Jump to content

Δ' Χειρουργική Κλινική, Αττικό (Καθ. κ. Αρκαδόπουλος)


bromptonista

Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Ο Πέρρος φημίζεται για τα εξής:

- εύκολος στην Ι, δυσκολότερος στη ΙΙ

- πολλές φορές βάζει τα ίδια ακριβώς θέματα]

- τα θέματα είναι πολλαπλής, σύντομης ανάπτυξης και συμπλήρωση κενών

Παραθέτω από μνήμης θέματα της ΙΙ που έχουν μπει τουλάχιστον 3 φορές. Όσα δεν θυμάμαι βάζω «?»

1. Στάδια ανάπτυξης μαστού (3 στάδια)

2. Ηπατική εγκεφαλοπάθεια προκαλείται από: α. Τελικο-τελική β. Πλάγιο-τελική γ.? δ.?

3. Υποκαλιαιμία προκαλείται από: α. Conn (Σ) β. Cushing γ.? δ.?

4. Ποια καρκινώματα αναπτύσσονται στο μυελό των επινεφριδίων; α. φαιοχρωμοκύττωμα β. αδενοCa γ.? δ.?

5. Θερμίδες ανά gr λίπους / πρωτεΐνης / υδατανθράκων

6. Πνευμοθώρακας υπό τάση - Συμπτώματα (Ανάπτυξης)

7. Οξεία εμβολή αρτηρίας κάτω άκρων: Συμπτώματα / Αντιμετώπιση (Ανάπτυξης)

8. Φαρμακευτική αγωγή υπερθυρεοειδισμού.

9. Σύνδρομο υποκλοπής συμβαίνει στην: α. Ανώνυμο β. Δεξιά καρωτίδα γ. Σπονδυλική δ. αριστερή καρωτίδα

10. Επώδυνη κυάνωση παρατηρείται σε: α. Απόφραξη αναστομώσεων με ΕΤΒ φλέβες κάτω άκρων β. Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα γ. ? σαφηνούς δ.?

11. Φλεβικό δίκτυο ποδιού (Ανάπτυξης)

12. Αίτια πρωτοπαθών κιρσών: α. αθηρωμάτωση β. βαλβιδική ανεπάρκεια γ. (α και β) δ. κανένα από τα παραπάνω

13. Αιμάτωση θυρεοειδούς: Κλάδοι, Έκφυση (Ανάπτυξης).

14. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη συμπτωματολογία τοξικής υπερθυρεοειδίτιδας: α. θυρεοτοξίκωση (Σ) β. ψυχρό σπινθηρογράφημα γ. συμπτωματολογία υπερθυρεοειδισμού δ.?

15. Υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί: α. Υπερασβεστιαιμία – Υπερασβεστιουρία β. Υπερασβεστιαιμία – Υποφωσφατιναιμία γ. Υπερασβεστιαιμία - Υποασβεστιουρία δ.?

16. Φαρμακευτική αγωγή υπερθυρεοειδισμού (Ανάπτυξης).

17. Πλήρης ονομασία θυροξίνης.

18. Κίρρωση - δευτεροπαθής σπληνομεγαλία, επιπτώσεις στο αίμα (2)

19. 3 κύριοι καρδιαγγειακοί χαρακτήρες – επεξήγηση.

20. Σταδιοποίηση διαλείπουσας χωλότητας κατά Child (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).

21. Επιπλοκές ολικής παρεντερικής διατροφής (Ανάπτυξης)

22. Όψιμο λεμφοίδημα: α. < 20 ετών β. > 30 ετών γ. συχνότερο στους άνδρες δ.?

23. Που εκβάλει ο θωρακικός πόρος: α. Συμβολή άνω κοίλης – υποκλειδίου β. ? γ. ? δ. ?

24. Από ποιες φλέβες σχηματίζεται η πυλαία φλέβα; α. κάτω κοίλη – σπληνική β. άνω κοίλη – σπληνική γ.? δ.?

25. Πόσο % στένωση αρτηρίας προκαλεί φύσημα: α. 4-0-80% β.? γ.? δ.?

26. Τι είναι η «κεφαλή της μεδούσης» α. Διάταση περιομφαλικών φλεβών β. ? γ.? δ.?

27. Δοκιμασία Perthes: α. ανεπάρκεια ΕΤΒ φλεβικού συστήματος β.? γ.? δ.?

