Jump to content

Προεδρικές Εκλογές Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Recommended Posts

Ας αφιερώσουμε ένα θέμα και στις Προεδρικές Εκλογές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΣΦΙΑ, οι φοιτητές θα εκπροσωπηθούν ως εξής:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Φοιτητικών Εκλογών στις 13/04/05 οι εκλέκτορες των φοιτητών για την σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Προέδρου - Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής Σχολής κατανέμονται ως εξής:

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 143

Ν.Α.ΔΗ.Π.: 117

ΕΑΑΚ: 102

Π.Α.Σ.Π.: 57

Ν. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: 56

ΠΚΣ: 48

ΔΙΚΤΥΟ: 9

ΠΟΡΕΙΑ: 5

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ: 2

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 1

ΛΕΥΚΑ: 9 [ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΙ]

Είθισται τα ΕΑΑΚ να μην ψηφίζουν, αποδοκιμάζοντας τη διαδικασία, οπότε θα ψηφίσουν συνολικά 438 φοιτητές (από τους 549 που θα ψήφιζαν συνολικά). Δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης όλα τα μέλη ΔΕΠ και ποσοστό μελών ΕΤΕΠ, μεταπτυχιακών κλπ. Σύνολο 1372 άτομα μέσες-άκρες, στα οποία οι ψήφοι των παρατάξεων αντιστοιχούν στα εξής ποσοστά επί τοις εκατό:

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 10,42%

Ν.Α.ΔΗ.Π.: 8,53%

ΕΑΑΚ: 7,43%

Π.Α.Σ.Π.: 4,15%

Ν.ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: 4,08%

ΠΚΣ: 3,50%

ΔΙΚΤΥΟ: 0,66%

ΠΟΡΕΙΑ: 0,36%

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ: 0,15%

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: 0,07%

ΛΕΥΚΑ: 0,66%

Καλούνται οι υποψήφιοι να προστρέξουν (όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει).

Στο θέμα αυτό θα δημοσιευτούν οι δημόσιες διακηρύξεις των υποψηφίων, και οι γνωστές σ' εμάς υποψηφιότητες.

Ως τώρα (αλφαβητικά):

Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου:

Γεώργιος Κρεατσάς, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Υποψήφιοι για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου:

Γαβριήλ Καρατζάς, Καθηγητής Χειρουργικής

Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας

Link to comment
Share on other sites

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α Σ 2 0 0 3 – 2 0 0 5

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΚΡΕΑΤΣΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

· Τρία Σεμινάρια Ειδικοτήτων και Επαγγελματικού προσανατολισμού

(20-21 Δεκεμβρίου 2003, 1-2 Απριλίου 2004, 10-11 Φεβρουαρίου

2005).

· Επισκευές αμφιθεάτρων ΝΑΒΟ και ΠΑΘΑΝ μετά από ζημιές.

· Πλήρης ανακατασκευή Αμφιθεάτρου Μικροβιολογίας.

· Λειτουργία αίθουσας Πολυμέσων στο Παπουλάκειο.

· Νέα βιβλία και συγγράμματα.

· Καθιέρωση επίσημης υποδοχής πρωτοετών φοιτητών και βράβευση αριστούχων. Κάρτα υγείας, πιλοτικά.

· Ανασυγκρότηση και λειτουργία προγραμμάτων ERASMUS.

· Γραφείο ΣΦΙΑ.

· Εξασφάλιση χώρου εγκατάστασης για τις Πολιτιστικές ομάδες, το

«Αιμοπετάλιο» και την HELMSIC.

· 1ο Συνέδριο Εκπαίδευσης τής Ιατρικής Σχολής με σκοπό τη βελτίωση τού Προγράμματος Σπουδών.

· Με συντονισμένη προσπάθεια έγινε απομάκρυνση των

εξαρτημένων ατόμων από το χώρο της Σχολής.

· Συμμετοχή στις επιστημονικές δραστηριότητες της ΕΕΦΙΕ και

άλλων φοιτητικών ομάδων.

· Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων, αναπληρώσεων και περιόδων διακοπών.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

· Πλήρωση 130 νέων θέσεων ΔΕΠ με προτεραιότητα στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

· 32 κρίσεις για εξέλιξη στη βαθμίδα τού επ. καθηγητού.

· 12 μονιμοποιήσεις στη θέση τού λέκτορα και στη βαθμίδα τού επ. καθηγητού.

· 40 κρίσεις για εξέλιξη στη βαθμίδα τού αν. καθηγητού.

· 29 κρίσεις στη βαθμίδα τού καθηγητού.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ 243 ΚΡΙΣΕΙΣ

· Συναντήσεις με τους Υπ. Παιδείας και Υγείας με σκοπό τη

ρύθμιση φοιτητικών θεμάτων και εργασιακών σχέσεων των

μελών ΔΕΠ.

· Τρία Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: 11-12 Μαρτίου 2004,

25-27 Ιουνίου 2004 και 22-24 Απριλίου 2005.

· Μετακίνηση μελών ΔΕΠ στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Συμμετοχή σε θέματα λειτουργίας τού Νοσοκομείου, που αφορούν τη Σχολή. Ειδική Γενική Συνέλευση στη Σχολή για το Νοσοκομείο «Αττικόν».

· Ενίσχυση τής έρευνας με τα προγράμματα ΕΠΕΑEΚ, Πυθαγόρας, Καποδίστριας κ ά.

ΔΕΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΠΜΣ

· Σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΠΜΣ έγινε κατάρτιση ενιαίου εσωτερικού κανονισμού για τα ΠΜΣ.

· Επικοινωνία με το ΚΕΣΥ για την μοριοδότηση των ΠΜΣ.

· Καθημερινή φροντίδα και συντονισμός λειτουργίας των ΠΜΣ

ΕΤΕΠ - ΕΕΔΙΠ Ι ΚΑΙ ΙΙ

· Συνεργασία με τα μέλη ΕΤΕΠ , ΕΕΔΙΠ Ι ΚΑΙ ΙΙ.

· Συμμετοχή στην προσπάθεια για αναβάθμιση τού κλάδου

με παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας.

· Εξέλιξη μελών ΕΕΔΙΠ.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

· Ανακατασκευή Γραμματείας, χώρων Διοίκησης και Γενικής

Συνέλευσης.

· Πρόσληψη νέου προσωπικού.

· Για πρώτη φορά γίνεται ψηφιακή καταχώρηση όλων των

Διδακτορικών διατριβών (κόστος μηδενικό λόγω εθελοντικής

προσφοράς).

· Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού Διδακτορικών διατριβών.

· Με εθελοντική προσφορά και συνεπώς μηδενικό κόστος

καταρτίστηκε η Ιστοσελίδα τής Σχολής (www.med.uoa.gr)

· Οργανόγραμμα κλινικών και εργαστηρίων με καταχώρηση

γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ.

Ο ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΓΟΥΔΗ

· Συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη διευκόλυνση της διακίνησης

ατόμων με ειδικές ικανότητες.

· Συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αποκομιδή των αποβλήτων

από τα Εργαστήρια.

· Συνεχιζόμενη προσπάθεια για την ασφάλεια των εργαζομένων

στους χώρους τής Σχολής βάσει των προδιαγραφών τής

πολιτικής προστασίας του ΥΠΕΘ.

· Σύντομα ρυθμίζεται το θέμα της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

· Λειτουργία τού ερευνητικού κέντρου «Τετραπόλεως».

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

· Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων στην ΝΑ Ασία.

· Εκδήλωση με θέμα :«Αρρώστια και άνθρωπος» σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τιμητική εκδήλωση για τον

καθηγητή κ. Γ. Δαίκο.

· Έκθεση Ιατρικού βιβλίου των μελών ΔΕΠ και ομιλίες μελών ΔΕΠ στη Στοά τού Βιβλίου (9-13 /11/2004).

· Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: ανακηρύξεις επιτίμων διδακτόρων, συνέδρια και εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα μέλη ΔΕΠ.

