Jump to content

Civilservant's topic


civilservant

Recommended Posts

A CASE WHICH MAY BE RELATED TO THE INTERNATIONAL

NUCLEAR SAFETY & SECURITY AND TO THE JEWISH FACTOR ...

 

Πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών

Κοινοποίηση πρός την Βασιλικήν Ολλανδικήν Πρεσβείαν+την Καναδικήν

Πρεσβείαν , εν Ελλάδι ,κ.α.

 

Από το ν Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην/Joseph-Christos Kondylakis ,

Χριστιανός Ορθόδοξος Έλλην , Αριστούχος Φυσικός & Πυρηνικός Φυσικός/ ειδικευθείς εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά), Επιτυχών εις την Πρώτη! κατηγορία του Διαγωνισμού της Ευρωπα’ι’κής Επιτροπής/EURATOM COM/A/301 ,ως έχων τα προσόντα δια νά γίνει Επιθεωρητής των Πυρηνικών Εγκαταστάσεων της Ευρωπα’ι’κής Ένωσης,κ.τ.λ.,

κάτοικος επί της οδού Μικράς Ασίας 13,Άγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,

19013 Αττική,τηλ+φαξ 22910-55275 , Πέμπτη-14-Απριλίου-2022

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΝΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΑΒΜ : ΔΒ2021/7765 ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ , ΚΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΥΝΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΑΒΜ : ΔΖ2021/10072 ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αξιότιμοι Δικαστικοί Λειτουργοί

 

Τον Δεκέμβριον του έτους 2014 !!! συνταξιοδοτήθηκα και έκανα τις σχετικές δύο αιτήσεις μου ,δια την κυρία και την επικουρική συνταξη μου...

Εως σήμερα , Πέμπτη-14-Απριλίου-2022 !!! ΔΕΝ έχω λάβει την επικουρική σύνταξη μου , παρά Συνεχείς!!! προσφυγές μου εις το Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) , την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών και Αναφορά μου εις το Ευρωπα’ι’κό Κοινοβούλιο 0399/2021 και δημοσιεύσεως της εις την καθημερινή πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα “Ελεύθερη Ώρα” και παρά το ότι έγινε προκαταρκτική εξέταση της τελευταίας Μυνήσεως μου ΑΒΜ: ΔΒ2021/7765 την Δευτέρα-7-Ιουνίου-2021 και παρά την Αναφορά μου εις την Εισαγγελεία του Αρείου Πάγου με αριθμό πρωτοκόλου 952/28-1-2020 περί Οικονομικού Πολέμου εναντίων μου, πιθανότατα λόγω νομικών ενεργειών μου κατά των Εβραίων και των Μασόνων και των σχετικών Εβραιο-ελεγχομένων οργανώσεων,κ.τ.λ. [Λίαν Σχετική είναι και η Μήνυση μου ΔΖ2021/10072 πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών] ,κ.τ.λ.

 

Λόγω των ανωτέρω αναφερθέντων εις υμάς , θεωρώ πιθανότατο ότι η περίπτωση μου αποτελεί ΣΥΝΕΧΕΣ Εγκλημα από το 2014 , τουλάχιστον Παράβασης Καθήκοντος(ΠΚ259) και πιθανότατα ισως και δια άλλα ποινικά εγκλήματα δια να ευρεθούν μετά από λίαν προσεκτική έρευνα από ικανούς και ηθικούς Εισαγγελείς και Δικαστικούς Λειτουργούς , που δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με Εβραίους ή/και Μασόνους ή/και τα Σχετικά των και ως ΣΥΝΕΧΕΣ Εγκλημα είναι και ΑΥΤΟΦΩΡΟ , και δια τους λόγους που ήδη ανάφερα και υπάρχουν και εις τα Σχετικά έγγραφα του παρόντος εγγράφου μου, υποψιάζομαι ως λίαν πιθανόν την έμμεση ή/και άμεση εμπλοκή ,,ως συμμετέχοντες η/και ως Ηθικοί Αυτουργοί , Εβραίων ή/και Μασόνων και των Σχετικών τους ,εις τα πιθανότα Εγκλήματα που μπορεί να ευρεθούν από τις Εισαγγελικές Ανακρίσεις,κ.τ.λ. και ζητάω την ΑΜΕΣΗ χορήγηση της πλήρους Επικουρικής μου σύνταξης μαζι με Ολα τα αναδρομικά της χρήματα που μου οφείλουν από το έτος 2014 και την τιμωρία των ενόχων και αιτούμαι να παραστώ δια την υποστήριξη της κατηγορίας , δια τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως και αυτούς που υπάρχουν εις τις δύο εις τα Σχετικά αναφερόμενες Μηνήσεις μου και διότι υφίσταμαι σοβαρή υλική και ηθική βλάβη.κ.τ.λ.

 

Υ.Σ. Προφανώς αιτούμαι οι Δικαστικοί Λειτουργοί και Δικαστικοί υπάλληλοι που θα ασχοληθούν εις την Μύνηση(εις) μου να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ εάν είναι Εβραίοι ή/και Μασόνοι ή/και ανοίκουν σε σχετικές Εβρα’ι’κές οργανώσεις οι ίδιοι ή/και οι συγγενείς τους ή/και οι στενοί φίλοι/φίλες των.

 

Με Εκτίμηση εις την Αληθινή Δικαιοσύνη

 

 

Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης

Link to comment
Share on other sites

My last night in Canada,when I was returning the next day to Europe in 1983,"they" psychological motivated me to perceive in the threshold of my hearing the following "... you have the most difficult problem in your life to solve it...", which maximized my next years scientific curiosity...
It took me about two decades of years to:
a) Find and define which is the most difficult problem in my life , which actually were two problems ,
one I found to be about the Worldwide Jewish Dictatorship of Satanism (from the Jewish religion of Satanism kabbalah and the Superhate of Jews against all the Gentiles(Non jews) because of their religion' laws of the Jews' religion of talmud) ,
and the other problem was a psychological/psychiatrical very fundamental consideration and discovery , using my scientific intelligence reasoning on the n-iterative cycles of my cognitive intelligence reasoning of asking [Why? , BECAUSE..., DOES IT MAKE sense? ] for the events or/ and the theories to be understood... (Your reference for my above cognitive intelligence thinking may be my book entitled "War for the Destruction of Intelligence" by Joseph-Christos Kondylakis, 2019,publisher fylatos.com ) ,
b) I had to try to solve them and to apply successfuly their solutions ...
ALSO
It was many many years ago , in a telephone communication which I had with a man in the Royal Netherlands Embassy in Greece that I ask about national debt and I heard that ALL Nations have national debt and then I naturally ask him to whom ALL Nations own their National debt and as reply came...the silence!!! and we stop our telephone communication...
But I am a research scientist and this event maximize my curiosity and then I started my economical searching...
Certain years ago I found the solution that ALL Nations have National debt to International Jews Bankers, primarily to Jews Satanists(from their Jewish Satanic religion of kabbalah of Human Sacrifices to Satan,e.t.c.) Rothschilds International Bankers and their Jews cooperators,E.T.C.,...
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

TO EUROPEAN PEOPLE+ ALL MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

C.C. The People of Planet Earth,United Nations’ General Assembly & Security Council & Secretary General,I.C.C.’ Prosecutor,Interpol,Europol,Eurojust,EPPO,

Embassies of Nations, Others...

Κοινοποίηση : Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] Αθηνών ως

Μήνυση μου δια Μεγάλα Εγκλήματα,με το ελαχιστότατο έγκλημα Πλαστογραφίας/ΝΟΘΕΥΣΗΣ εγγράφου μου ,εις τον Ιντερνετ επίσημο τόπο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπα’ι’κού Κοινοβουλίου, ήτοι αντί του τίτλου της Αναφοράς(Petition) μου ,από τον αρχικό δικό μου εις την Αγγλική γλώσσα “VERY URGENT-FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR” εις τον ΝΟΘΕΥΘΕΝΤΑ εις την Ελληνική γλώσσα(που ελάχιστοι αλλοδαποί καταλαβαίνουν) “Αναφορά αριθ. 0087/2022, του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη, Ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την επικείμενη έναρξη πυρηνικού πολέμου από μυστικά εβραϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων" , με υπό θεώρηση του πιθανού Εγκλήματος ΠΚ 216 , παραγραφοι 3,4 , με τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο και με δόλο σκοπού παραπλανήσεως και με την δυνατότητα(ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ) η ΜΗ Πρόληψη Πυρηνικού Πολέμου να προκαλέση Παγκόσμιο Πυρηνικό Πόλεμο με Βλαβη Τρισεκατομυρίων ευρώ και Δισεκατομύρια Θανάτους (Σχετική βιβλιογραφία “Ποινικός Κώδικας-Ερμηνεία & Εφαρμογή” του Μιχαήλ Μαργαρίτης & Άντα Μαργαρίτη ,2022,παράγραφος 82 “ΚΙΝΔΥΝΟΣ”,σελίς 579 ,κ.τ.λ.

 

From: Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης/Joseph-Christos Kondylakis,

Nuclear Physicist/specialized in Nuclear FISSION(Applied+Theoretically),former Assistant Technical Supervisor at the Nuclear Reactor(s) Power Plants’ General Division of “Ontario Hydro” in Canada, Succeeded in the First! Category of Success of European Commission/EURATOM Competition COM/A/301 as having the qualifications to become a Nuclear Inspector in the European Union Nuclear Installations, former Manager of Systems Design & Development in a big commercial company in Canada (with about 130 stores across Canada),e.t.c.

Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece,

tel+fax:+30-2291055275 , email: sifiskon@otenet.gr , Wednesday-4-May-2022

 

Dear Sirs+Ladies

 

On Tuesday-3-May-2022 at Greek time 21h 04m I received an email, in Greek language, from NOREPLY-PETIPORT@europarl.europa.eu of the Internet gate of Petitions Committee of European Parliament – Update for (my) Petition status 0087/2022 with title “VERY URGENT-FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR” with an Internet link , which it is inform me that (in Greek Language) :


 

ΝΟΘΕΥΣΗ Τίτλου μου : Αναφορά αριθ. 0087/2022, του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την επικείμενη έναρξη πυρηνικού πολέμου από μυστικά εβραϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων

 • Κατάσταση: Μη παραδεκτή

Σύνοψη αναφοράς

Η αναφορά χαρακτηρίσθηκε μη παραδεκτή κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 25 Φεβρουαρίου 2022: ασυνάρτητη επιχειρηματολογία χωρίς σαφή σύνδεση με τους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης (Κατάλογος 3).

Crime of FALSIFICATION of the TITLE of my Petition : Petition number 0087/2022 of Joseph-Christos Kondylakis,Greek citizen, in relation to expected beginning of Nuclear War from secret Jewish center of decision making

My Original ,in English language,CORRECT TITLE : VERY URGENT – FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR

. Status: Not acceptable

Summary of the Petition

The Petition characterized as not acceptable during the meeting of the Petitions’ Committee on 25 February 2022 : incoherence reasoning without clear link to the areas of activities of (European) Union ( catalogue 3).

Please very carefully note :

[1] The above STANDARD False and Illegal justification is the one which for more than five years the Petitions’ Committee Continuously use to AUTOMATICALLY Reject ALL my Petitions I submit to European Parliament, including my Ultra Vital scientific Petitions of mine which concern the European and International Nuclear Safety & Security, Fundamental Original scientific research in Oncology/Cancer illness and other Ultra Vital Theme of Europe,Humanity and planet Earth’ ecosystem(s),E.T.C.

[2] Concerning my present Petition to the European Parliament entitled “VERY URGENT-FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR” registered as 0087/2022 my scientific reasoning in it and in its attached electronic files is very well LOGICAL made and

IT IS AN ULTRA HUGE LIE AND ULTRA HUGE FRAUD AGAINST EUROPEAN PARLIAMENT THAT IN THE REJECTION OF MY PETITION THE PETITIONS’ COMMITTEE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT WRITE THAT MY PETITION THEME/ORIGINAL TITLE:

THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR IS NOT !!! IN THE INTERESTS/AREAS OF ACTIVITIES OF EUROPEAN UNION...


 

[3] IN OUR TIMES WITH THE UKRAINE/RUSSIA/NATO-USA WAR THERE IS A VERY SERIOUS RISK OF NUCLEAR WAR ,EVEN WORLDWIDE NUCLEAR WAR AND AS INDICATIVE WARNING ULTRA CAREFULLY WATCH THE FOLLOWING INTERNET VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9Lq10xgaQFc

[4] As now, those who have cognitive Intelligence and open mind to Understanding and they are not mind controlled and really interest for their Family, Europe, Humanity,planet Earth, for the present and future generations, Must be activated to Fully Investigate the Ultra Huge Illegal & Huge Destructive actions happening in the Petitions’ Committee of European Parliament and their Ultra Huge Criminal Irresponsibilities & their Actions against The Ultra Vital Interests of European People,Humanity & planet Earth’ present and future generations ,E.T.C.

[5] E.T.C.

AND BECAUSE OF THE ABOVE VALID REASONS,WE ASK :

TO IMMEDIATELLY MAKE ACCEPTABLE MY PETITION 0087/2022 AND MY PREVIOUS PETITIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT(NOT REGISTERED,REGISTERED,NOT ACCEPTABLE,ACCEPTABLE) FOR FULL DISCUSSIONS & INVESTIGATIONS IN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN UNION AND IN THE CRIMINAL JUSTICE AND ELSEWHERE,WORLDWIDE,E.T.C.


 

FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR,E.T.C.


 


 

Mr. Joseph-Christos Kondylakis

Physicist with “Excellent” degree from Aristotle University of Thessaloniki,Greece,

M.Sc on Nuclear Physics from McGill University of Canada,with full Canadian

Scholarship,e.t.c.


 


 


 


 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑ ΣΕ ΠΡΟΚΉΡΗΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ στο περιπου 02 δευτερολεπτα απο την αρχή

https://www.youtube.com/watch?v=z29XpbPpeY4


Στις 2022-05-11 09:46, sifiskon@otenet.gr έγραψε:
ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑ ,ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΦΑ , ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ στο 1λεπτό 23 δευτερολεπτα , ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ0ΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
https://www.ertnews.gr/video/schimatistike-dikografia-kata-agnoston- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --tis-katastrofes- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --apth/
Στις 2022-05-11 09:24, sifiskon@otenet.gr έγραψε:
-------- Αρχικό μήνυμα --------
Θέμα: @Re: Fwd: Re: Διεύρυνση του διανοητικού ορίζοντα εις το ποιοί προκαλούν διαχρονικά καταστροφες στα δημοσια πανεπιστημια και τρομοκρατικες ενεργειες...
Ημερομηνία: 2022-05-11 09:18 Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr Παραλήπτης:
Δια να γίνουν τα πράγματα ξεκάθαρα , ψάξαμε στο Ιντερνετ και είδαμε το σήμα κατατεθεν της ΑΝΤΙΦΑ ,ενας κύκλος με ενα μεγάλο κεφαλαίο Α , στις εικόνες στον τοιχο απο το Ιντερνετ στις καταστροφες στο Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης... Στις 2022-05-10 22:22, sifiskon@otenet.gr έγραψε:
-------- Αρχικό μήνυμα -------- Θέμα: Re: Διεύρυνση του διανοητικού ορίζοντα εις το ποιοί προκαλούν διαχρονικά καταστροφες στα δημοσια πανεπιστημια και τρομοκρατικες ενεργειες...
Μερικες σχετικές ενδείξεις Η ΑΝΤΙΦΑ (Αντι-Φασιστική οργανωση) συνηθως προτοστατει σε καταστροφικες και τρομοκρατικες ενεργειες και ειναι ευρυτατα διεθνως γνωστο οτι ελεγχεται πληρως απο την Εβραίκη μυστικη υπηρεσια καταστροφων και δολιοφθορων την Μοσσάντ... Η ΑΝΤΙΦΑ σε πολλα κρατη εχει χαρακτηριστει ως τρομοκρατικη οργανωση... Οι Εβραιοι με την παγκοσμιοποιηση των θελουν να καταστρεψουν και να αποβλακωσουν(Πολεμος Καταστροφής της Νοημοσυνης) τα Αλλοδαπα Εθνη και κυριως για αιωνες να αφανισουν το Ελληνικό Εθνος και τουτο πρωτιστα επιτυγχανεται με την πληρη καταστροφη της Εθνικης μας Παιδειας , κυρίως στα μεγιστα κτυποντας τα Ελληνικά Πανεπιστημια το Μελλον του Εθνους μας... Κ.τ.λ.,κ.τ.λ.,κτ.τ.λ.
Στις 2022-05-10 21:34, sifiskon@otenet.gr έγραψε:
Μετά απο δεκαετίες επιστημονικες ερευνες μου δια τον Εβραίκο παράγοντα, θεωρώ λιαν πιθανον πρακτορες ,ως αρχηγοι,της Εβραίκης μυστικης υπηρεσιας μοσσάντ να προκαλούν τις καταστροφες στα πανεπιστημια και τρομοκρατικες ενεργειες, δια ταυτα ερευνηστε και δι αυτο το πιθανο ενδεχομενο...
Απο τον Ιωσηφ-Χρηστο Κ .Κονδυλακης
Link to comment
Share on other sites

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Κοινοποίηση: Α. Δικαστικές Αρχές...

1. Εισαγγελείες Εφετών & Πρωτοδικών των Αθηνών

2. Εισαγγελείες Εφετών & Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης

Β. Διεθνείς Αρχές...

1. INTERPOL , EUROPOL , EUROJUST

2. Πρεσβείες [Ολλανδίας,Καναδά,Γαλλίας,Γερμανίας] εν Ελλάδι,Κ.Α.

Γ. Ακαδημα’ι’κές Αρχές Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ)

1. Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Κοσμητόρησα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ

 

Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλακις/Joseph-Christos Kondylakis,Αριστούχος Φυσικός ΑΠΘ,τέως Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος & Καναδά,κ.τ.λ.

Μικράς Ασίας 13,Άγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,

τηλ+φαξ 22910-55275 , Πέμπτη-12-Μα’ί’ου-2022

 

Αξιότιμοι Κύριοι + Κυρίες Εισαγγελείς

 

Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μου ταχυδρομείων της Τετάρτης-12-Μα’ί’ου-2022 , 10ω 21λ π.μ. πρός τις Εισαγγελείες Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών των Αθηνών και της ιδίας ημέρας , 12ω 12λ μ.μ. πρός τις Εισαγγελείες Εφετών,Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης, σας γνωστοποίησα με τα δύο σχετικά Ιντερνετ βίντεος :

https://www.youtube.com/watch?v=z29XpbPpeY4

(02 δευτερόλεπτα από την αρχή φαίνεται το σήμα της οργάνωσης ΑΝΤΙΦΑ , ως κύκλος με μέσα του το κεφαλαίο γράμμα Α ) και

https://www.ertnews.gr/video/schimatistike-dikografia-kata-agnoston- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --tis-katastrofes- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --apth/

(εις το 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα φαίνεται εντός των Τεραστίων Καταστροφών εις το Βιολογικό τμήμα του ΑΠΘ ένα Τεράστιο σήμα κατατεθέν της οργάνωσης ΑΝΤΙΦΑ και ελάχιστο χρονο αργότερο δεύτερο(back up) σήμα της οργάνωσης ΑΝΤΙΦΑ , δηλώνοντας την πλήρη κυριαρχία της εντός του χώρου των Τεραστίων καταστροφών του ΑΠΘ )

Υ.Σ. Το ανωτέρω γεγονός δύναται να θεωρηθή παρόμοιο , σαν ένας δολοφόνος να κάνει ένα φόνο και να αφήνει την ταυτότητα του πάνω στον σκοτωμένο...

 

Επειδή η οργάνωση ΑΝΤΙΦΑ/ANTIFA(Αντιφασιστική) έχει χαρακτηριστεί ως ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ !!! Οργάνωση,ενδεικτικώς εις τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,

Μελετήστε το σχετικό άρθρο της εφημερίδος “Independent” της Αγγλίας :

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/antifa-domestic-terrorists-us-security-agencies-homeland-security-fbi-a7927881.html

 

Επειδή η Ανακριτική Έρευνα της Σκηνής του Εγκλήματος (Crime Scene Investigation) αποτελεί Θεμελειώδη κομάτι της αρχικής ανακριτικής έρευνας , δια να καθορίσεη την πορεία , κατεύθυνση και εξέλιξη των μεταγενεστέρων εγκληματικών ανακριτικών ερευνών (ενδεικτικά το βιβλίο “Criminal Investigations by James W. Osterburg, Richard H. Ward,1997) και επειδή εντός του τόπου του εγκληματος, εις τον χώρο της μέλλουσας βιβλιοθήκης του Βιολογικού τμήματος του ΑΠΘ εμφανίζεται η Τεράστια σφραγγίδα στον τοίχο(σε μέγεθος παραθύρου) και η δευτερέυουσα(back up) σφραγγίδα σε πίνακα ,της χαρακτηρηθήσας από τις Η.Π.Α. ως ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ !!! Οργάνωσης ΑΝΤΙΦΑ(ANTIFA)...

