Jump to content

Παθολογική Ανατομική Ι


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

110 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   21
  • Μέτριο
   49
  • Δύσκολο
   44


Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ιανουάριος ‘96

1.Τυροειδής νέκρωση.

2.Εμβολή λίπους.3.Αναφυλακτικό shock.

4.Τοπικά συμπτώματα φλεγμονής, παθογένεια δυο εξ αυτών.

5.Αντιδραστικό κοκκίωμα.

6.Λειτουργίες μακροφάγων.

7.Αλλοιώσεις δέρματος και γαστρεντερικού στη σκληροδερμία. 8.Σταδιοποίηση κακοήθων νεοπλασμάτων.

9.Παρανεοπλασματικά σύνδρομα.

10.Προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις στοματικής κοιλότητας,βιολογική συμπεριφορά αμελοβλαστώματος και μεικτού όγκου σιελογόνου αδένα.

Σεπτέμβριος ‘96

1.Είδη φλεγμόνης.

2.Είδη νεκρώσεων.

3.Λιποφαγοκοκκίωμα.

4.Τρόποι επέκτασης καρκινώματος.

5.Διαβήτης τύπου 1 και 2.

6.Σύνδρομο SJOGREN,ιστολογικά ευρήματα.

7.Αδαμαντινοβλάστωμα.

8.Φλεγμονώδης διήθηση.

9.Απόπτωση-νέκρωση .

Ιανουάριος ‘97

1.Συγκολλητικά μόρια.

2.Απόπτωση,νέκρωση,είδη νεκρώσεων.

3.Παθολογοανατομικές αλλοιώσεις καταπληξίας.

4.Τρόποι επέκτασης φλεγμονής,διαυλική φλεγμονή.

5.Σαρκοειδικό κοκκίωμα.

6.Μετάπλαση-υπερπλασία-καρκίνωμα-ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα.

7.Διαφορές ινσουλινοεξαρτώμενου και μη διαβήτη

8.Καρκινογόνος δράση υπεριώδους ακτινοβόλιας.

9.Ιστολογικά κριτήρια με προγνωστική σημασιά σε κακοήθεις όγκους. 10.Εμβολή θρόμβων.

Σεπτέμβριος ‘98

1.Ιστολογική εικόνα σαρκοείδωσης.

2.Είδη ικτέρων-παραδείγματα.

3.Νεφρικό οίδημα.

4.Ιστολογική εικόνα αμυλοείδωσης ήπατος.

5.Διαβάθμιση κακοήθων νεοπλασμάτων.

6.Αρχέγονα κύτταρα.

7.Φάσεις ίασης τραύματος.

8.Ιστολογική εικόνα λεμφαδένων σε ασθενείς με AIDS.

9.Χυμικοί μεσολαβητές φλεγμονής.

10.Παρανεοπλασματικά σύνδρομα(ορισμός+2 παραδείγματα).

Σεπτέμβριος ’97

1.Απόπτωση,μορφολογικά χαρακτηριστικά αποπτωτικού κυττάρου.

2.Θολερή εξοίδηση-κενοτοπιώδης εκφύλιση.

3.Ανοσοκοκκίωμα.

4.Κατηγορίες Β και Τ λεμφοκυττάρων.

5.Κληρονομικότητα και καρκίνος.

6.Μικρομετάσταση.

7.Επιθηλιακή δυσπλασία.

8.Αυξητικοί παράγοντες.

9.Αγγειοδραστικές ουσίες και δράσεις αυτών.

10.Ανοσολογική επαγρύπνιση οργανισμού και ποιος ο ρόλος της.

Ιανουάριος’99

1.Απόπτωση,νέκρωση,μετάπλαση(ορισμ)

2.Ενδιάμεσα ινίδια-χρησιμότητα στη διάγνωση νεοπλάσματος.

3.Υποογκαιμικό shock.

4.Αιμοραγική φλεγμονή.

5.Παράγοντες που ευνοούν τη φαγοκυττάρωση.

6.Ιστολογική εικόνα συνδρόμου SJOGREN.

7.Iστικοί παράγοντες προδιαθεσικοί στον καρκίνο.

8.Ιστολογικά κριτήρια στην πρόγνωση νεοπλάσματος.

9.Αυξητικοί παράγοντες,σχέση με νεοπλασματική εξεργασία.

10.Χρόνια απόρριψη μοσχεύματος.

Σεπτέμβριος ’99

1.Λιπώδης εκφύλιση,παθογένεια,παραδείγματα.

2.Είδη ικτέρου,αίτια,παθήσεις.

3.Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.

4.Καρδιακό shock.

5.Νόσος από νυγμούς γάτας,παθογένεια,ιστολογική εικόνα λεμφαδένων.

6.Μεταμόσχευση μυελού οστών.

7. Η φύση του αμυλοειδούς.

8.Kυτταρική διαφοροποιήση(ορισμ)

9.Προγνωστικοί δείκτες νεοπλασμάτων.

10.Μικρομετάσταση.

Ιανουάριος ‘99

1.Ινίδια ακτίνης.Δομή-συμπεριφορά σε μεταστατικά κύτταρα.

2.Κριτήρια διαφοροποίησης νεοπλασμάτων.

3.Ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα,οριακό καρκίνωμα,σάρκωμα,τεράτωμα.

4.Σαρκοείδωση,όργανα,ιστολογική εικόνα.

5.Αίτια ερυθρότητας και διόγκωσης στη φλεγμονή.

6.Λειτουργίες μακροφάγων.

7.Είδη θρόμβων.

8.Αντιδραστικό κοκκίωμα.

9.Διαβάθμιση κακοήθων νεοπλασμάτων.(παραδείγματα).

10.Ιστολογικές αλλοιώσεις αρθρικού θυλάκου στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Δεκέμβριος 2003 (πτυχιακή)

1.Δυστροφική ασβέστωση

2.Ο ρόλος των ενδοθηλιακών κυττάρων στη φλεγμονή

3.Κάρκίνος και τελομεράση

4.Καρκινικοί δείκτες

5.Ποιες είναι οι λειτουργίες των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων

6.Αρτηριακή θρόμβωση.Παθογενετικοί παράγοντες,εξέλιξη και επιπλοκές

7.Πνευμονικό οίδημα.Ορισμός,αίτια και ιστολογική εικόνα του πνευμονικού παρεγχύματος

8.Διαβητική νεφροπάθεια

9.Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα.Ιστοπαθολογική εικόνα

10.Σπογγοειδής μυκητίαση.Κλινικοιστοπαθολογικά στάδια.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

19/2/04 Θέματα παθολογικής ανατομικής Ι για κανονικούς και μεταφορείς φοιτητές ιατρικής

1. Αναφέρατε το είδος μορφολογικής προσαρμοστικής αντίδρασης των κυττάρων που πιθανότερα λαμβάνει χώρα σε κάθε μια από τις παρακάτω καταστάσεις:

α)στο βλεννογονικό επιθήλιο του ενδοτραχήλου της μήτρας επί χρόνιας λοίμωξης αυτού

β)σε πρασβεβλημένους μύες επί τραυματικής παραπληγίας

γ)Στην επιδερμίδα επί ψωριάσεως

δ)Στο βλεννογονικό επιθήλιο του παχέως εντέρου επί χρόνιας ελκώδους κολίτιδας

ε)Στο φλοιό των επινεφριδίων επί υπερέκκρισης κορτικοτροπίνης από υποφυσιακό όγκο

Ορίσατε την καθεμια από τις παραπάνω κυτταρικές αντιδράσεις.

