Jump to content

[εξειδίκευση] Επειγοντολογία


Recommended Posts

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιείται και αντικαθίσταται το άρθρο 1α της αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29 -8– 2018 (ΦΕΚ 3958 ) Υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

Αρθρο 1α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α. Η διαδικασία απονομής του τίτλου εξειδίκευσης στην Eπείγουσα Iατρική άνευ εξετάσεων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ, για τους ιατρούς που κατέχουν τίτλο μιας εκ των αναφερομένων ειδικοτήτων στο άρθρο 1 της παρούσας και έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας (12-9-2018) τρία (3) συνεχή έτη προϋπηρεσίας με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου ή σε Μ.Ε.Θ, ή κατέχουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθορίζεται ως εξής:

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή στο ΚΕ.Σ.Υ με απόφαση του Υπουργού Υγείας, της οποίας το έργο είναι η εξέταση των αιτήσεων και ο έλεγχος εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Ι. Βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής προϋπηρεσίας, που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και των πράξεων που μπορεί να εκτελέσει ο υποψήφιος, από τον Διευθυντή ή Επιστημονικά Υπεύθυνο ΤΕΠ στο οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί, ή από τον Διευθυντή παραρτήματος ΕΚΑΒ στο οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί, ή από Διευθυντή της Μ.Ε.Θ

ΙΙ. Βεβαίωση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσoκομείου στο οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί, ή του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, που θα αποδεικνύει την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή του στο ΤΕΠ ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ..

III. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα αποδεικνύει εμπειρία στην Επείγουσα Ιατρική με τα παρακάτω: Α. Μετεκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική Β. Κατοχή πιστοποιητικών εξειδικευμένων σεμιναρίων σχετικών με την Επείγουσα Ιατρική (πχ ALS/ACLS, ATLS/ETC, διαχείριση αεραγωγού,PHTLS,APLS/EPLS, επείγουσα υπερηχογραφία) Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με την Επείγουσα Ιατρική Δ. Εκπαιδευτικό έργο σχετικό με την Επείγουσα Ιατρική Ε. Συστατικές Επιστολές

Όλα τα παραπάνω επισυνάπτονται σε αίτηση του υποψήφιου ιατρού που την υποβάλει στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας

3. H Επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της (θετική ή αρνητική )για τον κάθε ένα υποψήφιο προς την εκτελεστική επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Β. Σε περίπτωση που ιατροί της παρ. Α της παρούσας δεν δύνανται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά της περ. 2.ΙΙΙ της παρ. Α του παρόντος, δύνανται να λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική κατόπιν συμμετοχής και επιτυχίας στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι έχουν διορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ( 12-9-2018) και πληρούν τα κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης αλλά δεν επιθυμούν την απονομή του τίτλου εξειδίκευσης, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους, αλλά δεν μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερο βαθμό στο ΤΕΠ.

2. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ, ή ΕΚΑΒ, ή Μ.Ε.Θ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης χωρίς εξετάσεις, μπορούν εντός πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας (12-9- 2018), να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και στην συνέχεια να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απονομή του τίτλου της Εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά στις θέσεις που υπηρετούν (ΕΚΑΒ, ή ΤΕΠ, ή Μ.Ε.Θ)

3. Ιατροί που διορίζονται με πενταετή θητεία στο ΤΕΠ, ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας (12-9-2018), υποχρεούνται μέχρι τη λήξη της θητείας τους να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και να λάβουν κατόπιν εξετάσεων τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εξελίσσονται σε ανώτερο βαθμό.

4. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ με βαθμό Δ/ντή που υπηρετούν σε ΤΕΠ μπορούν να λάβουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική χωρίς εξετάσεις με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας από την ημερομηνία διορισμού τους στο ΤΕΠ H ισχύς του παρόντος διαρκεί από 12-9-2018 και για ένα έτος επιπλέον από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα α της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΨΣΨ465ΦΥΟ-Κ3Ν

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, joie said:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

3. Ιατροί που διορίζονται με πενταετή θητεία στο ΤΕΠ, ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας (12-9-2018), υποχρεούνται μέχρι τη λήξη της θητείας τους να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και να λάβουν κατόπιν εξετάσεων τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εξελίσσονται σε ανώτερο βαθμό.