28. Τιμές σε αναπνευστική οξέωση: PO2=, PCO2=, PH=

29. Τι προκαλεί η υπερνατριαιμία; α. Αύξηση πυκνότητας εξωκυττάριου υγρού β. Αφυδάτωση κυττάρων γ.? δ.?

30. Καρκινικοί δείκτες θυρεοειδούς: θηλώδους Ca, μυελώδους Ca

31. Τα παραθυλακιώδη κύτταρα του θυρεοειδούς μεταλλάσσονται σε α. θηλώδες Ca β. θυλακιώδες Ca γ. μυελώδες Ca

32. Άμεση αντιμετώπιση ρήξης κιρσών οισοφάγου (Ανάπτυξης).

33. Τι είναι το Τ4 σε Ca στήθους;

34. Διάταση σφαγίτιδων, μετατόπιση τραχείας προκαλείται από α. πνευμοθώρακας υπό πίεση β.? γ.? δ.?

35. Έγκαυμα ενός κάτω άκρου ισοδυναμεί με ποσοστό: α. 18% β.? γ.? δ.?

36. Σε απόφραξη δεξιάς λαγόνιας που τοποθετείται το πλέγμα; α. κάτω από τις νεφρικές β. πάνω από τις νεφρικές γ. στη δεξιά λαγόνιο δ.?

37. 88 ετών, λιποθυμικό επεισόδιο προ διημέρου, πόνο στον όσφυ (δεξιά). α. υπερουριχαιμία β. ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής γ. οστεοπόρωση δ. μετάσταση Ca προστάτη.

38. Μια 25 ετών και μια 65 αναπτύσσουν Ca θυρεοειδούς. Ποία έχει καλύτερη πρόγνωση;

39. Ποιο gram (–) βακτήριο μπορεί να προκαλέσει σηψαιμία – βακτηριαιμία;

40. Αντιμετώπιση εσωτερικής κάκωσης κοιλιακής χώρας μετά τη λήψη ιστορικού (Ανάπτυξης).

41. Αντιστοιχία αδένος – νεύρωσής του:

Παρωτίδα Προσωπικό

Υπογνάθιος Παλίνδρομο λαρυγγικό

Θυρεοειδής Υπογνάθιο

42. Όγκοι περιλυθικοί, μετά το Westphal είναι λιγότερο επικίνδυνος α. Φύματος Vater β. Χοληφόρου γ.? δ.?

43. Το ινοαδένωμα (καλοήθης) μαστού αναπτύσσεται από α. ολόκληρα λοβία β. μονήρη κύτταρα γ.? δ.?

44. Η κακοήθεια ενός μελανώματος εξαρτάται από α. τη θέση β. το βάθος γ. (α+β) δ.? ε.?

45. Chovstek & Troussau. Τι σημαίνουν α. υπερασβεστιαιμία β.υποασβεστιαιμία γ.? δ.?

46. Χορήγηση DOPA: α. μικρές δόσεις -> αυξημένη διούρηση β. μεγάλες δόσεις -> αυξημένη διούρηση γ. μειωμένη διούρηση δ.?

47. Συστατικά φυσιολογικού ορού (Ανάπτυξης).

48. Μετά από ισχαιμία εγκεφάλου σταδίου ΙΙΙ έχουμε: α. πλήρη επαναφορά β. μόνιμη εγκεφαλική βλάβη γ.? δ.?

49. Υπεραλδοστερονισμό προκαλεί α. υπερνατριαιμία β. υπερνατριουρία γ.? δ.?

50. Ετερόπλευρος / μονήρης όγκος επινεφριδίων α. Conn β. Cushing γ. Φαιοχρωμοκύττωμα δ.?

51. Από την έξω καρωτίδα εκφύεται η α. άνω θυρεοειδική β. μέση θυρεοειδική γ.? δ.?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

11/6/02

Επιλογής 28 + ανάπτυξης 8 (σε 1 ώρα)

Ενδεικτικά θέματα :

Αιτίες & Διάγνωση αιματέμεσης-μέλαινας κένωσης

Εγχείρηση Whipple,Σημεία Murphy, Qurvouasier,

Κήλη Bochdaleck,Διαφορικη Διαγνωστική άλγους δε λαγόνιου βόθρου

Πνευμοουρία,

Ινσουλίνωμα,

Τοιχώματα βουβωνικού πόρου

Από το μέλος guest120

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=657

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

1/7/2005

Γεια σας!!!!Μόλις δώσαμε χειρουργική ΙΙ και σας έχω φρέσκα νέα

Τα πρηγούμενα πολλαπλής όχι απλά να τα διαβάσετε!Να τα μάθετε απέξω.Μας έσωσαν!Τα θέματα ήταν πολύ δύσκολα συγκριτικά με την Ι.Στα προηγούμενα πολλαπλής θα προσθέσω μερικά ανάπτυξης που θυμάμαι καθώς ήταν 90 θέματα σε 1,5 ώρα από τα οποία τα 20-30 περίπου ήταν ανάπτυξης!Καλό!!!

