Jump to content

Δήλωση ειδικότητας- Δικαιολογητικά-Απορίες


Recommended Posts

Τα ακόλουθα ζητά η Νομαρχία Αθηνών, ισχύουν φαντάζομαι και για τις υπόλοιπες.

Παραλαβή αιτήσεων και καταχώρηση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας

Δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο πτυχίου i) Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες της ΕΟΚ καταθέτουν μόνο την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τους η οποία τους έχει εκδοθεί στην Ελλάδα ii) Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες εκτός ΕΟΚ, καταθέτουν μόνο το αντίγραφο από το ΔΙΚΑΤΣΑ

2) Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό) απαιτείται πιστοποιητικό τριμήνου και βεβαίωση αγροτικού

3) Αίτηση (χορηγείται από την Δ/νση Υγείας)

4) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Δ/νση Υγείας)

5) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους κυπρίους Διαβατήριο. Για αλβανούς άδεια παραμονής (επικυρωμένη φωτοτυπία)

6) Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για κάθε στάδιο προκαταρτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε. Σημείωση: Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής

[edit 11-5-2005: Ενδεχομένως τα δικαιολογητικά αυτά να μην είναι σύμφωνα με το νόμο, και να απαιτείται πτυχίο και για τους εξ ΕΕ ορμώμενους ιατρούς. Δείτε στην επόμενη σελίδα]

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ

ΥΑ Δ2β//1977 / Β-51 :Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς ειδίκευση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Δ2β/

οικ. 65918 της 10/29 Ιαν. 1977 (ΦΕΚ Β 51) Περί

διαδικασίας τοποθετήσεως Ιατρών εις Νοσηλευτικά

Ιδρύματα προς ειδίκευσιν.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και την υπ'αριθμ. ΔΥ13γ/19338/

12.10-13.11.1995 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

(ΦΕΚ Β'935), περί του τρόπου, διαδικασίας και

οργάνωσης εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση

ειδικότητας.

Εχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις:

α) Του Νόμ. 123/75

β) Του Ν.Δ. 3366/55.

2. Την υπ' αριθ. Δ3/2861/21.9.76 (ΦΕΚ 1192/27.9.76 κοινήν απόφασιν

του Πρωθυπουργού και του επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού περί

αναθέσεως αρμοδιοτήτν εις τους Υφυπουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Την υπ' αριθ. Ζιβ/Οικ. 58951/έγκ. 331/12.9.76 εγκύκλιον.

4. Την ανάγκην καθιερώσεως ενιαίας διαδικασίας τοποθετήσεως Ιατρού

δι' ειδίκευσιν, αποφασίζομεν:

_____________________________________________________________________

Καθορίζομεν εφεξής την διαδικασίαν τοποθετήσεως Ιατρών εις

Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς άσκησιν δι' απόκτησιν Ιατρικής ειδικότητος ως

κάτωθι:

"1. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί για τοποθέτηση προς ειδίκευση σε κενές

θέσεις ειδικευομένων γιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, θα απευθύνονται

για άπαντα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. που έχουν κριθεί κατάλληλα για

άσκηση των γιατρών στις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών."

***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΥΓ) Υ10δ/οικ.6670/

2001 (Β 167).Εναρξη ισχύος από 2.4.2001

1. Βεβαιώσεις ότι εξεπλήρωσε την υπό του Ν.Δ. 67/68 προβλεπομένην

υπηρεσίαν υπαίθρου ή ότι έτυχεν αναστολής εκπληρώσεως βάσει του άρθρ. 5

του Ν.Δ. 127/74 ή βεβαιώσεως απαλλαγής εκ ταύτης κατά του εκ του Νόμου

προβλεπόμενα.

2. Αντίγραφον πτυχίου ή φωτοτυπίας τούτου δεόντως κεκυρωμένην.

3. Πιστοποιητικόν Νοσοκομείου περί της προϋπηρεσίας ειδικεύσεως, εφ'

όσον πρόκειται δια συνέχισιν ταύτης.

4. Υπευθύνου δηλώσεως περί μη κατοχής ετέρας εμμίσθου θέσεως δια τους

προστιθεμένους να ασκηθούν εις έμμισθον θέσιν καθώς και ότι δεν

εκκρεμεί αίτησίς των δι' έτερον Νοσοκομείον.

5. Υπευθύνου δηλώσεως περί αποδοχής της τοποθετήσεως ως αμίσθων

υπεραρίθμων δια τους επιθυμούντας να ασκηθούν εις άμισθον θέσιν εφ'

όσον εμπίπτουν εις τας περιπτώσεις τας προβλεπομένας υπό του άρθρ. 1

παρ. 5 και άρθρ. 8 παρ. 1 του Νόμ. 123/75.

(2). Στην αίτηση διορισμού οι ενδιαφερόμενοι γιατροί πρέπει να

αναγράφουν συγκεκριμένα την ειδικότητα που επιθυμούν ν' αποκτήσουν και

το Νοσηλευτικό Ιδρυμα που επιθυμούν να τοποθετηθούν.

"3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις - διορισμού θα καταχωρούνται σε ειδικό

βιβλίο σειράς προτεραιότητας που θα τηρείται από την Δ/νση Υπηρεσιών

Υγείας, της σειράς λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρω-

τοκόλλου της Δ/νσης. Τα ειδικά αυτά βιβλία (Μητρώα) θα τηρούνται

κεχωρισμένα κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, αριθμούμενα κατά σελίδες,

θα φέρουν μονογραφή και σφραγίδα σε κάθε σελίδα και θεώρηση του

προϊσταμένου της Δ/νσης υπηρεσίας στο τέλος του μητρώου."

4".Εφεξής τα Νοσοκομεία υποχρεούνται να στέλνουν με τέλεφαξ στις

Δ/νσεις Υπηρεσιών Υγείας, αμέσως με την κένωση της θέσης, το ειδικό

έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του αποχωρήσαντος γιατρού, τον

αριθμό των προβλεπομένων θέσεων γιατρών στην ειδικότητα και τους

υπηρετούντες σ' αυτή ειδικευόμενους.γιατρούς. Οι Δ/νσεις Υπηρεσιών

Υγείας των ανωτέρω αναφερόμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

εντέλλονται για την πιστή εφαρμογή της.

***Οι παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την ΥΑ(ΥΓ) Υ10δ/

οικ.6670/2001 (Β 167).Εναρξη ισχύος από 2.4.2001

***Οι παρ. 2, 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. Ι της

Δ2β/οικ. 1497/15-28 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Β 23), απόφ. Υπ. Υγ. Πρόν. και Κοιν.