· Βράβευση τής Ιατρικής Σχολής για το κοινωνικό της έργο από

τον Δήμο Αθηναίων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Για πρώτη φορά εκδίδονται:

· Το Newsletter της Ιατρικής Σχολής.

· Το ενημερωτικό έντυπο για την Ιατρική Σχολή.

Επανέκδοση Οδηγoύ Σπουδών.

ΤΟ 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά γίνεται και εφέτος (20-22 Μαΐου) το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο τής Ιατρικής Σχολής με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ, φοιτητών, μεταπτυχιακών σπουδαστών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και νέων Ιατρών. Το Συνέδριο έγινε για πρώτη φορά πέρυσι με δική μας πρωτοβουλία.

Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α Σ 2 0 0 5 - 2 0 0 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΚΡΕΑΤΣΑΣ

· Επέκταση τού αναπτυξιακού προγράμματος και του κοινωνικού έργου τής Σχολής.

· Διεκδίκηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού

προσωπικού.

· Βελτίωση τής λειτουργίας των ΠΜΣ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΠΜΣ. Ενιαίος Οδηγός Σπουδών, ενιαίος τρόπος αξιολόγησης, υποβολή προτάσεων για νέα ΠΜΣ μία φορά το χρόνο.

· Ανακατασκευή αμφιθεάτρου ΝΑΒΟ.

· Επανάληψη των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων: Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Συνέδριο Εκπαίδευσης και Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής.

· Συνεργασία με άλλες Ιατρικές Σχολές στα πλαίσια τής προσπάθειας συντονισμού τού έργου των Σχολών.

· Φοιτητική μέριμνα: βελτίωση προγράμματος σπουδών, καθορισμός διδασκόμενης και εξεταστέας ύλης, ομογενοποίηση διδακτέας ύλης ομοειδών μαθημάτων, συντονισμός εξεταστικών περιόδων, γραμματεία εκπαίδευσης, κ.ά.

· Βελτίωση τής λειτουργίας τού Νοσοκομείου «Αττικόν » σε ό,τι αφορά την Ιατρική Σχολή.

· Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκό»: συμμετοχή στην σχετική επιτροπή .

· Περαιτέρω αξιοποίηση τού Ερευνητικού Κέντρου Ιατρικής Σχολής «Τετραπόλεως». Ανάδειξη και αξιοποίηση των ερευνητικών και πειραματικών εργαστηρίων τής Ιατρικής Σχολής με σκοπό την αναγνώρισή τους, αλλά και την χρησιμοποίησή τους από τα μέλη ΔΕΠ, τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους φοιτητές.

· Διεκδίκηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση τής έρευνας.

· Προώθηση των κρίσεων για εξέλιξη των μελών ΔΕΠ με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό.

· Κύριο μέλημα: η επίτευξη αγαστής συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και διοικητικών υπαλλήλων, προς όφελος τής ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης, μέσω του Συνεδρίου της Σχολής, της νέας μας ιστοσελίδας και του οργανογράμματος επιδιώκεται η γνωριμία των μελών ΔΕΠ και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών δεσμών.

6/5/05

Link to comment
Share on other sites

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

12 ΜΑΙΟΥ 2005

Σε λίγες μέρες η Πανεπιστημιακή Ιατρική Κοινότητα ( Δ.Ε.Π, Ε.Ε.ΔΙ.Π.,

Ε.Τ.Ε.Π, Επιμελητές - Βοηθοί - Επιστημονικοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί

Φοιτητές, Φοιτητές) καλείται να επιλέξει τη νέα διοίκηση της σχολής.

Είναι μία συμμετοχική διαδικασία με την οποία όλοι στεκόμαστε μπροστά σε

ευθύνες επιλογών. Τα πρόσωπα που θα επιλέξουμε θα κληθούν να διεκπεραιώσουν

κατά τον μέγιστο δυνατό τρόπο τη διευθέτηση προβλημάτων και εκκρεμοτήτων με

στόχο τη βελτίωση των σπουδών των αυριανών γιατρών, την υποβοήθηση του

διδακτικού και ερευνητικού έργου του Δ.Ε.Π., τη διευκόλυνση του έργου του

Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού και την εδραίωση των παρεχομένων

μεταπτυχιακών σπουδών.