2.Τι είναι οι ιντεγκρίνες και ποιες οι ποικίλες λειτουργικές δράσεις της κυτταρικής τους έκφρασης σε διάφορες καταστάσεις.

3.α)Τι γνωρίζεται για τη φάση αγγειογένεσης κατά την επιδιόρθωση ενός τραύματος υπό επούλωση

β)Πώς η αγγειογένεση επηρεάζει την τοπική αύξηση των μεταστατικών κυττάρων ενός όγκου

4.Χαρακτηρίσατε αδρά ως προς την καλοήθη ή κακοήθη φύση τους καθεμία από τις παρακάτω νεοπλασματικές οντότητες: σπογγοειδής μυκητίαση, σεμίνωμα όρχεως, μελάνωμα δέρματος, αδένωμα παχέως εντέρου, θήλωμα ουροδόχου κύστης, καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων, κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων, χονδροσάρκωμα, χόνδρωμα, αμάρτωμα του πνεύμονα.

5.Ποια η σχέση του γονιδίου bcl-2 με την απόπτωση? Περιγράψατε την αποδεδειγμένη εμπλοκή του εν λόγω γονιδίου στην παθογένεση συγκεκριμένου νεοπλάσματος.

6.Προσβολή οργάνων από ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με AIDS.

7.Πνευμονικό οίδημα : ορισμός, αιτίες, παθολογικές ιστικές μεταβολές του πνευμονικού παρεγχύματος.

8.Ιστολογική περιγραφή κοκκιωμάτων σαρκοείδωσης, φυματιώδους λέπρας και τριτογενούς συφιλίδος

9. Μεσήλικας ασθενής, 4 μέρες μετά από οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου, αναφέρει έντονο οπισθοστερνικό άλγος, χωρίς αντανάκλαση στον αριστερό βραχίονα, επιδεινούμενο με τον βήχα και ανακουφιζόμενο όταν ο ασθενής κάθεται με κάμψη του κορμού προς τα εμπρός. Ο ασθενής εμφανίζει πυρετό, αυξημένη ΤΚΕ και ακροαστικώς ήχο τριβής στο 4ο μεσοπλεύριο διάστημα αριστερά, στο τέλος της εκπνοής και στην όρθια θέση, ο οποίος φαίνεται να συγχρονίζεται με τις φάσεις της καρδιακής λειτουργίας.(Ηλεκτροκαρδιογραφικώς παρατηρείται ανύψωση του τμήματος S-T στις απαγωγές Ι και ΙΙΙ με το κοίλο προς τα πάνω). Ποια η πιθανότερη διάγνωση και τα αντίστοιχα μακροσκοπικά ευρήματα στην καρδιά?

10.Παιδί 7 ετών Αφρικάνικης καταγωγής χειρουργείται με εικόνα οξείας κοιλίας και διαπιστώνεται η παρουσία συστραφέντος, ευμεγέθους νεοπλάσματος στην περιοχή της ειλεοτυφλικής βαλβίδας. Ο ορολογικός έλεγχος αναδεικνύει αντισώματα για τον ιό Epstein-Barr και τετραψήφια τιμή γαλακτικής δεϋδρογονάσης (LDH).Εφόσον η παθολογοανατομική εξέταση του όγκου ανέδειξε νεόπλασμα του λεμφικού ιστού, ποιος είναι ο πιθανότερος ιστολογικός τύπος, τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και το κυτταρογενετικό-γονιδιακό υπόστρωμά του?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

18/11/03

1. Ενδοκυττάρια εναπόθεση σιδήρου
2. Εντόπιση και λειτουργία μαστοκυττάρων
3. Πως γίνεται η οψωνινοποίηση. Δωστε παραδείγματα
4. Μόρια προσκόλλησης των καρκινικών κυττάρων Ποια η σημασία τους.
5. Από τι εξαρτάται η ανάπτυξη των κακοηθων όγκων (περιληπτικά)
6. Αμυλοείδωση. Ορισμός και ποια η πρόγνωση με βάση το είδος της εναποτιθέμενης πρωτείνης
7. Καταπληξία. Ορισμός - Παθογενετικά είδη - Παθολογικά σημεία από το ήπαρ (επί καταπληξίας)
8. Κλινικό θέμα (Διαχωριστικό ανεύρυσμα)
9. Καρκίνος του πνεύμονα. Ιστολογικοί τύποι - Κύρια εντόπιση - Πρόγνωση
10. Λεμφαδενοπάθεια και ΑIDS.


απο το μελος Osama

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακή 16-7-2004

1.Ενδοκυττάρια εναπόθεση γλυκογόνου

2.Αντίδραση οξείας φάσης κατά τη φλεγμονή

3.Περιγράψτε τη χρονική αλληλουχία της επούλωσης τραυμάτων με συμπλησίαση των τραυματικών χειλέων(κατά πρώτο σκοπό)

4.Ορίσατε τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας.Χαρακτηρίσατε ονομαστικώς τον τύπο υπερευαισθησίας στις παρακάτω οντότητες:πεμφιγοειδές,σύνδρομο Sjogren,νόσος Graves,ορονοσία,κνίδωση

5.Συνοψίσατε από τι εξαρτάται η ανάπτυξη(αύξηση)των κακοήθων όγκων

6.Τι είναι οι καρκινικοί δείκτες?(με παραδείγματα)Πώς αυτοί βοηθούν στην ιστολογική διάγνωση της κακοήθειας και στην παρακολούθηση των καρκινοπαθών?

7.Γενικά είδη εμφράκτων βάσει της μικροσκοπικής τους εικόνας

8.Άνδρας 65 ετών,με ιστορικό υπερχοληστερολαιμίας προσέρχεται με επιγαστρική δυσφορία και εμφανίζει πόνο κατά την αριστερή οσφύ.Κατά την κλινική εξέταση της κοιλίας διαπιστώνεται διάταση και σφύζον μόρφωμα στο αριστερό άνω τεταρτημόριο της κοιλίας,ευαίσθητο στην ψηλάφηση.Οι σφύξεις των μηριαίων αρτηριών έχουν καταργηθεί.Ο ασθενής χειρουργείται επειγόντως.Ποια η πιθανότερη διάγνωση και τα παθολογοανατομικά της χαρακτηριστικά?