 

Επειδή,λόγω των ανωτέρω, το άρθρο ΠΚ187Α του Ποινικού Κώδικα περί ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ δύναται πιθανότατα να έχει εφαρμογή δια την Οργάνωση ΑΝΤΙΦΑ σχετικά με τις Τεράστιες πρόσφατες Καταστροφές εις το Βιολογικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΚΑΙ επιπλέον θυμίζοντας εις τους Εισαγγελείς,από όσες φωτογραφίες και στην τηλεόραση έχουμε παρατηρήσει, σχεδόν σε κάθε καταστροφή και βανδαλισμό των Ελληνικών Πανεπιστημίων και αλλόυ, εμφανίζεται λίαν συχνά η σφραγγίδα της οργάνωσης ΑΝΤΙΦΑ ,ήτοι ο κύκλος με το κεφαλαίο γράμμα άλφα Α εντός του...

 

Επειδή υπάρχουν ισχυρώτατες υπόνοιες ότι η οργάνωση ΑΝΤΙΦΑ διευθύνεται από πράκτορες της Εβρα’ι’κής μυστικής υπηρεσίας Κατασκοπείας,Δολιοφθορών και Δολοφονιών την Μοσσάντ του Ισραήλ , δια τούτο επεκτείνετε τις ανακριτικές εγκληματικές έρευνες σας και πρός την λίαν πιθανή κατεύθυνση των Δολοφόνων με δόλο σκοπού και προσχεδιασμένο δύο Ανθρώπων οπαδών του πολιτικού κόμματος “Χρυσή Αυγή”...

 

Επειδή πλείστοι εκ των Πρωθυπουργών της Ελλάδος και Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν/είναι Εβραίοι ή/και Μασόνοι (Σχετική είναι η Μήνυση μου με ΑΒΜ: ΔΖ2021/10072 ) και επειδή έχουμε Πρωθυπουργική Δικτακτορία και δια ταύτα πιθανότατα τίθονται εις τις κατώτερες αρχές,ενδεικτικά εις την Αστυνομία,κ.α., πολύ μεγάλα εμπόδια δια να καταδιώξουν Εβραίους ή/και Εβρα’ι’κές οργανώσεις ως αναμένεται να είναι πιθανότατα η ΑΝΤΙΦΑ , θέλουμε να υπενθυμίσουμε πρός τους πολιτικούς και άλλους ότι η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ προστατεύεται εις τις περιπτώσεις που αφορούν ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ από το άρθρο ΠΚ187Β του Ποινικού Κώδικα ,παράγραφος 3 ήτοι “Με Κάθειρξη ως δέκα(10) έτη τιμωρείται όποιος,με απειλή ή χρήση βίας (νομολογιακά περιλαμβάνει και την ψυχολογίκη βία) κατά Δικαστικών Λειτουργών,ενόρκων,ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων,μαρτύρων, πραγματογνώμων ή διερμηνέων ή με δωροδοκία των ιδίων προσώπων ματαιώνει την αποκάλυψη,την διώξη ή την τιμωρία των εγκλημάτων των άρθρων ΠΚ187 παρ. 1, 187Α καθώς και των κακουργημάτων που τελεστηκαν από εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, εφ όσον η πράξη δεν τιμωρήται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.

 

Επειδή, η παρούσα νομική υπόθεση πιθανότατα εμπλέκη Εβρα’ι’κά και Ισραηλινά συμφέροντα,δια λόγους Δίκαιης δίκης, ζητάμε την εξαίρεση οποιουδήποτε Δικαστικού Λειτουργού και δικαστικού υπαλλήλου και Ανακριτικού υπαλλήλου που είναι Εβραίος ή Μασόνος αυτός/αυτή ή συγγενής του ή στενός φίλος/φίλη του.

 

Δια τους ανωτέρω λόγους και Εθνικούς λόγους(Σύνταγμα άρθρα 1 παρ. 3,120)

 

Παρακαλούμε προβείτε σε πλήρεις Ανακριτικές έρευνες της νομικής υπόθεσης μας και δια τα περαιτέρω δέοντα...

 

Δηλώνω Μάρτυρες δια τις Καταστροφές εις το Βιολογικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου :

1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

2. Την Κοσμητόρησα της Σχολής Φυσικών Επιστημων(πρώhν Φυσικομαθηματικής) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

 

Μάρτυρες που λίαν πιθανόν δύναται να σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες δια την δράση της ΑΝΤΙΦΑ εις την Ελλάδα , δηλώνω :

1. Κον Κωνσταντίνο Πλεύρη, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω

2. Κον Ηλία Κασιδιάρη, τέως μέλος του πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή”

 

 

Με Εκτίμηση

 

 

 

 

Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης

τέως Δημόσιος υπάλληλος/Πυρηνικός Φυσικός,κ.τ.λ.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών και αλλού...

Περίπτωση(εις) που δύναται να αφορά την Ευρωπαίκή & Παγκόσμια Πυρηνική Ασφάλεια δια πλήρεις Ανακριτικές,κ.τ.λ. έρευνες...

Ως Αριστούχος Φυσικός του ΑΠΘ και Πυρηνικός Φυσικός του Πανεπιστημιού McGill του Καναδά με πλήρη Καναδικη! Υποτροφία λαμβανω σύνταξη σημαντικά μικρότερη απο αμόρφωτο τεχνίτη της ΔΕΗ και αμόρφωτους μπετατζίδες,κ.τ.λ. καί απο την μόνιμη καθαρίστρια της τεως εργασίας μου στο ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ....
Επίσης , ενώ συνταξιοδοτήθηκα το έτος 2014 ακόμα (έτος 2022) ΔΕΝ μου δίδουν την επικουρική μου σύνταξη...
Υποψιαζομαι σοβαρωτατα υπευθυνη την διαχρονικη ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Ελληνική Οικονομικη πολιτική και ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ Δίωξεις των ανεπιθυμητων τους και Ισχυρώτατος ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ κατα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...
Σχετικό είναι το βιβλίο μου "ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" ,2018 (στα Ελληνικά) και 2019 (στα Αγγλικα πλεον εμπλουτισμένο) , διαθέσιμα στα βιβλιοπωλεια.
Απο τον Ιωσήφ-Χρηστο Κ. Κονδυλακης,Πυρηνικός Φυσικός/ ειδικευθείς εις την Πυρηνικη ΣΧΑΣΗ(εφηρμοσμενα +θεωρητικα),κ.τ.λ.
Link to comment
Share on other sites

A THEORY EXPLAINING THAT THE INTERNATIONAL JEWISH FACTOR WAS THE INITIATOR OF THE WAR IN UKRAINE AND POSSIBLE PLANNING A FUTURE NUCLEAR WAR...

 

By Joseph-Christos Kondylakis,Christian,Nuclear Physicist(in Theory & Applications ),e.t.c.,Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece,

tel+fax:+30-2291055275 , email: sifiskon@otenet.gr , Sunday-6-March-2022

 

Because in the International Jewish factor at the top exist the Jews International Bankers,as the Rothschilds and their Jews cooperators...

(Your reference,f.e. the book[1,[2],[3],[10])

 

Because the International Jewish factor force a Jewish Worldwide Satanic(from the Jewish religion of Satanism & Human Sacrifices to Satan kabbalah,e.t.c.) Dictatorship on the Gentiles(Not jews)...(Your reference,f.e. [3] and [1],[2],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12] and my relevant Petitions to European Parliament,my complains to European Prosecutors,my relevant communications with the Royal Netherlands Embassy in Greece and the Greek Criminal Prosecutions[Supreme Criminal Court,Second instance crminal court in Athens,First instance criminal court in Athens] Greece],)

 

Because the International Jewish factor has Enslaved and are Destroying the Gentiles(NOT jews) Humanity, primarily by using three ways:

a. The Jews International Bankers worldwide Financial Dictatorship, by giving(from money that they create from Nothing!!!) LOANS to Nations and then Loans for Loans,e.t.c. and so by enforcing economical and other types of Slavery to Gentiles Nations ,and because the Jewish international factor CREATE THE BUSINESS OF WARS for Centuries,because in this way force the Fighting Gentiles’ Nations to receive Huge WAR LOANS and also they desire to cause a type of NUCLEAR WAR ,because then the Jewish International Bankers will give its maximum LOANS worldwide and so in MAXIMUM way WILL ENSLAVE ALL GENTILES NATIONS in planet Earth, as the Jewish Religion Laws of talmud force the Jews to do... (Your reference the books [1],[2],[3],e.t.c.)

b. Jews fully control the Mass Media Communications,worldwide,directly as in U.S.A. ,U.K. & Elsewhere, by Jews owning the Mass Media Communications & Hollywood or indirectly by using Jewish controlled secret societies as Freemasons,Illuminati,e.t.c. mass communications media’ directors and also by Jewish LOANS giving to Mass Media Communications owners & with many types of blackmails,e.t.c. (Your reference [1],[2],[3],[4],e.t.c.)

c. Jews very strongly control of the major international secret societies & others,as the Freemasons,Illuminati and similars ,which control Politicians,Military, Bussiness,Mass Media Communications, E.T.C. (Your reference [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])

 

Because the Jews fully control Ukraine,since about 2013 , because the Jew International Banker George Soros controls the Mass Media Communications of Ukraine and the economy of Ukraine, together with the Jews(Rothschilds,e.t.c.) control of Private! Central Bank of Ukraine and because Jews are in the Top of Ukraine’ Government f.e. its Prime Minister Jew Volodymyr Zelenskyy...

[Your reference [5])

 

Because any important international Jew has as his/her most trusted and leading secret advisors Jews, f.e. from Israel secret services as the Mossad,e.t.c. , therefore in fact, the International Jewish factor control them and instruct them about their policy issues and their major acts,e.t.c.,so the do for the Jew Ukraine Prime minister Volodymyr Zelenskyy ...,

therefore simply written, the top International Jews committee (viz. the 300 Jews Illuminati top committee around the Jews Rothschilds[2],[10](in its page about 138 the figure named “Basic Illuminati Pyramid structure”) and in combination with [12]), very possibly instructed the leaders of Ukraine and its Jew Prime minister TOGETHER with the Illuminati Jews controlling the U.S.A. to indirectly Create the Ukraine Crisis since about 2014 and later,in February 2022, to FORCE the WAR in Ukraine, because of the following Ultra Benefits of International Jews:

 

1. Stopping the for decades of years Peace in Europe, which lead the NATO (controlled by the Jews of USA) to become useless with its brain death and also the Death of Sales of military arms & services, which count to about Trillions USA dollars per year, for the HUGE benefits ,directly and indirectly, of Jewish owned USA’ Military-Industrial Complex...

2. Very Strongly to activate NATO and to expand NATO and for creation of a new cold war , with possible a threat or real Nuclear War, which will make Super Ultra Rich the International Jewish factor and simultaneously will FORCE the Nations to receive Ultra Huge LOANS from the Jews International Bankers and so to SUPER HIGH ENSLAVE ALL THE GENTILES(NOT jews) NATIONS, forming a much more stronger Jewish Satanic Worldwide Dictatorship...

3. The Jews will Fully DESTROY THE SOURCE OF CHRISTIANITY which is in EUROPE and particularly the Jews will Fully Destroy the Orthodox Christianity which it is the most difficult to be controled the Jews, who Extremely Hate Christianity,e.t.c.

4. The Jews WILL FULLY NEUTRALIZE & VERY MUCH DESTROY THE EUROPE,which is the major Competitor of USA, which USA the Jews fully control it...

5. The Jews will bring ULTRA HUGE DARK & DIRTY TIMES in EUROPE & Worldwide, by their Jewish Mass Media Satanic(Terror,Crime,Human Anomalies,Devil Art,DEHUMANIZING) Communications and by the Jewish controlled secret societies(f.e. Illuminati,Freemasons,e.t.c) which control Politicians & Others and so control the Legislation in Europe,e.t.c. by ENFORCING IN ALL EUROPE THE ULTRA HUGE ABNORMALITIES AND SATANIC BEHAVIOURS OF THE JEWISH SATANIC RELIGION KABBALAH, WHICH INCLUDE ULTRA TERROR AND ULTRA PAINFULL PAIDERASTY,HUMAN SACRIFICES AND CANIBALISM,E.T.C. …

6. To VERY STRONGLY EXPAND AND MAKE MUCH MORE STRONGER THE JEWISH WORLDWIDE SATANIC DICTATORSHIP...(Your reference [6],[8],[9],[10],[11]),[12],e.t.c.)

7. E.T.C.

 

A VERY STRONG RELEVANT EVIDENCE OR PROOF!!! IN THAT THE WAR IN UKRAINE WAS FORCED!!! BY USA CONTROOLED JEWS AND BY THE JEW PRIME-MINISTER OF UKRAINE AND BY HIS JEWISH ADVISORS IS THAT:

BY STUDYING THE SPONTANEOUS BODY LANGUAGE,WHICH SHOW THE TRUE!! IN THEIR THINKING,IN THEIR TV PRESENTATION OF STARTING THE UKRAINE WAR, OF THE PRESIDENT OF RUSSIA PUTIN (HE APPEARS SAD!!! AND SERIOUS), BUT THE PRESIDENT OF USA BITTEN (HE APPEARS GLAD AND HAPPY!!!) FOR THE WAR IN UKRAINE STARTING...

(Please very carefully,psychological/psychiatrical study/analyse the BODY language , in the above Russia & USA Presidents presentations,from your TV archieves , of their TV presentations, about the end of February 2022 and SCIENTIFICALLY THINK & UNDERSTAND !!! ,E.T.C.,...)

Note: After the WAR was started and the tactical operations are described in TVs, it is Extremely Easily the Jewish controlled Mass Media Communications to EMOTIONALLY MIND CONTROL the Politicians and almost all the People...,so then it is very difficult for the observer ,without to be advanced in cognitive Intelligence[7], to be able to think clearly in Top strategic level for the Real reasons of the pre-planed & Forced Ukraine WAR...)

 

THEREFORE FOR THE ABOVE REASONS,

WE THINK WE PROVED OUR THEORY TO BE VALID...

 

Your relevant references are the following:

 

[1] The book “WHO CONTROL THE WORLD” by Adrian Bonnington,2020

[2] The book ”ROTHSCHILD MONEY TRUST” by George Armstrong,1940)

[3] My email entitled & date/time :

Θέμα: ADDED FAX TEXT : ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟΣ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ,ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ/ΡΩΣΣΙΑΣ/ΝΑΤΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΗΠΑ , ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΖΩΤΙΚΟΤΑΤΗΣ !!! ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,Κ.Τ.Λ. (JEWISH SATANISM DICTATORSHIP,UKRAINE WAR,POSSIBLE NUCLEAR WAR,E.T.C.)

Date : 3-February-2022 , Greek time 23h :45m

Sender : sifiskon@otenet.gr

Receiver: The United Nations’ General Assembly & Security Council & Secretary General” ,and please very carefully Fully study of its bibliography) And ITS ATTACHED pdf FILE entitled “Jews & Illuminati religion kabbalah satanic rituals of Human Sacrifices & Cannibalism,E.T.C.”

[4] The book “From Shtell to Stardom:JEWS AND HOLLYWOOD” από το ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ

Carden Institute for the Study of the Jewish Role in America Life,Annual

Review,Volume 14,2017”

[5] The book “INSIDE THE SECRET NETWORK OF GEORGE SOROS,THE MAN

BEHIND THE CURTAIN” by Matt Palumbo,2020,particularly its chapter”George

Soros and Ukraine ,from page 47 ,and that the Prime Minister of Ukraine

Volodymyr_Zelenskyy is Jew (f.e. read in the Internet site:

https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyy )

[6] The book “The Protocols of elders of zion” , from the Greek book “Τα

Πρωτόκολα των σοφών της σιών” επιμέλεια Αρχιμανδρίτου Χαράλαμπους

Βασιλόπουλου,έκδοση εφημερίδος “Ορθόδοξος Τύπος” or from the Internet

site: http://www.islam-radio.net/protocols/

[7] The book “WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE” by Joseph-Christos

Kondylakis,2019,publisher fylatos.com .

NOTE: In the Jews’ Worldwide Satanic(kabbalah,e.t.c.) Dictatorship against ALL

the Gentiles(NOT jews) woldwide, A TOP STRATEGY OF JEWS IS TO MAKE ALL

GENTILES IDIOTS!! [f.e. BY IDIOTING!! JEWISH MASS MEDIA BROADCASTINGS,

E.T.C.,f.e INTELLIGENT GOOD REASONING ARE STRONGLY PROHIBITED!!! &

IDIOT AND VERY UGLY “ART” IS PRESENTED,TERROR ULTRA HIGH PROMOTED,

E.T.C.] OR/AND BY NOT TO ALLOWING TO INTELLIGENT SCIENTISTS TIME TO

THINK EXCEPT FOR THEIR JOB OR/AND TO KILL SOMATICALLY OR

PSYCHIATRICALLY THE MOST INTELLIGENT GENTILES...

(CAREFULLY READ THE JEWISH LAW OF JEWISH RELIGION TALMUD “KILL THE

BEST!! OF GENTILES(NOT jews) or TOB SHEBBE GOYIM HOROG! , JEWS’

TALMUD SANHEDRIN 59 “ ,BECAUSE WHEN THE JEWS MAKE ALL GENTILES(NOT

jews) IDIOTS !!! THEN IT IS EXTREMELY EASY FOR THE JEWS TO FULLY

CONTROL THE GENTILES, AS THEIR TOTAL SLAVES, FOR THE JEWS’ SATANIC

WORLDWIDE DICTATORSHIP...”for ever...” in an “invisible” Dictatorship...

(Read the relevant LAWS of the Jewish Religion talmud,e.t.c)....

[8] The book “The Illuminati in Hollywood” by Mark Dice,2016
 

Link to comment
Share on other sites

Γιατί πρέπει να ακούμε το αντισημιτικό παραλήρημα του; Υπάρχει κάποια άτυπη συμφωνία ότι ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές και μάλιστα σε ιατρικό φορουμ;

Link to comment
Share on other sites

 

Additional clarifying information : BLOCKING IN ANY WAY THE PREVENTION !!! OF HUGE NUCLEAR CATASTROPHE(S) IS CRIME AGAINST HUMANITY...Fwd: A VITAL CASE CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C

Date : 2022-05-19 18:30 (Greek time)

Sender : sifiskon@otenet.gr

Receiver : OTP.InformationDesk@icc-cpi.int

C.C. : athens@mfa.af, athens.consular@dirco.gov.za, embassy.athens@mfa.gov.al, embalg@otenet.gr, info@athen.diplo.de, jihad.aoun@ab.gov.ag, saembinathens@gmail.com, egrec@mrecic.gov.ar, armgreeceembassy@mfa.am, ae.athens@dfat.gov.au, athen-ob@bmeia.gv.at, mission@mofa.gov.bh, mission.athens@mofa.gov.bd, AthensEMB@mofaic.gov.ae, germany@mfa.gov.by, athens@diplobel.fed.be, embolvatican@gmail.com, info@bhembassy.gr, botgen@bluewin.ch, brasemb.atenas@itamaraty.gov.br, bruneihc@brunei.org.au, embassbg@otenet.gr, office@ambaburkina.de, ambcambodgeparis@mangoosta.fr, athns@international.gc.ca, echile.grecia@minrel.gov.cl, chinaembgr@gmail.com, athensembassy@mfa.gov.cy, eroma@cancilleria.gov.co, berlinmissionrdc@gmail.com, missionrdcathenes@gmail.com, gremb@mofa.go.kr, info@dprkorea-emb.de, embcr-it@rree.go.cr, ambassade@cotedivoire.it, croath@mvep.hr, secretaria@embacuba.gr, athamb@um.dk, ambassador@cwdom.dm, info@embajadadominicana.de, emb.egypt.athens@gmail.com, embajada@ecuador.hu, emb.atenas.info@maec.es, embassy.athens@mfa.ee, athensamericanembassy@state.gov, info@ethiopianembassy.it, sanomat.ate@formin.fi, info@ambafrance-gr.org, info@gambiaembassybrussels.be, athens.emb@mfa.gov.ge, vatican@mfa.gov.gh, embsantasede@minex.gob.gt, mission.ath@mfa.gov.hu, fspic.brussels@mea.gov.in, athena.kbri@kemlu.go.id, iranemb.ath@mfa.gov.ir, iraqath@otenet.gr, athensembassy@dfa.ie, ambasciata.atene@esteri.it, consular@jamaica-brussels.be, embjapan@at.mofa.go.jp, jor_emb1@otenet.gr, Athens@kazembassy.gr, ambassador@kuwaitembassy.gr, embassy.greece@mfa.gov.lv, athens.leb@gmail.com, amb.gr@urm.it, athenes.amb@mae.etat.lu, athens@mfa.gov.mk, amb.malirome@tiscalinet.it, maltaembassy.athens@gov.mt, athens@embassyofmorocco.gr, embgrecia@sre.gob.mx, office@botschaft-moldau.de, mongemb@gmail.com, greece@mfa.gov.me, info@meberlin.com, info@namibiahc.org.uk, nepalinparis@noos.fr, embanicviena@chello.at, nigeria.athens@foreignaffairs.gov.ng, emb.athens@mfa.no, rome@nzembassy.it, brussels@mofa.gov.om, office@ugandaembassyberlin.de, parepathen@otenet.gr, embassy@panamaembassy.gr, kundu.brussels@skynet.be, ath@minbuza.nl, lepruate@otenet.gr, athens.pe@dfa.gov.ph, ateny.amb.sekretariat@msz.gov.pl, embportg@otenet.gr, athens@mofa.gov.qa, atena@mae.ro, information.athens@fco.gov.uk, embraf@otenet.gr, ambaparis@minaffet.gov.rw, nunate@ath.forthnet.gr, embassy.athens@mfa.rs, info@be.slembassy.gov.sl, mfa@mfa.gov.sg, emb.athens@mzv.sk, sloembassy.athens@gov.si, vat88@hotmail.com, slembassy@tiscali.it, ambassaden.athen@gov.se, ath.vertretung@eda.admin.ch, ambsyrie@skynet.be, brussels@nje.go.tz, ambassadedutchadparis@wanadoo.fr, athens@embassy.mzv.cz, thaiath@otenet.gr, atathina@otenet.gr, embassy.athens@mfa.gov.tr, emb_gr@mfa.gov.ua, urugrecia@mrree.gub.uy, info@embaven.gr, vietnamembassy@rogers.com, palestinianembassy@falastin.gr, ec-president-vdl@ec.europa.eu, president@europarl.europa.eu, infopar@parliament.gr, infopga@un.org, sgcentral@un.org, Information.Athens@fco.gov.uk, athensamericancitizenservices@state.gov, chineseembassy.ca@gmail.com, infopga@un.org, sgcentral@un.org, ath@minbuza.nl, athns@international.gc.ca, info@athen.diplo.de, athensembassy@mfa.gov.cy, info@ambafrance-gr.org, embraf@otenet.gr, Information.Athens@fco.gov.uk, athensamericancitizenservices@state.gov, chineseembassy.ca@gmail.com, info@eppo.europa.eu, eisap@otenet.gr

 

Case : BLOCKING IN ANY WAY THE PREVENTION !!! OF HUGE NUCLEAR CATASTROPHE(S) IS CRIME AGAINST HUMANITY...Fwd: A VITAL CASE CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C

 

 

 

To: The honorable Prosecutor of the International Criminal Court and to The United Nations

C. The United Nations' General Assembly & Security Council & Secretary General

 

Dear I.C.C.' Prosecutor and Sirs+Ladies in the United Nations

 

To make very clear that my case concerns in vital way a Big Crime against Humanity... ,

Please very carefully study and Think for my following additional relevant information:

I am the First,in the year 2010,worldwide,that published the Original Fundamental scientific research on the possibilty of a Nuclear Fission Reactor to explod with the yield of a Giant Nuclear Bomb!!! , that in the case of explosion of a typical Nuclear Fission Reactor(s) Power Plant of about 1000 MWe with the yield of a Nuclear Bomb ,will be released about 20 Tones of element Plutonium!!!(which were stored in the nuclear reactors cores and in the wet and dry storages in the plant) to global enviroment,and then it is expected in theoretical calculations ,in long time term, the dead humans to be ,in order of magnitude, from about hundreds of millions to about...40 billions and the ecomonic global damage more than 150 Trillions of euro, mainly because if one(1) microgram(0.000001 gram) of Plutonium is inhaled by a human can cause the Cancer illness to him/her,e.t.c.

