Jump to content

Φυσική Ι


KonstantinosMD

Recommended Posts

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ (1h-50 πολλαπλής) 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.

 1. Πόσοι χρόνοι υπο-διπλασιασμού έχουν παρέλθει όταν η αρχική ενεργότητα ενός ραδιενεργού δείγματος έχει μειωθεί στο 1% της αρχικής της τιμής;

α. Ln(2)/2

β. 10

γ. 2/log(2)

δ. 50

 

 1. Εάν μετά από 24h η ενεργότητα ενός ραδιονουκλιδίου έχει μειωθεί στο 1/8 της αρχικής της τιμής, ο χρόνος ημιζωής του ραδιονουκλιδίου αυτού είναι:

α. 3h

β. 6h

γ. 8h

δ. 9h

 

 1. Μέτρο της πυρηνικής σταθερότητας αποτελεί:

α. Ο αριθμός νουκλεονίων

β. Ο λόγος πρωτονίων/νετρονίων

γ. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο

δ. Η ενέργεια σύνδεσης

 

 1. Μεταξύ ελαφρών νουκλιδίων (Α<20) με το ίδιο Α, σταθερότερο είναι αυτό για το οποίο ισχύει:

α. Ζ=1,5Ν

β. Ν=1,5Ζ

γ. Ζ=Α/2

δ. Ν=2Α

 

 1. Το ισότοπο του Βορίου με ατομικό αριθμό Ζ=5 και μαζικό αριθμό Α=12:

α. Είναι ασταθές και διασπάται με β- διάσπαση

β. Είναι ασταθές και διασπάται με β+ διάσπαση

γ. Είναι ασταθές και διασπάται με α διάσπαση

δ. Είναι σταθερό

 

 1. Στην περιοχή ενέργειας ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για ακτινοδιαγνωστικές εφαρμογές, είναι μηδενική η πιθανότητα να λάβει χώρα αλληλεπίδραση φωτονίου-ύλης με:

α. φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

β. σύμφωνη σκέδαση

γ. σκέδαση Compton

δ. δίδυμη γένεση

 

 1. Μεταξύ ηλεκτρονίων και σωματιδίων α με την ίδια ενέργεια που διαδίδονται στο ίδιο υλικό και προκαλούν διεγέρσεις και ιονισμούς (η απώλεια ενέργειας λόγω εκπομπής ακτινοβολίας πέδησης θεωρείται αμελητέα), μεγαλύτερη εμβέλεια θα έχουν:

α. Τα σωμάτια α λόγω μεγαλύτερης μάζας

β. Τα σωμάτια α λόγω μικρότερης μάζας

γ. Τα ηλεκτρόνια λόγω μικρότερης μάζας

δ. Τα ηλεκτρόνια λόγω μικρότερου φορτίου

 

 1. Η απώλεια ενέργειας ανά μονάδα διαδρομής ενός φορτισμένου σωματιδίου στην ύλη είναι:

α. Μεγαλύτερη στην αρχή της τροχιάς του

β. Μεγαλύτερη στο μέσο της τροχιάς του

γ. Μεγαλύτερη στο τέλος της τροχιάς του

δ. Σταθερή καθ’ όλη την τροχιά του

 

 1. Όταν αυξηθεί η υψηλή τάση μιας λυχνίας ακτίνων x (το δυναμικό επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων), θα παρατηρηθεί:

α. Αύξηση της μέγιστης ενέργειας και του αριθμού των φωτονίων ακτινοβολίας x που παράγεται

β. Αύξηση της ενέργειας της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας της ακτινοβολίας x που παράγεται

γ. Απουσία του γραμμικού μέρους του σύνθετου φάσματος της ακτινοβολίας x που παράγεται

δ. Τίποτα από τα παραπάνω

 

 1. Ποιες διαφορές είναι πιθανό να παρατηρηθούν στα φάσματα ακτίνων x που εκπέμπουν δύο λυχνίες ακτίνων x με διαφορετικό υλικό ανόδου που λειτουργούν για ίδια στοιχεία (ίδια υψηλή τάση, ίδιο ρεύμα λυχνίας, και για ίσο χρόνο);

