Jump to content

Επιδημιολογία


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

149 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   53
  • Μέτριο
   60
  • Δύσκολο
   41


Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

25/11/2003

1) α) πως γίνεται μία αναδρομική και πως μια προοπτική έρευνα
β) τι είναι αιτιολογικός πάράγων και τι παράγων κινδύνου
2) α) πως εξουδετερώνονται οι συγχυτικοί παράγοντες σε μία προοπτικού τύπου έρευνα
β) πως υπολογίζεται ο γενικός δείκτης θνησιμότητας, ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης θνησιμότητας και ο δείκτης θνητότητας
3) α) πως μετράμε την αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού μέτρου
β) Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου της αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού μέτρου και γιατί ?

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Μάρτιος '96

1.α)Ποιοί είναι οι δείκτες που εκφράζουν την σχέση ενός αιτιολογικού παράγοντα με ένα νόσημα;Πώς υπολογίζονται και τι εκφράζουν;

β)Τι είναι παράγοντας κινδύνου και τι συγχυτικός παράγοντας;

2.α)Τύποι δεικτών γενικής θνησιμότητας,ειδικής κατά ηλικία και θνητότητα.

β)Αν γνωρίζετε τη θνησιμότητα και τη θνητότητα μπορείτε να υπολογίσετε την επίπτωση ενός νοσήματος;Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

3.α)Ποιός ο αναγκαίος αριθμός ασθενών στις έρευνες Τ.Ε.Θ;

β)Τι είναι το ‘’διπλό τυφλό’’ πείραμα στις ίδιες έρευνες;

Μάρτιος ΄97

1.α)Όσον αφορά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα ενός νοσήματος σε τι διαφέρουν οι κανονικοί δείκτες απ΄τους αναλογικούς και τους δείκτες αντιστοιχίας;Αναφέρατε ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία δεικτών.

β)Τι αποτελεί η παρατήρηση σε μια περιγραφική επιδημιολογική έρευνα και ποια κατά κανόνα η αξία της;

2.α)Τι εκφράζει και πώς υπολογίζεται το ποσοστό n-έτους επιβίωσης σε νοσήματα δυνητικά θανατηφόρα μεγάλης χρονικής διάρκειας.Ποια τα μειονεκτήματα αυτού και πως μπορούν να εξουδετερωθούν;

β)Σε συγκριτικές θεραπευτικές έρευνες ποιοί είναι οι υποκειμενικοί παράγοντες που μπορούν να υπεισέλθουν,τι πρόβλημα δημιουργούν και πώς εξουδετερώνονται;

3.Ποια τα χαρακτηριστικά τόπου που εξετάζουμε όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση υποθέσεων σε επιδημιολογική έρευνα και ποια τα ερμηνευτικά προβλήματα κατά την αξιολόγησή τους;

Σεπτέμβριος ΄97

1.Ειδικές επιδημιολογικές έρευνες:διάκριση,σκοπός,διαφορές.

2.Δείκτες προσβολής.Ποιοί είναι,τι γνωρίζετε γενικα γι΄αυτούς και πότε τους χρησιμοποιούμε;

3.Πώς γίνεται ο έλεγχος της αιτιολογικής υπόθεσης;

4.Ποιους αιτιολογικούς δείκτες προσδιορίζουμε με τις προοπτικές έρευνες;

5.Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης ενός θεραπευτικού αποτελέσματος;

Μάρτιος ΄98

Α΄Ομάδα

1.α)Πως οργανώνονται οι προοπτίκες και πως οι αναδρομικές επιδημιολογικές έρευνες για να διερευνηθεί η σχέση ενός αιτιολογικού παράγοντα και ενός νοσήματος;

β)Τι είναι αιτιολογικός παράγοντας και τι παράγοντας κινδύνου;

2.α)Τι είναι επίπτωση και τι επιπολασμός,πώς μετρούνται και ποια η μεταξύ τους σχέση;

β)Προτύπωση,μορφές προτύπωσης,περιπτώσεις που χρησιμοποιείται.

