Jump to content

Εξεταστική Ιατρικών Ειδικοτήτων (Πρόγραμμα & Αποτελέσματα)


Recommended Posts

ορίστε και το άρθρο για να έχετε εικόνα των αλλαγών

 

άρθρο 166 του Ν. 4600-2019

 

Άρθρο 166

Εξετάσεις για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καθορίζεται σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων, με εξεταστικά κέντρα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στα εξεταστικά κέντρα του Νομού Αττικής εξετάζονται οι ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, νήσων Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης. Στα εξεταστικά κέντρα του Νομού Θεσσαλονίκης εξετάζονται οι ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν μονοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του και δύο μέλη με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας με την εξεταζόμενη. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονάδες που χορηγούν είτε μερικό είτε πλήρη χρόνο άσκησης στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Σε περίπτωση έλλειψης μελών ιατρικών ειδικοτήτων ορίζονται ως μέλη ιατροί ειδικότητας των επιμέρους εκπαιδευτικών σταδίων της προς εξέταση ειδικότητας.

Ως γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα των προέδρων των επιτροπών και προτείνονται από αυτούς.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιμασία. Στην προφορική δοκιμασία υποβάλλονται μόνον εάν έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία τουλάχιστον με βαθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση της βαθμολογικής κλίμακας μηδέν έως δέκα (0-10). Ο ιατρός που αποτυγχάνει στην προφορική εξέταση, σε επόμενη εξεταστική περίοδο συμμετέχει μόνον στην προφορική δοκιμασία.

Στον τίτλο της ειδικότητας αναγράφεται ο χαρακτηρισμός του βαθμού επιτυχίας του ιατρού στην προφορική δοκιμασία (καλώς, λίαν καλώς, άριστα).

4. α) Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις (4) τον χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ημέρες και ώρες που ορίζονται κάθε φορά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μετά από γνώμη της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής, και δημοσιοποιούνται από αυτόν.

β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

γ) Οι εξετάσεις διενεργούνται στην έδρα του προέδρου της κάθε εξεταστικής επιτροπής.

δ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια των εξετάσεων μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται, εντός του τελευταίου τριμήνου της εκπαίδευσής τους, από το νοσοκομείο εκπαίδευσής τους επίδομα ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κάλυψη των κάθε φύσης εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης. Το επίδομα αυτό, το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόμενο μία φορά μόνον, για την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία αυτός λαμβάνει μέρος. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις δεν δικαιούται του ανωτέρω επιδόματος για τις επόμενες της πρώτης φοράς συμμετοχής του σε αυτές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του επιδόματος της παρούσας παραγράφου.».

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955.

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, BarryHarry said:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως και τα ανδρείκελα της προηγούμενης που θέσπισαν αυτό το έκτρωμα με τη βαθμολογία θέλουν να δημιουργήσουν γιατρούς διαφορετικών ταχυτήτων και χαμάληδες χαμηλού κόστους. Μην τους αφήσετε να σας καταστρέψουν έτσι στο ξεκίνημά σας.

Μπορώ να κάνω 100 like σε αυτό το ποστ;

Αν δεν καταλάβετε σε κάθε κυβερνητικό μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των γιατρών διαχρονικά

1) πως ο στόχος είναι
- χαμάληδες χαμηλού κόστους
- γιατροί διαφορετικών ταχυτήτων (εδώ μπορεί να έχουμε ερμηνείες)

2) πως όλα τα κόμματα συμφωνούν στα παραπάνω

3) πως δεν έχετε να περιμένετε τίποτε από τους π@υλημένους στα κόμματά τους συνδικαλιστές του κλάδου (από τους φοιτητοπατέρες στο πανεπιστήμιο μέχρι την ΠΟΕΝΓΕ και τον ΠΙΣ)

μέλλον δε θα υπάρχει και θα κάθεστε να αναρωτιέστε τί πήγε στραβά, αν ο τάδε συνάδελφος πήρε τη σειρά σας, αν υπάρχουν αναδουλειές στην αγορά εργασίας και πάει λέγοντας...

Την ίδια στιγμή οι κομματοπατέρες συνάδελφοί σας από τα φοιτητικά χρόνια μέχρι την ειδικότητα
ξεπουλώντας εσάς
θα έχουν για τον εαυτό τους καβατζωμένο το διορισμό στο δημόσιο, σε κρατικοδίαιτες θέσεις ή στη ...Βουλή.

Χαίρετε.

ΥΓ:
Για να μη χάνουμε όμως το δάσος και βλέπουμε το δέντρο:
Τα πράγματα έχουν να γίνουν ακόμα χειρότερα, σε περίπτωση που κάποια στιγμή εφαρμοστεί κλειστός αριθμός επιτυχόντων.
Κλειστός αριθμός επιτυχόντων δε μπορεί να υπάρξει χωρίς το πρώτο βήμα που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικότητας.
Προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει αυτό, όχι γιατί κάνουν χατήρι στον κλάδο αλλά γιατί χρειάζονται τον όγκο των επιτυχόντων.
Θα ερθει κι εκείνη η στιγμή εκείνη όμως.

Edited by heretai
Link to comment
Share on other sites

Και αφού φρόντισαν να κάνουν ειδικότητα, ως υπεράρθιθμοι, τα δικά τους παιδιά, με το γνωστό COVIDοΦΕΚ.

Υπάρχει ενιαία στάση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα.

Ετοιμαστείτε για σκληρό σεξ.

Edited by kopritis
Link to comment
Share on other sites

Ενιαία στάση ΝΔ-Σύριζα και λοιπών κομμάτων σε βάρος των γιατρών
υπάρχει διαχρονικά επί δεκαετίες.

