Jump to content

Φυσική Ι


KonstantinosMD

Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

 

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Σύγγραμα : Ιατρική Φυσική- Χ.Προυκάκης Α’ και Β’ τόμος

Παλαιότερα θέματα και SOS

Α’ τόμος

ΚΕΦ.1 1.6.Μετρήσεις και σφάλματα μετρήσεων .

ΚΕΦ.2 2.5.Φορτίο ηλεκτρονίου .

ΚΕΦ.3 3.2.Φυσική ραδιενέργεια-Ραδιενεργές οικογένειες ,3.3.Τεχνητή ραδιενέργεια-μηχανισμοί παραγωγής ραδιονουκλιδίων ,3.5.Διάσπαση των ραδιονουκλιδίων-Ποσοτική θεώρηση ,3.6.Μηχανισμοί ραδιενεργών διασπάσεων ,3.7.Συστήματα ραδιενεργού ισορροπίας ,3.9.Προμήθεια ραδιονουκλιδίων

ΚΕΦ.4 4.5.Μελέτη του φάσματός ακτινοβολίας Χ ,4.6.Σωλήνες Crookes και Coolidge ,4.7.Συσκευή van de Graaff και βητατρόνιο .

ΚΕΦ.5 5.1.Είδη ιονίζουσας ακτινοβολίας 5.2.4.Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας γ και Χ με την ύλη ,5.6.Απορρόφηση ιονίζουσας ακτινοβολίας .

ΚΕΦ.6 6.1.Έννοιες, ορισμοί και μονάδες δοσιμετρίας ,6.2.Όργανα δοσιμετρίας(μετρητές και ανιχνευτές ιοντισμών με αέριο-ανιχνευτές Geiger-δοσόμετρα φωταύγειας) .

ΚΕΦ.7 7.5.Αποτελέσματα ακτινοβόλησης των θηλαστικών και του ανθρώπου(7.5.1.-7.5.2.) ,7.6.Τροποποίηση των βιολογικών επιδράσεων της ακτινοβολίας ,7.7.2.Δόση ανοχής-μέγιστη επιτρεπόμενη δόση-όριο δόσης ,

ΚΕΦ.8 8.2.Φωτογραφικές και γεωμετρικές αρχές ,8.4.Παράγοντες απ’τους οποίους εξαρτάται η δόση ακτινοβόλησης(σελ.192)

ΚΕΦ.9 ΟΛΟ

ΚΕΦ.10 10.1.Κατανομή της δόσεως ακτινοβολίας μετά εξωτερική ακτινοβόληση.

Β’ Τόμος

ΚΕΦ.8 8.5.Πρόσπτωση κυμάτων σε εμπόδια ,8.6.Σύνθεση κυμάτων

ΚΕΦ.9 9.2.2.Διάκριση και χαρακτηριστικά των ήχων ,9.2.4.Κυματικά φαινόμενα των ήχων ,9.2.5.Ένταση ήχων ,9.3.Φυσικές αρχές ακοής

ΚΕΦ.10 10.1.Εισαγωγή ,10.2.1.Διακριτική ικανότητα υπερηχοτομογραφημάτων ,10.2.2.Συνεχείς υπέρηχοι ,10.3.Βιολογικές επιδράσεις υπέρηχων ,10.4.Θεραπευτικές εφαρμογές υπέρηχων

Για το νέο βιβλίο δε γνωρίζω πολλά πράγματα καθότι εκτοετής.Κάποιος από μικρότερα έτη,ας συμπληρώσει το κενό που υπάρχει σχετικά με αυτό το βιβλίο.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 5 weeks later...

2/4/2004 ~ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Θέμα 1ο

Δημιουργία ακτινοβολίας πεδήσεως (Bremmstrahlung)

Θέμα 2ο

α) Ορισμός "Έκθεσης", μονάδες στο S.I.

β) Ορισμός "Δόσης Ακτινοβολίας", μονάδες στο S.I.