3.α)Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την αξιολόγηση μιας θεραπευτικής μεθόδου που χρησιμοποιούν οι επιδημιολόγοι;

β)Πως μετριέται η αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής μεθόδου και γιατί προτιμούνται οι κλινικοί πίνακες επιβίωσης;

Β΄Ομάδα

1.α)Ποιά είναι τα συνηθέστερα σφάλματα που γίνονται κατά τον υπολογισμό του ποσοστού επιβίωσης,χωρίς τη χρήση κλινικών πινάκων επιβίωσης;

β)Ποιό είναι το μέτρο της δύναμης της σχέσης ενός αιτιολογικού παράγοντα με κάποιο νόσημα;Πως βρίσκουμε αυτό το μέτρο και τι εκφράζει;

2.α)Τι ονομάζουμε συστημάτικο σφάλμα και τι συγχυτικό παράγοντα στις έρευνες αναλυτικής επιδημιολογίας;

β)Πως μπορούμε να εξαλείψουμε τους συγχυτικούς παράγοντες απ΄τις έρευνες αυτές;

3.α)Διαφορά κανονικών δεικτών από δείκτες αντιστοιχίας και αναλογικούς δείκτες,όσον αφορά τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα.Ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία δείκτων.

β)Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τον αριθμό των ασθενών που απαιτούνται σε τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη έρευνα θεραπευτικών μέτρων;

Σεπτέμβριος ΄98

1.α)Τρόποι αξιολόγησης θεραπευτικού αποτελέσματος.

β)Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε υποκειμενικούς παράγοντες για τη λήψη

θεραπευτικών μέτρων;

2.α)Προτύπωση-Ορισμός-Που χρησιμοποιείται;Μέθοδοι προτύπωσης.

β)Δείκτες προσβολής.Ποιοί είναι;Που χρησιμοποιούνται;

3.α)Τρόποι προοπτικής και αναδρομικής έρευνας.

β)Ποιος δείκτης τεκμηριώνει την ατομική συχνότητα μεταξύ αιτιολογικού παράγοντα και νοσήματος;

Μάιος ΄98(πτυχίο)

1.α)Τι είναι ενδημικό και τι επιδημικό νόσημα;

β)Ποιός απ΄τους δύο δείκτες:α)σχετικός κίνδυνος β)οφειλόμενος κίνδυνος είναι για την εκτίμηση της κατάστασης της δημόσιας υγείας;Περιγράψτε τους δύο δείκτες και αιτιολογήστε την απάντησή σας.

2.α)Σε πιστοποιητικό θανάτου τι ονομάζετε άμεση και τι υποκειμενική αιτία;

β)Δείκτες προσβολής.Τύποι που χρησιμοποιούνται και τι εκφράζουν;

3.α)Ποιοί είναι οι κανόνες για τη διαμόρφωση αιτιολογικών υποθέσεων για νοσήματα άγνωστης αιτιολογίας;

β)Πώς γίνεται συνήθως ο καθορισμός φυσιολογικών ορίων;

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦ.1 1.1 Ορισμοί,1.3 Σκοποί και χρήσεις της επιδημιολογίας

ΚΕΦ.2 2.1 Έννοιες αιτίας και αιτιότητας στην επιδημιολογία

ΚΕΦ.3 3.4 Δήλωση γεννήσεως και πιστοποιητικό θανάτου,3.5 Διεθνής ταξινόμηση νόσων,κακώσεων,αιτιών θανάτου,3.6 Στατιστικές θνησιμότητας,

3.7 Στατιστικές γεννήσεων,ζωντανών και νεκρών,3.8 Στατιστικές σειρές νοσηρότητας ή επίπτωσης ή επιπολασμού,3.14 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τακτικών στατιστικών σειρών,3.16 Επιθυμητά χαρακτηριστικά περιγραφικών ερευνών

ΚΕΦ.4 4.2 Οι παρατηρήσεις

ΚΕΦ.5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ.6 6.3 Η διαμόρφωση της υπόθεσης,6.4 Η αξιολόγηση μιας υπόθεσης

6.5 Ο έλεγχος μιας υπόθεσης,6.6 Προοπτικές και αναδρομικές έρευνες

6.7 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προοπτικών και αναδρομικών μεθόδων,6.9 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αιτιολογικών ερευνών

ΚΕΦ.7 7.2 Ηλικία,7.4 Φυλή,7.5 Εθνικότητα,7.6 Θρησκεία,7.10 Επάγγελμα 7.11 Κοινωνικο-οικονομική τάξη,7.12 Ερμηνευτικά προβλήματα

ΚΕΦ.8 8.4 Τοπικές κατανομές σε μικρή ηλικία,8.5 Ερμηνευτικά προβλήματα

ΚΕΦ.9 9.2 Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις,9.3 Διαχρονικές εξελίξεις,

9.4 Κυκλικές διακυμάνσεις,9.5 Χρονική συρροή,9.6 Τοποχρονική συρροή

ΚΕΦ.10 10.1 Χαρακτηριστικά,πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,

10.4 Η ανάλυση των στοιχείων,10.5 Οι αιτιολογικοί δείκτες

ΚΕΦ 11 11.6 Οι αιτιολογικοί δείκτες 11.7 Πλασματικές συσχετίσεις και συνεργεία,11.8 Η ερμηνεία των ευρημάτων στις αναδρομικές έρευνες

ΚΕΦ 13 13.3 Διάγνωση και διαφορική διάγνωση,13.4 Πρόγνωση για την εξέλιξη της νόσου σε κάθε ασθενή

ΚΕΦ 14 ΟΛΟ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ.ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΑ.

ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥ SOS ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 1-6 ΚΑΙ 14.(ΑΠ'ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ)

-------------------------

πηγή: labfotis, www.neadhap.gr

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

πτυχιακή 20/10/03

1) α. Τι ονομάζουμε συστηματικό σφάλμα και τι συγχυτικό παράγοντα στις έρευνες αναλυτικής επιδημιολογίας;
β. Με ποιους τρόπους μπορούμε να τους εξαλείψουμε;
2) α. Όσον αφορά στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα, σε τι διαφέρουν οι κανονικοί δείκτες από τους αναλογικούς; Δώστε ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.
β. Τι εκφράζει τη δύναμη της σχέσεως ανάμεσα στον αιτιολογικό παράγοντα και τη νόσο, πώς υπολογίζεται και τι εκφράζει;
3) α. Τι εκφράζει και πώς υπολογίζεται το ποσοστό n-ετούς επιβίωσης σε νοσήματα χρονια και θανατηφόρα;Ποια τα μειονεκτήματά του και πώς εξουδετερώνονται;
β. Σε συγκριτικές θεραπευτικές έρευνες ποιοι υποκειμενικοί παράγοντες υπεισερχονται και πώς εξουδετερώνονται;

απο το μέλος sanoga

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Θέματα πτυχιακής 14/2/05

1)α.Δείκτες επίπτωσης και επιπολασμού. Τι εκφράζουν, πώς υπολογίζονται σε ένα πληθυσμό.

β. δείκτες προσβολής : τι εκφράζουν; πώς υπολογίζονται; σε τι διαφέρουν από τους άλλους δείκτες επίπτωσης

2) α.ενδημικό –επιδημικό νόσημα: ορισμοί

β. σχέση παράγοντα και νοσήματος : σχετικός κίνδυνος , απόλυτος κίνδυνος , οφειλόμενος κίνδυνος

3) α.πώς γίνεται η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού μέτρου σε νοσήματα μικρής διάρκειας και σε νοσήματα μεγάλης διάρκειας;

β. γιατί είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται οι κλινικοί πίνακες επιβίωσης ;

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Νοέμβριος 2003

1.
α) Πώς γίνεται μια αναδρομική και μια προοπτική έρευνα;
β) Τι είναι αιτιολογικός παράγοντας και τι παράγοντας κινδύνου;

2.
α) Πώς εξουδετερώνονται οι συγχυτικοί παράγοντες σε μια προοπτικού τύπου έρευνα;
β) Πώς υπολογίζεται ο Γενικός Δείκτης Θνησιμότητας, ο ειδικός κατα ηλικία Δείκτης Θνησιμότητας και ο Δείκτης Θνητότητας;

3.
α) Πώς μετράμε την αποτελεσματικότητα ενός θαραπευτικού μέτρου;
β) Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου της αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού μέτρου και γιατί;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

5/5/2005

κανονική εξεταστική.

1α)Πληθυσμική και ατομική συσχέτιση.Δαν θυμάμαι ακριβώς την εκφώνηση,η απάντηση πάντως είναι στις σελ.68,69 του βιβλίου.

Τα αλλά θέματα δεν τα γράφω γιατί έιναι τα ίδια στάνταρ με πάνω πχ.

δείκτες προσβολής τι ξέρετε,

προτύπωση,

ΤΕθ κτλ

Καλή επιτυχία!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Πτυχιακή 14/7/2005

1.α) Τι είναι επίπτωση και τι επιπολασμός ενός νοσήματος; Ποια η σχέση μεταξύ τους;

β)Τι είναι δείκτες προσβολής, ποιους ξέρετε, πότε χρησιμοποιούνται κτλ;

2.α)Τι είναι προτύπωση, σε τι χρησιμεύει, ποιες μεθόδους ξέρετε και πώς εφαρμόζονται;

β)Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο αναγκαίος αριθμός ασθενών σε ΤΕΘ;

3.α)Τι είναι άμεση και τι υποκείμενη αιτία θανάτου στο πιστοποιητικό θανάτου; Δώστε από ένα παράδειγμα.