Ασφ. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 της ιδίας αποφ., ο διορισμός των γιατρών

που έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής θα

γίνεται σύμφωνα με την καθορισμένη από την Δ2β/οικ. 65918/10.1.77

Υπουργική απόφαση, διαδικασία και τα Νοσοκομεία, μέχρι να εξαντληθούν

οι αντίστοιχες σειρές αναμονής που θα υπάρχουν κατά τη δημοσίευση της

απόφασης αυτής θα αναγγέλουν τις κενούμενες θέσεις, κατά Τμήμα. Επίσης

με την Δ2β/οικ. 9075/23 Μαρτ. - 7 Απρ. 1988 (ΦΕΚ Β 198), ορίστηκε ότι,

οι κενούμενες θέσεις νοσηλευτικών τμημάτων, εφόσον έχει εξαντληθεί η

αντίστοιχη σειρά αναμονής ή οι αναμένοντες γιατροί δεν έχουν τις

προϋποθέσεις για διορισμό, καλύπτονται από τους γιατρούς που αναμένουν

τοποθέτηση σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα της αυτής ειδικότητας του ίδιου

Νοσοκομείου.

5. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν γνώσιν των εκάστοτε κενών

θέσεων ως και του αριθμού των υποψηφίων καθ' εκάστην ημέραν και ώραν

υποδοχήςτου Κοινού υπό των ως άνω αρμοδίων Υπηρεσιων.

(6). Ο διορισμός των γιατρών θα γίνεται σύμφωνα με την καθοριζόμενη

στις προηγούμενες παραγράφους, σειρά προτεραιότητας, αμέσως μετά την

ανακοίνωση των κενών θέσεων.

Οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Υγιεινής των Νομαρχιών της έδρας των

επαρχιακών νοσοκομείων, θα αποστέλλουν τα δικ/κά των γιατρών που έχουν

σειρά προτεραιότητας, με σχετική πρόταση στη Δ/νση Δ/κού - Ν.Π.Δ.Δ. -

Τμήμα Δ2β, για την έκδοση της απόφασης διορισμού.

***Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της Δ2β/οικ.

1497/15-28 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Β 23), απόφασ. Υπ. Υγ. Προν. και Κοιν. Ασφ.,

βλ. και σχόλιο στο τέλος της παρ. 4.

7. Εκκρεμούσαι τυχόν αιτήσεις Ιατρών μέχρι της κοινοποιήσεως της

παρούσης εις τας Δ/νσεις των εκτός Αθηνών - Πειραιώς Νοσοκομείων δια

τοποθέτησίν των εις θέσεις ειδικευομένων βοηθών, θα διαβιβασθούν εις τα

κατά Νόμον Δ/νσεις ή τμήματα Κοιν. Υπηρεσιών ίνα αύται χωρήσουν κατά

την εν παρ. (β) της παρούσης διαδικασίας, τηρουμένης απαρεγλήτως της

σειράς προτεραιότητος.

8. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Link to comment
Share on other sites

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ

ΥΑ Α9γ//1998 / Β-1232 Τροπ.ΥΑ Α9γ/19338/95(Απόκτηση ειδικότητας γιατρών)

ΦΕΚ Β' 1232/4.12.1998 Αριθ. Α9γ/38800

Αντικατάσταση της Α9γ/19338/95 απόφασης "ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας" και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγ. 2 του Ν. 123/75 (ΦΕΚ 172/τ.Α/20.8.75).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/7.10.83).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/τ.Α/23.12.85).

4. Την αριθμ. Δ2β/οικ. 65918/10.1.77 (ΦΕΚ 51/Β/77) Κανονιστική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις.

5. Τις διατάξεις του αριθμ. 84/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 31/τ.Α/27.3.86).

6. Τις διατάξεις των αριθμ. 415/94, 147/97 και 204/98 Π.Δ/των, που δημοσιεύθηκαν στα αρ. 236/Α/94, 127/Α/97, και 162/Α/98 ΦΕΚ αντίστοιχα.

7. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 ΦΕΚ 101/τ.Α/90 του Ν. 1810/88 (ΦΕΚ 223/τ.Α/88).

8. Την αριθμ. Α4/4063/81 (ΦΕΚ 631/τ.Β/81) Υπουργική απόφαση για τις ιατρικές ειδικότητες.

9. Τις διατάξεις του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/τ.Α/15.7.92).

10. Τα αριθμ. Δ2β/6430/21.5.85 και Δ2β/οικ. 2766/23.1.89 έγγραφά μας.

11. Την αριθμ. Α/οικ. 62876/19.12.92 (ΦΕΚ 771/τ.Β/92) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

12. Τα αριθμ. Α4/οικ. 2318/εγκ. 41/4.4.84, Α4/3100/25.7.89, Α4/6085/εγκ. 1/2.1.89, Α4/οικ. 2373/10.5.90, Α4/714/8.2.91 και

Υ7/3554/30.6.95 έγγραφα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας.

13. Την απόφαση με αριθμ. 27 της 114ης Ολομ./29.5.95 του ΚΕ.Σ.Υ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν

προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

_____________________________________________________________________

Α. Σε συνέχεια της σχετ. (4) απόφασής μας, "Περί διαδικασίας

τοποθετήσεως ιατρών εις Νοσηλ. Ιδρύματα προς ειδίκευση, ορίζονται τα

εξής :

Ι. Οπου στο σχετ. (6) αναφέρεται άσκηση πριν τη βασική εκπαίδευση στη

κύρια ειδικότητα, προγείται αυτής και γίνεται με ξεχωριστή τοποθέτηση

με εξαίρεση τις ειδικότητες :

Πνευμ/γία - Φυμ/γία : Η 18μηνη άσκηση στην Παθολογία πραγματοποιείται

αποκλειστικά σε παθολογικά τμήματα του Νοσ/μείου και μπορεί να

προηγείται ή να έπεται της κύριας ειδίκευσης.

Η τοποθέτηση γιατρών για ειδίκευση στα Νοσ/μεία που έχουν

αναγνωρισθεί να χορηγούν πλήρη άσκηση στην κύρια ειδικότητα γίνεται με

ενιαία τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένου και του 6/μήνου ΜΕΘ.