γ) Πρόβλημα: Ποια είναι η πυκνότητα αμαύρωσης στη φωτογραφική πλάκα αν εξέρχεται το 1/100 της αρχικής ακτίνας;

δ) Πρόβλημα: Έχουμε δείγμα 1mCi, χρόνος υποδιπλασιασμού γνωστός (Τ=1,05 μέρες), πόσοι είναι οι ραδιενεργοί πυρήνες; 1Ci=3,7 X (10 είς την 10) διασπάσεις/sec

Θέμα 3ο

Θεραπευτικές εφαρμογές υπερήχων

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

18/5/2004 Πτυχίο

1. βασική αρχή λειτουργίας μετρητή Γκάιγκερ

2. περιγραφή λειτουργίας στηθοσκοπίου

3. Περιγραφή λειτουργίας φωτοπολλαπλασιαστή.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Ιούνιος 2002:
1)συντελεστής ευθύγραμμης εξασθένησης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας
2) πώς παράγεται ο σπινθηρισμός στον κρύσταλλο της γ-κάμερας
3)τι γνωρίζετε για το χαρακτηριστικό φάσμα ακτινοβολίας x

από το μέλος indy

-------------------

πτυχιακή Ιούνιος 2003
1.δερμοφωτοευαισθησία
2.επιδράσεις ακτινοβολίας και ζώσας ύλης
3.ακουστικές συναρτήσεις

απο το μέλος eleftheria

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου (16-9-2004)

1.Βιολογικός και ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού

2.Παράγοντες που επηρεάζουν(και ποια η σημασία τους)το σαφή προσδιορισμό των ορίων των μορφωμάτων σε μία ακτινογραφία

3.Επίδραση των ηθμών στα φάσμα των ακτίνων Χ

(από μέλος Evaki)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

χειμερινή εξεταστική 2001

1. Τι γνωρίζετε για τους ηθμούς (τα φίλτρα);

2. Ποια φαινόμενα συμβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας

Χ και της γ με την ύλη (π.χ. στη γ camera);

3. Τι γνωρίζετε για το τρίπτυχο της ακτινοπροστασίας (χρόνος, απόσταση και θωράκιση);

Σεπτέμβριος 2001

1. Ποιοι οι μηχανισμοί παραγωγής ραδιονουκλιδίων; Δώστε

παραδείγματα και αντιδράσεις.

2. Τι γνωρίζετε για τους σωλήνες του Coolidge; Ποιες οι αρχές

λειτουργίας τους; (Αναφορά και στο φαινόμενο Edison).

3. Ποιες είναι οι διαγνωστικές εφαρμογές των υπερήχων κατά παλμούς;

χειμερινή εξεταστική 2002

1. Συνεχές φάσμα ακτινών Χ.

2. Αναφέρετε 6 είδη δοσιμέτρων.

3. Διακριτική ικανότητα των υπερηχοτομογραφημάτων.

Σεπτέμβριος 2002

1. P.E.T. (εκπομπή ποζιτρονίων).

2. Δίδυμη γένεση.

3. Υπέρηχοι (εξασθένιση, ανάκλαση, διάθλαση).

28/03/2003

1.Ποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη σαφή απεικόνιση των

μορφωμάτων σε μια ακτινογραφία (Αναφορά των – Περιληπτική ανάπτυξη)

2.Τι γνωρίζεται για τις βασικές μονάδες του S.I. ;

3.Τι γνωρίζετε για την εκπομπή ποζιτρονίων και τη σύλληψη ηλεκτρονίων

απο www.pasp-med.gr

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Πτυχιακή Φυσικής 25/4/2005

1)Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

2)Ποιο το αποτέλεσμα της κατάτμησης δόσης στις βιολογικές επιδράσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας (κάπως έτσι)

3)Λειτουργία του μέσου ωτός.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Πτυχιακή 12/09/2005

1. Ορισμοί και τύπος που συνδέει Χρόνους ημίσειας ζωής (φυσικό, βιολογικό, ενεργό).

2. Περιγραφή των μερών που αποτελούν ένα όργανο μέτρησης της πυρηνικής ιατρικής (εννοούσε την γ-κάμερα)

3. Περιγραφή λειτουργίας / ρόλου μέσου ωτός

Γενικά η έδρα έδειξε πολύ καλή προαίρεση. Η επιτήρηση ήταν χαλαρή, τα θέματα ακομπλεξάριστα και μας είπαν πως το 3,5 το κάνουν 5.