Πώς το είπε ο άλλος
- που δήλωνε μέλος του ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και έλεγε ότι είχε και πρόσφατη συμμετοχή με ρόλο σε κεντρικό επίπεδο στις αλλαγές συμμετέχοντας για 2 έτη στην επιτροπή του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) 

Quote

όπου μαζί με άλλους συναδέλφους προσπαθήσαμε να αναδιαμορφώσουμε τα πεδία εκπαίδευσης, τους τρόπους εκπαίδευσης και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην ειδικότητα, με σκοπό να ομοιογενοποιηθεί μέσω ελάχιστα απαιτούμενων standards η εκπαίδευση στην ειδικότητα. Η διαδικασία σταμάτησε από την σημερινή κυβέρνηση και δεν διακρίνεται πρόθεση επανεκκίνησης. Το θέμα λοιπόν είναι πρωτίστως και βασικά πολιτικό, μη παραγνωρίζοντας τις τοπικές και ατομικές παρεκκλίσεις (κέντρο-περιφέρεια, κομβικά άτομα, όραμα). Με την ύπαρξη όμως ενός λειτουργικού συστήματος, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και οργάνωσης , όσο και ελέγχου υλοποίησης, ευελπιστώ βάσιμα ότι θα αμβλύνει σε σημαντικό βαθμό τις ανομοιογένειες προς τα υψηλότερα επίπεδα.


για να μην το πει αλλιώς...
αντιμάχονται την 

Quote

ιατροκεντρικότητα του Συστήματος

😆

Από αυτούς έχετε να περιμένετε να σας εκπροσωπήσουν ή να σας...

Edited by heretai
Link to comment
Share on other sites

Είναι απαράδεκτοι.  Δεκάδες εκατοντάδες ιατροί είναι ήδη σε διαδικασία διαβάσματος. Με ποιο σκεπτικό κάνουν τέτοιου είδους αλλαγές χωρίς ενημέρωση, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς μεταβατικό στάδιο, χωρίς πρώτα να υλοποιηθεί το κομμάτι ομογενοποίησης της εκπαίδευσης ; Πως είναι δυνατόν να υποβάλουν τόσα άτομα σε διαδικασία τόσο στρεσογόνα ένα μήνα πριν τις εξετάσεις ;  Πείτε ρε ζώα ! Από τότε θα ισχύει αυτό. Να ξέρει ο άλλος να κάνει το ανάλογο πρόγραμμα, να ξέρουν οι κλινικές οτι οι ειδικευόμενοι τους θα έχουν αυτό. Την ίδια πίεση θα ασκήσει ένας ειδικευόμενος γνωρίζοντας οτι τον περιμένει κάτι διαφορετικό σε επίπεδο εξετάσεων ; Εννοείται οτι οι ειδικευόμενοι θα πίεζαν τους διευθυντές ώστε να δίνουν την ανάλογη εκπαίδευση. Εννοείται πως κάποιοι θα άλλαζαν μέχρι και νοσοκομεία. Που στο διάολο είναι ο ΠΙΣ;  Και γιατί δεν υπάρχει η παραμικρή αντίδραση; Τι πράγματα είναι αυτά !!!!!! Ο Συναδελφος πριν έγραψε κάτι πολύ σωστό, υπάρχουν άτομα που δίνουν 2-5 φορά για τον οποιοδήποτε λόγο. Ξανά γραπτά ; Υποτίθεται πως στα γραπτά ΔΕΝ πήγαινες χωρίς τα γραπτά. Τι ανισότητες είναι αυτές ; Και δεν μιλάει κανένας στον πανελλήνιο ; 
εχθες πήρα στον σύλλογο και ρώτησα για τα γραπτά και αυτούς που δίνουν όχι πρώτη φορά και είπαν αυτή η ερώτηση πρέπει να γίνει στις επιτροπές. ΠΟΙΕΣ επιτροπές ; 
αληθεια είναι απελπιστικό όλο αυτό. Λίγο πριν από εξετάσεις. Δεν ξέρω τι να πω…..είναι απελπισία.

