Jump to content

Επιδημιολογία


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

129 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   44
  • Μέτριο
   51
  • Δύσκολο
   39


Recommended Posts

 • 7 months later...

Κανονικές Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2018

1. Ποια η άμεση και ποια η υποκειμενη αιτία θανάτου σε ασθενή που πέθανε από ισχαιμικό αεε με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικο. 

2. Ποιο είδος επιδημιολογικής έρευνας θα χρησιμοποιούσατε για να διερευνήσετε τη σχέση μιας διατροφικής συνήθειας με την εμφάνιση ca μαστού στους ανδρες.ασθενών μαρτύρων,  προοπτική,  κλινική δοκιμή και γιατί ;

3  Έδινε ευαισθησία και ειδικότητα και ζητουσε υπολογισμό πηλικου πιθανοφανειας.και μετά έδινε την πιθανότητα νόσου  πριν τη δοκιμασία και ζητούσε την πιθανότητα μετά από θετική δοκιμασία.

4  Ποιες λέγονται προοπτικές μελέτες παρελθόντος και ποιο το βασικό πλεονέκτημα σε σχεση με τις κλασικές προοπτικές μελέτες. 

5. Ζητουσε να υπολογιστεί η θνησιμότητα σε θανάτους /1000 άτομα το έτος δίνοντας τις εξής πληροφορίες:  μελέτη σε 10000 άτομα με σν της ηλικιακής ομάδας 50-69ετων παρακολουθηθήκαν για 3 χρονια. 4000 άτομα για 1 χρόνο,2000 για 2 χρόνια και 4000 για 3 χρονια και σε αυτό το διάστημα καταγράφηκαν 800 θάνατοι από ΟΕΜ

6. Περιέγραφε μια έρευνα με μονάδα μελέτης πληθυσμούς.ζητουσε το είδος της ερευνας-> οικολογική. Και ζητουσε το βασικότερο μειονέκτημα της-> οικολογική πλάνη. 

7. Έδινε την αποτελεσματικότητα ενός φαρμακευτικού μέσου και έλεγε ότι θέλουμε να κάνουμε κλινική δοκιμή για να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα αυτού και ενός άλλου θεραπευτικού μέσου. Ρωτούσε  σε ποια από τις 2 περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων για να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των 2 φαρμακων; με ένα φάρμακο με 85% αποτελεσματικότητα ή με 75%;

8. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μη παρεμβατικές επιδημιολογικές έρευνες πχ προοπτικές ή αναδρομικές για την αξιολόγηση θεραπευτικών μέσων ;

9. Έδινε 5ετη επιβίωση με χρήση ενός χημειοθεραπευτικου και 5ετη επιβίωση χωρις τη χρήση και ζητουσε να υπολογίσουμε  σχετική αποτελεσματικοτητα χημειοθεραπευτικου. 

10. Έρευνα ασθενών μαρτύρων. Εδινε στοιχεία και ζητουσε να σχεδιάσουμε τον τετραπτυχο πίνακα και να υπολογίσουμε OR.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις Νοεμβρίου 2018

1. Άμεση και υποκείμενη αιτία θανάτου σε θάνατο απο Ca μαστού με ιστορικό μεταμόσχευσης νεφρου.

2. Άσκηση με σχετικό κίνδυνο.

3. Προοπτική έρευνα - Έρευνα ασθενών μαρτύρων: Ένα μειονέκτημα καθεμίας

4. Η προοπτικη έρευνα είναι παρεμβατική ή οχι; Αιτιολογήστε.

5. Ορισμός Επίπτωσης σε Ca προστάτη.

6. Αναγνώριση συστηματικού σφάλματος ανάκλησης από ένα παράδειγμα.

7. Άσκηση με κλινική δοκιμή 2 σκευασμάτων και αλλαγή 2% ατόμων απο την Α ομάδα στην Β ομάδα μετά τις τρεις εβδομάδες. Πώς θα αναλύσουν οι ερευνητές.