9.Παθολογοανατομικά ευρήματα σε νεκροτομικό υλικό πνευμόνων ασθενών,οι οποίοι κατέληξαν λόγω ασθματικής κρίσης

10.Παθολογοανατομική εικόνα του σπλήνα κατά την προσβολή του από κακόηθες λέμφωμα

Link to comment
Share on other sites

20/3/03

1) ΣΕΛ

2) έμβολα-μαζική πνευμονική εμβολή

3) κύτταρα χρόνιας φλεγμονής

4) διαβητική μικροαγγειακή νόσος

5) καλοήθεις-κακοήθεις όγκοι τεράτωμα, αδένωμα θήλωμα

6) κυψελιδική καταστροφή

7) τρόπος επέκτασης κακοήθων νεοπλασμάτων

8)απόπτωση-ορισμός μηχανισμοί

9) Hodgkin-οζώδης σκλήρυνση

10) φάσεις επούλωσης τραύματος

απο το μέλος guest140

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=1973

άλλα θέματα εξετάσεων:

1.Ορισμός και παραδείγματα δυσπλασίας-μεταπλασίας

2.Διαβιβαστές της φλεγμονής

3.Ιστική βλάβη από τα φλεγμονώδη κύτταρα

4.Κοκκίωμα και κοκκιώδης ιστός(ορισμοί).Ιστολογική περιγραφή

5.Αιματογενής και λεμφογενής μετάσταση και διαφορές τους

6.Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

7.Ορισμός εμφράγματος και εντόπιση

8.Αναπνευστική δυσχέρεια νεογνών

9.Κλινικό θέμα με βάση το λέμφωμα

10.Πως διακρίνουμε το αμυλοειδές και που γίνεται κυρίως η εναπόθεσή του

11.Σάρκωμα Kaposi

12.Χαρακτηριστικότεροι τύποι λεμφωμάτων και περιγραφή

απο το μέλος άσχετος

----------------------------------------

Απρίλιος 2003

1) τι είναι τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα και ποιες οι επιδράσεις τους στους νεφρούς και τα περιφερικά νεύρα

2) αθλητής 26 ετών μετά από έντονη σωματική άσκηση εμφάνισε ζάλη, δύσπνοια και για να μην τα πολυλογώ απεβίωσε. η νεκροτομή έδειξε καρδιά 550γρ. και όχι αθηρωματικές πλάκες στα στεφανιαία. τι καρδιολογικό νόσημα είχε και ποια τα παθολογοανατομικά ευρήματα

3) παθολογοανατομικός ορισμός φλεγμονής. χαρακτηριστικά οξείας και χρόνιας και ποια τα αποτελέσματα της δημιουργίας φλεγμονής

4) διάφορες κακοήθειες και καλοήθειες να πούμε απλά ποιο είναι τι, π.χ λέμφωμα, θήλωμα γλώσσας, μελάνωμα καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων, κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων κ.α

5)μεταπλασία

6) κατηγορίες γονιδίων που συμμετέχουν στην παθογένεια του καρκίνου. παραδείγματα από κάθε κατηγορία

7) νόσος Hodgkin ιστοπαθολογική ταξινόμηση και περιγράψτε την κλινική και παθολογοανατομική εικόνα του ηπιότερου

8) ταξινόμηση παθήσεων ανοσολογικής ανεπάρκειας ονομαστικά

9) εξέλιξη εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

10)φαιά σκλήρυνση και φαιά ηπάτωση του πνεύμονα. παθολογοανατομικά ευρήματα

και τα 3 διαφορετικά θέματα για τους φοιτητές με το παλιο συστημα

-Επιπλοκες επουλωσης τραυματος

-Επεκταση κατα συνεχεια ιστου

-Αποπτωση.Ορισμος και μορφολογια κυτταρων.

απο τα μέλη guest140 και palaiologos

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=1973

Edited by tik-tak
Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακή Μάρτιος 2003

1. αδρή δ/δ καλοήθων και κακοήθων όγκων. Αδρή ταξινόμηση ως προς την καλοήθη ή κακοήθη φύση των παρακάτω: επιδερμοείδες,δυσγερμίνωμα,ραβδομύωμα

2.υπερσπληνισμός

3.αλλοιώσεις δέρματος στο Σ.Δ. και Σ.Ε.Λ.

4.τι ειναι σταδιοποιήση κακοήθων όγκων, πώς γινεται, πρόγνωση

5.παθολογοανατομικές αλλοιώσεις καταπληξίας

6.παρανεοπλασματικά σύνδρομα

7.αίτια θανάτου σε ασθ. με κοκκιωμάτωση wegener, Ρ.Π., Σ.Ε.Λ., AIDS,συστηματική σκλήρυνση, σύνδρομο Μαρφαν

8.απόρριψη μοσχεύματος

9. χημειοταξία στη φλεγμονή

10.κύτταρα CAM, ο ρόλος τους στη μετάστατική πιθανότητα κακοήθων όγκων

απο το μέλος indy

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=1941

-----------------------

PATHAN 1 PTYXIO STIS 4/4 /03

FAGOKYTTARWSI

NEKRWSH

SYNDROMO MARFAN

XROMOSOMIKES METAVOLES SE LEYXAIMIA

THESEIS THROMVWN

POLYOMYOSITIDA (KLINIKO THEMA)

απο το μέλος eleftheria

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=1995

Edited by tik-tak
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Σεπτέμβριος 2004

1. Τι είναι το ανθρώπινο σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας και ποιές οι λειτουργίες των μορίων που κωδικεύονται σ'αυτό;

2. Επιπλοκές επούλωσης τραύματος (οφειλόμενες σε μη ορθή επούλωση).

3. Ορίσατε το οίδημα ανά σάρκας, την πορφύρα, την παράδοξη εμβολή, την εκχύμωση και την πετέχεια. (ορισμούς)

4. Αλκοολικός με κακή υγιεινή των δοντίων, χωρίς ιστορικό συμπτωμάτων πνευμονικής νόσου, είχε νοσηλευτεί σε κωματώδη κατάσταση μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοολ. Δέκα μέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο επαναπροσήλθε με πυρετό, κακουχία, βήχα με άφθονη και δύσοσμη απόχρεψη, σταδιακά εγκατεστημένο θωρακικό άλγος, απώλεια βάρους και πληκτροδακτυλία στα χέρια και τα πόδια. Η ακτινογραφία θώρακος αποκάλυψε στον ένα πνεύμονα παχυτοιχωματική μονήρη κοιλότητα με υδραερικό επίπεδο που περιεβάλετω από πύκνωση. Ο ασθενής, ενώ νοσηλευόταν, παρουσίασε μεγάλη αιμόπτυση, αλλα τελικά ανταποκρίθηκε στην αντιμικροβιακή θεραπεία. Ποιά η πιθανότερη διάγνωση και τα αντίστοιχα παθολογοανατομικά ευρήματα;

5. Ισχαιμική κυτταρική βλάβη: Παραδείγματα, πιθανές συνέπειες.

6. Αναφέρατε τις επιπλοκές της αθηροσκλήρυνσης και του Εμφράγματος του Μυοκαρδίου.

7. Ποιές οι δράσεις του αυξητικού παράγοντα των αιμοπεταλίων (PDGF):

α) Στην ογκογένεση και στην τοπική αύξηση των όγκων.

β) Στην φλεγμονή καιστην επιδιώρθωση τρευμάτων.