α. Διαφορετικό συνολικό αριθμό εκπεμπόμενων φωτονίων ανά μονάδα χρόνου

β. Διαφορετική ενέργεια χαρακτηριστικής ακτινοβολίας

γ. α και β

δ. τίποτα από τα παραπάνω

 

 1. Η θωράκιση των θαλάμων εντός των οποίων πραγματοποιούνται ιατρικές εφαρμογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας:

α. Εξασφαλίζει μηδενική δόση εκτός του θαλάμου

β. Εξασφαλίζει δόση χαμηλότερη των κατάλληλων ορίων δόσης

γ. Πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν ελαφρύτερα υλικά

δ. Είναι πάντα απαραίτητη

 

 1. Τα καθορισμένα βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία:

α. Οφείλονται σε θάνατο σημαντικού αριθμού κυττάρων ενός ιστού

β. Χαρακτηρίζονται από αμελητέα πιθανότητα εμφάνισης για δόση μικρότερη ενός κατωφλίου που συναρτάται του είδους του ιστού και του ρυθμού δόσης

γ. Μπορεί να εμφανιστούν από ώρες έως και μήνες μετά την ακτινοβόληση

δ. Όλα τα παραπάνω

 

 1. Το πιθανό βιολογικό αποτέλεσμα δεδομένης δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας:

α. Εξαρτάται από το φύλλο και την ηλικία του εκτιθέμενου ατόμου

β. Εξαρτάται από το ρυθμό δόσης και το είδος του ιστού που εκτίθεται

γ. Εξαρτάται από όλους του παραπάνω παράγοντες

δ. Είναι δεδομένο και ανεξάρτητο από τους παραπάνω παράγοντες

 

 1. Το μέγεθος στο οποίο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα δοσιμέτρησης των επαγγελματικά εκτιθέμενων είναι:

α. Η έκθεση

β. Η ισοδύναμη δόση

γ. Η δόση

δ. Η ενεργός δόση

 

 1. Το όριο δόσης για ένα ασθενή που θα εκτεθεί σε ιοντίζουσα ακτινοβολία στο πλαίσιο επεμβατικής καρδιολογίας είναι:

α. 20 mSv

β. 500 Gycm2

γ. 1 mSv

δ. Δεν υφίσταται

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

Τα στοχαστικά βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία:

α. Οφείλονται σε κυτταρικές μεταλλάξεις

β. Δεν απαιτούν υπέρβαση κατωφλίου δόσης για να εμφανιστούν

γ. Χαρακτηρίζονται από πιθανότητα εμφάνισης που θεωρείται απευθείας ανάλογη της δόσης 

δ. Είναι λιγότερο πιθανά στην περιοχή χαμηλών δόσεων και χαμηλού ρυθμού δόσης από ότι σε αυτή υψηλών δόσεων και υψηλού ρυθμού δόσης

ε. Έχουν κλινική βαρύτητα ανεξάρτητη της δόσης, εφόσον εμφανιστούν

στ. Εμφανίζονται έτη μετά την ακτινοβόληση

ζ. Έχουν μηδενική πιθανότητα εμφάνισης για επαγγελματικά εκτιθέμενους που δεν υπερβαίνουν τα θεσπισμένα ετήσια όρια δόσης

η. Χαρακτηρίζονται από πιθανότητα εμφάνισης που εξαρτάται από το φύλλο, την ηλικία κατά τη στιγμή της ακτινοβόλησης, και την τρέχουσα ηλικία του ατόμου

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

Η ενεργός δόση:

α. Μετράται σε Sievert

β. Δεν λαμβάνει υπόψη το είδος ακτινοβολίας

γ. Αντιστοιχεί στην ισοδύναμη δόση από ολοσωματική έκθεση που ενέχει τον ίδιο κίνδυνο με μια μερική (τοπική) ακτινοβόληση