β)Τι είναι αιτιολογική σχέση και τι δευτερογενής πλασματική; Πού οφείλεται η δεύτερη και πώς μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δύο;

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Θέματα Πτυχιακής 23/09/2005

Δεν θυμάμαι ακριβώς τις εκφωνήσεις. Ελπίζω η διόρθωση να είναι το ίδιο καλή με τα θέματα που μπήκαν...

1. α) Ποιές κατηγορίες επιδημιολογικών ερευνών χρησιμοποιούνται και τι είδους έρευνες περιλαμβάνει η κάθε μια. Ποια η χρησιμότητα του κάθε είδους έρευνας. Η απάντηση ήθελε Συχρονικές - Αναλυτικές (προοπτικές / αναδρομικές) μελέτες και λίγα λόγια για το κάθε είδος

β) Ποια η διαφορά του αιτιολογικού παράγοντα από τον παράγοντα κινδύνου.

2.α) Ποια τα προταιρήματα προοπτικών έναντι αναδρομικών ερευνών;

β)Πώς εξαλείφουμε τους συγχυτικούς παράγοντες στις προοπτικές έρευνες;

3. Πως υπολογίζουμε την αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού μέτρου;

Edited by gor
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...


17-10-2006

Επιδημιολογία - Κανονικοί και μεταφορείς


1 α) Τι ονομάζουμε παράγοντα κινδύνου; Τι ονομάζουμε αιτιολογική συσχέτιση και τι πλασματική δευτερογενή συσχέτιση; Δώστε παράδειγμα για κάθε περίπτωση.
β) Πώς εξαλείφουμε τους συγχυτικούς παράγοντες στις επιδημιολογικές έρευνες αναδρομικού τύπου;

2 α) Τι ονομάζουμε προτυποποίηση και σε τι χρησιμεύει στην επιδημιολογία; Ποιες μορφές γνωρίζετε και πώς τις εφαρμόζουμε;
β) Τι είναι οι συγχρονικές και τι οι διαχρονικές έρευνες;

3 α) Τι εκφράζει το ποσοστό n-ετούς επιβίωσης και πώς υπολογίζεται; Ποια τα μειονεκτήματά του και πώς τα αντιμετωπίζουμε;
β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον αριθμό ασθενών σε ελεγχόμενες επιδημιολογικές έρευνες;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Κανονική 9/9/07
(δεύτερη βάρδια 16.00-17.30)

1.α)Ποιοι αναλογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται σε έρευνες προοπτικού τύπου. Πώς υπολογίζεται και τι εκφράζει ο καθένας.
β)Τι είναι οι διαχρονικές και τι οι συγχρονικές έρευνες.
2.α)Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού μέτρου στις συγκριτικές έρευνες.
β)Πώς εξαλείφουμε τους υποκειμενικούς παράγοντες σε αυτές τις έρευνες.
3.α)Τι διαφορά έχουν ο αιτιολογικός παράγοντας και ο παράγοντας κινδύνου. Δώστε ένα παράδειγμα από κάθε παράγοντα.
β)Ποιοι είναι οι τρόποι ελέγχου μιας αιτιολογικής υπόθεσης.


Πάνω κάτω τα γνωστά (ευτυχώς για μας ) Τα γράφω απλώς για να δείτε ποια θέματα έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα και μετά να υπολογίσετε αν η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο P της Palavomaras!

Καλή επιτυχία σε όλους όσους έκαναν το μέγα λάθος, εκείνη την αποφράδα μέρα που κάθονταν πάνω από το μηχανογραφικό!!!

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Κανονική εξέταση - 25/9/2007

(Πρώτη βάρδια)

1) α) Τι είναι προτυποίηση και σε τι χρησιμεύει στις επιδημιολογικές έρευνες; Ποιους τρόπους γνωρίζετε και πώς εφαρμόζονται;

β) Υπολογίστε τους δείκτες νεογνικής θνησιμότητας, περιγεννητικής θνησιμότητας και θνητότητας.

