Jump to content

Περιγραφική Ανατομική ΙΙ (Νευροανατομία)


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

128 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   14
  • Δύσκολο
   125


Recommended Posts

Πτυχιακές εξετάσεις - Σεπτέμβριος 2010

Γραπτά. Εφτά ερωτήσεις, από τις οποίες έπρεπε να απαντήσουμε τις 5.

1. Παραγωγή, κυκλοφορία, αποχέτευση Ε.Ν.Υ.
2. Πλάγιο νωτιαιοθαλαμιαίο δεμάτιο/οδός πόνου
3. Έδαφος τέταρτης κοιλίας
4. Που βρίσκονται τα φλοιώδη κέντρα : Broca, ακοής, όρασης
5. Που γίνεται ο χιασμός των πυραμίδων.
6. Περιεχόμενα οφθαλμικού βολβού
7. Αιμάτωση εγκεφάλου - Κύκλος του Willis.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Μεταφορείς - Οκτώβριος 2010 (κατά προσέγγιση)

1. Πού βρίσκονται και από πού αρδεύονται τα: α. κινητικό κέντρο του λόγου, β. αισθητική συνειρμική χώρα, γ. κύρια σωματοκινητική χώρα, δ. φλοιώδες κέντρο της όρασης
2. Πού κυκλοφορεί ΕΝΥ εντός του ΚΝΣ και πώς επικοινωνούν μεταξύ τους αυτές οι περιοχές
3. Τι είναι και ποια η πορεία της πυραμιδικής οδού
4. Τι γνωρίζετε για το θάλαμο
5. Τι είναι, πού βρίσκονται και σε τι χρησιμεύουν τα: α. νωτιαία δεσμίδα τριδύμου, β. πυρήνας προσωπικού, γ. ιππόκαμπος
6. Πώς συνδέεται η παρεγκεφαλίδα με το στέλεχος του εγκεφάλου και τι περνάει από το άνω παρεγκεφαλιδικό σκέλος

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Εξετάσεις κανονικών - Φεβρουάριος 2011

Υπήρχαν 3 ομάδες. Τα θέματα περιείχαν 20 πολλαπλής που ήταν κοινά αλλά μπερδεμένα και 3 ερωτήσεις ανάπτυξης διαφορετικές για κάθε ομάδα.

Ομάδα Α - Ερωτήσεις Ανάπτυξης :

1.Ποιοι είναι οι πυρήνες του οπισθίου κέρατος της φαιάς ουσίας του νωτιαίου μυελού

2. Περιγράψτε επιγραμματικά της ελαφράς αφής και της πίεσης από τους δερματικούς υποδοχείς του κάτω άκρου μέχρι το φλοιό

3. Τι είδους λειτουργίες εξυπηρετούνται από το συμπαθητικό ; Που εντοπίζονται ο κεντρικός εκφυτικός πυρήνας και τα γάγγλιά του ;

Ομάδα Γ - Ερωτήσεις Ανάπτυξης :

1. Περιγράψτε ένα από τα τρία εγκεφαλικά νεύρα που νευρώνει τους μυς του οφθαλμού.

2. Ποιες αρτηρίες αιματώνουν τον εγκέφαλο- εξάγωνο του Willis

3. Αναφέρατε τις κοιλότητες του ΚΝΣ και πως επικοινωνούν μεταξύ τους

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Εξετάσεις κανονικών - Φεβρουάριος 2011

Ερωτήσεις ανάπτυξης της Β ομάδας:

1. Ποιων νεύρων οι πυρήνες βρίσκονται στο έδαφος της 4ης κοιλίας. Περιγράψτε τη λειτουργία 2 εξ αυτών.
2. Περιγραφή σχηματισμού του ιπποκάμπου κ λειτουργία. (Ήθελε μόνο τον Ιππόκαμπο, όχι αναλυτική περιγραφή όλου του σχηματισμού)
3. Ποιοι είναι/που βρίσκονται οι πυρήνες του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού.


Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Εξετάσεις Κανονικών - Μάρτιος 2012

3 ανάπτυξης και 40 πολλαπλής.

