Jump to content

Βιολογική Χημεία Ι


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

215 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   18
  • Μέτριο
   82
  • Δύσκολο
   119


Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 13-9-2004

1.Ρόλος της HDL στο μεταβολισμό των λιπιδίων

2.Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες των λιποπρωτεινών και ποια είναι η δομή τους

3.Μεταβολισμός γαλακτόζης

4.Ιδιοπαθής φρουκτοζουρία.Τι γνωρίζετε;

5.Αναφέρατε των ακριβή ρόλο των:DNA πολυμεράση Ι και ΙΙΙ,τοποισομεράση Ι,λιγάση και ελικάση κατά την αντιγραφή του βακτηριακού DNA

6.Επιδιόρθωση DNA με εκτομή βάσης

7.Μηχανισμός τρανσαμίνωσης με παραδείγματα

8.Γράψτε τα ένζυμα και τα υποστρώματα του κύκλου της ουρίας.Σε ποιο όργανο γίνεται;

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις 20/12/2004

1. Αναφέρατε τον ακριβή ρόλο και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των κυριωτέρων ενζύμων και πρωτεϊνών που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA στα προκαρυωτικά

2. Δώσατε τους ορισμούς του πρωτοογκογονιδίου και ογκογονιδίου. Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα προϊόντα τους και πώς δρουν;

3. Εστεροποίηση χοληστερόλης; Σε τί αποσκοπεί και από ποια ένζυμα γίνεται;

4. Περιγράψτε τις κατηγορίες λιποπρωτεϊνών του αίματος. Ποιος είναι ο κύριος ρόλος τους;

5. Ομοιότητες και διαφορές ηπατικής και μυϊκής φωσφορυλάσης

6. Ομοιότητες και διαφορές ενεργειακής απόδοσης γλυκόλυσης και του παρακυκλώματος των φωσφορικών πεντοζών

7. Μηχανισμός τρανσαμινώσεων

8. Περιγράψτε το πρώτο σύμπλεγμα της αναπνευστικης αλυσίδας. Ποιά η σημασία του;

Link to comment
Share on other sites

SOS θέματα βιοχημείας Ι

Συσκευασία DNA στα κύτταρα (σ. 198)

Δομή rRNA – mRNA – tRNA (σ. 201-202)

Ημισυντηρητική αντιγραφή και δράση DNApol (σ. 207-208)

Πίνακας (σ. 208)

Ευκαρυωτικές DNApol (σ. 212-214)

Διμερή πυριμιδίνης (σ. 215)

Καπνός και υπεριώδης ακτινοβολία (σ. 214-215)

Επιδιόρθωση με εκτομή βάσης (σ. 215)

Τύποι γενετικών αναδιατάξεων (σ. 217)

Τύποι RNApol και σχήμα 13.3 (σ. 223)

Οπερόνια και μεταγραφικοί παράγοντες ευκαρυωτικών (σ. 227-228)

Μεταγραφή βακτηριακών γονιδίων (σ. 228-229)

Σύνθεση ευκαρυωτικού mRNA (σ. 230-324)

Αναστολείς RNA σύνθεσης (σ. 238)

AIDS (σ. 239-240)

Τύποι μεταλλάξεων (σ. 245)

Σχηματισμός αμινοάκυλο-tRNA και διαφορές ευκ.-προκ. (σ. 249-250)

Διεργασία μετάφρασης (σ. 250-253)

Πίνακας με αντιβιοτικά (σ. 254)

Στρεπτομυκίνη και τετρακυκλίνη (σ. 257)

Οπερόνια (σ. 261)

Ρύθμιση με πρωτεΐνες, που προσδένονται στο οπερόνιο

Ρύθμιση από παράγοντα σίγμα

Εξασθένιση (σ. 264-267)

Γενικά οι μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στα ευκαρυωτικά

Αντίδραση Southern, Northern (σ. 290)

Αναγνώριση ειδικών αλληλουχιών DNA (σ. 292)

PCR (σ. 296-298)

Ογκογονίδια, πρώτο-ογκογονίδια,πίνακας, δράσεις αυξητικών παραγόντων (σ. 310-311)

Πρωτεϊνικά προϊόντα, θεωρεία ογκογονιδίων (σ. 314-315)

Β-οξείδωση λιπαρών οξέων (σ. 427-428)