2) α) Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογούμε θεραπευτικά μέτρα και γιατί;

β) Πώς επιτυγχάνεται η ομοιότητα των συγκρινόμενων ομάδων στις έρευνες αναδρομικού τύπου και σε τι χρησιμεύει αυτή;

3) α) Γιατί πλεονεκτούν οι έρευνες προοπτικού τύπου από τις αναδρομικού στην τεκμηρίωση αποτελεσμάτων;

β) Τι μπορεί να αποτελεί «παρατήρηση» σε μια περιγραφική έρευνα και σε τι έγκειται η αξία της;

Edited by out on bail
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

ΘΕΜΑΤΑ πτυχιακής εξέτασης 22.10.07

1.α) Κατηγορίες ειδικών επιδημιολογικών ερευνών.Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους και πού χρησιμοποιούνται;

β) Ποιές καταστάσεις διαμορφώνουν τη φυσική κίνηση πληθυσμού;

2.α) Δείκτες επίπτωσης και επιπολασμού:Τι εκφράζουν και πώς ορίζονται;

β) Δείκτες προσβολής:Ποιοί είναι και τι εκφράζουν;

3.α) Δείκτες θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.Πώς υπολογίζονται και τι εκφράζουν;

β) Από τι εξαρτάται ο αναγκαίος αριθμός ασθενών σε μια τυχαιοποιημένη έρευνα παρέμβασης;

Όπως μπορεί να δει κανείς, τα θέματα ήταν αναμενόμενα.

Σημείωση:1.Η διατύπωση των θεμάτων ανωτέρω είναι κατά προσέγγιση (ικανοποιητική,ελπίζω, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό) η αυτή με τη διατύπωση των καθηγητών

2.Η σειρά των θεμάτων ήταν άλλη, τα έβαλα με τη σειρά που βρίσκονται οι απαντήσεις στο βιβλίο

Σχόλιο:Λυπάμαι που δεν βρέθηκε κάποιος να παραθέσει τα θέματα της προηγούμενης πτυχιακής, όπως είχα ζητήσει πρό ολίγων ημερών.

C'est la vie...

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 7/10/08

1)α)Τι διερευνά η αναλυτική επιδημιολογία,τι η περιγρφική και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν

β)Προτερήματα προοπτικού έναντι αναδρομικού τύπου ερυνών.

2)α)Τι λέμε παράγοντα κινδύνου,τι αιτιολογική σχέση και τι δευτερογενή πλασματική σχέση.

β)Τ ι λέμε επιδημικό και τι ενδημικό νόσημα.Δώστε παραδείγματα.

3)Πότε λέμε ότι μια θεραπευτική αγωγή είναι αποτελεσματική;Πώς εκφράζουμε την αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού μέτρου;

περιγρ-Α-φική

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 3/12/2008 (τα θεματα δεν ειναι με τη σωστη σειρα)

-Τι εκφραζει και πως υπολογιζεται ο σχετικος κινδυνος στις προοπτικες και τις αναδρομικες ερευνες;

-Γιατι ειναι καλυτερος ο υπολογισμος του ποσοστου n-ετους επιβιωσης με τους κλινικους πινακες επιβιωσης;

-Πώς γινεται ο ελεγχος μιας αιτιολογικης υποθεσης;

-Απο ποιους παραγοντες εξαρταται ο απαιτουμενος αριθμος ασθενων σε μια ΤΕΘ;

-Πως υπολογιζονται οι δεικτες βρεφικης θνησιμοτητας,νεογνικης θνησιμοτητας και γενικης(αδρης) θνησιμοτητας;

-Ποιοι συγχυτικοι παραγοντες μπορουν να υπεισελθουν σε μια συγκριτικη ερευνα,τι προβλημα δημιουργουν και πως αντιμετωπιζονται;

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Επιδημιολογία- 03.03.09

Κανονική Εξεταστική

Α' Ομάδα

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά προσώπων στην Περιγραφική Επιδημιολογία; Ποια τα χαρακτηριστικά τόπου; Ποια τα χαρακτηριστικά χρόνου;(Συνοπτικά)

2. Τι είναι το φαινόμενο γενιάς ή κοορτής και πώς εξουδετερώνεται.

3. Φυσική κίνηση πληθυσμού. Απο τι διαμορφώνεται και που καταγράφοντα τα στοιχεία.

4. Ορισμός σχετικού κινδύνου σε προοπτικές και αναδρομικές έρευνες. Τι σημαίνει;

5. Δεικτες επιπολασμού και επίπτωσης, τι είναι; Οι δείκτες θνησιμότητας είναι επιπολασμού ή επίπτωσης.

6. Τι είναι άμεση και τι υποκείμενη αιτία θανάτου σε ένα πιστοποιητικό θανάτου. Ένα παράδειγμα.