δ. Δεν λαμβάνει υπόψη φύλλο και ηλικία κατά την ακτινοβόληση

ε. Είναι το μέγεθος στο οποίο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα δοσιμετρίας των επαγγελματικά εκτιθέμενων

 

 1. Ποια από τις παρακάτω παραμέτρους ενός ακτινογραφικού μηχανήματος θα μεταβάλλατε για να αυξήσετε την διεισδυτικότητα (ενέργεια) των παραγόμενων ακτίνων -Χ:

α. Την διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδου και καθόδου

β. Τον χρόνο λήψης της εξέτασης

γ. Το ρεύμα των ηλεκτρονίων μεταξύ ανόδου και καθόδου

δ. Όλες τις παραπάνω

 

 1. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζει την αντίθεση θέματος στην ποιότητα μιας ακτινογραφικής εικόνας;

α. Η υψηλή τάση (kV) με την οποία επιταχύνουμε τα ηλεκτρόνια μεταξύ ανόδου και καθόδου

β. Η πυκνότητα και ο ατομικός αριθμός των δομών που απεικονίζονται

γ. Τα Α και Β

δ. Το αντιδιαχυτικό διάφραγμα  (bucky)

 

 1. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η ακτινοπροστασία του ασθενούς σε μια ακτινογραφική εξέταση;

α. Περιορίζοντας το πεδίο ακτινοβολίας στην περιοχή ενδιαφέροντος

β. Θωρακίζοντας την περιοχή του σώματος που εξετάζουμε

γ. Αυξάνοντας τα mAs ώστε να μειωθεί η εξασθένιση των φωτονίων

δ. Χρησιμοποιώντας μολυβδύαλο για να απορροφήσει επιλεκτικά τις ακτίνες-Χ

 

 1. Ποια υψηλή τάση θα επιλέγατε για την εκτέλεση μιας μαστογραφίας ;

α. 120 kV

β. 30 kV

γ. 80 kV

δ. 60 kV

 

 1. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται μεγέθυνση στην ακτινογραφική εικόνα;

α. αύξηση της απόστασης λυχνίας - ασθενούς

β. αύξηση της απόστασης ανιχνευτή - ασθενούς

γ. μείωση της απόστασης λυχνίας - ασθενούς

δ. μείωση της απόστασης ανιχνευτή - ασθενούς

 

 1. Το πίεστρο στην μαστογραφία χρησιμοποιείται για:

α.Την μείωση της απορροφούμενης δόσης στον μαστό της ασθενούς

β. Την μείωση της ασάφειας της ακτινογραφικής εικόνας

γ. Την ακινητοποίηση του μαστού της ασθενούς

δ. Όλα τα παραπάνω

 

 1. Στα σύγχρονα συστήματα υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας

α. η λυχνία ακτίνων Χ περιστρέφεται γύρω από το προς απεικόνιση αντικείμενο, αλλά όχι ο ανιχνευτής

β. ο ανιχνευτής περιστρέφεται γύρω από το αντικείμενο προς απεικόνιση, αλλά όχι η λυχνία ακτίνων Χ

γ. η λυχνία ακτίνων Χ και ο ανιχνευτής περιστρέφονται γύρω από το προς απεικόνιση αντικείμενο

δ. το προς απεικόνιση αντικείμενο περιστρέφεται αλλά όχι η λυχνία ακτίνων Χ κι ο ανιχνευτής

 

 1. Ποια είναι η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ανακατασκευής εικόνας σε ένα σύστημα υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας;

α. Η οπισθοπροβολή των ληφθέντων προβολών

β. Η οπισθοπροβολή μετά από φιλτράρισμα των ληφθέντων προβολών

γ. Ο μετασχηματισμός Fourier των ληφθέντων προβολών

δ. H αλγεβρική επαναληπτική τεχνική

 

 1. H δυνατότητα ενός συστήματος υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας να διακρίνει σαν διαφορετικές μικρές δομές υψηλής πυκνότητας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους καθορίζεται από:

α. τη διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης (ή χωρική διακριτική ικανότητα)

β. τη διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης (ή αντίθεση)