Considering the above Very Vital information and the very relevant fact that few days ago I was forced to refuse to accept 3 scientific books (2 books on Plutonium!!! and 1 book on assesments of radiology) that I have ordered from the American Nuclear Society , because I did not have the available extra about 124 euro to pay for huge cost which was requested from the courier DHL to pass my 3 books from the Greek customs, which actually prove that the very badly intentionally made,with at least dolus eventualis, economical catastrophic(economic war against me) my Greek pension status has BLOCKED!!! my continuous vital scientific research efforts on the PREVENTION !!! of ULTRA HUGE NUCLEAR CATASTROPHE(S) in cases of explossion of a Nuclear Fission Power Plant with the yield of Giant Nuclear Bomb , with the possible Consequences described previously,E.T.C.

THEREFORE MY described CASE concerns a Big Crime against Humanity, BECAUSE THE BLOCKING, WITH ANY WAY, OF THE PREVENTION !!! OF HUGE NUCLEAR CATASTROPHE IS A VERY BIG CRIME AGAINST HUMANITY...

Therefore honorable I.C.C. Prosecutor please take very urgently all the necessary actions (because we do know when a Nuclear Fission Power Plant can explode with the yield of a Giant Nuclear Bomb with its Ultra Huge Catastrophic Consequences for the Humanity and planet Earth' ecosystem(s),perhaps to explode the next mimute or next hour or next day or next month or next year...) , and please fast reply to me.

Thank you in advance for my Undestanding...

From Joseph-Christos Kondylakis,Nuclear Physicist/specialized in Nuclear FISSION(Applied+Theoretically),e.t.c.,Thursday-19-May-2022

 

 

 

To: The Prosecutor of the International Criminal Court

C.C. The United Nations' General Assembly & Security Council & Secretary General

 

My law action to the International Criminal Court' Prosecutor,

As CONTINUOUS crime from about June 1973...

 

BLOCKING IN ANY WAY THE PREVENTION !!! OF HUGE NUCLEAR CATASTROPHE(S) IS CRIME AGAINST HUMANITY...Fwd: A VITAL CASE CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C

 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: A VITAL CASE CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C

Ημερομηνία: 2022-05-15 16:38

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: Official.Mail@iaea.org, iaeany@un.org, iaeage@unog.ch, MEL@iaea.org, sci_info@ictp.it, elias@ictp.it, villadoro@ictp.it, kyriakos@ictp.it, pavel@ictp.it, thompson@ictp.it, creminelli@ictp.it, mehrdad@ictp.it, rosanna@ictp.it, arezzo@ictp.it, carneiro@ictp.it, gottsche@ictp.it, villegas@ictp.it, don@ictp.it, math@ictp.it, pio@ictp.it, tzanakis@math.uoc.gr, nicolaid@auth.gr, paschalis@physics.auth.gr, kpar@auth.gr, demetri@math.ethz.ch, Gcontop <gcontop@academyofathens.gr>, ilio@lpt.ens.fr, chpanos@auth.gr, fernando.naredo@euronuclear.org, secretaria.general@sne.es, DLKirilova@npp.bg, miroslav.kawalec@vitkovice.cz, noel.camarcat@edf.fr, frank.deconinck@sckcen.be, marko.cepin@fe.uni-lj.si, evwalle@sckcen.be, naredof@westinghouse.com, valerie.faudon@sfen.org, norman.harrison@live.co.uk, astrid.petersen@gns.de, jari.tuunanen@fortum.com, lvandendriesche@onet.fr, andre.fassbender@kkl.ch, carl.berglof@vattenfall.com, info@euronuclear.org, info@cna.ca, ansteya@cna.ca, georgec@cna.ca, cliffordj@cna.ca, couplands@cna.ca, jamese@cna.ca, stmartinr@cna.ca, polkae@cna.ca, reida@cna.ca, stewartj@cna.ca, askanything@ans.org, info@rosatom.ru, bmd@rosatom.ru, cns_office@cns-snc.ca, info@eeae.gr, info@kerntechniek.nl, "Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)" <anvs@mailgb.custhelp.com>

Κοινοποίηση: ...

 

Dear Sirs+Ladies

 

FOR VITAL REASONS OF EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY...

 

As continuation of my emails:

Theme : A case(s) which may be related to International Nuclear Safety & Security...Fwd: RE: Re: Thank you for your ANS order! PLEASE IN MY TWO BOOKS TODAY ORDERS SEND THEM IN ONE PARCEL AND SUBTRACT THE POSTAL EXPENSES FOR THE ONE BOOK

Date : 2022-05-14 15:46 (Greek time)

Sender : sifiskon@otenet.gr

Receivers : Official.Mail@iaea.org, iaeany@un.org, iaeage@unog.ch, MEL@iaea.org,others...

 

AND

 

Θέμα: Fwd: RE: Re: Thank you for your ANS order! PLEASE IN MY TWO BOOKS TODAY ORDERS SEND THEM IN ONE PARCEL AND SUBTRACT THE POSTAL EXPENSES FOR THE ONE BOOK

Ημερομηνία: 2022-05-13 20:05

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr,others...

 

## no greeklish please&#33; ## - ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika -

 

Φαξ μου πρός τις Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών της 13-Μαίου-2022 .

Πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών και αλλού...

 

Λίαν Κρίσιμη Περίπτωση(εις) που αφορά την Ευρωπαίκή & Παγκόσμια Πυρηνική Ασφάλεια δια πλήρεις Ανακριτικές,κ.τ.λ. έρευνες. και δια τα περαιτέρω..

 

Ως Αριστούχος Φυσικός του ΑΠΘ και Πυρηνικός Φυσικός του Πανεπιστημιού McGill του Καναδά με πλήρη Καναδικη! Υποτροφία λαμβανω σύνταξη σημαντικά μικρότερη απο αμόρφωτο τεχνίτη της ΔΕΗ και αμόρφωτους μπετατζίδες,κ.τ.λ. καί απο την μόνιμη καθαρίστρια της τεως εργασίας μου στο ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ....

Υποψιαζομαι σοβαρωτατα υπευθυνη την διαχρονικη ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Ελληνική Οικονομικη πολιτική και ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ Δίωξεις των ανεπιθυμητων τους και Ισχυρώτατος ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ κατα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...

Σχετικό είναι το βιβλίο μου "ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" ,2018 (στα Ελληνικά) και 2019 (στα Αγγλικα πλεον εμπλουτισμένο) , διαθέσιμα στα βιβλιοπωλεια.

Απο τον Ιωσήφ-Χρηστο Κ. Κονδυλακης,Πυρηνικός Φυσικός/ ειδικευθείς εις την Πυρηνικη ΣΧΑΣΗ(εφηρμοσμενα +θεωρητικα),κ.τ.λ.

Παρακαλώ να συσχετιστή με την Μύνηση μου πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών με αρ, πρωτ. ΔΒ2021/7765 και με το έγγραφο μου πρός την Εισαγγελεία του Αρείου Πάγου 4246/13-5-2022 και με την Μήνυση μου πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών ΔΖ2021/10072 .

 

 

 

It may be necessary to better explain my salary and pension in Greece case (and for similar national & International cases) for why it may be very strongly related to international nuclear safety & security,e.t.c....

 

I was working in Greece for about 33 years and always my salary was significant lower (and my pension) from f.e. elementary or three classes of high school technician in the Public Electricity organization of Greece(Δ.Ε.Η.) , very much lower than an uneducated worker in sea ports of Greece and comparable and in pension lower than the cleaning lady in my work in the Hellenic Centre of Marine Research...and the cleaning lady had her own office in the 2nd floor, while scientists with graduate studies(Ph.D,M.Sc) shared a room 2 or 3 of them...

 

In the Greek television continuously for decade(s) of years first priority is showing any issue concerning cleaning ladies , but NEVER !!! an issue concerning scientists with graduate studies(Ph.D,M.Sc)...

s.n. A practical example of WAR FOR DESTRUCTION OF INTELLIGENCE Against the Greek Nation,e.t.c, is also that the President of Greek Democracy very easily will accept ,and the Greek TV always show it, in his/her office a famous basket ball,food ball, tenis player, but NEVER !!! I have seen to accept an excellent ...scientist...

 

My pension that I receive now is about net 1070 euro/month , the pension of the cleaning lady in my previous last work , last time I ask, I think is about 1300 euro and for an almost elementary school education technician of the Public Electricity organization (Δ.Ε.Η.) that I met and ask his pension is more than about 1600 euro/month (and before the DEH pensions cut,were of the order of about 3000 euro/month) ,e.t.c.

The cleaning ladies ,with Greek legislation,receive Big Bonus! in their salary and their pension because of the..."Heavy" work they do...cleaning desks surface dust and floor...and often come to your office and she says to you, it seems your office is clean, so I do not do anything today and i will come again tomorrow...

Also Notice,f.e. that the Greek policemen and the medical doctors, that every day Risk their life(from criminals and infections, respectively),do NOT receive the above mentioned "Heavy" work big bonus, which receive the...cleaning ladies and the construction workers,e.t.c. in Greece...

Some more examples are, an elementary education plumber who make the hydraulic installation in the house you build, in three days work, he can receive from you more than 3000 euro, without paying any taxes and similar a fully uneducated worker or an illegal immigrant who paint the face of your house,e.t.c.

 

The above done for decades of years,after 1974 and more effectively after 1980, very possibly originate directly or/and indirectly from Greek governments JEWISH & FREEMASONS Guided economical policies and legislation and the JEWISH(Rothschilds,e.t.c.) PRIVATE CENTRAL Bank of "Greece" Jewish & Freemasons top administration and the JEWISH CONTROLLED POLITICIANS & GREEK TV AND MASS MEDIA COMMUNICATIONS,E.T.C.,...

 

Also for about...eight years(since 2014) I am waiting to give to me my additional small (about 100-150 euro) pension and they do Not give to me , even when I informed them that I need it for reasons of my scientific research on international nuclear safety & security and I made law actions in the Prosecution of the first criminal court of Athens,Greece, with the latest my law action’ file DB2021/7765 ,because I am working in very critical Themes of International Nuclear Safety & Security and I need the money to buy scientific books (costing each book from about 100 euro to about 2.500 euro for the book set on Plutonium a publication of American Nuclear Society) for me to be continuously updated for my continuous scientific research in International Nuclear Safety & Security, Fundamental Original Theoretical scientific research in Oncology and in many other Very Vital Themes of Humanity and Sciences...

 

In my scientific understanding, after about 1973 is continuously done A HUGE STRONG WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE INTELLIGENCE OF THE GREEK NATION AND ITS CITIZENS, partly described in my book "WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE" by Joseph-Christos Kondylakis,2019,available in the Internet bookstores,e.t.c.

 

Thinking on my contributions to the European & International Nuclear Safety & Security , as two vital examples, I can mentioned my two following very critical relevant scientific articles :

[1] " Some uncommon but very critical aspects of Nuclear Safety" , my original article the first,worldwide,to study the Human Management(I was previously a Manager of Systems Design & Development in Canada) and other Vital themes in Nuclear Fission Power Plants and for this article I received a Thankful letter personally signed from Honorable Madame Nicole Fontaine, President of European Parliament,1999... and Think almost ALL Nuclear Accidents and Nuclear Catastrophe have as its First!! cause its Human!!! factor and its Administration!!,which are studied in the versions of my previous mentioned scientific article of years 1983,1997,2001 and

if this my scientific articles have been published in 1983 and very serious considered then perhaps the Nuclear Accidents of Chernobyl,1986,USSR and Tokaimoura,1999,Japan may have avoided,e.t.c.,...

[2] "Theoretically and under very special conditions a nuclear fission reactor may explode as nuclear bomb" , published in the Hellenic Nuclear Physics Society’ journal "Advances in Nuclear Physics",Communications in the (18th) and 19th Hellenic Symposia on Nuclear Physics, Held (N.C.S.R. Demokritos,29-30 May 2009) ,The Aristotle University of Thessaloniki,Greece,29-30 May 2010 , pages of the book 121-130 ,which is Ultra High Critical for the Prevention!!! of Ultra Huge Worldwide Nuclear Catastrophe(s)...

 

A very short my curriculum vitae of Mr. Joseph-Christos Kondylakis

 

My name is Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης/Joseph-Christos Kondylakis,

I am a Physicist graduated with “Excellent” degree from Aristotle University of Thessaloniki, Greece, also having a M.Sc on Nuclear Physics/specialized in Nuclear FISSION (Applied +Theoretically) from McGill University of Canada supported with full Canadian Scholarship.

I am a former Assistant Technical Supervisor in the Nuclear Generation division(Nuclear fission Reactor(s) Power Plants) in the “Ontario Hydro” in Canada, a former Manager of Systems Design & Development in a big commercial company(with about 130 stores across Canada) in Canada,

the Project leader and the creator of the first in Greece on-line, interactive, computer project of Operation Research, with linear,non-linear,dynamic programming (Optimization of a transportation problem for energy saving, and for this I was awarded with an award from the company) in one of the biggest commercial companies in Greece the General Cement Company "Hercules",

a former Special Functions Scientist doing Fundamental Theoretical Scientific Research in many sciences and also involved in applied works in the Hellenic Centre of Marine Research, also

I am a radio amateur (SV1GZ) since my high school age involved in the design,construction and operation of radio transmitters and radio receivers and other electronic devices.

I Succeeded in the 1st category of European Commission/EURATOM competition COM/A/301 as having the qualifications to become a Nuclear Inspector for the Nuclear Installations of European Union,e.t.c.,...

I have published fundamental and original articles,in many sciences,in both Greek and International scientific journals ,and I have written numerous scientific articles which I have sent to Embassies as well as to National and International Organizations,e.t.c..

 

My postal address is : Mikras Asias 13, Agios Nikolaos, Anavissou, 19013 Attiki, Greece, tel+fax:+30-2291055275 , email: sifiskon@otenet.gr , Sunday-15-May-202

Link to comment
Share on other sites

To the I.C.C' Prosecutor , United Nations and other receivers of my email

      As continuation of my previous messages concerning my effords for the PREVENTION of Huge Nuclear Catastrophe(s), please THINK the the FIRST cause also in the Nuclear Catastrophe in Fukushima,Japan,2011 was THE HUMAN FACTOR and more specifically as it is written in its official reports, that INTUITIONALLY the officials considered ABSOLUTELY IMPOSIBLE to happens such high tsunami as it appear in the Nuclear Accident of Fukushima and they do NOT build HIGHER walls...
Unfortunately most officials think INTUTIONALLY that a Nuclear Fission Reactor(s) Power Plant ,similar to Fukushima Nuclear Accident intuitional CATASTROPHIC ERROR thinking,will not explode as Nuclear Bomb, but in my original ,ultra vital scientific article Theoretically and under very special conditions a nuclear fission reactor may explode as nuclear bomb" , published in the Hellenic Nuclear Physics Society’ journal "Advances in Nuclear Physics",Communications in the (18th) and 19th Hellenic Symposia on Nuclear Physics, Held (N.C.S.R. Demokritos,29-30 May 2009) ,The Aristotle University of Thessaloniki,Greece,29-30 May 2010 , pages of the book 121-130 ,which is Ultra High Critical for the Prevention!!! of Ultra Huge Worldwide Nuclear Catastrophe(s) I MATHEMATICALLY!!! (NOT intuitional) PROVED BY SOLVING MATHEMATICAL EQUATIONS, THAT A NUCLEAR FISSION PLANT CAN EXPLODE AS NUCLEAR BOMB !!! WITH ULTRA HUGE WORLDWIDE CONSEQUENCES...


To the I.C.C' Prosecutor , United Nations and other receivers of my email
       As continuation of my discussion ,previously mentioned today,with a
Dutch lady in tel. 00-31-247247247 I want to stress that CONTINUOUSLY
for years (I think more than 5 Years) the Petitions' Committee of
European Parliament AUTOMATICALY Reject ALL my Petitions sent to the
Petitions' Committee with FALSE justIfication, including my Ultra
Vital Petitions in the European & International Nuclear Safetyv&
Security,my Fundamental Theoretical scientific research in
Oncology/Cancer disease and in other Ultra Vital Themes concerning the
Humanity and planet Earth ecosystem(s),E.T.C.
Similarly as above the European Ombusmen , the now President of
European Commission,the European Dutch commissioner Mr.Frans
Timmermans and the President of European Union first instance
Court,about 2015,  the European Public Prosecutor offic ALL of them
REJECTED ALL MY PETITIONS AND ALL MY LAW ACTION TO THEM , WHICH
INCLUDED MY ULTRA VITAL DOCUMMENTS ON EUROPEAN AND INTERNATIONAL
NUCLEAR SAFETY & SECURITY,E.T.C. BLOCKING MY ULTRA VITAL SCIENTIFIC
RESEARCH IN EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY &
SECURITY,E.T.C,E.T.C.
BUT VERY CAREFULLY CONSIDER FOR THE ABOVE MENTIONED THE LEGAL STATEMENT
EVERYONE WHO IN ANY WAY BLOCK !! THE PREVENTION !!! OF HUGE NUCLEAR
CATASTROPHE DOES A VERY BIG CRIME AGAINST HUMANITY...