7. Δεικτες βρεφικής, νεογνικής και οψιμης βρεφικής θνησιμότητας. Πως οριζονται και ποια σχέση τους συνδέει.

8. Πλεονεκτήματα από την χρήση των κλινικών πινάκων για την εκτίμηση της πρόγνωσης.

9. Τι είναι συγχητικός παράγοντας και πώς αντιμετωπίζεται.

10. Με ποιό τρόπο γίνεται η κατανομή των εθελοντών στην ομάδα παρέμβασης και στηνομάδα ελέγχου σε μια ΤΕΘ.

www.pasp-med.gr

Link to comment
Share on other sites

συνέχεια ...

B ΟΜΑΔΑ (από οτι θυμάμαι)...

*ορισμοί: ευαισθησία-ειδικότητα-θετική διαγνωστική αξία.

*σύγκριση του αδρού δείκτη θνησιμότητας 2 διαφορετικών πληθυσμών.

*επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας διαγνωστικής διαδικασίας.

*συστηματικά σφάλματα.

*περιγραφική επιδημιολογία-περιληπτικά.

*επιπολασμός -από τι εξαρτάται & τύπος.

*καθορισμός αριθμού ασθενών σε μια ΤΕΘ

*πηγές των στοιχείων στην επιδημιολογία -περιληπτικά.

*σχετική αποτελεσματικότητα θεραπευτικού μέτρου-και οι 3 τύποι.

*καθορισμός Φυσιολογικών τιμών.

οι διατυπώσεις δεν ήταν ακριβώς ετσι αλλά πάνω κάτω αυτά ζητούσαν...!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Θέματα Πτυχιακής Ιουνίου 2009 (05/06/09)

1. α) Προτύπωση: ορισμός, πότε χρησιμοποιείται, τύποι και τρόπος υπολογισμού

β) Δείκτες προσβολής: ποιους γνωρίζετε, πότε χρησιμοποιούνται, τρόπος υπολογισμού

2. α) Από τί εξαρτάται ο αριθμός παρατηρήσεων στις τυχαιοποιημένες έρευνες θεραπευτικής παρέμβασης

β) Με ποιους τρόπους εξουδετερώνονται τα συστηματικά σφάλματα και οι συγχυτικοί παράγοντες στις έρευνες αξιολόγησης θεραπευτικού αποτελέσματος

3. α) Τί διερευνά η περιγραφική και η αναλυτική επιδημιολογία και ποιες έρευνες χρησιμοποιούν

β) Γιατί υπερτερούν οι προοπτικές έρευνες σε σχέση με τις αναδρομικές στην συσχέτιση παράγοντα - νοσήματος

Edited by Anakin Skywalker
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

θΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

28-09-09

Δεν ξερω τι ομαδα ημουν, νομιζω οτι ειχε 2.

1) Τι ειναι η θνησιμοτητα, τι η θνητοτητα και ποια σχεση συνδεει μεταξυ τους τους δεικτες.

2) Πως εκφραζεται η αμεση προτυπωση κατα ηλικια για συγκριση δεικτων θνησιμοτητας απο στεφανιαια νοσο σε 2 ομαδες ανδρων.

3) Πιστοποιητικο θανατου, τι τοποθετειται στην αμεση αιτια, τι στην υποκειμενη νοσο. Δωστε παραδειγμα. στις επιδειμιολογικες μελετες τι χρειαζεται, η αμεση αιτια η υποκειμενη;

4) Τι ειναι η συνεργεια και πως διερευναται

5) Αντιστροφη αιτιοτητα

6) Σχετικος και οφειλομενος κινδυνος και 3 τυποι νομιζω

7) 3 εναλλακτικοι τυποι απολυτης ατομικης αποτελεσματικοτητας

8) Πλεονεκτηματα κ μειονεκτηματα προοπτικων και αναδρομικων ερευνων

9) Ποια ερευνα θα διερευνηθει για την αναζητηση συσχετισης αναμεσα στη διατροφη και το καρκινο του μαστου στους ανδρες: προοπτικη, ασθενων-μαρτυρων η κλινικη δοκιμη και γιατι

10)Μια ερωτηση με ερευνες συγχρονικου η διαχρονικου τυπου, δεν θυμαμαι καλα τι ζητουσε

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 9/07/10

1)Καταστασεις που διαμορφώνουν φυσικη κίνηση

2)Τι ειναι αναλογικοί δείκτες,παράδειγμα

3)Θνητότητα τι είναι παράδειγμα

4)Σε αναδρομικές μελέτες τι αίτια έχουμε

5)Δείκτης πιθανοφάνειας (σελ182)