πείτε ρε γαμωτο………αναβάθμιση, κανένα πρόβλημα, πας από τις εξετάσεις ρε να πάρει η ευχή ; Ένα μήνα πριν ; Κάνε ρε άνθρωπε το σύστημα της εκπαίδευσης, εχε ένα χρονοδιάγραμμα. 
πόσα άτομα θα πέσουν τώρα στο βίτσιο του καθένα……αλήθεια μακάρι να βγω ψεύτης αλλά θα πάθουν πλάκα πολλοί συνάδελφοι. 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους σας. Ήρθα και εγώ εδώ για να διαβάσω πληροφορίες για το έκτρωμα που πάει να γίνει. 
Συνάδελφοι που ετοιμάζεστε να δώσετε εξετάσεις πως αισθάνεστε; 
Εν μέσω πανδημίας, με χαμένο ενάμιση έτος από την εκπαίδευση, από τα Εξωτερικα Ιατρεια, από χειρουργεία πως θα ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό ;Είχα την ευκαιρια κάποια στιγμή να παρακολουθήσω ένα μάθημα που εγινε για τους ειδικευομενους και είχαν έρθει τα τότε προτεινόμενα μέλη καποιων επιτροπων και αυτά που ακούστηκαν ήταν απίστευτα. Συζητήθηκαν θέματα που πραγματικά απαιτούσας εμπειρία ετών ως ειδικευμένοι . Πως το δεχόμαστε να γίνει τέτοιου είδους αλλαγή χωρίς να βελτιωθεί το σύστημα εκπαίδευσης πρώτα ; Να εφαρμοστεί rotation κτλ. 
Καθόλου έντιμο κύριοι.  Κρίμα κρίμα κρίμα σε όσους τελείωσαν η τελειώνουν και ετοιμάζονται να δώσουν η να ξαναδώσουν. 
οσοι έχουν ένα υπόλοιπο ειδικότητας εννοείται ότι πρέπει να πιέσουν και να απαιτήσουν rotation ειδάλλως δεν μπορείς εύκολα να ανταπεξέλθεις. 
Και είναι γνωστό σε όλους ότι πολλά νοσοκομεία κυρίως σε χειρουργικές ειδικότητες δεν καλύπτουν όλο το εύρος.  Πως όλοι αυτοί θα ανταπεξέλθουν σε αυτές τις εξετάσεις ; 
πως είναι δυνατόν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να προμηθεύει κάποιος και άλλα συγγράμματα και να αφομοιώσει πράγματα που δεν είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει. 
οι ερωτήσεις θα είναι θεωρητικές αλλά κι κρισεως σε μεγάλο βαθμό. Κρισεως κύριοι σημαίνει ότι έχω τριβή με το θέμα, έχω αφομοιώσει και λέω την άποψη μου ως Ιατρος. Αναλογα παραδείγματα υπάρχουν για όλες τις ειδικότητες σχεδόν. 
Θα έπρεπε ΟΕΝΓΕ και Πανελλήνιος να στηρίξουν! Θα έπρεπε να γίνει βάση χρονοδιαγράμματος. Θα έπρεπε να λυθεί και να ελέγχεται η εκπαίδευση και να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Αυτό  που συμβαίνει θα αφήσει πίσω πολλούς συναδέλφους ενδεχομένως χωρίς εργασία γιατί πρέπει να καλυφθεί ύλη διαβάσματος είτε να εργάζονται με παράταση στο ΙΔΙΟ νοσοκομείο με την ΙΔΙΑ εκπαίδευση που ΔΕΝ είναι αρκετή μόνο και μόνο για βιοποριστικούς λόγους.  πραγματικά δεν πρέπει να περάσει….όχι με αυτούς τους άνισους όρους. Ναι να γίνει αλλα να γνωρίζει η Κλινικη, να γνωρίζει ο ειδικευόμενος. 
Είναι έγκλημα και πρεπει να δωθεί δημοσιότητα. Αφορά καθε έναν από εμάς.

 
 

Edited by Simospatra
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι, ομοιοπαθούσα και εγώ. Δεν θα σας κουράσω με θέματα τα οποία ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοι πιο πριν (π.χ κατάργηση στα καλά του καθουμένου μιας επίσημα ανακοινωθείσας εξεταστικής + κάποιοι έχουν περάσει ήδη το γραπτό, και κανείς δεν τους δίνει πληροφορίες για το τι θα γίνει + επίσης στο μέλλον ανοίγει ο δρόμος για κλειστό αριθμό εισακτέων +  τίθεται το θέμα της αντικειμενικότητας των εξετάσεων χωρίς την συμμετοχή εξεταστών από τα περιφερειακά νοσοκομεία). Θα προσθέσω και δικές μου σκέψεις και προβληματισμούς:

1) σαφώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν μόνο ένα μέρος του νομοσχεδίου (που τους βολεύει), οπότε και οι περισσότεροι χάνουμε το επίδομα των 200 ευρώ. Και καλά όλο αυτό, ποιός εγγυάται σε εμάς από την περιφέρεια ότι δεν θα αλλάζουν ημερομηνίες και εμείς θα χάνουμε τα εισιτήρια και θα πληρώνουμε εκ νέου νέα εισιτήρια

2) τον περασμένο Φεβρουάριο, με το παλιό σύστημα, οι εξετάσεις στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν μέσω Web, και σκέψη-φόβος δικός μου είναι μήπως λόγω αύξησης κρουσμάτων (τον Σεπτέμβρη προβλέπονται 4.500 κρούσματα ημερισίως), εξεταστούμε με το νέο σύστημα μέσω Web (με ό,τι συνεπάγεται αυτό....................)

3) σαφείς οδηγίες για εξεταστέα ύλη δεν έχουμε, τουλάχιστον με το παλιό σύστημα γνωρίζαμε πάνω κάτω τις απαιτήσεις και το σκεπτικό που είχαν οι εξεταστές μας. Πήρα πολλές φορές Υπουργείο για το θέμα, μου είπαν να απευθυνθώ στις εξεταστικές επιτροπές, ρωτάω ποιές είναι οι εξεταστικές επιτροπές, και η απάντηση σοβαρή: ακόμη δεν ξέρουμε, τώρα θα συσταθούν οι επιτροπές

4) τουλάχιστον, ίσως μπορέσουμε να οργανωθούμε περισσότερο οι ειδικευόμενοι, ενδεχομένως σε αυτό το φόρουμ ή π.χ μέσω viber, και να εκθέτουμε τους προβληματισμούς μας, και να προτείνουμε λύσεις-σκέψεις για τα θέματα που έχουν προκύψει (πιστεύω ότι σαν πρωτοβουλία και ιδέα, θα ήταν σημαντική)

5) δεν ξέρω με ποιόν τρόπο και εάν υπάρχει η δυνατότητα, οι συνάδελφοι της Αθήνας, ανά ειδικότητα και όποιος είναι διαθέσιμος, να μας πληροφορήσει σχετικά με τον τρόπο που διεξάγονταν μέχρι τώρα οι εξετάσιες στην Αθήνα, ίσως και εμείς οι υπόλοιποι πάρουμε κάποια ιδέα για καλύτερη προετοιμασία.

