Jump to content

Βιολογική Χημεία ΙΙ


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

149 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   22
  • Μέτριο
   59
  • Δύσκολο
   74


Recommended Posts

Πτυχιακή 15/06/23 (ανακύκλωση των αμέσως προηγούμενων θεμάτων)
1. Έμμεσοι μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA
2. Τι γνωρίζετε για τους πυρηνικούς υποδοχείς
3. Δράση ινσουλίνης σε ήπαρ και λιπώδη ιστό
4. Επιγραμματικά ποια είναι τα στάδια βιοσύνθεσης θυρεοειδικών ορμονών, ποια καταλύονται με την δράση της TPO
5. Ποιες ορμόνες ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση
...και δεν θυμάμαι τι ρωτούσε το 6...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Πτυχιακή 5/10/2023

 1. Έμμεσοι μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA
 2. Μονοπάτι MAP κινασών
 3. Ορμόνες που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό του ασβεστίου: ονομαστικά & τόπος παραγωγής
 4. Ορμόνες που επηρεάζουν ισοζύγιο ύδατος - ηλεκτρολυτών ( ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika -, K) ονομαστικά & τόπος παραγωγής
 5.  Ορμόνες υπογλυκαιμίας & δράσεις τους (σύντομα)
 6. Στάδια βιοσύνθεσης θυρεοειδικών ορμονών (επιγραμματικά) & ποια καταλύονται από τη θυρεοειδική υπεροξειδάση (TPO)

Διάρκεια: 1 ώρα

Καλή τύχη!

Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακή 5/10/2023

 1. Έμμεσοι μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA
 2. Μονοπάτι MAP κινασών
 3. Ορμόνες που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό του ασβεστίου: ονομαστικά & τόπος παραγωγής
 4. Ορμόνες που επηρεάζουν ισοζύγιο ύδατος - ηλεκτρολυτών ( ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika -, K) ονομαστικά & τόπος παραγωγής
 5.  Ορμόνες υπογλυκαιμίας & δράσεις τους (σύντομα)
 6. Στάδια βιοσύνθεσης θυρεοειδικών ορμονών (επιγραμματικά) & ποια καταλύονται από τη θυρεοειδική υπεροξειδάση (TPO)

Διάρκεια: 1 ώρα

Καλή τύχη!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Πτυχιακή 18/12/23 

 1. Ποιές ορμόνες εκκρίνονται σε καταστάσεις νηστείας; Ποιος είναι ο μοριακός τρόπος δράσης τους;
 2. Ποιες είναι οι ορμόνες ρύθμισης ασβεστίου; Να αναφερθούν ο τόπος παραγωγής και οι δράσεις τους συνοπτικά.
 3. Ποιες ορμόνες διαδραματίζουν σημαντικο ρόλο στη ρυθμιση των ηλεκτολυτών; Αναφέρατε τον τόπο παραγωγής και τη δράση τους.
 4. Ποιους μηχανισμούς έμμεσης επιδιόρθωσης του DNA γνωρίζετε;
 5. Ποια είναι τα στάδια βιοσύνθεσης (επιγραμματικά) των θυρεοείδικών ορμονών όπου επιδρα η TSH και ποια απο αυτά καταλύονται απο την θυρεοειδική υπεροξειδάση (TPO);

Βιολογική Χημεία ΙΙ (Πτυχιακή)_ Θέματα και Συχνότητα Ερωτήσεων.pdf

Link to comment
Share on other sites

Συγκεντρωμένες οι ερωτήσεις που πέφτουν στις πτυχιακές Βιοχημείας ΙΙ μαζί με τη συχνότητά τους:

Βιολογική Χημεία ΙΙ_ Θέματα Πτυχιακών Εξετάσεων και Συχνότητα Ερωτήσεων.pdf

Βιολογική Χημεία ΙΙ (Πτυχιακή)_ Θέματα και Συχνότητα Ερωτήσεων.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Βιολογική Χημεία ΙΙ (κανονικών): 9/02/2024

Διαδικτυακή Εξέταση με 25 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σε 30' μέσω eClass/WebEx

Παραθέτω παρακάτω αυτά που συγκράτησα:

Όσον αφορά στους ασθενείς με καρκίνο του μαστού:

 1. Παρατηρείται υπερέκφραση του μεμβρανικού υποδοχέα HER-2 σε ποσοστό πάνω του 50%
 2. Ο μεμβρανικός υποδοχέας HER-2 ενεργοποιείται από συγκεκριμένους προσδέτες που ενοχοποιούνται για την παθογένεση του καρκίνου του μαστού
 3. Το pertuzumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα HER-2
 4. Το trastuzumab είναι μικρομοριακός αναστολέας που στοχεύει το ενδοκυττάριο τμήμα του υποδοχέα HER-2
 5. Το cetuximab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα HER-2