1. α) Νεύρωση οφθαλμοκινητικών μυών
β) Πού βρίσκονται οι πυρήνες αυτών των νεύρων;
2. α) Ποιες είναι οι κύριες αρτηρίες που αιματώνουν τον εγκέφαλο; και περιγραφή εξαγώνου του willis
β) Αναφέρετε τις κοιλότητες του ΚΝΣ και πώς επικοινωνούν μεταξύ τους.
3. α) Κέντρα συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού συστήματος
β) Αναφέρετε τους πυρήνες του παρασυμπαθητικού στο εγκεφαλικό στέλεχος.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Θέματα Πτυχιακής Εξέτασης - Απρίλιος 2012

1. α) Νεύρωση οφθαλμοκινητικών μυών
β) Πού βρίσκονται οι πυρήνες αυτών των νεύρων;
2. α) Ποιες είναι οι κύριες αρτηρίες που αιματώνουν τον εγκέφαλο; και περιγραφή εξαγώνου του willis
β) Αναφέρετε τις κοιλότητες του ΚΝΣ και πώς επικοινωνούν μεταξύ τους.
3. α) Κέντρα συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού συστήματος
β) Αναφέρετε τους πυρήνες του παρασυμπαθητικού στο εγκεφαλικό στέλεχος.
4. α) Λειτουργικότητα Συμπαθητικού.
β) Περιγραφή Ιπποκάμπου. Μέρη από τα οποία αποτελείται.Λειτουργικότητα.

Και Ω ΝΑΙ (!!!) τα πρώτα 3 θέματα ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά της αμέσως προηγούμενης εξεταστικής των κανονικών (27.03.2012)
Δώσαμε γραπτά, γιατί ήμαστε γύρω στα 15 άτομα

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Μεταφορείς - Σεπτέμβριος 2012

50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - 2 ανάπτυξης.

Τα πολλαπλής έπιαναν 5 μονάδες και τα ανάπτυξης 2,5 μονάδες έκαστο.

Ερωτήσεις ανάπτυξης:
1. Από πού εκφύονται οι απαγωγές ίνες της παρεγκεφαλίδας και πού πηγαίνουν αρχικά?
2. Δώστε σύντομη περιγραφή για τα παρακάτω: α.μεικτός πυρήνας του προμήκους μυελού, β.Πυρήνας της μονήρους δεσμίδας, γ.νωτιαίος λημνίσκος του τριδύμου

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κάλυπταν όλη την ύλη. Ιδιαίτερη προσοχή στα κεφάλαια για θάλαμο, και βασικά γάγγλια γιατί αρκετές ερωτήσεις αφορούσαν αυτά.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Εξετάσεις Κανονικών - Μάρτιος 2013

50 πολλαπλής - σχετικά δύσκολα, κάλυπταν όλη την ύλη, ελάχιστα αισθητήρια, αρκετά είχαν και την επιλογή "όλα απο τα παραπάνω" ή "κανένα απο τα παραπάνω" ενώ σε άλλα σου έδινε δύο προτάσεις και έπρεπε να διαλέξεις αν μόνο η μία είναι σωστή (πχ μόνο η Α και όχι η Β και το αντίστροφο), και οι δύο σωστές ή καμία. Κάθε πολλαπλής έπιανε 0.1 στις 10 μονάδες.

3 ανάπτυξης από τις οποίες διαλέγεις τις 2 - βατές ερωτήσεις, 2.5 στις 10 μονάδες η καθεμιά.

Οι ερωτήσεις ακριβώς όπως δόθηκαν ήταν οι εξής:

1. Εντοπισμός και αιμάτωση των πυρήνων του γλωσσοφαρυγγικού και του πνευμονογαστρικού.
2. Περιγράψτε την εξωτερική και εσωτερική μορφολογία των εγκεφαλικών σκελών. Αναφέρατε τις διαφορές που διακρίνονται στην καλύπτρα της ίδιας περιοχής ανάλογα με το ύψος της εγκάρσιας διατομής.
3. Αναφέρατε ποιες είναι και πώς ορίζονται οι νευρικές ίνες της λευκής ουσίας στον εγκέφαλο. Δώστε δύο παραδείγματα από κάθε είδος.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις - Ιανουάριος 2014

Ήμασταν εφτά άτομα, οι εξετάσεις ήταν προφορικές, περίπου 4 ερωτήσεις στον καθένα, αρκετά αγχωτικό κλίμα

Τι ξέρετε για τον ιππόκαμπο

Που βρίσκονται τα μαστία

Τι ξέρετε για το μεσολόβιο,τι υπάρχει από κάτω,τι στο γόνυ ρύγχος κλπ

Αγγείωση εγκεφάλου

Αν αποφραχθεί μια έσω καρωτίδα, τι θα γίνει

Τέταρτη κοιλία, οροφή, έδαφος, τρήματα, πυρήνες

Έρχεται ένας με πεσμένο στόμα και μάτι,τι έχε ι; (πάρεση του προσωπικού)