Οξείδωση ακόρεστων λιπαρών οξέων (σ. 430)

Σύνθεση κετονικών σωμάτων (σ. 433-434)

Πλεονεκτήματα κετονικών σωμάτων ως πηγή ενέργειας (σ. 435)

Λιποπρωτεΐνες αίματος (σ. 572)

Δράση χολικών αλάτων (σ. 577)

Δράση παγκρεατικής λιπάσης (σ. 578)

Σύνθεση χυλομικρών (σ. 580-581)

Μεταφορά διαιτητικών λιπιδίων στο αίμα (σ. 581-582)

LPL (σ. 582)

Σύνθεση λιπαρού οξέος (σ. 588-595)

Αποκορεσμός λιπαρών οξέων (σ. 596)

Σύνθεση τριακυλογλυκερολών (σ. 597-598)

Σφιγγολιπίδια (σ. 605-606)

Σύνθεση και εστεροποίηση χοληστερόλης (σ. 617-619)

Χοληστερόλη χυλομικρών (σ. 619-620)

LDL-υποδοχέας (σ. 621-624)

Ρόλος της HDL (σ. 627-628)

Βιοσύνθεση προσταγλαδινών (σ. 640-641)

Μηχανισμοί που επηρεάζουν τύχη χυλομικρών και VLDL (σ. 654)

Ερωτήσεις Ερμείδου για τα σάκχαρα (από Κοβάνη)

Σύνθεση και αποικοδόμηση νουκλεοτιδίων πουρίνης και πυριμιδίνης (σ. 743-739)

Κύκλος ουρίας

Τρανσαμίνωση (σ. 681)

Τα πάντα για τον κύκλο του Krebs

Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Ευχαριστούμε το μέλος Dejan !

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Σύντομα εδώ θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις της Ερμείδου για τα σάκχαρα

1α. Ποιές είναι οι σημαντικότερε πηγές ενέργειας του οργανισμού;

β. Γιατί οι υδατάνθρακες είναι σημαντικότεροι ως ενεργειακή πηγή από τα λίπη;

2.Σάκχαρα αίματος

3.Τί γνωρίζετε για το γλυκογόνο

4.Σύνθεση γλυκογόνου

5.Αποικοδόμηση γλυκογόνου

6.Σε ποια μεταβολική διαδικασία λαμβάνουν μέρος τα ένζυμα: φωσφορυλάση, τρανσφεράση, άμυλο1,6γλυκοζιτάση

7.Ποιά τα ένζυμα της γλυκόλυσης;

8.Ποιά τα ρυθμοκαθοριστικά ένζυμα της γλυκόλυσης και τα αντίστοιχα της γλυκονέογένεσης

9.Ποιά η ενεργειακή απόδοση της γλυκόλυσης;

10.Άμεση οξείδωση της γλυκόζης (παρακύκλωμα φωσφορικής πεντόζης)

11.Ποιά τα προϊόντα του παρακυκλώματος της φωσφορικής πεντόζης και ποια η χρήση τους;

12.Κύκλος Cori

13.Γλυκονεογένεση: πρώτες ύλες;

14.Γλυκονεογένεση: ένζυμα-αντιδράσεις

15.Με ποιους μηχανισμούς διατηρείται σταθερή η γλυκόζη στο αίμα.

16. Ομοιότητες- Διαφορές μυϊκής-ηπατικής φωσφορυλάσης

17. Σύγκριση ενεργ. Αποδόσεων γλυκόλυσης και παρακυκλώματος φωσφορικής πεντόζης

18. Με ποιες ενώσεις συνδέονται η γλυκόλυση, το παρακύκλωμα της φωσφ, πεντόζης και ο μεταβολισμός γλυκουρονικού οξέος

19. Γαλακτοζαιμία

20. Γλυκοπρωτεΐνες : Μεταβολισμός - γλυκοπρωτεΐνες πλάσματος αίματος - ειδικές ουσίες που προσδιορίζουν την ομάδα αίματος

21. Αμινοσάκχαρα

22. Έλλειψη φωσφατάσης 1,6 διφωσφορικής φρουκτόζης

23. Απουσία ενζύμων μεταβολισμού γλυκόλυσης

24. Εξοκινάσες – Γλυκοκινάσες

25.Ποιές οι επιπτώσεις από την έλλειψη των ενζύμων της γαλακτόζης

26.Μεταβολισμός Γλυκουρονικού

27.Ποιές οι χρήσεις του γλυκουρονικού

28.Ιδιοπαθής πεντοζουρία

29.Μεταβολισμός Φρουκτόζης

30.Ιδιοπαθής Φρουκτοζουρία

31.Μη ανοχή φρουκτόζης

32.Τερηδόνα.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Φλεβάρης 2004 - κανονική

1. Οξείδωση και ρύθμιση της οξείδωσης του ισοκιτρικού στον κιτρικό κύκλο.