Ευχαριστώ και καλό κουράγιο

Link to comment
Share on other sites

https://www.oengegr.com 

στειλτε email ζητώντας παρέμβαση.
είναι ίσως ο μοναδικός φορέας που μπορεί να παρέμβει. Ο Πανελλήνιος έχει κλείσει τη πόρτα. Δεν παίρνει θέση. Είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ να γίνονται τέτοιους είδους αλλαγές χωρίς ενημέρωση και πάνω από όλα χωρίς χρονοδιάγραμμα. Που ακούστηκε σε πολιτισμένα κράτη να μην ορίζονται ημερομηνίες μετάβασης ; Που ακούστηκε να μην δημιουργούνται ΠΡΩΤΑ οι ρημαδιασμένες οι υποδομές πριν πας να αλλάξεις ένα σύστημα εξεταστικό ; 
Απαιτούμε σαφείς εξηγήσεις και οδηγίες για κάθε μια περίπτωση ιατρού. 
Άλλο είναι να δίνεις πρώτη φορά. 
αλλο είναι να δίνει δεύτερη η Τρίτη η Τετάρτη η Πέμπτη φορά ! 
το καταλαβαίνουν ότι έχουμε φτύσει αίμα για να έχουμε αυτήν την αντιμετώπιση ; 
οι υπόλοιποι καταλαβαίνετε ότι πάει να μπει κόφτης στους ειδικούς; 
κλειστό επάγγελμα θα είναι η κάθε ειδικότητα. Ήδη ένα σκάνδαλο έγινε με την ενδοκρινολογία το 19 με μια επιτροπή που μπήκε νύχτα και ευθαρσώς δήλωσε ότι είναι πολλοί οι ενδοκρινολόγοι στην Ελλάδα. 
Μπορούν να καταλάβουν ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τις πανελλήνιες αλλά έχουμε θέμα ότι δεν υπήρξε η ευκαιρία για εμάς να έχουμε εκπαίδευση ανάλογη ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό; 
καταλαβαίνουν ότι εδώ και ενάμισι έτος δεν μπαίναμε χειρουργεία, δεν κάναμε εξωτερικά δεν κάναμε μαθήματα !!!!!

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΜΕ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΑ COVID ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΙΦΒΙΔΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ! 
ΕΛΕΟΣ! 
Ξεχασατε ρε παλιόσκυλα εσεις που ορίζετε τη τύχη μας και που παίζετε με την υπομονή μας πως υπήρξατε και εσείς ειδικευόμενοι! 

Υλη !!!!! Από που; Ποιος; Που; Ένας παραπανω έγραψε πολύ σωστά πως πολλές φορές σου έκαναν μούτρα και έκοβαν επειδή δεν απάντησες με τρόπο που αναγράφεται σε συγκεκριμένα βιβλία ! 
 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ!  Είτε δίνει πρώτη φορά είτε Πέμπτη ! Δεν είχαμε  την ευκαιρία, πρέπει να αντιδράσουμε! 

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα και από εμένα. Ψάχνοντας και εγώ πληροφορίες έπεσα στο forum. Βλέπω ότι έχουν γραφτεί αρκετά  σχόλια για το αίσχος της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αναστατωθεί πάνω σε μια ιδιαίτερη στιγμή διαβάσματος και μάλιστα χωρίς να υπάρχει επαρκής ενημέρωση από τον ΠΙΣ αλλά και από το υπουργείο. Μα πόσο ανεπίτρεπτο είναι αυτό το καθεστώς, πόσο άδικο για όλους μας. Δεν ξέρω αν θα πάω να δώσω, ήμουν σε επαρχιακό νοσοκομείο και όχι σε νοσοκομείο κεντρικό με αποτέλεσμα να μην έχω καλύψει κάποια αντικείμενα με την έννοια της επαφής με τον ασθενή. Άκουσα ότι θα εφαρμοστεί ένας "κόφτης" επιτυχόντων.  Μου έρχεται να τρελαθώ. Μα δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αντισταθούμε σε όλο αυτό;  Είναι δυνατόν να μην έχει γίνει ξεσηκωμός ; Προφανώς δεν το γνωρίζουν ακόμα αρκετοί ενδιαφερόμενοι.  Ο θεός να βάλει το χέρι του παιδιά!

Link to comment
Share on other sites

22 ώρες πριν, Simospatra said:

Θα έπρεπε ΟΕΝΓΕ και Πανελλήνιος να στηρίξουν! 

19 ώρες πριν, Mariaorth said:

https://www.oengegr.com 

στειλτε email ζητώντας παρέμβαση.
είναι ίσως ο μοναδικός φορέας που μπορεί να παρέμβει. Ο Πανελλήνιος έχει κλείσει τη πόρτα. Δεν παίρνει θέση.

εντάξει όμως πραγματικά
τί δεν καταλαβαίνετε από τα παραπάνω

ειδικά η ΟΕΝΓΕ νομίζετε ότι είναι όργανο που θα υπερασπιστεί εσάς;
αν δεν έχετε καταλάβει ότι είστε απέναντι ειδικά από την ΟΕΝΓΕ,
δεν υπάρχει σωτηρία

αυτό το απόσπασμα
που το ξαναβάζω γιατί δεν το προσέξατε μάλλον
(είναι από παραπομπή σε άλλη σελίδα του παρόντος φόρουμ),
ποιός νομίζετε το έγραψε;

κάποιος κύριος που δήλωνε μέλος του ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης
και έλεγε ότι είχε και πρόσφατη συμμετοχή με ρόλο σε κεντρικό επίπεδο στις αλλαγές συμμετέχοντας για 2 έτη στην επιτροπή του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) 

κομματικά προσκείμενος στην ίδια ηγεσία της ΟΕΝΓΕ στην οποία εναποθέτε ελπίδες,
κατηγορούσε την κυβέρνηση όχι για άλλο λόγο αλλά γιατί δεν είχε ήδη εφαρμόσει τις αλλαγές που συναποφάσισε

Quote

μαζί με άλλους συναδέλφους προσπαθήσαμε να αναδιαμορφώσουμε τα πεδία εκπαίδευσης, τους τρόπους εκπαίδευσης και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην ειδικότητα, με σκοπό να ομοιογενοποιηθεί μέσω ελάχιστα απαιτούμενων standards η εκπαίδευση στην ειδικότητα. Η διαδικασία σταμάτησε από την σημερινή κυβέρνηση και δεν διακρίνεται πρόθεση επανεκκίνησης. Το θέμα λοιπόν είναι πρωτίστως και βασικά πολιτικό, μη παραγνωρίζοντας τις τοπικές και ατομικές παρεκκλίσεις (κέντρο-περιφέρεια, κομβικά άτομα, όραμα). Με την ύπαρξη όμως ενός λειτουργικού συστήματος, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και οργάνωσης , όσο και ελέγχου υλοποίησης, ευελπιστώ βάσιμα ότι θα αμβλύνει σε σημαντικό βαθμό τις ανομοιογένειες προς τα υψηλότερα επίπεδα.