Φλεβική αποχέτευση εγκεφάλου,φλεβώδεις κόλποι κλπ

Που βρίσκεται ο μέσος εγκέφαλος,τι αναδύεται από τα σκέλη του ( το κοινό κινητικό)

Τι είναι το χοριοειδές πλέγμα, και τι το ιστίο

Πυρήνες του τελικού εγκεφάλου

Που βρίσκεται ο ωοειδής πυρήνας

Τι ξέρετε για την πυραμιδική οδό

Τι άγει το πλάγιο νωτιαιοθαλαμικό

Που γίνεται ο χιασμός των πυραμίδων

Που βρίσκεται το κέντρο της όρασης, που η πληκτραία σχισμή ( συνέχεια της βρεγματοϊνιακής)

Που βρίσκεται το κέντρο του Broca

Που βρίσκεται το κέντρο της ακοής

Ποιοι οι σύνδεσμοι του εγκεφάλου ( και το διαφανές διάφραγμα)

Αν αποκοπεί το διαφανές διάφραγμα τι συμβαίνει;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Μεταφορείς - Σεπτέμβριος 2013 (από facebook)

Ερωτήσεις ανάπτυξης:

1) Περιγραφή εξαγώνου του Willis

2) Περιγραφή του πλάγιου νωτιαιοθαλαμικού δεματίου (από που ξεκινά, την πορεία του, που καταλήγει και τι πληροφορίες φέρει)

3) Ποια νεύρα έχουν τους πυρήνες τους στο έδαφος της 4ης κοιλίας

Και 50 πολλαπλής

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Παιδιά καλησπέρα !

Είμαι επί πτυχίω, έχω το βιβλίο της Νευροανατομικής του Snell (παλιά και νέα έκδοση),επίσης έχω ένα παμπάλαιο του Παπαδόπουλου αλλά μόνο το ΚΝΣ τμήμα του χωρίς να έχω τα αισθητήρια. ΔΕΝ έχω ούτε το βιβλίο του Fitzerald ούτε την κλινική ανατομική του Snell, ούτε Ανατομία Gray's και θέλω να ρωτήσω ΠΡΑΚΤΙΚΆ πράγματα από κάποια παιδιά επί πτυχίω που έδωσαν πρόσφατα:

1. ποια είναι η ύλη για εμάς τους παλιούς (από Snell), ποια είναι τα πλέον απαραίτητα που πρέπει να δώσω έμφαση προκειμένου να μπορέσω να καλύψω επαρκώς την ύλη

2. Υπάρχουν κάποια sos για να μπορέσω να κατευθυνθώ και λίγο στη μελέτη μου

3. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: Υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, και αν ναι, που θα τις βρω;

4. Αισθητήρια Όργανα: Δεν έχω ούτε την κλινική ανατομική του Snell, ούτε Ανατομία Gray's. Από που πρέπει να διαβάσω (βιβλίο, κεφάλαια κλπ). Αν μπορείτε πείτε μου για να μπορέσω να βρω τα αντίστοιχα από κάποιον ή από τη βιβλιοθήκη από Δευτέρα για να βγάλω κάποιες φωτοτυπίες

5. Α, εννοείται ότι έχω πελαγώσει κυρίως λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου (ο οποίος ΠΟΤΕ δεν είναι αρκετός)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Παιδιά καλησπέρα !

Είμαι επί πτυχίω, έχω το βιβλίο της Νευροανατομικής του Snell (παλιά και νέα έκδοση),επίσης έχω ένα παμπάλαιο του Παπαδόπουλου αλλά μόνο το ΚΝΣ τμήμα του χωρίς να έχω τα αισθητήρια. ΔΕΝ έχω ούτε το βιβλίο του Fitzerald ούτε την κλινική ανατομική του Snell, ούτε Ανατομία Gray's και θέλω να ρωτήσω ΠΡΑΚΤΙΚΑ πράγματα από κάποια παιδιά επί πτυχίω που έδωσαν πρόσφατα:

1. ποια είναι η ύλη για εμάς τους παλιούς (από Snell), ποια είναι τα πλέον απαραίτητα που πρέπει να δώσω έμφαση προκειμένου να μπορέσω να καλύψω επαρκώς την ύλη