2. Σύνθεση καρβαμυλοφωσφορικού στον κύκλο της ουρίας.

3. Εστεροποίηση της χοληστερόλης. Πώς επιτυγχάνεται και ποιοί παράγοντες

συμμετέχουν.

4. Μετατροπή της γλυκόζης σε κυτοσολικό ακέτυλο-CoA. Από ποιά ένζυμα γίνεται και πού.

5. Σε ποιό στάδιο της γλυκόλυσης παράγεται το NAD και σε ποιό αναγεννάται αυτό.

6. Τι γνωρίζετε για την εξωκινάση.

7. Αναφέρατε τον ακριβή ρόλο των: DNA πολυμεράση Ι & ΙΙΙ και

τοποϊσομεράσης κατά την αντιγραφή του DNA στα προκαρυωτικά.

8. Τι γνωρίζετε για τα γονίδια του ιού HIV.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Θεματα Πτυχιακων εξετασεων βιολογικης χημειας Ι της ιατρικης σχολης (14/2/2005)

1.Τι γνωριζετε για την αποδομηση της αδενοσινης(αντιδρασεις,ενζυμα,παθησεις,θεραπευτικα αναλογα)

2.Αναφερατε τον ακριβη ρολο των εξης ενζυμων και πρωτεινων στα βακτηρια:ελικαση,τοποισομεραση,dna πολυμεραση Ι και ΙΙΙ,αμινο ακυλο Rna συνθεταση.

3.Μεσω ποιας οδου μεταβολιζεται η 6-φωσφορικη ριβοζη.

4.Μεταβολισμος γαλακτοζης.

5.Που και πως γινεται η βιοσυνθεση του ακετοξικου.Ποια η σημασια του

6.Ποσες φαασεις περιλαμβανει η οδος βιοσυνθεσεως της χοληστερολης.Αναφερατε τα υποστρωματα και τα προιοντα αυτων των φασεων.

7.Περιγραψτε μηχανισμους με τουσ οποιους γινεται η ρυθμιση του κυκλου της ουριας

8.Ποιος ειναι ο ρολος της θρυψινης στην πεψη των πρωτεινων που προσλαμβανονται με τη διατροφη.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 6/7/2005

1. Ποια είναι τα καθοριστικά ένζυμα της γλυκόλυσης και της γλυκονεογένεσης.

2. Ποια τα κύρια ένζυμα του μεταβολισμού της γαλακτόζης και τι ασθένειες προκαλούνται από την έλλειψή τους.

3. Ποια αντίδραση αποτελεί το ρυθμοκαθοριστικό βήμα στη σύνθεση των χολικών αλάτων.

4. Πώς οξειδώνεται το υδροξυβουτυρικό οξύ.

5. Περιγράψτε συνοπτικά τους 3 βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους γίνεται η ρύθμιση του κύκλου της ουρίας.

6. Περιγραψτε σε τι συνίσταται και τι εξυπηρετεί ο κύκλος του γ-γλουταμυλικού σχετικά με τον καταβολίσμό των πρωτεινών.

7. Οπερόνιο λακτόζης. Δομή και λειτουργία. Ποιος είναι ο επαγωγέας ακι για ποια ένζυμα κωδικοποιούν τα γονίδια του οπερονίου.

8. Διαφορές μηχανισμών επιδιόρθωσης με εκτομή βάσης, ολιγονουκλεοτιδίου και παράταιρης βάσης.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 3/10/2005

1. Αναφέρατε τον ακριβή ρόλο επτά ενζύμων-πρωτεινών που συμμετέχουν στην αντιγραφή

του DNA στα προκαρυωτικά.

2. Δομή και λειτουργία οπερονίου λακτόζης.