8. Ποια τα είδη των δερματικών εγκαυμάτων και ποια η κλινικοπαθολογοανατομική εικόνα του καθενός από αυτά.

9. α) Αδρές διαφορές καλοηθών - κακοηθών όγκων.

β) Ξεχωρίσατε αδρά, ανάλογα με τη καλοηθή η καοηθή φύση τους, τις παρακάτω οντότητες:

i) Καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ Πλακωδών Κυττάρων του πνεύμονα

ii) Κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ Πλακωδών Κυττάρων του πνεύμονα

iii) Σεμίνωμα

iv) Ώριμο τεράτωμα ωοθήκης

v) Αμάρτωμα Πνεύμονα

10. Άνδρας 65 ετών με ιστορικό επανειλημμένων λοιμώξεων και δερματικών εκχυμώσεων, είχε προσέλθει με αίσθημα προοδευτικής, εύκολης κόπωσης, απώλεια βάρους και ανορεξία. Κατά τη κλινική εξέταση, ψηλαφήθηκαν μικροί, σαφώς περιγεγραμμένοι, ευκίνητοι και ανώδυνοι λεμφαδένες σε πολλαπλές θέσεις και σπληνομεγαλία. Εργαστηριακώς, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων ήταν 127.000 μ/L, με μεμονωμένη λεμφοκυττάρωση, η δε αιμοσφαιρίνη ήταν 10 g/dL. Στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος κυριαρχούσαν εμφανώς τα μικρά λεμφοκύτταρα ώριμου τύπου. Παρά την αγωγή, η επιβίωση του ασθενούς δεν ξεπέρασε τα 5 έτη. Ποιά η πιθανότερη διάγνωση; Περιγράψτε την αντίστοιχη παθολογοανατομική εικόνα.

Link to comment
Share on other sites

Ύλη Παθολογικής Ανατομικής Ι:

(για κανονικούς και μεταφορείς, για πτυχίο μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2004)

Τόμος Ι Rubin κεφ 1 έως και 12

Τόμος ΙΙ Rubin κεφ 20, 22 και 23

(για επί πτυχίω φοιτητές με την παλιά κατανομή της ύλης - ΜΟΝΟ για Σεπτέμβριο 2004) - Γενική Παθολογική Ανατομική

Τόμος Ι Rubin κεφ 1 έως και 9

Τόμος ΙΙ Rubin κεφ 22 και 23

(εκ του εργαστηρίου)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Σεπτέμβριος ’99

– Ομάδα Α

1.Λιπώδης εκφύλιση,παθογένεια,παραδείγματα.

2.Είδη ικτέρου,αίτια,παθήσεις.

3.Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.

4.Καρδιακό shock.

5.Νόσος από νυγμούς γάτας,παθογένεια,ιστολογική εικόνα λεμφαδένων.

6.Μεταμόσχευση μυελού οστών.

7. Η φύση του αμυλοειδούς.

8.Kυτταρική διαφοροποιήση(ορισμ)

9.Προγνωστικοί δείκτες νεοπλασμάτων.

10.Μικρομετάσταση.

- Ομάδα Β

1. Ανθράκωση.

2. Τύποι οιδημάτων. Οιδήματα πείνας.

3. Αντιδραστικό κοκκίωμα.

4. Αμυλοείδωση νεφρών.

5. Τύποι αντιδράσεων υπερευαισθησίας;

6. Κοκκιωμάτωση Wegener.

7. Τι είναι καρκίνος και τι είναι σάρκωμα;

9. Τι είναι δυσπλασία και τι μετάπλαση;

10. Συνεχώς αναγεννημένοι ιστοί.

χειμερινή Εξεταστική2000

1. Εστιακά αίτια ισχαιμίας.

2. Ορισμός φλεγμονής. Βλαπτικοί παράγοντες.

3. Ποια η τύχη του ινώδους εξιδρώματος;

4. Δερματικές αλλοιώσεις στον ερυθήματώδη λύκο.

5. Πρωτεολυτική δραστηριότητα μεταστατικών κυττάρων.

6. Λιποφαγοκοκκίωμα.

7. Ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα. Οριακό καρκίνωμα. Δώστε παραδείγματα.

8. Παρανεοπλασματικά σύνδρομα.

9. Μικροαγγειοπάθεια στον σακχαρώδη διαβήτη.

10. Ιστικές αλλοιώσεις προδιαθεσικές για καρκίνο.

Σεπτεμβρίος 2000

1. Αιματογενής φλεγμονή.

2. Προκαρκινωματώδεις καταστάσεις σε καρκίνο του δέρματος, του ήπατος και της ωοθήκης

3. Παθογνωμικά στοιχεία της τριτογενούς σύφιλης, του ρευματικού πυρετού, του

μελιταίου πυρετού και περιγραφή του φυματίου.

4. Εικόνα βλάβης των νεφρικών σπειραμάτων επί σακχαρώδους διαβήτη και Σ.Ε Λ.

5. Λεμφογενής διασπορά.

6. α. Τύπος ίκτερου σε χολολιθίαση και κίρρωση και αιμολυτικός ίκτερος

β. Τύπος οιδήματος στις εξής καταστάσεις: ασιτία και μαστεκτομή.

7. Εναπόθεση αμυλοειδούς στο πάγκρεας και στον εγκέφαλο.

8. Καρκινογένεση - φάση έναρξης.

9. Προδιαθεσικοί παράγοντες καρκινογένεσης.

10. Ονομασία καλοηθών νεοπλασμάτων του επιθηλιακού ιστού στο μαστό» στη

μήτρα και στο παχύ έντερο.

χειμερινή εξεταστική2001

1. Αντιδραστικό κοκκίωμα,

2. Ορισμός λευκοπλακίας, παρακερατώσεως, υπερπλασίας μετάπλασης.

3. Σηράγγωση θρόμβου.

4. Γαγγραινώδης φλεγμονή. Νεκρωτική φλεγμονή.

5. Από τι χαρακτηρίζεται η ειδικότητα αντιγόνου; Πολυδύναμα αντιγόνα.

6. Ποια είδη καρκινωμάτων γνωρίζετε; Ποιο κυρίως είδος εμφανίζεται στον οισοφάγο,

το ενδομήτριο, τον τράχηλο της μήτρας, το νεφροί; 7. Μορφές κυτταρικού θανάτου.

Ορισμοί και παραδείγματα.

8. Περιγράψτε με δύο παραδείγματα τη λευμφοπλασματοκυτταρική φλεγμονή.

9. Διαβάθμιση όγκων. Δώστε δύο παραδείγματα. .

10. Ινονεκτίνες στη μετάσταση.

απο www.pasp-med.gr

Edited by tik-tak
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 1/ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ/21/1/2005

1)Πώς χρησιμεύουν οι καρκινικοί δείκτες ανιχνευόμενοι

α)ανοσοϊστοχημικα? β)στον ορό του αίματος?

2)Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά υπερτασικής καρδιοπάθειας

3)Ενδοκυττάρια εναπόθεση σιδήρου

4)Πώς γίνεται η επιστράτευση των ουδετερόφιλων στις θέσεις βακτηριακής λοίμωξης?