2. Υπάρχουν κάποια sos για να μπορέσω να κατευθυνθώ και λίγο στη μελέτη μου

3. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: Υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, και αν ναι, που θα τις βρω;

4. Αισθητήρια Όργανα: Δεν έχω ούτε την κλινική ανατομική του Snell, ούτε Ανατομία Gray's. Από που πρέπει να διαβάσω (βιβλίο, κεφάλαια κλπ). Αν μπορείτε πείτε μου για να μπορέσω να βρω τα αντίστοιχα από κάποιον ή από τη βιβλιοθήκη από Δευτέρα για να βγάλω κάποιες φωτοτυπίες

5. Α, εννοείται ότι έχω πελαγώσει κυρίως λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου (ο οποίος ΠΟΤΕ δεν είναι αρκετός)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!

Καλησπέρα !

Δεν έχω δώσει πρόσφατα, θα σου γράψω όσα θυμάμαι, να έχεις ένα μπούσουλα μέχρι να σου απαντήσει κάποιος πιο σχετικός.

1. Για την ύλη καλύτερα να περάσεις από την Ανατομία. Μάλλον θα την έχουν αναρτημένη έξω· αλλιώς, μπορείς να ανέβεις πάνω και να ρωτήσεις τη γραμματέα. Ή δοκίμασε σε γκρουπ του facebook

2. Νομίζω ότι τα ανιόντα και τα κατιόντα δεμάτια του ΝΜ είναι διαχρονικά sos. Όπως κι ο κύκλος του Willis και οι κοιλίες του εγκεφάλου. Τα είχα διαβάσει από τη Νευροανατομική του Snell. Δες και παλιά θέματα.

3. Παρομοίως, δες παλιά θέματα εδώ.

4. Είχα διαβάσει τα αισθητήρια από Gray's. Αν θυμάμαι καλά, δεν είναι πολλές οι σελίδες, οπότε δεν είναι απαγορευτικό να τις φωτοτυπήσεις στη βιβλιοθήκη.

5. Και τα δύο είναι παλιά. Τώρα είναι καθηγητής ο Σκανδαλάκης, οπότε μπορεί να έχει αλλάξει κάτι. Και πάλι, πέρνα από την Ανατομία, για να είσαι σίγουρη.

6. Να θυμάσαι ότι δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τα πάντα. Αρκεί να ξέρεις τα μισά, για να πάρεις το 5 :)

Καλό διάβασμα!

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Το πρόβλημα με το μάθημα της Νευροανατομίας δεν είναι από ποιο σύγγραμμα θα διαβάσετε, αλλά το ιδιαίτερο απαιτητικό περιεχόμενο σε συνδυασμό με το ότι πρακτικά μπορεί να ερωτηθεί οτιδήποτε. Σε μια εβδομάδα είναι μάλλον πολύ δύσκολο να βγει η ύλη του μαθήματος.

Αν έχετε τα παλιά βιβλία διαβάστε από τα παλιά. Αδρά η ύλη από την νεότερη έκδοση του Snell είναι : Κεφάλαια 4-17 ( χωρίς τις κλινικές παρατηρήσεις ) Από το κεφάλαιο 2 τον ορισμό του νευρώνα και τις μορφές των νευρώνων. Από το κεφάλαιο 3 μια ανάγνωση στα παρακάτω : νευρικές ίνες (εμμύελες, αμύελες) , περιφερικά νεύρα,υποδοχείς,νεύρωση σκελετικών μυών, κινητική μονάδα, μεταμερής νεύρωση του δέρματος, μυϊκός τόνος και μυϊκή δραστηριότητα, μυϊκός κάματος, στάση

Οι πτυχιακές εξετάσεις είναι κατά κανόνα προφορικές. Αν είστε πάνω από δέκα (πράγμα πολύ σπάνιο) μπορεί και να εξεταστείτε γραπτά.

Αξίζει να ξέρετε κάποια βασικά πράγματα όπως π.χ. τι είναι δεμάτιο ποιες οι διαφορές φαιάς και λευκής ουσίας τι είναι γάγλιο.