6)Μια ασκηση που έδινε δεδομένα για να κάνεις τετράπτυχο πίνακα και να υπολογίσεις τον σχετικό κίνδυνο

7)απολυτη ατομική αποτελεσματικότητα να γράψουμε τουσ 3 τρόπους που υπολογίζεται

8)Προοπτική μελέτη παρελθόντος , ποιά τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασσικές προοπτικές μελέτες

Αυτά θυμάμαι στο περίπου ήταν 1α ομάδα για όλους

Link to comment
Share on other sites

Τα ίδια γράφω μόνο που θυμάμαι και τα υπόλοιπα δυο.

1. Ποιές καταστάσεις διαμορφώνουν τη φυσικη κίνηση του πληθυσμού

2. Αναλογικοί δείκτες, πότε χρησιμοποιούνται, ποιό είναι το μειονέκτημά τους και παράδειγμα

3. Δείκτης θνητότητας από καρκίνο του πνεύμονα σε ένα πληθυσμό

4. Πως γίνεται η άμεση προτύπωση κατά ηλικία των δεικτών θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο σε δυο πληθυσμούς ανδρών

5. Οι τρεις τρόποι με τους οποίους υπολογίζεται η απόλυτη ατομική αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού μέτρου

6. Μια άσκηση με έρευνα ασθενών μαρτύρων που ήθελε να κάνουμε τον τετράπτυχο πίνακα και μετά να υπολογίσουμε το σχετικό κίνδυνο και να πούμε αν είναι μεγαλύτερος στην μία ομάδα σε σχέση με την άλλη και σε τι ποσοστό

7. Τι είναι οι προοπτικές μελέτες παρελθόντος και ποιά τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τις κλασικές προοπτικές

8. Από τι εξαρτάται ο αριθμός ασθενών σε μια έρευνα ΤΕΘ

9. Ποιοί παράγοντες μπορούν να μελετηθούν με αναδρομικού τύπου έρευνα (έλεγε οτι με τις προοπτικού τύπου έρευνες μπορούν να μελετηθούν σχεδόν όλοι οι παράγοντες αλλά με τις αναδρομικού τύπου όχι)

10. Δείκτης πιθανοφάνειας (!!!)

Μας άφησαν 1,5 ώρα.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Πτυχιακή 18/10/2010

1) Παράγοντες που διαμορφώνουν φυσική κίνηση πληθυσμού.

2) Περιστατικό-ήθελε να πούμε αιτία και υποκείμενη αιτία θανάτου.

3) Επίπτωση ΣΝ

4) Σχετικός κίνδυνος.

5) Δείκτης δευτερογενούς προσβολής.

6) Πηλίκο πιθανοφάνειας και τι εκφράζει.

7) Τύποι υπολογισμού αποτελεσματικότητας θεραπευτικού μέτρου.

8) Ποιοι παράγοντες και πώς καθορίζουν τον αναγκαίο αριθμό ασθενών σε μια ΤΕΘ;

9) Συστηματικό σφάλμα συχνότερο στις προοπτικές ή στις αναδρομικές και γιατί;

10) Προοπτική παρελθόντος και πλεονέκτημά της.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Πτυχιακές εξετάσεις 7/12/2010

1. Τι είναι άμεση και τί υποκείμενη αιτία θανάτου, στο πιστοποιητικό θανάτου και ποιά απο τις δύο χρησιμοποιείται στις "επίσημες έρευνες", δεν το θυμάμαι ακριβώς πάντως χρησιμοποιείται η υποκείμενη.

2. Τί συμπληρώνουμε (δήλωση γέννησης ή πιστοποιητικό θανάτου), σε νεογνό που γεννήθηκε και πέθανε λίγα λεπτά αργότερα και τί σε νεογνό τουλάχιστον 28 εβδομάδων (κύησης) που πέθανε (; δεν θυμάμαι και πολύ καλά).

3. Δείκτης θνησιμότητας στη στεφανιαία νόσο.

4. Δείκτης νεογνικής θνησιμότητας και δείκτης όψιμης εμβρυικής(ή βρεφικής) θνησιμότητας.

5. Σε ποιές έρευνες, αναδρομικές ή προοπτικές, έχουμε περισσότερα συστηματικά σφάλματα και γιατί.