λυπάμαι αλλά το πρόβλημα το γενικότερο του κλάδου είναι που δεν ξεκινάμε από μια σωστή διάγνωση της πραγματικότητας (παίζει ρόλο και η εκάστοτε κομματική πλύση εγκεφάλων),
για να πάμε μετά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου

Link to comment
Share on other sites

On 12/7/2021 at 10:53 ΠΜ, heretai said:

εντάξει όμως πραγματικά
τί δεν καταλαβαίνετε από τα παραπάνω

ειδικά η ΟΕΝΓΕ νομίζετε ότι είναι όργανο που θα υπερασπιστεί εσάς;
αν δεν έχετε καταλάβει ότι είστε απέναντι ειδικά από την ΟΕΝΓΕ,
δεν υπάρχει σωτηρία

αυτό το απόσπασμα
που το ξαναβάζω γιατί δεν το προσέξατε μάλλον
(είναι από παραπομπή σε άλλη σελίδα του παρόντος φόρουμ),
ποιός νομίζετε το έγραψε;

κάποιος κύριος που δήλωνε μέλος του ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης
και έλεγε ότι είχε και πρόσφατη συμμετοχή με ρόλο σε κεντρικό επίπεδο στις αλλαγές συμμετέχοντας για 2 έτη στην επιτροπή του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) 

κομματικά προσκείμενος στην ίδια ηγεσία της ΟΕΝΓΕ στην οποία εναποθέτε ελπίδες,
κατηγορούσε την κυβέρνηση όχι για άλλο λόγο αλλά γιατί δεν είχε ήδη εφαρμόσει τις αλλαγές που συναποφάσισε

λυπάμαι αλλά το πρόβλημα το γενικότερο του κλάδου είναι που δεν ξεκινάμε από μια σωστή διάγνωση της πραγματικότητας (παίζει ρόλο και η εκάστοτε κομματική πλύση εγκεφάλων),
για να πάμε μετά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου

Ίσως και να έχεις δίκαιο συνάδελφε. 
οπως έγραψα όμως και στο άλλο θέμα που σχολιάζετε το θέμα των πανελληνίων θεωρώ ότι υπάρχει μια τρεμουρα ειδικά με το κλείσιμο των εξεταστικών κέντρων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι πασάρουν ως λύση τις εξετάσεις. Γιατί όμως ; Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. 
Στις σελίδες και γενικότερα στα ειδησεογραφικά επικρατεί μια σιωπή. 
πιθανόν να μην το γνωρίζουν και πολλοί ειδικευόμενοι που θα έδιναν τώρα.  Αρκετά μουλωχτή κίνηση και σε πολύ ακατάλληλο timing. Είναι γενικότερα γνωστό ότι σχεδόν όλοι εδώ και κοντά 2 έτη κάνουν εργασία COVID.  Αγγίζει λιγάκι και την ανηθικότητα ως προς όλους αυτούς. 
η δικη μου λογική λέει πως δεν τους ενδιαφέρει η αναβάθμιση εκπαίδευσης γιατί δεν θα άρχιζαν από τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι κάτι που θα ακολουθούσε τις υπόλοιπες αλλαγές ( που δεν θα γίνουν άμεσα πιστεύω). 
ισως έχει να κάνει με συμφέροντα ως προς τον αριθμό των ειδικών που θα βγαίνουν. Όμως και μονο στην υποψία αυτή θεωρώ ότι οι ιατροι δεν πρέπει να το αφήσουν αυτό να περάσει. Όχι τουλάχιστον χωρίς να υπάρξει μια σωστή αλληλουχία αλλαγών. 
 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι. Σήμερα επικοινώνησα με ΥΠ.Υγείας, και μου είπαν ότι μέσα σε 1 εβδομάδα θα βγει εγκύκλιος με διευκρινίσεις, και επίσης ότι τελικά όσοι δίνουν πρώτη φορά, δεν θα χάσουν το επίδομα των 200 ευρώ (θα ανακοινωθεί στην εγκύκλιο). Επειδή οι υποψήφιοι είμαστε διάσπαρτοι σε όλοι την Ελλάδα, και ο καθένας από εμάς βρίσκει τυχαία κάποια πληροφόρηση, αλλά ούτε μπορούμε οργανωμένα να αντιδράσουμε ή να εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας, προτείνω και πάλι να βρούμε τρόπο να συγκεντρωθούμε.....ηλεκτρονικά. Καλό κουράγιο και καλό διάβασμα

Link to comment
Share on other sites

11 λεπτά πριν, claudia said:

Καλησπέρα συνάδελφοι. Σήμερα επικοινώνησα με ΥΠ.Υγείας, και μου είπαν ότι μέσα σε 1 εβδομάδα θα βγει εγκύκλιος με διευκρινίσεις, και επίσης ότι τελικά όσοι δίνουν πρώτη φορά, δεν θα χάσουν το επίδομα των 200 ευρώ (θα ανακοινωθεί στην εγκύκλιο). Επειδή οι υποψήφιοι είμαστε διάσπαρτοι σε όλοι την Ελλάδα, και ο καθένας από εμάς βρίσκει τυχαία κάποια πληροφόρηση, αλλά ούτε μπορούμε οργανωμένα να αντιδράσουμε ή να εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας, προτείνω και πάλι να βρούμε τρόπο να συγκεντρωθούμε.....ηλεκτρονικά. Καλό κουράγιο και καλό διάβασμα