Απεφάσισα μετά από πολύχρονη πορεία στον χώρο της Ιατρικής και μετά από

παρότρυνση συνεργατών και συναδέλφων να ασχοληθώ ενεργά και να υποβάλλω

υποψηφιότητα για Αναπληρωτής Πρόεδρος. Προέκυψε επίσης ως ανάγκη μέσα από τη

βάσανο χρόνων εκπαιδευτική προσπάθεια που έβλεπε την εκπαίδευση ως καθήκον και

ψυχική ανάγκη, ως μέσο προσωπικής ολοκλήρωσης, χαράς και εσωτερικής γαλήνης,

κοντά στον νεότερο εκπαιδευτικά συνάδελφο και στον συνάδελφο φοιτητή στον οποίο

οφείλουμε πάνω από όλα να μεταλαμπαδεύσουμε την ιατρική σκέψη.

Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το σήμερα και το αύριο. Είναι σαφές πως η

εποχή αλλάζει ραγδαία, η παγκοσμιοποίηση, η διακίνηση της γνώσης, της εικόνας

και του επιστημονικού λόγου και έργου, μας σοκάρουν, μας βρίσκουν ανέτοιμους

και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας χωρίς ταυτόχρονα να χάσουμε αξίες,

που εμάς τους παλαιότερους κάποτε μας συγκίνησαν αλλά και που δυστυχώς κάποιοι

από εμάς ίσως κάποιες στιγμές ξεχάσανε. Οι νέοι επιστήμονες ζουν σήμερα με την

ανασφάλεια του αύριο και εμείς οι παλαιότεροι πολλές φορές το ξεχνάμε. Από την

άλλη πάλι γνωρίζουμε πως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται μέρα με την ημέρα

πιο αδυσώπητος και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να ανταποκριθούμε.

Έχουμε καθήκον να βελτιώσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και

συνεπώς την ποιότητα της παρεχόμενης Ιατρο- υγειονομικής φροντίδας απέναντι

στους συνανθρώπους μας. Για να βρεθούμε κοντά στην εκπλήρωση αυτού του στόχου

πάνω από όλα πρέπει να χτυπήσουμε τον κυνισμό, την ισοπέδωση των αξίων και την

αναγωγή του χρήματος ως της μοναδικής αξίας. Πάνω από όλα χρειάζεται να

ξαναβρούμε την χαμένη ομορφιά του κόσμου της νιότης μας. Αυτό το μήνυμα εμείς

οι Καθηγητές πρέπει να αναζητούμε στην καθημερινή επαφή με τους νεωτέρους και

οφείλουμε να ενισχύσουμε την διάθεση των νέων για δημιουργία, ερευνητική και

επιστημονική. Πιστεύω ότι κάθε γενιά πρέπει να σέβεται την προηγούμενη και να

αγαπά με πάθος την επόμενη. Είναι πράγματι οι επικείμενες εκλογές μια ευκαιρία

για συζήτηση, ανάλυση και σύνθεση.

Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε, ότι δεν είναι το αξίωμα που επιζητώ αλλά η

προσπάθεια μαζί Σας για βελτίωση στην εκπαίδευση, το ήθος και τους στόχους.

Η υποψηφιότητα μου για Αναπληρωτής Πρόεδρος απευθύνεται σε εσάς,

Καθηγητές, Φοιτητές, που συμμερίζονται τα όσα λίγα ανεφέρθησαν.

Γαβριήλ Μ. Καρατζάς

Καθηγητής Χειρουργικής

Link to comment
Share on other sites

Aγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,

Πιστεύουμε ότι η διετία που πέρασε ήταν παραγωγική για τις

δραστηριότητες της Ιατρικής μας Σχολής. Μένουν βέβαια αρκετά να γίνουν

ώστε να αποτελεί πρότυπο όχι μόνο στα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα της

πατρίδας μας, αλλά και διεθνώς.

