΛΕΛΕΙΩΤΗΤΑΣ ΤΩΝ, ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΗ-Θεμελειώδη αρθρα του Συντάγματος ΚΑΙ επιπλέον Τονίζουμε την ΖΩΤΙΚΗΣ Σημασίας ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ!!! Όπως Τούτη Θεμελειούται εις το Αρθρον 2#2 του Ελληνικού μας Συντάγματος και εις άλλα του άρθρα, Δια ταύτα Συνεπώς,

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ!!! ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ!!! ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ(ΑΥΤΟΦΩΡΟ),Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.,...

Link to comment
Share on other sites

Πρός τους Λαούς των Gentile(ΟΧΙ-εβρα’ι’κά) Εθνων & Πρεσβείες των+Εισαγγελείες [i.C.C., (Πρωτοδικών,Εφετών Α.Π.) των Αθηνών,κ.α.]+Ελλην.Αστυνομία+Ε.Υ.Π.+κ.α.

Σχετικόν προηγουμένων+παρόντων+μελλοντικών Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου+κ.α.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,SV1GZ,Μαθηματικοφυσικόν, εις περιοχήν της Αναβύσσου,19013 Αττική,Ελλάς,τηλ+φαξ 22910-55275 ή -76358 , Κυρ-23-Μαρτ-2014

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ & ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ &

ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟΥΣ ΩΣ ΤΟΥΣ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ,ΜΑΣΟΝΟΥΣ & ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΩΝ

1. Η Διαφθορα & η Διαπλοκη Πρωτίστως!!! Προκαλείται από τα ΕΒΡΑΙΟ-Ελεγχόμενα(Εμμεσα & Αμεσα) Μ.Μ.Ε. !!! με την καταστροφή της δημιουργικής Ηθικής+Χριστιανισμού+ Ελληνικού πολιτισμού, ΚΑΙ από την Αδρανοποίησην!!! του Συστήματος της Δικαιοσύνης!!!(Δικαστήρια+Αστυνομία+Ε.Υ.Π.), από το ΕΒΡΑΙΟελεχόμενοΤράπεζιτικό Σύστημα και τους ΕβραιόΔουλους Πολιτικούς,κ.α.

ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟ-ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ Μ.Μ.Ε,(TV,τύπος,κ.α) ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ+ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ & ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΩΣ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ! ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ(υπό θεώρηση ως Ηθικοί Αυτουργοί δι Ολα! τα άρθρα του ΠΚ,στατιστικώς, και ιδιατέρως ως Συνεργεία εις ΠΚ187,187Α της Παγκοσμίου ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗΣ Σατανικής(καμπαλά)!!! Δικτακτορίας, και των ΠΚ235,ΠΚ236,ΠΚ237 και άλλων άρθρων ΠΚ, ενδεικτικά μέσω των Εβραιο-Δουλων-Μασόνων & Σχετικών Εβραιο-ελεγχομένων Οργανώσεων(π.χ. των λέσχων Μπίλντερμεργκ,Ιλλουμινάτι, Ρόταρυ,Λίονς,Κ.Α.), και Εβραιό-Δουλων Πολιτικών παρεμβάσεων εις Δικαιοσύνην,κ.α. π.χ. μέσω παροχών οφελημάτων ή/και υποσχέσεων/προσδοκιών [1],κ.α,,κ.τ.λ.).

2. Η Εβραιοελεγχόμενη Μασονία Διαφθείρει! μέσω της Εβραί΄κής Σατανιστικής!!! απόκρυφης θρησκείας της της καμπαλά(kabbalah) [2] και Δωροδοκεί! ΠΚ235,ΠΚ236,ΠΚ237μοιράζοντας Υποσχέσεις/Προσδοκίες Οφελημάτων εις τους Μασόνους [1] και άλλους και Τρομοκρατεί! τα μέλη της με Υπερ-Φρικτούς! όρκους και Ψυχοδράματα!(έλεγχος μυαλού των!!!) τελετών της και πράξεων της , ως Διαρκές έγκλημα, ΠΚ187,ΠΚ187Α, και άλλα ΠΚ ,ως προκύπτει από το Εθνικό και Παγκόσμιο ιστορικό της , ενδεικτικά π.χ. εις το σχετικό βίντεο «Στα Αδυτα της Μασονίας» του Γ. Τράγκα [3] ακούγεται ο εν Ελλάδι τότε Αρχιμασόνος! ουσιαστικά να λέει «Μασόνοι υπάρχουν παντού και πάντοτε» και ότι «σε Κρισεις(π.χ. σκεφθήτε Δικαστικές Αποφάσεις,κ.α) ο ένας μασόνος ευνοεί των άλλον μασόνον) Επισης σχετικά μελετήστε τα βιβλία [4],[5].Ο νυν Αρχιμασώνος εν Ελλάδι είναι Εβραίος!...

Σχετικές πηγές πληροφοριών

[1] «Διαφθορά-Δωροδοκία και Ποινική Αντιμετώπιση»,Ιωάννη Ε. Γιαννακέλος,2013

[2]“Moral & Dogma”by Albert Pike & books of Super-Satanist/Mason Aleister Crowley

[3] video “Masons…”

and (its B part)

[4] «Στα Αδυτα της Μασονίας» του Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη , τ. Βουλευτού 1995

[5] «Η Μασονία στην Ελλάδα» του Κώστα Τσαρούχα , 2012

[6] "Τα Πρωτόκολα των σοφών της σιών",σχέδιον Παγκοσμίου Εβρα'ι'κής Δικτακτορίας...

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ,ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ,Κ.Α....

Μελετήστε σχετικά

1) Το βιβλίον του τ. Εισαγγελέως κ. Παναγιώτη Αθ. Κριθύμου με τίτλον "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ"

και κυρίως τις σελίδες 16-17 με τίτλον "Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ" της Εβραιο-Μασονίας στην Δικαιοσύνη!!!...

και με ποιό τρόπο η Εβραιο-Μασονία προσέγγισε τον Εισαγγελέα! κ. Παναγιώτη Κρίθυμο δια να τον υποδουλώσει στην Μασονία με Δέλεαρ και κεκαλυμένες Απειλές και που ο ΗΘΙΚΟΣ + ΔΙΚΑΙΟΣ Εισαγγελέας ΑΠΕΡΙΨΕ!!! την Μασονία...ΑΛΛΑ μετά η Μασονία και τα σχετικά κυκλώματα τον Υπερ-κυνήγησαν δια να τον κάνουν ως παράδειγμα πρός αποφυγήν δι'όσους Δικαστικούς Λειτουργούς Αρνούνται να γίνουν Μασόνοι ΔΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΑΣ...

Υ.Σ. το βιβλίον πουλήται εις τα βιβλιοπωλεία του Ιντερνετ και των Αθηνών και αλλού

2) Τις Εισαγγελικές Δράσεις του Εισαγγελέως κ. Παναγιώτη Κριθύμου ενάντια της Τρομοκρατίας και της Τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και τα Τεράστια! Προβλήματα που του δημιούργησαν το Κράτος και Ανώτατη Εβραίοι & ΕβραιοΔουλοι Κρατικοι Λειτουργοι , στην Ιντερνετ διεύθυνση

http://ksipnistere.blogspot.gr/2011/11/blog-post_8367.html

Link to comment
Share on other sites

Πρός τόν Λαόν(ους) του πλανήτη Γη,Ο.Η.Ε.,I.C.C.’Prosecutor,Ευρωπαί΄κής Ενωσης εξουσίες, Πρεσβείες Εθνών, INTERPOL, EUROJUST, EUROPOL, Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην.Αστυνομία+κ.α.

Σχετικόν προηγουμένων Μηνύσεως+Επικοινωνιών μου πρός εισαγγελείες+κ.α.