1)ψηλαφητοί κλάδοι έξω καρωτίδας (2)

2)στάδια ανάπτυξης μαστού

3)Σημείο Ηomas

4)δυσαρεστα αποτελεσματα μετά από θυρεοειδεκτομή

5)ενδείξεις χορήγησης παρεντερικής διατροφής

6)ΜΕΝ1 και ΜΕΝ2

7)σε τι ποσοστό αντιστοιχεί η έκταση που καταλαμβάνει το κάθε κάτω άκρο (ΈΔΙΝΕ ΠΟΣΟΣΤΆ)

8)Ποιά είναι η ενεργή μορφή τησ θυροξίνης

9)οξεία εμβολή αρτηρίας κάτω άκρου συμπτώματα και αντιμετώπιση

10)Επιπτώσεις υπερσπληνισμού στο αίμα(2)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Edited by tik-tak
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Από ό,τι βλέπω Χειρουργική Ι δεν έχει γράψει κάποιος θέματα, οπότε I' m the first!

Τα παρακάτω είναι ό,τι θυμάμαι από τις περίπου 40 ερωτήσεις πολλαπλής (και μικρής ανάπτυξης) που έπεσαν και στις 2 βάρδιες την 15 / 6/ 2007

- 2 Εγχειρήσεις για ΓΟΠ

- Ποιος ηταν ο Billroth (!)

- κλινικα σημεια Ca τυφλου,

- κλινικα σημεια Ca σιγμοειδούς

- Κλινικα σημεια ειλεου λεπτου και παχεος εντερου

- κλινικα σημεια καρκινου στομαχου

- επιπλοκες εκκολπωματωσης

- επιπλοκες ελκους 12δ

- επιπλοκες κηλων

- τι ειναι κηλη κοιλιακου τοιχωματος

- παθ/φυσ και κλινικες εκδηλωσεις αχαλασιας οισοφαγου

- ΔΔ δυσκαταποσιας

- εγχειρηση επιλογής σε 40 ετων με συνδρομο πολλαπλής εκκολπωμάτωσης

- πολλαπλής με τι κανουμε σε οξεια εκκολπωματιτιδα

- που παραγεται η γαστρινη

- πολλαπλής με απάντηση το σύνδρομο Peutz - Jeghers

- που αναπτυσσεται το γαστρινωμα

- πολλαπλής με εγχειρηση Bassini (ποτε γινεται)

- αιτια αποφρακτικου ειλεου λεπτου κ παχεος εντερου

- ποιος καρκινος μεθισταται στους βουβωνικους λεμφαδενες (πολλαπλης)

- 3 διαγνωστικες εξετασεις σε αχαλασια οισοφαγου

- ποιος ιστολογικος τυπος καρκινου οισοφαγου απανταται συχνοτερα στο α.ανω 1/3 του

οισοφαγου, β. κατω 1/3 οισοφαγου, γ. οισοφαγο Barret

- Τι ειναι ο οισοφαγος Barret, και αιτια του

- προδιαθεσικοί παράγοντες για καρκίνο οισοφάγου

- 2 αίτια έλκους 12δακτύλου

- ποσοστο αναπτυξης καρκινου σε συνδρομο πολλαπλης εκκολπωματωσης (πολλαπλής επιλογής)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Θέματα Χειρουργικής 2, κανονικοί, 20/7/07:

τα περισσότερα ήταν πολλαπλής, και κάποια σύντομης ανάπτυξης. Αν κάνω λάθος σε κάποια διατύπωση ή απάντηση, διορθώστε με.

- ΜΕΝ Ι και ΙΙ,

- Μαστός - ποσοστά με παροχέτευση από λεμφαδένες.