Προσδοκούμε αυτή η Σχολή με τα 170 χρόνια ιστορίας, διαθέτοντας τα πιο

επίλεκτα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας ως μέλη Διδακτικού και

Ερευνητικού Προσωπικού, τους αντικειμενικά καλύτερους φοιτητές που

παράγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και υψηλότατης στάθμης Ειδικό

Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό, μεταπτυχιακούς φοιτητές και

διοικητικό προσωπικό, να καταλάβει τη θέση που της αξίζει στην ανώτατη

Παιδεία και την Ελληνική κοινωνία.

Στις Προεδρικές εκλογές της 12ης Μαΐου ζητώ και πάλι να με τιμήσετε με

την εμπιστοσύνη σας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της Σχολής μας.

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα.

Φιλικά,

Χριστόδουλος Στεφανάδης

Link to comment
Share on other sites

Aγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,

   

Πιστεύουμε ότι η διετία που πέρασε ήταν παραγωγική για τις

δραστηριότητες της Ιατρικής μας Σχολής. Μένουν βέβαια αρκετά να γίνουν

ώστε να αποτελεί πρότυπο όχι μόνο στα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα της

πατρίδας μας, αλλά και διεθνώς.

Προσδοκούμε αυτή η Σχολή με τα 170 χρόνια ιστορίας, διαθέτοντας τα πιο

επίλεκτα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας ως μέλη Διδακτικού και

Ερευνητικού Προσωπικού, τους αντικειμενικά καλύτερους φοιτητές που

παράγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και υψηλότατης στάθμης Ειδικό

Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό, μεταπτυχιακούς φοιτητές και

διοικητικό προσωπικό, να καταλάβει τη θέση που της αξίζει στην ανώτατη

Παιδεία και την Ελληνική κοινωνία.

Στις Προεδρικές εκλογές της 12ης Μαΐου ζητώ και πάλι να με τιμήσετε με

την εμπιστοσύνη σας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της Σχολής μας.

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα.

   

                                                Φιλικά,

                                          Χριστόδουλος Στεφανάδης

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ?????????????????

Link to comment
Share on other sites

β. Καμία αναφορά σε πρόσωπο συμφοιτητή μας, ακόμα και αν στηρίζεται ή αναφέρεται σε αληθινά γεγονότα, ή γίνεται καλόπιστα, άμεση ή έμμεση, δε θα γίνεται ανεκτή. Σκοπός του site και της όλης προσπάθειας είναι να τονώσει την αλληλεγγύη και την ενότητα των φοιτητών, όχι να την διασπάσει.

Edited by KonstantinosMD
Link to comment
Share on other sites

β. Καμία αναφορά σε πρόσωπο συμφοιτητή μας, ακόμα και αν στηρίζεται ή αναφέρεται σε αληθινά γεγονότα, ή γίνεται καλόπιστα, άμεση ή έμμεση, δε θα γίνεται ανεκτή. Σκοπός του site και της όλης προσπάθειας είναι να τονώσει την αλληλεγγύη και την ενότητα των φοιτητών, όχι να την διασπάσει.

Edited by KonstantinosMD
Link to comment
Share on other sites

β. Καμία αναφορά σε πρόσωπο συμφοιτητή μας, ακόμα και αν στηρίζεται ή αναφέρεται σε αληθινά γεγονότα, ή γίνεται καλόπιστα, άμεση ή έμμεση, δε θα γίνεται ανεκτή. Σκοπός του site και της όλης προσπάθειας είναι να τονώσει την αλληλεγγύη και την ενότητα των φοιτητών, όχι να την διασπάσει.