Από εκεί και πέρα εστιάσετε στα ακόλουθα :

1 α. Νευρικές οδοί ( ανιόντα και κατιόντα δεμάτια ) ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

β. Πυρήνες του νωτιαίου μυελού

2. Αγγείωση εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού

3. Παρεγκεφαλίδα : Λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας, Πυρήνες της παρεγκεφαλίδας, λευκή ουσία, σκέλη της παρεγκεφαλίδας, οδοί προς την παρεγκεφαλίδα και από την παρεγκεφαλίδα,

4. Πρόσθιος Εγκέφαλος : αδρή γνώση της δομής των τμημάτων του πρόσθιου εγκεφάλου και των λοβών των ημισφαιρίων, κύριες αύλακες και σχισμές, βασικοί πυρήνες, συνδεσμικές ίνες – σύνδεσμοι των ημισφαιρίων

Φλοιός των Ημισφαιρίων : Νευρικά κύτταρα του φλοιού των ημισφαιρίων, κυτταρικές στιβάδες του φλοιού των ημισφαιρίων, φλοιώδη κέντρα

5. Κοιλίες Εγκεφάλου - Αιματοεγκεφαλικός φραγμός – Ε.Ν.Υ. :

Από εκεί και πέρα αν ο χρόνος επαρκεί :

Στέλεχος : Χιασμός πυραμίδων – χιασμός λημνίσκων – Επίπεδο των ελαιών – εσωτερική δομή της γέφυρας

Δικτυωτός Σχηματισμός : Ιππόκαμπος και συνδέσεις αυτού

Βασικοί Πυρήνες : συνδέσεις του ραβδωτού σώματος, συνδέσεις της ωχράς σφαίρας

Θάλαμος : Πυρήνες θαλάμου συνδέσεις και λειτουργίες του

Αυτόνομο Νευρικό : Γάγγλια του αυτόνομου νευρικού. Προγαγαγγλιακές και μεταγαγγλιακές απολήξεις και νευροδιαβιβαστές. Διαφορές μεταξύ συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής μοίρας, λειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Και τέλος :

Αισθητήρια Όργανα : Επειδή γράφετε ότι δεν έχετε ούτε Snell, θα έλεγα να μπείτε στο e class και κατεβάσετε τις σημειώσεις της κα. Τζόνσον για τα αισθητήρια

Πυρήνες των εγκεφαλικών συζυγιών : Μπορεί να ρωτήσουν οτιδήποτε …( Δεν νομίζω ότι με το χρόνο που έχετε προλαβαίνετε να ασχοληθείτε )

Καλή επιτυχία !

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FB), ΒΡΗΚΑ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΝΣ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. emshowoff

ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "Νευροανατομια ερωτησεις πολλαπλης και αλλα".

ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΟΠΩς ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΜΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝΟΥΣ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Dr Mitsos emrockon

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Κανονική Εξέταση 09/02/15

50 πολλαπλής + 3 ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες έπρεπε να απαντήσουμε τις 2:

1. Τι γνωρίζετε για το κύκλωμα του Papez του μεταιχμιακού συστήματος

2. Περιγράψτε το μέσο εγκέφαλο σε εγκάρσια διατομή στο επίπεδο των πρόσθιων διδυμίων

3. Λειτουργική, ιστολογική και ανατομική περιγραφή του κύριου κινητικού φλοιού

Κάποιες από τις ερωτήσεις πολλαπλής είχαν να κάνουν με τα παρακάτω θέματα:

- έξω γονατώδες σώμα

- μέση εγκεφαλική αρτηρία

- μέλαινα ουσία

- δικτυωτός σχηματισμός

- προσωπικό λοφίδιο

- ρομβοειδής βόθρος

- παρεγκεφαλίδα

- αισθητικό κέντρο λόγου

- τροχιλιακό νεύρο

- θάλαμος

- μεταιχμιακό σύστημα

- οπίσθια κέρατα φαιάς

- αιμάτωση συγκεκριμένων περιοχών

- κατιόντα δεμάτια

- πρόσθια διδύμια

- αυτόνομο νευρικό σύστημα

- νεύρωση οφθαλμοκινητικών μυών

- πυρήνας Edinger-Westphal

- προσωπικό νεύρο

- ελαία

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Πτυχιακές Εξετάσεις ΚΝΣ - Μάρτιος 2015

« Εξεταστής ο κ.Τρουπής (ο πρεσβύτερος). Πολύ καλό το κλίμα της εξέτασης. Ρώτησε κυρίως:

- Αιμάτωση εγκεφάλου (κύκλος Willis, σπονδυλοβασικό σύστημα)
- Κέντρα ακοής, Broca, όρασης (που βρίσκονται).
- Βασικά γάγγλια (ποια είναι,που βρίσκονται σε σχέση με την έσω κάψα σε εγκάρσια τομή).
- Κυκλοφορία του ΕΝΥ (παραγωγή, απορρόφηση, πορεία, κοιλίες, τρήματα, χοριοειδές ιστίο, διατομή διαφανούς διαφράγματος.)
- Οφθαλμοκινητικοί μύες (ποιοι είναι).
- Πρόσθιο νωτιαιοθαλαμικό δεμάτιο (πορεία, τι είναι η έσω κάψα).

