Jump to content

Civilservant's topic


civilservant

Recommended Posts

Δε στέλνεις καλύτερα στη Europol στοιχεία για διεφθαρμένους εκβιαστές φακελάκηδες γιατρούς, στα κοντινά σου δημόσια νοσοκομεία, μπας κι απολυθεί κανένας, και γλυτώσουν οι ταλαίπωροι ασθενείς και συγγενείς αυτών;

Όσο αφορά τις πρωτεϊνες και τη γενετική, είσαι λάθος: διάβασε τι εστί alternative splicing, και πως καταφέρνει το Ανοσοποιητικό μας σύστημα να κατασκευάζει δεκάδες εκατομμύρια διαφορετικά αμυντικά πρωτεϊνικά αντισώματα, εναντίον όλων των εν δυνάμει απειλών, ξεκινώντας από τα ίδια πάντα γονίδια.

Δεν είσαι του επαγγέλματος, και είναι πασιφανές, μην επιτρέπεις να σε παραμυθιάζουν οι χασισωμένοι θολοκουλτουριάρηδες οικολόγοι.

Link to comment
Share on other sites

...because of our primitive splicing techniques together with our inability to direct the transgene into “safe” zones in the genome, if such zones exist at all, can lead to insertional mutagenesis with unpredictable consequences...

...a few independent INDEPENDENT studies have shown, unfortunately only after the de-regulation of the GE crops that new antinutrients, toxins, and allergens could be formed and other immune problems might also occur...

Link to comment
Share on other sites

Relevant scientific comments of Joseph-Christos Kondylakis [concerning GMO(Genetic Modified Organism) and the scientific research of Dr. Árpád Pusztai ] :

UNCONTROLLED MUTATIONS WHICH MAY CAUSED BY GMO CAN CAUSE F.E. CANCER,TERATOGENESIS IN EMBRIOS AND DEFORMED FUTURE GENERATIONS ,ALLERGIES, IMMUNE SYSTEM ILLNESSES,ETC,...

You may lisen a relevant scientific lecture on GMO problems from a radio interview of him from the following Internet site:

http://www.oneradionetwork2.com/mp3/environment/challenges/pustay_arpad_gmo_feb_16_09.mp3

Joseph-Christos Kondylakis after lisening to the above lecture of Dr. A. Pusztai want to stress you the following two fundamental problems with GMO food(s) for further research...

1. The mouses feeded with GMO food had redarded grow BUT WITH ASSYMETRY!!! OF GROWTH OF ITS INTERNAL ORGANS,VIZ OUT OF CONTROL, SO SOME ORGANS GROWTH SMALLER AND OTHER ORGANS GROWTH LARGER...

2. The immune system consider the GMO food as FOREING...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

THEORETICAL INTERPRETATION OF GMO(Genetic Modified Organism) FOOD POSSIBLY CAUSING CROHN'S DISEASE...

THINK about the following reasoning on GMO food possibly causing Chrown disease...
1. Crohn's disease much increased the last decade(s) and a statistical correlation(s) must be investigated with the rate and duration and strength of Crohn's disease and other diseases and GMOs food...
2. Watch carefully the video "The World According to (JEWISH) MONSANTO' from the Internet site:


3. in the above mentioned video about GMO(Genetic Modified Organisms) & the JEWISH!!! MONSANTO at about 50min the Distinguished Biologist/Genetist Dr. A. Pusztai says that when GMO enter to the animal/human body its immunity system run "wild" (FAST) (because GMO is detected as foreing in the animal/human living body) and THINK also that in Crohn's disease the researchers say that one of its main reason is hypersensitivity of the immune system ,therefore the medical doctors prescribe for the Chrown disease patient to take immune system depresive drugs...
3. Please AVOID!!! TO EAT ANYTHING !!! that CONTAIN GMO(Genetic Modified Organism) Food...

From Joseph-Christos Kondylakis , Thusday-15-January-2015 Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

THEORETICAL INTERPRETATION OF GMO FOOD POSSIBLE CAUSING

CROHN’S & OTHER DISEASES …

By Joseph-Christos Kondylakis , Tel+Fax:+30-2291055275 , Thusday-15-January-2015

THINK about the following reasoning on GMO food possibly causing Crohn's disease...
1. Crohn's disease much increased the last decade(s) and a statistical correlation(s) must be investigated with the rate , the duration and the strength of Crohn’s disease and other diseases and the GMOs food intake...
2. Watch carefully the video "The World According to (JEWISH!!!) MONSANTO' from the Internet site:


3. In the above mentioned video about GMO(Genetic Modified Organisms) & the JEWISH!!! MONSANTO at about its 50 min the Distinguished Biologist/Geneticist Dr. A. Pusztai says that when GMO enter to the animal/human body its immunity system run "wild" (FAST,HYPERACTIVE) (because GMO is detected as foreign in the animal/human living body) and THINK also that in Crohn's disease the researchers say that one of its main reason is hypersensitivity of the immune system ,therefore the medical doctors prescribe for the Crohn's disease patient to take immune system depressive drugs...
4. Please AVOID!!! TO EAT ANYTHING !!! that CONTAIN GMO(Genetic Modified Organism) Food...

Link to comment
Share on other sites

URGENT (Because of UNCONTROLLED HUGE GENETIC CONTAMINATION…)

To:I.C.C.’Prosecutor,U.N.’Security Council+U.N.’Assembly,Embassies of Nations,INTERPOL,EUROPOL,EUROJUST,E.U.’Authorities,Others…

Πρός Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών]Αθηνών+ΕΥΠ+Ελλην. Αστυνομια,κ.α

Ως Συνέχεια της Αυτεπαγγέλτου Μηνύσεως μου της Κυριακής-3-Ιανουαρίου-2015 και των επόμενων σχετικών πληροφοριών+προηγουμένων Μηνύσεων & Επικοινωνιών μας

From: Joseph-Christos Kondylakis,Gentile,SV1GZ,Research Scientist,Mikras Asias 13, Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki ,Tel+Fax:+30-2291055275 , Friday-16-Jan-2015

HUGE CRIME AGAINST HUMANITY & PLANET EARTH ECOSYSTEMS MADE BY THE JEWISH!!! MONSANTO & OTHERS: HUGE GENETIC ENGINEERING CONTAMINATION,ETC,…

Considering the following scientific articles of Joseph-Christos Kondylakis:

To:I.C.C.’Prosecutor/Under consideration Huge Crime Against Humanity & its Future...,
U.N., INTERPOL,EUROPOL,EUROJUST, Embassies of Nations , President of European Parliament Mr. Martin Schultz+Mrs. Cecilia Wikstrom+Secretariat of Petitions Committee of European Parliament[concerning (and to be added this document in my Petition file) my Petition to European Parliament of date 5-Feb-2014 with title “Ecosystem Integrity & the Critical Risk of its Genetic Modified Organism(s)-Initial Thinking…, ref no 290/214]+Others
Πρός τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών]+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+Αλλους
Ως Αυτεπάγγελτη Μήνυση μου & Σχετικό προηγουμένων Μηνύσεων+Επικοινωνιών μας

From: Joseph-Christos Kondylakis, Research Scientist, Mikras Asias 13, Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki, Greece, Tel+Fax:+30-22910-55275,Sat-3-Jan-2015

Dear Sir(s) or Madam(s)