- Μαστός- προτάσεις με λεμφαδένες και που αποχετεύουν

- Αιματηρό έκκριμα θηλής μαστού - από ποια αιτία

- αμφοτερόπλευρο Ca μαστού

- ποιά εξέταση δεν κάνουμε σε 25χρονη γυναίκα με ψηλαφητό μόρφωμα μαστού

- επιπολής φλέβες κάτω άκρου- όνομα και που παροχετεύουν

- πορεία ροής αίματος σε φλέβες εν τω βάθει, επιπολής, διατριταίνουσες

- συνηθέστερο αίτιο αρτηριακής εμβολής

- σε ποιά ηλικία (παιδιά - ενήλικες? ) είναι αυξημένη η συχνότητα προηπατικής απόφραξης

- σύνδρομο Budd Chiari

- Η κίρρωση είναι : ... κολποειδκή? μετακολποειδική απόφραξη?

- 2 αίτια πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού

- 3 συμπτώματα (και συστήματα) που προσβάλλει κ προκαλεί ο υπερπαραθυρεοειδισμός

- καρκινικοί δείκτες για Ca θυρεοειδούς -θηλώδες, -μυελοειδές

- φαρμακευτική αγωγή σε υπερθυρεοειδικό ασθενή

- για ποια νόσο μετράται το βανιλμανδελικό οξύ?

- πού έχουμε υποκαλιαιμία? ...Conn

- Περιγράψτε το σημείο Homan

- Από ποιό ανατομικό στοιχείο ξεχωρίζουμε την ευθεία από την λοξή βουβωνοκήλη? (... εγκαρσία περιτονία)

- Ποιά κήλη προβάλλει μέσα στο όσχεο?

- Μηροκήλη, προτάσεις με τη θέση της (... κάτωθεν του βουβωικού συνδέσμου και έσωθεν την μηριαίας φλέβας)

- Συχνότερο άιτιο απόφραξης του λεπτού εντέρου (... συμφύσεις)

- άνδρας 70 ετών με απόφραξη π.εντέρου - ποιό το πιθανότερο αίτο? (...Ca)

- άνδρας 80 ετών με άλγος στην κοιλιά από διημέρου κ λιποθυμικό επεισόδιο. Ποιό το πιθανώτερο αίτιο (...αρχομένη ρήξη κοιλιακού ανευρύσματος)

- τριάδα του Charcot

- (+) σημείο Murphy σε ποιά νόσο?

- ποιό το συχνότερο αίτιο οξείας παγκρεατίτιδος στην Ελλάδα? (...χολολιθίαση)

- ποιό το πιο χαρακτηριστικό της καταπληξίας ?(...ανεπαρκής αιμάτωση ιστών (?))

- πρωιμότερο σημείο της καταπληξίας (...αγγειοσύσπαση δέρματος)

- πού βρίσκεται η Μεκέλειος απόφυση?

- Σε ποιά κήλη προβάλλει η Μεκέλειος απόφυση?

- τί έχουμε σε κίρρωση (είχε -πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, 2παθή, κάτι άλλο, και συνδυασμούς τους)

- Σε ετερόπλευρο Ca φλοιού επινεφριδίων, ποιά η λάθος πρόταση? (... αυξημένη ACTH)

- πότε έχουμε σημείο αναπηδώσας ευαισθησίας? (...ενδοπεριτοναϊκή φλεγμονή)

- ποιά η πιο ευαίσθητη εξέταση σε οξεία χολοκυστύτιδα?

- 3 ένζυμα που κυρίως αυξάνουν σε απφρακτικό ίκτερο

- πού έχουμε διαλείποντα ίκτερο? (... Ca φύματος Vater)

- Προτάσεις με το ήπαρ, ποιό το λάθος? ( ...ένα ποσοστό οξυγόνωσης και αιμάτωσης)

- Από ποιές φλέβες σχηματίζεται η πυλαία

- γυναίκα με λιποθυμικό επεισόδιο σε νηστεία. Ευρέθη αυξημένη ινσουλίνη. Ποιά η αιτία?

- Από πού παράγεται η ινσουλίνη

- κάτι με Ca παραθυλακιωδών κυττάρων

- Προγνωστικά στοιχεία Ca μαστού (είχε μέγεθος όγκου, αριθμό λεμφαδένων, και άλλα)

- Ποιούς υποδοχείς εξετάζουμε σε Ca μαστού? (είχε οιστρογόνα, προγεστερόνη, προλακτίνη, κ.ά.)