- Συνδεσμικές ίνες (ονομαστικά).

Αυτά σε γενικές γραμμές. Ας προσθέσει κάποιος αν ξέχασα κάτι. Συμβουλή: δώστε προφορικά να ξεμπερδεύετε ! »

Από ανάρτηση συμφοιτήτριάς μας στο group των επί πτυχίω στο facebook, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τον κόπο να μοιραστεί μαζί μας τα θέματα.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Μεταφορείς - Σεπτέμβριος 2015

40 πολλαπλής και 3 ερωτήσεις ανάπτυξης (από τις οποίες επιλέγονταν οι 2):

1. Πού εντοπίζονται και από πού αρδεύονται:

α. Κινητικό κέντρο του λόγου

β. Κύριο κινητικό κέντρο

γ. Κύριο οπτικό κέντρο

δ. Αισθητικό συνειρμικό κέντρο

2. Από τι αποτελείται ο υμενώδης λαβύρινθος, πώς σχετίζεται με τις δομές του οστέινου λαβυρίνθου και ποιες οι λειτουργίες του;

3. Πού εντοπίζονται και πού χρησιμεύουν:

α. Νωτιαία δεσμίδα του τριδύμου νεύρου

β. Ιππόκαμπος

γ. Έσω κάψα

δ. Μέλαινα ουσία

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Κανονική 5-2-2015

Ερωτησεις:

1)Κινητικο κεντρο του λογου (ανατομια, ιστολογια, λειτουργια)

2)Πυρηνες τριδυμου (θεση, λειτουργιες, απαγωγες προσαγωγες ινες) και σχημα οποιος ηθελε (εγω εκανα το ρομβοειδη βοθρο κτλπ)

3)Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικα δεματια(επιγραμματικα: ξεκινανε απο αυτους τους υποδοχεις, πανε σε αυτους τους πυρηνες του ΝΜ, πορευονται σε αυτη τη στηλη του ΝΜ, 1οι νευρωνες, 2οι νευρωνες, πορευονται σε αυτη τη στηλη του στελεχους, χιαζονται στο ταδε σημειο, εισερχονται απο αυτο το σκελος) ο βενιερατος ειπε οτι ηθελε 4 (λογικα προσθιο οπισθιο νωτιαιο... σφηνοειδοπαρεγκεφαλιδικο και μαλλον το ανω παρεγκεφαλιδικο που υπαρχει μονο στις διαφανειες του, βεβαια υπαρχει και το ελαιοπαρεγκεφαλιδικο)

Απο πολλαπλης ειχε 34 στο συνολο, με τα περισσοτερα (20+) να ειναι του βενιερατου απο τις ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ του, λειτουργιες ιπποκαμπου δικτυωτου διαφανους διαφραγματος αναρριχωμενες ινες στη παρεγκεφαλιδα και με ποσα Purkinje κανουν συναψεις, συμπαθητικο παρασυμπαθητικο. ειχε 3 πολλαπλης ο τρουπης (2 για αιματωση και μια για το εξω λευκο πεταλο του ρομβοειδους βοθρου) 2 απο αισθητηρια (μια ματι μια αυτι) και πολυ λιγα απο τζονσον (πιο ευκολα)

Γενικα δυσκολο μαθημα πολυ προσοχη στη λεπτομερεια, η τζονσον εχει διαθεση να βαλει βαθμο και η προοδος προσθετει, για αυτο μη σας φοβιζει ο βενιερατος, δεν υπαρχουν σοσ!!