 

 

Μαλιστα, πεταξε την βομβα πριν φυγει ο Πολακης😂

Δηλαδη οσοι διοριστηκαν στα ΤΕΠ θα πρεπει (δεδομενου οτι αρχικα μονο 2 εκπαιδευτικα κεντρα υπαρχουν Αθηνα κ Ηρακλειο) καποιοι να ξενιτευτουν για 6 μηνες ωστε να κανουν την 6μηνη εκπαιδευση και μετα να διαβασουν για να περασουν τις εξετασεις.

Καποιοι που διοριστηκαν ως επιμελητες Β και λογω μεγαλης προυπηρεσιας (αγροτικο, επικουρικο, εξειδικευση) θα εξελισσονταν σε 1-2 χρονια σε επιμελητες Α , θα "παρακαλανε" να αφησουν απο τωρα το τμημα τους για 6 μηνες ωστε να εκπαιδευτουν και να παρουν τον τιτλο τους αλλιως εξελιξη γιοκ!!!! 

Link to comment
Share on other sites

On 21/6/2019 at 6:32 ΜΜ, iceman said:

Καποιοι που διοριστηκαν ως επιμελητες Β και λογω μεγαλης προυπηρεσιας (αγροτικο, επικουρικο, εξειδικευση) θα εξελισσονταν σε 1-2 χρονια σε επιμελητες Α , θα "παρακαλανε" να αφησουν απο τωρα το τμημα τους για 6 μηνες ωστε να εκπαιδευτουν και να παρουν τον τιτλο τους αλλιως εξελιξη γιοκ!!!! 

Aκριβως αυτο!!!! και μαλιστα για εκπαιδευτικά κεντρα που δεν εχουν ακομα συσταθεί!!!!!

Edited by Clairvoyant
Link to comment
Share on other sites

On 22/9/2006 at 12:24 ΜΜ, invitro said:

Ουσιαστικά είναι κάποιος που δουλεύει στο ΤΕΠ (Σωστά, Παρακμή; ΤΟ ΤΕΠ) συνέχεια. Οπως τα παιδιά στο σήριαλ ER (ναι και ο Κλούνι). Κατά καιρούς έχουν πει πως θα το κάνουν εδώ, αλλά φαντάσου πόσα λεφτά χρειάζονται. Ενώ τώρα στέλνουν στο ΤΕΠ τους ειδικευόμενους χειρουργούς, πνευμονολόγους κλπ κλπ και βγάζουν τη δουλειά. Οπότε, δύσκολο να εφαρμοστεί εδώ.

και μαλιστα για εκπαιδευτικά κεντρα που δεν εχουν ακομα συσταθεί!!!!!

clair...  μην  λες ακόμα...βλεπεις  πως κατα καιρούς πολυ πιο πισω και απο το 2006, λένε πως θα το κανουν και εδω...

 

και στην καλύτερη των περιπτωσεων, βλεπω πρωτα να μπαινει το 2020 και μετα να συσταθουν τα κεντρα και να πανε και οι πρωτοι 20 και 16 αντιστοιχα και μετα να πανε και οι υπεραριθμοι. Μαλλον για την εξαμηνη εκπαιδευση δυο ταχυτητων.

οι μεν θα τα μαθουν σε 2ετη ή ενα  ετος και οι τεπατζηδες σε ενα εξάμηνο.

ας πουμε ειδα και το προγραμμα <<σπουδων>> οταν ο κανονικός θα κανει λεμε ενα μηνα γυναικολογία και ενα μηνα ωρλ...τοτε ο υπεραριθμος τι θα κανει απο μια εβδομαδα το καθενα?

πραγματικα δεν θελω να ξεικνησω...γιατι ειναι όλα υποθετικά, μα αυτη η ταχύρρυθμη εξαμηνη εκπαιδευση τι θα πρωτοδεί καποιος? θα του πουνε μηπως εσυ εχεις ήδη τη μονιμη θεσουλα σου, πηγαινε πιες κανα καφε γρηγόρη μου και ελα μετα να σου δώσω οτι παρακολουθησες το εξαμηνο?