8. Καμπύλη ROC. Ορισμός και χρήση.

9. Άσκηση με δείκτη θνησιμότητας και θνητότητας σε μια πόλη από τον ιο Ebola.

10. Ρόλος τυχαίας κατανομής στις κλινικές δοκιμές.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Τα θέματα επαναλαμβάνονται γενικά και μόνο με παλιά περνάτε. Επίσης προτιμήστε Τριχόπουλο καθώς τα θέματα από εκεί μπαίνουν κ το άλλο είναι πιο μεγάλο..

Κανονική εξεταστική 22 Φεβρουαρίου 2019 (10 σύνολο )

1. Κλασική ερώτηση με πιστοποιητικό θανάτου, άμεση/έμμεση αιτία και ποια χρησιμοποιούμε στις στατιστικές έρευνες(υποκείμενη).

2.Ορισμός επίπτωσης.

3.ένα πολ/επιλ χωρίς αιτιολόγηση (Νομίζω μας έδινε κάποιες πληροφορίες και ρωτούσε απλά τι έρευνα είναι).

4. Μια εύκολη άσκηση με πιθανοφάνεια.

5. Προοπτική έρευνα παρελθόντος(ορισμός) και ποιο το πλεονέκτημα σε σχέση με την κανονική.

6. Μια άσκηση που έπρεπε να βρούμε ΣΚ (δεν θυμάμαι αν ήταν προοπτική ή ασθενών μαρτύρων)

7. Σχετική κι απόλυτη αποτελεσματικότητα (αυτό ήταν πολλαπλής νομίζω και ήθελε και αιτιολόγηση.)

Τις άλλες 3 δεν τις θυμάμαι. 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Πτυχιακή Εξέταση 10/5/2019

Γραπτά 10 θέματα και χρόνος εξέτασης 1,5 ώρα.

1. Παιδί 18 μηνών νοσεί από Ιλαρά και πεθαίνει από εγκεφαλίτιδα. Ποια είναι η άμεση και ποια η υποκείμενη αιτία θανάτου. Τι θα καταγραφεί ως αιτία θανάτου στις επίσημες στατιστικές θνησιμότητας.

2. Συλλέγετε τα δεδομένα ενός πληθυσμού από το 1950 μέχρι .. (κάτι χρόνια μετά) αναφορικά με τις καπνιστικές συνήθειες των ατόμων και την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Τι είδους έρευνα θα επιλέξετε για τη διερεύνηση της σχέσης αυτής: Προοπτική έρευνα, Κλινική Μελέτη, Οικολογική έρευνα; Αιτιολογήστε την επιλογή σας και τους λόγους αποκλεισμού των άλλων ερευνών.

3. Πώς ορίζεται η ετήσια επίπτωση του καρκίνου του ενδομητρίου σε έναν πληθυσμό;

4. Σε μια κλινική μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας δυο φαρμάκων, τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια (ή «ίδια», δεν θυμάμαι) ποσοστά ύφεσης της νόσου ένα χρόνο μετά την έναρξη της αγωγής (βαθμός στατιστικής σημαντικότητας P=0.4). Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

a) Τα δύο φάρμακα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα b)

c) Τα ανωτέρω στοιχεία δεν επαρκούν για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων

5. Άσκηση με αναδρομική έρευνα στην οποία έδινε κάποια από το στοιχεία νόσου και έκθεσης των ασθενών-μαρτύρων και ζητούσε το σχεδιασμό ενός τατράπτυχου πίνακα με τα στοιχεία νόσου-έκθεσης και τον υπολογισμό του Σχετικού Κινδύνου. (Πολύ Απλή Άσκηση)

6. Άσκηση με προοπτική έρευνα. Έδινε τον Σχετικό Κίνδυνο = 1,4 και ρωτούσε ποια από τις δύο ομάδες έχει μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου και πόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αυτός εκφρασμένος ως ποσοστό.  