Claudia υπάρχει περίπτωση να έμαθες κάτι για όσους δεν δίνουν πρώτη φορά ; 
ισχύει το ότι στην Θεσσαλονίκη θα πηγαίνουν εξεταστές απο αθηνα και στην αθηνα απο Θεσσαλονίκη ;

σου έδωσαν κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με τις επιτροπές η οτιδήποτε άλλο;

σε κάθε περίπτωση εγώ τάσσομαι υπέρ του συναδέλφου που προτείνει να στείλουμε όσοι ενδιαφερόμαστε email σε πανελλήνιο και οενγε. 
το 2019 τουλάχιστον απέφερε καρπούς η διαμαρτυρία. 
 

Link to comment
Share on other sites

Ρώτησα για τις επιτροπές αλλά ακόμη δεν ξέρουν τπτ. Είχα βρει ένα παλιότερο άρθρο, και τουλάχιστον στην Αθήνα, οι εξεταστές θα ήταν μόνο Αθηναίοι, αλλά μπορεί τα δεδομένα να άλλαξαν τώρα. Το παλαιότερο άρθρο είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://virus.com.gr/sygkrotisi-exetastikon-epitropon-iatrikon- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika -kotiton-stin-athina/

Τάσσομαι και εγώ υπέρ της άποψή σου να στείλουμε όσοι ενδιαφερόμαστε email σε πανελλήνιο και οενγε. Απλώς πιστεύω ότι αν είμαστε πιο μαζεμένοι (π.χ viber), είναι πιο εφικτό να είμαστε πιο συντονισμένοι σε ό,τι αφορά την οενγε, και μπορεί να έχουμε περισσότερες μαζεμένες πληροφορίες, π.χ για τις απαιτήσεις των εξεταστών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ίσως μας βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία, ανά ειδικότητα). Επίσης, εμένα με απασχολεί και το θέμα των κρουσμάτων (σήμερα θα είναια 3.000), με την έννοια μην ακυρωθεί και η εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ή μήπως η εξέταση γίνει μέσω Web (επισφαλής τρόπος.....). Στο Υπουργείο τους είπα να μεταφέρουν αυτούς τους προβληματισμούς, απλώς πιστεύω αν είμαστε πιο οργανωμένοι και πιέζουμε, ίσως λάβουμε και κάποιες απαντήσεις σε σχέση με ορισμένα από αυτά τα θέματα. Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει σχεδόν τπτ, και όταν ρωτάς στο υπουργείο ποιός είναι ο υπεύθυνος, λένε ότι δεν ξέρουν ακόμη. 

Edited by claudia
Link to comment
Share on other sites

Πάντως προτείνω να δημιουργήσουμε π.χ μια ομάδα viber ή facebook, και ο καθένας από εμάς να προσκαλέσει όσους ειδικευόμενους γνωρίζει, ίσως έτσι καταφέρουμε να οργανωθούμε. Πραγματικά έτσι όπως έγιναν όλα την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω εάν η ιδέα αυτή τελικά θα βοηθήσει. Καλή συνέχεια

Link to comment
Share on other sites

https://pis.gr/109238/παράταση-υποβολής-αιτήσεων-για-συμμε/

Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έναρξης του Πανελλαδικού Συστήματος εξετάσεων και την κατάργηση της εξεταστικής περιόδου Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, παρατείνεται και θα παραμείνει ενεργή έως και τις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα 15:00.

Οι ιατροί που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Αυγούστου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. από τις 20/06/2021, θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 και ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση.

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, DrAlexis said:

Ίσως και να έχεις δίκαιο συνάδελφε. 
οπως έγραψα όμως και στο άλλο θέμα που σχολιάζετε το θέμα των πανελληνίων θεωρώ ότι υπάρχει μια τρεμουρα ειδικά με το κλείσιμο των εξεταστικών κέντρων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι πασάρουν ως λύση τις εξετάσεις. Γιατί όμως ; Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. 
Στις σελίδες και γενικότερα στα ειδησεογραφικά επικρατεί μια σιωπή. 
πιθανόν να μην το γνωρίζουν και πολλοί ειδικευόμενοι που θα έδιναν τώρα.  Αρκετά μουλωχτή κίνηση και σε πολύ ακατάλληλο timing. Είναι γενικότερα γνωστό ότι σχεδόν όλοι εδώ και κοντά 2 έτη κάνουν εργασία COVID.  Αγγίζει λιγάκι και την ανηθικότητα ως προς όλους αυτούς. 
η δικη μου λογική λέει πως δεν τους ενδιαφέρει η αναβάθμιση εκπαίδευσης γιατί δεν θα άρχιζαν από τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι κάτι που θα ακολουθούσε τις υπόλοιπες αλλαγές ( που δεν θα γίνουν άμεσα πιστεύω). 
ισως έχει να κάνει με συμφέροντα ως προς τον αριθμό των ειδικών που θα βγαίνουν. Όμως και μονο στην υποψία αυτή θεωρώ ότι οι ιατροι δεν πρέπει να το αφήσουν αυτό να περάσει. Όχι τουλάχιστον χωρίς να υπάρξει μια σωστή αλληλουχία αλλαγών. 
 

