Jump to content

Παθολογική Ανατομική ΙΙ


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

95 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   17
  • Μέτριο
   32
  • Δύσκολο
   48


Recommended Posts

Παθ.Αν. ΙΙ - Πτυχιακή 12/11/2007

1. Επιθηλιακοί πολύποδες στομάχου: ταξινόμηση (ονομαστικά), συνοδές καταστάσεις, κίνδυνος κακοήθους εξαλλαγής.

2. Περιγράψτε την παθολογοανατομική εικόντα της μη αποφρακτικής χρόνιας πυελονεφρίτιδας.

3. Σε άνδρα ασθενή 55 ετών που διευρενάται για ανώδυνη αιματουρία, κυστεοσκοπικώς αναγνωρίζονται ερυθρές πλάκες με 'βελούδινη' υφή. Λαμβάνονται βιοψίες απ' όπου και η όπισθεν ιστολογική εικόνα. Ο άρρωστος έχει ιστορικό θηλώδους ουροθηλιακού καρκινώματος ενδιάμεσου βαθμού κακοήθειας με αρχόμενη διήθηση του συνδετικού υποστρώματος του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης. Ποια η τωρινή διάγνωση; Αναλύσατε τη μικροσκοπική της εικόνα. Ποια η πρόγνωση του ασθενούς;

4. Αμνιοχοριονίτιδα: ορισμός, αιτιοπαθογένεση, παθολογοανατομική εικόνα, κίνδυνοι για το έμβρυο και τη μητέρα.

5. Περιγράψτε τις υπερπλαστικές αλλοιώσεις που μπορεί να αναπτυχθούν στο έδαφος ινοκυστικής νόσου του μαστού. Ποια η σημασία τους;

6. Αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια: με ποιες βασικές μορφές εμφανίζεται και ποιες οι αντίστοιχες ιστολογικές εικόνες;

7. Κνίδωση και αγγειοοίδημα: ορισμός, κλινικοϊστολογική εικόνα.

8. Παρατηρήσατε τις όπισθεν μικροσκοπικές εικόνες από εξαιρεθέντα πρωτοπαγή όγκο του υποβλεννογόνου της υπερώας σε άνδρα 58 ετών. Μετεγχειρητικά, παρατηρήθηκαν τοπικές υποτροπές και μετά 10 χρόνια, διαπιστώθηκε μεταστατική διασπορά του όγκου από την οποία και κατέληξε ο ασθενής. Ποια η πιθανότερη διάγνωση του όγκου; Αναλύσατε την ιστολογική του εικόνα.

9. Καταρράκτης του οφθαλμού: ορισμός, αίτια (ονομαστικά), προοδευτικές παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και αντίστοιχες επιπλοκές.

10. Απαντήσατε με μια μόνο απάντηση σε κάθε μια από τις επόμενες 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που άπτονται της παθολογοανατομίας του ήπατος.

1.ποιο το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος;

α.ηπατοκυτταρικό

β.χολαγγειοκαρκίνωμα

γ.μεταστατικό

δ.αγγειοσάρκωμα

2.ποια ιστολογική αλλοίωση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της χρόνιας ηπατίτιδας;

α.η πυλαία φλεγμονή

β.οι σευρρέουσες ηπατοκυτταρικές νεκρώσεις

γ.οι διαβρωτικές νεκρώσεις

δ.η ίνωση

3.ποιο είναι το κ οινό χαρακτηριστικό της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης και της σκληρυντικής χολαγγειίτιδας;

α.η προοδευτική καταστροφή χοληφόρων πόρων

β.η χρόνια χολόσταση

γ.η εξέλιξη σε κίρρωση.

δ.όλα τα παραπάνω

4.η πρωτοπαθής χολική κίρρωση είναι

α.χρόνια χολοστατική νόσος

β.χρόνια καταστροφική χολαγγειίτιδα

γ.αυτοάνοσο νόσημα

δ.όλα τα παραπάνω

5.ποια ηπατίτιδα δεν μεταπίπτει σε χρονιότητα

α.Α

β.Β

γ.C

δ.η αυτοάνοση

6.τι δεν αποτελεί επιπλοκή της πυλαίας υπέρτασης;

α.σύνδρομο Budd-Chiari

β.ασκίτης

γ.κιρσορραγία

δ.υπερσπληνισμός

7.ποια ιστολογική αλλοίωση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της αλκοολικής ηπατίτιδας;

α.τα σωμάτια Mallory

β.η στεάτωση

γ.οι διαβρωτικές νεκρώσεις

δ.η κεντρολοβιακή ίνωση

8.ιστολογικά χαρακτηριστικά της χολόστασης είναι:

α.η παρουσία χολοχρωστικών στα χοληφόρα τριχοειδή

β.η παρουσία χολοχρωστικών στα ηπατικά κύτταρα

γ.τα χολικά έμφρακτα

δ.όλα τα παραπάνω

9.ποια πάθηση δεν εξελίσσεται σε κίρρωση;

α.χρόνια ηπατίτιδα

β.αλκοολική νόσος

γ.καταπληξία

δ.αιμοχρωμάτωση

10.ποιο είναι το χαρακτηριστικό εύρημα στο ήπαρ επί συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας;

α.κεντρολοβιακή ισχαιμική νέκρωση

β.κεντρολοβιακή διάταση των κολποειδών και η αντίστοιχη ατροφία των ηπατικών δοκίδων

γ.λιπώδης εκφύλιση

δ.αναγεννητικοί όζοι.

Καλά ... κρασιά!

υγ. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να ανεβάσω τις εικόνες των ερωτήσεων 3 και 8. Όχι πως θα βοηθούσαν, αλλά για μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των θεμάτων θα ήταν απαραίτητες.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΙ

ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 31/03/2008

1. Παρατηρήσατε τις όπισθεν μικροσκοπικές εικόνες από προβάλλουσα μάζα μεγαλύτερης διαμέτρου 1,8 εκ. της ορθοσιγμοειδικής περιοχής σε γυναίκα 58 ετών με αιματηρές διάρροιες. Η αλλοίωση είχε ευρεία βάση, όψη κουνουπιδιού και αφαιρέθηκε ολόκληρη κολοσκοπικώς. Βάσει των ανωτέρω, τυποποιήσατε και υποτυποποιήσατε ιστολογικά την αλλοίωση και αναλύσατε τα παθολογοανατομικά της χαρακτηριστικά. Η ενδοσκοπική πλήρης εξαίρεση της συγκεκριμένης μάζας επί υγιών ιστών είναι επαρκής θεραπευτικά;

2. Αιτιοπαθογένεση και ιστολογικά χαρακτηριστικά :

α) της πελίωσης του ήπατος

β) του ήπατος δίκην μοσχοκαρύου

3. IgA νεφροπάθεια: Σε ποιες χώρες έχει υψηλή συχνότητα; Ποια είναι η κλινική και η ιστολογική της εικόνα;

4. Άνδρας 62 ετών προσέρχεται με από 3 ημερών επώδυνη μονόπλευρη διόγκωση του οσχέου. Ψηλαφητικώς, ο σύστοιχος όρχις εμφανίζει μέτρια ευαισθησία και υπερηχογραφικώς είναι διάχυτα υπόηχος. Διενεργείται ορχεκτομή απ’ όπου και οι όπισθεν ιστολογικές εικόνες. Ποια η μικροσκοπική διάγνωση; Με δεδομένη αυτή τη διάγνωση ήταν απαραίτητη η ορχεκτομή;

5. Ιστολογική εικόνα και πρόγνωση του φυλλοειδούς όγκου του μαστού.

6. Θυλακιώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα: Παθολογοανατομική εικόνα, διαφορική διάγνωση από αδένωμα, πρόγνωση, μεταστάσεις.

7. Παθογένεια των δερματικών βλαβών στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.

8. Τι ορίζεται ως οστεομυελίτιδα; Ποιο είναι το συνηθέστερο παθογόνο αίτιο; Με ποιους τρόπους ο υπεύθυνος μικροοργανισμός προσβάλλει το οστούν και ποιες βλάβες είναι δυνατόν να προκληθούν;

9. Μακροσκοπικά ευρήματα στην οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα.

10. Επιλέξατε μία μόνο σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που άπτονται τις ιστοπαθολογίας του γεννητικού συστήματος του θήλεος:

1. Η μικροσκοπική ανεύρεση επιθηλιακών κυττάρων από το κατώτερο γεννητικό σύστημα του θήλεος είτε με μπαλονοειδή εκφύλιση είτε με πολλούς μεγάλους πυρήνες με ηωσινόφιλα έγκλειστα συνηγορεί υπέρ λοίμωξης από:

a) μολυσματική τέρμινθο

B) ιό του απλού έρπητα τύπου 2

c) ιό του ανθρώπινου θηλώματος (HPV)

d) trichomonas vaginalis

2. Στις επιπλοκές της πυελικής φλεγμονώδους νόσου ΔΕΝ περιλαμβάνεται η:

a) περιτονίτιδα

B) στειρότητα

c) εντερική απόφραξη

d) κολπική αδένωση

3. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για το ακροχορδονώδες καρκίνωμα του αιδοίου;

a) Η ακτινοθεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής

B) Συνήθωςαπομονώνεται ο HPV

c) Είναι μεγάλη ανθοκραμβοειδής μάζα

d) Διηθεί τοπικά, αλλά συνήθως δε μεθίσταται

4. Καρκίνος πάνω σε έναν ενδοτραχηλικό πολύποδα αναπτύσσεται:

a) Ποτέ

B) Σπάνια

c) Συχνά

d) Πάντοτε

5. Το μικροδιηθητικό εκ πλακώδους επιθηλίου καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας διηθεί κάτω από τη βασική μεμβράνη σε βάθος λιγότερο από:

a) 1 χιλ.

B) 3 χιλ.

c) 8 χιλ.

d) 15 χιλ.