-------- Αρχικό μήνυμα --------
Θέμα: Additional clarifying information : BLOCKING IN ANY WAY THE
PREVENTION !!!   OF HUGE NUCLEAR CATASTROPHE(S) IS CRIME AGAINST
HUMANITY...Fwd: A VITAL CASE CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL
NUCLEAR SAFETY AND SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION
OF COGNITIVE INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C
Ημερομηνία: 2022-05-19 18:30
Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr
Παραλήπτης: OTP.InformationDesk@icc-cpi.int
Κοινοποίηση: athens@mfa.af, athens.consular@dirco.gov.za,
embassy.athens@mfa.gov.al, embalg@otenet.gr, info@athen.diplo.de,
jihad.aoun@ab.gov.ag, saembinathens@gmail.com, egrec@mrecic.gov.ar,
armgreeceembassy@mfa.am, ae.athens@dfat.gov.au, athen-ob@bmeia.gv.at,
mission@mofa.gov.bh, mission.athens@mofa.gov.bd,
AthensEMB@mofaic.gov.ae, germany@mfa.gov.by, athens@diplobel.fed.be,
embolvatican@gmail.com, info@bhembassy.gr, botgen@bluewin.ch,
brasemb.atenas@itamaraty.gov.br, bruneihc@brunei.org.au,
embassbg@otenet.gr, office@ambaburkina.de,
ambcambodgeparis@mangoosta.fr, athns@international.gc.ca,
echile.grecia@minrel.gov.cl, chinaembgr@gmail.com,
athensembassy@mfa.gov.cy, eroma@cancilleria.gov.co,
berlinmissionrdc@gmail.com, missionrdcathenes@gmail.com,
gremb@mofa.go.kr, info@dprkorea-emb.de, embcr-it@rree.go.cr,
ambassade@cotedivoire.it, croath@mvep.hr, secretaria@embacuba.gr,
athamb@um.dk, ambassador@cwdom.dm, info@embajadadominicana.de,
emb.egypt.athens@gmail.com, embajada@ecuador.hu,
emb.atenas.info@maec.es, embassy.athens@mfa.ee,
athensamericanembassy@state.gov, info@ethiopianembassy.it,
sanomat.ate@formin.fi, info@ambafrance-gr.org,
info@gambiaembassybrussels.be, athens.emb@mfa.gov.ge,
vatican@mfa.gov.gh, embsantasede@minex.gob.gt, mission.ath@mfa.gov.hu,
fspic.brussels@mea.gov.in, athena.kbri@kemlu.go.id,
iranemb.ath@mfa.gov.ir, iraqath@otenet.gr, athensembassy@dfa.ie,
ambasciata.atene@esteri.it, consular@jamaica-brussels.be,
embjapan@at.mofa.go.jp, jor_emb1@otenet.gr, Athens@kazembassy.gr,
ambassador@kuwaitembassy.gr, embassy.greece@mfa.gov.lv,
athens.leb@gmail.com, amb.gr@urm.it, athenes.amb@mae.etat.lu,
athens@mfa.gov.mk, amb.malirome@tiscalinet.it,
maltaembassy.athens@gov.mt, athens@embassyofmorocco.gr,
embgrecia@sre.gob.mx, office@botschaft-moldau.de, mongemb@gmail.com,
greece@mfa.gov.me, info@meberlin.com, info@namibiahc.org.uk,
nepalinparis@noos.fr, embanicviena@chello.at,
nigeria.athens@foreignaffairs.gov.ng, emb.athens@mfa.no,
rome@nzembassy.it, brussels@mofa.gov.om,
office@ugandaembassyberlin.de, parepathen@otenet.gr,
embassy@panamaembassy.gr, kundu.brussels@skynet.be, ath@minbuza.nl,
lepruate@otenet.gr, athens.pe@dfa.gov.ph,
ateny.amb.sekretariat@msz.gov.pl, embportg@otenet.gr,
athens@mofa.gov.qa, atena@mae.ro, information.athens@fco.gov.uk,
embraf@otenet.gr, ambaparis@minaffet.gov.rw, nunate@ath.forthnet.gr,
embassy.athens@mfa.rs, info@be.slembassy.gov.sl, mfa@mfa.gov.sg,
emb.athens@mzv.sk, sloembassy.athens@gov.si, vat88@hotmail.com,
slembassy@tiscali.it, ambassaden.athen@gov.se,
ath.vertretung@eda.admin.ch, ambsyrie@skynet.be, brussels@nje.go.tz,
ambassadedutchadparis@wanadoo.fr, athens@embassy.mzv.cz,
thaiath@otenet.gr, atathina@otenet.gr, embassy.athens@mfa.gov.tr,
emb_gr@mfa.gov.ua, urugrecia@mrree.gub.uy, info@embaven.gr,
vietnamembassy@rogers.com, palestinianembassy@falastin.gr,
ec-president-vdl@ec.europa.eu, president@europarl.europa.eu,
infopar@parliament.gr, infopga@un.org, sgcentral@un.org,
Information.Athens@fco.gov.uk,
athensamericancitizenservices@state.gov, chineseembassy.ca@gmail.com,
infopga@un.org, sgcentral@un.org, ath@minbuza.nl,
athns@international.gc.ca, info@athen.diplo.de,
athensembassy@mfa.gov.cy, info@ambafrance-gr.org, embraf@otenet.gr,
Information.Athens@fco.gov.uk,
athensamericancitizenservices@state.gov, chineseembassy.ca@gmail.com,
info@eppo.europa.eu, eisap@otenet.gr

Case : BLOCKING IN ANY WAY THE PREVENTION !!!   OF HUGE NUCLEAR
CATASTROPHE(S) IS CRIME AGAINST HUMANITY...Fwd: A VITAL CASE
CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND
SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE
INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C

To: The honorable Prosecutor of the International Criminal Court and
to The United Nations
C. The United Nations' General Assembly & Security Council & Secretary General

Dear I.C.C.' Prosecutor and Sirs+Ladies in the United Nations

To make very clear that my case concerns in vital way a Big  Crime
against Humanity... ,
Please very carefully study and Think for  my following additional
relevant  information:
I am the First,in the year 2010,worldwide,that published the Original
Fundamental scientific research on the possibilty of a Nuclear Fission
Reactor to explod with the yield of a Giant Nuclear Bomb!!! , that in
the case of explosion of a typical Nuclear Fission Reactor(s) Power
Plant of about 1000 MWe with the yield of a Nuclear Bomb ,will be
released about 20 Tones of element Plutonium!!!(which were stored in
the nuclear reactors cores and in the wet and dry storages in the
plant) to global  enviroment,and then  it is expected in theoretical
calculations ,in long time term, the dead humans to be ,in order of
magnitude, from about hundreds of millions to about...40 billions and
the ecomonic global damage more than 150 Trillions of euro, mainly
because if one(1) microgram(0.000001 gram) of Plutonium is inhaled by
a human can cause the Cancer illness to him/her,e.t.c.
Considering the above Very Vital information and the very relevant
fact that few days ago I was forced to refuse to accept 3 scientific
books (2 books on Plutonium!!! and 1 book on assesments of radiology)
that I have ordered from the American Nuclear Society , because I did
not have the available extra about 124 euro to pay for huge cost which
was requested from the courier DHL to pass my 3 books from the Greek
customs, which actually prove that the very badly intentionally
made,with at least dolus eventualis, economical catastrophic(economic
war against me) my Greek pension status has  BLOCKED!!!  my continuous
vital scientific research efforts on the PREVENTION !!! of ULTRA HUGE
NUCLEAR CATASTROPHE(S) in cases of explossion of a Nuclear Fission
Power Plant with the yield of Giant Nuclear Bomb , with the possible
Consequences described previously,E.T.C.
THEREFORE MY described CASE concerns a Big Crime against Humanity,
BECAUSE THE BLOCKING, WITH ANY WAY, OF  THE PREVENTION !!! OF HUGE
NUCLEAR CATASTROPHE IS A VERY BIG CRIME AGAINST HUMANITY...
Therefore honorable I.C.C. Prosecutor please take very urgently all
the necessary actions (because we do know when a Nuclear Fission Power
Plant can explode with the yield of a Giant Nuclear Bomb with its
Ultra Huge Catastrophic Consequences for the Humanity and planet
Earth' ecosystem(s),perhaps to explode the next mimute or next hour or
next day or next month or next year...) , and please fast reply to me.
Thank you in advance for my Undestanding...
From Joseph-Christos Kondylakis,Nuclear Physicist/specialized in
Nuclear FISSION(Applied+Theoretically),e.t.c.,Thursday-19-May-2022

To: The Prosecutor of the International Criminal Court
C.C. The United Nations' General Assembly & Security Council & Secretary General

My law action to the International Criminal Court' Prosecutor,
As CONTINUOUS crime from about  June 1973...

BLOCKING IN ANY WAY THE PREVENTION !!!   OF HUGE NUCLEAR
CATASTROPHE(S) IS CRIME AGAINST HUMANITY...Fwd: A VITAL CASE
CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND
SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE
INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C

-------- Αρχικό μήνυμα --------
Θέμα: A VITAL CASE CONCERNING THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR
SAFETY AND SECURITY,THE GREEK NATION,WAR FOR THE DESTRUCTION OF
COGNITIVE INTELLIGENCE,OTHERS,E.T.C
Ημερομηνία: 2022-05-15 16:38
Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr
Παραλήπτης: Official.Mail@iaea.org, iaeany@un.org, iaeage@unog.ch,
MEL@iaea.org, sci_info@ictp.it, elias@ictp.it, villadoro@ictp.it,
kyriakos@ictp.it, pavel@ictp.it, thompson@ictp.it, creminelli@ictp.it,
mehrdad@ictp.it, rosanna@ictp.it, arezzo@ictp.it, carneiro@ictp.it,
gottsche@ictp.it, villegas@ictp.it, don@ictp.it, math@ictp.it,
pio@ictp.it, tzanakis@math.uoc.gr, nicolaid@auth.gr,
paschalis@physics.auth.gr, kpar@auth.gr, demetri@math.ethz.ch, Gcontop
<gcontop@academyofathens.gr>, ilio@lpt.ens.fr, chpanos@auth.gr,
fernando.naredo@euronuclear.org, secretaria.general@sne.es,
DLKirilova@npp.bg, miroslav.kawalec@vitkovice.cz,
noel.camarcat@edf.fr, frank.deconinck@sckcen.be,
marko.cepin@fe.uni-lj.si, evwalle@sckcen.be, naredof@westinghouse.com,
valerie.faudon@sfen.org, norman.harrison@live.co.uk,
astrid.petersen@gns.de, jari.tuunanen@fortum.com,
lvandendriesche@onet.fr, andre.fassbender@kkl.ch,
carl.berglof@vattenfall.com, info@euronuclear.org, info@cna.ca,
ansteya@cna.ca, georgec@cna.ca, cliffordj@cna.ca, couplands@cna.ca,
jamese@cna.ca, stmartinr@cna.ca, polkae@cna.ca, reida@cna.ca,
stewartj@cna.ca, askanything@ans.org, info@rosatom.ru, bmd@rosatom.ru,
cns_office@cns-snc.ca, info@eeae.gr, info@kerntechniek.nl, "Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)"
<anvs@mailgb.custhelp.com>
Κοινοποίηση: pressoffice@presidency.gr,
primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr,
info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr,
info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr,
edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr,
enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr,
anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu,
Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu,
Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu,
Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu,
Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu,
Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu,
Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu,
Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu,
Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu,
Elena.Kountoura@europarl.europa.eu,
Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu,
Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu,
meimarakis@parliament.gr,
Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu,
Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu,
Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu,
Maria.Spyraki@europarl.europa.eu,
Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu,
Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr,
info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr,
protokollo@eispa.gr

                                      Dear Sirs+Ladies

FOR VITAL REASONS OF EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY...

                            As continuation of my emails:
Theme : A case(s) which may be related to International Nuclear Safety
& Security...Fwd: RE: Re: Thank you for your ANS order! PLEASE IN MY
TWO BOOKS TODAY ORDERS SEND THEM IN ONE PARCEL AND SUBTRACT THE POSTAL
EXPENSES FOR THE ONE BOOK
Date : 2022-05-14 15:46 (Greek time)
Sender : sifiskon@otenet.gr
Receivers : Official.Mail@iaea.org, iaeany@un.org, iaeage@unog.ch,
MEL@iaea.org,others...

AND

Θέμα: Fwd: RE: Re: Thank you for your ANS order! PLEASE IN MY TWO
BOOKS TODAY ORDERS SEND THEM IN ONE PARCEL AND SUBTRACT THE POSTAL
EXPENSES FOR THE ONE BOOK
Ημερομηνία: 2022-05-13 20:05
Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr
Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr,
nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr,
mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr,
endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr,
eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr,
edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr,others...

## no greeklish please&#33; ## - ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika -

Φαξ μου πρός τις Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των
Αθηνών της 13-Μαίου-2022 .
Πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών και αλλού...

Λίαν Κρίσιμη Περίπτωση(εις)  που αφορά την Ευρωπαίκή & Παγκόσμια
Πυρηνική Ασφάλεια δια πλήρεις Ανακριτικές,κ.τ.λ. έρευνες. και δια τα
περαιτέρω..

Ως Αριστούχος Φυσικός του ΑΠΘ και Πυρηνικός Φυσικός του Πανεπιστημιού
McGill του Καναδά με πλήρη Καναδικη! Υποτροφία λαμβανω σύνταξη
σημαντικά μικρότερη απο αμόρφωτο τεχνίτη της ΔΕΗ και αμόρφωτους
μπετατζίδες,κ.τ.λ. καί απο την μόνιμη καθαρίστρια της τεως εργασίας
μου στο ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ....
Υποψιαζομαι σοβαρωτατα υπευθυνη την διαχρονικη ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Ελληνική Οικονομικη πολιτική και ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ Δίωξεις
των ανεπιθυμητων τους και Ισχυρώτατος ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ κατα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...
Σχετικό είναι το βιβλίο μου "ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" ,2018 (στα Ελληνικά) και 2019 (στα Αγγλικα πλεον
εμπλουτισμένο) , διαθέσιμα στα βιβλιοπωλεια.
Απο τον Ιωσήφ-Χρηστο Κ. Κονδυλακης,Πυρηνικός Φυσικός/ ειδικευθείς εις
την Πυρηνικη ΣΧΑΣΗ(εφηρμοσμενα +θεωρητικα),κ.τ.λ.
Παρακαλώ να συσχετιστή με την Μύνηση μου πρός την Εισαγγελεία
Πρωτοδικών Αθηνών με αρ, πρωτ. ΔΒ2021/7765 και με το έγγραφο μου πρός
την Εισαγγελεία του Αρείου Πάγου 4246/13-5-2022 και με την Μήνυση μου
πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών ΔΖ2021/10072 .

It may be necessary to better explain my salary and pension in Greece
case (and for similar national & International cases) for why it may
be very strongly related to international nuclear safety &
security,e.t.c....

I was working in Greece for about 33 years and always my salary was
significant lower (and my pension)  from f.e. elementary or three
classes of high school technician  in the Public Electricity
organization of Greece(Δ.Ε.Η.) , very much lower than an uneducated
worker in sea ports of Greece and comparable and in pension lower than
the cleaning lady in my work in the Hellenic Centre of Marine
Research...and the cleaning lady had her own office in the 2nd floor,
while scientists with graduate studies(Ph.D,M.Sc) shared a room 2 or 3
of them...

In the Greek television continuously for decade(s) of years first
priority is showing any issue concerning cleaning ladies , but NEVER
!!! an issue concerning scientists with graduate studies(Ph.D,M.Sc)...
s.n. A practical example of WAR FOR DESTRUCTION OF INTELLIGENCE
Against the Greek Nation,e.t.c, is also that the President of Greek
Democracy very easily will accept ,and the Greek TV always show it, in
his/her office a famous basket ball,food ball, tenis player, but NEVER
!!! I have seen  to accept an excellent ...scientist...

My pension that I receive now is about net 1070 euro/month , the
pension of the cleaning lady in my previous last work , last time I
ask, I think is about 1300 euro and for an almost elementary school
education technician of the Public Electricity organization (Δ.Ε.Η.)
that I met and ask his pension is more than about 1600 euro/month (and
before the DEH pensions cut,were of the order of about 3000
euro/month) ,e.t.c.
The cleaning ladies ,with Greek legislation,receive Big Bonus! in
their salary and their  pension because of the..."Heavy" work they
do...cleaning desks surface dust and floor...and often come to your
office and she says to you, it seems your office is clean, so I do not
do anything today and i will come again tomorrow...
Also Notice,f.e. that the Greek policemen and the medical doctors,
that every day Risk their life(from criminals and infections,
respectively),do NOT receive the above mentioned "Heavy" work big
bonus, which receive the...cleaning ladies and the construction
workers,e.t.c.  in Greece...
Some more examples are, an elementary education plumber who make the
hydraulic installation in the house you build, in three days work, he
can receive from you more than 3000 euro, without paying any taxes and
similar a fully uneducated worker or an illegal immigrant who paint
the face of your house,e.t.c.

The above done for decades of years,after 1974 and more effectively
after 1980, very possibly originate directly or/and indirectly from
Greek governments JEWISH & FREEMASONS Guided economical policies and
legislation and the JEWISH(Rothschilds,e.t.c.) PRIVATE CENTRAL Bank of
"Greece" Jewish & Freemasons top administration and the JEWISH
CONTROLLED POLITICIANS & GREEK TV AND MASS MEDIA
COMMUNICATIONS,E.T.C.,...

Also for about...eight years(since 2014) I am waiting to give to me my
additional small (about 100-150 euro) pension and they do Not give to
me , even when  I informed them that I need it for reasons of my
scientific research on international nuclear safety & security and I
made law actions in the Prosecution of the first criminal court of
Athens,Greece, with the latest my law action’ file DB2021/7765
,because I am working in very critical Themes of International Nuclear
Safety & Security and I need the money to buy scientific books
(costing each book from about 100 euro to about 2.500 euro for the
book set on Plutonium a publication of American Nuclear Society) for
me to be continuously updated for  my continuous scientific research
in  International Nuclear Safety & Security, Fundamental Original
Theoretical scientific research in Oncology and in many other Very
Vital Themes of Humanity and Sciences...

In my scientific understanding, after about 1973 is continuously done
A HUGE STRONG WAR FOR THE DESTRUCTION OF COGNITIVE INTELLIGENCE OF THE
GREEK NATION AND ITS CITIZENS, partly described in my book "WAR FOR
THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE" by Joseph-Christos
Kondylakis,2019,available in the Internet bookstores,e.t.c.

Thinking on my contributions to the European & International Nuclear
Safety & Security , as  two vital examples, I can mentioned my two
following very critical relevant scientific articles :
[1] " Some uncommon but very critical aspects of Nuclear Safety" , my
original article the first,worldwide,to study the Human Management(I
was previously a Manager of Systems Design & Development in Canada)
and other Vital themes in Nuclear Fission Power Plants and for this
article  I received a Thankful letter personally signed from Honorable
Madame Nicole Fontaine, President of European Parliament,1999... and
Think almost ALL Nuclear Accidents and Nuclear Catastrophe have as its
First!! cause its Human!!! factor and its Administration!!,which are
studied in the versions of my previous mentioned scientific article of
years 1983,1997,2001 and
if this my scientific articles have been published in 1983 and very
serious considered then perhaps the Nuclear Accidents of
Chernobyl,1986,USSR and Tokaimoura,1999,Japan may have
avoided,e.t.c.,...
[2] "Theoretically and under very special conditions a nuclear fission
reactor may explode as nuclear bomb" , published in the Hellenic
Nuclear Physics Society’ journal "Advances in Nuclear
Physics",Communications in the (18th) and 19th Hellenic Symposia on
Nuclear Physics, Held (N.C.S.R. Demokritos,29-30 May 2009) ,The
Aristotle University of Thessaloniki,Greece,29-30 May 2010 , pages of
the book 121-130 ,which is Ultra High Critical for the Prevention!!!
of Ultra Huge Worldwide Nuclear Catastrophe(s)...

         A very short my curriculum vitae of Mr. Joseph-Christos Kondylakis

     My name is Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης/Joseph-Christos Kondylakis,
I am a Physicist graduated with “Excellent” degree from Aristotle
University of Thessaloniki, Greece, also having a M.Sc on Nuclear
Physics/specialized in Nuclear FISSION (Applied +Theoretically) from
McGill University of Canada supported with full Canadian Scholarship.
    I am a former Assistant Technical Supervisor in the Nuclear
Generation division(Nuclear fission Reactor(s) Power Plants) in the
“Ontario Hydro” in Canada, a former Manager of Systems Design &
Development in a big commercial company(with about 130 stores across
Canada) in Canada,
    the Project leader and the creator of the first in Greece on-line,
interactive, computer project of Operation Research, with
linear,non-linear,dynamic programming (Optimization of a
transportation problem for energy saving, and for this I was awarded
with an award from the company) in one of the biggest commercial
companies in Greece the General Cement Company "Hercules",
    a former Special Functions Scientist doing Fundamental Theoretical
Scientific Research in many sciences and also involved in applied
works in the Hellenic Centre of Marine Research, also
    I am a radio amateur (SV1GZ) since my high school age involved in
the design,construction and operation of radio transmitters and radio
receivers and other electronic devices.
    I Succeeded in the 1st category of European Commission/EURATOM
competition COM/A/301 as having the qualifications to become a Nuclear
Inspector for the Nuclear Installations of European Union,e.t.c.,...
    I have published fundamental and original articles,in many
sciences,in both Greek and International scientific journals ,and I
have written numerous scientific articles which I have sent to
Embassies as well as to National and International
Organizations,e.t.c..

My postal address is : Mikras Asias 13, Agios Nikolaos, Anavissou,
19013 Attiki, Greece, tel+fax:+30-2291055275 , email:
sifiskon@otenet.gr ,                     Sunday-15-May-202

Link to comment
Share on other sites

Πρός τον αξιότιμον Κύριον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πλιώτας

 

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανός Ορθόδοξος Έλλην,Πυρηνικός Φυσικός,κ.τ.λ.,Μικράς Ασίας 13,Άγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,

τηλ+φαξ 22910-55275 , Παρασκευή-27-Μα’ί’ου-2022

 

Κοινοποίηση πρός τις Πρεσβείες εν Ελλάδι της Ολλανδίας,Καναδά,Γερμανίας & Αλλού...