Ιατροδικαστική, για την οποία η άσκηση στη Παθολ. Ανατομία μπορεί να

γίνεται (με ξεχωριστή τοποθέτηση) και μετά το κύριο στάδιο ειδίκευσης

στην Ιατροδικαστική και Πυρηνική Ιατρική, για την οποία η προβλεπόμενη

και προτασσόμενη 6μηνη άσκηση στην ακτινολογία (β' προκατ/κό στάδιο

ειδίκευσης) θα γίνεται με ενιαία τοποθέτηση στη κύρια ειδικότητα της

Πυρηνικής Ιατρικής, συμπεριλαμβανομένου και του κατ' επιλογήν 6μήνου.

Η προβλεπόμενη και προτασσόμενη για την ειδικότητα της

Νευροχειρουργικής, 6μηνη άσκηση στην ειδικότητα της Νευρολογίας, μπορεί

να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση στη Νευροχειρουργική αλλά πάντοτε πριν

από αυτή, ακόμα και σε Νοσ/μεία, που είναι αναγνωρισμένα, για μερική

άσκηση γιατρών στη Νευροχ/κή.

Παρέχεται η δυνατότητα αντίστροφης εκπαίδευσης στη προκ/κή άσκηση για

τις ειδικότητες : Φυσική Ιατρική και αποκ/ση (μεταξύ 2ου και 3ου

σταδίου ειδίκευσης στη προκατ/κή άσκηση) και Παιδοψυχιατρικής (μεταξύ

Νευρολογίας και Ψυχιατρικής).

Για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής

Ανατομίας, η άσκηση στη Κυτταρολογία (5ο έτος ειδίκευσης) θα

πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο τέλος της ειδίκευσης, με ξεχωριστή

τοποθέτηση, (κατόπιν υποβολής αίτησης για σειρά προτεραιότητας, μετά τη

τοποθέτηση στο πλήρους άσκησης Νοσ/μείο για ειδίκευση στη Παθ.

Ανατομία).

Για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Ψυχιατρικής

και μόνον για το Ψυχ/κό Νοσ/μείο Χανίων Κρήτης, παρέχεται η δυνατότητα

έναρξης άσκησης στη Ψυχιατρική έστω και αν δεν έχει προηγηθεί η άσκηση

στη Νευρολογία. Ο χρόνος άσκησης στη Νευρολογία πραγματοποιείται πριν

από το 3ο χρόνο της Ψυχιατρικής.

Για την απόκτηση του τίτλου της Ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας

και μόνον για το Π.Π.Γ.Ν. Πατρών, παρέχεται η δυνατότητα έναρξης

άσκησης στη Νευρολογία, μετά το 9μηνο άσκησης στη Παθολογία και χωρίς

να έχει προηγηθεί το 6μηνο της Ψυχιατρικής.

ΙΙ. Η άσκηση των γιατρών για την απόκτηση τίτλου ιατρικών

ειδικοτήτων: Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας,

Γενικής Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας

(Μικροβιολογίας), Οφθαλμολογίας και Παθολογίας θα πραγματοποιείται με

ενιαία τοποθέτηση. Ο χρόνος άσκησης Παθολογίας για την Ιατρική

ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας) θα πραγματοποιείται

σε οποιαδήποτε χρονική φάση, της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων

επιστημονικών Δ/ντών.

ΙΙΙ. 1. Η άσκηση των γιατρών στα επιμέρους, επόμενα ή κατ' επιλογή

τμήματα της κύριας ειδικότητας (δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα, Μ.ΕΘ., κ.λπ.)

γίνεται με ενιαία τοποθέτηση, σε αντίστοιχες της κύριας ειδικότητας

μονάδες, που είναι αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για πλήρη άσκηση

γιατρών στη βασική ειδικότητα, με ευθύνη και μέριμνα των οικείων

Δ/ντών, οι οποίοι ύστερα από συνεννόηση και συνεργασία με τους Δ/ντές

των άλλων τμημάτων των αυτών Νοσ/μείων ή των πλησιεστέρων προς αυτά

Νοσ/μείων (εφ' όσον τα Νοσ/μεία στα οποία τοποθετούμενται οι γιατροί

δεν παρέχουν το συγκεκριμένο απαιτούμενο στάδιο ειδικότητας),

κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους γιατρούς, για τον απαιτούμενο σε κάθε

περίπτωση χρόνο ειδίκευσης. Τα κατ' επιλογήν, της βασικής ειδικότητας

τμήματα, πραγματοποιούνται στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος αυτής, κατά

την κρίση των εκπαιδευτών τους, με γνώμονα την πιο σωστή εκπαίδευση των

ειδικευμομένων, σε συνδυασμό και με κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

μονάδας τους (πλην της Ορθοπεδικής).

2. Η άσκηση 10 μηνών σε Κέντρο Υγείας, που απαιτείται για την ιατρική

ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή και

υποχρεωτικά στο τέλος της εκπαίδευσης σε Κ. Υγείας μέσα στο Νομό που

ανήκει το Νοσοκομείο.

3. Το εξάμηνο (Παθ/μία, Κυττ/γία και Ενδοκρινολογία), που απαιτείται

για την ειδικότητα της Μαιευτ.-Γυν/γίας, μπορεί να γίνεται με ενιαία

τοποθέτηση και στα Γυναικολογικά Τμήματα Νοσ/μείων, που χορηγούν πλήρη

άσκηση (21 μήνες) στη Γυναικολογία.

4. Στις περιπτώσεις γιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον βασικό χρόνο

άσκησης στη κύρια ειδικότητα, η τοποθέτηση για άσκηση στα Τμήματα, που

έπονται αυτής, μπορεί να πραγματοποιείται : α) μεμονωμένα, β) με ενιαίο

διορισμό σε ένα από αυτά και

γ) με ενιαίο διορισμό στη προκαταρκτική ειδικότητα, όπου αυτή

υπολείπεται εφ' όσον το συγκεκριμένο Νοσοκομείο παρέχει τα επόμενα

τμήματα της βασικής εκπαίδευσης και η 2η λύση απαιτεί μεγάλο χρόνο

αναμονής.

5. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι γιατροί θεωρούνται ότι

κατέχουν και δεσμεύουν την οργανική θέση όπου αρχικά τοποθετήθηκαν, τις

δε εφημερίες, θα πραγματοποιούν στα τμήματα στα οποία έχουν μετακινηθεί

για την περαιτέρω ειδίκευσή τους των αυτών ή άλλων Νοσ/μείων από τα

οποία καταβάλλεται και η σχετική αποζημίωση.