6. Στη χρόνια ενδομητρίτιδα, στο ενδομήτριο χαρακτηριστικά ανευρίσκονται:

a) Λεμφοκύτταρα

B) Πλασματοκύτταρα

c) Μακροφάγα

d) Πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα

7. Η ενδομητρίωση προσβάλλει συχνότερα:

a) Τους μητρικούς ωοθηκικούς συνδέσμους

B) Το δουγλάσσειο χώρο

c) Τις ωοθήκες

d) Το ορθοκολπικό διάφραγμα

8. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ιστολογικό τύπο ενδομητρικού καρκινώματος:

a) Το ακροχορδονώδες

B) Το ορώδες

c) Το εκκριτικό

d) Το διαυγοκυτταρικό

9. Ποιος από τους παρακάτω ωοθηκικούς όγκους ΔΕΝ προέρχεται από τα βλαστικά κύτταρα της ωοθήκης:

a) Το δυσγερμίνωμα

B) Ο όγκος Brenner

c) Το εμβρυϊκό καρκίνωμα

d) Ο όγκος του λεκιθικού ασκού

10. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για τους οριακούς ωοθηκικούς όγκους;

a) Διαθέτουν συνήθως θηλώδεις προσεκβολές όπως τα κυσταδενώματα

B) Είναι συνήθως αμφοτερόπλευρα σε σχέση με τους άλλους επιθηλιακούς ωοθηκικούς όγκους

c) Ακόμη κι αν έχουν εξαπλωθεί στην πύελο ή στην κοιλία, το 80% των ασθενών επιβιώνουν μετά από 5 έτη

d) Ομοιάζουν με τους κακοήθεις επιθηλιακούς όγκους των ωοθηκών ως προς τη διήθηση του στρώματος, σε επίπεδο πρωτοπαθούς εστίας.

Υ.Γ1. Ουφ.

Υ.Γ2. Οι πληροφορίες ότι οι ιστολογικές εικόνες απεικόνιζαν αδενωματώδη πολύποδα & σεμίνωμα όρχεος ελέγχονται. :)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

26.05.08 Θέματα ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ εξέτασης στην ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ

1. Χημική οισοφαγίτιδα: παθολογοανατομικά ευρήματα.

2. Γυναίκα 65 ετών με ελεύθερο ιστορικό ηπατικής νόσου χειρουργείται για όγκο εγγύς της πύλης του ήπατος (εικ.2Α), συμπαγή και λευκάζοντα. Η τιμή της aFP στον ορό είναι 2ng/ml. Οι μικροσκοπικοί χαρακτήρες του όγκου στις τομές Α-Η (αιματοξυλλίνης-ηωσίνης) φαίνονται στις εικόνες 2Β, 2Γ. Επιπλέον, τα νεοπλασματικά κύτταρα βάφονται σε ιστοχημική χρώση βλέννης, εκφράζουν δε ανοσοιστοχημικώς το CEA στο κυτταρόπλασμά τους τόσο με μονοκλωνικό όσο και με πολυκλωνικό αντίσωμα, και επίσης την κυτταροκερατίνη 7, ενώ είναι αρνητικά στην κυτταροκερατίνη 20. Απεικονιστικώς, διαπιστώνονται επιχώριες λεμφαδενικές μεταστάσεις, ενώ το παχύ έντερο, ο στόμαχος και το πάγκρεας είναι ελεύθερα αλλοιώσεων. Η ασθενής καταλήγει 1 έτος μετά το χειρουργείο, με πνευμονικές μεταστάσεις.

Ποιά η πιθανότερη διάγνωση; Περιγράψατε τα αντίστοιχα παθολογοανατομικά ευρήματα.

3. Άρρεν 16 ετών με απώλεια λίπους από το άνω ήμισυ του σώματός του, προσέρχεται με οίδημα και μακροσκοπική αιματουρία. Το λεύκωμα ούρων 24ώρου είναι 4,1γρ και στο ίζημα ούρων αναγνωρίζονται κύλινδροι ερυθροκυττάρων. Ορολογικώς, το συστατικό του συμπληρώματος C3 είναι 20mg/dl, το συστατικό C4 30mg/dl, ενώ στον έλεγχο αυτοαντισωμάτων ανευρίσκεται ο C3 νεφριτιδικός παράγοντας. Διενεργείται βιοψία νεφρού, απ' όπου οι μικροσκοπικές εικόνες 3Α-3Δ. Στον ανοσοφθορισμό το συστατικό του συμπληρώματος C3 δίνει την εικόνα 3Ε, ενώ όλες οι ανοσοσφαιρίνες, τα συστατικά C4 και C1q καθώς και οι ελαφρές άλυσοι είναι αρνητικά. Βάσει των ανωτέρω, ποιά η πιθανότερη σπειραματοπάθεια στον εν λόγω ασθενή, πώς αυτή τυποποιείται και πώς μπορεί να τεκμηριωθεί περαιτέρω; Αναλύσατε την παθολογοανατομική εικόνα.

4. Εκστροφή ουροδόχου κύστης: ορισμός, κλινική και παθολογοανατομική εικόνα, απότοκοι κίνδυνοι.

5. Αναφέρατε ονομαστικά ποιες παθολογικές οντότητες περιλαμβάνονται στην τροφοβλαστική νόσο της κύησης και δώσατε τον ορισμό της καθεμίας.

6. Τι γνωρίζετε για τους προγνωστικούς παράγοντες του καρκίνου του μαστού που προσδιορίζονται με ειδικές παθολογοανατομικές τεχνικές (όχι με μελέτη τομών Α-Η);

7. Αιτίες πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και οστική νόσος (σε υπερπαραθυρεοειδισμό).

Πώς είναι ο φωσφόρος στον α'παθή και πώς στον β'παθή υπερπαραθυρεοειδισμό;

Ποιά η πορεία του παραθυρεοειδικού καρκινώματος;

8. Τι γνωρίζετε για την οργανοειδική αυτοανοσία των σιελογόνων αδένων;

9. Μεταστατική διασπορά δερματικού μελανώματος.

10.Επιλέξατε μία μόνο απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που άπτονται της παθολογοανατομίας του Ν.Σ και των οστών:

(Λυπάμαι, αυτή τη στιγμή αδυνατώ να καταγράψω και τα πολλαπλής...Όποιος μπορεί, ευπρόσδεκτος...)

Τις εικόνες δεν μπορώ να τις μεταφέρω καθώς δεν έχω σκάνερ- κι ούτε ζωγραφίζω τόσο καλά...

ΣΧΟΛΙΑ:

Στο θέμα 6 η απάντηση πρέπει να είναι οι υποδοχείς οιστρογόνων.

Στο θέμα 8 μάλλον θέλει την περιγραφή του συνδρόμου Sjoegren.

Link to comment
Share on other sites

Θα σου έλεγα να κοιτάξεις τις ερωτήσεις από τα φυλλάδια(αν δεν τα έχεις πέρνα το πρωί από την αίθουσα μικ να στα δώσουν).

Διάβασε και ό,τι προλάβεις από τα κλινικά προβλήματα. Απ' ότι θυμάμαι δεν ρωτάνε 2 συνεχείς εξετάσεις από το ίδιο σύστημα.

Γενικά, κοίτα πολύ ΓΕΣ ΗΠΑΡ ΕΝΔΟΚΡΙΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΡΜΑ

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Παθολογικη Ανατομια ΙΙ - Ιανουάριος 2005 - Πτυχιακή

01. α. Αναφέρατε, ανά διαδοχικό βήμα, τις γονιδιακές αλλοιώσεις της κακοήθους εξαλλαγής του επιθηλίου του παχέος εντέρου στα σποραδικά κρούσματα καρκίνου του παχέος εντέρου.

β. Σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου

02. Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα : κλινική και παθ/αν εικόνα

03. Αδενοκαρκίνωμα νεφρού (νεφροκυτταρικό καρκίνωμα) : παράγοντες κινδύνου (ονομαστικώς), κλινική εικόνα, παθ/αν ευρήματα

04. Κλινική και παθ/αν εικόνα σαλπιγγίτιδας

05. Καρκίνωμα ουροδόχου κύστης από το μεταβατικό επιθήλιο : ανατομικές εντοπίσεις, ιστολογική περιγραφή βαθμών διαφοροποίησης, θέσεις μετασταστικής διασποράς, αιτίες θανάτου καρκινοπαθών

06. Γυναίκα 32 ετών με ιστορικό γριππώδους συνδρομής παρουσιάζει από 2μήνου άισθημα κόπωσης, ταχυκαρδίες και πυρέτιο. Εργαστηριακώς ανιχνεύεται αυξημένη ΤΚΕ κι ελαττωμένη TSH.Κλινικώς, φηλαφάται επώδυνος θυρεοειδής αδένας με οζώδη διαμόρφωση στον δεξιό λοβό. Ποια η πιθανότερη θυρεοειδοπάθεια της ασθενούς; Περιγράψτε την αντίστοιχη παθ/αν εικόνα (Ντεκερβέν)

07. Άνδρας 32 ετών με καταρράκτη και μετωπιαία φαλάκρα, παραπονείται για δυσκολία στην απελεύθερωση της άκρας χειρός του μετά από χειραψία, Ο ασθενής εμφανίζει δυσαρθρία, ένρινη φωνή, πτώση και αδυναμία σύγλισης των βλεφάρων,πρόπτωση κάτω γνάθου, "λαιμό κύκνου", δυσφαγία, δυσκοιλιότητα, ατροφία όρχεων,νοητικη ανεπάρκεια και έντονη υπνηλία. Όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ανάπαυση κατά την πλήξη των μυών του θέναρος δημιουργείται παρατεταμένη σύσπαση και κοίλανση στο σημείο της πλήξης, παραμένουσα για αρκετά δευτερόλεπτα,Ακτινολογικώς, αποκαλύπτεται μετωπιαία υπερόστωση και διάταση του κοιλιακού σύστήματος του εγκεφάλο. Ηλεκτροκαρδιογραφικώς διαπιστώνονται ανωμαλίες. Από τον υπόλοιπο εργαστηριακό έλεγχο, η IgG του πλάσματος είναι μειωμένη, η απέκκριση κρεατινίνης στα ούρα είναι αισθητά ελαττωμένη και η δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη παθολογική. Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης της διάγνωσης, τί βιοψία θα ζητήσετε να γίνει στον εν λόγω ασθενή και ποια τα ευρήματα της που δυνητικώς αντιστοιχούν στην πλέον αναμενόμενη κλινική διάγνωση; ..... (μυοτονική δυστροφία)