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 

Σε συνέχεια του χθεσινού φαξ μου (7 σελίδων) και του χθεσινού ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου (ώρα 17 λεπτά 56 της 26-Μα’´ι’ου-2022) με τίτλον “For Criminal investigations of Blocking !! my emails communications.../Fwd: Undelivered Mail Returned to Sender/Fwd: ΜΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ & ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ EUROVISION 2022 ΔΙΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ...”,

Σχετικά με την υπόθεση μας, των εν λόγω φαξ και email μου, σας τονίζω τα Συνταγματικά Δι καιώματα των Ελλήνων πολιτών των άρθρων 5Α (Δικαίωμα καθενός στην πληροφόρηση)[Αυτός που διέταξε να μπεί Φραγμός στις επικοινωνίες μου με Ολόκληρο το Συμβούλιο της Επικρατείας και με Όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια και με Όλους τους Διοικητικούς Δικαστές, ερώτησε Ολους αυτούς έαν το επιθυμούν; προφανώς παρανόμως ενεργών Οχι!], άρθρου 10 παραγρ. 1 (Δικαίωμα Αναφοράς εις τις Αρχές), άρθρου 1 παραγρ. 3 (Όλες οι Εξουσίες υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους) , 120 (Ο Σεβασμός στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση εις την Πατρίδα(την ΕΛΛΑΔΑ μας και Οχι π.χ. εις το...Ισραήλ) και την Δημοκρατία(και Οχι π.χ. εις την Εβραιο-Μασονική Σατανική(καμπαλά,κ.τ.λ.) Δικτακτορία[σχετική είναι η Μύνηση μου πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών με ΑΒΜ ΔΖ2021/10072] αποτελούν Θεμελειώδη Υποχρέωση των Ελλήνων...

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται εις τον Πατριωτισμό των Ελλήνων,που Δικαιούνται και Υποχρεούνται να ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ με ΚΑΘΕ !!! μέσο εναντίων Οποιουδήποτε!!!(π.χ. κατά της Παγκοσμίου Εβρα’ι’κής Σατανικής(καμπαλά,κ.τ.λ.) Δικτακτορίας και των σχετικών Εβρα’ι’κών οργανώσεων, όπως των Ιλλουμινάτι,της Μασονίας,κ.α,κ.τ.λ.) επιχειρεί να το καταλύσει με την βία(περιλαμβάνει και την ψυχολογίκη βία ,ενδεικτικά μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,Εκβιασμών πάσης φύσεως,κ.α.,κ.τ.λ.) και υπό ισως πιθανή θεώρηση τό άρθρο του ποινικού κώδικα ΠΚ134(περί Εσχάτης Προδοσίας),κ.α.,κ.τ.λ.

Σύμφωνα με επίσκεψη εις το Συμβούλιο της Επικρατείας και με σχετικά δημοσιεύματα(ενδεικτικά εις την Ιντερνετ διεύθυνση

https://www.newsnowgr.com/article/47017/masonika-symvola- ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --symvoulio-epikrateias.html

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΑΝ ΕΜΦΑΝΗ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΟΝΙΑΣ(όπως την αποκαλεί ο Μακαριστός Αρχιμανδρίτης Βασιλόπουλος εις τα βιβλία του,διαθέσιμα π.χ. από την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΟΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ,ΠΟΥ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΦΗΜΕΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΧΥΡΩΤΑΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΙΔΙΩΣ .ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΗΜΕΣ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ,Κ.Τ.Λ.

Τό ανωτέρω είναι ίσως άμεσα ή/και έμεσα η αιτία που έβαλαν σε εμένα Φραγμό επικοινωνίας μου με το Συμβούλιο της Επικρατείας και με ΟΛΑ τα διοικητικά Δικαστηρία (ΦΡΑΓΜΟΣ επικοινωνίας μου με με ΟΛΑ τα emails που στέλνω σε παραλήπτες που το email τους τελειώνει σε @adjustice.gr )

Σχετικά να θυμήσουμε και να τονίσουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ΑΠΕΡΙΨΕ την προσφυγή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ δια Κατάργηση Ολων των Μασονικών οργανώσεων εν Ελλάδι...

Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.

 

Λόγω των ανωτέρω λόγων

 

Παρακαλούμε ποινικά ερευνήστε εάν (Κατά Πάντων των Υπευθύνων και των Ηθικών Αυτουργών,εντός και εκτός της Ελλάδος) πιθανόν ίσως έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα άρθρα του Ποινικού Κώδικα,και πιθανόν περισσότερα, ήτοι :

ΠΚ 259 Δια Παράβαση Καθήκοντος μη υπακοής εις το Ελληνικό Σύνταγμα μας...

ΠΚ 292Α παραγρ. 4 , που αφορά το ΠΚ134 και συγκεκριμένα την θεμελειώδη αρχή του η. Η γενική ισχύ και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα, όταν ΓΕΝΙΚΑ στερεί το Δικαίωμα επικοινωνίας ΟΛΩΝ των Διοικητικών Δικαστηρίων και ΟΛΩΝ των Διοικητικών Δικαστών (είχα στενές σχέσεις εις το παρελθόν με Διοικητικούς Δικαστές και έκανα επιστημονική παρουσίαση μου εις το Β Συνέδρειο Διοικητικών Δικαστών,1990)) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (...@adjustice.gr ) με emails μαζί μου, ο οποίος ασχολούμε με Ζωτικότατα θέματα Παγκοσμίου Πυρηνικής Ασφάλειας, Θεωρητικής Ογκολογίας και δια ποινικές έρευνες δια τα Εθνικά & Παγκόσμια Εγκλήματα των Εβραίων και Εβραιο-ελεγχομένων οργανώσεων , όπως της Μασονίας,Ιλλουμινάτι, Σατανισμού,κ.α.

(Ιδιαιτέρως Σχετική είναι και η Μύνηση μου πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών με ΑΒΜ ΔΖ2021/10072 ,κ.α.,κ.τ.λ.)

ΠΚ134 ερευνήστε έαν

ίσως πιθανόν ισχύει δια την ΕΒΡΑΙΟ-Μασονική Παγκόσμια Σατανική(λόγω της Εβρα’ί’κης θρησκειας καμπαλά της Μαύρης Μαγείας,του Σατανισμού και των Ανθρωποθυσιών στον Σατανά!!) που δύναται να καταστήσει ανενεργό το πολίτευμα μας ,όταν π.χ. Πρωθυπουργοί της Ελλάδος είναι Εβραίοι και ισχύει η Πρωθυπουργική Δικτακτορία σε συνδιασμό με την Εβρα’ι’κή οικονομική Δικτακτορία(π.χ. Rothschilds και οι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Κεντρικές Τράπεζες του,π.χ. η ΕΒΡΑ’Ι’ΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Τράπεζα της “Ελλάδος”) και τα Εβραιο-ελεγχόμενα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας(λόγω δανείων τους στο Εβρα’ι’κό Τραπεζιτικό Σύστημα,λόγω Μασονίας,κ.α.,κ.τ.λ.) και Προέδρων της “Ελληνικής” Δημοκρατίας που είναι Μασόνοι ή ίσως Εβραίοι,κ.α.,κ.τ.λ,

 

Λόγω των ανωτέρω αναφερθέντων,

παρακαλούμε τον αξιότιμον Κύριον Εισαγγελέαν του Αρείου Πάγου

 

[1] Άμεσα να ενεργήσει δια την ΑΜΕΣΗ Αρση καθε Φραγμού επικοινωνίας μου με

το Συμβούλιο της Επικρατείας, με Ολα τα Διοικητικά Δικαστήρια και με

Όλους τους Διοικητικούς Δικαστές...

[2[ Ερευνήστε ποιοί Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας και Διοικητικοί

Δικαστές (και κατ’ επέκταση ποιοί Δικαστικοί Λειτουργοι της Ελληνικής

Δικαιοσύνης) είναι ή υπήρξαν Μασόνοι ή Εβραίοι και να το ανακοινώσουν

ευρύτατατα δημόσια,δια λόγους δημόσιου συμφέροντος και ανεξαρτησίας

της Δικαιοσύνης,Κ.Τ.Λ.

[3] Ερευνήστε πλήρως και επειγόντος το Θέμα μας...

 

 

Ο Αναφέρων

 

 

 

 

Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης

Χριστιανός Ορθόδοξος Έλλην,τέως Δημόσιος υπάλληλος της Ελλάδος & Καναδά

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Πρός : Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών ,

Ελεγκτικό Συνέδρειο(δια το θέμα της ελαχιστοποίησης,με τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο,της μισθοδοσίας μου και της σύνταξης μου(λόγω λίαν πιθανώς διότι αναφέρω εις τις Δικαστικές Αρχές,την Αστυνομία,κ.α. Εγκληματα των Εβραίων και των Οργανώσεων τους ,ως της Μασονίας,Ιλλουμινάτι,Μοσσάντ και τα σχετικά των), η οποια σύνταξη μου είναι τώρα καθαρά περίπου 1070 ευρώ τον μήνα(Μικρότερη των περισσοτέρων επιστημόνων δημοσίων υπαλλήλων και νομίζω Μικρότερη...της καθαρίστριας εις την πρώην δημόσια υπηρεσία μου[που παίρνει επιπλέον ένσημα Βαρέων Βαρών!,δια να καθαρίζει την σκόνη από τα γραφεία και ισως να σκουπίζει το πατωμα,κ.τ.λ.]) σε συσχετισμό με τα επιστημονικά μου προσόντα,ως ενδεικτική περίπτωση, που αφορά το Δημόσιον συμφέρον & το Παγκόσμιο Συμφέρον(δια την Πρόληψη Εξαιρετικα Σοβαρών Πυρηνικών Καταστροφών) και αφορά και εμένα(ως δημόσιο υπάλληλο και ως τον πρώτο που παγκοσμίως με επιστημονική μου παρουσίαση/δημοσίευση ,από τον Μά’ι’ο 2010 εις το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονικης, αρχισε, διεθνώς,τις επιστημονικές έρευνες δια την Πρόληψη Εξαιρετικά Σοβαρών Πυρηνικών Ατυχημάτων/Καταστροφών[όταν π.χ. ένα τυπικό 1000MWe Ισχύος Πυρηνικής Σχάσεως Εργοστάσιο PWR ή BWR,κ.α. ανατιναχθεί ως Πυρηνιή Βόμβα !!!} , που θεωρητικά,σε τάξεις μεγέθους, δύναται ,μακροπρόθεσμα, να προκαλέσει εκατοντάδες εκατομύρια έως … 40 δισεκατομύρια νεκρούς Ανθρώπους,κυρίως λόγω εισπνοής της τότε παγκοσμίου διασποράς του στοιχείου ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ,διότι ένα μικρογραμμάριο(0.000001 γραμμαρίου) ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ εισπνεόμενο από άνθρωπο δύναται να του προκαλέσει την καρκινική αρρώστια,κυρίως εις τους πνεύμονες του,κ.τ.λ.

Κοινοποήση πρός : International “Atomic”(NUCLEAR!!!) Energy Agency,Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου(διότι ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Παρεμπόδιση της ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ Πυρηνικών Καταστροφών ,ιδία των Εξαιτερικά Σοβαρών Πυρηνικών Καταστροφών είναι Λίαν Υψηλό Εγκλημα κατά της Ανθρωπότητος,δια τους ανωτέρω λόγους),Αρχές της Ευρωπα’ι’κής Ένωσης,Πρεσβείες Εθνών & Άλλους...

Σχετικό είναι το βιβλίο “War for the Destruction of Intelligence” by Joseph-Christos Kondylakis,2019,publisher fylatos.com (διά ζωή μου εν Ελλάδι,κ.α.,...)

 

Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκην/Joseph-Christos Kondylakis,Πυρηνικός Φυσικός/ειδικευθείς εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά),κ.τ.λ.,

Μικράς Ασίας 13,Άγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,

τηλ+φαξ 22910-55275 , email: sifiskon@otenet.gr , Παρασκευή-17-Ιουνίου-2022. 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι

Τόν μήνα Μά’ι’ο 2022 έιχα παραγγείλει από την American Nuclear Society τρία επιστημονικά βιβλία Πυρηνικής Φυσικής/Μηχανικής,εκ των οποίων τα δύο αφορούσαν το στοιχείο ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ!!! (που σας ανέφερα προηγουμένως) δια να τα χρησιμοποιήσω εις τις επιστημονικές έρευνες μου, που κάνω δια την ΠΡΟΛΗΨΗ Εξαιρετικά Σοβαρών Πυρηνικών Ατυχημάτων/Καταστροφών, δια τις οποίες είμαι παγκοσμίως ο πρώτος που έρχισε τις επιστημονικές έρευνες εις το ΖΩΤΙΚΟΤΑΤΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ & ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΘΕΜΑ...

Το κόστος της ανωτέρω παραγγελίας μου,μαζί με τα ταχυδρομικά έξοδα,ήταν περίπου $”ΗΠΑ” 240 ($ των ΕΒΡΑΙΩΝ(Rothschilds και άλλοι) της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ “Federal” Reserve Bank(s)), που εκδίδει το “Αμερικάνικο”/ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟ!!! δολλάριο) και η American Nuclear Society μου ταχυδρόμισε τα βιβλία μέσω του διεθνούς courier DHL (η οποία όμως είχε ΚΡΥΦΟ κόστος Αισχροκερδίας, δια των εκτελωνισμό του δέματος των παραγγελθέντων βιβλίων περίπου 100 ευρώ(χωρίς το ΦΠΑ)(όπως μου τηλεφώνησε η DHL στην οικία μου και Επιπροσθέτως με το ΦΠΑ των υπηρεσίων τους 24% , ήτοι Σύνολο των ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΡΥΦΩΝ(δια τον παραλήπτη και τον αποστολέα) κόστος 124 ευρω !!...

Λόγω της Σκοπίμου ελαχίστοποίησης του μισθού μου και της σύνταξης μου σχετικά με τα επιστημονικά προσόντα μου, ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ!!! 124 ευρώ και έτσι ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ,τα ΛΙΑΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και εζήτησα από τον ταχυδρομικό διανομέα DHL να τα ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ εις την AMERICAN NUCLEAR SOCIETY(Αμερικανική Πυρηνική Κοινωνία των Πυρηνικών Επιστημόνων & Μηχανικών) και ταυτοχρόνως εζήτησα από την American Nuclear Society όταν λάβουν τα 3 επιστρεφόμενα βιβλία ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΞΑΝΑΣΤΗΛΟΥΝ φροντίζοντας να τα παραλάβω απο τα ΔΗΜΟΣΙΑ!!! ΕΛ.ΤΑ.(Ελληνικά Ταχυδρομεία) που πληρώνω μικρό κόστος εκτελωνισμού ,από μηδέν,2.5, εως περίπου 10 ευρώ και φόρο για τα βιβλία 6% ,ήτοι αναμένω να πληρώσω δια την παραλαβή των εν λόγω βιβλίων μου με τα ΔΗΜΟΣΙΑ!!! ΕΛ.ΤΑ. περίπου 20 ευρώ ή λιγότερα.

 

Επειδή το άρθρο του ποινικού κώδικα ΠΚ385(Εκβίαση),παράγραφος 3,με δεδομένο ότι νομικά βία νοήται και η ψυχολογική βία,νομίζω ότι έχει λίαν πιθανόν εφαρμογή εις την ανωτέρω αναφερθήσα περίπρωση μου κατά των υπευθύνων της courier DHL και των Ηθικών Αυτουργών(εντός και εκτός της Ελλάδος),κ.τ.λ.,διότι μου ασκήθηκε ισχυροτάτη ψυχολογική βία, δια να πληρώσω το ΜΗ Διαθέσιμο από εμένα ΚΡΥΦΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ χρηματικό ποσό των 124 ευρώ, ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ Τα ΖΩΤΙΚΟΤΑΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ,ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AMERICAN NUCLEAR SOCIETY , ΠΡΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΑΠΕΙΛΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΟΥ(ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ) και με δεδομένο ότι η διεθνής εταιρεία courier DHL ,διαπράτει τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα, εκβιάζοντας δια των εκτελωνισμό δεμάτων να πληρώση ο παραλήπτης ΚΡΥΦΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ , που πόλλες φορές πλήρωσα π.χ. 100 ευρώ κόστος εκτελωνισμου της DHL , δια προερχόμενο από την Αγγλία κόστος του βιβλίου μου περίπου 100 ευρώ με τίτλο “Criminal Misconduct in Office,Law & Politics” by Jeremy Horder,2018 και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως και εις την έντονα συναισθηματικά θυμούμενος περίπτωση που αγόρασα μία γραβάτα από το πανεπιστήμιο του McGill του Καναδά που τελείωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και για την γραβάτα του McGill University,Canada πλήρωσα στο κατάστημα του Πανεπιστημίου McGill CANADIAN $ 60 και η DHL μου ζήτησε ΕΠΙΠΛΕΟΝ δια τον Εκτελωνισμό της 100 ευρώ και εζήτησα από την DHL να την ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ πίσω διότι ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 100 ευρώ δια μία γραβάτα,ενώ ταυτοχρόνως επικοινώνησα με το Πανεπιστήμιο μου McGill στον Καναδά και τους εξήγησα διατί επιστρέφω πίσω την γραβάτα του McGill και τότε το ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΥ McGILL μου έγραψαν να ειδοποιήσω την DHL να μου παραδόση την γραβάτα μου ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΥ McGILL ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ τα 100 ευρώ ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΓΡΑΒΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΑ!!! ΤΗΝ ΓΡΑΒΑΤΑ ΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΥ McGILL ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΚΛΑΨΑ ΠΟΛΥ...

Επειδή, η courier DHL , με το να βάλη Ψυχολογικής Βίας Εκβιασμό ΦΡΑΓΜΟ μου εις την αποδοτικότητα των επιστημονικών μου ερευνών δια την ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ,νομίζουμε ότι επιπλέον κάνει ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, διότι με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ(ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ) το να συμβούν Εξαιρετικά Σοβαρά Πυρηνικά Ατυχήματα/Καταστροφές,δια τα οποία γράψαμε προηγουμένως,κ.τ,λ.

Επίσης,νομίζουμε ότι ο Εισαγγελεύς μελετόντας πολυ προσεκτικά εις εύρως και βάθος την περίπρωση μου ,δύναται επιπλέον πιθανότατα να βρεί πολλα επιπλέον Εγκλήματα να συμβαίνουν από την DHL και από τους υπευθύνους ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ που αφορούν την μισθοδοσία και σύνταξη μου και ζωή μου εις την Ελλάδα,κ.α.,κ.τλ.

Δια τους ανωτέρω λόγους

Αιτούμαι σε Όλους τους παραλήπτες να πράξουν τα Δέοντα....

 

Με ευγενικούς χαιρετισμούς

Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης

Πυρηνικός Φυσικός,

ειδικευμένος εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά),κ.τ.λ.

Link to comment
Share on other sites

ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

(Διότι ΑΜΕΣΑ αφορά την Ζωή ή την σωματική ακεραιότητα Δικαστικων Λειτουργών,Αστυνομικών,Καθηγητών Πανεπιστημίου και αθώων πολιτών που Αντίκεινται στα διεθνή ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ & ΑΝΤΙΦΑ Συμφέροντα,κ.τ.λ.)

 

Πρός τις Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών} Αθηνών,Ελληνική Αστυνομία,Ε.Υ.Π.,Interpol,Europol,Eurojust,EPPO,Ευρωπα’ι’κής Ένωσης εξουσίες, Πρεσβείες Εθνών και Αλλού

 

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανό Ορθόδοξο ‘Έλλην,τέως Δημόσιος υπάλληλος,Πυρηνικός Φυσικός,κ.τ.λ.,τηλ+φαξ 22910-55275

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΝΗΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ

ΑΒΜ : ΔΚ22-146

Υπό θεώρηση πιθανώτατα των άρθρων του ποινικού κώδικα 187Α,187,134,310, 299,καί πάρα πολλών άλλων άρθρων του ποινικού και άλλου δικαίου,που δύναται να βρεθούν κατά τις ποινικές,κ.α. ανακρίσεις και εις τους ειδικούς ποινικούς νόμους καί αλλού, ως ΔΙΑΡΚΕΣ !!! Εγκλημα και σε πιθανοτάτη συνέχεια προηγουμένων ΕΒΡΑΙΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ Τρομοκρατικών οργανώσεων ,όπως ενδεικτικά της 17 Νοέμβρη, που ενδεικτικά ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Λεσπέρογλου ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΕ τον ΑΡΧΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ Χριστόδουλο Ξηρό[σελίς 196 του επομένου βιβλίου] (Μελετήστε πάρα πολύ προσεκτικά το σχετικό βιβλίο ‘ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” του Αθανασίου Κ. Στριγάς,2003,εκδόσεις “Νεά Θέσις”(Το οποίο βιβλιοπωλείο πολλές φορές το έκαψε η Εβραιοελεγχόμενη Τρομοκρατία) και το οποίο βιβλίο αποκαλύπτει την Ισχυρωτάτη επίδραση των Εβραίων στην Τρομοκρατία και πιθανοτάτη συσχέτιση με κορυφαίους Πολιτικούς της Ελλάδος,κ.τ.λ.....Επιπλέον δέον να τονίσουμε ότι σχεδόν Όλοι οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος(και σκεφθήτε την αποτελεσματικότητα της ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑΣ,κ.τ.λ.) μετά το 1974(με εξαίρεση πιθανόν τον Δρ Κώστα Καραμανλή ,τον νεώτερο) ήταν/είναι ΕΒΡΑΙΟΙ ή/και Μασόνοι (Εβραιοελεγχόμενη οργάνωση) ή/και ΕβραιοΔουλοι και παρομοίως πιθανόν παρόμοια ισχύουν δια πολλούς Προέδρους της “Ελληνική” Δημοκρατίας(ενδεικτικό όταν τηλεφωνήτε εις την Προεδρία της “Ελληνικής” Δημοκρατίας,διαρκώς δια έτη σου απαντάνε,εδώ Προεδρία της Δημοκρατίας , και λείπει !!! η πιό Σπουδαία (λέξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ !!1 (Συχνότατη μου προσωπική εμπερία και ο νοών νοήτω...).Ενδεικτική πηγές η εφημερίς “Ελεύθερη Ωρα”,το Ιντερνετ,σχετικά βιβλία,κ.α.,κ.τ.λ.)