5)Ποιο γονίδιο θεωρείται το συχνότερα αλλοιωμένο στον καρκίνο στον άνθρωπο?Αναφέρατε κακοήθη νεοπλάσματα που κατεξοχήν εμφανίζουν αλλοιωμένο το εν λόγω γονίδιο και περιγράψτε τον παθογενετικό ρόλο του.

6)Αδρές διαφορές καλοήθων-κακοήθων όγκων

Ξεχωρίστε αδρά την καλοήθη ή κακοήθη φύση των παρακάτω οντοτήτων:

α)κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων του πνεύμονα,σταδίου Ι

β)κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων του πνεύμονα,σταδίου ΙV

γ)καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων του πνεύμονα,σταδίου Ι

δ)αμάρτωμα πνεύμονα

ε)λέμφωμα αμυγδαλής

7)Πνευμονία από κυτταρομεγαλοϊό

8)Έγκυος κατά το τέλος του τοκετού εμφανίζει απότομα σοβαρή δύσπνοια,κυάνωση και υποτασική καταπληξία ακολουθούμενη από επιληπτικές κρίσεις και κώμα.Σταδιακώς εγκαθίσταται εικόνα πνευμονικού οιδήματος.Ποια η πιθανότερη διάγνωση και ποιο το παθολογοανατομικό της υπόστρωμα?

9)Επούλωση δερματικών εγκαυμάτων αναλόγως του βαθμού τους.

10)Αναφερθείτε στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των καρκίνων του μαστού και του τραχήλου της μήτρας.

Edited by and1dr
Link to comment
Share on other sites

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 1/ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ/21/1/2005

Ομαδα 10-12π.μ.

1)Πως προωθείται η αγγειογένεση στους κακοήθεις όγκους και ποιά η σημασία της.

2)Γυναίκα 25 ετών,φορέας του ΗΙV, στο β τρίμηνο της εγκυμοσύνης και 2 βδομάδες μετά από ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ,είχε εμφανίσει αίσθημα κούρασης και πυρετό,ανέφερε δε απότομη εγκατάσταση αισθήματος γρήγορων και ανώμαλων καρδιακών παλμών,θωρακικό πόνο,δύσπνοια τόσο στην κόπωση όσο και στην κατάκλιση. Η ασθένής μάλιστα αφυπνιζόταν τη νύχτα λόγω έντονης δύσπνοιας. Κατα την κλινική εξέταση ,διαπιστώθηκαν διατεταμένες σφαγίτιδες ,συστολικό καρδιακό φύσημα,ήπαρ διογκωμένο και ευαίσθητο καθώς και οίδημα στα κάτω ακρα που αφήνει εντύπωμα.Λογω ξαφνικής εμφάνισης ηλεκτροκαρδιογραφικών μεταβολών,η ασθενής υπέστη βιοψία μυοκαρδίου.Με υποστηρικτική αγωγή η κατασταση της ασθενούς σχετικά βελτιώνεται.Ποιά η πιθανότερη διάγνωση και τα αντίστοιχα ιστολογικά ευρήματα της βιοψίας; emrockon

3)Τι καλείται απόπτωση?Αναφέρατε καταστάσεις που ενεργοποιείται η απόπτωση,Ποια η σημασία του γονιδίου bcl-2;

4)Ποιοί είναι οι μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος μέσω της λιποξυγενάσης και ποιες οι βιολογικές τους δράσεις στη φλεγμονή.

5)Μηχανισμός δράσης του ογκογονιδίου Ras

6)Αδρές διαφορές καλοήθων-κακοήθων όγκων.Ξεχωρίσατε αδρά την καλοήθη ή κακοήθη φύση των παρακάτω οντοτητων

α.Καλως διαφοροποιημένο καρκίνωμα μαστού,σταδίου Ι

β.Κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα μαστού,σταδίου Ι

γ.Οστεοχόνδρωμα

δ.σεμίνωμα όρχεως

ε.μελάνωμα

7)Είδη Υπεζωκοτικής συλλογής και που μπορεί να οφείλεται το καθένα από αυτά.

8)Κλινικό-Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη-Παθολογοανατομικό υπόστρωμα

9)Περιγράψτε την μικροσκοπική εικόνα του ιστολογικού υποτύπου της νόσου Hodgkin με την ευμενέστερη πρόγνωση

10)Τι γνωρίζετε για την ταξινόμηση της αμυλοείδωσης βάση του τύπου της αμυλοειδικής πρωτεινης

Δεν συγκρίνονται με αυτα της πρώτης ομάδας ε;

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

25/09/2002

01.Κακοηθη νεοπλασματα σχετιζομενα με το aids.

02.Κυτταρικη δυσπλασια(Με παραδειγματα).

03.Προτυπα μεταστατικης διασπορας κακοηθων ογκων.Αιματογενες-Λεμφογενες.

04.Επανορθωτικος φλεγμονωδης κοκκιωδης ιστος.Κοκκιωμα κοκκιωματουδους φλεγμονης,ιστοπαθολογικη περιγραφη.

05.Ποιες καταστασεις συνοδευονται απο δευτεροπαθη αμυλοιειδωση?Που γινεται γενικα η ιστικη εναποθεση του αμυλοειδους και πως αναδεικνυεται η παρουσια του?

06.Πως τα φλεγμονωδη κυτταρα μπορουν να προκαλεσουν ιστικη βλαβη?

07.Ενδοκρινικα παρανεοπλασματικα συνδρομα.

08.Συνδρομο αναπνευστικης δυσχερειας νεογνου (νοσος υαλοειδους μεμβρανης).Παθογενεση,παθολογοανατομικα ευρηματα.

09.Εμφραγμα του μυοκαρδιου:ορισμος,εντοπιση εμφραγματων.

10.Ασθενης με οστικο αλγος στους σπονδυλους εφανιζει πολλαπλες λυτικες βλαβες στην ακτινογραφια του κρανιου,αναιμια,νεφρικη ανεπαρκεια και πνευμονια.α)Ποιο αιματολγικο νοσημα πιθανοτερα δικαιολογει τα ανωτερω και πως θα τεκμηριωθει η διαγνωση του?β)Αναπτυξατε τα αντιστοιχα ιστολογικα ευρυματα στο μυελο των οστων.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Ι ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

9.1.2006

1. Μορφολογικές κυτταρικές αλλοιώσεις στην πηκτική νέκρωση σε μικροσκοπικό και υπερμικροσκοπικό επίπεδο.

2. Αναφέρατε τους μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος μέσω της οδού της κυκλοξυγενάσης και τις βιολογικές τους δράσεις στη φλεγμονή.

3. Αναφέρατε τους τοπικούς και συστηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επούλωση ενός τραύματος.

4. Πώς εξελίσσεται η διαφοροποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων;

5. α) Αναφέρατε παραδείγματα όπου υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ καρκινογόνου παράγοντα (από διάφορες κατηγορίες) και συγκεκριμένου είδους κακοήθους νεοπλάσματος, β) τι είναι το μελαγχρωστικό ξηρόδερμα;

6. Περιγράψτε τη διαδικασία διήθησης από το καρκινικό κύτταρο.