Κοινοποίηση πρός την Βασιλικήν Ολλανδικήν Πρεσβείαν εν Ελλάδι+κ.α.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθ. Ελλην, SV1GZ , Δημόσιον υπάλληλον της Ελλάδος(Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική, Ελλάς , τηλ+»φαξ» 22910-55275 (οικίας μου) ή 22910-76358 (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) , ημέρα Δευτέρα-31-Μαρτίου-2014

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ & ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΦΕΡ-666 ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

Μυθιστόρημα του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη,SV1GZ, 31-Μαρτίου-2014

Βασισμένο σε Πραγματικά! γεγονότα που περιγράφονται εις τα :

1) Βιβλίον «Η ελληνική Δικαιοσύνη Χωρίς προσωπείο» του Παναγιώτη Αθ. Κριθύμου

2) Internet site: http://ksipnistere.blogspot.gr/2011/11/blog-post_8367.html

3) Ιστορικό του SV1GZ , ιδίως το Εισαγγελικό/Δικαστικό ιστορικό του...

Ο Ηθικός+Δίκαιος+Μαχητικός Δικαστικός Λειτουργός Κ123 ορμώμενος να υπηρετήσει την έννοιαν και εφαρμογήν του Δικαίου, ετελείωσε την επιθεώρηση της Συμβολαιογράφου Λ.Α. την άνοιξη του 1981. Εκμεταλευόμενος το γεγονός ο σύζυγος Τ. της συμβολαιογράφου Λ.Α. ,στο ότι ο κακοπληρωμένος Δικαστικός Λειτουργός Δέν είχε δικό του αυτοκίνητο , προθυμοποιήθηκε δολίως να μεταφέρει τον Δικαστικόν Λειτουργόν εις την οικία του στην περιοχή του Ζωγράφου των Αθηνών. Οταν φθάσανε εις την οικία του Δικαστικού Λειτουργού Κ123 ο σύζυγος Τ που συνοδευόταν από ένα...Μυστηριώδη φίλο του είπε εις τον Δικαστικόν Λειτουργόν, μπορείς να μας προσφέρεις ένα καφέ διότι νιώθω κάποια νύστα και πρέπει μετά να οδηγήσω το αυτοκίνητο μου... Ο Δικαστικός Λειτουργός από καλώς εννοουμένη ευγένεια τους προσέφερε ένα καφέ εις την οικία του και τότε...ο σύζηγος Τ είπε εις τον Δικαστικόν Λειτουργόν «Είσαι νέος , έχουμε ακούσει ότι είσαι πολύ μαχητικός εις την εργασία σου και νομίζουμε ότι μπορούμε να σε...βοηθήσουμε να εξελιχθείς πολύ γρήγορα μέχρι π.χ. Ανώτατος Αεροπαγίτης και ίσως και ανώτερα...χμ ισως και Πρόεδρος της (Ελληνικής;) Δημοκρατίας…Κοίτα εδώ αυτό το δακτυλίδη μου με τα σύμβολα του γνώμονα και του διαβήτη , είμαι Μασόνος!...μπορούμε να σε πάμε σε μασονική στοά να σε μηύσουμε στην μασονία και να σε κάνουμε Μασόνο και να αποκτήσεις λαμπρή καριέρα με ταχύτατες προαγωγές ,αλλά εάν δεν θέλεις να γίνεις Μασόνος μάθε για παράδειγμα!!! για τον...Αντι-Εισαγγελέα Κρίθυμο...χμ ξέρεις κατάντησε να μείνει για πάντα Αντι-Εισαγγελέας Πρωτοδικών, επανειλημένα αναρίθμητες φορές κοβόταν στις προαγωγές και τελικά έκανε...Απεργία Πείνας! στα...σκαλιά του Αρείου Πάγου...Σκέψου πρίν αποφασίσεις!!! , θα Ξαναπεράσουμε...

Link to comment
Share on other sites

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!+ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

(Ελλην. Σύνταγμα ΤΑ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ!!! αρθρα του 1#3+3+120)

ΜΗΝΥΣΗ ΜΑΣ κατα ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ & ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΕΒΡΑΙΩΝ & ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΩΝ,ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!

Υπό Θεώρηση σκέψεων ΠΚ134(ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ),ΠΚ134(ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ),ΠΚ138,ΠΚ144(Μέγιστος Εχθρός του Ελληνικού ΕΘΝΟΥΣ!!! είναι οι ΕΒΡΑΙΟΙ & οι ΕβραιοΔουλοι), ΠΚ146,ΠΚ148(Κατασκοπεία Υπέρ των Εβραίων),ΠΚ150,ΠΚ151, 187+187Α (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΕβραιοΔουλους ΠΟΥ ΔΡΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΕΘΝΟΥΣ!!! ΜΑΣ ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΣ!!! ΕΓΚΛΗΜΑ από το 1973 ) κα Αλλα ΠΚ και ειδικοί Ποινικοί Νομοι+Κ.Α.+Κ.Τ.Λ.

Πρός τον Ελληνικόν Λαόν+Ελληνικόν Εθνος , Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Κοιν. πρός την Βασιλικήν Ολλανδικήν Πρεσβείαν εν Ελλάδι+Ε.Ε.+και Αλλού...

Από τον Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης, Χριστιανός Ορθόδοξος Ελλην, Δημόσιος υπάλληλος[Πυρηνικός Φυσικός], κάτοικος επί τη οδώ της Μικράς Ασίας 13, εν τω οικισμώ του Αγίου Νικολάου, εν Αττική,τ.κ. 19013 Ελλάς ,

Τηλ+Τηλεομοιότυπον 22910-55275 (εν τη οικία μου) ή 22910-76358 (εν τω ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

ημέρα εργασίας Σάββατον-5-Απριλίου-2014

Σχετικόν+Σχετικά οι προηγουμένες+παρόντες+μελλοντικές Μηνήσεις+Επικοινωνιές μας

Θέμα : ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» & ΔΙΑΦΘΟΡΑ! ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!! ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΜΜΑΡΑΣ ΚΑΤ’ΑΡΧΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΩΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!! ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ,Μ.Μ.Ε., ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΣ,Κ.Τ.Λ.,Κ.Α.) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟ!!! ΣΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ στα βιντεο ΠΟΥΣΤΗΣ! και ο νοών νοήτω...

http://crashonline.gr/%CE%BF-%CE%B3-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5/

http://www.youtube.com/watch?v=DvM26vEcf6I

και το ΥΠΕΡ-ΒΟΜΒΑ!!! Βίντεο της Ομολογίας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης του

Μπαλσάκου στον Βουλευτην Κασιδιάρη του Εθνικού Ελληνικού πολιτικού κόμματος "Χρυσή Αυγή" υπάρχει π.χ. εις την κατωτέρω Ιντερνετ διεύθυνση

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Αυτεπάγγελτη ΜΗΝΥΣΗ ΜΑΣ(Διότι αφορά ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!!!! ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!!!...)

Πρός το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ!!!+τον ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

+Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.]+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+Κ.Α.

Κοινοποίηση πρός το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ πολιτικόν κόμμα «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

(Σχετίκά τα ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ!!! Αρθρα του ΕΛΛΗΝ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1#3+3+120+120)

Σχετικά τα άρθρα του ΕΛΛΗΝ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 16#2 και Αλλα και ΠΚ259,ΠΚ134(ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ,ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΣ!!! ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1973), ΠΚ187+187Α (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΩΝ ΩΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΩΝ,ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), ΠΚ310 (ΚΑΤΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΝ + ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ + ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΝΕΩΝ) , ΠΚ138(ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΝ ΒΙΑΝ ΔΙΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ),ΠΚ144(ΚΑΤΑ ΕΒΡΑΙΩΝ,Κ.Τ.Λ.),ΠΚ151, και Αλλα ΠΚ και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι+Κ.Α.+Κ.Τ.Λ.