Ως εκ τούτου οι ανωτέρω ανώτατοι άρχοντες της Ελλάδος ελέγχονται ισχυρώτατα από τους Εβραίούς και προφανώς από την Εβρα’ι’κή μυστική υπηρεσία Κατασκοπείας/Δολιοφθορών/Δολοφονιών/Deception Mossad και δια τούτο αναμένουμε πιθανότατα πρωτίστως να εξυπηρετούν τα ΕΒΡΑ’ΙΚΑ !!! Συμφέροντα(ενδεικτικά δια τούτο δεν συλλαμβάνονται(εκτός κάποιων μεσαίων στελεχών της 17Ν) για δεκαετίες οι Τρομοκράτες και οι Αναρχικοι και η ΑΝΤΙΦΑ ή άν συλλάβουν κάποιον έχω ακούσει ότι έρχεται διαταγή εκ “των άνωθεν” και τον αφήνουν ελεύθερο(ιδίως επί Σύριζα) και δια τούτο Δεν έκαναν σχεδόν καμία ανάκριση δια τους με πολύ μεγάλη ακρίβεια Προμελετημένους Φόνους των Δύο οπαδών του πολιτικού κόμματος “Χρυσή Αυγή”(λίαν πιθανόν & λογικά αναμενόμενο από δολοφόνους της Εβρα’ι’κής μυστικής υπηρεσίας Μοσσάντ ή υποτακτικών της) , που τα εν λόγω Εβρα’ι’κά ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΗ Συμφέροντα ως ΔΙΑΡΚΕΣ Εγκλήμα από το 1974 και ίσως πρίν (π.χ. από το 1973(ή πρίν0 που πήγα να υπηρετήσω την Στρατιωτική μου θητεία) επιχειρούν ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ !!! ΜΑΣ (Σχετικά αρθρα Συντάγματος μας 1 παραγρ. 3,3,120),Κ.Τ.Λ. (Σχετική πληροφόρηση υπάρχει εις τις προηγούμενες επικοινωνίες μου με τις Εισαγγελείες Αθηνών,τις Βασιλική Ολλανδική & Καναδική Πρεσβείες εν Ελλάδι,εις την εφημερίδα “Ελεύθερη Ωρα’”,εις βιβλία,εις το Ιντερνετ,εις την αναφορά μου [4] και αλλού).

 

Σχετική βιβλιογραφία(books) είναι η κάτωθι :

[1] “UNMASKING ANTIFA:Five Perspectives on a Growing Threat” by Kyle Shideler, Gabriel Nadales,Erin Smith,Matthew Vadum,J. Michael Waller, 2020 .

[2] “UNMASKED:INSIDE ANTIFA’ RADICAL PLAN TO DESTROY DEMOCRACY”(ΑΜΕΣΑ ΥΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΚ134(ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ) by Andy Ngo,2021

[3] Επιπλέον δια περισσοτερη σχετικη πληροφοριση ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ(REFERENCES) ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ,Κ.Ο.Κ. Αξιότιμοι Δικαστικοί Λειτουργοί,Αστυνομικοί,Ε.Υ.Π.,Έλληνες Πολίτες

 

Ως ευρύτατα είναι γνωστό παγκοσμίως, ο μέγιστος εχθρός των Εβραίων ήταν ο Χίτλερ και ο Ναζισμός & Φασισμός . Οι Εβραίοι συνηθέστατα χρησιμοποιούν την λέξη “Φασίστας” δια να δηλώνουν ταυτόχρονα μαζί τους Ναζιστές και Φασιστές.

Συνεπώς είναι λογικώτατο ότι οι Εβραίοι δημιούγησαν και ελέγχουν και συντονίζουν από την κορυφή των ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ Οργανώσεις και κινήματα , που συλλογικά αποκαλούνται διεθνώς ΑΝΤΙΦΑ(Αντι-Φασιστικό κίνημα και Οργάνωση(εις)).Μελετήστε προσεκτικά το [1]+[2] και λογικά Σκεφθήτε...

 

Από την αναφορά,βιβλίο,[1],αναφέρω σχετικά

1. σελίς 23 , εις τις Η.Π.Α. η ΑΝΤΙΦΑ έχει χαρακτηριστεί ως ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Οργάνωση,ήτοι

page 23,“The Federal Bureau of Investigation(F.B.I.) would currently classify ANTIFA members as “anarchists extremists” in the context of countering violent extremism/domestic TERRORISM” ,also,

...the Bureau(F.B.I.)’ legal responsibility to investigate interstate subversive threats to the Constitution and to enforce the internal security provisions of U.S. federal law,which are DIRECTLY applicable to ANTIFA”

2. page 25 “The Ultimate goal of ΑNTIFA’s elder SPONSORS(VERY POSSIBLY JEWS AS SOROS,see also page 85 of this book),ITS LEADERS,its members,and its adherents is to OVERTHROW the United States CONSTITUTION through VIOLENCE”,ήτοι εις την Ελλάδα το άρθρο του Ποινικού κώδικα ΠΚ134 περί ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ...

3. page 38 “Countless (University) Professors pedal this type of misinformation (violent antifascist politics) to students and,sometimes,engage in ANTIFA tactics. Therefore,these Professors can be considered regional influencers or leaders within the antifascist movement”

4. page 41 “Recruitment can take different forms,including in person and online recruitment”

5. page 65 “One of ANTIFA ‘s most underestimated allies is the National Lawyers Guild (NLG), a far-left legal organization association...earned their reputations at court defending violent radicals”

6. page 66 , “ARMED protesters are appearing at ANTIFA actions”

7. page 68 “We(ANTIFA) use gun culture as way to relate to people...guns are fine,but racism is not”

8. page 69 “Part of this outreach is conducted by OFFERING FIREARMS TRAINING...”

9. page 71 “Law enforcement should remember that when ARMED ANTIFA...are prepared to use firearms...they absolutely include “law enforcement””

10. page 73 “We may not always be able to change someone’s beliefs,BUT WE SURE AS HELL can make it politically (ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΒΑΛΑΝΕ ΤΗΝ “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ” στην ΦΥΛΑΚΗ),socially,economically(όπως εμένα) and sometimes PHYSICALLY(meaning MURDER him/her) Costly to articulate them.” 11. page 80 “...ANTIFA does have an ORGANIZED and international fundraising structure: an organization called the INTERNATIONAL ANTI-FASCIST DEFENCE FUND”...ALSO READ IN PAGES 85,87 OF THIS BOOK FOR JEWS!!!,AS SOROS,FUNDING ANTIFA... 12. PAGE 91 “ANTIFA BECAME MORE ORGANIZED AND MORE MILITANT !!! during the last years of the Obama administration...In the late 2015 or early 2016 the F.B.I. and the Department of Home Security(DHS) began investigating ANTIFA...to determine whether the U.S.-based anarchist might start committing TERRORISM BOMBING like...in GREECE... 13. page 92 “The ANTIFA/BLM networks reside in much broader backdrop of MILITANT INTERNATIONALIST...” 14. page 104 “German domestic intelligence has a warning: ANTIFA and its allies ARE GOING TO GET MORE DESTRUCTIVE AND MORE VIOLENT...SERIOUS PHYSICAL INJURIES TO VICTIMS UP TO POSSIBLE DEATH ARE ACCEPTED with approval”

Από το βιβλίο της αναφοράς [2] αναφέρουμε :

1. page 158 “Using a radical bookstore as a front for extremist ANTIFA Training...”

2. page 161 “Rose City ANTIFA ,prospective members were also told to TRAIN IN HANDLING AND FIRING FIREARMS...ITS MEMBERS WEAR MILITARY STYLE GEAR AND OPEN-CARRY PISTOLS AND SEMIAUTOMATIC RIFLES...THEY CALL THEM SELVES ANTI-FASIST,anti-capitalist,ANTI-NATION-STATE,AND PRO GUN...THEY ARE ARMED ANTIFA WHO HAVE TRAINING TO KILL...”

3. page 166 “...THREATENED...WE KNOW WHERE ALL YOU CHILDREN LIVE THROUGHT THE COUNTRY...WE KOW EVERYTHINNG ABOUT YOU ...WE KNOW WHERE YOU SLEEP AT NIGHT.”..ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΑΝΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2022 .ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ “ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΙΣΟΥΝ ΤΥΧΕΡΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΤΥΧΟΙ, ΚΑΙ Ο ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΡΑΓΕΙ, ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ... 4. page 209 “Much of ANTIFA’s PROPAGANDA is explicit and in your-face.The chants,THE GRAFITI,and symbols.They can show up anywhere...”

Με την έννοια της αποδόσεως της Δικαιοσύνης,

παρακαλούμε ΑΜΕΣΑ Σκεφθήτε και πράξετε ΟΛΑ τα Δέοντα,Εθνικά & Διεθνώς

Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης,κ.τ.λ.

Link to comment
Share on other sites

Πρός το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ+ΛΑΟ ΤΟΥ(Άρθρο 1 παραγρ. 3 του Συντάγματός μας) ΚΑΙ πρός τις Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών ΚΑΙ σε Άλλους και πρός τον αποχωρούντα πρός την σύνταξη του Αξιότιμον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κύριον Βασίλειος Πλιώτας,δια να μας θυμάτε και να τον θυμόμαστε...

 

 

Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανό Ορθόδοξο Έλλην,Πυρηνικός Φυσικός,κ.τ.λ.,Μικράς Ασίας 13,Άγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,

τηλ+φαξ 22910-55275 , Σάββατον-25-Ιουνίου-2022

 

Σχετικά είναι οι σχετικές μου Αναφορές & Μηνήσεις πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου,Εφετών,Πρωτοδικών] των Αθηνών και λοιπές σχετικές επικοινωνίες μου.

 

Αξιότιμοι Κύριοι+Κυρίες

 

Τό άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος μας περιγράφει την μορφή του δημοκρατικού πολιτεύματος μας και η παράγραφος του 3 ρητά γράφει “ΟΛΕΣ !!! οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό(του,τούς Έλληνες Πολίτες!!!),υπάρχουν υπέρ αυτού ΚΑΙ ΤΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) ΕΘΝΟΥΣ!!! και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.”

 

Το άρθρο του Ελληνικού ποινικού κώδικα 134 (ΠΚ134) περί ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ γράφει “Οποιος επιχειρεί με βία(νομολογιακά θεωρήται σωματική ή/και ψυχολογική βία(π.χ. μέσω εκπομπών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας) ή/και με άλλους τρόπους) ή απειλή βίας να καταλύσει,να μεταβάλει,να αλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό,διαρκώς η προσκαίρως το δημοκρατικό πολίτευμα[ΑΡΘΡΟ 1 του Συντάγματος μας]...ήτοι ενδεικτικά ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!!! ΜΑΣ...τιμωρείται με ΙΣΟΒΙΑ !!! Κάθειρξη.

 

Από το 1974 ,ως ΔΙΑΡΚΕΣ!!! Εγκλημα έως σήμερον,αρχίζει ο ισχυρώτατος πόλεμος δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ!!! του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μας,και αρχίζει η πιθανότατα ΕΒΡΑΙΟελεγχόμενη Τρομοκρατία στην Ελλάδα, δια να καταλήσουν την Δημόσια Τάξη και να ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ και να ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ(ΠΚ134),ήτοι ενδεικτικά από τον Αρχι-Μασόνο υπουργό Ράλη που καταργεί την ΥΠΕΡΝΟΗΜΟΝΑ!!! ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΡΙΒΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ & ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΝΝΟΙΩΝ & ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ σύστημα της Ελληνικής γλώσσας,κ.τ.λ. ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟ/ΕΘΝΙΚΗΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ από πολλά ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΟΣ!!! ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,Κ.Α., όπως ενδεικτικά από το Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ!!! Παιδείας(Το Μέλον του Εθνους μας), την Προεδρία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ!!! Δημοκρατίας,την Προεδρία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ!!! Κυβέρνησης,κ.τ.λ.,από Δικαστικά έγγραφα που,λόγω του ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΟΥΣ!!! Συνταγματικού άρθρου 1 παραγρ. 3 ΠΡΕΠΕΙ!!! να είναι εις ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!+ΛΑΟΥ !!! ΤΟΥ,κ.α.,κ.τ.λ.

ΚΑΙ από τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου(ενδεικτικά ψάξτε τί συμβαίνει με Καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου που είναι/ήταν Υπουργοί,Προέδροι της “Ελληνικής?” Δημοκρατίας,κ.α. ,που(με τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο,αν και εγώ νομίζω πιθανότερος είναι ο δόλος σκοπού) εις τα πανεπιστημιακά βιβλια των ΔΕΝ αναλύουν σχεδόν καθόλου το ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 παράγρ. 3 με την έννοια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!,και ίσως ελάχιστα αναλύουν και το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος μας το άρθρο 120 και σχεδόν ποτέ Δεν γραφουν επαρκώς δια τις ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ!!! ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,κ.τ.λ. και από Πρωθυπουργούς της Ελλάδος(ενδεικτικά πιθανότατα ο κ. Τσίπρας),Προέδρους της “Ελληνικής” Δημοκρατίας (ενδεικτικά λίαν πιθανόν ο κ. Παυλόπουλος) και πολλοί άλλοι Υπουργοί, “κορυφαίοι”/ΥΠΕΡΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟΙ Δημοσιογράφοι,κ.α. που ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ισχυρώτατα προωθούν τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ!!! του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! ΜΑΣ μέσω “ανοικτών συνόρων” δια ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ αριθμό εισόδου εις την Ελλάδα μας ΛΑΘΡΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ που ισχυρώτατατα υποστηρίζονται από ΕΒΡΑΙΟΥΣ(ενδεικτικά ο Σόρρος Διεθνής Χρηματιστής) & ΕΒΡΑΙΚΕΣ Οργανώσεις(ενδεικτικά ΜΗ Κυβερνητές Οργανώσεις) και ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ(ΠΚ134,κ.α.,κ.τ.λ.)

Σχετικές πηγές,ενδεικτικά είναι η εφημερίς “Ελευθερη Ωρα”,προηγούμενες σχετικές επικοινωνίες μου με Εισαγγελείες Αθηνών,κ.α.,,Ιντερνετ, βιβλία, κ.α),ενδεικτικά παρακολουθήστε το Ιντερνετ βίντεο του τέως Προέδρου της “Ελληνικής?” Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου,για το super-υπέρ καλοσώρισμα των λαθρο-ματαναστών στην Ελλάδα μας από αυτόν...

https://www.youtube.com/watch?v=2g8lZPO1LTc

και πολύ προσεξετε την φωτογραφία του τέως Προέδρου της “Ελληνικής?” Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου μέσα σε ΕΒΡΑΙΟ-Μασονική!!! Στοά...και ο νοών νοήτω...

https://www.pentapostagma.gr/arheio/994520_se-teleti-mesa-se-masoniki-stoa-o-ahilleas-karamanlis-me-ton-ypopsifio-ptd-prokopi

Επίσης πάρα πάρα πολύ προσέξτε και ερευνήσετε το ,το ότι μετά το έτος 1974 και πρίν το 1967 ,και απο το 1967-1973 π.χ. ο Μασόνος Πατακός, ΟΛΟΙ !!! σχεδόν οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος(και Σκεφθήτε τhν Πρωθυπουργικη ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ!!!,κ.τ.λ ,θυμηθήται ότι ο ΕΒΡΑΙΟΣ Ανδρέας Παπανδρέου ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΟΛΕΣ!!! τις ουσιαστικές εξουσίες του Προέδρου της Ελληνικής Δημόκρατίας και εισήγαγε την ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ Του Πρωθυπουργού...), ήταν/είναι ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ή/και Μασόνοι ή/και ΕβραιόΔουλοι και παρόμοια λίαν πιθανως αναμένονται να ισχύουν και δια τους Προέδρους της “Ελληνικής ή Εβρα’ι’κής?)” Δημοκρατίας(ή κεκαλυμένης Εβρα’ι’κής Σατανικής(καμπαλά,κ.τ.λ.) Παγκοσμίου ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑΣ!!!?)...

κ.α,κ.α.,κ.α.(που μπορούν να βρούν οι Εισαγγελείες με θάρος και νοημοσύνη ερευνόντας ,και ομοίως και ο Ελληνικός Λαός),κ.τ.λ.,κ.τ.λ.,κ.τ.λ.

Επιπλέον ΘΕΜΕΛΕΙΟ του Ελληνικου ΕΘΝΟΥΣ είναι η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ !!! και από τους πρώτους!!! νόμους που πέρασε ο ΕΒΡΑΙΟΣ Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήλθε εις την εξουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος ,το 1980, ήταν Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΧΙΑΣ!!! και η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ γάμου και αργότερα η Super-Υπερ-Απλοποίηση του Διαζυγίου!!! και μετά ΙΣΧΥΡΩΤΑΤΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ!!! παρουσίαζαν/δημοσίευαν παραγωγές ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΩΤΑΤΑ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ ,ΣΥΧΝΑ ΩΣ ΕΞΥΠΝΑΔΑ,ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΡΝΕΙΟ!!! και οι Διεθνείς ΕΒΡΑΙΟΙ ήταν πιθανότατα αυτοί που κατάργησαν για τις γυναίκες τα προσφωνήματα Mrs(Κυρία Παντεμένη),Miss(Δεσποινής,απάντευτη) και τα αντικατέστησαν παγκοσμίως με το προσφώνημα Ms(υπονοών,ΜΗΝ ψάχνεις άν είναι παντρεμένη ή απάντρεπτή,κάνε ελευθερα σεξ μαζί της) ,κ.τ.λ. και οι…επιθυμούντες να είναι μοντέρνες!! κυρίες στην κορυφή της Ευρωπα’ι’κής Ένωσης και εις τον “δυτικό” κόσμο σήμερα,με Μηδενική!!! σχετική σκέψη τους αλλά απλά για να είναι μοντέρνες!!! και σύμφωνες με τα ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ Μ.Μ.Ε. χρησιμοποιούν σχεδόν ΟΛΕΣ το προσφώνημα Ms …

Επιπλέον τα ΕΒΡΑΙΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,μαζί με την ΕΒΡΑΙΟ προωθούμενη σχετική νομοθεσία ΙΣΧΥΡΩΤΑΤΑ προσπαθούν να ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ!!! που ειναι ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ!!! πυλώνας του Ελληνικού ΕΘΝΟΥΣ μας ,σε ΟΛΑ!!! τα Ελληνικά Συντάγματα και εις το νύν Σύνταγμα την εισαγωγή του και το άρθρο του 3 .

Επιπλέον μετά την είσοδο του ΕΒΡΑΙΟΥ Ανδρέα Παπανδρέου το 1980 κατέστρεψε την Λίαν Ισχυρή ΕΛΛΗΝΙΚΗ επιχειρηματικότητα και την αντικατέστησε με ΜΗ αναγκαία ΕΒΡΑ’Ι’ΚΑ ΔΑΝΕΙΑ!!! και μετά οι ΕΒΡΑΙΟΙ ή/και Μασόνοι ή/και ΕβραιοΔουλοι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος δημιουργησαν την Τεράστια Οικονομική Κρίση περίπου το 2010 αφού προηγουμένως με το ΚΑΛΠΙΚΟ/ ΕΒΡΑΙΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Αρπαξαν Ολες τις Οικονομίες των Ελλήνων και μετά ΕΒΡΑ’Ι’ΚΕΣ επιχειρήσεις ανέλαβαν να αρπάξουν και τα σπίτια των Ελληνων και μετά να καταστέψουν πλήρως και την ΕΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΑΜΑΤΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΡΝΕΙΑ,κ.τ.λ.

(Μελετήστε σχετικά την Εβρα’ι’κή θρησκεία του Super-Υπερ-Ρατσισμού εναντίων ΟΛΩΝ των Gentiles(ΟΧΙ εβραίων) Ταλμούδ και την Σατανική των θρησκεία της καμπαλά της Μαύρης Μαγείας και του Σατανισμού και των Υπερ-Τρομακτικών και Υπέρ-επωδύνων δια το αθώο θύμα Ανθρωποθυσιών στον Σατανα!!! και μελετήστε πολύ προσεκτικά τα βιβλία “ΕΒΡΑΙΟΙ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ” του Κωνσταντίνου Πλεύρη,εκδόσεις Ηλεκτρον,2019 και την “Μασονία στην Ελλάδα” του Κώστα Τσαρούχα,εκδόσεις Πεδίον,2012 και τα “Πρωτόκολα των σοφών της σιών” επιμέλεια Αρχιμανδρίτου Βασιλόπουλου,εκδόσεις εφημερίδος “Ορθόδοξος Τύπος”)

Επιπλέον καταλάβετε καλά τον Ρατσισμό εναντίων των Ελλήνων που εισαγάγανε εις τον Ελληνικό ποινικό κώδικα , όπου οι ‘Ελληνες Πολίτες αντιμετωπίζονται πολύ αυστηρώτατα από τους Αλλοδαπούς , με αυξημένες ποινές , που εισήγαγαν μέσω της Ευρωπα’ι’κής Ένωσης εις το ΕΘΝΙΚΟ!!!(Αρθρο 1 παραγρ. 3 Συντάγματος μας) δίκαιο οι Διεθνείς ΕΒΡΑΙΟΙ μέσω “ΑντιΡατσιστικών” νόμων δια να δρούν οι Εβραίοι χωρίς καμία αντίσταση , ενώ να καταδικάζετε συχνά καθένας που λέει ή γράφει κάτι αντίθετο στα Εβρα’ι’κά Συμφέροντα και να ΜΗΝ ερευνά την Αληθινή ιστορία των Παγκοσμίων Πολέμων,Κ.Τ.Λ.,Κ.Τ.Λ.,Κ.Τ.Λ.