 

και ποσους υπεραριθμους θα χωρεσουν και στα δυο εκπαιδευτικα κεντρα?  γυρω στους 400  θα ειναι οι επιμελητες Α και Β  να το πουμε ετσι..σε ολη την Ελλαδα. μηπως θα μπουμε στη κλ@@@@ρίδα?

 

κακοσχεδιασμενα πραγματα, για ενα θεμα που το λενε πριν απο το 2006...ισως εφτασε και ο καιρός τι να πω?

ή μηπως να αποδεχθουμε απο τώρα μια αναμονή καποιων ετων επιπλεον και να λήξει εδω το θεμα.

 

οταν οδηγεισαι στο ελα μωρε τιποτα δε γινεται, καπου εκει χανεις τη μπαλα το παιχνίδι και τον ενθουσιασμό.

 

ψυχοθεραπεια και αγιος ο θεος.

τεπατζήδες ολε!  

Link to comment
Share on other sites

35 λεπτά πριν, Clairvoyant said:

Aκριβως αυτο!!!! και μαλιστα για εκπαιδευτικά κεντρα που δεν εχουν ακομα συσταθεί!!!!!

το μετεφερα  στο : ιατρος  μονιμος  στο ΤΕΠ.

μιας και αφορα δυο κατηγορίες ιατρων πλεον..και εσυ αναφερεσαι στους υπο διορισμο στο ΕΣΥ ως Τεπατζης... 

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, oust said:

και μαλιστα για εκπαιδευτικά κεντρα που δεν εχουν ακομα συσταθεί!!!!!

clair...  μην  λες ακόμα...βλεπεις  πως κατα καιρούς πολυ πιο πισω και απο το 2006, λένε πως θα το κανουν και εδω...

 

και στην καλύτερη των περιπτωσεων, βλεπω πρωτα να μπαινει το 2020 και μετα να συσταθουν τα κεντρα και να πανε και οι πρωτοι 20 και 16 αντιστοιχα και μετα να πανε και οι υπεραριθμοι. Μαλλον για την εξαμηνη εκπαιδευση δυο ταχυτητων.

οι μεν θα τα μαθουν σε 2ετη ή ενα  ετος και οι τεπατζηδες σε ενα εξάμηνο.

ας πουμε ειδα και το προγραμμα <<σπουδων>> οταν ο κανονικός θα κανει λεμε ενα μηνα γυναικολογία και ενα μηνα ωρλ...τοτε ο υπεραριθμος τι θα κανει απο μια εβδομαδα το καθενα?

πραγματικα δεν θελω να ξεικνησω...γιατι ειναι όλα υποθετικά, μα αυτη η ταχύρρυθμη εξαμηνη εκπαιδευση τι θα πρωτοδεί καποιος? θα του πουνε μηπως εσυ εχεις ήδη τη μονιμη θεσουλα σου, πηγαινε πιες κανα καφε γρηγόρη μου και ελα μετα να σου δώσω οτι παρακολουθησες το εξαμηνο?

 

και ποσους υπεραριθμους θα χωρεσουν και στα δυο εκπαιδευτικα κεντρα?  γυρω στους 400  θα ειναι οι επιμελητες Α και Β  να το πουμε ετσι..σε ολη την Ελλαδα. μηπως θα μπουμε στη κλ@@@@ρίδα?

 

κακοσχεδιασμενα πραγματα, για ενα θεμα που το λενε πριν απο το 2006...ισως εφτασε και ο καιρός τι να πω?

ή μηπως να αποδεχθουμε απο τώρα μια αναμονή καποιων ετων επιπλεον και να λήξει εδω το θεμα.

 

οταν οδηγεισαι στο ελα μωρε τιποτα δε γινεται, καπου εκει χανεις τη μπαλα το παιχνίδι και τον ενθουσιασμό.

 

ψυχοθεραπεια και αγιος ο θεος.

τεπατζήδες ολε!  

Καταλαβαίνεις ότι απαντάς σε ένα ποστ που εγράφη 13 χρόνια πριν ;

Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, kopritis said:

Καταλαβαίνεις ότι απαντάς σε ένα ποστ που εγράφη 13 χρόνια πριν ;

-κ εσυ πιστευω καταλαβαινεις για ποιο λογο διαλεξε να απαντησει...οχι τοσο σ αυτον που το εγραψε 13 χρονια πισω...