ΚΑΙ Ελλην. Δημοσιουπαλληλικός κώδικας Αρθρα του 24, 109 #2 α,β !!!...

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ,ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ(ΚΥΡΙΩΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν.Π.Δημοσίου!!!!.Δ. εις το Υπουργείο της ΕΘΝΙΚΗΣ!!! ΜΑΣ Παιδείας+Θρησκείας (Συνταγμα αρθ. 1#3+3+120+16#2,Κ.Α)., ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΩΝ ΩΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ), ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΣ!!! ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! ΜΑΣ , Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.

Σχετικόν+Σχετικά προηγούμενες+παρούσες+μελλοντικές Μηνήσεις+Επικοινωνίες μας

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κονδυλάκην,Gentile/Christian,SV1GZ,Δημόσιον υπάλληλον [Πυρηνικόν Φυσικόν], περιοχής Αναβύσσου,19013 Αττική, Ελλάς,

Τηλ+Τηλεομοιοτυπικόν 22910-76358 ΄22910-76358 , Κυριακήν-6-Απριλίου-2014

Θέμα ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ+ΜΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σχεδόν ΠΛΗΡΩΣ!!! ΚΑΤΑΣΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ!!! ΕΘΝΟΣ!!! ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ !!!...

Ενδεικτικά παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο από την(τις) Ιντερνετ διευθύνσεις

ή ΠΡΟΣΘΕΣΕ στην Αρχή της Ιντερνετ διεύθυνσης το πρόθεμα http://www. στήν

defencenet.gr/defence/item/αντιχριστιανική-και-αντεθνική-προπαγάνδα-στα-σχολικά-βιβλία-βίντεο

Λόγω των ανωτέρω και ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΕΣ!!! την ΥΠΕΡ-ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ!!! Σημασίαν του Θέματος μας δια το ΜΕΛΛΟΝ!!! Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!!! +ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ , Διότι Παρόμοια!!! Κάνουν οι ΕΒΡΑΙΟΙ σε ΟΛΑ!!! τα GENTILES(ΟΧΙ-εβρα’ι’κά) ΕΘΝΗ, Σας πληροφορούμε ότι Αντιληφθήκαμε Σοβαρές! φήμες ότι τα Χιτλερικά!!! Στρατόπεδα Συγκέντρωσεις Αουσβίτσ , Νταχάου και ΑΛΛΑ , ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!!! , άρχησαν να καπνίζουν ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟΝ!!! DNA και να Διαδίδεται ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!!! η ΣΑΤΑΝΙΚΗ!!! μυρωδιά ΕΒΡΑ’Ι΄ΚΟΥ!!! ΒΡΩΜΟΣΑΠΟΥΝΙΟΥ!!!...0/0...

Link to comment
Share on other sites

Παρακολουθήστε βίντεο για την αρχή της εισδοχής υποψηφίων Μασόνων σε μασονική στοά της Τουρκίας...

1) Ξίφοι , Απειλές , Τρομοκρατία , και αναζήτηση του...φωτός της...επιστημονικής "αλήθειας" που την αποκτούν...με το κτύπημα ενός σφυριού και ανάματος ενός..κεριού βγάζοντας τους το μαντύλι που τους τύφλωσαν προσωρινά...και αργότερα τους βάζουν μέσα σε Φέρετρο!,κ.τ.λ.,...

2) Τελετή Μαύρης Μαγείας Ανωτάτων Μασόνων που σφάζουν μια καστίκα πάνω σε εβρα'ι'κή πεντάλφα και πίνουν το αίμα της...

www.youtube.com/watch?v=q0AcSZkPkXU

Link to comment
Share on other sites

Το ΥΠΕΡ-ΒΟΜΒΑ!!! Βίντεο Ομολογία!!! του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ!!! Συμβουλίου της Κυβέρνησης ΝΔ & ΠΑΣΟΚ

κ. Μπαλτάκου που ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ!!! ότι με ΔΟΛΟ ΣΚΟΠΟΥ ο ΠΡΑΚΤΩΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!! πρωθυπουργός Σαμμαράς ουσιαστικά

"ΔΙΕΤΑΞΕ!!!" την ΔΚΑΙΟΣΥΝΗ!!! να ΠΡΟ-Φυλακίση!!! τον Πρόεδρον+Βουλευτές του πολιτικού κόμματος "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ",

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ!!! ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γνωμοδότηση ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ!!! και ΕΚ'ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ των Κυβερνητικών Ενεργειών κ. Μπαλτάκος). Το εν λόγω Βίντεο υπάρχει εις την κατωτέρω Ιντερνετ διεύθυνση

www.youtube.com/watch?v=3em0QfpwVyw

Link to comment
Share on other sites

Αυτεπάγγελτη ΑΝΑΦΟΡΑ μου+Σχετικόν Μηνύσεων+Επικοινωνιών μας

Πρός τον Ελληνικόν Λαόν+Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+

Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Κοινοποίηση 1) πρός τον Υπουργόν Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπον Αθανασίου

2) Royal Netherlands Embassy in Greece+INTERPOL+EUROJUST+EUROPOL+…

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην, Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος(Επιστήμων Ερευνητής) , περιοχής Αναβύσσου, τ.κ. 19013 Αττική, Ελλάς, τηλ+τηλεομοιότυπον 22910-55275 (οικία μου) ή 22910-76358 (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) , ημέρα Παρασκευή-11-Απριλίου-2014 , επί τη εορτή των Αγίων Αντίπα

επ. Περγάμου, Τρυφαίνης, Φιλίπου

Σχετικά 1) Βιβλίον «Η Μπαμπούσκα της Τρομοκρατίας: 17 N “ του Παναγιώτη Τρα’ι’ανού 2) Βιβλίον « Παιχνίδια της Τρομοκρατίας» του Αθανασίου Κ. Στριγάς, 2003 , σελίδες 343- 346 «τμήμα Ωμέγα» πασόκ του ΕΒΡΑΙΟΥ!!! Παπανδρέου και σελίδα 196 ο ΕΒΡΑΙΟΣ!!! πράκτωρ Αβραάμ Λεσπέρογλου Στρατολόγησε!!! τον Χριστόδουλο Ξηρό στην Τρομοκρατική!!! οργάνωση 17 Ν (17 Νοέμβρη , που την 17 Νοέμβρη 1973 έγινε το κίνημα του Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π. ,δια να αναλάβει την εξουσίαν ο Ιωανίδης που είχε ΕΒΡΑΙΟ!!! γαμπρό) και ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ......

3) Συζήτηση κ. Μπαλτάκου με κ. Τράγκα από το βίντεο εις την Ιντερνετ διεύθυνση

περι Συμβολαίου Θανάτου! κατά του Υπουργού της Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου ή/και της Οικογένειας του...

Σκεφθήτε απλά...σε όλα τα θέματα αναφέρονται «πακέτο» οι Υπουργοί Δένδιας της «Δημοσίας Τάξεως» και ο κ. Αθανασίου ο Υπουργός της «δικαιοσύνης», Εκτός από Ενα!...της ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!! , εκεί Διαχωρίζονται!!! ο κ. Αθανασίου ,από τον Δένδια τον Υπουργό ΠΡΟ-ΠΟ ΥΠΕΡΦΙΛΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!! (ROTHSCHILDS) και των Μασόνων!..., ΓΙΑΤΙ;…

Απλούστατη είναι πλέον η λύση του προβλήματος...