6. Ειδικώτερα προκειμένου για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής

ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και

εφημεριών θα πραγματοποιείται, όπως ορίζεται στο αριθμ. 415/94 Π.Δ/γμα

(ΦΕΚ 236/τ.Α/29.12.94). Σε Νοσ/μεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα για

μερική άσκηση των γιατρών στην Αναισθησιολογία, αλλά έχουν

εξειδικευμένα μόνο χειρουργικά τμήματα, δεν γίνεται τοποθέτηση γιατρών

για ειδίκευση.

IV. 1. Οι γιατροί που δεν έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου Ν.Δ.

67/68 και επιθυμούν να ειδικευθούν σε ειδικότητα που χορηγείται

αναστολή αυτής θα πρέπει απαραίτητα, να προσκομίζουν μεταξύ των άλλων

δικ/κών με την υποβολή αίτησης για σειρά προτεραιότητας και

πιστοποιητικό στρατολ. κατάστασης τύπου Α, απ' όπου θα προκύπτει ότι

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή πιστ/κό νόμιμης

απαλλαγής από αυτές.

Οι γιατροί που επιθυμούν να εκπληρώσουν την ενιαύσιο υπηρεσία

υπαίθρου σε άγονα Π.Ι. μπορούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους σ' αυτά

να υποβάλουν αίτηση για σειρά προτ/τας στις ειδικότητες για τις οποίες

παρέχεται αναστολή υπηρεσίας υπαίθρου, και στην Γενική Ιατρική (για την

οποία παρέχεται απαλλαγή μετά την λήψη του τίτλου αυτής), μη

τοποθετούμενοι για ειδίκευση προ της συμπλήρωσης ενός χρόνου παραμονής

των σ' αυτά θεμελιώνοντας δικαίωμα τοποθέτησης μετά την προσκόμιση

σχετικής βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και συντρέχουν οι

προϋποθέσεις της παρ. V της περ. 1 της παρούσας απόφασης. Η διακοπή της

3μηνης προεκπαίδευσης του Αγροτικού δεν επιτρέπεται και οι γιατροί που

διακόπτουν αυτή, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σειρά

προτεραιότητας στην Γενική Ιατρική και σε ειδικότητες για τις οποίες

χορηγείται αναστολή υπηρεσίας υπαίθρου.

2. Η υποβολή αίτησης για απόκτηση σειράς προτ/τας, προκειμένου

αντίστοιχα : να συνεχίσουν την ειδίκευσή τους σε άλλο Νοσ/μείο πλήρους

άσκησης, ή σε Νοσ/μείο που θα παρέχει περισσότερο χρόνο ειδίκευσης, ή

να συνεχίσουν την ειδίκευσή τους στο προκ/κό στάδιο ειδικότητας (και

μέχρι ολοκλήρωσης αυτού) ή προκειμένου να αρχίσουν την ειδίκευσή τους

στην κύρια ειδικότητα, γίνεται πάντοτε μετά την τοποθέτηση των γιατρών

για να αρχίσουν ειδικότητα σε Νοσηλ. Ιδρύματα που δεν χορηγεί πλήρη

άσκηση ή για το προκ/κό στάδιο ειδικότητας ή σε Νοσ/κό Ιδρυμα που

χορηγεί μέρος άσκησης στο προσ/κό στάδιο ειδικότητας.

Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας ή διακοπή αυτής για την συνέχιση σε

άλλο νοσοκομείο που παρέχει τον ίδιο ή λιγότερο χρόνο άσκησης και

πάντοτε περισσότερο από τον ήδη διανυθέντα για την υποβολή νεώτερης

αίτησης για σειρά προτ/τας σε άλλη ειδικότητα ή στην ίδια αντίστοιχα,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραίτηση του γιατρού από την θέση που

κατέχει και η προσκόμιση μετά των δικ/κών του, σχετικής βεβαίωσης

παραίτησης.

3. Μαζί με την αίτηση, υποβάλουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην

οποία θα δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί την απόφαση πρόσληψης -

τοποθέτησης, την θέση που έχουν τοποθετηθεί, την μη υποβολή άλλης

αίτησης για ειδίκευση, την τυχόν προϋπηρεσία τους στην ίδια ή άλλη

ειδικότητα, τον χρόνο λήξης της προκατ/κής άσκησης (οπότε και θα πρέπει

να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης, που χορηγεί

το εκ του Νόμου, εξουσιοδοτημένο όργανο του οικείου Νοσ/μείου,

προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία νέας τοποθέτησης όταν συντρέχουν

οι προϋποθέσεις) και την κατοχή της Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας

κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ΕΖΕΣ.

Προκειμένου για συνέχιση ειδίκευσης σε ειδικότητα για την οποία

παρέχεται αναστολή υποχρέωσης (Ν.Δ. 67/68) για υπηρεσία υπαίθρου, η

προαναφερομένη αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά

και από την απόφαση αναστολής υποχρέωσης Ν.Δ. 67/68 για την υπηρεσία

υπαίθρου.

4. Οι γιατροί που ειδικεύονται σε προκατ/κό στάδιο ειδικότητας, εφ'

όσον εκφράσουν επιθυμία να αποκτήσουν τελική ειδικότητα διάφορη της

αρχικά τελικής επιλεγόμενης και για την οποία απαιτείται λιγότερος

χρόνος άσκησης στο προκατ/κό στάδιο ειδίκευσης, θα μπορούν να υποβάλουν

αίτηση για σειρά προτεραιότητας για το κύριο στάδιο ειδίκευσης της νέας

τελικής επιδιωκόμενης ειδικότητας, μόνο μετά την υπογραφή της μερικής

τροποποίησης της αρχικής Υπουργικής απόφασης τοποθέτησης - πρόσληψης.

5. Προκειμένου για σειρά προτεραιότητας για ειδίκευση επιτρέπεται

εκτός των εξαιρέσεων να εκκρεμεί μια αίτηση για μια ειδικότητα (προκ/κό

στάδιο ή κύριο) και για ένα Νοσ/μείο. Με την υποβολή νεώτερης αίτησης,

ακυρώνεται αυτοδίκαια κάθε προγενέστερη.

Σε περίπτωση κατά την οποία ακυρωθεί η τελευταία υποβληθείσα αίτηση

από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο γιατρό (και εφ' όσον δεν έχει υποβληθεί

τελικά άλλη αίτηση) μπορεί εφ' όσον ζητηθεί να ενεργοποιηθεί.