7. Τι γνωρίζετε για τις παθολογικές μεταβολές σε ιστούς του οργανισμού λόγω της ακτινοβολί¬ας στα πλαίσια ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση κακοηθών νεοπλασμάτων; ποιά όρ¬γανα είναι ιδιαίτερα ευπαθή; Αναφέρατε τις αναμενόμενες μη νεοπλασματικές επιπλοκές της ακτινοβολίας.

8. Ανδρας 28 ετών, βαρύς καπνιστής, ισραηλιτικής καταγωγής, εμφανίζει διαλείπουσα χωλότη¬τα με έντονο πόνο στην ποδική καμάρα και επώδυνη εξέλκωση σε ένα δάκτυλο του άκρου ποδιού, στο όριο του νυχιού, η οποία εξελίσσεται σε περιφερική νέκρωση. Οι σφύξεις της ραχιαίας αρτηρίας του άκρου πόδα είναι μειωμένες. Με τη διακοπή του καπνίσματος παρα¬τηρείται σαφής ύφεση των συμπτωμάτων. Συν τω χρόνω διαπιστώνεται εικόνα τμηματικής μεταναστευτικής επιπολής θρομβοφλεβίτιδας των κλάδων της σαφηνούς. Ποια η πιθανότερη διάγνωση; Περιγράψτε τα παθολογοανατομικά της χαρακτηριστικά.

9. Νέος ενήλικας με ιστορικό φυματίωσης και παρατεταμένη σοβαρή ουδετεροπενία λόγω α-πλαστικής αναιμίας υφίσταται μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Ενώ βρίσκεται υπό αγωγή, ο ασθενής εμφανίζει αιμόπτυση και, ακτινολογικώς, αναδεικνύονται πολλαπλές πε¬ριοχές πύκνωσης στους πνεύμονες και θέση ύποπτη για θρομβοεμβολή με σχηματισμό έμφρακτου. Με την κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων και των βρογχικών εκπλύσεων, την ιστολογική εξέταση βιοψίας με χρώση αργυρούχου μεθεναμίνης (Gomori), ο ασθενής ξεκί¬νησε θεραπεία με αμφοτερικίνη Β (1 mg/kg/ ημέρα) και ιτρακοναζόλη. Ποια διάγνωση αντι¬στοιχεί στα παραπάνω; Περιγράψτε το παθολογοανατομικό της υπόστρωμα, εξηγώντας το σχηματισμό του πνευμονικού εμφράκτου στο συγκεκριμένο ασθενή.

10. Μυελοδυσπλασπκά σύνδρομα: ορισμός, παθολογοανατομική εικόνα.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 1 ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ - 25.1.2006

1.Ποτε δημιουργειτε οξεια κυτταρικη βλαβη και ποια τα σχετιζομενα με αυτην γενικα κυτταρικα προτυπα αντιδρασης;

2.Τι ονομαζεται ιστικη αναγεννηση;Περιγραψτε την αναγεννητικη ικανοτητα σε σχεση με την επουλωση των κατωθι οργανων:πνευμονας,ηπαρ,νευρικο συστημα.

3.Αναφερατε πιθανους μηχανισμους ανοσολογικης αμυνας εναντι του καρκινου.Πως μπορει να διαφευγουν τα καρκινικα κυτταρα την ανοσολογικη κυτταροτοξικοτητα;

4.Ποια η σημασια των αυξητικων παραγοντων και της αγγειογενεσης στη δημουργια και αυξηση των νεοπλασματων;Αναφερθειτε και σε γνωστους σχετικους παραγοντες.

5.Μητερα 18 ετων απεβαλε ενα θνησιγενες εμβρυο στην 23η βδομαδα της κυησης.Το εμβρυο ειχε ευμεγεθες κυστικο υγρωμα στην τραχηλικη χωρα και γενικευμενο εμβρυικο υδρωπα.Η μητερα επεμενε να μαθει απο τι πεθανε το εμβρυο.Διενεργηθηκε νεκροτομη οπου διαπιστωθηκε μονη ομφαλικη αρηρια,προισθμικη στενωση της αορτης και πεταλοειδης νεφρος.Σε ιστο που εληφθη κατα τη νεκροτομη αναδειχθηκε ο υπρκειμενος καρυοτυπος.Ποιο το φυλο του εμβρυου;Ονομασατε τη διαγνωση.Εαν το εμβρυο ειχε επιζησει,περιγραψτε το φαινοτυπο και το κυριο συμπτωμα που θα ανεπτυσσε στην ηλικια των 16 ετων.

6.Πνευμονικο εμφρακτο:παθογενεση,συχνοτητα,κλινικη και παθολογοανατομικη εικονα.

7.Ποιος ο ρολος των Τ-λεμφοκυτταρων και του ενδοθηλιου στην εξελιξη των απλων βλαβων αθηροσκληρωσης σε επιπλεγμενες;

8.Ανδρας 64 ετων,βαρυς καπνιστης εμφανιζει πονο στο θωρακα,αιμοπτυση,απωλεια βαρους,πληκτροδακτυλια και μειωμενους αναπνευστικους ηχους στο δεξιο ημιθωρακιο.Απεικονιστικως αναδεικνυεται μια μεγαλη μαζα στο δεξιο ανω πνευμονικο λοβο με κεντρικη σπηλαιοποιηση και διογκωμενοι λεμφαδενες στο μεσοθωρακιο.Κατα τη βρογχοσκοπηση εληφθη υλικο με ψηκτρα απο ευμεγεθη πολυποειδη μαζα που απεφρασσε το δεξιο ανω λοβιαιο βρογχο.Παρα την ακτινοθεραπεια ο ασθενης κατεληξε εντος 4 μηνων και ακολουθησε νεκροτομη.Ποια η πιθανοτερη ιστολογικη τυποποιηση του ογκου απο τον οποιο κατεληξε ο ασθενης;Περιγραψτε τα παθολογοανατομικα χαρακτηριστικα του ογκου αυτου.Ποιο οργανο πρεπει ιδιαιτερως να ελεγχθει στη νεκροτομη ως εκεινο στο οποιο ο συγκεκριμενος τυπος ογκου δινει συχνοτερα μετασταση

9.Ποιος ιστολογικος τυπος λεμφωματος συνδεεται σταθερα με τη διαμεταθεση 8;14;Ποιο το βιολογικο αποτελεσμα αυτης της χρωμοσομικης ανωμαλιας;Συνδεσατε την ιστολογικη εικονα του εν λογω λεμφωματος με την υποκειμενη γονιδιακη αλλοιωση.

10.10 θεματα πολλαπλης επιλογης που απτονται της φλεγμονης.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Θέματα πτυχιακής 13/3/2006

1. Τι γνωρίζεται για τις επιπλοκές της επούλωσης τραύματος;

2. Με ποιούς μηχανισμούς ενεργοποιούνται τα κυτταρικά ογκογονίδια; Πώς προκύπτει το χρωμόσωμα Philadelphia;

3. Ανθράκωση (ιστική αποθήκευση άνθρακα): ποιά η πύλη εισόδου στον οργανισμό, ποιοι οι προσβαλλόμενοι ιστοί; Περιγράψτε τα αντίστοιχα παθολογοανατομικά ευρήματα και αναφέρατε πιθανές συνέπειες της ανθράκωσης.