In continuation of my Petition to European Parliament of date 5-Feb-2014 concerning the Huge Risk for the Future of Humanity & Planet Earth ecosystems from the GMOs (Genetic Modified Organism(s)) in this text I add the following relevant scientific information for your Thinking+Actions , mainly for Preventive purposes since possible ILL effects as f.e. Cancer can arise possibly after decades of the introduction of GMOs in PEOPLE foods,etc,…
From the Distinguished Biologist Dr. Arpad Pusztai internet site http://www.freenetpages.co.uk/hp/a.pusztai/ we obtain the following part from his abstract of his relevant scientific article submitted to the Brown University Journal of World Affairs in 2007 :
BIOTECHNOLOGY = IS IT SALVATION OR CURSE FOR THE 21th CENTURY?
By Dr. A. Pusztai , Abstract sent to Brown University Journal of World Affairs,2007
… The human genome project showed that the dogma of genetic determinism, the science basis of genetic engineering is untrue as the less than 30,000 genes could not possibly code for the about 200,000 cellular proteins. It was also realized that the about 97% non-gene “junk” DNA has a decisive role in the genome and that because of our primitive splicing techniques together with our inability to direct the transgene into “safe” zones in the genome, if such zones exist at all, can lead to insertional mutagenesis with unpredictable consequences. Although it is impossible to forecast in advance what these will be a few independent studies have shown, unfortunately only after the de-regulation of the GE crops that new antinutrients, toxins, and allergens could be formed and other immune problems might also occur...
Relevant to our GMO Theme are the following: 1. DVD “Árpád Pusztai – Whistleblower” from f.e. amazon.co.uk 2. The GMO Huge Promotion,Worldwide, is leaded by the jewish Monsanto company 3. The jews are eating kosher food which is Different from Gentiles(Not jews) food… 4. They promote Huge Reduction of Humanity to the level of 500 Millions…(from the Greek Christian newspaper “Orthodoxos Typos”,26-Dec-2014 page 2 & other sources)

From: Joseph-Christos Kondylakis, Research Scientist, Mikras Asias 13, Agios Nikolaos, Anavissou , 19013 Attiki ,Greece , Tel+Fax:+30-2291055275 , Thuesday-6_Jan-2015

Continuation of my Fax+email of Saturday-3-Jan-2015 concerning VITAL!!! Problems of Genetic Modified Organisms…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ της Αυτεπαγγέλτου Μηνύσεως μου του Σαββάτου-3-Ιανουαρίου-2015 που σας έσειλα με φαξ και αφορά ΖΩΤΙΚΑ!!! Προβλήματα των Γεννετικών Τροποπιημένων Οργανισμών...

Relevant scientific comments of Joseph-Christos Kondylakis [concerning GMO(Genetic Modified Organism) and the scientific research of Dr. Árpád Pusztai ] :

UNCONTROLLED MUTATIONS WHICH MAY CAUSED BY GMO CAN CAUSE F.E. CANCER,TERATOGENESIS IN EMBRIOS AND DEFORMED FUTURE GENERATIONS ,ALLERGIES, IMMUNE SYSTEM RELATED ILLNESSES,ETC,...

You may listen a relevant scientific lecture on GMO problems from a radio interview of Dr. Arpad Pusztai from the following Internet site:

http://www.oneradionetwork2.com/mp3/environment/challenges/pustay_arpad_gmo_feb_16_09.mp3

Joseph-Christos Kondylakis after listening to the above lecture of Dr. A. Pusztai want to stress you the following two fundamental problems with GMO food(s) for further research...

1. The mouses feeded with GMO food had Retarded grow BUT WITH ASSYMETRY!!! OF GROWTH OF ITS INTERNAL ORGANS,VIZ OUT OF CONTROL, SO SOME ORGANS GROWTH SMALLER AND OTHER ORGANS GROWTH LARGER...

2. The Immune system consider the GMO as FOREING...

THEORETICAL INTERPRETATION OF GMO FOOD POSSIBLE CAUSING

CROHN’S & OTHER DISEASES …

By Joseph-Christos Kondylakis , Tel+Fax:+30-2291055275 , Thusday-15-January-2015

THINK about the following reasoning on GMO food possibly causing Crohn's disease...
1. Crohn's disease much increased the last decade(s) and a statistical correlation(s) must be investigated with the rate , the duration and the strength of Crohn’s disease and other diseases and the GMOs food intake...
2. Watch carefully the video "The World According to (JEWISH!!!) MONSANTO' from the Internet site:


3. In the above mentioned video about GMO(Genetic Modified Organisms) & the JEWISH!!! MONSANTO at about its 50 min the Distinguished Biologist/Geneticist Dr. A. Pusztai says that when GMO enter to the animal/human body its immunity system run "wild" (FAST,HYPERACTIVE) (because GMO is detected as foreign in the animal/human living body) and THINK also that in Crohn's disease the researchers say that one of its main reason is hypersensitivity of the immune system ,therefore the medical doctors prescribe for the Crohn's disease patient to take immune system depressive drugs...
4. Please AVOID!!! TO EAT ANYTHING !!! that CONTAIN GMO(Genetic Modified Organism) Food...
5. E.T.C.

Because of the above,etc

We may initiate a Law Action in the International Criminal Court(I.C.C.) ‘Prosecutor & Elsewhere Against the JEWISH!!! Company MONSANTO & OTHER Companies of Genetic engineering products & Other products and Against ALL people Responsible , Worldwide, for the Continuous!!! Crime of HUGE GENETIC ENGINEERING CONTAMINATION OF PARTS OF PLANET EARTH ECOSYSTEMS,ETC, WHICH MAY CAUSE UNCONTROLLED DEADLY (in Short or in Long time) DISEASES IN THE PRESENT & FUTURE GENERATIONS OF PLANET EARTH,E.T.C….

AND ALSO TO REQUEST THEIR PUNISHMENTS & THE IMMEDIATELY STOPING OF USE OF GENETIC ENGINEERING ORGANISMS (GMO) IN PLANET EARTH FIELDS & DEMANTING ECOSYSTEMS RESTORATION IN ITS NATURAL EVOLUTION…

Link to comment
Share on other sites

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ(καμπαλά) ΡΑΤΣΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...
Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο από την Ιντενετ διεύθυνση
https://www.youtube.com/watch?v=OrhfiJ8PkpI#t=40

www.youtube.com/watch?v=OrhfiJ8PkpI#t=40

Σχετικά είναι τα τρία ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! άρθρα του Ελλην. Συντάγματος 1#3+3+120 και το ΠΚ134 (ΕΒΡΑΙΚΗ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ!!!)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

INITIAL IDEA FOR A CONTRIBUTION OF NONMONOTONIC REASONING IN

THE EVOLUTION OF SEVERE NUCLEAR ENERGY ACCIDENT(S)…

By Joseph-Christos Kondylakis , Tel+Fax:+30-2291055275 , Sat-31-Jan-2015

Because the Nonmonotonic Reasoning involve possible reconsideration(s) of possible conclusion(s) on a dynamic time ,considering new relevant to the decision theme(s) information , and because the Nonmonotonic Reasoning has in its applied form been developed as a subset of artificial intelligence , therefore I have the initial idea for scientific research and relevant applications to nuclear control systems and their interacting human factor, particularly in the field of evolution of severe nuclear accidents, due to the in very fast time and space evolution (and so providing new information) of the nuclear and its auxiliary systems…

Relevant references:

1. “Nonmonotonic Reasoning” by Grigoris Argiriou , 1997

2. “Theoretically and under very special applied conditions a nuclear fission reactor may explode as Nuclear Bomb” by Joseph-Christos Kondylakis , presented in the 19th scientific symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society in Aristotle University of Thessaloniki , Greece , May 2010

3. “Nuclear Power Reactor Safety” by E.E. Lewis , 1978

4. “Vital Themes & Crimes in International Nuclear Safety concerning potential Huge Nuclear Catastrophe…” by Joseph-Christos Kondylakis , 2014

Link to comment
Share on other sites

ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ!!! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΤΑΝ Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΜΙΩΝ 1996 ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΟΥΡΚΙΑΣ..

Πρός τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α ως ΜΗΝΥΣΗ και ως Σχετικόν των Μηνύσεων+Επικοινωνιών μας,κτλ

Κοινοποίηση πρός το πολιτικό κόμμα «Χρυσή Αυγή» επί τη 19η εκδήλωση της δια την τιμή + μνήμη δια τους πεσόντας ήρωες εις την κρίσην των Ιμίων του 1996

Από τον Ιωσήφ Χρήστο Κ. Κονδυλάκη , Χριστιανό Ορθόδοξο , Ελλην , τέως Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος(Αριστούχος Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλοας της Αναβύσσου , 19013 Αττική , τηλ+τηλεαντιγραφικό 22910-55275 , 1-Φεβρουαρίου-2015

Α. Από την Ιντερνετ διεύθυνση

http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%8C-%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CE%B5%CE%B8%CE%B1

εις το άρθρο της «Ιμια-Λεπτό πρός λεπτό η κρίση μέσα από το ημερολόγιο του Α/ΓΕΕΘΑ» διαβάζουμε «...Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 1996 Το περιστατικό που συνέβη την ημέρα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί η ΚΟΡΥΦΑΙΑ!!! πράξη κλιμάκωσης.διότι Δημοσιογράφοι της τουρκικής εφημερίδας «Χουριέτ», από το γραφείο της εφημερίδας στη Σμύρνη, μεταβαίνουν με ιδιωτικό ελικόπτερο, που απογειώθηκε στις 13.00΄ από το αεροδρόμιο «Αντνάν Μεντερές» της Σμύρνης, στην Ανατολική Ίμια, όπου και προσγειώνονται στις 14.10΄. Εκεί, σπάζοντας τον ιστό, κατεβάζουν την ελληνική σημαία και ανυψώνουν στη θέση της την τουρκική. Αποχωρούν, παίρνοντας μαζί τους την ελληνική σημαία.Η ενέργειά τους μαγνητοσκοπείται και παρουσιάζεται σε τηλεοπτική εκπομπή τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου...ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ! Μ.Μ.Ε. Επιχειρούν ΠΟΛΕΜΟ!

Β. Από την Ιντερνετ διεύθυνση http://www.gazetevatanemek.com/index.php/yazarlar/yalcin-kucuk/item/12080-hurriyet-gazetesi-nin-kisa-tarihi-israil-ve-yahudi-donmesi-sedat-simavi.html%C2'> διαβάζουμε « Sedat Simavi, a Jewish renegade and editor-in-chief of the Turkish daily newspaper Hürriyet» ήτοι η «Τούρκικη» εφημερίδα «Χουριέτ» είναι ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ!!! Εξυπηρετούσα τα ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ και της εβρα’ι’κής Μοσσάντ Συμφέροντα...

Γ. Ο τότε Ιανουάριο 1996 Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο ΕΒΡΑΙΟΣ!!! Κ. Σημίτης,κ.α,κ.τ.λ....

Link to comment
Share on other sites

To: GENTILES'PEOPLE OF PLANET EARTH,I.C.C.'Prosecutor,U.N.,European Authorities,INTERPOL, EUROJUST,EUROPOL, Embassies of Gentiles'Nations,Intelligence Services of Gentiles'Nations,etc,..
Relevant to our previous+present+future communications and our Law actions+etc, and to the books "The Protocols of elders of zion " + Adolf Hitler "My Strungle" book,etc,...
Πρός τον ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ(ΕΚΤΟΣ εβραίων),τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών,Ε.Υ.Π.,Ελλην. Αστυνομία,κ.α.

From: Joseph-Christos Kondylakis,Gentile,SV1GZ,Research Scientist,Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece,Tel+Fax:+30-2291055275 , Wednesday-4-February-2015

THE REAL PRINCIPLES OF MONEY DRIVEN NATIONS & WORLD ECONOMY IS VERY SIMPLE!!!, but the JEWISH'MEDIA(TV,press,etc) are promoting HUGE CONFUSION!!! is HUGE!!!...
In order to UNDERSTAND!!! THE VERY SIMPLE IN PRINCIPLES BIGGEST ECONOMICAL & HUGE NUMBER DEATHS!!! (in WORLD WARS!!!& Other WARS & POOR DYING,ETC)CRIME MADE BY THE SATANIC(KABBALAH) JEWS BANKERS(Rothschilds and their Relatives and the JEWS SAYANIMS & JEWS!!! & THEIR COOPERATORS) Study ,THINK, propagate & ACTS the booklet with title"BILLIONS for The BANKERS ,DEPTS for The PEOPLE" by Sheldon Emry , 1984 (and with additions from Larry Flinchpaugh) , ISBN-13: 978-0615623269 , ISBN-10: 0615623263

Link to comment
Share on other sites

WHY?...jews for sapons...

“Our (jews) race is the Master Race. We are divine gods on this planet.
We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves”. Menachem Begin - Israeli Prime Minister 1977–1983.

"sifiskon@otenet.gr" <sifiskon@otenet.gr> wrote:
> υπενθυμίζω τι λέει το Κοράνιο για τους Έλληνες.
> «Οι Έλληνες πάντα θα νικούν. Είναι θέλημα του Αλλάχ».
> (Surah XXX, 1-5). (Φυσικά με το ισχυρότερο όπλο στο κόσμο, τον πολιτισμό τους. Τα όπλα σκουριάζουν. Ο Πολιτισμός όμως διαιωνίζεται.)
>btn_reply.gif btn_reply_to_all.gif

Link to comment
Share on other sites

“OFur race is the Master Race. We are divine gods on this planet.
We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves”.
Menachem Begin - Israeli Prime Minister 1977–1983.

Banking For Beginners

The Queen's principle bankers the Rothschilds created the Federal Reserve Bank (FED) to run America through the stooges it puts in the White House. The FED is a consortium of nine Jewish banks with the Rothschilds at the head:

1. Rothschild Banks of London and Berlin

2. Lazard Brothers Banks of Paris

3. Israel Moses Seif Banks of Italy

4. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam

5. Lehman Brothers of New York

6. Kuhn, Loeb Bank of New York (Now Shearson American Express)

7. Goldman, Sachs of New York

8. National Bank of Commerce NY/Morgan Guaranty Trust (J. P. Morgan Bank - Equitable Life - Levi P. Morton are principal shareholders)

9. Hanover Trust of NY (William and David Rockefeller & Chase National Bank New York are principal shareholders).

This Jewish consortium has poisoned the American Dollar with every kind of accounting-con-trick fat bastards in red braces could dream-up.

more Here & Here

“Permit me to issue and control the money of a nation and I care not who makes the laws.” Mayer Amschel Rothschild, founder of the Rothschild banking dynasty, 1790

“The Federal Reserve banks are one of the most corrupt institutions the world has ever seen. There is not a man within the sound of my voice who does not know that this nation is run by the International Jewish bankers.” - Congressman Louis T. McFadden Rep. Pa

“The International Jewish bankers rule the world through debt, which is money they create out of nothing. They need world government to ensure no country defaults or tries to overthrow them. As long as private bankers, instead of governments, create money the human race is doomed..” Henry Makow

“The central bank is an institution of the most deadly hostility existing against the principles and form of our Constitution… If the American people allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all their property until their children will wake up homeless on the continent their fathers conquered.” - Thomas Jefferson.