Link to comment
Share on other sites

Θέματα 16/9/05

1) Πάχος Ημιεξασθενήσεως

2α) Από τι εξαρτάται η ευαισθησία των ώτων

2β) Ακουστότητα, ορισμός και μοναδα μέτρησης

2γ) Ποιός ονομάζεται κωφός και ποιός βαρήκοος

3) Χημικά δοσίμετρα

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 20/2/2006

1) Φυσικός,βιολογικός κι ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού ενός ραδιοισοτόπου.

2) Βιολογικές επιδράσεις υπερήχων.

3) Τι είναι οι ακτίνες Χ και σε ποια ιατρικά όργανα χρησιμοποιούνται.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Κανονική Εξεταστική 9/3/2006

Ομάδα Α

Θέμα 1ο

Α.Πώς παράγεται το γλωττιδικό ηχητικό κύμα κατά την ομιλία?

Β.Τι γνωρίζετε για την ανάκλαση των υπερήχων και πως ορίζεται ο συντελεστής ανάκλασης?

Θέμα 2ο

Α.Περιγράψτε τον μηχανισμό με τον οποίο ορισμένοι ραδιενεργοί πυρήνες εκπέμπουν ποζιτρόνια.

Β.Ποιές είναι οι φυσικές πηγές ραδιενέργειας του περιβάλλοντος?(απλή ανφορά και όχι ανάπτυξη)

Θέμα 3ο

Α.Γιατί κατα την απλή ακτινογραφία προτιμούμε την κατάσταση "φωτοηλεκτρικού φαινομένου"?

Β.Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η κατανομή της δόσης σε έναν άκτινοβολούμενο από εξωτερική πηγή ασθενή και πώς ορίζεται ο % συντελεστής βάθους?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

πτυχιακή 20/7/06

θέμα 1ο: φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και σκέδαση Compton (συνοπτικά)

θέμα 2ο: θεραπευτικές εφαρμογές των υπερήχων

θέμα 3ο: χαρακτηριστικό φάσμα της ακτινοβολίας Χ

από το μέλος kyriakos

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Πτυχιακή 21/12/05

1. Στηθοσκόπιο: περιγραφή και λειτουργία

2. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

3. Μηχανισμοί παραγωγής ραδιονουκλιδίων

Πτυχιακή 18/09/06

1. Επίδραση των ηθμών στο φάσμα των ακτίνων Χ

2. Ορισμός ενεργού χρόνου υποδιπλασιασμού ραδιονουκλιδίου και ποια η σχέση του με τον φυσικό και τον βιολογικό χρόνο υποδιπλασιασμού

3. Περιγραφή λειτουργίας φωτοπολλαπλασιαστή

Edited by furious99
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

30/10/06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Ήταν 2 οι ομάδε

Τα θέματα στη δική μου ήταν 4, τα εξής:

1)Βιολογικές επιδράσεις των υπερήχων

2)Αλληλεπιδράσεις φωτονίων με την ύλη (μας εξήγησαν ότι ήθελαν μόνο τα 4 κύρια: Απλός σκεδασμός, Σκεδασμός Compton, Φωτοηλεκτρικο φαινόμενο, Δίδυμη Γένεση)

3)Τι γνωρίζετε για τη σχετική βιολογική δραστικότητα.

4)Ποιο ρόλο παίζουν οι ηθμοί στο φάσμα των Ακτίνων Χ.

Αυτάαααααααα....... Για μια ακόμη φορα το εργαστήριο της φυσικής απέδειξε πως εξετάζει και πράγματα που ουδεμία σχέση με ιατρική έχουν. Ωστόσο, εμφανίζεται μια επαναληψιμότητα στις ερωτήσεις που δεν έχω συναντήσει σε άλλο μάθημα. Αν μάθει κανεις να απαντά σε 20-30 ερωτήσεις έχει πάρει ένα 6-7 για πλάκα... Ε, που και που βάζουν και κανα πιο κουλό... Απότι έμαθα η άλλη ομάδα είχε ένα θέμα από Cameron άλλα οι υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν πιο "περίεργες"...

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Θέματα της Πτυχιακής Εξέτασης στις 18/05 :

1. Βασικές Αρχές Λειτουργίας Φωτοπολλαπλασιαστή.