γ. την ύπαρξη ή μη ασαφιών και ψευδοδομών (artifacts) στην εικόνα

δ. τα επίπεδα θορύβου στην εικόνα

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ραδιονουκλίδια θα επιλέγατε για την εκτέλεση ενός σπινθηρογραφήματος σε ένα τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής;

α. Sr-90 (Στρόντιο-90). Διασπάται εκπέμποντας σχεδόν αποκλειστικά σωματίδια β μέγιστης ενέργειας 546 keV. Ο χρόνος ημιζωής του Sr-90 είναι 28 χρόνια

β. Cs-137 (Καίσιο-137). Διασπάται εκπέμποντας φωτόνια ενέργεια 662 keV. Ο χρόνος ημιζωής του Cs-137 είναι 30 χρόνια

γ. Tc-99m (μετασταθές Τεχνήτιο-99). Διασπάται εκπέμποντας φωτόνια ενέργειας 140keV. Ο χρόνος ημιζωής του Tc-99m είναι 6 ώρες

δ. Sm-153 (Σαμάριο-153). Διασπάται εκπέμποντας ηλεκτρόνια μέγιστης ενέργειας 264 keV. Ο χρόνος ημιζωής του Sm-153 είναι 47 ώρες

 

 1. Τι είδους ακτινοβολία καταγράφεται για την παραγωγή της εικόνας στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων( ΡΕΤ);

α. Φωτόνια ενέργειας 511 keV

β. Ποζιτρόνια ενέργειας 511 keV

γ. Ηλεκτρόνια ενέργειας 140 keV

δ. Σωμάτια-α ενέργειας 140 keV

 

 1. Η ποσότητα ραδιοφαρμάκου 18FDG για την εκτέλεση μιας εξέτασης PET είναι περίπου 10mCi. Αν ο φυσικός χρόνος ημιζωής του 18F είναι 2ώρες, πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για μειωθεί η παραπάνω ποσότητα κάτω από 1mCi (αγνοείστε βιολογικές απεκκρίσεις);

α. 2ώρες

β. 4ώρες

γ. 6ώρες

δ. 8ώρες

 

 1. Στις εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής απεικονίζονται:

α. Οι διαφορές στην εξασθένιση της ακτινοβολίας από τους ιστούς του σώματος που διατρέχει η ακτινοβολία μέχρι να καταγραφεί στον ανιχνευτή

β. Οι διαφορές στην πυκνότητα των οργάνων του σώματος

γ. Οι διαφορές στην καθήλωση του ραδιοφαρμάκου από τα διάφορα όργανα του σώματος

δ. Οι διαφορές στην ενέργεια των ιστών του σώματος

 

 1. H ταχύτητα διάδοσης ηχητικού κύματος είναι μεγαλύτερη:

α. στα οστά

β. στους μύες

γ. στον αέρα

δ. στο λίπος

 

 1. Για να απεικονίσετε τις αρτηρίες των καρωτίδων, που βρίσκονται σχετικά επιφανειακά με την καλύτερη δυνατή διακριτική ικανότητα θα χρησιμοποιούσατε δέσμη υπερήχων συχνότητας:

α. 1MHz

β. 3 MHz

γ. 10 MHz

δ. 500 MHz

 

 1. Ο ήχος αποτελεί:

α. εγκάρσιο κύμα

β. διαμήκες κύμα που διαδίδεται σε οποιοδήποτε μέσο

γ. σύνθετο κύμα

δ. διάμηκες κύμα που διαδίδεται σε αέρια

 

 1. Κατά την ανάκλαση του ήχου παραμένουν σταθερά:

α. η συχνότητά του

β. το πλάτος του ηχητικού κύματος και η συχνότητα του

γ. η ταχύτητα διάδοσης του ήχου

δ. το μήκος κύματος του ηχητικού κύματος

 

 1. Αν στο νερό το μήκος κύματος υπερηχητικού κύματος με συχνότητα 100 kΗz είναι 1.5 cm, το μήκος κύματος (σε mm) υπερηχητικού κύματος συχνότητας 15 MHz είναι:

α. 1.5 mm

β. 1 mm

γ. 0.15 mm

δ. 0.1 mm

 

 1. Η τεχνική της κλασματοποίησης χρησιμοποιείται στην ακτινοθεραπεία για να:

α. να αυξήσει την διάρκεια της θεραπείας

β. να προστατέψει τους υγιείς ιστούς δίνοντάς τους χρόνο να διορθώσουν τις ακτινοπροκλητές βλάβες

γ. να δώσει τον χρόνο στα καρκινικά κύτταρα να απορροφήσουν την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

δ. καταφέρει ο γραμμικός επιταχυντής να εκπέμψει την ιοντίζουσα ακτινοβολία που απαιτείται για την θανάτωση των κυττάρων

 

 1. Η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπευτική τεχνική που αποσκοπεί:

α. στην εναπόθεση φορτίου σε έναν καρκινικό όγκο με σκοπό να θανατωθεί

β. στην εναπόθεση ενέργειας ιοντίζουσας ακτινοβολίας στα κύτταρα του όγκου προκειμένου τα τελευταία να θανατωθούν

γ. στην προστασία των υγειών ιστών από την φαρμακευτική αγωγή που θα λάβει ο ασθενής

δ. όλα τα παραπάνω

 

 1. Η κατανομή δόσης βάθους των φωτονίων εξαρτάται από :

α. την ενέργεια των φωτονίων

β. την μάζα των φωτονίων

γ. το φορτίο των φωτονίων

δ. κανένα από τα παραπάνω

 

 1. Η μορφή της καμπύλης δόσης-επιβίωσης εξαρτάται από:

α. το είδος του ιστού από τον οποίο προέρχονται τα κύτταρα

β. το είδος και την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

γ. τον ρυθμό χορήγησης της ακτινοβολίας

δ. όλα τα παραπάνω

 

 1. To σήμα που μετράμε στη μαγνητική τομογραφία είναι:

α. η εγκάρσια μαγνήτιση Mxy

β. η διαμήκης μαγνήτιση Mz

γ. η συνισταμένη των Mxy και Μz

δ. η ολική μαγνήτιση Μ0

 

 1. Ο έντονος ακουστικός θόρυβος εντός της αίθουσας του μαγνητικού τομογράφου οφείλεται κυρίως:

α. στο ισχυρό στατικό μαγνητικό πεδίο

β. στα βαθμιδωτά μαγνητικά πεδία

γ. στα πεδία ραδιοσυχνοτήτητων

δ. στα επαγωγικά ρεύματα (eddy currents)

 

 1. Για να ληφθούν εικόνες βαρύτητας (στάθμισης) πυκνότητας πρωτονίων στην τεχνική spin echo κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) επιλέγουμε:

α. μικρό χρόνο επανάληψης ΤR και μικρό χρόνο αντήχησης ΤΕ

β. μικρό χρόνο επανάληψης ΤR και μεγάλο χρόνο αντήχησης ΤΕ

γ. μεγάλο χρόνο επανάληψης ΤR και μικρό χρόνο αντήχησης ΤΕ

δ. μεγάλο χρόνο επανάληψης ΤR και μεγάλο χρόνο αντήχησης ΤΕ

 

 1. Η επιλογή τομής κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) πραγματοποιείται με τη χρήση:

α. του ισχυρού στατικού μαγνητικού πεδίου

β. βαθμιδωτού μαγνητικού πεδίου

γ. των πεδίων ραδιοσυχνοτήτητων

δ. όλων των παραπάνω

 

 1. Επιλέξτε το σωστό:

Κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ)

α. Η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασία απώλειας φάσης, ενώ η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασία απώλειας ενέργειας

β. Η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασία απώλειας ενέργειας, ενώ η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασία απώλειας φάσης

γ. Η αποκατάσταση Τ1 και η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασίες απώλειας ενέργειας

δ. Η αποκατάσταση Τ2 και η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασίες απώλειας φάσης

 

 1. Στο ιστόγραμμα μίας ασπρόμαυρης εικόνας (graylevel):