να κάνω και κακά;

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητε κυριε konstantine MD,

Ξεκινησα να θεσω την ερωτηση μου για το αν θα εχουμε κλινικες την Τεταρτη 11/5 και την Πεμπτη 12/5 και βρεθηκα μπροστα σε ενα απαραδεκτο θεαμα...Γνωριζω-θεωρητικα βεβαια και μονο, εσεις σιγουρα και πρακτικα- πως η διαχειρηση ειναι μια δυσκολη αποστολη. Παρολαυτα μονο ολοκληρωτικο καθεστως και λογοκρισια μου φερνει στο νου η επεμβαση σας.Μα, ειναι δυνατον να σβηνετε τις αποψεις των συναδελφων;Θα μπορουσατε απλως να κανετε το σχολιο σας, το βρισκω πιο κοσμιο.Λυπουμαι πολυ για αυτο που αντικρισα και σαν πραξη διαμαρτυριας αποχωρω απο το site...Περιμενα κατι καλυτερο...

Link to comment
Share on other sites

Το φόρουμ έχει κάποιους πολύ ήπιους αλλά σαφείς Κανόνες Χρήσης και περιμένουμε από τα μέλη μας να έχουν την διακριτικότητα να τους εφαρμόζουν. Όπου δεν γίνεται αυτό αναλαμβάνουν οι mods να το πράξουν αυτό. Ίσως ο κανόνας που είμαστε πιο "δύσκαμπτοι" είναι η αναφορά σε πρόσωπα συμφοιτητών μας και φροντίζουμε γρήγορα να τις απομακρύνουμε.

Ο κανόνας αυτός έρχεται μάλιστα σε άμεση σχέση με τους πρωταρχικούς σκοπούς του site που αναφέρει πως: Το greekmeds.gr είναι ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο site που σκοπό έχει να τονώσει την αλληλεγγύη μεταξύ των φοιτητών.

Αναφορές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ δεν γίνονται δεκτές. Εκτός ίσως της περίπτωσης οι συμφοιτητής να είναι συνδικαλιστής, οπότε η κριτική θα γίνεται στο όνομά του.

Θα μπορούσαν οι φίλοι σε άλλο φόρουμ, να αναφερθούν γενικόλογα χωρίς να παραθέσουν το όνομα. Αυτό γενικά το δεχόμαστε.

Αγαπητή/έ Didο, ειδικά εσύ, όταν βλέπω να έχεις γράψει σε άλλο τόπικ : Ρε παιδια αμαν...Ωραια φαση να λεει κατι ο ενας και να πεταγονται αλλοι 14 να του την πεσουν... ΟΚ δε λεω οι προσωπικες επιθεσεις δεν ειναι σωστο να γινονται ανωνυμα αλλα ηρεμια ... Μπορει και ο ιδιος που προσβαλλεται να απαντησει...Οι αλλοι τι εισαστε δηλαδη; Αν προσβαλλεστε τοσο πολυ γιατι δεν υπερασπιζεστε και καθε αλλον θιγμενο γενικα και στα υπολοιπα forums;Εγω ειμαι υπερ του να μην αυτοξεφτιλιζομαστε με αυτα που γραφουμε αλλα το υποστηριζω παντου και ακομα και αν εκτιμω αυτον που βριζει θα του την πω...Εσας να δω...

Θα περίμενα να καταλάβεις καλύτερα.

Μάλλον παρεξήγησες, γιατί οι αναφορές δεν αφορούσαν αναφορά σε πρόσωπα καθηγητών (οι οποίες εξετάζονται σε case by case και βοηθάει να είναι ενυπόγραφες) αλλά σε επίπεδο συμφοιτητών.

Αυτά από μένα.

Φιλικά, ΚΜΔ

ΥΓ. το να κάνω και κακά, δείχνει μια ήπια αγανάκτηση διότι δεν θέλουμε να κάνουμε τους αστυνομικούς, ειδικά σε μέλη που γνωρίζουν καλά πως κινείται αυτό το φόρουμ.

Edited by KonstantinosMD
Link to comment
Share on other sites

Δε φταιω εγω, το "Θεμα" με επηρεασε.  emlookaround 

emardown Δεν το σβυνεις κι εσυ ρε user ?  emthanx

αν και δεν κατάλαβα για ποιανού κόρη , emermm

απο περιέργεια

η εν λόγω κόρη τώρα σε τι στάδιο βρίσκεται?είναι φοιτήτρια , ειδικευόμενη ?