7. Τι είδους έρευνα θα επιλέγατε για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας ενός νέου χημειοθεραπευτικού φαρμάκου: Προοπτική έρευνα, Αναδρομική έρευνα, Κλινική Μελέτη; Αιτιολογήστε την απάντηση σας και το λόγο μη επιλογής των άλλων ερευνών.

8. Υπολογισμός Σχετικής Αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού μέτρου. Έδινε ποσοστά επιβίωσης όσων έλαβαν το θεραπευτικό μέτρο και όσων δεν έλαβαν.

9. Σε μια Κλινική Μελέτη πως γίνεται η κατανομή των συμμετεχόντων στις συγκρινόμενες ομάδες; Για ποιο λόγο γίνεται η κατανομή κατά αυτόν τον τρόπο;

10. Άσκηση στην οποία έδινε τιμές ευαισθησίας και ειδικότητας μιας δοκιμασίας και ζητούσε υπολογισμό πηλίκου πιθανοφάνειας.

Edited by athens18
Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Πτυχιακές εξετάσεις Ιουνίου 2019 

Στο περίπου

- Ασθενής με Ca παγκρέατος και ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας κατέληξε. Άμεση και υποκείμενη αιτία θανάτου.

- Θνησιμότητα, θνητότητα ορισμοί.

- Ερώτηση με σχετική αποτελεσματικότητα 90% και πότε θα χρειαστούμε περισσότερα άτομα, αν συγκρίνουμε με 80% ή 70% και αιτιολόγηση.

- Ποιος ο λόγος/σκοπός της τυχαιοποίησης στις κλινικές δοκιμές

- Άσκηση να φτιάξουμε πίνακα σε έρευνα ασθενών μαρτύρων και να υπολογίσουμε σχετικό κίνδυνο.

- Μια ερώτηση που δε θυμάμαι καλά, πάλι με προοπτική έρευνα και να υπολογίσουμε κάτι

- Προοπτική έρευνα παρελθόντος σε δείγμα νοσηλευτριών για σχέση χρήσης οιστρογόνων με Ca μαστού. Να δώσουμε τις συγκρινόμενες ομάδες και να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα των προοπτικών παρελθόντος σε σχέση με τις κλασικές προοπτικές.

Ηταν κι άλλες 3 ερωτήσεις που δε θυμάμαι τώρα δυστυχώς αλλά αν θυμηθώ θα προσθέσω. Μας έδωσαν 1,5 ώρα.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Επισυνάπτω σημειώσεις μου που μπορεί να φανούν χρήσιμες, οι σελίδες είναι απ' το βιβλίο του Τριχόπουλου.

επιδημιολογία.doc

επιδημιολογία2.doc

επιδημιολογία3.doc

Edited by Clown
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Η εξέταση ήταν ηλεκτρονική, 20 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής μέσα σε 32 λεπτά. Ο θέματα μεταξύ των εξεταζόμενων ήταν διαφορετικά.

1. Άμεση / υποκείμενη αιτία θανάτου - ποια είναι ποια

2. Ποια αιτία θανάτου καταγράφεται στα στατιστικά

3. Να υπολογίσετε έναν δείκτη θνητότητας, με εύκολα νουμεράκια

4. Να υπολογίσετε ένα δείκτη θνησιμότητας πάλι με εύκολα νουμεράκια

5. Έδινε ομάδες μελέτης πληθυσμού και ήθελε να πεις τι είδους έρευνα θα έκανες

6. Σε τι χρησιμεύει η τυχαιοποίηση

7. Υπολογισμός πιθανότητας ενός ασθενούς να έχει μια ασθένεια με δοσμένο το πηλίκο πιθανοφάνειας. 

8. Να υπολογίσετε το πηλίκο πιθανοφάνειας.