 

Επίσης,από τότε που πήγα να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία(ενδεικτικά ,πιθανόν επειδή είμουν Αριστούχος φυσικός,με πτυχίο αυτοδίτη 2 αστέρων από την Δημόσια ΕΟΥΔΑ, με έβαλαν στην βασική μου εκπαίδευση να καθαρίσω υπόνομο με Σκατά!! και να βρωμάω μετά συνεχώς για μιά εβδιμάδα,κ.τ.λ.) ,διότι από τον Ιούνιο του 1973(και ίσως πρίν) ,ΙΣΧΥΡΩΤΑΤΑ προωθούσαν ως ΔΙΑΡΚΕΣ!!! Εγκλημα έως σημερα τον ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ!!! ΤΗΣ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ) ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ!!! (μελετήστε πολύ προσεκτικά το βιβλίο μου με τίτλο “WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE” by Joseph-Christos Kondylakis,2019, publisher fylatos.com ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΘΙΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, κύριως με τις παραγωγές της Τηλεοράσεως(που οι παραγωγές της ισχυρώτατα “μυρίζουν” σαν οχετός Σκατών!,που προκαλούν άμεσα τον εμετό σε κάθε διανοούμενο...) και των άλλων Μ.Μ.Ε. και

με ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ της ΥΠΕΡ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ!!! ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ!!!,ως ξεχωριστό εξεταστέο μάθημα, από τις Εισαγωγικές εξετάσεις των Πανεπιστημίων μας ΚΑΙ επίσης ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΛΙΑΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ,Κ.Α.,Κ.Τ.Λ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ , δια να ΜΗΝ!!! ΓΙΝΟΥΝ ΥΨΗΛΑ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΛΥΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ!!! ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και και Υπουργός του Σύριζα να λέει επίσημα από την τηλεόραση την πολιτική του Σύριζα “Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΤΣΙΝΙΑ!!!” και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΔΟΛΟ ΣΚΟΠΟΥ μετατρέποντας τους ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ Επιστήμονες σε Ζητιάνους!!!(π.χ. εμένα) και κάνοντας SUPER-ΥΠΕΡ-ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΤΟΥΣ...ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ και … τούς συνήθως ΑΓΓΡΑΜΑΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ που πέρνουν ενδεικτικά 3000 ευρώ σε 3 ημέρες για να βάψουν την πρόσοψη του σπιτιού σου ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ!!!

και τους αμόρφωτους Λυμενεργάτες να έχουν απόδοχές πολλές φορές,όσο θυμάμαι από αυτά που έχω διαβάσει, πολύ μεγαλήτερες των αποδοχών του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων μας,κ.τ.λ., ...ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΤΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕ ΔΟΛΟΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΕΒΡΑΙΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ!!! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ,κ.τ.λ.

(Που είναι και τι κάνει το Ελεγκτικό Συνέδρειο; και οι Εισαγγελείες;(ή Φοβούνται την μετάθεση των στον Έβρο ή τον Θανατον τους ή μελών της Οικογενείας των από ΕΒΡΑΙΟΕλεγχόμενες Τρομοκρατικές Οργανώσεις(μελετήστε την σχετική Μύνηση μου me ΑΒΜ : ΔΚ22-146 πρός την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών),

,κ.α.,κ.τ.λ.,ενώ δυστυχώς ο Ελληνικός Λαός είναι σχεδόν πλήρως Υπνωτισμένος και ισχυρότατα Ηλιθιοποιημένος(π.χ. οι άνδρες με μπύρα,ποδόσφαιρο και ουρλιακτά και οι γυναίκες από τα τις σαπουνόπερες της τηλεόρασης να μαθαίνουν ότι οι μοιχία είναι το normal και την “εξυπνάδα” του ΕΒΡΑ’Ι’ΚΟΥ πολυδιαφημισμένου μοντέρνου να είναι “Ελεύθερες(για άμεσο Σεξ) και Ωραίες... ),Κ.Α.,Κ.Τ.Λ.

Link to comment
Share on other sites

To: The Prosecutor of The International Criminal Court,INTERPOL,EUROPOL, EUROJUST,EPPO,Criminal Prosecutions of [Supreme Criminal Court,Second instance Criminal Court,First instance Criminal Court] in Athens,Greece,Others

 

C.C. The Royal Netherlands Embassy+The Canadian Embassy+The German Embassy, in Greece

 

From: Joseph-Christos Kondylakis,Gentile(NOT jew),Nuclear Physicist,e.t.c.,

Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece,

tel+fax:+30-2291055275 , Friday-1-July-2022

 

Your relevant documents are the following:

 

[1] JEWS/ILLUMINATI/FREEMASONS & RELATED TO THEM CONTINUOUS!!!,FOR CENTURIES,CRIME OF HIGH TREASON TO DESTROY GENTILES’ FAMILY & GENTILES’

RELIGION(S) & GENTILES NATION(S),E.T.C. [please refer to my relevant communications & elsewhere,e.t.c]

[2] CONTINUOUS CRIME OF HIGH TREASON (ΠΚ134,PK134) TO ANNIHILATE!!! THE GREEK NATION!!!,REFER TO MY LAW ACTION TO THE CRIMINAL PROSECUTION OF THE FIRST INSTANCE CRIMINAL COURT IN ATHENS,GREECE,REGISTERED AS 19288/27-6-2022

[3] MY LAW ACTION AGAINST SATANIC!!! JEWS/ILLUMINATI/FREEMASONS & RELATED TO THEM TO THE FIRST INSTANCE CRIMINAL COURT IN ATHENS,GREECE REGISTERED AS ABM : DZ2021,ΔΖ2021/70012 ...

[4] MY PETITIONS TO EUROPEAN PARLIAMENT ,WHICH ,IN ANY WAY(S), IN THEIR MAIN TEXT OR/AND IN THEIR REFERENCES,E.T.C. OR/AND IN THEIR ATTACHED FILES,E.T.C. REFER AGAINST JEWS & THEIR CONTROLLED SECRET ORGANIZATIONS AS ILLUMINATI/FREEMASONS & RELATED TO THEM ,E.T.C.

[5] MY LAW ACTION TO THE PROSECUTION OF THE FIRST CRIMINAL COURT IN ATHENS,GREECE WHICH REFER TO JEWS PROMOTING HIGH TERRORISM!!! AGAINST GREECE AND AGAINST TO MOST GENTILES(NOT jews) NATIONS, REGISTERED AS DK22,ΔΚ22-146 ...

[6] THE BOOK “THE PROTOCOLS OF ELDERS OF ZION” ABOUT THE JEWS’ WORLDWIDE SATANIC!!!(FROM JEWS’ KABALLAH RELIGION OF BLACK MAGIC & SATANISM & HUMAN SACRIFICES TO SATAN!!!,E.T.C.) DICTATORSHIP !!!....

[7] OTHERS MY RELEVANT COMMUNICATIONS TO THE ROYAL NETHERLANDS EMBASSY & THE CANADIAN EMBASSY & THE GERMAN EMBASSY IN GREECE AND TO THE PROSECUTIONS OF [SUPREME CRIMINAL COURT,SECOND INSTANCE CRIMINAL COURT,FIRST INSTANCE CRIMINAL COURT] IN ATHENS,GREECE & ELSEWHERE

 

OUR THEME IS: HUGE CRIME AGAINST HUMANITY FROM JEWS!!! (OFTEN IN THE TOP) TO FULLY DESTROY,WORLDWIDE,THE GENTILE(S) FAMILY(IES),E.T.C. AND AS A SPECIAL HUGE CATASTROPHIC CASE TO DESTROY THE COMMUNICATIONS RIGHTS BETWEEN DIVORCED/SEPARATED PARENT AND HIS/HER CHILD(REN) AND SO CAUSING TO THEM ULTRA HUGE DAMAGES, E.T.C.,E.T.C,...

 

Dear Sir(s) OR Madam(s)

 

Starting by extremely careful studying of my above mentioned references (and their references and the references of their references and so on) and after their Very Careful Thinking, consider our present THEME ,mentioned above...and

Also

By considering that THE HUMAN FAMILY IS THE MOST FUNDAMENTAL ENTITY OF THE HUMAN LIFE AND VERY STRONGLY LEGALLY PROTECTED FROM THE LEGISLATIONS OF THE UNITED NATIONS,THE COUNCIL OF EUROPE,THE EUROPEAN UNION,IN GREECE AND I THINK IN ALL GENTILES’ NATIONS AND BY CONSIDERING THAT THE DESTRUCTION OF HUMAN FAMILY CAUSE ULTRA HUGE CATASTROPHIC CONSEQUENCES TO FAMILY’ CHILDREN,PARENTS,GRANDPARENTS,RELATIVES AND TO GOOD FAMILY’ FRIENDS AND ALSO TO THEIR SOCIAL WORLD , THEREFORE THE DESTRUCTION OF HUMAN FAMILY MUST BE ALSO THE HEAVIEST CRIME AGAINST THE PSYCHOLOGICAL & SOMATIC HEALTH & IN CASES DEATH OF THE MEMBERS OF THE FAMILY, AND THEREFORE MUST!!! BE PUNISHED F.E. IN THE GREEK PENAL LAW ARTICLE 310 (HEAVY DAMAGE TO HUMAN HEALTH) WITH AT LEAST 9 YEARS IN PRISON) AND ALSO CONSIDER THE JEWISH CONTINUOUS HUGE CONSPIRACY FOR CENTURIES TO FULLY DESTROY THE GENTILE(S) FAMILY(IES) AND ALSO TO HUGE DESTROY THE CHILDREN & THEIR PARENTS COMMUNICATIONS AFTER THEIR SEPARATIONS (F.E. CONSIDER THE ULTRA CRITICAL CASES, BY DESTROYING OR BY BLOCKING OR/AND BY LEGALLY AVOIDING TO ULTRA EFFECTIVELLY PROTECT THE CHILD(REN)+HIS OR HER PARENT(S) VERY EFFECTIVELY & VERY EFFICIENTLY THEIR CONTINUOUS!!! COMMUNICATIONS RIGHTS,WITH FULL SPECIFIC & WITH PROOFS LEGAL & TRIAL COURT & LEGISLATION DECISIONS, WITH ACCURATE LOGICAL & EMOTIONAL REASONING!!! AND WITH ACCURATE LOGICAL & EMOTIONAL JUSTIFICATION(S)!!! IN LEGAL DECISIONS OR/AND PROTECT THE GENTILES(NOT jews) FROM THE ENEMIES OF HUMANITY(JEWS,REF. [1]-[7],E.T.C.) TO BLOCKING THE LEGAL PUBLICATIONS FOR PROTECTION OF THE ABOVE MENTIONED RIGHTS OR/AND BY BLOCKING THE VERY EFFICIENT & EFFECTIVE CREATION OR/AND USE OF LEGISLATION, WHICH REFER TO THE ABOVE CHILD(REN)+PARENT(S) CONTINUOUS COMMUNICATIONS RIGHTS,E.T.C.,OR/ AND PROTECTING FROM JEWS(IN THE TOP) PROMOTING HOMOSEXUALITY & DRUGS AND THE JEWISH PSYCHIATRY IN ORDER TO FULLY DESTROY THE HEALTY NATURAL GENTILES FAMILY AND ALSO THE GENTILES(AS THE JEWISH RELIGION LAWS OF TALMUD ORDER THE JEWS TO DO),E.T.C. …

 

IN INTERNATIONAL CONSIDERATIONS MUST BE VERY OBVIOUS!!! TO BE THE ABOVE MENTIONED, A HUGE CONTINUOUS CRIME AGAINST HUMANITY!!!,UNDER THE CONSIDERATION OF SUBSECTION “I. OTHER INHUMAN ACTS” OF ARTICLE 7 OF “THE STATUTE ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT”(F.E. REFERENCE: “ARCHBOLT INTERNATIONAL COURTS-PRACTICE, PROCEDURE & EVIDENCE” BY EDITORS RODNEY DIXON,KARIM A.A. KHAN,JUDGE RICHARD MAY,2003)

 

As a relevant indicative, today example, I write you that today, I spent about half hour carefully searching almost all the existing Greek books and English books(from amazon.co.uk and amazon.com) on The Family law and The divorce law, to try to find a book discussing THE LEGAL COMMUNICATIONS RIGHTS BETWEED DIVORDED/SEPARATED CHILD(REN) WITH THEIR PARENT(S) AND IN ENGLISH LANGUAGE I FOUND NONE!!! AND IN GREEK LANGUAGE WITH HUGE DIFFICULTY I FOUND ONLY ONE!!! LAW BOOK (WITH ONLY ONE CHAPTER OF ABOUT 20 PAGES IN THIS THEME) IN THE GREEK BOOK “Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις” επιμέλεια των Α. Άνθιμος/Γ.-Α. Γεωργιάδης/Π. Γιαννόπουλος”,2016 AND THE VERY CRITICAL ARTICLE WAS OF MRS. Θεοδώρα Κ. Θανασούλη” WITH TITLE “Η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και των συγγενών του” (PAGES OF THIS BOOK 153-170)...

 

OF COURSE,AS SCIENTIST, I ALWAYS!!! START BY

ASKING WHY? ...

,ALSO FOR THE ABOVE MENTIONED...

[AS ALSO ASKING THE!!! WHY? ABOUT HITLER & JEWS]

AND THEN I REMEBERED MY SCIENTIFIC RESERCH AND MY WRITTEN DOCUMMENTS THAT I MENTIONED IN THE ABOVE SECTION “Your relevant documents are the following:[1]-[7]”.

 

Therefore for the above reasons...

 

We ask the receivers of my this letter very urgently to Study, Think and Act(s) with the proper way(s) for our CASE...

,in order to PROTECT!!! Efficiently & Effectively The Gentiles(NOT jews)’ Family(ies),Health & Life...,of the present and future Humans’ Gentiles’ Generations from the continuous for centuries Huge War(s) Against Gentiles, which Huge War(s) are motivated,initiated and are doing by the Enemies of Humanity(jews & their cooperators & relevant to them),E.T.C.,...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

To: The United Nations’ General Assembly & Security Council & Secretary General

 

Dear Sirs & Madams

 

BECAUSE the INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY & SECURITY MUST BE THE TOP! INTERNATIONAL PRIORITY , PARTICULAR FOR THE PREVENTION OF EXTREME SEVERE NUCLEAR CATASTROPHES, BECAUSE THEORETICALY IT IS POSSIBLE TO ALMOST ANNIHILATE THE HUMANITY,E.T.C. AND

 

BECAUSE THE NUCLEAR HUMAN FACTOR IS THE FIRST!!! CAUSE DIRECTLY OR/AND INDIRECTLY TO NUCLEAR ACCIDENT(S) OR TO NUCLEAR CATASTROPHES... AND

 

BECAUSE THE CURRENT NUCLEAR FACTOR ,APPROXIMATELLY LESS THAN 70 YEARS OLD ,IN MY OPINION, MAY BE CONSIDERED AS OF THIS OF ELEMENTARY SCHOOL COMPARED TO NUCLEAR MATHEMATICAL FACTOR FROM ABOUT 1935-1960,1990,BECAUSE F.E. THE NUCLEAR PHYSICS/ENGINEERING BOOK OF ABOVE TIME WAS VERY MATHEMATICAL WRITTEN AND THE VERY TOP STUDENTS WANTED TO BECOME NUCLEAR PHYSICISTS/ENGINEERS WITH TOP REPUTATION , BUT THE MODERN NUCLEAR PHYSICS/ENGINEERING BOOKS ARE FULL OF...ILLUSTRATIONS AND ALMOST NONE WANT IN MODERN TIMES TO BECOME NUCLEAR PHYSICIST/ENGINEER BECAUSE THE MODERN REPUTATION OF NUCLEAR PHYSICISTS/ENGINEERS IS EXTREMELY LOW AND OLD NUCLEAR PHYSICIST HAVE SALARY OR PENSION LESS THAN A CLEANING THE FLOOR LADY,AS F.E. IN GREECE(ME),E.T.C.,… AND

 

BECAUSE THIS AUTHOR SINCE ABOUT THE YEAR 1990 ,WORKING IN A SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE WITH INTERNATIONAL VISITORS, DID NOT !!! HEAR REASONING!!! & PROOF!!! IN THE “scientific” Presentations BUT HE OBSERVED...BEAUTIFUL COLORFULL PICTURES & DIAGRAMS WITHOUT THEIR INTERPRETATION(S) REASONING, JUST...DATA...DATA...DATA...therefore he was sleeping in these presentations... AND

 

BECAUSE,BY CONSIDERING THE ABOVE AND NEXT WRITTEN, IN THEMES OF INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY & SECURITY,THIS AUTHOR CONSIDERS ULTRA EXTREMELY RISKY THE PRESENT AND FUTURE SITUATION OF INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY & SECURITY...

 

THEREFORE FOR THE ABOVE REASONS

 

THIS AUTHOR(Joseph-Christos Kondylakis) DECIDED ,FOR HUGE BENEFIT OF HUMANITY & PLANET EART’ ECOSYSTEM(S) TO WIDELY SEND THIS MESSAGE...

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Initial message --------

Theme: Re: Access the recording of “High Expectations for the Future of Low-Dose Radiation Research”

Date: 2022-07-24 20h:36m (Greek time)

Sender : sifiskon@otenet.gr (Joseph-Christos Kondylakis)

Receiver: American Nuclear Society <broadcasts@ans.org>

C.C. : Sifiskon@otenet.gr

 

 

 

Hello Friends

 

It was unbearable!!! for me to watch the whole "show" on your recording

entitled "High Expectations for Future of Low Dose Radiation Research" ....

 

WHY? ...

 

BECAUSE THERE WAS ZERO!!! SCIENTIFIC REASONING AND JUSTIFICATIONS AND

THERE WAS NOTHING!!! ESSENTIAL SCIENTIFIC NEW THAT I CAN SCIENTIFICALLY!!! TO LEARN...

 

and because in VITAL THEMES OF INTERNATIONAL NU LEAR SAFETY & SECURITY i

am NOT in SCIENTIFIC DISCUSSIONS to learn about the millions or billions

of...dollars and THE CONTINUOUS VERY IRRITATING DESCRIPTIONS OF the “SHOW” DESCRIBING WHAT THEY DO IN THE WORK OR as in many modern “scientific” presentations often...say HOW THEY ARRIVE FROM AIRPORT OR THE STATISTICS OF CITATIONS...,because simply I am not interesting in SCIENTIFIC discussions which present NON-scientific saying...

 

I AM INTERESTING ONLY FOR THE ORIGINAL SCIENTIFIC REASONING!!! AND REAL

SCIENTIFIC ACCURATE PROOF!!! OF WHAT THEY SAY AND FOR SCIENTIFIC!!! GOOD UNDERSTANDING WITH PRECISE SCIENTIFIC TERMINOLOGY,E.T.C.

 

For the above reasons,

 

in my scientific opinion, I give the mark ZERO!!! (SUPER FAILED) to this Specific American Nuclear Society(ANS) presentation’ persons and I am happy that I did not have to pay thousands of dollars to attend this presentation,but the ANS offer me it ,in Internet, for free (in any way I do not have money to pay for it)...

 

From an opinion of Joseph-Christos Kondylakis, a Nuclear Physicist/specialized in Nuclear FISSION(Applied+Theoretically),e.t.c.,tel+fax:+30-2291055275,

Sunday-24-July-2022

 

 

At 2022-07-16 00:19, American Nuclear Society wrote :

 

> Check out our other recorded and upcoming events

>

> View mobile/web version [1]

>

> [2]

>

> [3]

>

> RECORDING NOW AVAILABLE

>

> Thank you for registering for "High Expectations for the Future of

> Low-Dose Radiation Research." We hope you enjoyed the discussion!

>

> If you missed the program or would like to watch it again, you can

> now access the recording and presentation slides [4].

>

> CERTIFICATE OF ATTENDANCE

> Please contact us to request a certificate of attendance for the live

> event.

>

> ADDITIONAL ANS EVENTS

> Check out our other recorded virtual events [5] and upcoming meetings

> [6].

>

> JOIN ANS

> Not a member? Join [7] our more than 10,000 members dedicated to

> advancing nuclear science and technology.

>

> WATCH NOW! [8]

>

> MEETINGS [9] | WEBINARS [10] | COMMUNITIES [11] | PUBLICATIONS [12] |

> NUCLEAR NEWSWIRE [13]

>

> Advancing nuclear science and technology for the benefit of humanity.

>

> [14] [15] [16] [17]

>

> Unsubscribe [18] from these messages.