Διότι ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ!!! η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ... & ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ...0/0...ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ...BUSINESS AS USUAL ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ενδεικτικά

1) Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ! ΤΟΥ Τ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗΣ MOSSAD (Διαβάστε περιοδικό «Επίκαιρα»)

2) ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!! (Π.Χ. ΕΥΡΩΠΗ Π.Χ. ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑ/ΕΣΣΔ , Π.Χ ΕΙΣ Η.Π.Α. ΕΒΡΑΙΟΙ(ROTHSCHILDS & OTHER JEWS) ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΦΕΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ J.F. KENNEDY

3) ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

4) Κ.Α. , Κ.Τ.Λ. ,...

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!+ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Σχετικά Τα τρία! ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ!!! Αρθρα του Ελλην. Συνταγματος μας 1#3+3+120

ΕΠΕΙΓΟΝ (Λόγω του αντι-ρατσιστικού νομοσχεδίου εις την Βουλήν των...»Ελλήνων»?)

Πρός ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ!!! +ΛΑΟΝ+ Εισαγγελείες [Πρωτοδικών+ Εφετών+Α.Π.] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Σχετικόν προηγουμένων Μηνύσεων+Επικοινωνιών μας+κ.α.+κ.τ.λ.(Μελετήστε! τις)

Σχετικά είναι 1) Το «φαξ» μου της Παρασκευής-11-Απριλίου-2014 ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ που αφορά ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ!! ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» κ. Αθανασίου+κ.α.+...

2) Το άρθρο μου «ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ!!! ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΤΙΡΑΣΤΙΣΤΙΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ» που δημοσιεύθηκε εις την Πανελληνίου ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδα «Ελεύθερη Ωρα» της Πέμπτης-17-Οκτωβρίου-2013 σελίς 18 3)κ.α.+κ.τ.λ.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Gentile, SV1GZ , Χριστιανός Ορθόδοξος Ελλην , Δημόσιος υπάλληλος (Πυρηνικός Φυσικός) , περιοχή Αναβύσσου , 19013 Αττική, Ελλάς , τηλ+»φαξ» 22910-55275 ή 22910-76358 , Σάββατον-12-Απριλίου-2014

1. Ο πράκτωρ! των ΕΒΡΑΙΩΝ!!! Δένδιας ,Υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ, «προειδοποίησε» τον Υπουργόν της «Δικαιοσύνης» κ. Αθανασίου ότι πληροφορήθηκε δια ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ!!! ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ!!!...Φυσικά! Ρωτάμε ΤΟ ΓΙΑΤΙ;…

2. Σύμφωνα με το Ιστορικόν των προηγουμένων Μηνύσεων+Επικοινωνιών μας προκύπτει ως πιθανοτερες Αιτίες οι ακόλουθες

α) ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!! ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ!!! ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΤΟΥ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!!...ΠΟΥ ΜΑΖΙ!!! ΜΕ

β) ΤΟ «ΑΝΤΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ» νομοσχέδιο που είναι εις την Ελληνικήν Βουλήν δια ψήφισην από την Ολομέλεια της Βουλής των...»Ελληνων»...

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΦΙΜΩΣΗΝ!!! ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗΣ!!! ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ!!!(ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ ΚΑΜΠΑΛΑ) ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΙΣΧΥΡΩΤΑΤΑ!!! ΤΙΣ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΕΣ!!! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ!!! ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! ΠΚ134 ,ΔΙΑΡΚΕΣ Κακούργημα. Το Ελληνικόν Εθνος σήμερα έχει μερικώς Αφανισθεί! Και το Μέλλον!!! Της Νεολαίας!!! του του μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ!!!(Σύνταγμα αρθ. 16) Παιδείας+Θρησκ. ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΑ!!! ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟΝ!!! Παράγοντα & τους ΕβραιόΔουλους!...

3. ΠΑΡΕΤΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ!!! ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗΝ!!! ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!! ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑ’Ι΄’ΚΟ ΜΥΑΛΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΤΟ!!! ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ GENTILES(ΟΧΙ-Εβρα’ι’κά) ΕΘΝΗ , ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΠΕΔΙΟ-ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ!!! ΤΑ ΑΛΛΑ GENTILES(ΟΧΙ-εβρα’ι’κά) ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ...

Σχετικά με το Συμβόλαιο Θανάτου! κατά του Υπουργού της Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, πιθανότατα (κατανοόντας το εβρα’ι’κό μυαλό) να είναι μία «FALSE FLAG” Operation των εβραίων, ήτοι να τον Δολοφονήσουν (με ηθικούς αυτουργούς εβραίους ή/και την εβρα’ι’κή μυστική υπηρεσία Κατασκοπίας & Δολιοφθορών & Φόνων! την mossad ) και μετά να κατηγορήσουν (σε συνεργασία με τα εβραιολεγχόμενα Μ.Μ.Ε.) τον εχθρόν των εβραίων την...»Χρυσή Αυγή».

Σχετικά μελετήστε τα άρθρα «FALSE FLAG MADE IN ISRAEL” εις τις εφημερίδες «Ελεύθερη Ωρα» της Δευτέρας-7-Απριλίου-2014 , σελίς 6 και της Τρίτης-8-Απριλίου-2014 , σελίς 17 ,...0/0...

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Πρός τα GENTILES(ΟΧΙ-εβραίους) ΕΘΝΗ+ΛΑΟΥΣ του Πλανήτη Γη+Πρεσβείες των+

Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Σχετικόν των Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου πρός Εισαγγελείες και Αλλού...

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Gentile/Χριστιανόν Ορθόδοξον,SV1GZ, Δημόσιον υπάλληλον(πυρηνικός φυσικός), Μικράς Ασίας 13, Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική, Ελλάς, τηλ+»φαξ» 22910-55275 ή 22910-76358 ,

Μεγάλη Τρίτη-15-Απριλίου-2014

Η ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΗ(καμπαλά) ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ...

Σε Συνέχεια του σημερινού μου τηλεομοιοτυπικού («φαξ’) μηνύματος μου πρός τον Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας του Βατικανού , μαζί με τις Θεμελειωδώς! Κρίσιμες Ερωτήσεις που του απεύθυνα σχετικά με τους Εβραίους (και Κρυφο-Εβραίους) , Ιλλουμινάτι , Μασόνους και σχετικά των που υπάρχουν εις την Ιεραρχίαν του Βατικάνου και εις την Καθολικήν εκκλησίαν και τί βαθμό,ουσιαστικώς, κατέχουν ...

Με ΑΦΟΡΜΗ ότι έμαθα από Ιταλίδα ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ!!! ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ!!! ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...

Δια το ΤΕΡΑΣΤΙΟ!!! Αυτό Θέμα της ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ μελετήστε ΤΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ!!! ΒΙΒΛΙΟ (υπάρχει και στα Ελληνικα με τίτλο «Σπασμένος Σταυρός» , νομίζω από τις εκδόσεις «Στερέωμα» της Θεσσαλονίκης) με τίτλο «BROKEN CROSS” by Piers Compton, 1983, το οποίο περιγράφει Μαύρη Μαγεία! και Σατανισμό! να εισχωρεί εις το Βατικανό!!!, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε(download) , δωρεάν (.pdf file), από την Ιντερνετ διεύθυνση :

http://uploads.ankawa.com/uploads/1390404067711.pdf

http://uploads.ankawa.com/uploads/1390404067711.pdf

http://uploads.ankawa.com/uploads/1390404067711.pdf

Link to comment
Share on other sites

1500 κατασχέσεις ακινήτων ημερησίως!!! για χρέη στο δημόσιο...

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 - 08:00 17

Σχετικά 1) Προηγούμενες επικοινωνίες από χρόνια του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη

Που σας έγραφε ότι ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ ΔΑΝΕΙΑ!!! ΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ/ΦΟΡΟΥΣ ΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ

ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ!!!...

2) Πρωτοσέλιδο της εφημερίδος «Ελεύθερη Ωρα» της Παρασκευής

17-Μα’ί’ου 2013 με Τεράστιον τίτλον «ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ(ΕΒΡΑΙΟΙ!!!)

ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ!!! ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ...

3) ΕΒΡΑΙΟΙ είναι οι τ. Πρωθυπουργοί Παπανδρέου,Σημίτης και ο υποψήφιος

Πρωθυπουργός Τσίπρας!...

Υ.Σ Ο Χίτλερ!!! ήξερε πολλά για τους Εβραίους!!!,!!!,Δια Ταύτα(Πάντα να Ρωτάτε ΓΙΑΤΙ;) Επραξε Αυτά!!! Που Επραξε Κατά των ΕΒΡΑΙΩΝ!!!κ.α.,κ.τ.λ.,...0/0...!!!,Δια Ταύτα(Πάντα να Ρωτάτε ΓΙΑΤΙ;) Επραξε Αυτά!!! Που Επραξε Κατά των ΕΒΡΑΙΩΝ!!!κ.α.,κ.τ.λ.,...0/0...κ.α.,κ.τ.λ.,...0/0...

Κατά γράμμα ακολουθούν τις επιταγές των διεθνών τοκογλύφων(ΕΒΡΑΙΩΝ!!!) τα ανδρείκελα της συγκυβέρνησης. Η αφαίμαξη του ελληνικού λαού μέσω της υπερφορολόγησής του οδηγεί με γοργούς ρυθμούς στον οικονομικό μαρασμό και την εξαθλίωση των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.

Αρκετούς μήνες τώρα η εφορία περνάει σε κατασχέσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας οφειλετών προς το δημόσιο είτε αυτή βρίσκεται στα χέρια τους, είτε σε χέρια τρίτων. Το αξιοπερίεργο είναι ότι τα κατασχετήρια αποστέλλονται πολλές φορές ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet ή μέσω email χωρίς δικαστική απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, ο οφειλέτης δεν ενημερώνεται άμεσα και δεν δύναται να αντιδράσει, αφού βρίσκεται προ τετελεσμένου γεγονότος. Οι πολίτες και οι μικροεπιχειρήσεις χάνουν τους κόπους μιας ζωής για οφειλές μόλις λίγων χιλιάδων ευρώ.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30.000 κατασχέσεις σε 20 μόλις εργάσιμες μέρες για το μήνα Φεβρουάριο. Αυτό πάει να πει ότι η εφορία προχωράει με εντατικούς ρυθμούς και πρωτοφανή ζήλο στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών, καθώς πραγματοποιεί περίπου δύο κατασχέσεις ανά λεπτό. Ο στόχος είναι η συγκέντρωση 2 δις ευρώ ως το τέλος του χρόνου από τα συνολικά 62 δις. Έως τώρα όμως, έχουν συγκεντρωθεί ήδη περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Με την ένταση που έχουν λάβει τα εισπρακτικά μέτρα το τελευταίο διάστημα οι στόχοι της κυβέρνησης Σαμαρά και των διεθνών εντολοδοτών της θα επιτευχθούν πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Προφανώς βέβαια, η επιβολή αβάσταχτων φόρων σε συνδυασμό με τη μείωση μισθών και συντάξεων, αλλά και την αύξηση της ανεργίας κάθε άλλο παρά ευνοϊκά λειτουργούν για την οικονομία της χώρας μακροπρόθεσμα.

Τα μέτρα αυτά είναι πασιφανές ωστόσο, ότι δεν ισχύουν για τα τσιράκια των πολιτικών προσώπων και τις οικογένειές τους. Το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας κάποια από τα πολυάριθμα οικονομικά σκάνδαλα μεγαλοφειλετών προς το δημόσιο. Αυτό εξυπηρετεί την επικοινωνιακή πολιτική της συγκυβέρνησης, καθώς αποτελεί μανδύα πίσω από τον οποίο κρύβονται απάτες που αφορούν τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Παρά τις στεντόρειες δηλώσεις της κατάπτυστης προδοτικής κυβέρνησης για την πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, συνεχίζεται η καταλήστευση των πολιτών με χαμηλό εισόδημα. Δε γίνεται λόγος για διαφάνεια και έλεγχο στα οικονομικά κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός μεγαλοεπιχειρηματία, εκτός βέβαια αν εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.

Τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν μεταφερθεί εκ των δημοσίων ταμείων από τους εκλεκτούς της εκάστοτε κυβέρνησης δεν αναφέρονται πουθενά. Αντιθέτως, γίνεται απελπισμένη προσπάθεια συγκάλυψης των σκανδάλων αυτών για να μην “αμαυρωθούν” τα ονόματα που εμπλέκονται. Έτσι, οι ταγοί της φρικτής προδοσίας που υφίσταται ο Ελληνικός λαός, επανέρχονται δριμύτεροι να ολοκληρώσουν το αντεθνικό καταστροφικό τους έργο.

Αφήνοντας μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού χωρίς ακίνητη περιουσία, ενώ παράλληλα δίνεται προς πώληση έναντι πινακίου φακής σε αλλοεθνείς και πολυεθνικές εταιρείες, καταφέρνουν αργά και σταδιακά να ξεριζώσουν τον ελληνισμό από τα προγονικά του εδάφη.

Η πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κατά τα άλλα κυβέρνηση όχι μόνο δε φέρνει την ανάπτυξη στη χώρα αλλά εν αντιθέσει την πηγαίνει αιώνες πίσω. Η λύση είναι μια εθνική ηγεσία που θα προχωρήσει στην θέσπιση ανταποδοτικής φορολογίας, δικαιότερων νόμων και στην ανάληψη καθηκόντων στο δημόσιο τομέα αξιοκρατικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των Ελλήνων και την οικονομική του εξυγίανση.

xathess.gr

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/1500-katascheseis-akinhtwn-hmerhsiws- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --chreh- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --dhmosio#ixzz2z2OqPLCr

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Πρός το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ+ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ (Συνταγμα 1#3+3+120!!!) +

Εισαγγελείες [Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.] Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Σχετικόν των Μηνήσεων+Επικοινωνιών μου με Εισαγγελείες και Αλλού...

Αυτεπάγγελτη ΜΗΝΥΣΗ μας + Αγαπητέ Φίλε κ. Στέφανε Χίο

Σε Ευχαριστούμε Πολύ δια το Αποκαλυπτικό! σου τηλεοπτικό ρεπορταζ

(από τον τηλεοπτικο σταθμό ZOOM,Μεγάλη Δευτέρα-14-4-2014 )from Internet site:

http://www.youtube.com/watch?v=P56irKfcwqU#t=3364

Σχετικά με τα ΕΒΡΑ'Ι'ΚΑ!!! Διεθνή Πολυκαταστήματα LIDL

που επιχειρούν να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ!!! την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ!!! ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑΝ δημιούργόντας πρός τούτο ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ!!! ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ!!! στους ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ!!! ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΕΙΩΣΗ! ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ μίας(και άλλων) εν των ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ!!!!!! τομέων

από τις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ!!!!!! που εχουν απομείνει της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ!!! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ...S.O.S....S.O.S..S.O.S...[κυκλοφορούν φήμες ότι τα «Σαπονοποιία» του Αουσβίτστ & Νταχάου και Διεθνώς...άρχισαν να...Καπνίζουν!...0/0...]

ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ!!! τον Κόσμο λέγοντας ότι ΤΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΑ καταστήματα LIDL ότι είναι...Γερμανικά, τα LIDL are JEWISH!!! stores είναι ΕΒΡΑ'Ι'ΚΑ!!!...

ΜΗΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙΣ το Κοινό πές τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!! και Οχι Γερμανούς...

ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ,ΠΑΛΙ,...ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!!! ,ΕΘΝΙΚΩΣ + ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ,,...