Για τυχόν αιτήσεις που υποβάλλονται αυθημερόν σε διαφορετικούς Νομούς

και δεν προκύπτει η προτεραιότητα από τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτών,

ισχυρή παραμένει μόνο μια, αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο

απορρόφησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

α) Επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, σύμφωνα με την σειρά

εκπαίδευσης, από γιατρούς που υπηρετούν σε άγονα Π.Ι., οι οποίοι

μπορούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας σε αυτά (σε εκτέλεση σχετικής

Υπουργικής Απόφασης), να υποβάλουν αίτηση για ειδίκευση,

(προσκομίζοντας ταυτόχρονα και βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας), για το

προκαταρκτικό και για το κύριο στάδιο ειδικότητας ή για τα προκ/κά

στάδια ειδίκευσης α και β στις περιπτώσεις, που για την επιδιωκόμενη

τελική ειδικότητα, προβλέπονται περισσότερα από ένα προκατ/κά στάδια

ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια που υπηρετούν οι εν λόγω γιατροί στο

Αγονο, ιατρείο μπορούν να διαφοροποιούν τις αιτήσεις τους ως προς το

Νοσοκομείο και την ειδικότητα.

Σε περίπτωση διακοπής της ενιαυσίου υπηρεσίας στο Αγονο Ιατρείο οι

γιατροί χάνουν το ευεργέτημα των αιτήσεων εκτός αν συνεχίσουν αυτή σε

άλλο άγονο ώστε να συμπληρώσουν σ' αυτό ένα χρόνο. Μετά την οριστική

παραίτηση του γιατρού από το Αγονο Ιατρείο οποιαδήποτε μεταβολή των

αιτήσεων για σειρά προτεραιότητας, επισύρει την διαγραφή κάθε

προγενέστερης αίτησης.

β) Η εξαίρεση της παραγράφου (β) της αρ. πρωτ. ΔΥ 13γ/19338/12.10.95

απόφασης για το Νοσ/μείο Σητείας, παύει να ισχύει.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και μέχρι της απορρόφησής των,

παραμένουν σε ισχύ.

γ) Η αίτηση γιατρού για σειρά προτ/τας στο κύριο στάδιο ειδικότητας

που υποβλήθηκε μετά την έναρξη ειδικότητας στην προκατ/κή άσκηση,

παραμένει ισχυρή, στη περίπτωση κατά την οποία, ο γιατρός διακόπτει την

προκατ/κή του άσκηση, για να συνεχίσει αυτή σε άλλο Νοσ/μείο. Η αλλαγή

αυτή μπορεί να γίνει για ένα νοσοκομείο και όχι καθ' έξην.

V. 1. Προκειμένου να συνταχθεί Υπουργική απόφαση τοποθέτησης -

πρόσληψης γιατρών για ειδίκευση, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής

προϋποθέσεις :

α) σειρά προτεραιότητας, β) κένωση θέσης γ) πιστοποιητικό ευδόκιμης

άσκησης στη προκατ/κή άσκηση (το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται από

τον ενδιαφερόμενο γιατρό τουλάχιστον μέχρι και (3) εργάσιμες ημέρες,

από την ημερομηνία κένωσης θέσης, εύλογο χρονικό διάστημα για τη

χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού), και δ) βεβαίωση εκπλήρωσης

υπηρεσίας υπαίθρου η οποία θα πρέπει να έχει προσκομισθεί μέχρι την

επόμενη της ημερομηνίας κένωσης της θέσης. Στη περίπτωση που υπάρχει

κενή θέση, δεδομένου ότι από τους αναμένοντες στη σειρά προτεραιότητας

δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης και υποβληθεί

μεταγενέστερη αίτηση μαζί με το πιστ/κό ευδόκιμης προκατ/κής άσκησης,

θα συνταχθεί Υπουργική απόφαση τοποθέτησης-πρόσληψης του γιατρού που

υπέβαλε τη μεταγενέστερη αίτηση, μόνον εάν μέσα σε (3) εργάσιμες ημέρες

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, δεν προσκομίσει γιατρός

από τους ήδη αναμένοντες στη σειρά προτεραιότητας, το πιστ/κό ευδόκιμης

άσκησης στη προκατ/κή ειδικότητα.

2. Η Υπουργική απόφαση τοποθέτηση πρόσληψης γιατρών, για ειδίκευση,

θα πρέπει να εκτελεσθεί από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς, εντός ρητής

προθεσμίας (15) ημερών (ημερολογιακών), από της επίδοσης σε αυτούς του

αντιγράφου της Υπουργικής απόφασης. Μετά την πάροδο δε της

προαναφερομένης προθεσμίας και εφ' όσον δεν εκτελεσθεί η απόφαση

τοποθέτησης-πρόσληψης, ανακαλείται αυτή και συντάσσεται Υπουργική

απόφαση για τοποθέτηση-πρόσληψη των επομένων στη σειρά προτεραιότητας,

γιατρών.

3. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, μπορεί να εγκριθεί από την

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μόνον για σοβαρούς προσωπικούς λόγους

υγείας του γιατρού, που αποδεικνύονται μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης

Υγειονομικών Επιτροπών του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας εφ' όσον το

σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας των (15)

ημερών από της παραλαβής της σχετικής Υπουργικής απόφασης τοποθέτησης -

πρόσληψης.

Χρονολογική παράταση πρόσληψης μπορεί επίσης να εγκριθεί και στους

στρατευμένους γιατρούς που κατά το χρόνο επίδοσης απόφασης της

τοποθέτησης-πρόσληψης εκπληρώνουν αποδεδειγμένα τις Στρατιωτικές τους

υποχρεώσεις, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση εντός της 15νθήμερης

προκαθορισμένης ημερομηνίας από της παραλαβής της σχετικής Υπουργικής

απόφασης τοποθέτησης-πρόσληψης. Οι στην κατηγορία αυτή ενδιαφερόμενοι

γιατροί υποχρεούνται, εντός μηνός από της απόλυσής των, από τις τάξεις

του Ελληνικού Στρατού, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση και

τοποθετούνται εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (σειρά προτ/τας

κ.λπ.) στην πρώτη θέση που θα κενωθεί μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης

αυτής.

4. Οι συμβάσεις εργασίας των ειδικευομένων γιατρών, παρατείνονται

μόνον στη περίπτωση κατά την οποία το μερικής άσκησης τμήμα στο οποίο

ειδικεύονται, αναγνωρισθεί εκ των υστέρων και κατά τη διάρκεια της

εκπαίδευσής τους, για πλήρη άσκηση, ή για περισσότερο από τον ήδη

παρεχόμενο χρόνο ειδικότητας και εφ' όσον ζητηθούν οι παρατάσεις, από

τους ενδιαφερόμενους γιατρούς, εντός μηνός από της δημοσίευσης της

απόφασης αναγνώρισης της Νοσ/κής Μονάδας ως κατάλληλος για άσκηση των

γιατρών.