08. Κερατοακάνθωμα δέρματος

09. Αναφέρατε την οντότητα στη διάγνωση της οποίας προσανατολίζει το καθένα από τα παρακάτω παθ/αν ευρήματα

α. σωμάτιο Lewy στη μέλαινα ουσία του εγκεφάλου

β. σπεραματικά λόβια σαν μπάλες κανονιού σε νεφρική βιοψία

γ. σωμάτια Alison Ghormley σε αρθρικό υμένα

δ. σωμάτια Mallory σε βιοψία ήπατος

ε. όγκος κόλπου σε θήλυ νήπιο 3 ετών μ μακροσκοπική εικόνα σαν τσαμπί από σταφύλι

10. Αναλύσατε την πρόγνωση του ασθενούς με καρκίνο του μαστού αξιολογώντας μία προς μία τις παθολογοανατομικές παραμέτρους της συνημμένης ιστολογικής έκθεσης

Edited by aifos
Link to comment
Share on other sites

Παθολογικη Ανατομια ΙΙ - 16/02/2005 - Πτυχιακη

01. Ορισμοί (εγκολεασμος, συστροφη εντέρου, σύνδρομο Gardner, Peutz-Jeghers, Plummer-Vinson)

02. Νήπιο 3 ετων,4 ημερες μετα απο εμπυρετο λοιμωξη,(κατα την οποια δεν διευκρινιζεται αν πηρε ασπιρινη) εμφανιζει ακατασχετους εμετους, σπασμους, ευερεθιστοτητα, ληθαργο.Κλινικως διαπιστωνεται ηπατομεγαλια.

Οι τρανσαμινασες ειναι αυξημενες, εχει υπογλυκαιμια, ηλεκτρολυτικες διαταραχες,παραταση του χρονου προθρομβινης.Με υποστηρικτικη αγωγη ανακουφιστηκαν τα συμπτωματα.Ποια η πιθανοτερη διαγνωση και τα ευρηματα σε βιοψια ηπατος.

03. Παθολογοανατομικες αλλοιωσεις σε οξεια πυελονεφριτιδα.

04. Αντιστοιχιστε τα παρακατω κυτταρολογικα ευρηματα κατα Παπανικολαου στην καταλληλοτερη συσταση για την καθε ασθενη.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Ατυπα πλακωδη κυτταρα ακαθοριστου σημασιας ASC-US σε γυναικα αναπαραγωγικης ηλικιας,

2. Χαμηλοβαθμη πλακωδη ενδοεπιθηλιακη αλλοιωση CIN 1,

3. Ατυπα αδενικα κυτταρα μη περαιτερω τυποποιουμενα AGC,

4. Υψηλοβαθμη πλακωδη ενδοθηλιακη αλλοιωση CIN3,

5. Παρουσια ενδομητρικων αδενικων κυτταρων σε περι-μετεμμηνοπαυσιακη γυναικα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

α. Απεικονιστικος ελεγχος μητρας λογω αυξημενου κινδυνου αδενοκαρκινωματος,

β. Κολποσκοπηση και ληψη ενδοτραχηλικου, ενδομητρικου υλικου για ιστολογικη εξεταση,

γ. Κολποσκοπηση και βιοψια,

δ. Κολποσκοπηση με ελεγχο του ενδοτραχηλου,

ε. Ελεγχος γονιδιωματος για HPV. Δικαιολογηστε τις απαντησεις σας.

05. Κακοηθες δυναμικο υπερπλαστικων-μεταπλαστικων ουροθηλιακων αλλοιωσεων ουροδοχου κυστεως

06. Νοσος Paget της θηλης του μαστου

07. Μακροσκοπικα χαρακτηριστικα και οδοι διασπορας του συχνοτερου τυπου θυρεοειδικου καρκινου

08. Αμελοβλαστωμα προελευση, εντοπιση, μικροσκοπικοι χαρακτηρες, προγνωση

09. Γυναικα 25 ετων με ιστορικο παραρρινοκολπιτιδας αντιμετωπισθεις με αντιβιοτικα, προσερχεται την ανοιξη με συμμετρικο κηλιδοβλατιδωδες εξανθημα που σχηματιζει στοχους η κονκαρδες στο δερμα των ακρων, ιδιαιτερα στους αγκωνες και στα γονατα.Το εξανθημα ξεκινησε αιφνιδια σαν μια μικρη οιδηματωδη κηλιδα η οποια παρουσιασε διαδοχικές εκθυσεις.Στην περιφερεια καθε βλαβης σχηματιζεται ερυθρος δακτυλιος ενω το κεντρο ειναι λευκοπο η κυανερυθρο.Ποια η πιθανοτερη διαγνωση,περιγραψτε την αντιστοιχη ιστολογικη εικονα του δερματος

10. Μεταστατικοι ογκοι στον εγκεφαλο , ποια η συνηθεστερη εντοπιση, ποιοι οι συχνοτεροι πρωτοπαθεις ογκοι που χορηγουν ενδοκρανιακες μεταστασεις.

Edited by aifos
Link to comment
Share on other sites

Παθολογικη Ανατομια ΙΙ - 10/06/2008 - Κανονικη

01. Ποιος ιστολογικος τυπος καρκινου του μαστου εχει μεγαλυτερη συχνοτητα αμφοτεροπλευρης εμφανισης; Αναλύσατε τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της προδιηθητικής και της διηθητικής μορφής του.

02. Ποια επινεφριδικά νεοπλάσματα προκαλουν υπερταση; Αναπτύξατε τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά και τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου που εμφανίζει θετική ανοσοαντίδραση για χρωμογρανίνη.

03. Ποιο το συνηθέστερο καλόηθες νεόπλασμα του στομάχου μη επιθηλιακής προέλευσης; Αναλύσατε τα παθολογοανατομικά του χαρακτηριστικά.

04. Κοπέλα 22 ετών προσέρχεται με πυρετό, αίσθημα κακουχίας, απώλεια βάρους και πρωινή δυσκαμψία στους καρπούς και στα γόνατα. Παρατηρούνται έλκη στο στοματικό βλεννογόνο. Στη γενική αίματος διαπιστώνεται αναιμία και στη γενική ούρων ελαφρά αιματουρία και λεύκωμα 2+. Η κρεατινίνη του ορού είναι φυσιολογική. Το λεύκωμα ούρων 24ώρου είναι 800mgr. Διενεργείται νεφρική βιοψία από την οποία προκύπτουν οι παρακάτω εικόνες 4Α-Β. Ο ανοσοφθορισμός αναδεικνύει εναποθέσεις τόσο για το κλάσμα του συμπληρώματος C3 και C4 καθώς και, ισότιμα, για τις κ και λ αλύσους. Ποια η πιθανότερη διάγνωση, πως αυτή (υπο)κατηγοριοποιείται στη συγκεκριμένη άρρωστη και με ποια προγνωστική σημασία; Περιγράψτε τη μικροσκοπική εικόνα της συγκεκριμένης περίπτωσης.

05. Άνδρας 70 ετών με οσφυαλγία και αυξημένη αλκαλική και όξινη φωσφατάση ορού χειρουργείται για κάταγμα στο ισχίο. Από την παθολογοανατομική εξέταση προκύπτουν οι όπισθεν μικροσκοπικές εικόνες 5Α-ΣΤ. Ποια νόσος είναι η αιτία του κατάγματος και πώς η διάγνωση της νόσου θα τεκμηριωθεί πλήρως; Αναλύστατε μορφολικώς τις παρατιθέμενες ιστολογικές εικόνες.

Link to comment
Share on other sites

Παθολογικη Ανατομια ΙΙ - Ιούνιος 2002

01. Παθολογοανατομικές αλλοιώσεις οξείας-χρόνιας παγκρεατίτιδας.

02. Εντερική μετάπλαση γαστρικού βλεννογόνου.

03. Σάρκωμα Κaposi.

04. Διαφορές ηπατοκυτταρικού καρκινώματος-χολαγγειοκαρκινώματος.

05. Παθολογοανανατομικές δομές υδρονέφρωσης.

06. Ενδομητρίωση.

07. Παραγαγγλιώματα.

08. Παθολογοανατομικά ευρήματα σε σύνδρομο Cushing-υπερπαραθυρεοειδισμού.

09. Διαφορές χονδροσαρκώματος-οστεοσαρκώματος.

10. Πώς τα παθολογοανατομικά ευρήματα επηρεάζουν την αρχική πρόγνωση του καρκίνου των ωοθηκών.

Link to comment
Share on other sites

Παθολογικη Ανατομια ΙΙ - 17/06/2005 - Κανονικη (1η βάρδια - Υπαρχει και η 2η βαρδια πιο πανω)

01. Μεταστατικά καρκινώματα στο ήπαρ:προέλευση,κλινική και παθολογοανατομική εικόνα.