Ενδεικτικά οι ΕΒΡΑ'Ι'ΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ με τιμές <= κόστος ΘΑ ΑΦΑΝΗΣΟΥΝ!!! σχεδον ΠΛΗΡΩΣ!!! τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ!!! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και έτσι ΘΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ!!! ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ!!! και θα Συμβάλουν τα ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΕΙΩΣΗ!!! & ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ!!! ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ του ΠΙΟ ΜΙΣΗΤΟΥ!!! ΕΘΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ,Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.,...

Σού Εύχομαι σε Εσένα+την Οικογένεια σου+Συγγενείς σου+Φίλους(ες) σου

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ+ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! ΜΑΣ

Με Πολύ Οικογενειακή Αγάπη+Καλή Υγεία+Ευτυχία

από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Δημόσιον υπάλλληλον(Πυρηνικό Φυσικό) , τηλ+»φαξ» 22910-55275 ή 22910-76358 , Μεγάλη Παρασκευή-18-Απριλίου-2014

Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου , 19013 Αττική , Ελλάς

ABOUT THE LIDL MULTI-NATIONAL SUPER-MARKETS OWNED BY JEWS!!!

Study the following relevant information.Πληροφορίες για ότι τα LIDL είναι ΕΒΡΑΙΚΑ

1)Lidl Stiftung & Co. KG (/ˈlɪdəl/ LI-dəl or local /ˈliːdl/ LEE-dəl; formally Schwarz Unternehmens Treuhand KG)

Founded by Dieter Schwarz (Jew)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lidl

2) 42. Schwarz, Dieter, Germany, 7.1, retailing [JEW]

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-list-of-jewish-millionaires.html

Link to comment
Share on other sites

Πρός το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ+ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ (Σύνταγμα αρθ 1#3+3+120!!!)+τις Εισαγγελείες(Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.)
παρακαλώ διαβιβάστε την παρούσα Μήνυση μου+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.
Σχετικόν των Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου πρός Εισαγγελείες+Αλλού,κ.α.,κ.τ.λ.,...

Κοινοποίηση πρός το πολιτικόν κόμμα "Χρυσή Αυγή"

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην , Δημόσιον υπάλληλον(Πυρηνικός Φυσικός),
Μικράς Ασίας 13, Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική , Ελλάς , τηλ+"φαξ" 22910-55275 ΄22910-76358
Μεγάλο Σάββατον-19-Απρίλιος-2013

ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ(καμπαλά) ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ!!! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...
ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ,,,
Ετσι ενδεικτικώς ΤΕΡΑΣΤΙΑ!!! ΚΑΤΑΣΡΕΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ!!! τους ΜΟΝΟΥΣ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ!!!! ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ!!! τομείς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1) ΓΕΩΡΓΙΑ την ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ με τις "επιδοτήσεις" που π.χ. ΞΕΡΙΖΩΣΑΝ το ΑΜΠΕΛΙΑ του χωριού μου Εμπαρος που εκανε το ΚΑΛΗΤΕΡΟ!!! ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!!!..και με το ΤΑ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΑ ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ να φέρνουν προ'ι'όντα ΕΚΤΟΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ όπως το...ισραήλ και αλλού και ΝΑ ΣΑΠΙΖΟΥΝ!!! ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ...
2) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ την ΤΕΡΑΣΤΙΑ!!! ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΩΝ!!! ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ LIDL (Μελετήστε το χθεσινό σχετικό "φαξ" μου) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ!!! & ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ!!! ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ!!! όπως σε Συγγενείς μου...
3) ΤΟΥΡΙΣΜΟ τον ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΕΦΟΥΝ ενδεικτικά με το Σύστημα "Βραχιολάκι" ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ & ΠΙΝΟΥΝ "ΔΩΡΕΑΝ" ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ(Διάβαζε ΕΒΡΑ'Ι'ΚΕΣ) ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και αντιμετωπίζουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ προβλήματα ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ όπως του Ξαδέλφου μου στην Κρήτη...
4) Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.,...

Λόγω των ανωτέρω Αρχίσαμε να οσμιζόμεθα καμένο ΕΒΡΑ'Ι'ΚΟ κρέας από τα "Αουσβίστ" , "Νταχάου" & Παγκοσμίως...0/0...

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Πρός το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ+ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ (Σύνταγμα 1#3+3+120!!!) +τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία +και Αλλού+Πρεσβείες Gentile(ΟΧΙ-εβρα’ι’κών) Εθνών+Υπηρεσιών πληροφοριών τους+Εξουσίες της Ευρωπα’ι’κής Ενωσης+I.C.C.’Prosecutor+United Nations+Others

Κοινοποίση πρός 1)το πολιτικόν Ελληνικόν!!! Εθνικόν κόμμα «Χρυσή Αυγή» ... 2) Βασιλικήν Ολλανδικήν Πρεσβείαν εν Ελλάδι 3) τους Δικαστικούς Λειτουργούς & Πρωθυπουργούς,Υπουργούς,Προεδρ. Ελλην Δημοκρατίας,Βουλευτές,και Αλλους που υπηρετουν ΕΜΜΕΣΑ & Αμεσα ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ!!! Συμφέροντα π.χ. ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΣ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ!!!(Συντ. 1#3) πολιτικό κόμμα «Χρυση Αυγή»... Σχετικά τα Αρθρα του ΕΛΛΗΝ Συντάγματος+Π.Κ. για ΥΠΕΡ-ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! Ως ΔΙΑΡΚΕΣ!!! Εγκλημα... 4) International “Atomic”(NUCLEAR) Energy Agency (Ι.»Α».Ε.Α.)

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Ελλην Χριστιανόν Ορθόδοξον, Δημόσιος υπάλληλος(Πυρηνικός Φυσικός,...), περιοχή Αναβύσσου , 19013 Αττική , Ελλάς , τηλ+τηλεομοιοτυπικόν 22910-55275 ή 22910-76358 , Δευτέρα-21-Απριλίου-2014 ,...

Σχετικον των Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου πρός Εισαγγελείες+Αλλου ...

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ!!! ΠΥΡΗΝΙΚΟ!!! ΠΟΛΕΜΟ... ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΥΠΕΡΜΙΣΟΣ!!! ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!!! ΕΘΝΟΥΣ...

Η πρώην υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων για την αντι-Προεδρία των Η.Π.Α. η ΕΒΡΑΙΑ!!! Σάρα Πέιλιν λέει: Η Πρώτη Ατομική!!! Βόμβα στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, να πέσει πάνω από την Ελλάδα!!!...

Για περισσότερα διαβάστε το κείμενο που υπάρχει εις την Ιντερνετ διεύθυνση

http://www.makeleio.gr/?p=84656

http://www.makeleio.gr/?p=84656

...0/0...οο-οο...

Το μήνυμα που σας έστειλα ΔΕΝ είναι ένα μήνηνυμα από τον "αέρα" αλλά Πρέπει να Συνδιαστεί με άλλες σχετικές πληροφορίες π.χ. από την επιστημονική μου έρευνα για τούς Εβραίους και τις ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ τους Πράξεις εναντίων των Ελλήνων και εναντίων της Ανθρωπότητος...

Οταν Συνδιαστεί με τα ανωτέρω και την

Εβρα'ι'κή ιστορία και με τις Πυρηνικής ενέργειας Δυνατότητες και Προθέσεις των Εβραίων και το ότι η ΕΒΡΑΙΑ!!! που είπε το εν λόγω Μήνυμα που έγγραψα προηγουμένως είναι ΠΟΛΥ ΚΟΡΥΦΑΙΑ!!! ΕΒΡΑΙΑ!!! που ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ !!!ΕΒΡΑ'Ι'ΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ εμείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!!! ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!, ΔΙ'ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΣ!!! ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ "επίπεδο"...