Αλλα γενικα για να δειξει..αυτο το "ακομα"... κ οτι τιποτα δεν κινειται ..ακομα κ απο το 2006...κ πιο πισω..

Που ελεγαν θα κανουμε την εξειδικευση κτλ..

 

Τι να πω...μακαρι να πανε πιο γρηγορα απο τους ρυθμους του παρελθοντος.

Thanks...κ για την πασα..για να ξαναγραψω...πως ακομα δεν τον ειδαμε γιαννη τον βαφτισαμε..

 

Αυτη η εξειδικευση κατα τη γνωμη σου ποια χρονια λες να ξεκινησει;

Πιστευω αν πουμε στη χρονια του δρακου...θα ειμαστε πιο σωστοι.

 

Αναμενουμε...ελπιζω οχι μεχρι το 2026...καπου νωριτερα...εδω θα ειμαστε...

Edited by why
Link to comment
Share on other sites

Μόλις τώρα, why said:

-κ εσυ πιστευω καταλαβαινεις για ποιο λογο διαλεξε να απαντησει...οχι τοσο σ αυτον που το εγραψε 13 χρονια πισω...

Αλλα γενικα για να δειξει..αυτο το "ακομα"... κ οτι τιποτα δεν κινειται ..ακομα κ απο το 2006...κ πιο πισω..

Που ελεγαν θα κανουμε την εξειδικευση κτλ..

 

Τι να πω...μακαρι να πανε πιο γρηγορα απο τους ρυθμους του παρελθοντος.

Thanks...κ για την πασα..για να ξαναγραψω...πως ακομα δεν τον ειδαμε γιαννη τον βαφτισαμε..

 

Αυτη η εξειδικευση κατα τη γνωμη σου ποια χρονια λες να ξεκινησει;

Πιστευω αν πουμε στη χρονια του δρακου...θα ειμαστε πιο σωστοι.

 

Αναμενουμε...ελπιζω οχι μεχρι το 2026...καπου νωριτερα...εδω θα ειμαστε...

 

ετσι είναι παιδια...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
On 6/21/2019 at 2:26 PM, joie said:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Γ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

2. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ, ή ΕΚΑΒ, ή Μ.Ε.Θ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης χωρίς εξετάσεις, μπορούν εντός πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας (12-9- 2018), να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και στην συνέχεια να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απονομή του τίτλου της Εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά στις θέσεις που υπηρετούν (ΕΚΑΒ, ή ΤΕΠ, ή Μ.Ε.Θ)

3. Ιατροί που διορίζονται με πενταετή θητεία στο ΤΕΠ, ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας (12-9-2018), υποχρεούνται μέχρι τη λήξη της θητείας τους να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και να λάβουν κατόπιν εξετάσεων τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εξελίσσονται σε ανώτερο βαθμό.

 

 

ΦΕΚ Β 3065 - 31 Ιουλιου 2019

Στην Γ5α/Γ.Ποικ.42965/5-6-2019 Υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1α της αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.64845/29-8-2018 Υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β 3958)» (ΦΕΚ 2363 Β), γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

Στην περ.. 3 της παρ. Γ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ» στον στίχο 8 μετά την τελεία προστίθεται εδάφιο ως εξής:« Εξαιρούνται και εξελίσσονται βαθμολογικά, χωρίς την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εξάμηνης εκπαίδευσης, οι ιατροί των περιπτώσεων 2 και 3, που εντός μίας διετίας (από 12-9-2018) θα πληρούν τις προϋποθέσεις εξέλιξής τους με βάση την προϋπηρεσία τους. Την εξάμηνη εκπαίδευση οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι την συμπλήρωση πενταετούς θητείας στο ΤΕΠ (από 12-9-2018). Οι προϋποθέσεις βαθμολογικής εξέλιξης όπως ορίζονται στα ανωτέρω θα ισχύουν και για τους ιατρούς που θα διοριστούν στο ΕΚΑΒ μετά την 1-1-2020»

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, iceman said:

 Εξαιρούνται και εξελίσσονται βαθμολογικά, χωρίς την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εξάμηνης εκπαίδευσης, οι ιατροί των περιπτώσεων 2 και 3, που εντός μίας διετίας (από 12-9-2018) θα πληρούν τις προϋποθέσεις εξέλιξής τους με βάση την προϋπηρεσία τους. Την εξάμηνη εκπαίδευση οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι την συμπλήρωση πενταετούς θητείας στο ΤΕΠ (από 12-9-2018).