9. Μια ερώτηση να πείτε τι από τα παρακάτω είναι σωστό, και οι προτάσεις αφορούσαν κλινικούς πίνακες, ν-ετή επιβίωση

10. Υπολογισμός πληθυσμού σε άτομα - έτη

11. Τι εκφράζει η εμφάνιση καρκίνου ασχέτως τύπου σε έναν πληθυσμό, και οι επιλογές ήταν: επίπτωση, επιπολασμός, θνησιμότητα, θνητότητα

12. Οικολογική πλάνη

13. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι είναι πλεονέκτημα της προοπτικής μελέτης

14. Περιέγραφε μια έρευνα ασθενών μαρτύρων και ήθελε να πεις ποια από τις προτάσεις που την συνόδευαν δεν ήταν αληθής

15. Περιέγραφε μια έρευνα ασθενών μαρτύρων και ήθελε να δεις αν μπορείς να υπολογίσεις το odds ratio

16. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συγχυτικός παράγοντας σε μια έρευνα που περιέγραφε στην εκφώνηση

Χμεχ αυτα μπορώ να θυμηθώ μόνο, όποιος/α/ο άλλο θυμάται κάτι ας προσθέσει. 

Γενικά με την τελευταία σελίδα της επιδημιολογίας από το γρικ μεντς περνάς. Οι σημειώσεις-απαντήσεις του συναδέλφου παραπάνω έχουν κάποια λάθη, οπότε να μελετώνται με προσοχή.

Edited by kostasbistas
θυμήθηκα άλλη μια ερώτηση
Link to comment
Share on other sites

On 18/2/2021 at 3:14 ΜΜ, kostasbistas said:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Η εξέταση ήταν ηλεκτρονική, 20 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής μέσα σε 32 λεπτά. Ο θέματα μεταξύ των εξεταζόμενων ήταν διαφορετικά.

1. Άμεση / υποκείμενη αιτία θανάτου - ποια είναι ποια

2. Ποια αιτία θανάτου καταγράφεται στα στατιστικά

3. Να υπολογίσετε έναν δείκτη θνητότητας, με εύκολα νουμεράκια

4. Να υπολογίσετε ένα δείκτη θνησιμότητας πάλι με εύκολα νουμεράκια

5. Έδινε ομάδες μελέτης πληθυσμού και ήθελε να πεις τι είδους έρευνα θα έκανες

6. Σε τι χρησιμεύει η τυχαιοποίηση

7. Υπολογισμός πιθανότητας ενός ασθενούς να έχει μια ασθένεια με δοσμένο το πηλίκο πιθανοφάνειας. 

8. Να υπολογίσετε το πηλίκο πιθανοφάνειας.

9. Μια ερώτηση να πείτε τι από τα παρακάτω είναι σωστό, και οι προτάσεις αφορούσαν κλινικούς πίνακες, ν-ετή επιβίωση

10. Υπολογισμός πληθυσμού σε άτομα - έτη

11. Τι εκφράζει η εμφάνιση καρκίνου ασχέτως τύπου σε έναν πληθυσμό, και οι επιλογές ήταν: επίπτωση, επιπολασμός, θνησιμότητα, θνητότητα

12. Οικολογική πλάνη

13. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι είναι πλεονέκτημα της προοπτικής μελέτης

14. Περιέγραφε μια έρευνα ασθενών μαρτύρων και ήθελε να πεις ποια από τις προτάσεις που την συνόδευαν δεν ήταν αληθής

15. Περιέγραφε μια έρευνα ασθενών μαρτύρων και ήθελε να δεις αν μπορείς να υπολογίσεις το odds ratio

16. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συγχυτικός παράγοντας σε μια έρευνα που περιέγραφε στην εκφώνηση

Χμεχ αυτα μπορώ να θυμηθώ μόνο, όποιος/α/ο άλλο θυμάται κάτι ας προσθέσει. 

Γενικά με την τελευταία σελίδα της επιδημιολογίας από το γρικ μεντς περνάς. Οι σημειώσεις-απαντήσεις του συναδέλφου παραπάνω έχουν κάποια λάθη, οπότε να μελετώνται με προσοχή.