- Ποιό το πιθανότερο σε 20 χρονών γυναίκα με κινητό μόρφωμα στον μαστό?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Είχα πέρσι Πέρο. Διαβάζεις από Παπαδημητρίου και ναι στην Χειρουργική 1 έχεις μόνο πεπτικό σωλήνα για την ακρίβεια. (δηλ. δεν έχεις καν ήπαρ, πάγκρεας, χολή κ.τλ). Η έκταση της ύλης είναι αστεία. Κατά συνέπεια η ύλη της Χειρουργικής 2 είναι κατά πολύ μεγαλύυτερη γι' αυτό και θεωρείται πιο δύσκολη ως μάθημα. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων στις εξετάσεις όμως στην 1 και στην 2 δεν αλλάζει. Λίγο πριν τις εξετάσεις θα βγει και χαρτί από τη γραμματεία του μαθήματος για την ακριβη ύλη των εξετάσεων (στην ουσία είναι η ύλη των παραδόσεων αλλά μπορεί να αφαιρέσουν και κάτι. Σε μας περσι δηλ. ενώ είχε λεπτο έντερο στις παραδόσεις, στην εξεταστέα ύλη είχε αφαιρεθεί).

Edited by tik-tak
Link to comment
Share on other sites

Είναι πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης. Πέρσι στην Χειρουργική 1 έβαλαν 20 πολλ. και 20 σύντομης ανάπτυξης ενώ στην 2 έβαλαν 3 σύντομης ανάπτυξης και καμμιά 50αριά(νομίζω) πολλαπλής . Τα θέματα των δύο αυτών εξεταστικών είναι ακριβώς από πάνω. Και γενικά επαναλαμβάνονται. Και γενικά είναι κατόρθωμα να κοπεί κανείς στον Πέρο. Συμπέρασμα : Χωρίς το άγχος του αν θα περάσεις ή θα κοπείς μπορείς να κάτσεις να διαβάσεις καλά το μάθημα με μεγαλύτερη διάθεση και υπομονή γιατί θα διαβάζεις πάνω από όλα για σένα και όχι για τις εξετάσεις. Όσο πιο καλά τα μάθεις τώρα τόσο καλύτερες βάσεις θα έχεις και για την Χειρουργική του 6ου έτους!

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

για κανονικους. η υλη αναφερεται στη χειρουργικη Ι (ακαδ. ετος 2007-2008)

προεγχειρητικη εκτιμηση, μετεγχειρητικη παρακολουθηση χειρ. ασθενους

μετεγχειρητικες επιπλοκες

ανατομια/φυσιολογια/παθησεις => οισοφαγου, διαφραγματος,στομαχου, 12δακτυλου

παθησεις λ. εντερου

σκωληκοειδιτις

ανατομια(αιματωση+λεμφ. απορροη) Παχεος

καλοηθεις+κακοηθεις παθησεις Παχεος

παθησεις πρωκτικου σωληνα

κηλες

εντερικη αποφραξη

χειρουργικες παθησεις σπληνα

φλεγμονωδεις παθησεις εντερου

αρχες χειρουργ. ογκολογιας

εφαρμογες μορ.βιολογιας σε χειρουρ. ασθενεις

Αυτα... Πρακτικα παντα αφαιρουν κατι (συνηθως τα 2 πρωτα + 2 τελευταια)

καλο διαβασμα!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
παιδια φετος που ηρθε σαφιολεασ τι παιζει?η υλη ειναι αυτη που αναφερατε?η εξεταση μονο γραπτη οχι προφορικη ε???????

ΓΡΑΠΤΑ ΕΙΝΑΙ.ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ+3-4 ΑΠΑΠΤΥΞΗΣ.ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΤΑΝ 54 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ + 6 ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΑΡΙΝΗ ΜΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ(52 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ):ΗΣΕΙΡΑ ΜΟΠΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ.ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Η ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

στην κλινικη οσο ηταν ο κ. Περρος τα θεματα ηταν απο Παπαδημητριου.Τωρα το προτεινομενο συγγραμα

της εδρας ειναι η χειρουργικη Current ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - henry-thomson.Οποτε τα οποια παλια θεματα δεν νομιζω

να ειναι ιδιαιτερης αξιας.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

παιδια οσοι το εχουν δωσει συμβουλευετε παπαδημητριου, κωστακη ή το current?