02. Άνδρας 27 ετών,Ιρλανδικής καταγωγής,εμφανίζει διαρροϊκές κενώσεις με λιπαρά κόπρανα, αίσθημα πληρότητας

και τυμπανισμό της κοιλιάς,αίσθημα καύσου στη γλώσσα,κόπωση, απώλεια σωματικού βάρους,οιδήματα,οστικούς

πόνους και περιφερική νευροπάθεια.Ανάλογα ασαφή κοιλιακά ενοχλήματα αναφέρονται από τη βρεφική ηλικία του

ασθενή.Η θρέψη του ασθενή υπολείπεται και παρατηρείται εικόνα ραχίτιδας και φυσαλιδώδους δερματοπάθειας

στην εκτατική επιφάνεια εκτεθειμένων μερών του σώματος.Εργαστηριακώς διαπιστώνεται υπόχρωμη αναιμία.Στον

ορό ανιχνεύονται αντισώματα έναντι δικλωνικού DNA και ενδομύιου. Ποια η πιθανότερη διάγνωση;Από ποια

ανατομική θέση θα ζητήσετε να γίνει βιοψία και ποια τα αναμενόμενα παθολογοανατομικά ευρήματα;

03. Ο παραπάνω ασθενής,την επόμενη ημέρα μετά την εγκατάσταση ιογενούς φαρυγγίτιδας, παρατήρησε κόκκινα ούρα για 4 ημέρες και οσφυαλγία.Με μικροσκοπικό προσδιορισμό της μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων των ούρων τεκμηριώθηκε σπειραματική προέλευσή τους και διενεργήθηκε νεφρική βιοψία.Ακολούθησε υποτροπιάζουσα μακροσκοπική αιματουρία με μεσοδιαστήματα μικροσκοπικής αιματουρίας.Προϊόντως του χρόνου εμφανίστηκε υπέρταση και ελαφρά επιμένουσα πρωτεϊνουρία.Ποια η πιθανότερη διάγνωση και ποια η συμβολή του μικροσκοπικού ανοσοφθορισμού στην τεκμηρίωσή της;Περιγράψτε τις αναμενόμενες μικροσκοπικές

αλλοιώσεις στη νεφρική βιοψία.

04. Ποια είδη ωοθηκικών κύστεων γνωρίζετε;Περιγράψτε την κλινικοπαθολογοανατομική εικόνα του καθενός.

05. Καρκίνωμα μαστού:μεταστατική διασπορά,προγνωστικοί παράγοντες προσδιοριζόμενοι με ειδικές παθολογοανατομικές τεχνικές.

06. Περιγράψτε το παθολογοανατομικό υπόστρωμα της δεύτερης σε συχνότητα αιτίας πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

07. Νόσος Paget οστών:παθογένεια,ιστολογικές φάσεις της νόσου.Από ποιο μεταβολικό-ενδοκρινικό νόσημα οφείλει κυρίως η πάθηση αυτή να διαφοροδιαγνωσθεί;

08. Πώς προσδιορίζονται μικροσκοπικά το επίπεδο διήθησης και το πάχος ενός κακοήθους μελανώματος και ποια η προγνωστική αξία των παραπάνω δύο παραμέτρων για τους ασθενείς;

09. Περιγράψτε τα ιστολογικά χαρακτηριστικά και την εξέλιξη των δύο συχνότερων κακοήθων σιελαδενικών όγκων.

10. Παθολογοανατομική εικόνα χρόνιας παγκρεατίτιδας.

Edited by aifos
Link to comment
Share on other sites

1.Αγγειοδσυσπλασίες πεπτικού σωλήνα:μέση ηλικία εμφάνισης,κύριες ανατομικές

εντοπίσεις,πρωτεύον σύμπτωμα,παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά,θεραπεία.

2.Περιγράψτε τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της χρόνιας ηπατίτιδας

3.Άνδρας 67 ετών προσέρχεται με πυρετό,απώλεια

βάρους,κόπωση,μυαλγίες,αρθραλγίες,οίδημα βλεφάρων και αποβολή αίματος με

τοβήχα κατά τον τελευταίο μήνα.Στην εισαγωγή εμφάνιζε ολιγουρία,το λεύκωμα των

ούρων ήταν 1,6g/l και υπήρχαν αρκρτά ερυθρά και ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι στο

ίζημα,ενώ διαπιστώθηκε επίσης συστολική αρτηριακή υπερτάση.Μετά τρεις

εβδομάδες,ο ασθενής βρισκεται σε σύγχυση,με ευερεθιστότητα ,αναιμία και

μειωμένο ρυθμό σπειραματικής διήθησης.Τα μορφολογικά ευρήματα στη νεφρική

βιοψία παρατίθενται στις όπισθεν εικόνες.Ο ανοσοφθορισμός δεν ανέδειξε ιστικές

εναποθέσεις.Ποια η πιθανότερη διάγνωση με βάση τα ανωτέρω και πως αυτή θα

τεκμηριωθεί ορολογικώς.Περιγράψτε τα αντίσοιχα ιστολογικά ευρήματα στη νεφρική

βιοψία.

4.Τι γνωρίζετε για τους φυλλοειδεις όγκους του μάστου.

5.Γυναίκα 24 ετών, άτοκος, προσέρχεται με αίσθημα κάκουχίας, γενικής αδυναμίας

και βάρους στη βουβωνική χώρα καθώς και δυσπαρεύνια από 5ημέρου.Κατά την

κλινική εξέταση, διαπιστώνεται έντονη ευαισθησία κατά την ψηλάφηση των έξω

γεννητικών οργάνων, ετερόπλευρο οίδημα, υπεραιμία και κλυδασμός. Εμφανίζεται

δεκατική πυρετική κίνηση και ρίγη. Ποια η πιθανότερη διάγνωση, ποιο το

παθολογοανατομικό της υπόστρωμα και σε τι συνίσταται η θεραπεία.

6.Τι γνωρίζετε για τους φυλλοειδούς όγκους του μαστού

7.Ποια είναι τα δυνητικά αίτια του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Τι

κλινικές εκδηλώσεις προκαλεί.

8.Μελάνωμα δέρματος στη φάση της ακτινωτής ανάπτυξης:

κλινικοπαθολογοανατομική εικόνα, επικινδυνότητα

9.Λοίμωξη των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου από τον ιό του απλού

έρπητα τύπου Ι: κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, έκβαση.

10.Ποιο είναι το συχνότερο σάρκωμα μαλακών μορίων στα παιδιά και στους νεαρούς

ενήλικες. Αναφέρατε τις ιστολογικές κατηγορίες του και αναπτύξατε ό,τι γνωρίζετε

για εκείνες που είναι συχνότερες σε παιδιά 3-12 ετών.

Link to comment
Share on other sites

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 24-7-2008

1. Παθ/αν. χαρακτηριστικά εκκολπώματος Meckel.

2. Ποιες είναι οι επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης και η παθογένειά τους

3. Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση : ιστολογικά ευρήματα, κλινική εικόνα και πορεία

4. Καρκίνωμα ουροδόχου κύστης από το μεταβατικό επιθήλιο : παράγοντες κινδυνου, συχνότερη ανατομική εντόπιση, μακροσκοπικοί χαρακτήρες, θέσεις μεταστατικής διασποράς, αιτίες θανάτου

5. Άτεκνη γυναίκα 21 ετών παραπονείται για αίσθημα βάρους και πίεσης στην κατώτερη κοιλιακή χώρα και δυσπαρεύνεια. Λαμβάνει αντισυλληπτικά από το στόμα και διατηρεί μονογαμική σχέση. Κατά την κλινική εξέταση η μήτρα είναι φυσιολογικού μεγέθους, χωρίς ευαισθησία ενώ στο δεξιό εξάρτημα ψηλαφάται μάζα μ.δ. 9εκ. Η δοκιμασία κυήσεως είναι αρνητική. Υπερηχογραφικώς, η μάζα εμφανίζει σύσταση τόσο κυστική όσο και συμπαγή. Ακολουθεί χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Παρατηρώντας τις όπισθεν παθολογοανατομικές εικόνες του όγκου 5Α-Γ, ποια η πιθανότερη τυποποίησή του ? Αναλύσατε τα αντίστοιχα ιστολογικά ευρήματα και εξηγήσατε πώς θα μπορούσε ο συγκεκριμένος όγκος να συνδέεται με κλινική εμφάνιση θυρεοτοξίκωσης ?

6. Γυναίκα 60 ετών προσέρχεται με επώδυνη ρύση από τη θηλά του αριστερού μαστού της , χωρίς να αναφέρει προηγούμενο τραυματισμό της περιοχής. Κατά την κλινική εξέταση , διαπιστώνεται ραγάδα και εξέλκωση της θηλαίας άλω και της θηλής και λαμβάνεται βιοψία από την εν λόγω εκζεματοειδή αλλοίωση, από όπου και οι όπσθεν μικροσκοπικές εικόνες του δέρματος της θηλής (6Α-Γ). Ποια η πιθανότερη διάγνωση και ποια η κλινική της σημασία ? Περιγράψτε την αντίστοιχη ιστολογική εικόνα.

7. Τι γνωρίζετε για τα σύνδρομα ΜΕΝ ?

8. Παθογένεια δερματικού ερυθηματώδους λύκου

9. Οίδημα οπτικής θηλής : αίτια, μακροσκοπικά ευρήματα κατά την οφθαλμοσκόπηση, πιθανά επακόλουθα.

10. Δέκα πολλαπλής επιλογής που άπτονται της παθολογοανατομίας του παγκρέατος.