ετοιμάζει το έκτο διδακτορικό της? :D

Link to comment
Share on other sites

Εμένα μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου; Τέτοια έλλειψη φιλοδοξίας πια;

Link to comment
Share on other sites

Δε φταιω εγω, το "Θεμα" με επηρεασε.  emlookaround 

emardown Δεν το σβυνεις κι εσυ ρε user ?  emthanx

ευχαρίστως αλλά δεν έχω ιδέα πως .....υποθέτω θα το σβήσουν οι moderators

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω η απόφαση ΔΣ ΣΦΙΑ λέει για κλειστή σχολή μόνο την Τετάρτη. Πέμπτη και Παρασκευή, παρά τις εκλογές, πιστεύω θα γίνουν μαθήματα. Στο dap-iatrikis.gr αναφέρεται ότι δε θα γίνουν μαθήματα την Πέμπτη εδώ:

http://dap-iatrikis.gr/forum/showthread.php?p=3269#post3269

Link to comment
Share on other sites

Πιο πιθανόν να υπάρξει μια κάποια "διευκόλυνση" των φοιτητών όσων αφορά το θέμα των παρουσιών.

Σαφές χαρτί που να λέει ότι δεν γίνονται μαθήματα-εργαστήρια και κλινικές ωστόσο δεν έχει σταλεί [από www.pasp-med.gr]

Ορισμένα εργαστήρια που ρωτήθηκαν είπαν πως θα γίνουν κανονικά.

Αλλά επειδή πολλές φορές λένε και ξελένε ποτέ δεν ξέρεις - μπορεί το πρωί της Πέμπτης να αποφασίσουν ότι δεν θα κάνουν ή ότι θα κάνουν δίχως απουσίες ή.. ή..ή..ό,τι τους έρθει.

Edited by doctor
Link to comment
Share on other sites

Τελικα την πεμπτη εγιναν κλινικες??οχι τιποτα αλλο για να μετρησς απουσιες και δικαιολογητικ που χρειαζομαι....ειδικα στον καρατζα ξερει κανεισ αν εγινε μαθημα?>?

Link to comment
Share on other sites

Και οι ευχαριστήριες επιστολές:

Aγαπητοί μου συνάδελφοι, αγαπητοί μου φοιτητές, αγαπητοί μου φίλοι,

Επιθυμώ εκ βάθους να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη σας να με

επανεκλέξετε ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών.

Η μεγάλη πλειοψηφία με την οποία με τιμήσατε με γεμίζει ευθύνες και

υποχρεώσεις,αλλά να είστε σίγουροι ότι και την επόμενη διετία θα προσπαθήσω με

όλες μου τις δυνάμεις για ότι,καλύτερο.

Αμετακίνητος στόχος μου είναι η Ιατρική Σχολή μας να καταλάβει την θέση

που της αξίζει στην χώρα μας και διεθνώς. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αν οι

πυλώνες της Σχολής μας, Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, Φοιτητές,

Μεταπτυχιακοί και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό με ομοψυχία

συνεργαστούν, αφού βεβαίως θα έχουν επιλυθεί όλα τα χρόνια προβλήματα που

αποτελούν εν δυνάμει τροχοπέδη γι'αυτό το όραμα.

Και θέλουμε και μπορούμε !

Φιλικά,

Χριστόδουλος Στεφανάδης

---------------------------------------------------------------------------

16 Μαΐου 2005

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι Φοιτητές,

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη Δ.Ε.Π., τους

μεταπτυχιακούς, τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π., αλλά και όσους φοιτητές, στήριξαν

με θέρμη την υποψηφιότητα μου στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη διότι η "επιτυχημένη" αποτυχία μου, το

40 % σχεδόν της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, οφείλεται σε Σας που με την

αποφασιστική συμμετοχή Σας και λαγαρή σκέψη με οδηγείται ώστε να

συνεχίσω την προσπάθεια μου στον Πανεπιστημιακό στίβο, από οποιοδήποτε

μετερίζι προκειμένου να υλοποιηθούν :

Α) Η βελτίωση της ποιότητας της προπτυχιακής εκπαίδευσης με στόχο η

σχολή να προσεγγίσει τα ποιοτικά εκπαιδευτικά δεδομένα της εσπερίας.