“The Bolshevik Revolution in Russia was the work of Jewish planning and Jewish dissatisfaction. Our Plan is to have a New world Order. What worked so wonderfully in Russia, is going to become Reality for the whole world.” — The American Hebrew Magazine.

“You are a ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - of vipers and thieves. I intend to rout you [jews] out, and by the Eternal God, I will rout you out. If the American people only understood the rank injustice of our money and banking system, there would be a revolution before morning.” - President Andrew Jackson.

Here are the Jews that control the present excuse for a government:

1) Ben Shalom Bernanke: Chairman of the Board of Governors of Federal Reserve. Term ends 2020.

2) Donald L. Kohn: Vice Chairman of the Board of Governors of Federal Reserve. Term ends 2016.

3) Randall S. Kroszner: Member of Board of Governors of Federal Reserve.

4) Frederic S. Mishkin: Member of Board of Governors of Federal Reserve. Term ends 2014.

5) Alan Greenspan: Advisor to Board of Governors of Federal Reserve. Recent Chairman.

HOW THE FEDERAL RESERVE BANK WORKS

JEWISH BANKERS PRINT MONEY at heavily-armed & guarded Federal Reserve Bank buildings throughout the US. Then these Jewish bankers of the Federal Reserve Bank *loan* the money to the US government at *interest.*

Since the Federal Reserve Bank is privately owned, the Federal Reserve Bank of New York (and all the others) is listed in Dun & Bradstreet. But according to Article I, Section 8 of the U. S. Constitution, only Congress has the right to issue money and regulate its value.
Thus it is *illegal* for private interests to issue US money. But because influential Jews like Paul Warburg and Jacob Schiff bribed into enactment the Federal Reserve Act of 1913, the stockholders of the Federal Reserve Bank were to be kept a secret. Only recently have the Jewish stockholders of the Federal Reserve Bank come to light.

International cooperation with the Jew-owned Federal Reserve Bank has been intense to coordinate currency. In 1985, officials from the JP Morgan Bank of NY met with the Credit Lyonnais Bank of France. They established the European Currency Unit Banking Association (ECUBA) to get world cooperation for a unified currency.

In October 1987, the Association for the Monetary Union of Europe (AMUE), secretly met and recommended that the ECU (European Currency Unit) replace existing national currencies and that all European Central Banks be combined into one and issue the ECU as the official unified currency. This occurred in 1999 with the issuing of the Euro.

The plan of the international Jewish banking cabal is to have only 3 central banks in the world: The Federal Reserve Bank, the European Central Bank, and the Central Bank of Japan. All of these banks are headed by the Rothschilds.

The Rothschilds vision of One World Government run by the Jews comes closer every day the White House stays in the hands of known criminals.

President Andrew Jackson Vs Jewish Bankers

HISTORICAL BACKGROUND

February 25 1791: Alexander Hamilton, (a Jew born Alexander Levine in the West Indies), as Secretary of the Treasury, pushed a bank Bill through Congress to establish the First Bank of the United States.

Documents in the British Museum prove that Alexander Hamilton received payment from the Rothschilds for his deed in binding the US government and the States to the international Jewish bankers.

January 24 1811: Congress debates renewal of the charter for the First Bank of the United States.

March 4 1811: The First Bank of the United States is closed. As a result, the House of Rothschild, who had controlling stock, loses millions. This enrages Nathan Rothschild who then coerces the British Parliament to retake the colonies thus fomenting the War of 1812.

May 11 1812: British Prime Minister Spencer Perceval, a devout Christian, is slain by an assassin named John Bellingham. Because Perceval was decidedly against entering into the War of 1812 the Jewish bankers of England had Prime Minister Spencer Perceval assassinated.

June 18 1812: Backed by Rothschild money, the British declare war on the US.

December 5 1815: President Madison proposes a Second Bank of the United States.

January 7 1817: Congress creates the Second Bank of the United States.

In 1828, immediately upon his election as the new President of the US, President Andrew Jackson began an investigation of the Second Bank of the United States. President Jackson argued that the bank was privately owned with stockholders from foreign nations who had political agendas at odds with the United States. President Jackson, an avowed Christian, is known for these famous words about the Rothschilds, "You are a ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - of thieves and vipers, and I intend to rout you out, and by the Eternal God, I will rout you out.”

The battle raged and by 1832 when Jackson was up for re-election, the bankers tried to get a renewal Bill for the bank passed. But Jackson vetoed the bill and made a speech concerning the event:

“More than 8,000,000 of the stock of the bank is held by foreigners who are more dangerous than the military power of an enemy.”

In 1832 when Jackson ran for re-election and, despite the fact that the Jewish bankers poured $3,000,000 into Henry Clay’s campaign to defeat him, he was re-elected.

JACKSON BEATS THE JEWS!

IN 1833 PRESIDENT ANDREW JACKSON STARTED REMOVING the government’s deposits from the Rothschilds’ Second Bank of the United States.

In early January 1835, Jackson paid off the final installment of the National Debt. Jackson needed now only to complete the final removal of all US deposits in the Rothschilds’ Central Bank.

On January 30 1835, an assassin by the name of Richard Lawrence tried to kill President Jackson but failed. President Jackson later claimed that he knew the Rothschilds were responsible for the attempted assassination.

President Andrew Jackson then removed all the Government deposits in the Jewish Second Bank of the United States and it collapsed. President Andrew Jackson had conquered the Jews! Unfortunately the Jewish Bankers are back with the privately-owned Federal Reserve Bank FED.

We need leaders like President Andrew Jackson to stop the entire world becoming a slave labor camp. History will recall putting George W. Bush in the White House was America's suicide note. Update March 20, 2009

Banking for Beginners

“The Governments of the different peoples forming the world republic (NWO) will fall without difficulty into the hands of the Jews.
It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property and everywhere to make use of the resources of the state.
Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands.”

B. Levy, Letter to Karl Marx, ‘La Revue de Paris’, p.574, June 1, 1928
(The Talmud is the Jewish Bible that teaches Rabbis it is their right and privilege to rape three-year-old children... see 7 minutes into this ten minute video of The Talmud.)

“Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet.
We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.”

Menachem Begin - Israeli Prime Minister 1977–1983.

BTW it wasn’t Hitler who put Jews into the gas ovens. It was the German people who thought that's where Jews belong.

# nobody does it better #

judicial-inc.biz/Dying_for_afghan_opium.htm

NOW THINK THE CURRENT STRUNGLE!!! OF GREEK PEOPLE AGAINST THE JEWISH!!! INTERNATIONAL BANKERS WHO CONTROL THE JEWISH PRIVATE!!! CENTRAL BANKS OF EUROPEAN UNION,GREECE,USA,IMF & ELSEWHERE (THE MONEY MARKETS!!!) AND THE HUGE!!! BLACKMAILS THE JEWISH INTERNATIONAL BANKERS & JEWS DO TO GREEKS & TO OTHER GENTILES(NOT jews) NATIONS/PEOPLE...