Edited by bluesky
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΘ.ΑΝ. ΙΙ 3/10/08

1) Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, επέκταση και μεταστατική διασπορά του καρκίνου του πρωκτικού σωλήνα

2) Κλινικές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιτδας Β και πιθανή τους εξέλιξη. Περιγράψτε τα τυπικά ορολογικά ευρήματα για κάθε φάση εξέλιξης της ηπατίτιδας Β

3) Γλοιώματα : ορισμός, κύριοι ιστολογικοί τύποι, κριτήρια διαβάθμισης (grading)

4) Αγόρι 2 ετών με αλλεργική προδιάθεση, προσέρχεται με πρόσφατη ανάπτυξη οιδήματος στο πρόσωπο, το οποίο σύντομα γενικεύεται. Διαπιστώνεται επιλεκτική λευκωματουρία της τάξης των 5g/l το 24ωρο, ενώ στον ορό ανευρίσκεται χαμηλά αλβουμίνη και υψηλή χοληστερόλη. Διενεργείται νεφρική βιοψία από όπου οι όπισθεν εικόνες 4 Α-Δ στο φωτομικροσκόπιο. Τα ευρήματα του ανοσοφθορισμού είναι πρακτικώς αρνητικά. Μετά την ιστολογική τυποποίηση, το αγόρι ξεκινά θεραπεία με πρεδνιζόνη και η λευκωματουρία υφίεται πλήρως εντός 8 εβδομάδων. Το οίδημα ελέγχεται με πτωχή σε αλάτι δίαιτα και διουρητικά. Ποια είναι η παραπάνω σπειραματοπάθεια [νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων;] ; Πως θα μπορούσε να τεκμηριωθεί περαιτέρω και με ποια ευρήματα

5) Γυναίκα 27 ετών προσέρχεται με συμμετρικό δερματικό εξάνθημα από σαφώς αφοριζόμενες επηρμένες πλάκες, έντονα ερυθρού χρώματος, καλυπτόμενες από παχιά αργυρόχροα, χαλαρώς προσκολλημένα λέπια. Οι πλάκες είναι σχήματος κυκλικού - ωοειδούς ή ακανονίστου και έχουν μ.δ. από 0,5-6 εκ., εντοπίζονται δε στις εκτατικές επιφάνειες των αγκώνων και των γονάτων, στο τριχβτό της κεφαλής και στην οσφυϊοιερά χώρα. Μετά την απομάκρυνση των λεπιών από την επιφάνεια των πλακών εμφανίζεται στικτή αιμορραγία. Η βιοψία δέρματος από περιοχές του εξανθήματος δίνει τις όπισθεν ιστολογικές εικόνες 5Α και 5Β. Ποια η πιθανότερη διάγνωση [ψωρίαση;] ; Αναλύσατε την εικόνα της επιδερμίδας στην εν λόγω νόσο.

Σχετικά με τα πολλαπλής ρωτούσε αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με Ca μαστού και ουροποιογεννητικού

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

επι πτυχίω 6/7/09

επιγραμματικά τα εξής:

1.βλεννοκήλη σκωληκοειδούς απόφυσης

2.ποια φάρμακα προκαλούν ενδοηπατική χολόσταση-κλινικοπαθολογικά ευρήματα;

3.ανατομικά χαρακτησριστικά ουροδόχου κύστης και νεφρού επί πυελονεφρίτιδας λόγω ΚΟΠ

4. σκληρυντική αδενωση μαστού,προσγνωστική σημασία υπερπλαστικών και μη υπερπλαστικών ινοκυστικών αλλοιώσεων

5.μυελοειδές καρκίνωμα θυρ/δους:οικογενής μορφή,προδρομη βλάβη,ιστολογική εικόνα,ανοσοϊστοχημεία

6. κακόηθες μελάνωμα δέρματος

7.ποια νόσος προκαλεί απώλεια οδόντων στους ενήλικες,παθογένεια-παθολογοανατομία

8. γυναίκα μετα από προωρο τοκετό-ΚΤ εμφανίζει πυρετό με ρίγος,πόνο στο υπογάστριο,κ/α ούρων αρνητική.Λαμβάνεται υλικό από τη μήτρα.ποια η παθαν διάγνωση και ποια τα ευρήματα;

9. αγόρι 11ετών με σημεία προωρης εφηβείας προσερχεται με πόνο και δυσμορφία στην κνήμη.δίδεται ακτινογραφία

αυξημένη αλκαλική φωσφατάση,λαμβάνεται υλικό δια βελόνης,χορηγείται παμιδρονάτη ,ασβέστιο και βιτ.D.ποια η πιθανοτερη

διάγνωση και σε ποιο συνδρομο θα μπορουσε να ενταχθεί παρά το αρρεν φύλο;

10 10 πολλαπλής επιλογής επί της αποχετευτικής μοίρας ουροποιητικού συστήματος του άρρενος

Link to comment
Share on other sites

Τα θέματα ανάπτυξης για κανονικούς και μεταφορεις 29-7-09 :

1. Κακόηθες μελάνωμα.

2. Το αναπλαστικότερο νεόπλασμα από κύτταρα της νευρογλοίας.

3. Ινσουλίνωμα.

4. Κλινικό: Ουροδόχος κύστη (θήλωμα, Ca)

5. Κλινικό: Σ. δυσαπορρόφησης (κοιλιοκάκη).

Τα 50 πολλαπλής εστίασαν κυρίως σε

 • Ωοθήκες
 • πάγκρεας
 • Ca μαστού
 • ήπαρ (χολαγγεία)
 • νεφροι (>1 μονάδα στις 10!!)

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙI

Α. Παθήσεις οισοφάγου

• Φλεγμονώδεις παθήσεις: Οισοφαγίτιδα από ανάρροια – Οισοφάγος Barrett, λοιμώδης οισοφαγίτιδα.

• Κύρια αίτια δυσφαγίας: Καρκίνωμα του οισοφάγου, στένωση οισοφάγου, αχαλασία, σπασμός λαρυγγοφαρυγγικού μυός.

Β. Παθήσεις στομάχου

• Στοιχεία αξιολογούμενα κατά τη μικροσκοπική εξέταση βιοψιών του γαστρικού βλεννογόνου με χρόνια γαστρίτιδα.

• Ταξινόμηση χρόνιας γαστρίτιδας: αυτοάνοση, ελικοβακτηριδιακή, από ανάρροια

• Πεπτικό έλκος: διαβρώσεις, οξέα έλκη, χρόνιο έλκος και οι επιπλοκές του.

• Καλοήθη νεοπλάσματα και πολύποδες – Επιθηλιακή δυσπλασία.

• Αδενοκαρκίνωμα του στομάχου: προδιαθεσικοί παράγοντες, πρώιμο-προχωρημένο, ιστοπαθολογία, μεταστατική διασπορά

Γ. Παθήσεις εντέρου

• Σύνδρομα δυσαπορρόφησης:

Κοιλιοκάκη, επιπλοκές.

Νόσος του Whipple.

• Μικροβιακές λοιμώξεις: ψευδομεμβρανώδης εντεροκολίτιδα.

• Λοιμώξεις από πρωτόζωα: λαμβλίαση, αμοιβάδωση.

• Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

Ελκώδης κολίτιδα και Νόσος του Crohn: Διαφορές.

• Εκκολπωματίτιδα

• Καλοήθεις πολύποδες του παχέος εντέρου.

• Νεοπλασματικοί πολύποδες, κακόηθες δυναμικό.

• Αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου.

• Νευροενδορκινικοί όγκοι («καρκινοειδείς») (όγκοι από ενδοκρινικά κύτταρα APUD).

• Σκωληκοειδής απόφυση: οξεία σκωληκοειδίτιδα, βλεννοκύστη, νεοπλάσματα

Δ. Παθήσεις σιελογόνων αδένων

• Σιελαδενίτιδα.

• Νεοπλάσματα.

Ε. Παθήσεις εξωηπατικών χοληφόρων πόρων και χοληδόχου κύστης

• Ατρησία εξωηπατικών χοληφόρων πόρων και χοληδόχου κύστης.

• Χοληδόχος κύστη: χολολιθίαση, επιπλοκές. Χολοκυστίτιδα οξεία και χρόνια.

ΣΤ. Παθήσεις εξωκρινούς μοίρας παγκρέατος

• Συγγενείς διαταραχές: ινοκυστική νόσος.

• Φλεγμονώδεις παθήσεις: οξεία παγκρεατίτιδα (επιπλοκές), χρόνια παγκρεατίτιδα.

• Καρκίνωμα του παγκρέατος.

Ζ. Παθήσεις ρινικής κοιλότητας, παραρρινικών κόλπων και ρινοφάρυγγα

• Φλεγμονώδεις παθήσεις: ρινικοί πολύποδες.

• Ρινικά κοκκιώματα άγνωστης αιτιολογίας χωρίς τάση ίασης.

Η. Παθήσεις νεφρού και ουροφόρων οδών

• Μορφολογική θεώρηση του νεφρώνα.

• Συγγενείς διαταραχές: δυσπλασία, πολυκυστικός νεφρός.

• Σπειραματονεφρίτιδες: Μηχανισμοί σπειραματικής βλάβης. Ανοσοσυμπλεγματική σπειραματονεφρίτιδα: νεφροτοξική - άγνωστης παθογένειας.

Ταξινόμηση πρωτοπαθών και δευτεροπαθών σπειραματονεφριτίδων.

Πρότυπα αντίδρασης του νεφρικού σωματίου στη βλάβη.

Κλινικές εκδηλώσεις σπειραματονεφρίτιδας.

Διαφορές μεμβρανοϋπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας από μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια.

Γενικά προγνωστικά σημεία σπειραματονεφριτίδων.

• Παθήσεις ουροφόρων σωληναρίων και διάμεσου συνδετικού ιστού.

Οξεία σωληναριακή νέκρωση: κλινική εκδήλωση, νεφροτοξική-ισχαιμική μορφή.

Οξεία πυελονεφρίτιδα και επιπλοκές.

Χρόνια πυελονεφρίτιδα.

• Παθήσεις νεφρικών αγγείων.

Καλοήθης-κακοήθης νεφροσκλήρυνση.

Στένωση της νεφρικής αρτηρίας.

Έμφρακτο του νεφρού.

• Απόφραξη ουροφόρων οδών.

Ταξινόμηση λίθων νεφρού.

Υδρονέφρωση.

• Νεοπλάσματα νεφρού και ουροδόχου κύστης.

Αγγειομυολίπωμα.

Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα: προδιαθεσικοί παράγοντες, κλινικές εκδηλώσεις, διασπορά.

Νεφροβλάστωμα.

Νεοπλάσματα από το ουροθήλιο: σταδιοποίηση.

Θ. Παθήσεις όρχεως

• Συστροφή και έμφρακτο του όρχεως.

• Καταστάσεις υπογονιμότητας και συνδεόμενες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις.

• Ταξινόμηση όγκων του όρχεως και σταδιοποίηση των κακοήθων νεοπλασμάτων του όρχεως.

Ι. Παθήσεις προστάτη αδένα

• Χρόνια προστατίτιδα.

• Υπερπλασία του προστάτη.