The message I sent you is Not one in the "air" but it Must be combined with other relevant information f.e. from my scientific research on jews BAD actions against Greeks and against the Humanity...
When combined with the above and the jewish history and the jews Nuclear cabability and Intentions and that the jew who told what wrote you in my previous e-mail is a VERY TOP JEW EXPRESSING THE TOP JEWISH WISHES & INTERESTS we MUST THINK VERY SERIOUSLY ABOUT THE PROMOTION OF NUCLEAR WAR!!! AND THE FIRST NUCLEAR!!! BOMB TO BE DROP IN GREECE, THEREFORE WE MUST VERY MUCH THINK AND REACT PRE-ACTIVELY IN INTERNATIONAL & NATIONAL "LEVEL"...

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Subject:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ S.O.S. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΟ ΕΛΕΓΧΟ...

Pétition envoyée par κ. Ιωσήφ-Χρήστος Κονδυλάκης

From:

EuroparlRequestFormPetition@europarl.europa.eu

Date:

Mon, December 9, 2013 10:42 am

To:

joseph@hcmr.gr

Priority:

Normal

Options:

View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

Λάβαμε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
            
                
                    Στοιχεία αναφέροντος
                
                
                    Φύλο:
                    κ.
                
                
                    Επώνυμο:
                    Κονδυλάκης
                
                
                    Όνομα:
                    Ιωσήφ-Χρήστος
                
                
                    Ιθαγένεια:
                    Ελληvική
                
                
                    Ταχυδρομική διεύθυνση:
                    Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος , Αναβύσσου , 19013 Αττική , Ελλάς
                
                
                    ταχυδρομικός κώδικας:
                    19013
                
                
                    Πόλη:
                    περιοχή Αναβύσσου , Αττικής
                
                
                    Χώρα:
                    Ελλάδα
                
            
 
            
                
                    Πληροφορίες σχετικά με την αναφορά
                
                
                    Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αναφορών χαρακτηρίσει την αναφορά σας παραδεκτή,
συμφωνείτε να εξετασθεί δημόσια
                    ΝΑΙ
                
                
                    Συναινείτε στην εγγραφή του ονόματός σας σε ένα δημόσιο μητρώο, προσβάσιμο μέσω
του Διαδικτύου;
                    ΝΑΙ
                
            
 
            
                
                    Τίτλος της αναφοράς:
                    ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΨΕΥΤΙΚΟ!!!("ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ") ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΑΤΗΣ,ΚΛΟΠΗΣ,ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ,Κ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ (ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ
                
                
                    Πρός τους Πολίτες των Εθνών , τον Οργανισμόν των Ηνωμένων Εθνών , τον
Εισαγγελέαν του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου(ως το Μέγιστο! ιστορικά
Οικονομικό και Οικονομικών Φόνων Εγκλημα κατά της Ανθρωπότητος) , Αναφορά μου
εις το Ευρωπα’ι’κό Κοινοβούλιο, την Ε.Υ.Π. + τις Υπηρεσίες Πληροφοριών των
Εθνών , πρός τις Εισαγγελείες των Εθνών, προς την Εισαγγελεία του Αρείου
Πάγου+Κατώτερες Ελληνικές Εισαγγελείες , προς την
INTERPOL+EUROJUST+EUROPOL+Ελλην. Αστυνομία , πρός τα Κοινoβούλεια των Εθνών ,
πρός τις Πρεσβείες των Εθνών και Αλλους...                   
     (Fax: 2 σελίδες/pages )
 
Σχετικά 1) Προηγούμενες Επικοινωνίες μου (υπάρχουν εις την Εισαγγελεία Α.Π. +την 
         Βασιλικήν Ολλανδικήν Πρεσβείαν εν Ελλάδι και αλλού)
       2) Τα Ιντερνετ βίντεο(ς) από τις κατωτέρω Ιντερνετ διευθύνσεις
α) «The Money Masters, Bankers…”
 http://www.youtube.com/watch?v=iDtBSiI13fE 
  “Οι Τραπεζίτες Εβραίοι Κυβερνούν τον Κόσμο»
http://www.youtube.com/watch?v=Qx0dWMh7uII
c)  «Μασονία και Παγκόσμια Κυβέρνηση»
http://www.youtube.com/watch?v=ekG8iZOha9o
d)   “Εβρα’ι’κά Εγκλήματα & Δολοπλοκίες»
http://www.jewwatch.com
      3) το βιβλίο «Τα Πρωτόκολα των σοφών της σιών»
         4) και άλλες σχετικές πληροφορίες 
 
Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κονδυλάκην, Gentile , Δημόσιον υπάλληλον(Πυρηνικός Φυσικός),
Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος , Αναβύσσου , 19013 Αττική , Ελλάς ,
Τηλ+φαξ 22910-55275 (οικίας) ή 22910-76358 (εργασίας) , Δευτέρα-9-Δεκεμ-2013
 
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΨΕΥΤΙΚΟ!!!(«ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ») ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΑΤΗΣ,ΚΛΟΠΗΣ,ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ,Κ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ (ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ
 
  Το Διεθνές χρήμα που κυκλοφορεί διακρίνεται σε Δύο κατηγορίες
Α)Στο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χρήμα του κόπου παραγωγής της εργασίας των Πολιτών και  
Β)Στο ΨΕΥΤΙΚΟ!!! χρήμα της ΑΠΑΤΗΣ,ΚΛΟΠΗΣ,ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ που
παράγει το ΙΔΙΩΤΙΚΟ (ΕΒΡΑΙΚΟ) Διεθνές Τραπεζιτικό Σύστημα από το ΜΗΔΕΝ!!! , π.χ με
το χορηγεί ΔΑΝΕΙΑ!!! στα Εθνη και στους Ιδιώτες ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ περίπου 20
!!! φορές περισότερα του χρήματος που έχει μετρητό από εργασίες παραγωγής πολιτών,
και έτσι περίπου 95% του κυκλοφορούντος Διεθνώς χρήματος και των ΔΑΝΕΙΩΝ να είναι
ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΑ ΨΕΥΤΙΚΟ!!! ,και μόνο περίπου 5% να είναι Πραγματικό από την παραγωγή των
Πολιτών...
Με αυτό το 95% ΨΕΥΤΙΚΟ!!! Χρήμα το ΕΒΡΑΙΚΟ(Εβραίοι Διεθνείς Τραπεζίτες Rothschilds
και οι Εβραίοι Συγγενείς των,κτλ) ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Αρπάζει μέσω των
ΨΕΥΤΙΚΩΝ!!! ΔΑΝΕΙΩΝ τους το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ!!! Χρήμα της παραγωγής των Πολιτών των Εθνών
του Κόσμου και τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ περιουσίες των (REAL!!! Estates) ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ
ΤΩΝ κόπους εργασίας γενεών... 
Ως συνέπεια των ανωτέρω συνάγεται ότι συντελείται το ΜΕΓΙΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΒΡΑΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ!!! που
σκοπό έχει ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΕΙΩΣΗ ΤΩΝ GENTILES(ΟΧΙ εβραίων) ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ και να ΑΡΠΑΞΕΙ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ GENTILES ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΘΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΔΙΑ ΝΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ «ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ(Νομοθετική,Εκτελεστική και Δικαστική εξουσία)... 
 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ
1) Να ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ που «χρωστούν» στο Ιδιωτικό Διεθνές
Τραπεζιτικό Σύστημα , διότι 95% είναι ΨΕΥΤΙΚΟ!!! Χρήμα., και οι υπεύθυνοι κορυφαίοι
Διεθνείς Τραπεζίτες ΠΟΙΝΙΚΑ να τιμωρηθούν δια τα Εγκλήματα των(Διαρκές Εγκλημα) και
να κατασχεθούν οι περιουσίες των όπως και των Συνεργατών τους(Διεθνώς).Ομοίως να
ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ οι «Εγκέφαλοι» και Συνεργάτες των στην Παγκόσμια Εβρα’ι’κή
Σατανική(καμπαλά) Δικτακτορία και Αποτελεσματικά! Να Αποκλειστεί κάθε! περίπτωση
ξανα δημιουργίας της και επιβολής της στο μέλλον(κοντινό και απότερον)...
2) Να Δημιουργηθούν ΚΡΑΤΙΚΕΣ(ΔΗΜΟΣΙΕΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ σε ΟΛΑ τα Εθνη , και ΚΑΜΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ Τραπεζα να μήν μπορεί να χορηγει ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΨΕΥΤΙΚΟ(«Λογιστικό») χρήμα.
3) Να βασιστεί η Παγκόσμια οικονομία στο OPTIMUM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μελετήστε το
σχετικό επιστημονικό άρθρο μου που υπάρχει π.χ. στην Βασιλική Ολλάνδική Πρεσβεία εν
Ελλάδι και αλλού)
4) Να «σχεδιαστεί» το μέλλον του πλανήτη Γή , πρός όφελος των Πολιτών των Εθνών και 
των οικοσυστημάτων του πλανήτη Γή , λαμβάνοντας υπό σκέψη και το σχετικό
επιστημονικό άρθρο μου «The Right of Development” 19-November-2013
5) κ.α. 
 