+ ερώτησεις στη δικη μου ομάδα για το πως θα αυξησουμε την ισχύ σε μια ΤΕΘ, καμπύλη ROC

 

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Κανονική εξέταση 2022 

Β σειρά
1 ) Εξομοίωση κατά φύλο ( ορισμός , σε τι χρησιμεύει στην έρευνα ασθενών μαρτύρων)
2) Άτομα- έτη ( 16000 ατόμων συνολικά στην έρευνα,  8000 σε ένα χρόνο,  4000 σε 2 χρόνια,  4000 σε 3 χρόνια )
3) ΣΚ
Επίπτωση των μη καπνιστών 50 / 1000 άτομα,  επίπτωση των καπνιστών 20/ 1000 άτομα,  ΣΚ για καρδιαγγειακα νοσήματα και σε % + αιτιολόγηση
4) Πηλίκο πιθανοφάνειας
20 % πιθανότητα ανάπτυξης παγκρεατίτιδας , ασθενής με αμυλάση 8 (67%)
5) Άμεση υποκειμενη αιτία θανάτου
Ποια είναι ποια στον ασθενής που ανέπτυξε την δευτεροπαθή Υπέρταση από το αδενωμα επινεφριδίων και κατέληξε από το ΑΕΕ
6) Επιπολασμος,  ετήσια επίπτωση (ορισμός )
Σε γυναίκες 60-75  ετών με καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε μία περιοχή
7) Τακτικά στατιστικής σειράς
Τι έρευνα θα έκανες σε ασθενείς με καρκίνου του νεφρού για να ελέγξεις την καινούρια θ.μ. που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιβίωση από την άλλη
+ να γράψεις τουλάχιστον 3 παράγοντες στα οποία θα βασίζεσαι για να αποφασίσεις τον αριθμό των ατόμων που θα χρειαστείς στην μελέτη
9) Τι έρευνα θα έκανες για να δεις αν η πρόσληψη της βιταμίνης D έχει σχέση με την οστικη πυκνότητα
10) Ποια δεν είναι τα πλεονεκτήματα της προοπτικής έρευνας: ευδικνηεται για τα σπάνια νοσήματα , ευδικνήεται για τους σπάνιους αιτιολογικούς παράγοντες ,
11) επίπτωση , επιπολασμός , θνητότητα ή θνησιμότητα (πολλαπλής , να διαλέξεις τι είναι )
12) να υπολογίσεις την θνητότητα και την θνησιμότητα ( ανά 1000 άτομα - μήνες)
Σε μια πόλη στις ΗΠΑ τον Μάρτιο από 10000 πληθυσμός , 1000 νόσησαν από το COVID , 20 κατέληξαν

 

Αυτά θυμάμαι,  με βοήθησαν πολύ τα παλιά θέματα , ζητάνε περισσότερα τα ίδια 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 4 months later...

Για την πτυχιακή εξέταση που γίνεται προφορικά κάλυψαν ικανοποιητικά και για καλό βαθμό τα παλιά θέματα που βρίσκονται εδώ από το 2017 και μετά.

Το κλήμα είναι πολύ καλό.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Επαναληπτικη κανονικων 23/9/22

1. Γυναικα με δευτεροπαθη υπερταση σε εδαφος αδενωματος επινεφριδιων καταληγει απο εγκεφαλικη αιμορραγια. Ποια η αμεση και ποια η υπκειμενη αιτια θανατου. Ποια καταγραφεται στις στατιστικες θνησιμοτητας.

2. Να κυκλωσουμε τη σωστη προταση: Ο δεικτης θνησιμοτητας ειναι δεικτης επιπτωσης.

3. Πως οριζεται ο επιπολασμος και η ετησια επιπτωση σε γυναικες 50-59 ετων με Ca μαστου σε μια περιοχη.

4. Υπολογισμος θνησιμοτητας ανα 1000 ατομα: συνολο 10.000 ατομα (4000 το 1 ετος 2.000 το 2ο ετος και 4000 το 3ο ετος) και κατεληξαν οι 100.