• Αδενοκαρκίνωμα του προστάτη: σταδιοποίηση και μεταστατική διασπορά.

Κ. Παθήσεις πέους

• Συγγενείς διαμαρτίες.

• Νεοπλάσματα του πέους: ερυθροπλασία του Queyrat και νόσος του Bowen, καρκίνωμα του πέους, ιστολογική τυποποίηση.

Λ. Παθήσεις αιδοίου

• Κύστη Βαρθολινείου αδένα.

• Οξυτενή κονδυλώματα.

• Σκληρυντικός και ατροφικός λειχήνας.

• Ταξινόμηση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του αιδοίου.

• Κακοήθη νεοπλάσματα: διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μικροδιηθητικό, ακροχορδονώδες.

Μ. Παθήσεις κόλπου

• Φλεγμονώδεις παθήσεις.

• Ορισμός αδένωσης.

Ν. Παθήσεις τραχήλου

• Λοίμωξη από τους ιούς της ομάδας του θηλώματος.

• Ταξινόμηση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου από το πλακώδες και από το αδενικό επιθήλιο.

• Διηθητικό-μικροδιηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα: Σταδιοποίηση του καρκίνου του τραχήλου.

Ξ. Παθήσεις ενδομητρίου

• Χρόνια μη ειδική ενδομητρίτιδα.

• Πολύποδες του ενδομητρίου.

• Ταξινόμηση της υπερπλασίας του ενδομητρίου.

• Ιστολογική ταξινόμηση των πρωτοπαθών καρκινωμάτων του ενδομητρίου.

• Σταδιοποίηση καρκινώματος του ενδομητρίου.

Ο. Παθήσεις μυομητρίου

• Αδενομύωση.

• Λειομύωμα.

• Βασικά διαγνωστικά κριτήρια λειομυοσαρκωμάτων.

Π. Παθήσεις σαλπίγγων

• Οξεία σαλπιγγίτιδα.

Ρ. Παθήσεις ωοθηκών

• Μη νεοπλασματικές κύστεις.

• «Επιθηλιακά» νεοπλάσματα ωοθήκης: ταξινόμηση και σταδιοποίησή τους.

• Ταξινόμηση ωοθηκικών νεοπλασμάτων γεννητικής ταινίας-ωοθηκικού υποστρώματος.

• Ταξινόμηση νεοπλασμάτων ωοθήκης από αρχέγονα βλαστικά κύτταρα.

• Προέλευση μεταστατικών νεοπλασμάτων στις ωοθήκες.

Σ. Παθήσεις της κύησης

• Αίτια αυτόματης αποβολής.

• Θέσεις έκτοπης κύησης.

• Ονομαστική αναφορά καταστάσεων που περιλαμβάνονται στον όρο «τροφοβλαστική νόσος της κύησης».

E-Class, στο MED409

Link to comment
Share on other sites

arrow%20up.gif

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι αναρτημένες στο E-Class, στο MED409, από τον κύριο Λάζαρη κατά πάσα πιθανότητα.

Επίσης έχει τις ερωτήσεις της Παθ.Αν.Ι , σημειώσεις για το Νεφρό και έναν άτλα από το ΔΕΠ.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 2 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΑΝ 2 03/09/2010

1) Παθολογοανατομικα ευρηματα σε θυρεοειδιτιδα Hashimoto.

2) Παθολογοανατομικα ευρηματα σε οισοφαγο Barret.

3) Παθολογοανατομικα ευρηματα σε ινοαδενωμα μαστου.

4) Παθολογοανατομικα ευρηματα σε αλκοολικη ηπατιτιδα.

5) Εξωεντερικες εκδηλωσεις ελκωδους κολιτιδας.

6) Προγνωστικοι παραγοντες σε κακοηθες μελανωμα.

7) 1 ερωτηση απο καρκινο για το αναπαραγωγικο συστημα θυλεος.

8) 10 πολλαπλης επιλογης τα οποια δυστυχως δεν θυμαμαι....

9)?

10)?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

πτυχιακή εξέταση 8/12/2010

θέματα του κου.ΚΑΒΑΝΤΖΑ (το έγραψα με κεφαλαίο γιατί δεν ξέρω που πάει ο τόνος και δεν ήθελα να γίνω ρεζίλι!!!)

ό,τι θυμάμαι

1.παράγοντες κινδύνου για καρκίνο παχέος εντέρου

2.σταδιοποίηση κατά Dukes για καρκίνο παχέος εντέρου

3.προγνωστικοί παράγοντες για καρκίνο μαστού

4.Παθολογοανατομικά ευρήματα σε αλκοολική ηπατίτιδα.

5.Εξωεντερικές εκδηλώσεις ελκώδους κολίτιδας.

6.τι γνωρίζετε για τη συστροφή όρχεος

7.τι γνωρίζετε για το ώριμο τεράτωμα των ωοθηκών

8.νόσος Whipple

9...

10.10 πολλαπλής μερικά από τα οποία κυκλοφορούν

όποιος θυμάται ας συμπληρώσει και το τελευταίο

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

1 αιτιοπαθογενεση οξειας ισχαιμικης νοσου εντερου

2 ορισμος και αιτιοπαθογενεια προηπατικης και μεθηπατικης πυλαιας υπερτασης

3 αναφερατε το πιο χαρακτηριστικο ιστολογικο ευρημα:

α) στο αρχικο σταδιο υδρονεφρωσης

β) στη φαση ανακαμψης της οξειας σωληναριακης νεκρωσης

γ)στα προχωρημενα σταδια της αναλγητικης νεφροπαθειας

δ)στη νεφροπαθεια του πολλαπλου μυελωματος

ε)στη χρονια ουρικη νεφροπαθεια

4 πλακωδες καρκινωμα πεους:μακροσκοπικη εικονα και μεταστατικη διασπορα

5 ορισμος κλινικη και μικροσκοπικη εικονα ενδομητρικων πολυποδων

6 κλινικο για προγνωση σε καρκινο μαστου

7 κλινικη εικονα και αιτιοπαθογενεση οξειας επινεφριδιακης ανεπαρκειας

8 κλινικο για δερμα

9 κλινικο για σιελογονους αδενες

10 πολλαπλης:Α ποιο δεν ειναι γλοιωμα?αστροκυτωμα ολιγοδενδρογλοιωμα,μυελοβλαστωμα,θηλωμα χοριοειδων πλεγματων

Β παθ/κα ευρηματα σε ινωδη δυσπλασια:αιμοσιδηρινη,ανωμαλου σχηματος οστικες δοκιδες με οστεοβλαστικη επικαλυψη,κανενα,α+β

Γ κατασρασεις που συνδεονται παθογενετικα με οστεομαλακια,ραχιτιδα:ιαταραχες μεταβολισμου βιτ D,αυξημενη απορροφηση φωσφορου απο το νεφρο,μειωμενη απορροφηση φωσφορου απο το νεφρο,α+γ

Δ οστικος γιγαντοκυτταρικος ογκοςτο οριο επιφυσης μεταφυσης,στη διαφυση,εχει πολυπυρηνα νεοπλασματικα κυτταρα,δεν υποτροπιαζει μετα απο απλη χειρουργικη αποξεση

Ε ενδομυελικος χονδροβλαστικος ογκος χαρακτηριζεται ως:ονδροσαρκωμα αν διειθειται ο φλοιος,χονδρωμα αν διειθειται ο φλοιος,χονδροσαρκωμα αν εμφανιζει ηπια ατυπια,χονδρωμα αν αν αναπτυσσεται σε μικρα οστα

Ζ ιστολογικο(α) χαρακτηριστικο(α) του πολυμορφου γλοιοβλαστωματος:πυρινικη ατυπια,μιτωτικη δραστηριοτητα,ενδοθηλιακος πολλαπλασιασμος και νεκρωση,ολα

Η διαγνωστικο ιστολογικο χαρακτηριστικο οστεοσαρκωματος:παραγωγη οστεοειδους απο τα κακοηθη μεσεγχυματικα κυτταρα,παραγωγη οστεοειδους γενικα,παραγωγη χονδρου και οστεοειδους,ατυπια νεοπλασματικων κυτταρων

Θ στην παθογενεια της σκλυρυνσης κατα πλακας εμπλεκονται: γενετικοι παραγοντες,ανοσολογικοι παραγοντες,λοιμωδιεις,α+β

Ι παθογνωμονικα χαρακτηριστικα του Alzheimer: πλακες β αμυλοειδους, ανωμαλα νευροινιδιακα κομβια,κοκκιοκενοτοπιωδης εκφυλιση νευρωνων, κανενα

Κ βασικος παθογενετικος παραγοντας της πρωτοπαθους οστεοπορωσης:οιστρογονικη ανεπαρκεια,γηρας,α+β,γενετικοι και περιβαλλοντικοι παραγοντες

Link to comment
Share on other sites

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΘΑΝ ΙΙ 21.3.2011

1. Αναλύσατε την αιτιοπαθογένεση της οξείας ισχαιμικής νόσου του εντέρου.

2. Ορισμός και αιτιοπαθογένεια προηπατικής και μεθηπατικής πυλαίας υπέρτασης.

3. Αναφέρατε το πιο χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρημα:

α) στο αρχικό στάδιο υδρονέφρωσης

β) στη φάση ανάκαμψης της οξείας σωληναριακής νέκρωσης

γ) στα προχωρημένα στάδια της αναλγητικής νεφροπάθειας

δ) στη νεφροπάθεια του πολλαπλού μυελώματος

ε) στη χρόνια ουρική νεφροπάθεια

4. Πλακώδες καρκίνωμα του πέους: μακροσκοπική εικόνα, μεταστατική διασπορά.

5. Ορισμός, κλινική και ιστολογική εικόνα ενδομητρικών πολυπόδων.

6. Πρόγνωση συγκεκριμένης ασθενούς με κακοήθη όγκο μαστού με βάση την παθολογοανατομική έκθεση που έδινε..

7. Κλινική εικόνα και αιτιοπαθογένεση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας.