α. ο άξονας x αντιστοιχεί στον δυνατό αριθμό αποχρώσεων που μπορούν να καταγραφούν και ο άξονας y αντιστοιχεί στο επίπεδο φωτεινότητας (για κάθε απόχρωση)

β. ο άξονας x αντιστοιχεί στον αριθμό των αποχρώσεων που υπάρχουν στην εικόνα και ο άξονας y αντιστοιχεί στον αριθμό των pixels (για κάθε απόχρωση)

γ. ο άξονας x αντιστοιχεί στον δυνατό αριθμό αποχρώσεων που μπορούν να καταγραφούν και ο άξονας y αντιστοιχεί στον αριθμό των pixels (για κάθε απόχρωση)

δ. ο άξονας x αντιστοιχεί στον αριθμό αποχρώσεων που υπάρχουν στην εικόνα και ο άξονας y αντιστοιχεί στο επίπεδο φωτεινότητας (για κάθε απόχρωση)

 

 1. Κατά την παραθυροποίηση (windowing) εικόνων αξονικής τομογραφίας: (α) μπορούμε να μεταβάλουμε το εύρος του παραθύρου των HUs που θέλουμε να δούμε με διαφορετικές αποχρώσεις, αλλά (β) δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τη θέση του παραθύρου.

α. (α) λάθος, (β) λάθος

β. (α) σωστό, (β) λάθος

γ. (α) λάθος, (β) σωστό

δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

 1. Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης διακρίνονται σε:

α. τεχνικές προβολής και τομογραφικές τεχνικές

β. τεχνικές ανάκλασης και τομογραφικές τεχνικές

γ. τεχνικές προβολής και σκέδασης

δ. τεχνικές προβολής, σκέδασης και τομογραφικές τεχνικές

 

 1. Η αποτελεσματικότητα ενός ADC χαρακτηρίζεται από:

α. την οξύτητα

β. τον ρυθμό δειγματοληψίας

γ. την αντίθεση

δ. όλα τα παραπάνω

 

 1. (α) Η διακριτική ικανότητα στο χώρο σχετίζεται με τον αριθμό των pixels ανά μονάδα επιφάνειας της εικόνας, και (β) η ικανότητα αντίθεσης αποτελεί ένα μέτρο διάκρισης μικρών διαφορών στη φωτεινότητα.

α. (α) λάθος, (β) λάθος

β. (α) σωστό, (β) λάθος

γ. (α) λάθος, (β) σωστό

δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

 1. Ο χρωματικός χώρος RGB είναι:

α. προσθετικός

β. αφαιρετικός

γ. πολλαπλασιαστικός

δ. συνδυαστικός (γραμμικός συνδυασμός)

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • 2 weeks later...
 • 4 months later...

Πτυχιακή 31/01/2022

4 θέματα ανάπτυξης που έπρεπε να απαντηθούν και τα 4. (2 ώρες) 

Στο περίπου οι εκφωνήσεις ήταν οι εξης:
1)Πυρήνας με πλεόνασμα νετρονίων τι διάσπαση κάνει και να γράψετε αυτού του είδους την διάσπαση για την μεταστοιχείωση του Tc99 σε Ro.

2) Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η CT και πως σχετίζεται με τον αριθμό CT?

3) Αρχές ακτινοπροστασίας και ποια δε βρίσκει εφαρμογή στους ασθενείς?

4) Ποια συχνότητα θα προτιμήσετε για την απεινόνηση των καρωτίδων 1 ή 10 MHz και γιατί?

Link to comment
Share on other sites

ΘΕΜΑΤΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 02/02/2016
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο

Α)Γνωρίζεις ότι Ε1=0 eV , Ε2=3 eV, Ε4=6 eV . Να βρεις τα μήκη κύματος του φάσματος απορρόφησης και εκπομπής. Δίνονται e=…. , h=…. ,c=…..  

Β) Διάσπαση β+ … έπρεπε να γράψουμε ότι στην διάσπαση β+ γίνεται εκπομπή ποζιτρονίων και να εξηγήσουμε . Ήθελε και την αντίδραση.