4. Ξεχωρίσαται αδρά, ανάλογα με την κακοήθη ή καλοήθη φύση τους , τις παρακάτω οντότητες: αμάρτωμα πνεύμονα, θήλωμα στοματικής κοιλότητας, σεμίνωμα όρχεως, ινοσάρκωμα, χόνδρωμα, μελάνωμα δέρματος, καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων πνεύμονα, κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων πνεύμονα, γαστρικό αδενοκαρκίνωμα αρχικού σταδίου,γαστρικό αδενοκαρκίνωμα προχωρημένου σταδίου

5. Τοξική δράση του μολύβδου στο νευρικό σύστημα.

6. Ποιά τα κύρια κυτταρικά στοιχεία που ενέχονται στη δημιουργία μιας αθηροσκληρωτιής πλάκας και με ποιές λειτουργίες;

7. Ποιός ο ρόλος των αιμοπεταλίων στην οξεία φλεγμονή;

8. Περιγράψτε το παθολογοανατομικό υπόστρωμα της αποφρακτικής κρίσης στα πλαίσια δρεπανοκυτταρικής αναιμίας;

9. Νήπιο προσέρχεται με πληκτροδακτυλία και κυανή χροιά της έσω επιφάνειας των χειλέων, των πτερυγίων των αυτιών, των παρειών και της γλώσσας. Παρά τη χορήγηση οξυγόνου 100%, η εικόνα δεν βελτιώνεται. Τα άκρα του είναι θερμά και στο αίμα βρίσκεται ερυθροκυττάρωση. Από προηγούμενη εξεταση είχε γίνει αντιληπτός ψηλαφητικά συστολικός ροίζος. Μέσα σε 2 βδομάδες γίνεται αντιληπτή διάταση των σφαγίτιδων και οίδημα κάτω άκρων. Ποιά οντότητα δικαιολογεί πιθανότερα τα ανωτέρω; Περιγράψτε την παθογένεση και τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της.

10. Άνδρας 24 ετών με Χ.Μ.Λ. σε χρόνια φάση, λαμβάνει υψηλή δόση κυκλοφωσφαμίδης και ακτινοβόληση σε όλο το σώμα και δέχεται αλλογενετικό μόσχευμα μυελού των οστών από μη συγγενή συμβατό δότη. Μετεγχειρητικά λαμβάνει κυκλοσπορίνη και μεθοτρεξάτη την 1η,3η,6η και 11η μέρα. Εμφανίζεται πανκυτταροπενία και πυρετός, οπότε ο ασθενής λαμβάνει αντιβίωση ευρέως φάσματος. Την 15η μερα ανευρίσκονται κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος και την 17η μέρα παρατηρείται υπερχολερυθριναιμία, έντονη διάρροια, επώδυνοι κοιλιακοί σπασμοί και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα στο 70% της επιφάνειας του σώματος. Ιστολογικές εικόνες από τις βιοψίες δέρματος και ορθού παρατίθενται στην πίσω σελίδα. Χορηγείται μεθυλπρεδνιζολόνη με βελτίωση της εικόνας εντός 1 εβδομάδας. Ποιά οντότητα δικαιολογεί πιθανότατα τα ανωτέρω; Αναφέρατε τις αντίστοιχες ιστολογικές αλλοιώσεις στους προσβαλλόμενους ιστούς του εν λόγω ασθενούς.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 month later...
 • 2 months later...
 • 5 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Ι ΠΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 20/3/2007

1. Παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά της τυροειδούς νέκρωσης.

2. Ποια κυτταρικά µόρια προσκόλλησης τύπου λεκτίνης εµπλέκονται στη διαδικασία της φλεγµονή ς και πώς;

3. Ορίσατε την αυτοανοσία και αναφέρατε πιθανούς µηχανισµούς µέσω των οποίων αυτή αναπτύσσεται, παραθέτοντας αντίστοιχα παραδείγµατα.

4. Περιγράψτε τα βήµατα διήθησης των κακοήθων νεοπλασµατικών κυττάρων στην πρωτοπαθή τους εστία.

5. Αναλύσατε το ρόλο του ενδοθηλιακού κυττάρου στις διεργασίες της θρόµβωσης και της θροµβόλυσης.

6. Διαβητική µικροαγγειοπάθεια.

7. Περιγράψτε γενικά παθολογοανατοµικά ευρήµατα επί προσβολής του σπλήνα, του ήπατος και του µυελού των οστών από (κακοήθη) µη Hodgkin λεµφώµατα.

8. Πτηνοτρόφος µε ιστορικό επεισοδίων ταχέως επιδεινούµενης δύσπνοιας, βήχα, χαµηλής πυρετικής κίνησης και λευκοκυττάρωσης προσέρχεται µε προοδευτικώς επιδεινούµενη δύσπνοια, κυάνωση και µειωµένη την ολική πνευµονική χωρητικότητα και την ελαστικότητα των πνευµόνων. Εξωπνευµονικές εκδηλώσεις δεν υπάρχουν. Στην κυτταρολογική εξέταση του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος ανευρίσκεται αυξηµένος αριθµός κυττάρων, ιδιαιτέρως λεµφοκυττάρων Τ µε θετικούς φαινοτύπους είτε στο CD4 είτε στο CD8. Από τη βιοψία πνεύµονα προκύπτει η παρακάτω ιστολογική εικόνα (Εικ. 8). Ποια η πιθανότερη διάγνωση; Αναλύσατε τα παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά κατά τα εξελικτικά στάδια της εν λόγω νόσου.

9. Άνδρας 38 ετών, µε ελεύθερο οικογενειακό και ατοµικό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, διαβήτη ή υπέρτασης, προσέρχεται µε θωρακικό πόνο από µιας ώρας, απόπνοια αιθανόλης και κετονών, υπερκινητικότητα, διέγερση, διατεταµένες κόρες των οφθαλµών, εξέλκωση του βλεννογόνου του ρινικού διαφράγµατος και σκουρόχρωµα ούρα. Βασιζόµενοι πρωτί¬στως τόσο στις αυξηµένες τιµές τροπονίνης του ορού όσο και στο εύρηµα πρώιµης επαναπόλωση ς στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα και δευτερευόντως στις αυξηµένες τιµές του ενζύµου CPK και της ισοµορφής του ΜΒ, εισάγουµε τον ασθενή στη Μονάδα Εντατικής Νο¬σηλείας, όπου καταλήγει µετά 4 ηµέρες λόγω κοιλιακών αρρυθµιών. Στη νεκροτοµή, οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι βατές, χωρίς ουσιώδεις αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις, ενώ από τις διατοµές της καρδιάς προκύπτουν οι παρακάτω παθολογοανατοµικές εικόνες (9Αη,Βάσει των ανωτέρω, καθορίσατε την αιτία θανάτου, την παθογένεσή της στο συγκεκρ鬵ένο άτοµο και περιγράψτε τα µακροσκοπικά και µικροσκοπικά της χαρακτηριστικά.