ειναι πολλαπλησ οπωσ στην 1?πειτε πανω κατω τι πεφτει......πλιζζζζζζζζζζζζζζζζζ

embounce8

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

παρκαλώ πολύ-πολύ, όποιος εδωσε πρόσφατα εξετάσεις,ας μεταφέρει εδώ θέματα και εντυπώσεις του

για να βοηθηθούν και οι επόμενοι!!!

ευχαριστώωωω!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Λοιπον, οσον αφορα στην χειρουργικη κλινικη του Σαφιολεα: Οι εξετασεις ξεραμε οτι ηταν 50 πολλαπλης επιλογης σε 1(?) ωρα. Ωστοσο, στην επαναληπτικη εξεταστικη του Σεπτεμβριου για τη χειρουργικη Ι (11.09.09) ο τροπος εξετασης ηταν 28 ερωτησεις πολλαπλης και 22 συντομης αναπτυξης (μονολεκτικες οι περισσοτερες), αν δεν κανω λαθος. Επισης, στην κανονικη εξεταστικη του Γεναρη η βαση ηταν 28 σωστες απαντησεις, ενω στην επαναληπτικη, οπως μας ειπε ο κ. Δανιας θα ειναι οι 25. Θα προσπαθησω να ανεβασω ο,τι θυμαμαι απο τα θεματα της κανονικης και της επαναληπτικης, χωρις ομως τα ακριβη υποερωτηματα σε ολες. Οι ερωτησεις γενικα ειναι ευκολες με εξαιρεση καποιες εξειδικευμενες οσον αφορα σε εξετασεις εκλογης παθησεων. Επισης, σημαντικη θεωρειται η ανατομια των οργανων, κυριως ο τροπος αιματωσης τους.

Κανονικη εξεταστικη Χειρουργικης Ι(Φεβρουαριος 2009):

1)Σημειο Murphy: (τι ειναι αναμεσα σε 4 υποερωτηματα)

2)Ποιας νοσου σημειο ειναι το Murphy

3)Εξαλειψη ηπατικης αμβλυτητας (.....αερας στην κοιλια...)

4)Τι μπορει να διαγνωστει με τη δακτυλικη ορθου (Ca προστατη, περιτονιτιδα, κ.α.-ολα τα παραπανω)

5)Ψηλαφητη μαζα βουβωνικης χωρας

6)Ψηλαφητη μαζα υπογαστριου+αμβλυτητα (διογκωμενη κυστη λογω επισχεσης ουρων)

7)Παραλληλα διατεταγμενες φλεβες κοιλιας

8)Παρουσια φυσηματος στην κοιλια (ειχε καποιες αρτηριες, η απαντηση ηταν ολες)

9)Δυσφαγια, κοιλονυχια, λεια γλωσσα (σ. Plummer-Vinson)

10)Προδιαθεσικοι παραγοντες ca οισοφαγου

11)Εξεταση εκλογης σε αχαλασια οισοφαγου(βαριουχο γευμα, οισοφαγοσκοπηση, μανομετρια, ...>>μανομετρια)

12)Ποιο απο τα παρακατω δε σχετιζεται με πεπτικο ελκος >>> ηταν το συνδρομο Mirizzi

13)Ποιους χιτωνες αφορα ο πρωιμος γαστρικος καρκινος (βλεννογονο, βλεννογονο+υποβλεννογονιο, βλεννογονο+υποβλεννογονιο+ορογονο, μυικο>>> βλεννογονο+υποβλεννογονιο)

14)Απο που αιματωνεται ο στομαχος (τριποδας του Haller, ηταν η σωστη αναμεσα στις επιλογες)

15)Ποια απο τις παρακατω ουσιες δε συμμετεχει στην εκκριση γαστρικου οξεος (ενδογενης παραγων)

16)Ποια απο τις παρακατω δεν αφορα Ca στομαχου (σεμινωμα)

17)Ποια ειναι η συχνοτερη αιτια αιμορραγιας πεπτικου στα παιδια (Meckel)

18)Κατι για αφαιρεση τελικων 8cm παχεος εντερου, μαλλον σε ποιο ca

19)Κατι για την εκκοπλωματωση>> συνηθως ασυμπτωματικη

20)Εξεταση εκλογης σε διαταραχες κενωσεων+βλεννη: κολονοσκοπηση

21)Τεινεσμος που εμφανιζεται συνηθως (ca ορθου)

22)Τι σταδιο ειναι ενα ca σιγμοειδους με διηθηση επιχωριων λεμφαδενων (στ. ΙΙΙ)

23)Με ποιο συμπτωμα εμφανιζεται συνηθως η οξ.σκωληκοειδιτιδα (ανορεξια, εμετοι, πονος η διαρροια >>>ΑΝΟΡΕΞΙΑ!)