Γ) Αν γνωρίζεις ότι ο χρόνος ημιζωής του  Co ( T ½ )= …. Χρόνια

Να βρεις σε 5 χρόνια πόσο θα έχει απορροφηθεί?

 

ΘΕΜΑ 2ο

A) Διεγείρουμε έναν νευρώνα και το δυναμικό αλλάζει και πάει στο +20 mV . Εξηγείστε τι θα γίνει μετά/ τι θα ακολουθήσει.

Β) Τι κάνουν τα Κ+ στην αγωγιμότητα ?

Γ) Πώς η καρδιά ασταμάτητα δημιουργεί δυναμικό δράσης ?

 

ΘΕΜΑ 3ο
Περιγράψτε πώς ένα σύστημα ραδιοεπισημασμένου συμβάλλει στην διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου.

 

ΘΕΜΑ 4ο

Α) Περιγραφή του φαινομένου Compton και τι επίδραση έχει στην απεικόνιση.

Β) 3 Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας ( βασικά μέτρα για την Ακτινοπροστασία ( ΠΡΟΣΟΧΗ …ΌΧΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ )

Γ) Διαφορές / Σύγκριση της χαρακτηριστικής καμπύλης για το σύστημα πινακίδα-φίλμ και για έναν ψηφιακό ανιχνευτή.

 

ΘΕΜΑ 5ο

 Α) Τι είναι άνοδος της λυχνίας και τι φαινόμενα εμφανίζονται / γίνονται εκεί ?

Β) Τι είναι αντίθεση εικόνας και από τι εξαρτάται για την ( στην ) απεικόνιση ακτινών Χ .

Γ) Μειονέκτημα της ψηφιακής τομογραφίας.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, ELECTRA DIAM said:

ΘΕΜΑΤΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 02/02/2016
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Για να μην μπερδευετε τους φοιτητες Αθηνων, επικολληστε τα θεματα στο αντιστοιχο φορουμ της Ιατρικης Πατρων

http://www.greekmeds.gr/forum/forums/forum/106-ιατρική-σχολή-πάτρας/

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, iceman said:

 

Για να μην μπερδευετε τους φοιτητες Αθηνων, επικολληστε τα θεματα στο αντιστοιχο φορουμ της Ιατρικης Πατρων

http://www.greekmeds.gr/forum/forums/forum/106-ιατρική-σχολή-πάτρας/

Oκ κανένα πρόβλημα, απλά είδα ότι έχουμε ίδιο βιβλίο στη φυσική και γενικότερα παρόμοια ύλη 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 2 months later...
 • 6 months later...

Γνωρίζει κανείς ποιοι τύποι είναι ΣΟΣ και αν γενικά πέφτουν περίπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί; Συστήνεται το επιστημονικό κομπιουτεράκι για την εξέταση; (Πρωτοετής)

Link to comment
Share on other sites

Γνωρίζει κανείς ποιοι τύποι είναι ΣΟΣ και αν γενικά πέφτουν περίπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί; Συστήνεται το επιστημονικό κομπιουτεράκι για την εξέταση; (Πρωτοετής)

Link to comment
Share on other sites

Γνωρίζει κανείς ποιοι τύποι είναι ΣΟΣ και αν γενικά πέφτουν περίπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί; Συστήνεται το επιστημονικό κομπιουτεράκι για την εξέταση; (Πρωτοετής)

Link to comment
Share on other sites

Θέματα Ιατρικής Φυσικής 22/02/2023 Κανονικών 

 

Β ομάδα

Θέμα 1

Α. Ραδιενεργός διάσπαση του Να (Ζ=11, Α=22) σε Νέον (Ζ=10)

Β. Μπορεί το φάσμα ακτίνων Χ να είναι συνεχές και όχι σύνθετο; Υπό ποια συνθήκη.

Γ. Τι είναι στοχαστικά αποτελέσματα ιοντιζουσας ακτινοβολίας. Δώστε ένα παράδειγμα στοχαστικού αποτελέσματος. Ποια η σχέση της εναποτιθέμενης δόσης με την πιθανότητα εμφάνισής τους. Μπορείτε να απαντήσετε κάνοντας και ένα πρόχειρο σχήμα.