Β) Η εδραίωση και η θεσμική βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού

ρόλου των μεταπτυχιακών σπουδών.

Γ) Η υποστήριξη της λειτουργίας και του σημαντικού εκπαιδευτικού ρόλου

που καλείται να επιτελέσει το μοναδικό πλήρες και αυτοτελές

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της χώρας, που είναι το νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Δ) Η ανάδειξη ενός διαφορετικού ακαδημαϊκού ήθους. Στόχος πρέπει να

είναι ο αγώνας για την αποκατάσταση του διαβρωθέντος κύρους των γιατρών

πανεπιστημιακών και μη.

Σας ευχαριστώ ολόψυχα και θα προσπαθήσω η παρουσία μου στην Ιατρική

Σχολή να είναι σύμφωνη με όσα έχω ήδη δηλώσει.

Φιλικά

Γαβριήλ Μ. Καρατζάς

Καθηγητής Χειρουργικής

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Το παρακάτω κείμενο στάλθηκε στις κυριότερες αθηναϊκές εφημερίδες

Προεδρικές εκλογές Ιατρικής Σχολής Αθήνας

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, στην Ιατρική Σχολή Αθήνας διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου της Σχολής. Υποψήφιοι ήταν ο καθ. κ.Στεφανάδης και ο αναπλ. καθ. κ.Σακκάς, ενώ υποψήφιος για Αντιπρόεδρος ο καθ. κ.Δημόπουλος. Στις φετινές εκλογές εκτός από τα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είχαν δικαίωμα ψήφου όλοι οι φοιτητές, αφού στις μέχρι τώρα προεδρικές εκλογές, τους φοιτητές εκπροσωπούσαν οι συνδικαλιστές των φοιτητικών παρατάξεων. Όσοι φοιτητές προσήλθαν για αυτό το σκοπό στο χώρο της Ιατρικής στο Γουδή, βρέθηκαν προ εκπλήξεων. Μέλη μιας εκ των παρατάξεων, απαγόρευαν στους συμφοιτητές τους την είσοδο στο αμφιθέατρο, όπου περίμενε άπραγη η εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής. Αποτέλεσμα, κανένας φοιτητής δεν μπόρεσε να περάσει την πόρτα του αμφιθεάτρου, πλην του 5ο-ετούς φοιτητή Σωτήρη Παπαδόπουλου, ο οποίος δέχθηκε σφοδρή λεκτική επίθεση και απειλές για άσκηση βίας από τους συμφοιτητές του, στην προσπάθειά του να εισέλθει στο αμφιθέατρο.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φοιτητές της Ιατρικής Αθήνας αποδοκιμάζουμε το συμβάν και αναγνωρίζοντας ότι κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πανεπιστημικό χώρο στους συμφοιτητές του, πιστεύουμε ότι οι συμφοιτητές που εμπόδισαν την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο σε άλλους φοιτητές της Ιατρικής Αθήνας, καταπατούν τα δικαιώματά μας. Μάλιστα, αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο όλες οι συνδικαλιστικές φοιτητικές παρατάξεις συμβάλλουν στην διατήρηση των δικαιωμάτων των φοιτητών. Θεωρούμε απαραίτητο να ζητηθεί δημόσια συγγνώμη στον φοιτητή Σ.Π. Τέλος, ζητάμε από τον κάθε συμφοιτητή μας και μέλλοντα γιατρό να λειτουργεί με βάση το στοιχειώδη σεβασμό.

Για πληροφορίες και σχόλια

http://medsvoice.blogspot.com

Υπογράφτηκε από 96 φοιτητές της Ιατρικής Αθήνας την Παρασκευή 19/6/09

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.