5. Οι θέσεις που συνιστώνται το πρώτον για ειδίκευση, σε πρώτη

εφαρμογή, καλύπτονται ύστερα από κλήρωση, συγκροτουμένης επιτροπής από

την υπηρεσία, με συμμετοχή και υποψηφίων.

Στη κλήρωση συμμετέχουν γιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις

τοποθέτησης, έστω και αν έχουν υποβάλει αίτηση για σειρά,

προτεραιότητας, στην ίδια ειδικότητα, σε άλλο Νοσ/μείο και εφ' όσον δεν

έχει ξεκινήσει διαδικασία τοποθέτησης-πρόσληψης των.

Η σειρά προτεραιότητας μετά την κλήρωση για την συγκεκριμένη

ειδικότητα και νοσ/μείο, διαμορφώνεται από την σειρά ανάδειξης των

επιθυμούντων να παραμείνουν υποψηφίων.

6. Γιατροί που ειδικεύονται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, των οποίων

μειώνεται ο παρεχόμενος χρόνος ειδικότητας, ή αίρεται η καταλληλότητα,

ή αναστέλεται η λειτουργία τους, μεταφέρονται σε άλλα Νοσ/μεία για

ειδίκευση και για το χρονικό διάστημα, που αρχικά παρείχε το

Νοσηλευτικό Τμήμα.

Οι τακτικές αποδοχές των γιατρών, παρέχονται από το Νοσ/μείο που

αρχικά είχαν τοποθετηθεί και οι εφημερίες καταβάλλονται από τα

Νοσ/μεία, στα οποία μεταφέρονται οι γιατροί.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στη

σειρά προτ/τας, (και έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση της κατά τα

ανωτέρω απόφασης καταλληλότητας για άσκηση των γιατρών της Νοσ/κής

Μονάδας) έως ότου ολοκληρωθεί, στην περίπτωση άρσης καταλληλότητας, η

διαδικασία μεταφοράς των θέσεων.

7. Οι Κύπριοι εφ' όσον θα ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα στην Κύπρο,

απαλλάσονται των υποχρεώσεων υπηρεσίας υπαίθρου. Στους Κύπριους της

κατηγορίας αυτής, χορηγείται άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

ισόχρονη της ειδίκευσης και πάντοτε μετά την τοποθέτησή τους για

ειδίκευση. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούν ν' αναλάβουν υπηρεσία

υποχρεούμενοι προσκόμισης του αντιγράφου της άδειας άσκησης ιατρικού

επαγγέλματος, αμέσως με την χορήγησή της. (Καθυστέρηση υποβολής υπό του

γιατρού δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας άσκησης ιατρικού

επαγγέλματος συνεπάγεται σε ανάκληση της απόφασης τοποθέτησης).

8. Για την παραλαβή αιτήσεων για σειρά προτ/τας και την ικανοποίηση

αιτημάτων ομογενών εξ Αλβανίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση

επικυρωμένου αντιγράφου Ειδικού Δελτίου Ταυτ/τας ομογενούς ή ταυτότητα,

διαβατήριο κ.λ.π. απ' όπου θα προκύπτει η Εθνική καταγωγή και στην

δεύτερη περίπτωση προξενική θεώρηση εισόδου εξάμηνης παραμονής στο

διαβατήριο του κατόχου της, με πολαπλά ταξίδια και ανώτατο όριο την

πενταετία.

9. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΥ 13γ/οικ. 30576/19.9.97 απόφασή μας παραμένει

σε ισχύ για τους γιατρούς που έκαναν χρήση αυτής μέχρι την δημοσίευση

της παρούσας απόφασης, καθώς και για γιατρούς που θα πληρούν τις

προϋποθέσεις για ανάληψη υπηρεσίας τους (ισόχρονη της τοποθέτησής τους

αναβολή στράτευσης) υποχρεούμενοι σε διακοπή της εκπαίδευσής τους, λόγω

στράτευσης.

Η συνέχιση της ειδίκευσης, των εν λόγω γιατρών, γίνεται με νέα

τοποθέτησή τους, στο ίδιο ή άλλο νοσοκομείο, κατόπιν υποβολής νεώτερης

αίτησης και σειράς προτεραιότητας.

Οι γιατροί που έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας, ένεκα του αγόνου

ιατρείου, δεν χάνουν την σειρά τους, εφ' όσον αποδεικνύεται ότι μετά

την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους δεν μπορούν ν' αναλάβουν

υπηρεσία, λόγω λήξης της αναβολής στράτευσης.

10. Μετά τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης παύει να ισχύει η αρ.

πρωτ. ΔΥ 13γ/19338/12.10.95 ομοία.

Β. Καθορίζουμε εφεξής τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάληψη

υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ως κάτωθι :

1. Απόφαση τοποθέτησης-πρόσληψης.

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής

ταυτότητας.

3. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ, ή (για τους γιατρούς που

απεφοίτησαν από Ιατρικές Σχολές σε χώρα της Ε.Ε.). Βεβαίωση από την

οποία να προκύπτει η διαπίστωση ότι το Πτυχίο χορηγήθηκε σύμφωνα με τις

οδηγίες 75/362 και 75/363 της Ε.Ε.

4. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

5. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή αναστολή ή απαλλαγή

αυτής.

6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α'.

7. Πιστοποιητικό Υγείας (εκδίδεται από τη Α'/θμιο Υ.Υ.Ε.).

8. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α' από το οποίο να

προκύπτει η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες

υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων, ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησής

τους αναβολή στράτευσης.

10. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν

υπάρχει προϋπηρεσία).

11. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Οικονομική Εφορία ότι δεν ασκεί

ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού

προϋπολογισμού.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Edited by SarandosKaptanis
Link to comment
Share on other sites

Οι παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις κατά τα φαινόμενα ισχύουν (η του 1998 σίγουρα ισχύει, εκτός από τις διατάξεις για την υπηρεσία υπαιθρου που έχει ανασταλεί).

Το ερώτημα είναι: έχει ζητήσει κανείς σας να μπει υπεράριθμος άμισθος βάσει του άρθρ. 8 παρ. 1 περ. στ του Νόμ. 123/75;

Ποια περίπτωση υπεράριθμων είναι αυτή; Αν δεν ξέρετε, η απάντηση αφού ρωτήσουμε επίσημα το ΥΥΚΑ για να δούμε αν ισχύει...