8. Στο δέρμα της κεφαλής γυναίκας 38 ετών εμφανίζεται ερυθρά φλεγμαίνουσα κηλίδα η οποία, προϊόντως του χρόνου, γίνεται λεπιδωτή και εφελκιδοποιείται. Η κεντρική της περιοχή είναι πιο ανοιχτόχρωμη και μεταχωρεί σε δακτύλιο πιο σκούρας απόχρωσης συγκριτικά με το παρακείμενο φυσιολογικό δέρμα. Η βλάβη προκαλεί αλωπεκία. (εικόνα). Ιστολογικές εικόνες από ληφθείσα βιοψία (2 εικόνες). Χορηγείται κορτιζονούχος αλοιφή και συστήνεται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Τυποποιήσατε τη συγκεκριμένη νόσο, περιγράψτε την ιστολογική εικόνα και την παθογένειά της.

9. Αφυδατωμένο άτομο με πτωχή υγιεινή στόματος παραπονείται για ελαφρή πόνο στη γνάθο και στο στόμα μετά από τα γεύματα και εμφανίζει οίδημα στο κάτω μέρος του προσώπου. (εικόνα εδάφους του στόματος). Αναγνωρίζεται ογκόμορφη αλλοίωση στην υπογνάθιο χώρα, συμπαγούς υφής και σκληρής σύστασης. Η παρακέντησή της με λεπτή βελόνη είναι επώδυνη και αποδίδει ένα αιματηρό υποκυτταρικό επίχρισμα. Λόγω υποτροπών των παραπάνω συμπτωμάτων και σημείων, η βλάβη τελικά αφαιρείται χειρουργικώς και, από την παθολογοανατομική της εξέταση, προκύπτουν οι εικόνες (2 εικόνες). Περί τίνος πρόκειται;

10. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παθολογοανατομίας οστών και νευρικού συστήματος:

1. Ποιο από τα παρακάτω νεοπλάσματα δεν εντάσσεται στα γλοιώματα;

α) αστροκύττωμα

β) ολιγοδδενδρογλοίωμα

γ) μυελοβλάστωμα

δ) θήλωμα χοριοοειδών πλεγμάτων

2. Χαρακτηριστικά παθολογοανατομικά ευρήματα σε ινώδη δυσπλασία:

α) Εναποθέσεις αιμοσιδηρίνης

β) Ανώμαλου σχήματος οστικές δοδκίδες με οστεοβλαστική επικάλυψη

γ) κανένα από τα παραπάνω

δ) α+β

3. Καταστάσεις που συνδέονται παθογενετικά με την εμφάνιση οστεομαλακίας - ραχίτιδας συνίστανται σε:

α) διαταραχές του μεταβολισμού της βιταμίνης D

β) αυξημένη απορρόφηση του φωσφόρου από το νεφρό

γ) μειωμένη απορρόφηση του φωσφόρου από το νεφρό

δ) α+γ

4. Οστικός γιγαντοκυτταρικός όγκος:

α) εντοπίζεται στο όριο επίφυσης/μετάφυσης των μακρών οστών

β) εντοπίζεται κυρίως στη διάφυση των μακρών οστών

γ) χαρακτηρίζεται από πολυπύρηνα νεοπλασματικά κύτταρα

δ) δεν υποτροπιάζει τοπικά μετά από απλή χειρουργική απόξεση

5. Ενδομυελικός χονδροβλαστικός όγκος χαρακτηρίζεται ως:

α) χονδροσάρκωμα, αν διηθείται ο φλοιός

β) χόνδρωμα, αν διηθείται ο φλοιός

γ) χονδροσάρκωμα, αν εμφανίζει ήπια ατυπία

δ) χόνδρωμα, αν αναπτύσσεται σε μικρά οστά

6. Ποιο(-α) είναι το(α) ιστολογικό(ά) χαρακτηριστικό(ά) του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος;

α) πυρηνική ατυπία

β) μιτωτική δραστηριότητα

γ) ενδοθηλιακός πολλαπλασιασμός ή και νέκρωση

δ) όλα τα ανωτέρω

7. Ποιο είναι το διαγνωστικό ιστολογικό χαρακτηριστικό του οστεοσαρκώματος;

α) η παραγωγή οστεοειδούς απευθείας από τα κακοήθη μεσαγχυματικά κύτταρα

β) η παραγωγή οστεοειδούς γενικά

γ) η παραγωγή χόνδρου και οστεοειδούς

δ) η έντονη ατυπία των νεοπλασματικών κυττάρων

8. Στην παθογένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας εμπλέκονται:

α) γενετικοί παράγοντες

β) ανοσολογικοί παράγοντες

γ) λοιμώδεις παράγοντες

δ) α+β

9. Τα παθογνωμονικά ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου Alzheimer είναι:

α) οι πλάκες του β-αμυλοειδούς

β) τα ανώμαλα νευροϊνιδιακά κομβία

γ) η κοκκιοκενοτοπιώδης εκφύλιση των νευρώνων

δ) κανένα από τα ανωτέρω

10. Ποιος είναι ο βασικός αιτιοπαθογενετικός παράγοντας της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης:

α) οιστρογονική ανεπάρκεια

β) γήρας

γ) α+β

δ) γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 20-5-2011

1)Ορισμός χολόστασης.Ταξινόμηση χολόστασης:να αναφερθούν οι δύο μεγάλες κατηγορίες,καθώς και οι υποκατηγορίες σε συνδυασμό με τα αίτια.Να αναφερθούν επιγραμματικά οι ιστολογικές αλλοιώσεις της χολόστασης.

2)Κυστική νεφρική δυσπλασία:ορισμός,συχνότητα,συνοδές ανωμαλίες άλλων οργάνων,κλινικοπαθολογοανατομικά ευρήματα,αντιμετώπιση.

3)Κρυψορχία:συχνότητα,παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και συνοδές επιπλοκές.

4)Νόσος Paget της θηλής του μαστού:κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα.

5)Κλινική-μακροσκοπική εικόνα:α)κνίδωσης-αγγειοοιδήματος,β)κοινής πέμφιγας,γ)πολύμορφου ερυθήματος

6)Οδοντική τερηδόνα:παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και επακόλουθά της.

7)Ρευματοειδής αρθρίτιδα:παθολογοανατομική εικόνα στον αρθρικό υμένα και στα ρευματικά οζίδια.

8)Γυναίκα 55 ετών διερευνάται για μητρορραγία.Υπερηχογραφικώς,διαπιστώνεται πεπαχυσμένο ενδομήτριο και κατά την εξέταση της πυέλου ανευρίσκεται ωοθηκικός όγκος.Διεγχειρητικώς,λαμβάνονται ταχείες βιοψίες και ακολουθεί εξαίρεση του όγκου.Επιτυγχάνεται ίαση χωρίς κανένα περαιτέρω θεραπευτικό χειρισμό.Ποια η πιθανότερη ιστολογική τυποποίηση του εν λόγω επιθηλιακού όγκου;Αναφέρατε τα βασικά ιστολογικά γνωρίσματα.

9)Νεαρό άτομο εμφανίζει υποτροπιάζουσες οπτικές διαταραχές,κρίσεις ληθάργου,διαταραχές θερμοκρασίας και πονοκεφάλους.Παράλληλα,εμφανίζει υπερβολική δίψα για κρύο νερό και αποβάλλει μεγάλες ποσότητες σοβαρά αραιωμένων ούρων,μέρα και νύχτα.Το σάκχαρο στον ορό και στα ούρα δεν είναι παθολογικό.Προϊόντως του χρόνου,εγκαθίσταται υπερνατριαιμία.Μετά από μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου(εικόνα),γίνεται ακτινοθεραπεία και επιχειρείται διακρανιακή ριζική αφαίρεση της αλλοίωσης απ'όπου προκύπτουν οι μικροσκοπικές εικόνες 9Β και Γ.Η νόσος υποτροπιάζει.Αναλύσατε το μηχανισμό της εν λόγω ενδοκρινικής διαταραχής και περιγράψτε το παθολογοανατομικό της υπόστρωμα στο συγκεκριμένο άρρωστο.Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί η πολυουρία του ασθενούς;

10)Επιλέξτε μια μόνο σωστή απάντηση για καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Χαρακτηριστικά της νόσου Crohn είναι

α)προσβολή τόσο του λεπτού όσο και του παχέως εντέρου

β)διατοιχωματική φλεγμονή

γ)σχηματισμός συριγγίων

δ)όλα τα παραπάνω

2.Ποιος πολύποδας του παχέως εντέρου θεωρείται νεοπλασματικός;

α)ο νεανικός πολύποδας

β)ο υπερπλαστικός πολύποδας

γ)ο αδενωματώδης πολύποδας(αδένωμα)

δ)ο πολύποδας Peutz-Jeghers

3.Η νόσος του Whipple

α)είναι μικροβιακής αιτιολογίας

β)προσβάλλει το έντερο και άλλα όργανα

γ)προκαλεί σύνδρομο δυσαπορρόφησης

δ)όλα τα παραπάνω

4.Το αδενοκαρκίνωμα από τους πόρους του παγκρέατος

α)δίνει συνήθως πρωιμότερη συμπτωματολογία όταν αναπτύσσεται στην ουρά σε σχέση με την κεφαλή

β)δίνει συνήθως πρωιμότερη συμπτωματολογία όταν αναπτύσσεται στην κεφαλή σε σχέση με την ουρά

γ)δεν παρουσιάζει αιτιολογική συσχέτιση με το κάπνισμα

δ)το Β και Γ

5.Ποια είναι τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της κοιλιοκάκης;

α)εξελκώσεις

β)ίνωση του τοιχώματος

γ)ατροφία των λαχνών

δ)ενδοτοιχωματικά κοκκιώματα

6.Ο πρώιμος γαστρικός καρκίνος

α)εμφανίζεται πρώιμα

β)περιορίζεται στον βλεννογόνο ή υποβλεννογόνιο χιτώνα

γ)δεν μεθίσταται

δ)επεκτείνεται επιφανειακά

7.Ποια κολίτιδα δεν προκαλεί στενώσεις;

α)νόσος του Crohn

β)ελκώδης κολίτιδα

γ)εκκολπωματίτιδα

δ)ισχαιμική κολίτιδα

8.Η γαστρίτιδα του Helicobacter pylori σχετίζεται

α)με το έλκος του στομάχου

β)με το έλκος του 12δακτύλου

γ)με την ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος

δ)με όλα τα παραπάνω

9.Η αχαλασία του οισοφάγου χαρακτηρίζεται από την παρουσία

α)διαφράγματος στην τραχηλική μοίρα του οισοφάγου

β)αδυναμίας χάλασης του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα

γ)προοδευτικής σκλήρυνσης του οισοφαγικού τοιχώματος

δ)παραοισοφαγικής διαφραγματοκήλης

10.Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου

α)διατροφή

β)γενετικοί παράγοντες

γ)ηλικία

δ)όλα τα παραπάνω

Εικόνες δεν μπορώ να περάσω.

