Jump to content

Μεταπτυχιακό "Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας"


Recommended Posts

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας

2014 - 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου διάρκειας (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (M.Sc.)» «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας». Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με τη Δρ. Χριστίνα Δαρβίρη Καθηγήτρια ΑΕΙ Επισκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Η έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ορίζεται τον Οκτώβριο του 2014. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 35 κατ’ ανώτατο όριο.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME, Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Επισκεπτών−τριών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Η εγγραφή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων η οποία ανέρχεται συνολικά σε 8.000 € και στην οποία περιλαμβάνεται προεγγραφή ύψους 500 €.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ιδιοχείρως, από 15.07.14 έως 05.09.14 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σωρανού Εφεσίου 4, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (στρογγυλό κτίριο) (Τηλ. 210-6597644) (ημέρες Δευτέρα - Πέμπτη και ώρα 12:00-15:30), φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Αίτηση που προμηθεύεται ο υποψήφιος από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ή κατεβάζει από την ιστοσελίδα http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=133 .
 • Αντίγραφο πτυχίου (Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Κατάθεση αντιγράφου προηγούμενης πτυχιακής εργασίας.
 • Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο υποψήφιος.
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που δίδει την συστατική επιστολή.
 • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας. Τα αποδεκτά τεστ και πτυχία περιλαμβάνουν: Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας. Τα αποδεκτά τεστ και πτυχία περιλαμβάνουν: First Certificate in English (Lower) και άνω, εξέταση TOEFL του τελευταίου εξαμήνου (με συνολικό βαθμό τουλάχιστον 250 και 5.0 για την έκθεση, εάν πρόκειται για τεστ στο κομπιούτερ, ενώ για γραπτό τεστ το σκορ πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 και 5.0 για την έκθεση), IELTS (με συνολικό βαθμό τουλάχιστον 7.0 και 7.0 για την έκθεση). Για τους μη έχοντες επίσημο τίτλο η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια σχετικής γραπτής εξέτασης, ενώ άριστη γνώση αποδεικνύεται και με πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 • Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α).
 • Πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ ( ΕCDL η άλλο αντίστοιχο πτυχίο ή και προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών).
 • Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις στις οποίες θα κληθούν οι πρώτοι 50 υποψήφιοι, και οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Αθήνα 15.07.2014

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δρ. Γεώργιος Χρούσος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

σε συνεργασία με την Δρ. Χριστίνα Δαρβίρη Καθηγήτρια ΑΕΙ Επισκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 1 month later...
 • 7 months later...
 • 2 months later...
 • 10 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.