Link to comment
Share on other sites

Παραθέτω τα α-ε για να δείτε ότι ισχύουν:

α) Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων.

β) Εν στρατεύσει τελούντες.

γ) Προς έναρξιν ειδικεύσεως εις τα προκαταρκτικά τρίμηνα, οι

έχοντες υπόλοιπον προς λήψιν ειδικότητος μέχρις εξ (6) μηνών ή ο

υπολειπόμενος χρόνος είναι εν έτος προς λήψιν της ειδικότητος και εφ'

όσον τα προγενέστερα έτη έχουν διανυθή εις Ιδρύματα εκτός λεκανοπεδίου

Αθηνών-Περαιώς-Θεσσαλονίκης.

δ) Προς λήψιν οιασδήποτε συναφούς ιατρικής ειδικότητος.

ε) Αλλοδαποί.

Οι α) πληρώνονται από το στρατό. Οι β) γράφουν ειδικότητα στο 401 πχ. Οι γ) δεν καταλαβαίνω καν τι εννοεί. Οι δ) υπάρχει όντως νεότερος νόμος που το εξειδικεύει (κάπου τον έχω γράψει). Οι ε) πληρώνονται με υποτροφία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το στ) δε σας το λέω, δε σας το λέω... γιατί προβλέπω μερικούς από σας να πηγαίνετε σε νομαρχίες και υπουργεία για να αποδείξετε ότι τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ αν ισχύει!

Edited by SarandosKaptanis
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Τις νομοθεσίες που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη σελίδα για τους καθ'υπερβαση εισαχθέντες στην ειδικότητα ως άμισθοι που μπορεί να τισ βρει κανείς?

υπάρχουν σε κανα site?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

στο τριμηνο του αγροτικου θεωρείσαι και πληρώνεσαι ως ειδικευόμενος... οποιαδήποτε ειδικότητα και να κανεις στη συνέχεια αυτο το 3μηνο αφαιρείται είτε απο το γενικό μέρος είτε από τον χρόνο της ενιαίας τοποθέτησης.

για τους γενικούς ιατρούς ο χρόνος εξάσκησης στο κέντρο υγείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή είτε τμηματικά είτε εναία και όχι μόνο στο ίδιο νομο αλλά στην ίδια περιφέρεια του ΔΥΠΕ. έτσι γίνεται μετακίνηση ειδικευομένων γενικών ιατρών σε τουριστικές περιοχές σε τουριστικές περιόδους όπου συνήθως τους εξασφαλίζεται δωρεάν διαμονή και περισσότερες εφημερίες από το νοσοκομείο που υπηρετούν για το χρονικό διάστημα που θα αποφασίσει ο υπεύθυνός τους και όχι για μεγαλύτερο διάστημα από αυτο που προβλέπει η εκπαίδευση.

και οι ενιαίες ειδικότητες μπορουν να γίνουν σπαστα. και μάλιστα μπορούν να γίνουν και σε 3 μέρη όχι μόνο 2... βάζεις τα χαρτιά στο 1 κομμάτι παιδιατρικής που είναι για 1 χρόνο και είναι σχετικά κοντά στη συνέχεια τα βάζεις κάπου για 2 χρόνια και τελικά για πλήρη. μοναδικός περιορισμός το επόμενο νοσοκομείο που υποβάλλεται η αίτηση να παρέχει μεγαλύτερο χρόνο ειδίκευσης από το προηγούμενο.

υπαρχουν ορισμένοι βυσματίες στο στρατό που καταφέρνουν να υπηρετήσουν σε στρατιωτικό νοσοκομείο με απόσπαση και με αυτον τον τρόπο αναγνωρίζουν 6 μηνες χειρουργική ή 6 μήνες παθολογίας (ιδιαίτερα χρήσιμο το τελευταίο για ειδικότητες όπως η ψυχιατρική για ευνόητους λόγους)

άμμισθοι ειδικευόμενοι δεν υπάρχουν επίσημα. υπάρχουν πάντα οι υπεράριθμοι, για λόγους υγείας και άλλα πολλά που δεν είναι της παρούσης

Edited by AMANDA
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Μήπως ξέρει κανείς εαν μπορεί να κανει αίτηση για γενική ιατρική κάποιος που ήδη ειδικεύεται στην παθολογία με σκοπό να κάνει και δεύτερη ειδικότητα άμισθος αφού έχει ειδικευθεί στην παθολογία??

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

έχει αυτή τη δυνατότητα μόνο αφού τελειώσεις την ειδικότητα της παθολογίας.

όσο είναι κάποιος μέσα στην ειδικότητα απαγορεύεται να εκκρεμεί αίτηση για άσχετη ειδικότητα.

όταν τελειώσεις καταθέτεις χαρτιά και περιμένεις να κάνεις άμμισθη γενική ιατρική (και να πληρώνεσαι όσες εφημερίες σου δίνουν... βέβαια πιθαννώς να υπάρχει η πιθανότητα να μπορείς να αναγνωρίσεςι την εκπαίδευσησ την καρδιολογία και να τελειώσεις την 2 ειδικότητα νωρίτερα)

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!! ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 2η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΉ? ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΡΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΛΑ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....

Link to comment
Share on other sites

έχει 2 επιλογές ή να καταθέσει αίτηση για ειδικότητα σε νοσοκομείο που δίνει μεγαλύτερο κομμάτι ειδικότητας από το νοσοκομείο στο οποίο θα υπηρετήσει (και τελικά να καταλήξει σε νοσοκομείο που θα δίνει πλήρη) ή και απευθείας σε νοσοκομείο που δίνει πλήρη ειδικότητα

την δεύτερη αίτηση την κάνει αμέσως μόλις του δώσουν από το γραφείο ειδικοτήτων τον αριθμό της απόφασης με την οποία διορίζεται στο εν λόγω νοσοκομείο κερδίζοντας έτσι χρόνο (και πιθανώς θέσεις αναμονής) καθώς δεν χρειάζεται να περιμένει ούτε να του έρθει ο διορισμός ούτε να ορκιστεί στο νοσοκομείο που θα ξεκινήσει

Link to comment
Share on other sites

ναι... καταθέτεις υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης ότι έχει υπογραφεί η απόφαση διορισμού σου, όπου αναφέρεις τον αριθμό της και τον αριθμό πρωτοκόλου...

πάντα ζητάνε την απόφαση.. μην ψαρώνεις.. πες τους ότι μόλις σου έρθει θα πας αμέσως να την υποβάλεις και αυτήν για επιβεβαίωση. αυτό που σου λέω ισχύει. ρώτα και στο γραφείο ειδικοτήτων όπου θα σου πουν και τον αριθμό της απόφασης.