10. Επιλέξατε µια µόνο απάντηση σε κάθε µία από τις όπισθεν 1 Ο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που άπτονται της Γενικής Παθολογικής Ανατοµικής των διαταραχών κυτταρική ς αύξησης και των νεοπλασµάτων (Σηµειώσατε τις απαντήσεις στην κόλλα σας µαζί µε εκείνες των άλλων θεµάτων):

1. Επιλέξατε εκείνο το ζευγάρι του οποίου και οι δύο οντότητες στερούνται µεταστατικού δυναµικού.

α. Η υψηλόβαθµη και η χαµηλόβαθµη δυσπλασία

β. Η υψηλόβαθµη δυσπλασία και το καλώς διαφοροποιηµένο καρκίνωµα

γ. Η χαµηλόβαθµη δυσπλασία και το καλώς διαφοροποιηµένο καρκίνωµα

δ.Η χαµηλόβαθµη δυσπλασία και το κακώς διαφοροποιηµένο καρκίνωµα

2. Απουσία µεταστατικού δυναµικού χαρακτηρίζει.

α. Το καλώς διαφοροποιηµένο καρκίνωµα

β.Το κακώς διαφοροποιηµένο καρκίνωµα

γ. Το ίn situ καρκίνωµα

δ. Το (α) και το (γ)

3. Σε ποιο από τα παρακάτω καρκινώµατα αποκλείεται να δοθούν µεταστάσεις στον άρρωστο µετά τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου.

α. Στο καρκίνωµα σταδίου Ι βάσει του συστήµατος ΤΝΜ

β. Στο καρκίνωµα σταδίου ΙΙ βάσει του συστήµατος ΤΝΜ

γ. Στο καρκίνωµα σταδίου ΙΙΙ βάσει του συστήµατος ΤΝΜ

δ. Σε κανένα από τα παραπάνω

4. Ποια νεοπλασµατική οντότητα από τις παρακάτω είναι σαφώς κακοήθης;

α. Το θήλωµα

β. Το τεράτωµα των παιδικών γονάδων

γ. Το σεµίνωµα των όρχεων

δ. Το χόνδρωµα

5. Η ταυτοποίηση ενός µορφολογικώς αδιαφοροποίητου νεοπλάσµατος ως καρκινώµατος στηρίζεται στην ανοσοϊστοθετικότητα των κακοήθων κυττάρων του:

α. Στην πρωτείνη 8-100

β. Σε κυτταροκερατίνες

γ. Στις χρωµογρανίνες

δ. Στο κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο

6. Η διαβάθµιση της ιστολογική ς κακοήθειας ενός καρκινώµατος εκ πλακωδών κυττάρων στηρίζεται:

α. Στην παρουσία σφαιρών κερατίνης

β. Στη µορφολογία αδενικών δοµών

γ. Στο βάθος διήθησης του όγκου

δ. Σε κανένα από τα παραπάνω

7. Στη σταδιοποίηση ενός όγκου δεν λαµβάνουµε υπόψη:

α. Το µέγεθος του όγκου

β. Το βαθµό αναπλασίας των νεοπλασµατικών κυττάρων

γ. Το βαθµό τοπικής διασποράς του

δ. Την ύπαρξη µεταστάσεων

8. Το προσδόκιµο επιβίωσης ενός καρκινοπαθούς εξαρτάται πρωτίστως από:

α. Την κυτταρολογική διαβάθµιση της κακοήθειας του καρκίνου

β. Τις γονιδιακές αλλοιώσεις των καρκινικών κυττάρων

γ. Το ρυθµό αύξησης του καρκίνου

δ. Το στάδιο του καρκίνου

9. Ένα καλόηθες νεόπλασµα:

α. Κατά τη µικροσκοπική εξέταση, διαβαθµίζεται ως προς τη διαφοροποίησή του

β. Διηθεί τοπικά

γ. Κατά κανόνα µοιάζει περισσότερο µε τον ιστό προέλευσής του από ότι ένα κακόηθες

δ. Το (β) και το (γ)

10. Διατήρηση της βασικής µεµβράνης του επιθηλίου παρατηρείται:

α. Στο ίn situ καρκίνωµα

β. Στη χαµηλόβαθµη δυσπλασία

γ. Στην υψηλόβαθµη δυσπλασία

δ. Σε όλα τα παραπάνω

Edited by angelospower
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

1. Μεταπλασία (ορισμός)

2. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

3. Φαιά σκλήρυνση του πνεύμονα

4. Λέμφωμα Hodgkin

5. Ποια γονίδια εμπλέκονται στην καρκινογένεση; Δώσατε 2 παραδείγματα από κάθε κατηγορία

6. Κατηγορίες ανοσοκαταστολής

7. Φλεγμονή: ορισμός και διαφορές οξείας-χρονίας; Ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη μιας φλεγμονής;

8. Θρομβογένεση και επέκταση του θρόμβου

9. Παρανεοπλασματικά σύνδρομα: ορισμός και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα

10.Χαρακτηρίσατε τις εξής νεοπλασίες ως προς την κακοήθειά τους: (ακολουθούσε λίστα νεοπλασιών)

Σημ: Τα θέματα τα μετέφερα από τη συλλογή θεμάτων της ΔΑΠ, επειδή, αν πρόσεξα καλά, δεν υπήρχαν στον δικτυότοπο

"greekmeds"

Link to comment
Share on other sites

Θεματα Παθ.αν. Ι 12/11/2007

1. Αναλύσατε τη δράση ενός αμεσά κυτταροπαθογόνου ιού, παραθέτωντας ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

2. Κλινικό λεϊσμανίασης.

3. Ποιές οι δράσεις του PDGF και του β-TGF στην :

Α. επιδιόρθωση των τραυμάτων

Β. τοπική αύξηση των όγκων

4. Πώς γίνεται η επιστάτευση των ουδετεροφίλων στις θέσεις βακτηριακής λοίμωξης.

5. Σύμπλεγμα Potter.

6. Ταξινομίσεις αγγειακών ανευρυσμάτων και αντίστοιχοι ορισμοί.

7. Πώς προσβάλλεται η καρδία στην αιμοχρωμάτωση και ποια τα αντίστοιχα παθολογοανάτομικα ευρήματα.

8.Ασθενής 35 ετών με εντοπισμένο ενδοαυλικώς, νεοπλασματικό όγκο 2 εκ.,σε μείζονα βρόγχο. Μη καπνιστής που νοσηλευόταν για πνευμονία. Μετά 5 έτη από την αφαίρεση παραμένει ελεύθερος νόσου. Ποια η πιθανότερη ιστολογική τυποποίηση του όγκου και τι γνωρίζετε για τους συγκεκριμένους πνευμινικούς όγκους;

9. Ευρήματα από το μυελό επί :

Α. ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Β. ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γ. ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Δ. ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Ε. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ

10.ΤΑ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΒΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΛΑ

Αν καποιος γνωριζει θα ηθελα να μου απαντησει την 1η ερωτηση.Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.