3. Εστεροποίηση χοληστερόλης.Ποια ένζυμα συμμετέχουν; Σε τι χρησιμεύει;

4. Ποιες οι λειτουργίες της HDL;

5. Ποιος ο ρόλος της φωσφορικής πυριδοξάλης στον καταβολισμό πρωτεινών;

6. Περιγράψτε 3 μηχανισμούς με τους οποίους γίνεται ρύθμιση του κύκλου της ουρίας.

7. Με ποιες βιοχημικές διαδικασίες διατηρείται σταθερό το ποσοστό της γλυκόζης στο αίμα;

8. Με ποιες ενώσεις συνδέονται : η γλυκόλυση,ο δρόμος των φωσφορικών πεντοζών

και ο μεταβολισμός του γλυκουρονικού;

Edited by aquaman
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 18/11/2005

1. Ενζυμα κ πρωτεινες που εμπλεκονται στην αντιγραφη του DNA στα προκαρυωτικα.

2. Κυκλος ζωης του HIV κ ρολος των κυριων πρωτεινων του

3. Ποιες ειναι οι λιποπρωτεινες του αιματος. Ποια ειναι η κυρια λειτουργια της HDL

4. Ποιο ειναι το κυριο ενζυμο που πεπτει τις διαιτητικες τριακυλογλυκερολες. Ποιοι αλλοι παραγοντες υποβοηθουν τη δραση του.

5. Διαδικασια αποικοδομησης γλυκογονου.

6. Ποιες ειναι οι πηγες παροχης γλυκοζης οταν εξασφαλιζεται η ομοιοσταση αυτης στον ανθρωπινο οργανισμο

7. Πως επιτυγχανεται η ρυθμιση του κυκλου της ουριας

8. Κυκλος του γ- γλουταμυλικου. Σε τι συνισταται κ πως σχετιζεται με τον καταβολισμο των πρωτεινων

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Θέματα εξετάσεων βιοχημείας Ι για κανονικούς και μεταφορείς 23/3/2006

1. Στόχευση πρωτεϊνών στο ΕΔ (κύκλος του SRP).

2. Αναφέρατε ένα παράδειγμα και τον τρόπο λειτουργίας ενός επαγώγιμου οπερονίου (μπορείτε και σχηματικά).

3. Πώς γίνεται η δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας; (ήταν εκτός ύλης)

4. Αναφέρατε τις κύριες λιποπρωτεΐνες του αίματος και περιγράψτε τις λειτουργίες της HDL.

5. Ποιός είναι ο ρόλος της θρυψίνης στον καταβολισμό των πρωτεϊνών;

6. Σε τι συνίσταται (συνοπτικά) και πού αποσκοπεί ο κύκλος του γ-γλουταμυλικού;

7. Ποιος ο ρόλος του NAD+ στη γλυκόλυση και σε ποιό στάδιο αυτό αναγεννάται;

8. Με ποιές ενώσεις συνδέονται η γλυκόλυση, ο δρόμος των φωσφορικών πεντοζών και ο μεταβολισμός του γλυκουρονικού οξέος;

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 2/10/2006

1. Ποιός είναι ο ρόλος της θρυψίνης στον καταβολισμό των πρωτεϊνών;

2. Ανάστροφη μεταφορά χοληστερόλης. Τι γνωρίζετε.

3. Απορρόφηση αμινοξέων από τα κύτταρα.

4. Ενεργειακή απόδοση της γλυκόλυσης

5. Ποια είναι τα ένζυμα που πέπτουν τις διαιτητικές τριακυλογλυκερόλες

6. Πώς επιδιορθώνονται τα διμερή θυμίνης στα βακτήρια

7. Περιγράψτε συνοπτικά τη μεταγραφή στα ευκαρυωτικά

8. Δρόμος φωσφορικών πεντοζών. Ποια τα προιόντα και ποια η χρήση τους

Edited by furious99
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

17/10/2006

1. Πως επηρεαζει η προσληψη χοληστερολης τα ενδοκυτταρικα επιπεδα της χοληστερολης;

2. Ρυθμιση κυκλου της ουριας

3. Σε τι συνισταται συνοπτικα ο κυκλος του γ-γλουταμινικου και πως συμμετεχει στο μεταβολισμο των αμινοξεων;

4. Τι γνωριζετε για τον σχηματισμο και την εκκριση των χυλομικρων

5. Τι γνωριζετε για την διδικασια ωριμανσης του προ-mRNA

6. Αν στο δικλωνο DNA εμφανιστει ουρακιλη (λογω απαμινωσης θυμινης), θα επιδιορθωθει, και απο ποιο συστημα;

7. Τι γνωριζετε για την αναγωγαση της γλουταθειονης

8. Με ποια διαδικασια το παρακυκλωμα των πεντοζων παρεχει αναγωγικα ισοδυναμα;

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13.11.06

1.Αναφέρατε τις κύριες λιποπρωτε'ί'νες του αίματος.