 

Θέμα 2

Α. Πώς ορίζεται η αντίθεση θέματος και πώς η αντίθεση εικόνας στην ακτινολογική εικόνα.

Β. Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται η αντίθεση θέματος και η αντίθεση εικόνας (ήθελε επιγραμματικά)

 

Θέμα 3

Α. Για ποιον λόγο στις τεχνικές απεικόνισης με υπερήχους γίνεται διάδοση κατά παλμούς; Εξηγήστε.

Β. Τι είναι τα βαθμιδωτά πεδία (gradients) και ποιος ο ρόλος τους στην ΑΜΣ;

 

Α ομάδα (ήμουν στην προηγούμενη, ας συμπληρώσει κάποιος συνάδελφος)

Στο θέμα 1 ρωτήθηκε μια ραδιενεργός διάσπαση, πού οφείλετε το διακριτό και πού το συνεχές φάσμα ακτίνων Χ και τα καθορισμένα αποτελέσματα.

Στο θέμα 2 ρωτήθηκαν χρόνοι υποδιπλασιασμου (πυρηνικη ιατρική) και είχε ένα απλό υπολογιστικό ερώτημα (Χρόνος υποδιπλασιασμου 6 ώρες. Σε 18 ώρες πόση θα είναι η ενεργοτητα; Δινόταν η αρχική ενεργοτητα)

Στο θέμα 3 ρωτήθηκε γιατί στην απεικονιστική στους υπερήχους επιλέγονται συχνότητες 1-50MHz και επιπλέον ρωτήθηκαν τα βαθμιδωτά πεδία στην ΑΜΣ.

Edited by Ηλίας Λύκος
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

τα παλια θεματα της φυσικης 1 ή της μισης φυσικης του νεου προγραμματος σπουδων με προτεινομενες απαντησεις, εκτος καποιων απο το κεφαλαιο της πυρηνικης ιατρικης και της PET, αν θελει καποιος μπορει να το ολοκληρωσει/ διορθωσει/ προσθεσει και τις υπολοιπες της νεας φυσικης και να το ξανανεβασει για να φτιαξουμε μια απαντημενη τραπεζα.

Τα θεματα της σημερινης πτυχιακης ηταν ολα απο εδω.

ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.docx

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 8/6/2023 at 3:47 ΜΜ, Lekour said:

τα παλια θεματα της φυσικης 1 ή της μισης φυσικης του νεου προγραμματος σπουδων με προτεινομενες απαντησεις, εκτος καποιων απο το κεφαλαιο της πυρηνικης ιατρικης και της PET, αν θελει καποιος μπορει να το ολοκληρωσει/ διορθωσει/ προσθεσει και τις υπολοιπες της νεας φυσικης και να το ξανανεβασει για να φτιαξουμε μια απαντημενη τραπεζα.

Τα θεματα της σημερινης πτυχιακης ηταν ολα απο εδω.

ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.docxUnavailable

Θα μπορούσες να ανεβάσεις ξανά το αρχείο; Δεν μου το ανοίγει

Link to comment
Share on other sites

12 ώρες πριν, Lekour said:

Πολύ καλή πρωτοβουλία!  Ωστόσο-δεν ξέρω αν αντιμετωπίζουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλημα- το αρχείο (τόσο το word όσο και το pdf)  έχει σημανθεί ως μη διαθέσιμο και δεν μπορεί να ανοίξει. 

Link to comment
Share on other sites

 

2 λεπτά πριν, FutureDoctor1 said:

Πολύ καλή πρωτοβουλία!  Ωστόσο-δεν ξέρω αν αντιμετωπίζουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλημα- το αρχείο (τόσο το word όσο και το pdf)  έχει σημανθεί ως μη διαθέσιμο και δεν μπορεί να ανοίξει. 

Και εγώ το ίδιο θέμα έχω

Edited by Δήμητρα Κ.
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.