2. Να αναφερθούν, επιγραμματικά, οι παράγοντες που καθορίζουν τις διάφορες βιολογικές επιδράσεις της Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας.

3. Θεραπευτικές εφαρμογές των Ηπερήχων.

4. Να δωθούν οι ορισμοί των εννοιών :

Ενεργός Ραδιενέργεια, Ραδιενεργός Καθαρότητα Ραδιενεργών Πυρήνων και μια ακόμη έννοια…

Επιλέγουμε, πάντα, τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα θέματα.

Καλή μας επιτυχία !

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Θέματα πτυχιακής εξέτασης στη ΦΥΣΙΚΗ Ι

1.α) Τι είναι το έλλειμμα μάζας;

β) Πότε συμβαίνει πυρηνική σχάση;

γ) Πότε συμβαίνει πυρηνική σύντηξη;

2. Αναλύσατε συνοπτικά το φάσμα των ακτίνων Χ.

3. Δώσατε τους ορισμούς και τις μονάδες:

-της ραδιενέργειας

-της σταθεράς διάσπασης

-της ειδικής ραδιενέργειας

-του ευθύγραμμου συντελεστή εξασθένησης

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

1)οδηγιες-μετρα(δε θυμαμαι ακριβη διατυπωση) ακτινοπροστασιας για τις ιονιζουσες ακτινοβολιες
2)φυσικος,βιολογικος,ενεργος χρονος υποδιπλασιασμου και ποια η μεταξυ τους σχεση?
3)ερμηνευστε τη διαφορετικη εξασθενηση φωτονιων μεγαλης και μικρης ενεργειας απο τα οστα.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Α ΟΜΑΔΑ

1)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑΣ?

2)Α.ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ

Β.ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ

3)ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ Bohr ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ,ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Θέματα πτυχιακής εξέτασης στη ΦΥΣΙΚΗ Ι 26.03.2008

1.Τι γνωρίζετε για το φάσμα της ακτινοβολίας Χ;

2.Φυσικός, βιολογικός και ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού ραδιοισοτόπου: Πώς ορίζονται και πώς συνδέονται μεταξύ τους;

3.α) Τι είναι αμαύρωση ακτινογραφικού φίλμ;

β) Ποιά η χρησιμότητα των ενισχυτικών πινακίδων;

Edited by Amathes Helio
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

...Nα παραθέσω τα θέματα της ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ (9-9-08)...

Θα ήθελα όμως να ακούσω και σχόλια...

Α ΟΜΑΔΑ

1.αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων - ηλεκτρονίων

2.παράγοντες για τη ρύθμιση της δόσης στην ακτινοδιαγνωστική

3.περιγραφή φαινομένων που συμβαίνουν σε κρύσταλλο ΝαΙ(Τl) ανιχνευτή σπινθηρισμών όταν αλληλεπιδράσει με φωτόνιο Χ ή γ ώστε να παραχθεί φωτεινό σήμα

Β ΟΜΑΔΑ (διορθώστε με αν κάτι είναι λάθος)

1.αλληλεπιδράσεις νετρονίων- πυρήνων

2.ανιχνευτές Geiger-Mueller

3.σπινθηρογράφοι ποζιτρονίων

αυτά...και ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ !

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

H ύλη για φέτος είναι η ίδια ακριβώς με πέρυσι,

Προυκάκης 1 -- όλο εκτός κεφ. 1
Προυκάκης 2 -- μόνο κεφ. 1
Cameron -- μόνο κεφ. 1

Μόλις κοίταξα στα γρήγορα τα παλιότερα θέματα κι απ΄ότι είδα,στις κανονικές και επαναληπτικές δεν τους πιάνεις,
ό,τι θέλουν βάζουν ενώ σε πτυχιακές είναι κάπως πιο επαναλαμβανόμενα τα θέματα.


Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

πτυχιακή 19/2/09 (δεν τα ξερω με ακριβεια...)---Όποιος εδωσε,ας τα γραψει σωστά και θα σβησω αυτό το ποστ μετά

1.ενεργός χρόνος υποδιπλασιαμού

2.διδυμη γένεση ++++....(και κατι αλλο,δεν θυμάμαι)

3.πάχος ημιεξασθένησης

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.