Ποιές οι λειτουργίες της HDL;

2.Περιγράψατε πώς γίνεται η είσοδος αμινοξέων μέσα στα κύτταρα.

3.Περιγράψατε πώς γίνεται η ρύθμιση του κύκλου της ουρίας.

4.Αναφέρατε τα στάδια σχηματισμού αθηρωματικής πλάκας στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων του αίματος.

5.Διαφορές στη μεταγραφή μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων.

6.Ποιός ο ρόλος της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης(μεταφοράσης) και της αμινοακυλο-tRNA συνθετάσης;

7.Ποιά τα σημαντικότερα ένζυμα του μεταβολισμού της γαλακτόζης και ποιές οι επιπτώσεις από την έλλειψή τους;

8.Με ποιούς μηχανισμούς διατηρείται σταθερή η γλυκόζη στο αίμα; (όχι ορμονική ρύθμιση)

Σχόλιο:Ευτυχώς,τα θέματα ήταν όλα ίδια με άλλα προηγουμένων εξεταστικών...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 28/2/2007

1.Σύνθεση χοληστερόλης:

α.Ποιο είναι το κύριο στάδιο στη σύνθεσή της?

β.Ποιο είναι το ένζυμο που καθορίζει την ταχύτητα βιοσύνθεσής της στο στάδιο αυτό?

γ.Πώς γίνεται η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του ενζύμου αυτού?

2.Διαφορές μεταξύ β-οξείδωσης και βιοσύνθεσης λιπαρών οξέων.

3.Μεταβολισμός λακτόζης:

α.Ποια είναι τα κυριότερα ένζυμα?

β.Ποιες οι επιπτώσεις από την έλλειψή τους?

4.Δρόμος των φωσφορικών πεντοζών:

α.Ποια είναι τα προιόντα?

β.Ποιες είναι οι χρήσεις τους?

5.α.Τι ορίζεται σαν γλυκόλυση? Ποιος ο ρόλος της? Πόσα ένζυμα συμμετέχουν στη γλυκόλυση?

β.Σε ποιες αντιδράσεις της γλυκολυτικής οδού γίνετα κατανάλωση ΑΤΡ και σε ποιες αποδίδεται ΑΤΡ?

γ.Περιγράψτε συνοπτικά τις φάσεις της γλυκολυτικής πορείας.

6.α.Ποιες είναι οι αντιδράσεις που ελέγχουν τη γλυκολυτική πορεία και ποια ένζυμα τις καταλύουν?

β.Ποια κύτταρα του οργανισμού χρησιμοποιούν σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα γλυκόζη σαν πηγή ενέργειας?

γ.Ποιος ο ρόλος του NAD στη γλυκόλυση?

7.Αντιγραφή του DNA στα προκαρυωτικά:

α.Τι γνωρίζετε?

β.Ποια ένζυμα και πρωτείνες συμμετέχουν?

γ.Ποιος ο ρόλος τους?

8.Μεταγραφή στα προκαρυωτικά:

α.Ποιο το κύριο ένζυμο, η δομή και η λειτουργία του?

β.Ποια η κατεύθυνση της μεταγραφής και ποιος κλώνος του DNA χρησιμεύει ως καλούπι (μήτρα)?

9.α.Ποιο είναι το τελικό προιόν αποδόμησης των πουρινικών και πυριμιδινικών νουκλεοτιδίων?

β.Ποια τα ένζυμα που συμμετέχουν στις αντιδράσεις αποδόμησης των πουρινών?

γ.Τι γνωρίζετε για την ουρική αρθρίτιδα (αίτια, εκδηλώσεις, θεραπεία)?