η ΟΕΝΓΕ είναι το όργανο των γιατρών των κρατικών νοσοκομείων
και είναι ελεγχόμενη από αυτούς τους κομματικούς εντεταλμένους που εσάς σας βλέπουν ως τους αυριανούς «ιδιώτες»

επίσης η ηγεσία της ΟΕΝΓΕ έχει μια ιδεολογική προσέγγιση που, εκτος των άλλων, τάσσεται υπέρ ενός κεντρικού σχεδιασμού στις πολιτικές υγείας

για να το κάνουμε λιανά τί σημαίνουν αυτά,
ακριβώς να υπάρχει ένα σύστημα που θα κατευθύνει κεντρικά τους γιατρούς σε ειδικότητες που δε θα τις επιλέγουν ελεύθερα οι γιατροί αλλά το κράτος αναλόγως των «αναγκών»

δεν είναι τυχαίο όπως ανέφερα παραπάνω, ότι ακριβώς πρωταγωνιστεί η ΟΕΝΓΕ στις επικείμενες αλλαγές
οι οποίες θα επιφέρουν συγκεντρωτισμό και κεντρικό έλγχο στην εξεταστική διαδικασία (απαραίτητο βήμα ώστε και σε δεύτερο χρόνο να ακολουθήσουν κι οι άλλες αλλαγές στην ίδια κατευθυνση)

κανονικά λοιπόν,
τίποτε δεν έχετε να περιμένετε ειδικά από την ΟΕΝΓΕ και από όποιους άλλους συνδικαλιστές έχουν αυτή την ιδεολογική μεροληψία

αλλά στείλτε και στην ΟΕΝΓΕ,
ίσως επειδή είναι και στην αντιπολίτευση
ίσως και επειδή θα θέλουν να αλιεύσουν ψηφοφόρους στα θολά,
ίσως και επειδή κάνουν πολύ νταβαντούρι,
κι εγώ πιστεύω δε θα χάσουν την ευκαιρία

σας τα λέω αυτά για να μην πέφτετ θύματα κανενός,
για να οργανώσετε κατάλληλα τις κινήσεις σας,
και με την ελπίδα κάποια στιγμή μήπως ξυπνήσει αυτός ο έρημος ο κλάδος και ανοίξει τα μάτια του

ΥΓ
διαβάζω σχόλια του τύπου «μα δε νοιάστηκαν για την εκπαίδευση και ξεκινούν από τις εξετάσεις;»
και απορώ που δεν καταλάβατε που ούτε τυχαίο δεν είναι ότι ακριβώς ξεκινούν από το κεντρικό σύστημα εξετάσεων 

Edited by heretai
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σας και πάλι. Φίλε Heretai συμφωνώ μαζί σου, στην ουσία δεν λες κάτι περίεργο η κάτι παράλογο. Παρόλα αυτά όμως έκανα μια προσπάθεια να έρθω σε επικοινωνία με τη πρόεδρο της οενγε. 
Όντως μου προώθησε κάποιες πληροφορίες και νομίζω πως άσχετα την έκβαση καλό είναι να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση. 
ετσι λοιπόν σαν μεταφέρω αυτά που έμαθα. 
Στις 7 Ιουλίου έγινε μια πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας απο την ΟΕΝΓΕ.  
Σημερα όπως μου ανέφεραν θα ανεβεί στην ιστοσελίδα τους ένα έγγραφο που συνέταξαν ειδικευόμενοι απο το ΑΤΤΙΚΟΝ, αυτό το έντυπο θα πρέπει όπως μου είπαν με κάποιο τρόπο να διαδωθει πλατιά σε όσους περισσότερους ειδικευόμενους γίνεται.  Στις 21.07 έχουν προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο υγείας όπου θα επιδώσουν το έγγραφο που αναφέρω πριν υπογεγραμμένο. 
ουσιαστικά η οενγε συμφωνεί με το νεο καθεστώς αλλά διαφωνεί με το timing.  Ουσιαστικά αυτό που θα προσπαθήσουν και η λογική μου λέει ότι πρέπει να διαδωθει είναι πως εδώ και 18 μήνες οι ειδικευόμενοι κράτησαν το σύστημα στα πόδια του εξυπηρετώντας COVID. Πλέον μιλάμε για 3100 κρούσματα τη μετά πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα γονατίζει πάλι. 
Ουσιαστικα θα ζητήσουν περίοδο μετάβασης και όχι κλείσιμο των εξεταστικών κέντρων. Όχι τώρα τουλάχιστον. 
εγω προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι όντως Τάσσονται υπέρ της αλλαγής αλλά σε διαφορετική χρονική στιγμή και με μια σχετική προετοιμασία.

Οσους σας αφορά παρακαλώ να έχετε το νου σας για το έγγραφο και μπορείτε επίσης να το αναφέρετε στους συναδέλφους σας στις κλινικές που εργάζεστε.  
Ίσως να βγει κάτι, ίσως και όχι. Σε κάθε περίπτωση καλό διάβασμα παιδιά και υγεία πάνω απο όλα. 

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, DrAlexis said:

ουσιαστικά η οενγε συμφωνεί με το νεο καθεστώς αλλά διαφωνεί με το timing.
...
Ουσιαστικα θα ζητήσουν περίοδο μετάβασης και όχι κλείσιμο των εξεταστικών κέντρων. Όχι τώρα τουλάχιστον. 
εγω προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι όντως Τάσσονται υπέρ της αλλαγής αλλά σε διαφορετική χρονική στιγμή και με μια σχετική προετοιμασία.