Top

Link to comment
Share on other sites

Πρός τον κ. Αλέξη Τσίπρα νύν Πρωθυπουργό της Ελλάδος+πολιτικό κόμμα «Συριζα»...

Κοινοποίηση πρός Α) Τον Ελληνικόν Λαόν+Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία , ως Σχετικόν των Μηνήσεων+Επικοινωνιών μας... Β) Εξουσίες της Ευρωπα’ι’κής Ενωσης(Ε.Ε.)+Πρεσβείες των Εθνών της Ε.Ε.+κ.α.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην, τέως Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος(Πυρηνικός Φυσικός), κάτοικος επί της Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου , 19013 Αττική ,τηλ+φαξ 22910-55275 ,Δευτέρα-9-Φεβρ-2015

Κύριε Αλέξη Τσίπρα , Πρωθυπουργέ της Ελλάδος

Ακούσαμε τις ενδιαφέρουσες χθεσινές προγραμματικές σας δηλώσεις εις την Βουλήν των Ελλήνων. Αναφερόμενος εις το παρόν κείμενο μου εις το ότι θα φορολογίσετε δικαίως Ολους τους Ελληνες και Αλλοδαπούς! που διαβιούν εις την Ελληνική επικράτεια σας ρωτάω ρητά!!! το Συνταγματικά!!! Αυτονόητο...ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!;;; ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ!!! ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!...αλλά πληρώνουν φόρους στο ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ!!! Κεντρικό ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ!!! Συμβούλιο (ΠΑΡΟΝΟΜΩΣ,ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ Νομικό Πρόσωπο ΔΗΜΟΣΙΟΥ!!! Δικαίου-Θα το ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ από ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δικαίου;;;)

Και η ΑΠΛΗ Ερώτηση Θα Φορολογήσετε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!!! Τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!, δεδομένου ότι είναι Υπερ-Πλουσιοι!!! και Ιδιοκτήτες των ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΩΝ ΕΒΡΑ’Ι’ΚΩΝ!!! ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ!!! (οι «μόνες» εταιρείες που...απέμηναν μετα την ΤΕΡΑΣΤΙΑ!!! ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ!!! ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ Μικρο-μεσαίας επιχειρηματικής τάξης εις την Ελλαδα μας...)

Θα χαρούμε να λάβουμε απάντηση σας ευθέως!!! και ξεκάθαρα!!! εις το ΘΕΜΑ μας και διπλά θα χαρούμε άν την πείτε και από την...Τηλεόραση για τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!...

Υ.Σ. Ενδεικτικά η ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ!!! ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ COCA-COLA & 3E ανοίκει εις τον ΕΒΡΑΙΟ!!! Δαβίδ , ΑΡΧΗΓΟ!!! Της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της ΕΒΡΑΙΟ-Λέσχης Μπίλντερμπεργκ με ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ!!! του ΕΒΡΑΙΟΥ Δαβίδ τους τέως Πρωθυπουργούς της Ελλάδος νεώτερον Καραμανλή και Εβραίο Γ. Παπανδρεου...,κ.τ.λ.

Εν Αναμονή Σκεπτόμενοι...

Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης

Χριστιανός Ορθόδοξος , Ελλην

Link to comment
Share on other sites

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...

Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκη,Χριστιανό Ορθόδοξο Ελλην/Επιστήμων ερευνητής, Μικράς Ασίας 13, Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική , Ελλάς , τηλ+τηλεαντιγραφικόν 22910-55275 , Τρίτη-10-Φεβρουαρίου-2015

Ας νοήσουμε ως Εθνική Ανάπτυξη την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη των α’ύ’λων και υλικών αγαθών που συμβάλουν εις την ευημερία του Ανθρώπου,της Οικογένειας του,του Εθνους & του Εθνικού οικοσυστήματος(ων) και συνεισφέρει και εις την Ανάπτυξην(υπό παρόμοια έννοια) του πλανήτη Γη...

Επειδή τα πάντα που δεν επιρρεάζονται από την «τύχη» και τα φυσικά φαινόμενα, επιρρεάζονται πρωτίστως από τις Αποφάσεις του Ανθρώπου(ων) και δευτερευόντως από τις αποφάσεις άλλων εμβύιων οργανισμών, δια τούτο αποδεικνύεται ότι ο Πρώτιστος θεμελειώδης παράγοντας εις την Εθνική Ανάπτυξη είναι η Αξιοκρατική και Δικαία χρησιμοποίηση του Εθνικού Ανθρώπινου Δυναμικού,.ο.ε.δ.

Αναφερόμενος εις την Εθνικήν Ελληνικήν Θρησκείαν της Χριστιανικής Ορθοδοξίας η Ουσία της είναι το γραφόμενον εις το Ιερόν Ευαγγέλιον «Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ! ΕΣΤΙ» (Α'. Ιωαν. 43,8) ,όπερ τριών ετών παίς δύναται να κατανοήσει ότι όσοι[οι εβραίοι(καμπαλά,ταλμούδ) σατανιστές και οι ακόλουθοι των στην «νέα παγκόσμια τάξη» και στον «προοδευτισμό» προς το χειρότερο!!!] προσπαθούν να καταστρέψουν την Χριστιανοσύνην(την Αγάπην!!!) μας ,ουσιαστικά καταστρέφουν πλήρως τις κοινωνικές σχέσεις και υποβιβάζουν την Ανθρωπότητα σε επίπεδο ΥΠΟ-Ζώων, Κατώτερο των Ζώων ,διότι τα ζώα έχουν Αγάπην μεταξύ των.ο.ε.δ.

I searched in Internet bookstores on the subset “Economic Development” and I found many…thick(f.e. 800 pages) books [advertised that are taught to about 400 colleges,etc]writing…many fiction stories!, but Missing!!! the Fundamental Essence of it THE BEST USE OF THE HUMAN POTENTIAL…

Οι Εχθροί της Αθρωπότητος & του πλανήτη Γη,οι Εβραίοι και οι συνεργάτες των, πρωτίστως προσπαθούν να καταστρέψουν τον υψηλής ποιότητος Ελληνικόν πολιτισμόν, εις τα Εβρα’ι’κά σχέδια δια να μετατρέψουν Ολα τα Gentile(ΟΧΙ-εβραίοι) Εθνη σε κατάσταση ΥΠΟ-Ζώου δια να υπηρετούν τους Εβραίους(Σχετικά η εβρα’ι’κή θρησκεία της ταλμούδ,καμπαλά και προηγούμενες σχετικές επικοινωνίες του συγγραφέα με Εισαγγελείες και Αλλού) και δια τούτο οι Εβραίοι Πρωτίστως Καταστρέφουν την ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ GENTILES ΕΘΝΩΝ, με τα Εβραιο-Μ.Μ.Ε.(TV,τύπος,κ.α.),ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, και με τον ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ κατα των ΑΡΙΣΤΩΝ GENTILES...

Υ.Σ Το Σχέδιο των Εβραίων δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ!!! του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! τελευταία οδήγησε περίπου 200.000 ΛΙΑΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,Κ.Α.,Κ.Τ.Λ....