10.α.Ποια συμπλέγματα της αναπνευστικής αλυσίδας γνωρίζετε?

β.Περιγράψτε τη δομή του συμπλέγματος IV καθώς και από ποιες χημικές ενώσεις αναστέλλεται.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

21/5/2007

1. Σύγκριση των ενεργειακών αποδόσεων της γλυκόλυσης και του παρακυκλώματος της φωσφορικής πεντόζης.

2. Τί γνωρίζετε για την αναγωγάση της γλουταθειόνης.

3Αναφέρατε τον ακριβή ρόλο των ενζύμων και πρωτεινών που ενέ΄χονται στην αντιγραφή του DNA στα προκαρυωτικά.

4 Διαδικασία σύνθεσης του ευκαρυωτικού mRNA

5. Ποιά τα ενζυμικά συμπλέγματα της αναπνευστικής αλυσίδας. Ποιά τα ένζυμα και τα συνένζυμα έκαστου συμπλέγματος.

6. Τί είναι τρανσαμίνωση. Ποιό το συνένζυμο συμμετέχει, πως δρά και ποιές μορφές λαμβάνει κατά την αντίδραση κατά την αντίδραση.

7. Ποιά είναι η κύρια λειτουργία των HDL-C

8. Σε ποιό στάδιο γίνεται κυρίως η ρύθμιση της σύνθεσης της χοληστερόλης. Ποιό είναι το καθοριστικό ένζυμο.

9.Περιγράψτε συνοπτικά πως γίνεται η ρύθμιση του κύκλου της ουρίας.

10. Τί είναι γλυκόλυση? Ποιός ο ρόλος της? Ποιά είναι τα ένζυμα κλειδιά που ρυθμίζουν την γλυκόλυση?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι (12/7/07)

1. Αντιγραφή DNA στα προκαρυωτικά. Τι γνωρίζετε.

2. Οπερόνιο της λακτόζης. Δομή και λειτουργία.

3. Ποιο το καθοριστικό ένζυμο για την βιοσύνθεση τησ χοληστερόλης. Αιτιολογήστε

4. Ποιά η δράση της HDL.

5. Tı είναι και ποιός ο μηχανισμός δράσης της 2,4- δινιτροφαινόλης.

6. Ποιές ενζυμικές διαταραχές του κύκλου της ουρίας γνωρίζετε. Αναφέρατε το αντίστοιχο ελαττωματικό ένζυμο.

7. Περιγράψατε τις αναπληρωτικές αντιδράσεις του κιτρικού κύκλου.

8. α) Ποιά η δράση της ινσουλίνης στη γλυκόλυση? Πώς επιτυγχάνεται?

β) Ποιοί γλυκομεταφορείς είναι ινσουλινοεξαρτώμενοι.

9. Τι είναι γλυκονεογένεση και τι η γλυκογονόλυση.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 4-10-2007 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1

1 που και πως οξειδωνεται το FADH2?

2 μεταβολισμος γαλακτοζης

3 αντιδρασεις ενζυμα κ υποστρωματα κυκλου ουριας που συμβαινουν στο ΚΥΤΟΣΟΛΙΟ

4 σημασια του κυκλου κιτρικου οξεος στον μεταβολισμο

5 τι ειναι η γλυκολυση? ποιες ειναι οι καθοριστικες αντιδρασεις ποια ενζυμα τις καταλυουν

και απο ποιες ορμονες ρυθμιζονται

6 επικτητες διαταραχες μετραβολισμου των υδατανθρακων

7 ποια ειναι τα υποστρωματα για την βιοσυνθεση λιπαρων οξεων

8 ποια ειναι η λειτουργια των λιποπρωτεινων και ποιες λιποπρωτεινες ξερετεθ

Link to comment
Share on other sites

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ 04/10/2007 ]

1. Με ποιο σύμπλεγμα και πώς οξειδώνεται το FADH2 στην αναπνευστική αλυσίδα;

2. α. Ένζυμα, υποστρώματα και προϊόντα που λαμβάνουν μέρος στις αντιδράσεις του κύκλου της ουρίας που γίνονται στο κυτταρόπλασμα

β. Σε ποιο όργανο γίνονται οι αντιδράσεις του κύκλου της ουρίας;

3. Ποια η χρησιμότητα των λιποπρωτεϊνών; Ποιες κατηγορίες γνωρίζετε;

4. Ποια είναι τα υποστρώματα για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων;

5. Αποδώσατε σχηματικά το μεταβολισμό της γαλακτόζης.