Link to comment
Share on other sites

3)Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικα δεματια(επιγραμματικα: ξεκινανε απο αυτους τους υποδοχεις, πανε σε αυτους τους πυρηνες του ΝΜ, πορευονται σε αυτη τη στηλη του ΝΜ, 1οι νευρωνες, 2οι νευρωνες, πορευονται σε αυτη τη στηλη του στελεχους, χιαζονται στο ταδε σημειο, εισερχονται απο αυτο το σκελος) ο βενιερατος ειπε οτι ηθελε 4 (λογικα προσθιο οπισθιο νωτιαιο... σφηνοειδοπαρεγκεφαλιδικο και μαλλον το ανω παρεγκεφαλιδικο που υπαρχει μονο στις διαφανειες του, βεβαια υπαρχει και το ελαιοπαρεγκεφαλιδικο)

Ευχαριστουμε που μοιραστηκες τα θεματα συναδελφε.

Μια χρησιμη επισημανση σχετικα με το ζητημα 3: εκτος απο τα τρια γνωστα προσθιο και οπισθιο νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικο και σφηνοειδοπαρεγκεφαλιδικο δεματιο, το 4ο που ηθελε ηταν το νωτιαιοελαικο, το οποιο αποτελει εμμεση οδο προσαγωγης προς την παρεγκεφαλιδα πληροφοριων απο δερματικους και ιδιοδεκτριους υποδοχεις. ;)

Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακές εξετάσεις ΚΝΣ

Περάσαμε ολοι!  Δεν υπήρχε καμιά διάθεση να κοπεί καποιος. Ενδεικτικά ερωτήσεις:

Αιμάτωση εγκεφάλου και ΝΜ

Σε εγκάρσια τομή σχέση έσω κάψας με προτείχισμα

Γενικά παρ'ο,τι δεν υπάρχουν πολλά θέματα στο greekmeds, φαίνεται πως αρκούν, καθώς δε ρωτάει κάτι παραπάνω.

Από το group των επί πτυχίω στο facebook

 

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Σεπτέμβρης 2016

1. κατι με πυρηνες παρεγκεφαλιδας, δεν το θυμαμαι δεν το εγραψα

2. Παραγωγη Κυκλοφορια Αποχετευση ΕΝΥ

3.Ορισμοι για τα παρακατω

α. Μεικτος(επικλινης) πυρηνας του Νωτιαιου Μυελου

β. Πυρηνας της μονηρους δεσμιδας

γ. Εσω λημνισκος 

+50 πολλαπλης

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Ανατομική ΙΙ - ΚΝΣ

Κανονική εξεταστική 3/2/2017

Τα θέματα κάποιας εκ των ομάδων ήταν

1) περιγράψετε την εσωτερική δομή του προμηκους μυελού πάνω από τον χιασμο των πυραμίδων (μέση μοίρα)

2) γράψετε 7 συνδέσεις θαλάμου με φλοιό ημισφαιρίων και με άλλες περιοχές του εγκεφάλου με σύντομη περιγραφή

3) ονομαστε και περιγράψετε το εγκεφαλικό νευρο που αποτελείται από 2 νεύρα

 

Άλλοι είχαν ερώτηση για τρίδυμο περιγραφή και για το ποιές περιοχές έχουν σωματοτοπογραφικη διάταξη στον φλοιό και περιγραφή τους

 

Προφανώς υπήρχαν και πολλαπλής

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Χειμερινό 2017-2018, Ιανουάριος

Πολλαπλής ως συνήθως, ο Σνελ αρκούσε σίγουρα για τη μεγάλη πλειοψηφία, αν και είχε 2-3 άκυρα πολλαπλής, μάλλον από βιβλίο Τζόνσον θα' ταν, για όσους θέλουν 10 ξερω γω.

Ερωτήσεις Ανάπτυξης 3 για να επιλέξουμε 2, ως συνήθως:

1) τί γνωρίζετε για τον πυρήνα της μονήρους δεσμίδας και για το λημνίσκο του τριδύμου

2) αιμάτωση στελέχους και παρεγκεφαλίδας

3) να αναφέρετε τα εξωπυραμιδικά δεμάτια και να αναλύσετε ένα από αυτά.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Πτυχιακή Εξέταση Σεπτεμβρίου 2018

Μας εξέτασε ο κύριος Βενιεράτος (πιθανότατα αυτός θα εξετάζει από εδω και πέρα)

Χωριστήκαμε σε 2 ομάδες των 4.

Ρώτησε μεταξύ άλλων κλάδους σπονδυλικής αρτηρίας, βασικά γαγγλια, ΕΝΥ, νωτιαίο λημνίσκο, ερυθρό πυρήνα και δεματια

 

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.