24)Που εντοπιζεται αρχικα ο πονος της σκωληκοειδιτιδας (περιομφαλικα)

25)Διαφορικη διαγνωση οξ.σκωληκοειδιτιδας

26)Σε ποια παθηση εμφανιζεται εντονος πονος μετα απο την κενωση (αιμορροϊδες, ραγαδα, συριγγιο κ.α >>>ραγαδα)

27)Πολλαπλα περιεδρικα συριγγια, σε ποια νοσο (ειχε πολλες σωστη ηταν η Crohn)

28)Επιπλοκες χολολιθιασης (αποστημα, ικτερος, οξ.παγκ/δα)

29)Ποια εξεταση ειναι η πιο ασφαλης για εξωηπατικα χοληφορα (MRCP, ERCP κ.α >>>MRCP)

30)Ποια απο τις παρακατω ηπατικς βλαβες εχει σχετιστει με τη χρηση αντισυλλιπτικων (αδενωμα)

31)Τι απο τα παρακατω εμφανιζουν οι ασθενεις με ινσουλινωμα (λιποσαρκοι, παχυσαρκοι κ.α >>>παχυσαρκια)

32)Παγκρεατικο υγρο (δε θυμαμαι την ερωτηση >>αμυλαση ενεργη+πρωτεασες ανενεργες)

33)Κηλικος σακος

34)Ποιας κλαδοι ειναι οι νηστιδικες (ανω μεσεντερια)

35)Ινοαδενωμα μαστου (οχι κακοηθης εξαλλαγη)

36)Νοσος Paget θηλης μαστου

37)Συχν. αιτιο αιματηρης εκκρισης θηλης (ενδοπορικο θηλωμα)

38)Κατι για το λοβιακο ca μαστου και ετερο η αμφο εμφανιση

39)Συρραιουσες μικραποτιτανωσεις >>Ca μαστου

40)Εξεταση εκλογης σε ψηλαφητο συμπαγες μορφωμα μαστου (βιοψια δια βελονης και ανοιχτο χειρουργειο)

41)Σταδιοποιηση ca μαστου

42)Απο τι αποτελειται το οποσθιο τοιχωμα του βουβωνικου πορου

43)Απο που παραγεται η καλσιτονινη (κυτταρα C θυρεοειδους)

44)Κατι για τον πρωτοπαθη υπερπαραθυρεοειδισμο

45)Πρωτοπαθης υπερπαραθ/μος >> υπερταση

46)φαιοχρωμοκυττωμα και υπερταση

47)σ.MEN-II

Link to comment
Share on other sites

Εν τω μεταξυ μας πηραν τηλεφωνο απο τη γραμματεια να μας ενημερωσουν οτι οσοι περασαν τη γραπτη εξεταση σημερα, αναμενονται τη Δευτερα στο γραφειο του σαφιολεα να δωσουν κα προφορικα! ΕΕΕΕΛΛΕΕΕΕΕΕΟΟΟΟΟΣΣΣ! :-Ο

Link to comment
Share on other sites

Εντυπωσεις απο την προφορικη εξεταση, η οποια θα γινει και στην επαναληπτικη της χειρουργικης ΙΙ:

Ο Σαφιολεας μας ειπε οτι η εξεταση εγινε γιατι αυτος ως καθηγητης συνηθιζει να εξεταζει προφορικα, και ουσιαστικα απο τα πολλαπλης επιλογης δεν μπορουσε να καταλαβει ακριβως τι ξερει και τι οχι ο καθενας καθως υπαρχει ο παραγοντας τυχη. Παρ ολο που μας καθησυχασε στην αρχη λεγοντας οτι δεν ειναι ο σκοπος του να κοψει, οι ερωτησεις που μας εκανε ηταν παρα πολυ λεπτομερεις εως δυσκολες. Η εξετση ειχε τη μορφη συζητησης. Την πρωτη ομαδα που μπηκε ομως την κρατησε μεσα 45 λεπτα! και την ξετιναξε στις ερωτησεις.

