Jump to content

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα


bromptonista

Recommended Posts

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

ΑΠΕ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 200/34/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, όπως προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου για την Απασχόληση επίτροπου Βλαντιμίρ Σπίντλα σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στην ερώτησή του, ο κ. Παπαδημούλης ανέφερε ότι στην Ελλάδα οι εργασιακές σχέσεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού δεν έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ και τόνιζε ότι «παρ' όλο που στις αρχές κάθε έτους εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις νοσηλευτικές υπηρεσίες της χώρας, δεν αναφέρονται στη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, την ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση κ.ά».

Στην απάντησή του ο Τσέχος επίτροπος αναφέρει ότι όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 2000/34/ΕΚ «η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία παράβασης εναντίον της Ελλάδας για τη μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας στην προβλεπόμενη ημερομηνία, δηλαδή την 1η Αυγούστου 2003 για όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες, εκτός από τους ασκούμενους ιατρούς (1 Αυγούστου 2004). Μετά την αποστολή στην Ελλάδα της προειδοποιητικής επιστολής και της αιτιολογημένης γνώμης που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 14 Δεκεμβρίου 2004, να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Όσον αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, ο επίτροπος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν παραπέμπει την Ελλάδα γιατί η Κομισιόν έχει εισηγηθεί την τροποποίηση αυτής της Οδηγίας: «Στις 22 Σεπτεμβρίου 2004 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993 κυρίως όσον αφορά τις συνέπειες της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις SIMAP, Jaeger και Pfeiffer. Η Επιτροπή προσπαθεί συνεπώς να εξετάσει τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά αυτών των πτυχών στο πλαίσιο της εξέλιξης της εν λόγω πρότασης».

Προειδοποιητική επιστολή για την Οδηγία περί «απόσπασης των εργαζομένων»

Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή της να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα (και την Ολλανδία), για τη μη συμμόρφωσή τους με την ευρωπαϊκή οδηγία περί απόσπασης των εργαζομένων (1996), σύμφωνα με την οποία όλοι οι αποσπασμένοι εργατουπάλληλοι εντός της ΕΕ υπόκεινται στο εργασιακό καθεστώς της χώρας εκείνης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα καλείται να τροποποιήσει τη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, οι εξω-κοινοτικοί εργαζόμενοι μιας κοινοτικής εταιρείας που αποσπώνται για προσωρινή εργασία στη χώρα μας, πρέπει να έχουν άδεια εργασίας.

Η απαίτηση άδειας εργασίας, στην περίπτωση αυτή, έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό της Συνθήκης περί ελεύθερης διακίνησης των υπηρεσιών (άρθρο 49) και η Επιτροπή προειδοποιεί για παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν εντός δύο μηνών δεν σταλεί από ελληνικής πλευράς ικανοποιητική απάντηση.

Συγκεκριμένα, η προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής αφορά στους μη κοινοτικούς εργαζόμενους που ως μόνιμοι υπάλληλοι μιας ευρωπαϊκής εταιρείας, έχουν το δικαίωμα παραμονής και εργασίας σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και αποσπώνται προσωρινά προκειμένου να προσφέρουν συγκεκριμένη εργασία σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οδηγία περί απόσπασης των εργαζομένων έχει σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπληρώνοντας ότι η αγορά εργασίας στα κράτη-μέλη είναι προσβάσιμη και για τους εργαζόμενους που προέρχονται εκτός της ΕΕ.

news.in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ

Link to comment
Share on other sites

Μα γιατί να μπουν εξετάσεις?

Τώρα θα έχουμε ελλείψεις ιατρικού προσωπικού και ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει πως όσοι φοράνε άσπρη μπλούζα πάνε για ειδικότητα.

Χασάπηδες, Κομμωτές, Οικότροφοι, Νοσηλευτές.

Συναδελφική αλληλεγγύη...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Να δω να εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ρεπό μετά από κάθε εφημερία κι ας πεθάνω........

Ένα άδειο Λαϊκό......

Θα κάνω τρελά γέλια.

Και inliner όχι μόνο ειδικευομένων αλλά και επιμελητών θέσεις και νοσηλευτών και παρασκευαστών και του κουτρούλη ο γάμος.Ευρωπαϊκά πράγματα.........

Link to comment
Share on other sites

Να δω να εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ρεπό μετά από κάθε εφημερία κι ας πεθάνω........

Ένα άδειο Λαϊκό......

Θα κάνω τρελά γέλια.

Και inliner όχι μόνο ειδικευομένων αλλά και επιμελητών θέσεις και νοσηλευτών και παρασκευαστών και του κουτρούλη ο γάμος.Ευρωπαϊκά πράγματα.........

Υπάρχουν γιατροί που προσέφυγαν και δικαστικά για το θέμα αυτό.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Προεδρικό Διάταγμα 76/2005: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 88/1999 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/104/ΕΚ (ΦΕΚ 94Α) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 5

(άρθρο 1 παράγραφος 6 της Οδηγίας)

Ασκούµενοι γιατροί

Μετά την υποπαράγραφο 2.3 του άρθρου 14 του π.δ. 88/1999 προστίθεται

νέα

υποπαράγραφος ως ακολούθως:

«2.4. από το άρθρο 6 για την περίπτωση των ασκούµενων (ειδικευόµενων)

γιατρών:

α) Από την 1η Αυγούστου 2004 και για µία µεταßατική περίοδο πέντε ετών,

ο

χρόνος εßδοµαδιαίας εργασίας των ειδικευόµενων γιατρών, ανά περίοδο όχι

µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών, δεν µπορεί να υπερßαίνει τις πενήντα οκτώ

(58)

ώρες κατά µέσο όρο, κατά τα τρία πρώτα έτη (από 1.8.2004 µέχρι

31.7.2007) και

τις πενήντα έξι (56) ώρες κατά τα επόµενα δύο έτη (από 1.8.2007 µέχρι

31.7.2009), συµπεριλαµßανοµένων των υπερωριών.

ß) Από την 1η Αυγούστου 2009 και µέχρι 31 Ιουλίου 2012 ο χρόνος

εßδοµαδιαίας

εργασίας των ειδικευοµένων γιατρών, ανά περίοδο έξι (6) µηνών, δεν

µπορεί να

υπερßαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες κατά µέσο όρο, µε την επιφύλαξη της

τήρησης της προßλεπόµενης από την Οδηγία σχετικής διαδικασίας».

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.