ποση ειναι η προυπηρεσία που χρειαζεται για την εξελιξη απο επιμελητη Β σε επιμελητη Α?

πιανεται και το αγροτικό και η όποια παραταση αυτου?

πιανεται και το χρονικό διαστημα του παρατασιακου ειδικευομενου με τίτλο ειδικότητας?

εκτός των ετών σε επικουρικά ή σε διαφορες εξειδικευσεις..

 

και δλδ εαν εως 12/9/2020 εχει καποιος (μονιμος τεπατζής)  συμπληρωσει τα απαιτούμενα χρονια μπορεί να εξελιχθει σε επιμελητη Α απο επιμελητη Β? (χωρίς να εχει τιτλο εξειδικευσης στην επειγοντολογια?)

και καποια στιγμή προαιρετικα θα δωσει εξετασεις για τον τιτλο εξειδικευσης αν επιθυμει?

 

χωρίς και παλι να κρινεται επιτακτική η συμμετοχή και ληψη του τίτλου εξειδίκευσης?

 

ωστόσο την εξαμηνη εκπαιδευση οφειλει να την κανει εως 12/9/2023 (μέχρι την συμπλήρωση πενταετούς θητείας στο ΤΕΠ (από 12-9-2018)...

 

 

καπου τα μπερδεψα..με μεθιστες...που μπηκαν στο ΕΣΥ...ως επιμελητες Β...χωρίς να αποκτήσουν τιτλο εντατικολογίας...και εχουν παραμεινει επιμελητες β 50 ετών τωρα...

 

Edited by allios
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 21/6/2019 at 2:26 ΜΜ, joie said:

 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι έχουν διορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ( 12-9-2018) και πληρούν τα κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης αλλά δεν επιθυμούν την απονομή του τίτλου εξειδίκευσης, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους, αλλά δεν μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερο βαθμό στο ΤΕΠ.

2. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ, ή ΕΚΑΒ, ή Μ.Ε.Θ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης χωρίς εξετάσεις, μπορούν εντός πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας (12-9- 2018), να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και στην συνέχεια να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απονομή του τίτλου της Εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά στις θέσεις που υπηρετούν (ΕΚΑΒ, ή ΤΕΠ, ή Μ.Ε.Θ)

3. Ιατροί που διορίζονται με πενταετή θητεία στο ΤΕΠ, ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας (12-9-2018), υποχρεούνται μέχρι τη λήξη της θητείας τους να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπεράριθμοι και να λάβουν κατόπιν εξετάσεων τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εξελίσσονται σε ανώτερο βαθμό.

 

οι ιατροι ΜΕΘ...

γιατι πρεπει αυτο να τους μπλοκαρει ο τιτλος εξειδικευσης στην επειγουσα ιατρική για τη βαθμολογικη τους εξελιξη..(εστω και μετα την τροποποιητική...ΦΕΚ Β 3065 - 31 Ιουλιου 2019) απο επιμελητη Α σε ΔΝΤΗ.

 

Οι μεθιστες-οσοι εχουν  τιτλο εξειδικευσης στη ΜΕΘ-...γιατι πρεπει να παρουν και τιτλο εξειδικευσης στην επειγουσα ιατρική εστω και μετα απο εξαμηνη εκπαιδευση..και ολο αυτο να τους μπλοκαρει εξελιχτηκα?

 

αλλο η μεθ...αλλο η επειγοντολογια...

η καθε μια ειναι εξειδικευση για δυο ετη..οπως θελουν να κανουν την επειγοντολογια..

 

και κατ αντιστοιχια..οσοι επειγοντολογοι..(κοινως τεπατζηδες..) παρουν χαρτι επειγοντολογιας...θα πρεπει να παρουν και χαρτί μεθ??????? (ειτε εξαμηνης εκπαιδευσης...είτε δενξερω και εγω πως?)