6. Αναφέρατε τις επίκτητες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων.

7. Τι ονομάζουμε γλυκόλυση; Ποιες οι αντιδράσεις-κλειδιά της γλυκόλυσης; Ποια τα ένζυμα που τις καταλύουν και από ποιες ορμόνες ρυθμίζονται;

8. Ποια η σημασία του κύκλου του κιτρικού οξέος για το μεταβολισμό;

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι (15.11.2007)

1. Ποιο το κυριότερο ένζυμο που ρυθμίζει το ροή της γλυκόλυσης και πώς ρυθμίζεται;

2. Ποια συμπλέγματα της αναπνευστικής αλυσίδας ανάγουν το συνένζυμο Q (ουβικινόνη);

3. Πώς ανακυκλώνεται το ασπαρτικό οξύ που χρησιμοποιείται στον κύκλο της ουρίας;

4. Αναφέρετε παράγοντες που καθορίζουν αν η 5-φωσφορική πεντόζη θα μετατραπεί σε 6-φωσφορική γλυκόζη ή θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση νουκλεϊκών οξέων, συνενζύμων κλπ. Στην πρώτη περίπτωση (μετατροπή της 5-φωσφορικής πεντόζης σε 6-φωσφορική γλυκόζη) πώς διατηρείται το ισοζύγιο των ατόμων άνθρακα;

5. Ποιος είναι ο ρόλος της γλυκογενίνης στο μεταβολισμό του γλυκογόνου;

6. Τι εξυπηρετεί η νεογλυκογένεση; Ποια αποτελούν υποστρώματα για τη νεογλυκογένεση και από πού προέρχονται τα υποστρώματα αυτά;

7. Αναφέρετε τα κύρια σημεία ρύθμισης του κύκλου του κιτρικού οξέος.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 22-02-2008

1.Ποιος είναι ο ρόλος της γλυκογενίνης στο μεταβολισμό του γλυκογόνου;

2.Ποιες είναι οι λιποπρωτεΐνες και ποια η χρησιμότητά τους;

3.Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και στη β-οξείδωση;

4.Ποιες οι αντιδράσεις κλειδιά της γλυκόλυσης και ποια ενζυμα τις καταλύουν; Ποια η επίδραση της ινσουλίνης στα ένζυμα αυτά;

5.Ποια ένζυμα καθορίζουν τη ροή του κύκλου του κιτρικού οξέος; (σημεία ρύθμισης του κύκλου)

6.Τι είναι φαινυλκετονουρία και ποια παθολογικά προϊόντα της νόσου γνωρίζετε;

7.Γράψτε τα ένζυμα και τα αντίστοιχα υποστρώματα και προϊόντα του κύκλου της ουρίας.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Πτυχιακες εξετασεις βιολογικης χημειας 1, 4/7/08

1) Με ποιες διαδικασιες διατηρειται σταθερο το ποσοσστο γλυκοζης στο αιμα

2) Τι γνωριζετε για το γλυκογονο

3) Πως γινεται η αποβολη της χοληστερολης απο τον οργανισμο

4)α. Ποια η χρησιμοτητα των λιποπρωτεϊνων

β. Ποιες οι κυριες ομαδες λιποπρωτεϊνων

5) Περιγραψτε το συμπλοκο της δεϋδρογενασης του πυροσταφυλικου. Απο ποια ενζυμα αποτελειται και ποια αντιδραση καταλυει

6) Πως λειτουργει ο κυκλος του μηλικου στη μεταφορα αναγωγικων ισοδυναμων μεσω της μιτοχονδριακης μεμβρανης

7) Που οφειλεται η φαινυλκετονουρια και ποια τοξικα προϊοντα παραγονται λογω της ενζυμικης βλαβης

8) Ποιες οι αντιδρασεις-κλειδια της γλυκολυσης και ποια ενζυμα τις καταλυουν.Ποια η επιδραση της ινσουλινης στα ενζυμα αυτα

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 1, ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, 17/09/2008

1. Ποιο στάδιο της σύνθεσης της χοληστερόλης είναι καθοριστικό για την ταχύτητα της και γιατί;

2. Ποια είναι τα καθοριστικά ένζυμα της γλυκόλυσης και της γλυκονεογένεσης;

3. Παραγωγή θερμότητας από λιπαρά οξέα στο φαιό λιπώδη ιστό.