>

> American Nuclear Society | 555 N. Kensington Ave. | La Grange Park, IL

> 60526

 

 

 

Links:

------

[1] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=zpcrw2p3DfhnGxcLopP9ExMvLus5wMkneIaYVv5rMxdzjIBOdZhz1FqYJA6ydPYjH4UCWWl1fyT6ZRo_AzEVtw~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[2] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=_B0WCyWQnsr_vzBNDSYJZCZU4-xywFVwz3653wggKKAu3hV3Loz_WikWZkhHu718SCwrpEQ7YqF1IKtxyPIeFA~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[3] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=I5IhOQ8CF0Oai1d6KL_veeznDAMLYLT1T_R1mG_Q4EX1LLqauJCkj3tddtlAz5y18LmrzJZibbqOs9qOwtrJuA~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[4] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=AuW4HNIntVcy2Lp9_BtGAcJzn-kFJfJQIQxUz8MaaNAB4Va3nVXFugcDRa0pWCegU535ndbMZEGJovVcEDnGUA~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[5] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=lJe_s7-GZGL6qKgybDSmrkW5zB4B_p7QyLWDUmdM7_H2qOoXyv1Fpg6hSEDPPXVq4Tidt-sUPycB-73QIX8eBg~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[6] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=hr2op9KcH7jWlkapzLSb4jxEH8HA85fQUXmiBnFOqS-zTCoeCJX8tUwe5VaFog1UnkSTUy-RBHOwm10jz_wYrw~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[7] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=QR6GVaexh-otwfGTl5Ctp9DsVq49CljgBxKSIt3prpZPJkwprgc2xZ62tmd1kKofnLlfHWAVDdXkcgDexHhYFA~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[8] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=XyG666VkyhUfrodTScpQQ9mfAPKpJiMvSIwzjHKUNB-GedNgdYldJct9R6qOMl4rBa_kp3Qp6n-oWVC2RTpxDQ~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[9] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=b9ShBAlYKvPpauow0lEBz3FpK8Qg0jIuQHC1S-TDad3s07NA5-saNqmNXAq_zmXTvFtIx031RBehwId7YVJUDA~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[10] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=FbMdG4gy01xQ89oBrKVv3SN9v4NNm7xOFBO8qE6PFP9awq9CsMb8ebz4J9yumSklHEATywsS62Q9_jOOPIMjYw~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[11] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=5-ijbes4wYtDPnAelJci9Cfzebn-XjFoxdvH0aJUW2RA_trLENc3uqPhqFFxZlp7_6IdZcDoUGqb8UOPdtrsVg~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[12] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=bWeCdAN03syq3XVkmwsr0CfpJFkMTAH3lWW9i12fgzZSVb24oV_PjiaxAnsXDoYgiCNkxL39_aYxY6K70fQiEQ~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[13] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=DZGVhvAmwYG2kPkjfVa7w4LJ99gs-e2vcPWg8lVQASQcTSuqehCKKYCXjkyIJGWPP9QqQcaMq_COqLEQoUXVow~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[14] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=GLmBVehZV4UUjr_rN5LZOu9KlrpACtS_VbzVoDyM8sNbQ9E_MS5unqaFkgYi2ElbYEbUu3WlPoRU_ADcEki30A~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[15] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=4E-obHDwaRf1cvhji4i9f319RDPkLSmZ7UPgczbiKef5cU8YWEJgPUAd5rR0W66bSfxUJzk9zg6ZzQhr8MNDgw~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[16] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=-v-yL5gT_rltfrQK9kwVQo-Fdry_424nCOtSRxGW9P8palDL79BSZTNdmCdpuQcy66e4vrGeR_9PCZyuvlyzOg~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[17] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=55_LFcq-9vt2-sjpWT3XbOJlRrWy0Sf9ahnrSViAQDY5VyoxfeRw1wAYUFi7BkUTRw5g6fRUEG_ltu-lkO3qmA~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

[18] http://send.ans.org/link.cfm?r=9fcpZfYmgNxkkftij1lK0g~~&pe=4jBTVWqb9shyrSAmTWnpH8cnr-Q7XX7UJFj3k8tFW056j7r_9i8XkxHa2hk0b18f5jbZp1Q86FJE2eAXGp1osw~~&t=1dSi45mhYuR-kW9ftnVJSQ~~

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

 

 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: Fwd: Re: HUGE SPYING OF EUROPEAN UNION,GREECE,THE NETHERLANDS AND THE...WORLD...

Ημερομηνία: 2022-08-10 22:44

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: info@iap-association.org, sg@iap-association.org, gc@iap-association.org, ed@iap-association.org, secretariat@iaj-uim.org, OTP.InformationDesk@icc-cpi.int, Info <info@eurojust.europa.eu>, i247@interpol.int, communications@eurojust.europa.eu, info@europol.europa.eu, gram@areiospagos.gr, president@areiospagos.gr, ath@minbuza.nl, athns@international.gc.ca, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, ste@adjustice.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, eisap@otenet.gr, president@cesp.eu, mladen@cesp.eu, Jesus@cesp.eu, edste@adjustice.gr, persvoorlichting@tweedekamer.nl, postbus@eerstekamer.nl, "Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)" <anvs@mailgb.custhelp.com>, info@politiebond.nl, Info@rijkspolitie.org, info@hogeraad.nl, info@eeae.gr, Esa-AAE@ec.europa.eu, ener-directorate-d@ec.europa.eu, ener-directorate-e@ec.europa.eu, Jrc-Info@ec.europa.eu, Official Mail - IAEA Mail address <Official.Mail@iaea.org>, InfoDesk@ohchr.org, iaeany@un.org, UNOG - IAEA Contact Geneva <iaeage@unog.ch>, sci_info@ictp.it, Marine Environment Laboratory <Marine-Environment-Laboratory@iaea.org>, info@euronuclear.org, nea@oecd-nea.org, s.dejong@hef.ru.nl, Council-President@cern.ch, Council.Secretariat@cern.ch, dg.office@cern.ch, CERN Service Desk <service-desk@cern.ch>, Fabiola.Gianotti@cern.ch, tasaronikoy@astynomia.gr, nis@nis.gr, cert@nis.gr, info@immorfou.org.cy, Att.gen@law.gov.cy, poaxia@gmail.com, info@esdi.gr, epimorfosi@esdi.gr, grammateia@esdi.gr, papadopoulou@esdi.gr, info@athen.diplo.de, info@eppo.europa.eu, protokollo@eispa.gr, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr

 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: Re: HUGE SPYING OF EUROPEAN UNION,GREECE,THE NETHERLANDS AND THE...WORLD...

Ημερομηνία: 2022-08-10 22:34

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu, Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu, Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu, Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu, Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu, Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu, Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu, Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu, Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu, Elena.Kountoura@europarl.europa.eu, Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu, Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu, meimarakis@parliament.gr, Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu, Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu, Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu, Maria.Spyraki@europarl.europa.eu, Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu, Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr, info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr, protokollo@eispa.gr, info@odye.gr, adedy@adedy.gr

Κοινοποίηση: Frederic.bernard@consilium.europa.eu, Sandrine.cazeils@consilium.europa.eu, Tristan.aureau@consilium.europa.eu, Simonetta.cook@consilium.europa.eu, Elena.ursache@consilium.europa.eu, Simon.mordue@consilium.europa.eu, Magdalena.grono@consilium.europa.eu, Manon.barthod@consilium.europa.eu, cibran-fernandez.silva@consilium.europa.eu, Simona.gueorguieva@consilium.europa.eu, Mara.steinberga@consilium.europa.eu, Irina-sivkova.drillet@consilium.europa.eu, Iwova.kondracivk@consilium.europa.eu, Johanna.jantunen@consilium.europa.eu, paivi.roybin@consilium.europa.eu, jean-pierre.vidal@consilium.europa.eu, rodolphe.ruggeri@consilium.europa.eu, Marco.catenaro@consilium.europa.eu, Alexandra.hild@consilium.europa.eu, teresa-almeida.dasilva@consilium.europa.eu, Rudy.volders@consilium.europa.eu, pila.mathisen@consilium.europa.eu, sylvie.glandier@consilium.europa.eu, barend.leyts@consilium.europa.eu, Brian.kerstetter@consilium.europa.eu, Igor.debergeyck@consilium.europa.eu, jurek.kuczkiewicz@consilium.europa.eu, Bernard.jadot@consilium.europa.eu, Vanessa.jadoulle@consilium.europa.eu, Yasmina.amire@consilium.europa.eu, Patrick.lauwereys@consilium.europa.eu, amal.bergallou@consilium.europa.eu, Tiina.spijkermzn@consilium.europa.eu, Charles.michel@consilium.europa.eu, president@consilium.europa.eu, president@ep.europa.eu, matthew.tabone@europarl.europa.eu, oana-alexandra.popescu@europarl.europa.eu, karl.portelli@europarl.europa.eu, maria.izquierdo@europarl.europa.eu, antonia.giarrizzo@europarl.europa.eu, cristina.cefai@europarl.europa.eu, juri.laas@europarl.europa.eu, antti.timonen@europarl.europa.eu, matthew.bonett@europarl.europa.eu, javier.jimenez@europarl.europa.eu, nigel.mifsud@europarl.europa.eu, alison.mooney@europarl.europa.eu, emma.farrugia@europarl.europa.eu, agnes.reichstadt@europarl.europa.eu, julien.rohaert@europarl.europa.eu, eplobelgium@europarl.europa.eu, epstrasbourg@europarl.europa.eu, epluxembourg@europarl.europa.eu, President@europarl.europa.eu, ec-president-vdl@ec.europa.eu, Adrianna.GORSKA-STUKOW@ec.europa.eu, ath@minbuza.nl, athns@international.gc.ca, info@athen.diplo.de

 

Στις 2022-08-10 21:18, sifiskon@otenet.gr έγραψε:

 

Hello...

 

As the mass media communications broadcasted in Greece about the spying to the mobile telephone of the president of the Greek political party pasok Mr. Androulakis,the computer software were used Predator,Pegasos and other softwares related to them was created by jews(Mossad) and were sold to many “idiots” or controlled by jews as masons,traitors,e.t.c. in European Nations,including Greece and The Netherlands and both Nations have been used the JEWSH!!! COMPUTER SOFTWARE in their spying of mobile telephones communications...

 

What it is extremely obvious to old computer programmers and probably have not told to the top authorities of Nations and of European Union is that using the JEWISH (or C.I.A. or Russian,e.t.c) computer software is that these software contain many "back doors" that only the company/secret service as the Jewish secret service Mossad have created and know about these "back doors" in each computer software sold by them and the use of this computer software from their clients, as the European Union,Greece,The Netherlands & others first this computer software is sending continuously!!! ALL the information collected by this software to the jews/israel/mossad and then perhaps a subset of them relay to the jewish customers, as the Government of Greece,Government of The Netherlands,Top authorities of European Union,e.t.c.,...

The Very obvious conclusion is : NEVER BUY AND NEVER USE COMPUTER SOFTWARE

WHICH INDIRECTLY OR/AND DIRECTLY JEWS ARE INVOLVED....

THEREFORE IS TOP PRIORITY THE EUROPEAN UNION TO DEVELOPE ITS OWN

EXTREMELY STRONG COMPUTER SOFTWARE+HARDWARE+INTERNET TOOLS,E.T.C.,...

 

Επειδή λόγω των ανωτέρω αναφερομένων, πιθανότατα προκύπτει η Ισχυρότατη έμμεση ή/ και άμεση επίδραση του εντός και εκτός της Ελλάδος επίδραση του Εβρα'ί'κου παράγοντα στις υποκλοπές απο την Ε.Υ.Π. και από αλλού του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του πασόκ κ. Ανδρουλάκη και άλλων , και επειδή ο εντός της Ελλαδος (Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο) και ο εκτός της Ελλάδος (Αμερικανικός & Ευρωπαικός Εβραικός παράγων) έμμεσα "διέταξε" τον κ. Δένδια Υπουργόν Ν.Δ.(δικηγόρον των Μεγίστων παγκοσμίως ΕΒΡΑΙΩΝ Διεθνών Τραπεζιτών των Rothshilds,κ.τ.λ.) και τον Εισαγγελέαν κ. Ντογιάκον (νύν Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) να προβούν σε άμεσες ενέργειες δια την φυλάκιση του αντι-εβραικού πολιτικού κόμματος "Χρυσή Αυγή" της Ελλαδος , δια ταύτα δικαίως νομίζουμε ότι πρέπει να αποκλειστούν,λόγω δικαστικού κωλύματος μή αντικειμενικότητος, στην in concreto περίπτωση των δικαστικών ερευνών δια τις υποκλοπές από την Ε.Υ.Π. και πιθανότατα από τον Εβραικό παράγοντα του κινητου τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη,κ.α., ήτοι :

ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ & ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ Ή ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΩΝ Ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ Ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΒΡΑΊΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ,Κ.Τ.Λ.

 

 

By Joseph-Christos Kondylakis,SV1GZ,tel+fax:+30-2291055275,Wednesaday-10-August-2022

Link to comment
Share on other sites

 

 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: Fwd: Re: Μιά υπόθεση εκ των συνηθιών του παρελθόντος γιατί διετάχθει η παρακολούθηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη

Ημερομηνία: 2022-08-11 06:49

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu, Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu, Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu, Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu, Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu, Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu, Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu, Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu, Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu, Elena.Kountoura@europarl.europa.eu, Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu, Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu, meimarakis@parliament.gr, Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu, Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu, Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu, Maria.Spyraki@europarl.europa.eu, Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu, Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr, info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr, protokollo@eispa.gr, info@odye.gr, adedy@adedy.gr

 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: Re: Μιά υπόθεση εκ των συνηθιών του παρελθόντος γιατί διετάχθει η παρακολούθηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη

Ημερομηνία: 2022-08-11 06:35

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: info@androulakisnikos.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu

 

Και ο Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ειναι ΕΒΡΑΙΚΗΣ καταγωγής (ψάξτε στο Ιντερνετ...)

 

 

Στις 2022-08-11 06:32, sifiskon@otenet.gr έγραψε:

Θυμηθητε

 

Καλημέρα σας

 

Όταν ανταγωνιζόντουσαν για πρόεδρος του πασόκ ο κ. Βενιτζέλος και ο ΕΒΡΑΙΟΣ Γιώργος Παπανδρέου ο κ. Βενιζέλος αρχικά προηγήτω και τότε οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν την μέθοδο των ποσοστών "προβλέψεων" ποιος θα νικηση και αντεστρεψαν την πρωτοπορεία του κ. Βενιζέλου ,και βγάλανε πρώτο τον ΕΒΡΑΙΟ Ανδρεα Παπανδρεου σαν πρόεδρο του πασοκ που σκοπιμα κατέστρεψε το Ελληνικό Εθνος...

 

Οταν ανταγωνιζόταν για πρόεδρος της ΝΔ ο Ελληνας (κ. Με’ι’μαράκης ,τωρα ειναι Ευρωβουλευτής ΝΔ) με τον Μηστοτάκη(Εβραικής καταγωγης ως εχων συγγενεια με τον θανοντα ΕΒΡΑΙΟ Ελευθεριο Βενιζελο) εγιναν παράξενα ΔΙΠΛΑ εκλογές απο τους ψηφοφόρους της ΝΔ και τελικά προωθηθηκε ο Μητσοτάκης...

 

Όταν είσαστε κ. Νικο Ανδρουλάκη υποψήφιος για πρόεδρος του πασόκ θέλανε οι ΕΒΡΑΙΟΙ να ξέρουν όλα τα μυστικά σας και δια τουτο πιθανοτατα σας παρακολουθούσαν για να ξαναβγάλουν πρόεδρο του πασόκ τον ΕΒΡΑΙΟ Γεωργο Παπανδρεου...

Και έτσι οταν απετυχαν και βγήκατε προεδρος του πασοκ, δεν υπήρχε πλεον λογος να σας παρακολουθούν και διεκοπη η παρακολουθηση σας...

 

Η νομικη αιτιολογία παρακολουθησης σας που υπεγραψε η εισαγγελέας είχε καποια " δικαιολογία"...Εθνικής ασφάλειας που πιθανόν στηριζόταν σε αντι-εβραικές ενέργειες σας ή σε αντι-εβρα’ι’κά συμφέροντα ...

 

Απο τον Ιωσηφ-Χρηστο Κ. Κονδυλάκης,Χριστιανός Ορθόδοξος Έλλην,Πυρηνικός Φυσικός,κ.τ.λ., τηλ+φαξ 2291055275,Πέμπτη-11Αυγούστου-2022

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
Υπάρχουν Μασόνοι Δικαστικοί Λειτουργοί ;

Ναί...

Σχετική είναι η επόμενη Αναφορά μου πρός ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων,κ.α.,όπου ενδεικτικώς αναφερεται ένα όνομα Εφέτη Ποινικής δικαιοσύνης...


 

-------- Αρχικό μήνυμα --------
Θέμα: Υπάρχουν Δικαστικοί Λειτουργοί που είναι μασόνοι;...
Ημερομηνία: 2022-08-13 17:42
Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr
Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu, Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu, Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu, Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu, Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu, Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu, Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu, Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu, Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu, Elena.Kountoura@europarl.europa.eu, Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu, Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu, meimarakis@parliament.gr, Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu, Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu, Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu, Maria.Spyraki@europarl.europa.eu, Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu, Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr, info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr, protokollo@eispa.gr, info@odye.gr, adedy@adedy.gr
Κοινοποίηση: ath@minbuza.nl, athns@international.gc.ca, info@athen.diplo.de


 


 

Υπάρχουν Καθηγητές Πανεπιστημίων που είναι Μασόνοι ;

Ναί...

Σχετική είναι η επόμενη Αναφορά μου πρός ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων,κ.α.,όπου ενδεικτικώς αναφερεται ένα όνομα Καθηγητού του Αριστοτελείου Παανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης...


 


 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: Fwd: Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων Μαθηματικών που είναι μασόνοι;...

Ημερομηνία: 2022-08-13 22:53

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu, Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu, Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu, Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu, Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu, Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu, Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu, Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu, Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu, Elena.Kountoura@europarl.europa.eu, Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu, Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu, meimarakis@parliament.gr, Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu, Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu, Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu, Maria.Spyraki@europarl.europa.eu, Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu, Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr, info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr, protokollo@eispa.gr, info@odye.gr, adedy@adedy.gr

 


					

Ναί...

Σχετική είναι η επόμενη Αναφορά μου πρός ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων,κ.α.,όπου ενδεικτικώς αναφερεται ένα όνομα Εφέτη Ποινικής δικαιοσύνης...


 

-------- Αρχικό μήνυμα --------
Θέμα: Υπάρχουν Δικαστικοί Λειτουργοί που είναι μασόνοι;...
Ημερομηνία: 2022-08-13 17:42
Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr
Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu, Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu, Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu, Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu, Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu, Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu, Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu, Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu, Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu, Elena.Kountoura@europarl.europa.eu, Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu, Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu, meimarakis@parliament.gr, Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu, Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu, Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu, Maria.Spyraki@europarl.europa.eu, Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu, Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr, info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr, protokollo@eispa.gr, info@odye.gr, adedy@adedy.gr
Κοινοποίηση: ath@minbuza.nl, athns@international.gc.ca, info@athen.diplo.de


 


 

Υπάρχουν Καθηγητές Πανεπιστημίων που είναι Μασόνοι ;

Ναί...

Σχετική είναι η επόμενη Αναφορά μου πρός ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων,κ.α.,όπου ενδεικτικώς αναφερεται ένα όνομα Καθηγητού του Αριστοτελείου Παανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης...


 


 

-------- Αρχικό μήνυμα --------

Θέμα: Fwd: Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων Μαθηματικών που είναι μασόνοι;...

Ημερομηνία: 2022-08-13 22:53

Αποστολέας: sifiskon@otenet.gr

Παραλήπτης: pressoffice@presidency.gr, primeminister@primeminister.gr, nd@parliament.gr, info@syriza.gr, info@androulakisnikos.gr, mailbox@kke.gr, k.velopoulos@yahoo.gr, info@mera25.gr, endikeis@otenet.gr, eisag@otenet.gr, edste@adjustice.gr, eisap@otenet.gr, enosidioikitikondikaston@yahoo.gr, info@edles.gr, edlsd@hotmail.gr, anaskophsh@yahoo.gr, Nikos.Androulakis@europarl.europa.eu, Konstantinos.Arvanitis@europarl.europa.eu, Anna-Michelle.Asimakopoulou@europarl.europa.eu, Emmanouil.Fragkos@europarl.europa.eu, Alexis.Georgoulis@europarl.europa.eu, Eva.Kaili@europarl.europa.eu, Manolis.Kefalogiannis@europarl.europa.eu, Petros.Kokkalis@europarl.europa.eu, Athanasios.Konstantinou@europarl.europa.eu, Stelios.Kouloglou@europarl.europa.eu, Elena.Kountoura@europarl.europa.eu, Stelios.Kympouropoulos@europarl.europa.eu, Georgios.Kyrtsos@europarl.europa.eu, Ioannis.Lagos@europarl.europa.eu, meimarakis@parliament.gr, Lefteris.Nikolaou-Alavanos@europarl.europa.eu, Kostas.Papadakis@europarl.europa.eu, Dimitrios.Papadimoulis@europarl.europa.eu, Maria.Spyraki@europarl.europa.eu, Elissavet.Vozemberg-Vrionidi@europarl.europa.eu, Theodoros.Zagorakis@europarl.europa.eu, Grammateia@justice.gov.gr, info@enaade.org, poaxia@gmail.com, Dioikitikoeea@prosec.gov.gr, protokollo@eispa.gr, info@odye.gr, adedy@adedy.gr


 

                   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Edited by civilservant
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.