 

και στο εξαμηνο τι προλαβαινει να εκπαιδευτει καποιος ως επειγοντολογος? εγω σαν μελλοντικος τεπατζής...στο ταδε νοσοκομειο που θα βγει φεκ για διορισμο.....που δεν εχει γυναικολογικο...ωρλ..παιδιατρικό...ορθοπεδ πχ  τμημα...θα πρεπει στο εξαμηνο μου να κανω αυτα τα τμηματα...ωστε να εκπαιδευτω? μην πιασω τις ερωτησεις...δεν θα τελειωσω... γιατι απο αλλου ξεκινησα και αλλου θα καταληξω...

Edited by why
Link to comment
Share on other sites

και κατ αντιστοιχια...ο παιδιατρικος  μελλοντικος τεπατζής (με αυτο το φεκ που θα βγει εως τελος της χρονιας..).

θα κανει εξαμηνη εκπαιδευση σε τι τμηματα?για να παρει χαρτι επειγοντολογου...?

Edited by why
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
On 23/8/2018 at 9:32 ΠΜ, iceman said:

ακομα παντως περιμενουμε να δημοσιευθει το φεκ της υπουργικης αποφασης για την ιδρυση της εξειδικευσης.

προφανως για να ξεκινησει η εξειδικευση θα πρεπει να ξεκινησουν να λειτουργουν τα αυτοτελη ΤΕΠ. 

απο οτι ξερω εμμισθη θα ειναι η εξειδικευση (μισθος ειδικευομενου βεβαια ε?)

Καλησπερα, να υποθεσω οτι το 2020 θα ξεκινησει κατι?

Link to comment
Share on other sites

On 23/10/2018 at 8:02 ΠΜ, allios said:

Να πω μονο οτι ολες οι εξειδικευσεις πρεπει να αμοιβονται εξ ισου.

ΜΕΘ, ΤΕΠ, Λοιμώξεις, Διαβήτης, Επεμβατική Ακτινολογία...

Είναι άδικο που υπάρχει διαφοροποίηση.

Πολυ σωστός, ελπίζω να διευθετηθει και αυτο με τη νεα χρονια.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
On 23/8/2018 at 9:32 ΠΜ, iceman said:

ακομα παντως περιμενουμε να δημοσιευθει το φεκ της υπουργικης αποφασης για την ιδρυση της εξειδικευσης.

προφανως για να ξεκινησει η εξειδικευση θα πρεπει να ξεκινησουν να λειτουργουν τα αυτοτελη ΤΕΠ. 

απο οτι ξερω εμμισθη θα ειναι η εξειδικευση (μισθος ειδικευομενου βεβαια ε?)

αν και εγραψα στο τοπικ για τους μονιμους ιατρους τεπ (και  που στην παρουσα φαση δεν με ενδιαφερει να δουλευω μονο σε τεπ), ωστοσο την εξειδικευση ως εκπαιδευτική διαδικασια, εμπειρία επιθυμω να την  αποκτησω. Θεωρω πως σε λιγο καιρο οπως λες με τη λειτουργία των αυτοτελών τεπ θα ξεκινησει και αυτη. Υπαρχει καποια πληροφορία για το ποτε θα ξεκινήσει?

Link to comment
Share on other sites

On 2/4/2020 at 9:37 PM, asta ## no greeklish please&#33; ## - ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please&#33; ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - pane said:

αν και εγραψα στο τοπικ για τους μονιμους ιατρους τεπ (και  που στην παρουσα φαση δεν με ενδιαφερει να δουλευω μονο σε τεπ), ωστοσο την εξειδικευση ως εκπαιδευτική διαδικασια, εμπειρία επιθυμω να την  αποκτησω. Θεωρω πως σε λιγο καιρο οπως λες με τη λειτουργία των αυτοτελών τεπ θα ξεκινησει και αυτη. Υπαρχει καποια πληροφορία για το ποτε θα ξεκινήσει?