Ασθενής με υποθυρεοειδισμό έχει πολύ υψηλή TSH. Ποιο από τα παρακάτω στάδια σύνθεσης θυρεοειδικών ορμονών επάγει η TSH;

 1. Σχηματισμό των MIT και DIT
 2. Σύζευξη των MIT και DIT
 3. Μείωση της έκφρασης του Να/ι συμμεταφορέα
 4. Όλα τα ανωτέρω
 5. Τα δύο πρώτα

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με το ενδογενές μονοπάτι της απόπτωσης;

 1. Χρησιμοποιεί την προ-κασπάση8
 2. Ο TNF ενεργοποιεί άμεσα τα μιτοχόνδρια για επαγωγή της απόπτωσης
 3. Οι FADD και TRADD είναι πρωτεϊνικές κινάσες
 4. Το ενδογενές μονοπάτι περιλαμβάνει τη μετακίνηση του κυτοχρώματος c στο κυτταρόπλασμα από τα μιτοχόνδρια
 5. Όλα τα παραπάνω

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη δράση και λειτουργία των ρετινοειδών ορμονών;

 1. Οι ρετινοειδείς ορμόνες συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση του πόνου, της φλεγμονής και στη σύσπαση των λείων μυϊκών ινών
 2. Το ρετινοϊκό οξύ (RA) προσδένεται στον ειδικό πυρηνικό υποδοχέα του (RAR), σχηματίζει ένα διμερές με τον υποδοχέα του ρετινοειδούς Χ (RXR) και μεταβάλλει την ταχύτητα της έκφρασης των γονιδίων που αποκρίνονται στο RA.
 3. Είναι στεροειδείς ορμόνες
 4. Συντίθενται από το αραχιδονικό οξύ στο νευρικό σύστημα
 5. Δρουν μέσω επιφανειακών υποδοχέων που βρίσκονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη

Οι γραμμωτοί μύες σε κατάσταση έντονης δραστηριότητας καταναλώνουν κατά τα πρώτα 2-3 δευτερόλεπτα

 1. Γλυκόζη
 2. Γαλακτικό οξύ
 3. Κετονοσώματα και ελεύθερα λιπαρά οξέα
 4. Φωσφοκρεατίνη
 5. Κανένα από τα παραπάνω

Ποιά από τα παρακάτω αντιδιαβητικά φάρμακα αυξάνει τη γλυκοζουρία (αποβολή γλυκόζης με τα ούρα);

 1. Η μετφορμίνη
 2. Η ινσουλίνη
 3. Οι SGLT-2 αναστολείς
 4. Η ακαρβόζη
 5. Κανένα από τα παραπάνω

Ανδρας 78 ετών παρουσιάζει έντονα συμπτώματα συχνουρίας-ειδικά νυκτουρίας-, δυσουρίας και συχνές ουρολοιμώξεις. Ο ουρολόγος μετά από κλινικό και υπερηχογραφικό έλεγχο διαπιστώνει υπερτροφία του προστάτη και του χορηγεί φιναστερίδη, ένα φάρμακο με δράση αναστολέα της 5α-αναγωγάσης. Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις θα ανασταλεί με τη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου;

 1. Μετατροπή της τεστοστερόνης σε διυδροτεστοστερόνη
 2. Μετατροπή της αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ
 3. Απελευθέρωση ασβεστίου από το ενδοπλασματικό δίκτυο
 4. Σύνθεση προσταγλανδινών
 5. Μετατροπή της μονοιωδοτυροσίνης σε διωδοτυροσίνη

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό για τις σουλφονυλουρίες – φάρμακα που διεγείρουν την έκκριση της ινσουλίνης από τα β-κύτταρα;

 1. Δρα στη Να-Κ ΑΤΡάση
 2. Δρα στους ΑΤΡ-εξαρτώμενους διαύλους καλιου
 3. Δρα στους τασεο-εξαρτώμενους διαύλους καλίου
 4. Δρα στους Glut-2 των β-κυττάρων
 5. Καμία από τις παραπάνω απαντήσεις

Ποιος είναι ο μηχανισμός ενεργοποίησης των μονοπατιών μεταγωγής σήματος από το κυτταροπλασματικό τμήμα των υποδοχέων με δράση τυροσινικής κινάσης;