6. Σχετικός κίνδυνος αναδρομικών ερευνών και αν ο σχετικός κίνδυνος για ηπατοκυτταρικό είναι 1.9 σε καπνιστές και μη, ποιά ομάδα απο τις 2 έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού και με τί ποσοστό (απ. 90%)

7. Απόλυτη ατομική αποτελεσματικότητα (τους 3 τύπους)

8. Καμπύλη ROC και πως αυξάνει η διαγνωστική αξία(με το εμβαδόν επιφανείας κάτω απο καμπύλη).

9. Παράγοντες βιοηθικής με τους οποίους γίνεται η επιλογή ατόμων σε μια έρευνα. (δεν το θυμάμαι καλά)

10. ΤΕΘ, τί είναι διπλά τυφλή μελέτη και πού εξυπηρετεί.

Αν κάποιος τα θυμάται καλύτερα ας συμπληρώσει...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 02/02/2011

1)Σε ενα νεογνο τουλαχιστον 28 εβδομαδων που γεννηθηκε και πεθανε μετα απο λιγα λεπτα:τι συμληρωνουμε?πιστοποιητικο θανατου, δηλωση γεννησης, ή και τα 2?

2)Ανδρας με ελευθερο ατομικο ιστορικο προσβαλλεται απο ΟΕΜ και πεθαινει μετα απο λιγα λεπτα. Ποια η αμεση και ποια η υποκειμενικη αιτια θανατου?

3)Να δοθει η επιπτωση του καρκινου του τραχηλου της μητρας σε ενα πληθυσμο.

4)Να γραφθουν οι τροποι υπολογισμου της σχετικης αποτελεσματικοτητας ενος θεραπευτικου μετρου.

5)Ποιοι παραγοντες καθοριζουν και πως επηρεαζουν τον αριθμο ατομων σε μια ΤΕΘ.

6)Πως εκφραζεται ο σχετικος κινδυνος στις αναδρομικες ερευνες.(ειχε ενα προβλημα να εξηγησουμε κατι για τον σχετικο κινδυνο.περιπου αναλογο της προηγουμενης πτυχιακης)

7)Τι ειναι η καμπυλη ROC και πως αυξανει η διαγνωστικη αξια.

8)Δωστε 2 παραγοντες βιοηθικης με τους οποιους γινεται η επιλογη ατομων σε 1 ερευνα.

9)Δωστε 2 πλεονεκτηματα των προοπτικων ερευνων σε σχεση με τις αναδρομικες καθως και 2 πλεονεκτηματα των αναδρομικων σε σχεση με τις προοπτικες.

10)Ποιοι οι δεικτες αντιστοιχιας.Δωστε παραδειγμα.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Κανονική 2011

(στο περίπου)

1) Ποιος ο σχετικός κίνδυνος στις προοπτικές έρευνες; Αν εχουμε οτι ο σχετικός κίνδυνος ατόμων με συστηματική καθημερινή χρήση 80mg ασπιρίνης να αναπτύξουν καρκίνο του στομάχου σε σχέση με αυτούς που δεν κάνουν συστηματική χρήση ειναι 0.8 ποια ομάδα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης και σε τι ποσοστο;

2) Ανδρας με ελευθερο ατομικο ιστορικο προσβαλλεται απο καρκίνου του στομάχου και πεθαινει. Ποια η αμεση και ποια η υποκειμενικη αιτια θανατου?

3) Να δοθει η θνησιμότητα του καρκινου του τραχηλου της μητρας.

4) Να γραφθουν οι 3 εναλλακτικοι τυποι απόλυτης ατομικής αποτελεσματικοτητας ενος θεραπευτικου μετρου.

5) α) Με προοπτικές ή με αναδρομικές έρευνες εχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα σε συστηματικό λάθος λόγω διαγνωσης

β) Η έκθεση σε αρσενικό είναι σπάνια. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ερευνα για συσχέτιση εκθεσης σε αρσενικο και καρκίνου του πνευμονα (?) τι θα κάνουμε και γιατι: α) προοπτικη στον πληθυσμό, β) προοπτικη σε εργαζόμενους με εκθεση σε αρσενικο γ)ασθενών-μαρτύρων και γιατι.

6) Τι εξυπηρετεί η διπλά τυφλη έρευνα

7) Μια "ασκηση" με προτύπωση κατα ηλικία και τι σημαίνει οταν ειναι κάτω απο 100

8) Μια "άσκηση" με πιθανοφανεια

ακόμα δύο ερωτήσεις που δεν τις θυμάμαι τώρα

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.