Σχετική Βιβλιογραφία προτίνεται

1. «ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ» του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη,2001, http://www.inout.gr/showthread.php?t=15555 2. «OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life: The Power of Knowledge , by OECD , 2007

3. Προηγούμενες Μηνήσεις + Επικοινωνίες μας με Εισαγγελείες & Αλλου...

Link to comment
Share on other sites

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΤΕ...

Ακολουθούν βίντεο του Δημοσιογράφου κ. Σπύρου Χατζάρα

Σχετικά τα Τρία ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ άρθρα του Ελλην. Συντάγματος 1#3+3+120

Και οι Επικοινωνίες+Μηνήσεις του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη,κ.α, πρός τις Εισαγγελείες +Αλλού...

https://www.youtube.com/watch?v=ilyzeQduqnM

https://www.youtube.com/watch?v=xiDuw6WYrH8

https://www.youtube.com/watch?v=SWcEjEbp8uQ

https://www.youtube.com/watch?v=PgDtbKJGcds

και αλλων βίντεο για την Εβρα’ι’κή Κυριαρχία...

https://www.youtube.com/watch?v=3Lj35wsB9nc

https://www.youtube.com/watch?v=V7XvFb_P4Os

https://www.youtube.com/watch?v=U67u7K4m1Cs

Link to comment
Share on other sites

Drear Friends

Please ADD in our previous+following THEME+Communication(s) about Catastrophes caused by Genetic Modified Organism(s) propagations in planet Earth ecosystem to be included in our LAW ACTIONS+COMMUNICATIONS and for further Scientific Research the book with the title"GENETIC ROULETTE:The DOCUMENTED Health Risks of Genetic Modified Engineering Foods" by Jeffrey M. Smith , 2007 , ISBN: 978-0-9729665-2-8
From Joseph-Christos Kondylakis,SV1GZ,Research Scientist,Tel+Fax:+30-2291055275 , Thursday-19-Feb-2015

Link to comment
Share on other sites

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ!!! Πρωθυπουργοί της...Ελλάδος καλούν ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!! Συμβούλους δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ!!! ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! & ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ,κ.α.,κ.τ.λ.,...

Σχετικόν των Μηνήσεων+Επικοινωνιών του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη (τηλ+τηλεαντιγραφικόν 22910-55275 ) πρός τις Εισαγγελείες + Αλλού και δια την Ουσία! των Τριών ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΩΝ!!!!!!! άρθρων του Ελλην. Συντάγματος 1#3+3+120...

1. Η σημερινή (Πέμπτη-19-Φεβρουαρίου-2015) πανελληνίου κυκλοφορίας ημερήσια εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" στις σελίδες της 1,3 δημοσιεύει φωτογραφία του νεοεκλεγέντος Προέδρου της...Ελληνικής...Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου μαζί με ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟ!!!(Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΥΦΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!!) με την μασονική ποδίτσα της μασονικής "μαγειρικής" και τα σχετικά του μασονικά μπιχλιμπίδια, ΉΤΟΙ ΤΙ "ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΑΤΑ" ΕΧΕΙ Ο ΝΕΟΕΚΛΕΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ..."ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"...ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Πρωθυπουργό της...Ελλάδος???;;;...

2. Ο κ. Βελόπουλος που παρουσιάζει βιβλία από την τηλεόραση λέει και γράφει ότι ο νύν Υπουργός των Οικονομικών της...Ελλάδος ο Γιάννης Βαρουφάκης υπήρξε Σύμβουλος του ΕΒΡΑΙΟΥ!!! Γεώργου Α. Παπανδρέου τέως πρωθυπουργού της...Ελλαδος καί ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Αλέξης Τσίπρας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ από τον ΕΒΡΑΙΟ!!! Διεθνή Τραπεζίτη Σόρος...

3. Ο κ.Χατζάρας, δημοσιογράφος ερεύνησε το κληρονομικό "δένδρο" του ΕΒΡΑΙΟΥ Αλέξη Τσίπρα νύν πρωθυπουργού της...ΕΛΛΑΔΟΣ και αποδεικνύει οτι ο Αλεξ Τσίπρας ότι είναι ΕΒΡΑΙΟΣ!!! όπωε ΕΒΡΑΙΟΙ είναι/ήταν οι τέως Πρωθυπουργοί της "Ελλάδος" οι Παπανδρέου,Σημίτης,Μητσοτάκης και ο ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟΣ Σαμαράς...

4. Οι ΕΒΡΑΙΟΙ!!! τέως Πρωθυπουργοί Σημίτης ΚΑι Παπανδρέου φώναξαν οικονομικό Σύμβουλο την ΕΒΡΑ'Ι'ΚΗ!!! Τράπεζα Γκόλμαν Σάκς και τώρα ο ΕΒΡΑΙΟΣ!!! Τσίπρας φωνάζει.... την ΕΒΡΑΊ΄ΚΗ!!!! της αδελφή την Τράπεζα Λαζάρντ ως Οικονομικό του Σύμβουλο...ήτοι οι ΕΒΡΑΙΟΙ!!! πρωθυπουργοί της...Ελλάδος φωνάζουν τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!! Διεθνεις Τραπεζίτες ως Συμβούλους τους δια να Καταστρέψουν!!! πλήρως την Οικονομία της Ελλάδος...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!+ΣΚΕΦΘΗΤΕ!!!+ΔΡΑΣΤΕ...δια να ΣΩΣΟΥΜΕ το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!!!ΜΑΣ (Σχετικώς του Ελλην. Συνταγματος Τα ΤΡΙΑ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ!!! άρθρα του 1#3+3+120...)

Link to comment
Share on other sites

The Genetic Modified Organism(s) creation PROCESS!!! is DAMAGING!!! the FUTURE!!! of HUMANITY & PLANET EARTH Living Organisms..., 2 Feb. 2015

This review is for: Árpád Pusztai - Whistleblower (DVD)
This DVD is about Prof. A. Pusztai and his scientific applied research on Genetic Modified Organisms(GMOs) and the Huge Problems they caused to him the International Corrupted! Political & Criminal minds Bussiness Complex...The DVD is a real sucess...WHY?BECAUSE in about 45 min it presents the Political+Psychological+Scientific perceptions of the Big Barriers & Problems they created to Scientific promotions+Psychology+Physiology+Social+Economic life of Prof. Arpad Pusztai a major moral resistant("whistleblower") Against the Unethical scientific communications and Criminal bussiness of GMOs damaging PROCESS!!! for ecosystem(s) and for Damaging the Future of Humanity & planet Earth living organisms...
ALSO it follows:
Because the Influences of Genetic Modified Organisms (GMO)Foods in causing Serious!!! Human & Animals Diseases is Very Serious!!! ,particularly in long term time consideration(s) f.e. GMO can cause CANCER!!! & other Very Serious Diseases AND the GMO food put Huge Barriers!!! in Recovering from diseases as f.e. the Crohn's disease ,therefore PLEASE buy+STUDY+THINK+Acts the book with the tittle "Genetic Roulette" by J. Smith , 2007
THEREFORE do NOT !! eat Genetic Modified Organism(s)(GMO) food...
From Joseph-Christos Kondylakis , Monday-2-February-2015
Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

URGENT (Because it concerns the SURVIVAL! of planet EARTH[ Ecosystem,ETC ])

To: ALL GENTILES(NOT jews) NATIONS INTELLIGENCE SERVICES, TO ALL GENTILES PEOPLE of planet EARTH, I.C.C.’Prosecutor, U.N.,European Authorities, INTERPOL,EUROPOL,EUROJUST, EMBASSIES OF ALL GENTILES NATIONS in planet EARTH, Εισαγγελείες{Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών} των Αθηνών,Ε.Υ.Π.,Ελλην. Αστυνομία,κ.α ΚΑΙ ως Σχετικόν των Μηνήσεων+Επικοινωνιών μας πρός τις Εισαγγελείες+Αλλού

From : Joseph-Christos Kondylakis, Gentile, SV1GZ , Research Scientist, Mikras Asias 13, Agios Nikolaos, Anavissou, 19013 Attiki , Greece, Tel+Fax:+30-22910-55275 , Saturday(working day)-21-February-2015

Our THEME: THE JEWS ARE DELELOPING THE CAPABILITY TO

DESTROY THE PLANET EARTH!!![ECOSYSTEM,ETC]…

THE HYPER-SUPER-TERRORISM!!!...