5. Πραγματοποιηθηκε μια ερευνα απο το 1950 μεχρι σημερα στην οποια μια ομαδα ατομων σε μια πολη παρακολουθηθηκε για καταγραφη στεφανιαιας νοσου και παραγοντων κινδυνου. Να κυκλωσουμε τι μελετη ειναι : οικολογικη προοπτικη ή ασθενων μαρτυρων. (οικολογικη)

6. Για να μελετησουμε την σχεση μεταξυ Ca πνευμονα και εκθεσης σε αρσενικο (σπανιο) θα κανουμε προοπτικη μελετη η ασθενων μαρτυρων και γιατι; (ασθενων μαρτυρων γιατι ειναι σπανιο)

7. Ειχε 2 προτασεις να γραψουμε ονομαστικα τι ειδους σφαλμα ειναι :

    α. Σε μια ερευνα για το αλκοολ οι συμμετεχοντες ανακαλουν πληροφοριες διαφορετικα καπως ετσι. (σφαλμα πληροφοριας-               ανακλησης)

    β. Σε μια ερευνα για το καπνισμα στην εφηβεια πολλοι εφηβοι συνοδευονται απο τους γονεις τους και αποκρυπτουν το γεγονος       καπνιζουν. (σφαλμα πληροφοριας- αναφορας).

8. Να κυκλωσουμε τη σωστη προταση: 2 σχετικα με πινακες και υπολογισμο ν-ετους επιβιωσης και 2 με σχετικη -απολυτη αποτελεσματικοτητα. (νομιζω η σωστη ηταν: η σχετικη αποτελεσματικοτητα αποτελει μετρο της ατομικης αποτελεσματικοτητας καπως ετσι)

9. Πως γινεται η κατανομη των εθελοντων σε μια κλινικη μελετη και τι εξυπηρετει αυτος ο τροπος;

10. α.Υπολογισμος πηλικου πιθανοφανειας αν ευαισθησια και ειδικοτητα ειναι 80% .

     β. Αν η πιθανοτητα διαγνωσης P ειναι 20% να υπολογισετε την πιθανοτητα διαγνωσης P' αν βγει θετικη η δοκιμασια.

(σελ 180-81)

Ολα παλια θεματα.

Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακή 30/9/22 Προφορικά

Εξέτασαν η κ. Μπενέτου και η κ. Νάσκα 

Είμασταν 4 άτομα και μας χώρισαν σε 2 γκρουπ, το κλίμα ήταν πολύ καλό.

Η εξέταση κράτησε περίπου 45 λεπτά με πολλές ερωτήσεις και υποερωτήματα, δεν ζητήθηκαν ορισμοί γενικά(εκτός από επιπολασμός και επίπτωση) και δόθηκε μεγάλη βάση στην κατανόηση των διαφορετικών ερευνών υπέρ κατά, σχεδιασμό, απαλοιφή συγχυτικών παραγόντων(και κατανόηση των τρόπων πχ ένα απλό τυχαιοποίηση και matching δεν φτάνει θέλουν να ξέρεις και τι είναι), σε τι είδους έρευνα χρησιμοποιείται ο επιπολασμός, τρόποι υπολογισμού του επιπολασμού, ερωτήσεις με σχετικό κίνδυνο που μου διαφεύγουν αυτή την στιγμή, σε διπλά τυφλή κλινική έρευνα ποιοι γνωρίζουν ποιος παίρνει placebo ή το κανονικό φάρμακο κι άλλες ερωτήσεις πάνω σε αυτό το μοτίβο.

βαθμοί δεν ανακοινώθηκαν, γενικά επικεντρώστε στο να κατανοήσετε τα είδη ερευνών, τρόπος οργάνωσης  και την πρακτική χρήση τους, τα γραπτά θέματα δεν θεωρώ πως καλύπτουν αλλά είναι ένας καλός μπούσουλας για να κατευθύνει το διάβασμα.

Καλή τύχη στους επόμενους!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.