 

Δεν εχω καποια πληροφορια περι εναρξης της εξειδικευσης , αλλα μολις τωρα συσταθηκαν οι απαραιτητες θεσεις εξειδικευομενων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠΧΧ465ΦΥΟ-04Υ

Κατάργηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών και σύσταση θέσεων ιατρών στον Τομέα Εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής

 

Link to comment
Share on other sites

6 ώρες πριν, iceman said:

 

Δεν εχω καποια πληροφορια περι εναρξης της εξειδικευσης , αλλα μολις τωρα συσταθηκαν οι απαραιτητες θεσεις εξειδικευομενων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠΧΧ465ΦΥΟ-04Υ

Κατάργηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών και σύσταση θέσεων ιατρών στον Τομέα Εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής

 

Παντως πριν το καλοκαιρι δυσκολο να ξεκινησει η επειγουσα.

Απο οτι διαβαζω εδω δεν εχουν διοριστει οι τεπατζηδες (και δεν ξερω και ποσοι θα απομεινουν οπως γραφτηκε).

Αραγε και απο το Αττικο θα φυγουν-που υποτιθεται οτι θα ηταν και οι <<πρωτοι εκπαιδευτες???>>, ακουω διαφορα-παντως οχι κατι επισημο.

Κουβεντα να γινεται ομως-τι να πω.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
47 λεπτά πριν, iceman said:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΗ4465ΦΥΟ-1Λ2

 

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική

Κ ποτε λετε να βγει το φεκ για να δηλωσουμε για την κληρωση;

 

Link to comment
Share on other sites

Πραγματικος τραγελαφος η κατασταση..

Τι να πρωτοσχολιασει κανεις;;

Την επιλογη μεσω "κληρωσης";;;;

Την παντελη ελλειψη οποιασδηποτε πληροφοριας για το προγραμμα "εκπαιδευσης";;

Την ξεπετα δυο ετων οταν πχ το emergency medicine ειναι 4ετια τουλαχιστον σε ολα τα σοβαρα κρατη;;;

 

Αραγε υπαρχει κατι σε αυτην τη χωρα που να μη γινεται στο ποδαρι;;;

 

Υ.Γ. σε μεγαλο υποψηφιο εκπαιδευτικο κεντρο "επειγουσας ιατρικης" δεν υπαρχει fast u/s στον χωρο των ΤΕΠ

Αντε και καλη εκπαιδευση....

Edited by la_cobra
Link to comment
Share on other sites

26 λεπτά πριν, la_cobra said:

Πραγματικος τραγελαφος η κατασταση..

Τι να πρωτοσχολιασει κανεις;;

Την επιλογη μεσω "κληρωσης";;;;

Την παντελη ελλειψη οποιασδηποτε πληροφοριας για το προγραμμα "εκπαιδευσης";;

Την ξεπετα δυο ετων οταν πχ το emergency medicine ειναι 4ετια τουλαχιστον σε ολα τα σοβαρα κρατη;;;

 

Αραγε υπαρχει κατι σε αυτην τη χωρα που να μη γινεται στο ποδαρι;;;

 

Υ.Γ. σε μεγαλο υποψηφιο εκπαιδευτικο κεντρο "επειγουσας ιατρικης" δεν υπαρχει fast u/s στον χωρο των ΤΕΠ

Αντε και καλη εκπαιδευση....

Δεν καταλαβα καλα;

Απο σημερα μετραμε δεκα εργασιμες;

Ή απο οταν βγει κ σε φεκ;

 

Κ για ποια νοσοκομεια κορμου μιλαμε;

Στο Ηρακλειο κ Αττικον;

Της παγωνη ο.Γεννηματας θα ειναι τελικα;

Link to comment
Share on other sites

Στο ποδι του κορονοιου ή στο κορονοποδι η ολη φαση.

Επειγουσα ιατρικη  προς αντιμετωπιση του απροβλεπτο-επειγοντος

κ ξεκιναμε ηδη με πολλες αποριες.Οι δεκα εργασιμες ειναι μεχρι 29 Απριλιου για να τρεξουμε στο Αττικον;

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 month later...

Αποτελέσματα διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για Εξειδίκευση Ειδικευμένων Ιατρών  στην Επείγουσα Ιατρική

http://www.attikonhospital.gr/images/data/alles-ypiresies-tmimata/ypodieythinsi-dioikitikoy/prosopikou/pdfs/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΔΗΜΟΣΙΑΣ_ΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΠΡΟΣ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.