Your Relevant References are: 1) The Book “DNA ARMAGEDDON:Biological Warfare 21st Century” by Douglas G. Link , 2012 , ISBN: 9781453870167 AND THE JEWISH!!! SATANIC(KABBALAH) MONSANTO company & her JEWS CONTROLLED “sisters” OF CONTROLLING GENETIC MODIFIED ORGANISMS CREATION & PROPAGATIONS COM. ,ETC, 2) My(SV1GZ,Joseph-Christos Kondylakis) PETITION to European Parliament concerning The HUGE!!! Existing & Potential DAMAGES! of entering Genetic Modified Organism(s)[GMO] in Ecosystem(s) of Planet EARTH of date of date 5-Feb-2014 and my later information 3) Our past+present+future Communications with Criminal Prosecutions, Gentiles Nations Embassies & Elsewhere

From the book[1] “DNA ARMAGEDDON” of Douglas G. Link we quote:

I. page 9 “IF ONES GOAL WAS TO WIPE OUT THE HUMAN RACE!!! …THEN THE DESTRUCTION OF A MAJOR FOOD STAPLE WOULD BE AN EFFECTIVE! SOLUTION…”

II. p. 22 “THE INCREASING USE OF THE “UNIVERSAL WORLD SEED(S)” PROMMOTED!!! BY THE (JEWISH!!!) BIOTECH COORPORATIONS OPENS THE WINDOW OF OPPORTUNITY! FOR AN UNPRECEDENTED!!! BIOLOGICAL ATTACT ON THE WORLD’S ENTIRE!!! FOOD SUPPLY”…

III. P. 21 “THIS DEMOSTRATES!!!...CROSS HYBRIDIZATION CAN HAPPEN ACCIDENTALLY,…IT COULD ALSO BE ACHIVED INTENTIONALLY!!!. THE DELIBERATE!!! CONTAMINATION!!! OF FOOD CROPS WITH GENES ENCODING FOR THE PRODUCTION OF TOXINS DEADLY!!! TO HUMANS!!! IS AN EXTREMELLY!!! FRIGHTENING SCENARIO…

BECAUSE of the above information and our references information AND because ALL JEWS Indirectly or/and Directly help the Jewish interests AND because the jews mind,behavious,dna,goal for world domination & money control,etc are historically controlled by the JEWISH RELIGION(OF SUPER_RASIST TALMUD & SATANISM KABBALAH) & JEWS DNA that control(ultra strongly, with extremely few statistical exceptions) the JEWISH THINKING,EMOTIONS,BEHAVIOUR, TRATITIONS,HISTOTY,ETC , THEREFORE ALL!!! THE JEWS!!! IN PLANET EARTH MUST!!! BE STRICKLY & IMMEDIATE CONTROLLED!!!!!!…

Link to comment
Share on other sites

Αυτεπάγγελτη ΜΗΝΥΣΗ μας

που αφορά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ» ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...

κατα Πάντων των Υπευθύνων και των Ηθικών Αυτουργών(κυρίως Εβραίων & ΕβραιοΔούλων ως Μασόνων & Σχετικά των),εντός και εκτός της Ελλάδος, ως Διαρκές Εγκλημα ,με Δολο Σκοπού δια τον Αφανισμον!!! του Ελληνικού Εθνους(ΠΚ134,κ.α.,κ.τ.λ.) μέσω ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ!!! «ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.

Σχετικά είναι 1) Η Αυτεπάγγελτη Μήνυση του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη της Παρασκευής-20-Φεβρουαρίου-2015 περί την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ & ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ του Ελληνικού ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ κυρίως μέσω ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ!!! ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ,κ.α.,κ.τ.λ.,..

2) Το ότι περίπου 200.000 !!! Ανωτέρων Διανοητικών Ικανοτήτων (με περίπου το 50% να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διδακτορικού διπλώματος...) εχουν ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ!!! ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , μελετήστε το άρθρο από την Ιντερνετ διεύθυνση http://tvxs.gr/news/ellada/cnbc-i-fygi-epistimonon- ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --i-pragmatiki-tragodia- ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --tin-ellada

3) το βιβλίο με τίτλο «Επενδύοντας στην Φυγή:Η Διαρροή Επιστημόνων απο την Ελλάδα την εποχή της Παγκοσμιοποίησης» του Καθηγητού Λόης Λαμπριανίδης,2011

4) Μηνήσεις+Επικοινωνίες του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη με Εισαγγελείες+Αλλού

Πρός το Ελληνικόν Εθνος, Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+ Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία,κ.α.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκη, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην, τέως Δημόσιος υπάλληλος(Αριστούχος Φυσικός), Μικράς Ασίας 13, Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική, Ελλάς, τηλ+τηλεαντιγραφικόν 22910-55275 , ημέρα Πέμπτη-26-Φεβρουαρίου-2015 , επί τη εορτή των Αγίων Φωτεινής Ισαπ.,Θεοκλήτου μ., Πορφυρίου Γάζης.

Το προφανέστατο!!! είναι ότι το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ/ΕΛΛΑΔΑ ΕΑΝ «υπάρξει» ΧΩΡΙΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΟ»/ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ!!! Θα είναι ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ και Ουσιαστικά ΚΑΜΙΑ!!! Ελληνική Ανάπτυξη!!! ΔΕΝ μπορεί να γίνει με Διεθνή Ανταγωνισμό και ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...ΑΛΛΑ τότε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ/ΕΛΛΑΔΑ θα γίνει ΖΩΟΔΕΙΣ!!! ΔΟΥΛΟΣ!!! ΤΩΝ ΕΒΡΑ’Ι’ΩΝ!!! ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ & ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ & Μ.Μ.Ε(Τηλεόραση,Τύπος,κ.α.) ΤΟΥΣ, Κ.Α.,Κ.Τ.Λ. δια τούτο Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ»/ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ!!! ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ!!! ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΚ134) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! ΜΑΣ,Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.,...

Link to comment
Share on other sites

Αυτεπάγγελτη Μήνυση μας

Πρός τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία+κ.α.