🤣
από ποιό σύννεφο να πέσω, δεν το ήξερα και δεν το περίμενα...
οι γνωστές @#!* της ΟΕΝΓΕ και των κομμάτων που κρύβονται από πίσω: 
είναι αυτοί που υποκινούν μεν τις αλλαγές και τον κατήφορο
αλλά και να φανεί σα να δίνουν «αγώνα συμπάθειας» για όσους επηρεάζονται
😆

η κομματική ΟΕΝΓΕ πάντα ήταν απέναντι στον κλάδο, 
αντιπροσωπεύουν τα κόμματα και όχι τους γιατρούς

για αυτό τίποτε δεν έχετε να περιμένετε από όλους αυτούς τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά στη σταδιοδρομία σας
(άντε λίγο να σας συμπαρασταθούν μπας και τη σκαπουλάρετε εσείς για να την πληρώσουν όσοι έρθουν μετά από σας)

δίδαγμα πώς κοροϊδεύουν όλοι αυτοί οι πραιτωριανοί των κομμάτων
και πως ο κλάδος έχει έλλειμμα αντιπροσώπευσης

Edited by heretai
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, heretai said:

🤣
από ποιό σύννεφο να πέσω, δεν το ήξερα και δεν το περίμενα...
οι γνωστές @#!* της ΟΕΝΓΕ και των κομμάτων που κρύβονται από πίσω: 
είναι αυτοί που υποκινούν μεν τις αλλαγές και τον κατήφορο
αλλά και να φανεί σα να δίνουν «αγώνα συμπάθειας» για όσους επηρεάζονται
😆

η κομματική ΟΕΝΓΕ πάντα ήταν απέναντι στον κλάδο, 
αντιπροσωπεύουν τα κόμματα και όχι τους γιατρούς

για αυτό τίποτε δεν έχετε να περιμένετε από όλους αυτούς τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά στη σταδιοδρομία σας
(άντε λίγο να σας συμπαρασταθούν μπας και τη σκαπουλάρετε εσείς για να την πληρώσουν όσοι έρθουν μετά από σας)

δίδαγμα πώς κοροϊδεύουν όλοι αυτοί οι πραιτωριανοί των κομμάτων
και πως ο κλάδος έχει έλλειμμα αντιπροσώπευσης

Τι να πω βρε heretai….αλήθεια θεωρώ πως έχεις δίκαιο.  Το άσχημο της ιστορίας είναι πως δεν υπάρχει όντως αμερόληπτη εκπροσώπηση. 
διακρινω πως έρχονται εξετάσεις για λήψη άδειας, εξετάσεις για έναρξη ειδικότητας που πιθανόν οποίος δεν παίρνει τη θέση που θέλει θα πηγαίνει σε άλλη και πάει λέγοντας. 
διαφαίνεται η πρόθεση ελέγχου αριθμού ειδικών ανά ειδικότητα. 
το θέμα είναι πως το θέμα αφορά όχι μόνο όσους δίνουμε εξετάσεις τώρα αλλά ακόμα και τους φοιτητές. 
Δεν μπορώ να φανταστώ πως αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει προσπάθεια προστασίας όλων. Ουτοπικό η όχι μάλλον πρέπει να γίνει σοβαρή κίνηση με κάποιο τρόπο. 
Η Claudia πολύ σωστά έγραψε για μια ομάδα στο fb. Ίσως απο εκεί γίνει κάποιος συντονισμός. 

Edited by DrAlexis
Link to comment
Share on other sites

αφιερωμένο το τραγουδακι στους ομοιοπαθείς, υπομονή ολα θα πάνε καλα....

clopy-version 1

Τους ειδικευόμενουυυυυς τους τρώει το στρες
κι η αγωνία αν θα περάσουν της ειδικότητας τις πανελλήνιεεεςς
Τους ειδικευόμενουυυυυς τους τρώει το στρες
κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από επιμελητές και Διευθυντές,
Καθηγητέεεεεεεεςςςςςς

Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα
ειδικός για να μη γαμ.....μουνα
στις ίδιες κλινικές στις ιδιες εφημερίες
με τους συναδέλφους μεσα σε όλες τις αργίες
και τους ασθενεις που κοιτάζουν καχύποπτα
της ειδικότητας τα χρονια δεν τ' αλλάζω με τίποτα

Τους ειδικευόμενουυυυυς τους τρώει το στρες
τα καρδιοχτύπια οι συζητήσεις μεσα στις διακομιδές
Τους ειδικευόμενουυυυυς τους τρώει το στρες
και τα βυσματα του κόβιντ να κάνουν ειδικότητες
Δερματολογίεεεεεες και Πλαστικέεεεεεεεες

Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα
ειδικός για να μη γαμ.....μουνα
στις ίδιες κλινικές στις ιδιες εφημερίες
με τους συναδέλφους μεσα σε όλες τις αργίες
και τους ασθενεις που κοιτάζουν καχύποπτα
της ειδικότητας τα χρονια δεν τ' αλλάζω με τίποτα

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους. Έκανα εγγραφή και εγώ διαβάζοντας τα σχόλια. 
Δυστυχως είμαι και εγώ μια από εσάς που έχουν τρελαθεί με αυτή την απροειδοποίητη αλλαγή. 
Ηθελα να αναφέρω πως εχθές το βράδυ καθώς έψαχνα πληροφορίες και στο fb έπεσα στη σελίδα της ΟΕΝΓΕ και παρατήρησα ότι αυτοί έχουν αναρτήσει κάποιες επιστολές που έστειλαν με email ειδικευόμενοι. 
Στη σελίδα τους παίρνει κάποιες διαστάσεις το θέμα.  Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι ίσως δεν γίνεται για τα μάτια του κόσμου.  Σε κάθε περίπτωση είναι μια πηγή που ίσως αντλούμε μερικές πληροφορίες. 
Καλή τύχη σε όλους, παιδιά ας μείνουμε ενωμένοι. Το θέμα μας αφορά όλους. 

Edited by Annamariadoc
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα, ναι το είδα και εγώ. Η μια επιστολή είναι δίκη μου. Δεν το περίμενα όμως να τα αναρτήσουν. Το ζητούμενο όμως είναι να γίνουν και κοινοποιήσεις. 
θεωρώ πως πρέπει να στείλουν και άλλοι. 
Να  έχετε μια όμορφη και ήσυχη μέρα.

καλο διάβασμα 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.