 1. Η σύνδεση του προσδέτη στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλους κυτταρικούς υποδοχείς, ευνοώντας την ενεργοποίηση πολλαπλών μονοπατιών μεταγωγής σήματος
 2. Η σύνδεση του προσδέτη στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα ενεργοποιεί την είσοδο ιόντων ασβεστίου διαμέσου των διαύλων ασβεστίου, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μονοπατιών μεταγωγής σήματος
 3. Η σύνδεση του προσδέτη στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα επάγει την αποκοπή των ενδοκυττάριων τμημάτων, τα οποία στη συνέχεια ενεργοποιούν μονοπάτια μεταγωγής σήματος
 4. Η σύνδεση του προσδέτη στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα ενεργοποιεί τον διμερισμό των υποδοχέων και την αλληλο-ενεργοποίηση των κυτταροπλασματικών τμημάτων τους με φωσφορυλίωση. τα οποία στη συνέχεια ενεργοποιούν μονοπάτια μεταγωγής σήματος
 5. Η σύνδεση του προσδέτη στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα επιτρέπει τη φωσφορυλίωση του ενδοκυττάριου τμήματος από την πρωτεϊνική κινάση Α, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μονοπατιών μεταγωγής σήματος

Άνδρας 57 ετών υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο πνεύμονα. Η θεραπεία αποτυγχάνει και αποβιώνει σε 6 μήνες. Τα καρκινικά κύτταρα του όγκου του βρέθηκε να έχουν σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο p53, με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του. Με βάση αυτό το εύρημα η γρήγορη εξέλιξη της νόσου του σχετίζεται με διαταραχή της εξής φάσης του κυτταρικού κύκλου:

 1. G0
 2. G1
 3. S
 4. G2
 5. M

Ανδρας 52 ετών με αδένωμα στο δεξιό επινεφρίδιο πάσχει από πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό (νόσος Conn). Η βιοσύνθεση και η έκκριση της αλδοστερόνης διεγείρονται από:

 1. Τη φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη (ACTH)
 2. Το αγγειοτενσινογόνο
 3. Την εκλυτική ορμόνη της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης
 4. Τη φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη (ACTH) και την εκλυτική ορμόνη της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης
 5. Την αγγειοτενσίνη ΙΙ και την υπερκαλιαιμία

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή σχετικά με την πρωτεΐνη που σχετίζεται με την παραθορμόνη (PTHrP);

 1. Αποτελεί την κύρια ορμόνη που ρυθμίζει την ομοιόσταση του ασβεστίου
 2. Δρα σε πυρηνικό υποδοχέα
 3. Δεν ενεργοποιεί τον υποδοχέα της ΠΤΗ
 4. Παίζει φυσιολογικό ρόλο στη γαλουχία, πιθανώς ως ορμόνη για την κινητοποίηση ή/και τη μεταφορά του ασβεστίου στο γάλα

Ποιο/ποια είναι τα κυριότερα ερεθίσματα για την έκκριση της καλσιτονίνης;

 1. Η μείωση του φωσφόρου του αίματος
 2. Η αύξηση του ασβεστίου του αίματος και η αύξηση της γαστρίνης
 3. Η μείωση του μαγνησίου και του φωσφόρου του αίματος
 4. Η μείωση του ασβεστίου του αίματος και της γαστρίνης
 5. Η 25-υδροξυχοληκαλσιφερόλη και η παραθορμόνη

Ποιες/ποια από τις παρακάτω ορμόνες και νευροπεπτίδια διεγείρουν την όρεξη;

 1. Γκρελίνη
 2. ΡΥΥ 3-36
 3. Γκρελίνη και ΝΡΥ
 4. a-MSH
 5. a-MSH και PYY3-36

Γυναίκα 34 ετών προσέρχεται στον ιατρό της γιατί ψηλάφησε μία βλάβη στο μαστό της. Έχει ελεύθερο ατομικό ιατρικό ιστορικό. Η μητέρα της πέθανε από καρκίνο ωοθηκών σε ηλικία 38 ετών και η αδερφή της διαγνώσθηκε να πάσχει από καρκίνο μαστού σε ηλικία 33 ετών. Η φυσική εξέταση ανέδειξε μία βλάβη 1,5 εκατοστό στο άνω έξω τεταρτημόριο του δεξιού μαστού της. Η βιοψία της βλάβης ανέδειξε διηθητικό πορογενές καρκίνο μαστού. Το πρόβλημα υγείας της γυναίκας αυτής οφείλεται σε μετάλλαξη ενός γονιδίου που εμπλέκεται σε ποιά από τις παρακάτω κυτταρικές διαδικασίες;

 1. Δραστικότητα κυτταροπλασματικής τυροσινικής κινάσης
 2. Μετάβαση του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1/S
 3. Επιδιόρθωση βλάβης διπλής έλικας του DNA
 4. Έναρξη της απόπτωσης
 5. Μεταγραφή γονιδίων που επάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό

Πώς ασκεί τη δράση της η αντιδιουρητική ορμόνη;