Σχετικά είναι Μηνύσεις+Επικοινωνίες του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη με Εισαγγελείες+Αλλού

Κατά Πάντων των Υπευθύνων και των Ηθικών Αυτουργών(κυρίως Εβραίων & ΕβραιοΔούλων ως Μασόνων και Σχετικά των, διότι ελέγχουν τα Τραπεζιτικά Δάνεια των Μ.Μ.Ε. ,και κατά Μ.Μ.Ε.,κ.α.,κ.τ.λ.), ως Διαρκές Εγκλημα για Δεκαετίες,κ.τ.λ.

Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκη,Χριστιανό Ορθόδοξο Ελλην, τέως Δημόσιος υπάλληλος (Επιστήμων Ερευνητής) , Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου , 19013 Αττική , τηλ+»φαξ» 22910-55275 , Πέμπτη-26-Φεβρουαρίου-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΒΛΑΚΩΤΙΚΟΥ!!! ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ...

[Υπό Θεώρηση ΠΚ310(Ψυχική/ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ + Σωματική Υγεία), ως Συνέργεια εις την Παγκόσμια ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ Σατανική(καμπαλά) Δικτακτορία ΠΚ134 , κ.α. ΠΚ ,κ.τ.λ.]

Επειδή το ποδόσφαιρο (και η καλαθοσφαίριση) παίζεται με ΣΥΝΕΧΕΙΣ , ΜΟΝΟΤΟΝΑ!!! ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ κινήσεις σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ χώρο για ΜΕΓΑΛΗ διάρκεια (μεγαλήτερης της ωρας) προκαλεί ΕΝΤΟΝΟ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟ!!! Και λόγω της ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ των κινήσεων του παιχνιδιού ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ την ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ των ΘΕΑΤΩΝ!!!! διότι δεν τους επιτρέπει την ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Λογική κριτική. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ο ΥΠΕΡΤΟΝΙΣΜΟΣ του ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ την Νοημοσύνη , ενώ η π.χ. η μπύρα που συνήθως σερβίρεται με τα...λίτρα εις τους Θεατάς τους μετατρέπει σε ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΡΚΩΜΕΝΟΥΣ τους Θεατάς Ποδοσφαίρου...

Επιπλέον Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ του Εγκεφάλου των Θεατών για ώρα(ες) Ποδοσφαίρου είναι με ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΗ!!! νέα πληροφορία με αποτέλεσμα ο Εγκέφαλος των Θεατών να υφίσταται Διανοητικό Βιασμό!,Πονοκέφαλο και πιθανές Εγκεφαλικές Δυσλειτουργίες με τις αρνητικές συνέπειες των εις την παθολογια του Θεατού...

Υ.Σ Υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ!!! Διαφορά να παίζεις(π.χ. θέλει γρήγορη σκέψη) ποδόσφαιρο από το να είσε Θεατής στο ποδόσφαιρο (αποβλάκωση και πιθανή Παθολογία μακροχρόνια)

Τα ΕΒΡΑΙΟελεγχόμενα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) [Τηλεόραση,κ.α] επί ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ χρησιμοποιούν το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ως Μέγιστης! Πρωτεραιότητος ΜΕΣΟ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΕΩΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ παρόμοιο με τα Ναρκωτικά φάρμακα , δια να Μήν Αντιστέκεται εις την Παγκόσμια ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ Σατανική(καμπαλά) Δικτακτορία, [ενδεικτικά η ΚΡΑΤΙΚΗ! τηλεόραση Αναβάλει! τις ειδήσεις για π.χ. Συνεδριάσεις του Ευρωπα’ι’κού Συμβουλίου Ε.Ε. δια να...παίζει την ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ!!! Αγώνος Ποδοσφαίρου,κ.α.κ.τ.λ.] κ.α.,κ.τ.λ.

Link to comment
Share on other sites

Πρός το Ελληνικόν Εθνος,Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών,Ε.Υ.Π.,Ελλην. Αστυνομία,κ.α.

Αυτεπάγγελτη Μήνυση μας

Ως Συνέχεια των Μηνήσεων+Επικοινωνιών μας που αφορούν τον ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ!!! του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!!! του Ελληνικού ΕΘΝΟΥΣ!!! μέσω ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ!!! της ΕΘΝΙΚΗΣ !!! ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ+ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (Σχετικά είναι τα άρθρα του Ελλην. Συντάγματος 1#3+3+16+120 και το ΠΚ134 ,κ.α.,κ.τ.λ.)

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην, Χριστιανόν Ορθόδοξον Ελλην, τέως Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος(Πυρηνικός Φυσικός), Μικράς Ασίας 13 , Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική, Ελλάς, τηλ+τηλεαντιγραφικόν 22910-55275 , ημέρα Παρασκευή-27-Φεβρουαρίου , επί των Α Χαιρετισμών εις την Παναγίαν την Θεοτόκον,Προκοπίου Δεκαπολίτου

Ως σας έχουμε αναφέρει εις προηγούμενες επικοινωνίες μας οι Ηθικοί Αυτουργοί δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ!!! Του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ του Ελληνικού ΕΘΝΟΥΣ!!! ΜΑΣ είναι ΕΒΡΑΙΟΙ & ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟΙ που ελέγχούν και το Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ!!!(Ελλην. Σύνταγμα άρθρα 16+1#3+3+120) Παιδείας+Θρησκείας που ενεργούν διαχρονικά, ως Διαρκές Εγκλημα από το 1974 και μετά ,και όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζει το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο Ν.Π.Δημοσίου??? Δικαίου [Συσχετίστε με Εβραίους Διεθνείς Τραπεζίτες ως τον Ρότσιλντ που ελέγχει την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ!!! Τράπεζα της Ελλάδος,Μασόνους,κ.α.,κ.τ.λ.] που ανοίκει εις το...ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!!! Υπουργείο Παιδείας+Θρησκείας,κ.α.,κ.τ.λ.,...

Επιπλέον σήμερα σας τονίζουμε την ΥΠΕΡ-ΑΣΧΗΜΙΑ!!! που προκαλει ΑΠΕΧΘΕΙΑ!!! & ΤΡΟΜΟ! εις τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρυμάτα, που γίνεται με Δόλο ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟΥ Σκοπού δια να ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ Ψυχολογικά!!! Την ικανότητα αποροφήσεως και κατανοήσεως περιπλόκου γνώσεως & νοημοσύνης και δια να προτρέπουν τους φοιτητάς πρός Ασχημες Καταστροφικές ενέργειες που βλάπτουν το Ελληνικό Εθνος μας...

Επιπλέον ποιός Διεθνούς φήμης Επιστήμων θα μπορούσε να εργαστεί σε τέτοιους ΥΠΕΡ-ΑΣΧΗΜΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ ΖΩΩΝ /Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Ελληνας Διάσημος Επιστήμων να...επιστρέψει από το Εξωτερικό και επιπλέον η ΥΠΕΡ-ΑΣΧΗΜΙΑ(Εβρα’ι’κος Σατανισμός!) συμβάλει στην Μεγιστοποίηση της ΑΝΑΡΧΕΙΑΣ!!! Των Φοιτητών που το επίπεδο σπουδών τους, ως εκ τούτου,ΑΘΛΙΟΠΟΙΗΤΑΙ και ως ατομα ψυχικά Διαφθήρονται...

Ενδεικτικά και Σχετικά κοιτάξτε τις προσόψεις του υποτιθεμένου πλέον νοήμονος Πανεπιστημίου του...Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου από την Ιντερνετ δ/νση

http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --eleos-twn-koukouloforwn-h-athhna-fwties- ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --katastrofes- ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --kentro-prok

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.