Καλή επιτυχία στους επόμενους!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 4.7.2011

1)Πού μπορεί να οφείλονται οι ποσοτικές και οι ποιοτικές διαταραχές των χολικών αλάτων στα πλαίσια της ενδοαυλικής φάσης δυσαπορρόφησης στο λεπτό έντερο;

2)Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα:παθολογοανατομική και κλινική εικόνα.

3)Σύνδρομο Zollinger-Ellison: ορισμός, ανάλυση παθολογοανατομικού υποστρώματος.

4)Γυναίκα 30 ετών με αίσθημα κόπωσης, πονοκεφάλους, αρθρίτιδα και πυρετό εμφανίζει ήπια αιματουρία, πρωτεϊνουρία 0,8 γρ. το 24ωρο και υφίσταται νεφρική βιοψία.(εικόνες) Ορολογικώς, διαπιστώνεται υποσυμπληρωματιναιμία ως προς τα C3 και C4 και κρεατινίνη 0,80mgr/dl, ενώ ανευρίσκονται αντισώματα anti ds DNA και anti-C1q.Παρατηρήστε τις εικόνες του φωτομικροσκοπίου από τη νεφρική βιοψία του ασθενούς καθώς και την εικόνα από τον ανοσοφθορισμό για την ανοσοσφαιρίνη IgG και την εικόνα από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.Σημειωτέον οτί παρόμοια ευρήματα στον ανοσοφθορισμό προέκυψαν και για τις ανοσοσφαιρίνες IgA, IgM καθώς και για τα κλάσματα του συμπληρώματος C1q, C3 και C4.Κατηγοριοποιήστε τη συγκεκριμένη νεφρική νόσο και αναφέρατε το πλαίσιο της συστηματικής νόσου που η νεφρική νόσος εντάσσεται. Περιγράψτε τα εικονιζόμενα ευρήματα.Πώς αναμένετε βάσει αυτών την ανταπόκριση του ασθενούς στα κορτικοστεροειδή;

5)Ορίσατε: α)την πυελική φλεγμονώδη νόσο β)την κολπική αδένωση γ)την αδενομύωση δ)τη δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας ε)τη βρογχοκήλη της ωοθήκης.

6)Ποιοί είναι οι γνωστότεροι γενετικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκινώματος του μαστού και ποιές οι περιβαλλοντικές επιδράσεις;

7)Παρατηρήστε τις ιστολογικές εικόνες από χειρουργικώς εξαιρεθείσα ψηλαφητή ανώδυνη μάζα στον αυχένα θήλεος ατόμου 45 ετών η οποία τελευταία προκαλούσε δυσφαγία και οδυνοφαγία.Η εν λόγω ετερόπλευρη τραχηλική μάζα χαρακτηριζόταν από βραδεία ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια, εμφάνιζε δε μειωμένη κινητικότητα κατά την κρανιο-ουραία κατεύθυνση.Από την MRI προέκυψε ότι ο όγκος εντοπιζόταν στο διχασμό της κοινής καρωτίδας.Μακροσκοπικώς, επρόκειτο για σαφώς αφοριζόμενο, εγκαψωμένο νεόπλασμα με βαθυέρυθρη χροιά και σκληροελαστική σύσταση.Μετεγχειρητικώς συνεστήθη μακρόχρονη παρακολούθηση της ασθενούς.Περί ποιού νευροενδοκρινικού νεοπλάσματος προφανώς πρόκειται;Αναφέρατε την ιστολογική τυποποίηση του νεοπλάσματος και άλλες πιθανές ανατομικές εντοπίσεις παρόμοιων όγκων.

8)Ποιά κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος συνδέονται με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία;Τί γνωρίζετε για το λιγότερο επιθετικό εξ αυτών;

9)Απαντήστε συνοπτικά τα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν στο γλαύκωμα:

Α.Ποιά η τιμή της φυσιολογικής ενδοφθάλμιας πίεσης;

Β.Πού μπορεί να εντοπίζεται ανατομικώς η απόφραξη της παροχέτευσης του υδατοειδούς υγρού;

Γ.Παθογενετικές διαφορές πρωτοπαθούς γλαυκώματος ανοιχτής και κλειστής γωνίας.

Δ.Αίτια δευτεροπαθούς γλαυκώματος.

10)Επιλέξτε μία σωστή απάντηση.

1)Το σύστημα βαθμού κακοήθειας κατά Gleason στο αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αδένα βασίζεται σε:

α.αριθμό μιτώσεων

β.παρουσία εμφανούς πυρηνίου και κρυσταλλοειδών

γ.πρότυπα αδενικού σχηματισμού και διήθησης

δ.παρουσία νεκρώσεως και περινευρικής διήθησης

2)Ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας για τη βιολογική συμπεριφορά ενός ορχικού τερατώματος είναι

α.η ύπαρξη άωρων ιστών

β.η ύπαρξη ιστών και από τις τρεις βασικές στοιβάδες

γ.η ηλικία του ασθενούς

δ.το μέγεθός του

3)Οι δυσπλαστικές αλλοιώσεις του καλυπτικού επιθηλίου που απαντούν στο στέλεχος του πέους ονομάζονται

α.ερυθροπλακία του Queyrat

β.βλατίδωση Bowen

γ.νόσος Bowen

δ.το α και το β

4)Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αναπτύσσεται συχνότερα

α.στα πλάγια τοιχώματα της ουροδόχου

β.στο οπίσθιο τοίχωμα της ουροδόχου

γ.στον αυχένα της ουροδόχου

δ.στο πρόσθιο τοίχωμα της ουροδόχου

5)Ποιός από τους παρακάτω συνδυασμούς που απαντούν σε μικτούς όγκους βλαστικών κυττάρων του όρχεως είναι συχνότερος;

α.χοριοκαρκίνωμα με σεμίνωμα

β.τεράτωμα με εμβρυικό καρκίνωμα

γ.τεράτωμα με χοριοκαρκίνωμα

δ.όγκος λεκιθικού ασκού και χοριοκαρκίνωμα

6)Όλα τα παρακάτω ισχύουν για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως εκτός από

α.αναπτύσσεται συχνότερα στο οπίσθιο τοίχωμα

β.οι θηλώδεις εξωφυτικοί όγκοι είναι συνήθως καλύτερα διαφοροποιημένοι

γ.εκδηλώνεται κλινικά ως αιφνίδια αιματουρία

δ.οι όγκοι μπορεί να είναι μονήρεις ή παλλαπλοί

7)Μακροσκοπικώς, η όψη του σεμινώματος είναι χαρακτηριστικά

α.νεκρωτική

β.συμπαγής, μη κυστική

γ.κυστική

δ.διάχυτα αιμορραγική

8)Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως:

α.έχει σχέση με το κάπνισμα και την κατάχρηση αναλγητικών

β.σχετίζεται με επαγγελματική έκθεση σε οργανικές χημικές ουσίες

γ.Οι περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με γνωστούς παράγοντες κινδύνου

δ.ισχύουν μόνο τα α και β

9)Η απόφραξη της ροής των ούρων

α.ειναι αποτέλεσμα υπερπλασίας του προστάτη

β.οδηγεί σε διάταση και μυική υπερτροφία της ουροδόχου κύστεως

γ.αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία υδρονέφρωσης

δ.ισχύουν όλα τα παραπάνω

10)Οι συνηθέστεροι τύποι του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV)στις αντίστοιχες αλλοιώσεις του πέους είναι οι

α.31, 33 και 35

β.16 και 18

γ.6 και 11

δ.κανένας από τους παραπάνω

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 18/10/2011

1.Παθολογοανατομικά γνωρίσματα του παχέος εντέρου σε νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα(συνοπτικός πίνακας) και διαφορική διάγνωση.

2.Τί γνωρίζετε για τις συγγενείς ανωμαλίες ανάπτυξης του παγκρέατος?

3.Αναλύσατε τον βλαπτικό ρόλο των ουδετερόφιλων,των μονοκυττάρων μακροφάγων και των αιμοπεταλίων στο νεφρικό σπείραμα στα πλαίσια της ανοσοβιολογικής αντίδρασης απο τη στιγμή της σπειραματικής εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων.

4.'Ογκοι του όρχεος απο βλαστικά κύτταρα. Ιστολογικοί τύποι(ονομαστικά).Τί γνωρίζετε για το συχνότερο τύπο?

5.Αληθής υποφυσιακός νανισμός :παθογενετικοί μηχανισμοί , θεραπεία.

6.Προγνωστικοί παράγοντες κακοήθους μελανώματος του δέρματος.

7.Γυναίκα 58 ετών προσέρχεται με ερυρότητα , οίδημα και εκροή υγρού ως επι εκζεματοειδούς βλάβης του δέρματος της θηλαίας άλω , απ΄'οπου ελήφθη βιοψία δέρματος. Ποιά είναι η πιθανότερη διάγνωση και ποιά η πρόγνωση της νόσου?

+2 κλινικά προβλήματα +10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.