Δειγμα των ερωτησεων που εκανε ηταν οι εξης: Το σπινθηρογραφημα σε ποια νοσο του θυρεοειδους εφαρμοζεται

Στο τοξικο αδενωμα πως συμπεριφερεται η ΤSH? Αντιθυρεοειδικα αντισωματα στη θυρεοειδιτιδα Riedel

Χολολιθιαση-εξεταση εκλογης. Ποια αλλη εξεταση μπορει να αποκαλυψει λιθους στη χοληδοχο κυστη (ηθελε την ακτινογραφια)

Διαφορες αμεσης-εμμεσης χολερυθρινης. Διαφορες χολολιθιασης-χοληδοχολιθιασης. Φυσιολογια εκκρισεων χοληδοχου κυστεος. Καρκινοειδη (ΣΟΣ τα ρωτησε σε ολους)και συγκεκριμενα τι ειναι, κλ.εκδηλωσεις, επιπλοκες. Σε εμας ρωτησε ποιο καρκινοειδες θα δωσει πρωτο συμπτωματα, αυτο της σκωληκοειδους αποφυσεως η της ωοθηκης, οπου πρεπει να του πεις για την αποχετευση της σκωληκοειδους στην πυλαια και αδρανοποιηση ουσιων απο το ηπαρ σε αντιθεση με την αποχετευση της ωοθηκης στη συστηματικη κυκλοφορια. Καρκινος κεφαλης παγκρεατος και σε ποιο σημειο πρεπει να εντοπιζεται στην κεφαλη για να μην προκαλεσει ικτερο (αγκιστροεοδης αποφυση)

Ελκωδης κολιτιδα και ποια επιπλοκη φοβομαστε περισσοτερο (τοξικο μεγακολο). Ειλεος κ.α

Ουσιαστικα επρεπε να εχεις καλες γνωσεις ανατομιας αλλα και φυσιολογιας, αν και στη βαθμολογηση πρεπει να ηταν αρκετα γενναιοδωρος.

Καλη τυχη στους υπολοιπους

Edited by Βαβω
Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΕΡΑ... ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΦΙΟΛΕΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ?? ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 'Η ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ??? ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

Link to comment
Share on other sites

ΠΑΙΔΙΑ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΣΑΦΙΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΡΟ, ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑ ΠΟΛΥ... ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΙ.. ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΩΣ ΣΑΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ??????? ΤΗΧ...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Πτυχιακη Εξεταση Χειρουργικη Ι και ΙΙ Ιουνιου(4ου ετους)

Μας εξετασε προφορικα ο κ Δανιας. Πολυ καλος,ακουσε αρκετες μπαρουφες αλλα σε βοηθαει κιολας.Ρωτησε

Για χειρουργικη Ι= κυριως σημειολογια και κλινικη εξεταση

-Εξεταση οφθαλμων σε χειρουργ ασθενη,τι μπορω να δω(ικτερο κτλ...)

-Εξεταση τραχηλου(δδ λεμφαδενα απο οζο θυρεοδ)

-Θωρακας(επικρουση,ψηλαφηση,αναπν ηχοι)

-Κοιλια(εντερ ηχοι,τυμπαν αμβλυτ, διογκωση αιτια,επικρουση,επισκοπηση)

Απο ασθενειες ρωτησε Καρκινο μαστου,εγκωλποματιτιδα,αιτια υπερθυρεοδισμ,

Για χειρουργικη 2 κυριως θεραπεια ηθελε

-οξ παγκρεατιτιδα

-ελκος

-ραγαδες

-ποιες κολεκτομες ξερουμε

-βουβωνοκηλη

Edited by diogo
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

ποιες ειναι οι εντυπώσεις από τις προσφατες εξετασεις;

Ποια ειναι τα θέματα;

Καντε σας παρακαλώ τον κοπο να τα μοιραστειτε!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΚΑΙ 2 ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΔΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟΥ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ??????? ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΟΣ??

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΚΑΙ 2 ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΔΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟΥ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ??????? ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΟΣ??

Υπάρχει κάποιο νέο για την ύλη? Θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια...

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

μπορείς να τη βρεις στα site των παραταξεων, υπαρχει σκαναρσιμενη σελιδα με τα θεματα των διαλεξεων, και τα 5 από τα οποία είναι εκτός ύλης

Link to comment
Share on other sites

ΤΗΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ... ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΥ ΣΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ??????? ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ?????? ΤΗΧ

Edited by Sakura
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.