4. Πού λαμβάνει χώρα ο TCA κύκλος, ποιο ένζυμο οξειδώνει το πυροσταφυλικό, ποια τα προϊόντα του κύκλου;

5. Ποια είναι η σημαντικότερη απολιποπρωτεΪνη των HDL και ποιες οι δράσεις της;

6. Ρύθμιση της φωσφοροφρουκτοκινάσης-1. Ποιοι ιστοί χρησιμοποιούν αποκλειστικά γλυκόζη ως καύσιμο;

7. Πώς γίνεται η μεταφορά της αμμωνίας από τους περιφερικούς ιστούς στο ήπαρ;

8. Ποιο είναι το κεντρικό όργανο του μεταβολισμούΠοιοι ιστοί χρησιμοποιούν τόσο γλυκόζη όσο και λιπαρά οξέα για ενέργεια;

Χαρακτηριστικό είναι πως δεν υπήρχε κανένα θέμα από μεταβολισμό πρωτεϊνών!

Για όσους σκοπεύουν να το δώσουν, προτείνω ανεπιφύλακτα το βιβλίο του Lehninger: Η ύλη είναι απλωμένη, όμως το γράψιμό του είναι καλό και το βιβλίο γενικά εύκολο στο διάβασμα! (για τους παλιότερους, πολύ καλύτερο από το σύγγραμμα του Marks)

Edited by Pascal
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι 17/10/2008

1. Σε έναν υποθετικό οργανισμό( ή κύτταρο) όπου τα μακρομόρια του γλυκογόνου έχουν αισθητά χαμηλότερο βαθμό διακλαδώσεων από ότι γνωρίζουμε, τι διαφορές ως προς τις σχετικές ενζυμικές ενεργότητες θα περιμέναμε; Τι συνέπειες πιθανά αυτό θα είχε ως προς την κινητοποίηση αποθεμάτων γλυκόζης και την ανταπόκριση σε ενεργειακές ανάγκες;

2. Σχετίζεται η γλυκόζη με την εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών Ο(+)? Πώς;

3. Περιγράψτε πως ρυθμίζει το σύμπλοκο δεϋδρογονάσης του πυροσταφυλικού τον κύκλο του κιτρικού οξέος.

4. Σε ποιές αντιδράσεις της γλυκόλυσης καταναλώνεται ATP;

5. Ποιά είναι τα ένζυμα που καταλύουν τις μη αντιστρεπτές αντιδράσεις της νεογλυκογένεσης και που βρίσκονται τα ένζυμα αυτά?

6. Δομή και λειτουργία της συνθάσης ATP των μιτοχονδρίων

7. Ποιος ο ρόλος του ασπαραγινικού στον κύκλο της ουρίας

8. Πως μεταφέρονται τα λιπαρά οξέα που προορίζονται για οξείδωση στο μιτοχόνδριο;

9. Ποια η χρησιμότητα του ενζύμου LCAT( ακυλοτρανσφεράση λεκιθίνης- χοληστερόλης)

Ελπίζω να σας βοηθήσουν !!!

Πρώτη φορά τα θέματα ήταν 9 !!!!!!

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 9/1/09

δεν είναι ακριβείς οι ερωτήσεις

1.Τι είναι η γλυκόλυση και ποιο το ενεργειακό της κέρδος.

2.Ποιο είναι το έμζυμο-κλειδί της γλυκόλυσης και πως ρυθμίζεται.

3.Ποιοι παράγοντες καθορίζουν αν η γλυκόζη θα μπει στον κύκλο των φωσφορικών πεντοζών ή θα ακολουθήσει τη γλυκολυτική οδό.

4.Πώς γίνεται η σύνθεση του γλυκογόνου από την 6-Ρ-γλυκόζη.

5.Πώς μετατρέπεται η κιτρουλίνη σε ουρία στον κύκλο της ουρίας.

6.Δομή και λειτουργία του Συμπλέγματος ΙV της Α.Α.

7.Ποιος ο ρόλος της HDL-C.

8.Ποια η καθοριστική αντίδραση της σύνθεσης της χοληστερόλης.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.