και μην ξεχάσεις να πάρεις οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου από τη νομαρχία για την αίτησή σου στην λίστα αναμονής. είναι το μόνο που σε κατοχυρώνει και σε προστατεύει κατα το δυνατόν από αλλοιώσεις της λίστας εις βάρος σου

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Μια ερώτηση σχετικά με τις αιτήσεις ειδικότητας:

Δηλώνω γενικό κομμάτι, ξεκινάω, δηλώνω ειδικό, αλλά μέχρι να τελειώσω το γενικό έρχεται η σειρά μου στο ειδικό (υποθετική περίπτωση). Τι συμβαίνει?

1) Με περιμένουν και για να με ευχαριστήσουν μου εξαπλασιάζουν τον μισθό στο ειδικό

2) Χάνω τη σειρά μου και μπαίνει ο επόμενος, αλλά όταν τελειώσω το γενικό είμαι πρώτος στη σειρά

3) Χάνω τη σειρά μου γενικά και πρέπει να ξανακάνω τα χαρτιά μου και αυτοκτονώ

Ξέρει κανείς να απαντήσει με απόλυτη σιγουριά? Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Μια ερώτηση σχετικά με τις αιτήσεις ειδικότητας:

Δηλώνω γενικό κομμάτι, ξεκινάω, δηλώνω ειδικό, αλλά μέχρι να τελειώσω το γενικό έρχεται η σειρά μου στο ειδικό (υποθετική περίπτωση). Τι συμβαίνει?

1) Με περιμένουν και για να με ευχαριστήσουν μου εξαπλασιάζουν τον μισθό στο ειδικό

2) Χάνω τη σειρά μου και μπαίνει ο επόμενος, αλλά όταν τελειώσω το γενικό είμαι πρώτος στη σειρά

3) Χάνω τη σειρά μου γενικά και πρέπει να ξανακάνω τα χαρτιά μου και αυτοκτονώ

Ξέρει κανείς να απαντήσει με απόλυτη σιγουριά? Ευχαριστώ

Με σιγουρια το 2.

Η σειρα μου τωρα. Δηλωνω αγονο και θελω να κανω Νευρολογια. Δηλωνω το δευτερο κομματι της Ψυχιατρικης. Η Ψυχιατρικη ερχεται νωριτερα απο την ΠΑθολογια (πρωτο κομματι). Μπορω να την κανω πρωτα?

Link to comment
Share on other sites

απο οσο γνωριζω δεν υπαρχει η δυνατοτητα αντιστροφης ασκησης στην νευρολογια μπορεις να ζητησεις πληροφοριες και απο την νομαρχια

πρεπει πρωτα να τελειωσεις την παθολογια και μετα να κανεις την ψυχιατρικη. υπηρχε η πρωταση να ψηφιστει η αντιστροφη ασκηση δεν εχει υπογραφει ακομα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΟΤΙ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ.

ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΡΟΛΑΒΕ.

ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ

ΤΗΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 210 5231910

Link to comment
Share on other sites

γενικο και ιδικο μερος ειδικοτητας δηλωνεις με αγονο αγροτικο

εδω μιλαμε για τμημα και πληρη ειδικο κομματι ειδικοτητας με την υπουργικη αποφαση που ειπαν οτι θα υπογραφει που θα μπορουν να δηλωνονται μαζι

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Θαθελα να μου απαντήσει όποιος ξέρει το εξής.Το 3μηνο του αγροτικού πότε αφαιρείται?Για παράδειγμα κάποιος που έχει κάνει αίτηση για ειδικότητα σε νοσοκομείο που δίνει μερική και μετά κάνει αίτηση σε νοσοκομείο που δίνει πλήρη,σε ποιό από τα 2 κομμάτια αφιρείται το 3μηνο.Μιλάω για εννιαία ειδικότητα(πχ πνευμονολογία,οφθαλμολογία κλπ)

Επίσης ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος κάνει αίτηση σε νοσοκομείο που δίνει μερική(πχ 3 χρόνια) μπορεί να κάνει λιγότερα από αυτά που δίνει το νοσοκομείο?(να φύγει δηλαδή στα 2?)

Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος τι παίζει με τα στρατιωτικά νοσοκομεία που δίνουν ειδικότητα?Είσαι ειδικευόμενος κάτω από στρατιωτική πειθαρχία?

Link to comment
Share on other sites

οπως ειπε και ο προλαλησας το τριμηνο αφαιρειται απο το 1 κομματι της ειδικοτητας ανεξαρτητα απο το τι ειναι αυτο

οση ειδικοτητα και να δινει το νοσοκομειο εσυ κανεις μονο αυτο για το οποιο εχεις κανει αιτηση. πχ μπορει να δινει πληρη παθολογια και εσυ να χρειαζεται 2 χρονια θα κανεις 2 χρονια.. μπορεις αν δεν γουσταρεις να παραιτηθεις νωριτερα αν συνεχιζεις στην ιδια ειδικοτητα σε πληρη πχ παιδιατρικη δεν εχει καμια επιπτωση αν ομως θελεις να κανεις χαρτια για ειδικο μερος και δεν εχεις ολοκληρωσει το γενικο τοτε πρεπει να τα ξανακανεις για γενικο για να συμπληρωσεις το τμημα που σου λειπει και χανεις και το ειδικο με την μεχρι τωρα νομοθεσια

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Γεια σας!!!

Ηθελα να ρωτησω: οι θεσεις υπεραριθμων που προβλεπονται για αλλοδαπους (που πληρωνονται από το Υπ.Εξωτ.) περιλαμβανουν και Ελληνες που εχουν και δευτερη υπηκοοτητα?

Link to comment
Share on other sites

Εσύ τι λες; Θα ήταν δίκαιο; <_<

Σημ. Και εγώ δύο υπηκοότητες έχω. Ωραία θα ήταν μα όπως λένε και τα αδέρφια μας οι αμερικάνοι FAT CHANCE ;)

Link to comment
Share on other sites

Δεν ειπα ότι είναι δικαιο. Απλα στο ετος μου εχω γνωρισει τουλαχιστον 15 ατομα με 2 υπηκοοτητες και αναρωτιεμαι αν ολοι τους θα μπουν υπεραριθμοι…

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

αν χάσεις τη σειρά σου στην ειδικότητα για χ λόγους (πχ δεν πρόλαβες να τελειώσεις το γενικό) τι συμβαίνει? ξαναδηλώνεις ή απλά είσαι ο επόμενος στη σειρά?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.