Jump to content

Εισαγωγή - Εγγραφή Νεοεισαχθέντων


Recommended Posts

  • 2 weeks later...

Οι πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται να εγγραφούν στην υπηρεσία my-studies μέσω της ιστοσελίδας :

 http://webadm.uoa.gr

ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου εγγράφου (Υπηρεσίας Γραμματείας μέσω WEB).

 

Link to comment
Share on other sites

Στους πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2015), χορηγούνται λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να ενημερώνονται από τη Γραμματεία και τη Διοίκηση της Σχολής για διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με σχετικές ανακοινώσεις.

Διευκρινήσεις για την δημιουργία και ενεργοποίηση του λογαριασμού (παράδειγμα)

Αριθμός μητρώου φοιτητή : 1450201500001 

Όπου 1450 είναι ο κωδικός της σχολής ‘’Ιατρική Σχολή’’ 2015 το έτος εισαγωγής και τα τελευταία 5 ψηφία ο μοναδικός 5ψήφιος για κάθε φοιτητή

Το όνομα χρήστη (username) για το email κάθε φοιτητή θα είναι το εξής :

Όνομα χρήστη : med1500001@gmail.com (Το όνομα χρήστη προκύπτει από το πρόθεμα med τα δυο τελευταία ψηφία του έτους εγγραφής και τον 5ψήφιο κωδικό που σας έδωσε η σχολή)

Κωδικός : medical2015

Το email θα δημιουργηθεί από τη Σχολή και θα δοθεί μετά την εγγραφή.

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αλλάξετε το κωδικό (password) εισόδου με αυτό της αρεσκείας σας

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr,εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Link to comment
Share on other sites

Ανακοίνωση 

Τη ∆ευτέρα 19 Σεπτεµβρίου 2016, θα ανακοινωθεί από τη Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η διαδικασία ταυτοπροσωπίας των ηλεκτρονικά εγγεγραµµένων επιτυχόντων της 
Σχολής µας.  

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Δελτίο Φοιτητή Πιστοποίση 

Κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους στην ΕΛΣΤΑΤ, για την ηλεκτρονική φόρμα του Στατιστικού Δελτίου για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωσή του και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Δελτίο Φοιτητή - Πιστοποίηση

Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.