 
Link to comment
Share on other sites

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ!!! ΑνδρέαςΠαπανδρέου & ο γυίος του Γίωργος Παπανδρέου είναι οι ΕΒΡΑΙΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακολουθήστε το παρακάτω Ιντερνετ βίντεο

http://www.youtube.com/watch?v=fPfPXhfVqxQ#t=17

www.youtube.com/watch?v=fPfPXhfVqxQ#t=17

Link to comment
Share on other sites

ΤΟ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!...

Πρός το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ+ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ(Ελλην. Σύνταγμα αρθ 1#3+3+120) +Εισαγγελείες[Πρωτοδικών+Εφετών+Α.Π.] Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην , ΔΗΜΟΣΙΟΣ υπάλληλος(Πυρηνικός Φυσικός), κάτοικος επί τη οδώ της Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου , εν τω νομώ της Αττικής,Ελλάς , τηλ+τηλεομοιτυπικόν 22910-55275 (εν τη οικία μου) ή 22910-76358 (εν τω ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) , Τετ-30-Απρ-2014

Σχετικόν των Μηνήσεων+Επικοινωνιών μου πρός Εισαγγελείες Αθηνών+Αλλού

Αυτεπάγγελτη ΜΗΝΥΣΗ μας(Διότι αφορά το ΕΘΝΙΚΟ μας Συμφέρον)

Κατα κυρίως ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ Διεθνών Εβραίων & Εβραίων & ΕβραιοΔούλων, και Αλλων και Συνεργατών τους ως ΔΙΑΡΚΕΣ Εγκλημα (οικονομικές κρίσεις,οικονομικές καταστροφές και Αλλα ,κ.α.κ.τ.λ.) και κατα των Αυτουργών και των υπευθύνων ΕΙΣΗΣΗΓΗΤΩΝ , κ.α.,κ.τ.λ.,...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ!!! ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ!!! ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! ΠΚ134 ΚΑΙ ΑΛΛΑ άρθρα του ΠΚ ,Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.,...

$$$ ΤΟ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΒΡΑΙΟΙ,Κ.Α., ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ!!! ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!...$$$

Μετά τις ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ περικοπές Μισθών & την ΤΕΡΑΣΤΙΑ προκαλουμένη ΑΝΕΡΓΕΙΑ!!! & τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ «ΧΑΡΑΣΤΙΑ»/ΦΟΡΟΙ στα Ακίνητα & και Αλλα ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΠΚ187, ΠΚ187Α/ΠΚ299/ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΣ) ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΣ!!! ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ(ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ)...

Αλλαγές στους πλειστηριασμούς ακινήτων σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, οι οποίες θα προωθηθούν για ψήφιση στη Βουλή στα τέλη Ιουλίου. Οπως προκύπτει από τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα(σ.δ. ΕΒΡΑΙΟΙ), η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία αλλάζει η τιμή πρώτης προσφοράς στους πλειστηριασμούς ακινήτων. Συγκεκριμένα η ρύθμιση θα προβλέπει τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) η οποία θα διαμορφώνεται στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας ή ακόμη και χαμηλότερα. Με αυτό τον τρόπο τα ακίνητα που βγαίνουν στον πλειστηριασμό από το Δημόσιο θα εκπλειστηριάζονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να εισπράττει ταχύτερα τα ποσά που του οφείλουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις. Οπως φαίνεται το ελληνικό Δημόσιο αφενός αδιαφορεί εάν χάνουν από τη διαδικασία αυτή οι φορολογούμενοι, αφετέρου, διατηρεί τις υψηλότερες από τις πραγματικές τιμές αντικειμενικές αξίες για τον υπολογισμό των φόρων στην περιουσία και στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επίσης οι πλειστηριασμοί θα δημοσιοποιούνται σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης πλην του εβδομαδιαίου δελτίου πλειστηριασμών, καθώς και σε ιστοσελίδα του ελληνικού Δημοσίου.

Πάντως, με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακίνητα που βγαίνουν στον πλειστηριασμό είναι ελάχιστα εξαιτίας των περιορισμών της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να εκπλειστηριασθεί ένα ακίνητο είναι η αντικειμενική του αξία. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να«χτυπήσει» ένα ακίνητο κάτω από την αντικειμενική του αξίας, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί τον πλειστηριασμό σε ακύρωση, δεδομένου ότι δεν υποβάλλονται προσφορές εκτός και αν πρόκειται για ακίνητο - φιλέτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την τρόικα προκειμένου να μην εφαρμοστεί, η ανωτέρω συμφωνία που έγινε πριν από ένα μήνα κατά την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο σύστημα που θα προωθηθεί στη Βουλή μέχρι τα τέλη Ιουλίου προβλέπει:

• Τα προγράμματα πλειστηριασμών θα δημοσιοποιούνται με καταχωρήσεις σε μέσα ενημέρωσης καθώς και στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

• Η τιμή πρώτης προσφοράς θα ανέρχεται στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου.

• Στην περίπτωση που και ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος η τιμή πρώτης προσφοράς θα μειώνεται περαιτέρω δηλαδή κάτω από το 1/3 της αντικειμενικής αξίας. Σήμερα ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια.

Σύμφωνα με στοιχεία Δικαστηρίων το πρώτο εξάμηνο του 2013 διενεργήθηκαν μόλις 11.300 πλειστηριασμοί με την αξία τους να ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2013 συνολικά οι πλειστηριασμοί που διενεργήθηκαν στα δημοτικά καταστήματα τη χώρας έφθασαν στα επίπεδα του 2012 δηλαδή περίπου στις 26.000. Ωστόσο, οι πλειστηριασμοί ακινήτων παρουσιάζουν μείωση κατά 50% σε σχέση αυτούς που είχαν διενεργηθεί το 2009. Συγκεκριμένα το 2009 είχαν διενεργηθεί 52.000 πλειστηριασμοί με την αξία των ακινήτων να φθάνει τα 4,3 δισ. ευρώ. Το αμέσως επόμενο έτος δηλαδή το 2010 οι πλειστηριασμοί μειώθηκαν στους 48.000 (αξία ακινήτων 3,8 δισ. ευρώ), το 2011 συρρικνώθηκαν περαιτέρω για να φθάσουν τους 44.100 και το 2012 πραγματοποιήθηκαν μόλις 26.000 πλειστηριασμοί.

Πηγή από την Ιντερνετ διεύθυνση (εφημερίς «Καθημερινή» 29-4-2014 )

Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.