 1. Δρα μέσω υποδοχέων με δραστικότητα κινάσης τυροσίνης
 2. Δρα μέσω υποδοχέων, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα των υποδοχέων με 7 διαμεμβρανικές περιοχές.
 3. Δεσμεύεται σε ειδικούς υποδοχείς του κυτταροπλάσματος που ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών
 4. Δεσμεύεται σε ειδικούς υποδοχείς του κυτταροπλάσματος που ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων των στεροειδών ορμονών, οι οποίοι είναι παράγοντες μεταγραφής γονιδίων.
 5. Κανένα από τα παραπάνω

Η εμβρυοπάθεια ρετινοϊκού οξέος είναι μία σοβαρή γενετική διαταραχή που προκαλείται από φαρμακευτικές ουσίες που λαμβάνονται για την ακμή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το ρετινοϊκό οξύ αλληλοεπιδρά με πυρηνικούς υποδοχείς αφού διαπεράσει την κυτταρική μεμβράνη. Με ποια περιοχή του πυρηνικού υποδοχέα θα αλληλοεπιδράσει για να επηρεάσει τη μεταγραφή γονιδίων στόχων?

 1. Περιοχή διμερισμού (Dimerization domain)
 2. Περιοχή μεταγραφικής ενεργοποίησης (Transcription activation domain)
 3. Περιοχή σύνδεσης του προσδέτη (Ligand binding domain)
 4. Περιοχή σύνδεσης με το DNA (DNA binding domain)
 5. Περιοχή σύνδεσης με τσαπερόνη (Chaperone binding domain)

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή για την αδιπονεκτίνη;

 1. Αναστέλλει την πρόσληψη και την οξείδωση των λιπαρών οξέων
 2. Διεγείρει τη σύνθεση των λιπαρών οξέων
 3. Απευαισθητοποιεί τους μυς και το ήπαρ στην δράση της ινσουλίνης
 4. Αναστέλλει την ενεργοποιημένη από ΑΜΡ πρωτεϊνική κινάση (ΑΜΡΚ)
 5. Είναι αντίστροφα ανάλογη με τη λιπώδη μάζα του οργανισμού

Γυναίκα 33 ετών προσέρχεται στον ιατρό της με ναυτία, πολυουρία και δυσκοιλιότητα. Αναφέρει επίσης απώλεια 10 κιλών τον τελευταίο μήνα και κολπική αιμορραγία τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Η γυναικολογική εξέταση ανέδειξε ευμεγέθη, εύθρυπτη, ακίνητη μάζα στον τράχηλο της μήτρας. Η ιστολογική εξέταση της βιοψίας ανέδειξε καλά διαφοροποιημένο πλακώδες καρκίνωμα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την παθογένεση αυτής της κακοήθειας?

 1. Ενεργοποίηση της πρωτεΐνης p53
 2. Εξειδικευμένη μεταγωγή σήματος
 3. Εισαγωγή υποκινητών του γονιδίου του HPV κοντά σε γονίδια που κωδικοποιούν την παραγωγή αυξητικών παραγόντων
 4. Άμεση συσχέτιση με τις πρωτεινες Ε6 και Ε7 του HPV
 5. Ενεργοποίηση μη-στεροειδών πυρηνικών υποδοχέων

Ασθενής με ΣΔ1 παθαίνει υπογλυκαιμία και του χορηγείται γλυκαγόνη. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό όσον αφορά τις δράσεις της γλυκαγόνης;

 1. Επάγει τη συνθάση του γλυκαγόνου
 2. Αναστέλλει την ορμονοευαίσθητη λιποπρωτεινική λιπάση
 3. Αναστέλλει την έκκριση ινσουλίνης
 4. Επάγει την καρβοξυκινάση του φωσφοενολοπυροσταφυλικού
 5. Αναστέλλει την ακετυλ-τρανσφεράση της καρνιτίνης
Edited by Leni
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Πτυχιακή 1/7/2024

1. Ποιους μηχανισμούς έμμεσης επιδιόρθωσης του DNA γνωρίζετε;
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου;
3. Ποιες ορμόνες ρυθμίζουν την ομοιόσταση του ασβεστίου (ονομαστικά και τόπος παραγωγής);
4. Τι γνωρίζετε για τις μεταβολικές δράσεις της κορτιζόλης;
5. Ποιες είναι οι δράσεις της ινσουλίνης στο ήπαρ και στον λιπώδη ιστό;
6. Ποια είναι τα στάδια βιοσύνθεσης των θυρεοειδικών ορμονών (επιγραμματικά) και ποια από αυτά καταλύονται από τη θυρεοειδική υπεροξειδάση (TPO);

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.