Jump to content

Στατιστική


KonstantinosMD

Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Σύγγραμα: Ιατρικη στατιστική-Δ,Τριχόπουλου

Παλαιότερα θέματα

ΚΕΦ.2 2.12.Επικρατούσα-Μέση-Διάμεση τιμή ,

2.13.Εκατοστημόρια-Μεταβλητότητα-Σταθερή απόκλιση ,

2.14.Μετασχηματισμός , 2.16. Συντελεστής μεταβλητότητας ,

2.17.Μέτρηση πειραματικού σφάλματος,

ΚΕΦ.3 3.1.Τ-test ,3.3.Όρια και διαστήματα αξιοπιστίας .

3.4.Προ’υ’ποθέσεις εφαρμογής Τ-test ,3.5.T-test κατά ζεύγη ,

3.6.Η έννοια της ακύρου υποθέσεως ,3.8.Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ ,

3.9.Πολλαπλές συγκρίσεις

3.10.Οι συνέπειες των τυχαίων σφαλμάτων ,

3.11. Αξιολόγηση του μεγέθους μιας διαφοράς .

ΚΕΦ.4 4.2.Δοκιμασία Χ2-Προ’υ’ποθέσεις ,4.5.Τετράπτυχος πίνακας ,

4.7.Χ2 κατά ζεύγη ,4.9.Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων ,

4.10.Ορια αξιοπιστίας ,

4.11.Αθροιστικός και πολλαπλασιαστικός κανόνας .

ΚΕΦ.5 5.3.Συσχέτιση (ή εξάρτηση) ποσοτικών χαρακτηριστικών ,

5.4.Συντελεστής κλίσεως-προ’υ’ποθέσεις .

5.6.Συντελεστής συσχετίσεως κατά Pearson ,

5.7.Πολλαπλή εξάρτηση και συσχέτιση .

ΚΕΦ.6 6.2.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μη παραμετρικών δοκιμασιών ,

6.4.Δοκιμασία σημείων-προ’υ’ποθέσεις ,

6.5.Δοκιμασία Wilcoxon κατά ζεύγη-προ’υ’ποθέσεις ,

6.6. Wilcoxon δύο δειγμάτων-προ’υ’ποθέσεις,

6.7.Μη παραμετρικός συντελεστής συσχετίσεως σειράς του Spearman

KEΦ.7 7.2.Συσχέτιση και αιτιότητα.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τίτλο Ασκήσεις Βιοστατιστικής, εκδόσεις Συμμετρία και συγγραφείς Α.Τζώνου και Κ.Κατσουγιάννη.

Είναι σύνολο 110 σελίδες και περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις θεωρίας και μπόλικες ασκήσεις, φυσικά ΟΧΙ λυμμένες (αλλά με τις σωστές απαντήσεις στο τέλος)

Καλύπτει πλήρως την ύλη της Στατιστικής και τα περισσότερα θέματα που μπαίνουν, αν όχι όλα, υπάρχουν εκεί μέσα, μερικές φορές και αυτούσια.

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το μάθημα και αφιερώνοντας 4-5 μέρες σύνολο να πάνε να περάσουν το μάθημα με πέρα από ικανοποιητικό βαθμό

Τέλος υπάρχει πάντα το βιβλιοπωλεία-φωτοτυπάδικο του Κουτσουμπού, κοντά στη σχολή, που πουλάει τα γνωστά και πολλές φορές χρήσιμα βιβλιαράκια του! Εκεί μέσα θα βρείτε πλήρως λυμμένες κάμποσες από τις ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο που προανέφερα...(βέβαια προσωπικά επιμένω στο βιβλίο της Τζώνου).

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

6/2/2003

(α’ ομάδα)

1. α. Μπορεί μια διαφορά δύο δειγματοληπτικών μέσων τιμών να είναι

στατιστικά σημαντική όταν βασίζεται σε μικρό αριθμό παρατηρήσεων.

β. Πώς υπολογίζονται και τι εκφράζουν τα 95% όρια αξιοπιστίας μιας

αναλογίας (ποσοστού) ;

γ. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρμογή του Χ2 κατά Μάντελ-

2.Δίνεται βιοχημικό μέγεθος που κατανέμεται κανονικά. Σε πρώτο υγιές δείγμα

n1=200, μέση τιμή = 150, SD=30. Στο δεύτερο n2=120 και δ2=180. Αυξάνεται η

τιμή του βιοχημικού μεγέθους στους πάσχοντες;

3.Μελετήθηκε η ενδεχόμενη σχέση του αριθμού των εισαγωγών επειγόντων

περιστατικών στα νοσοκομεία της Αττικής με την τιμή καπνού (μg/m3) της

ατμόσφαιρας. Ο συντελεστής εξάρτησης b βρέθηκε ίσος με 0,186 (P<0,05).

α)Τι εκφράζει ο συντελεστής b;

β)Να υπολογισθεί η διαφορά του αριθμού εισαγωγών για δυο ημέρες

που διαφέρουν κατά 200 μg/m3

(β’ ομάδα)

1. α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την χρήση του τύπου Χ2 Μ-Η β) Πως εξαρτάται η τιμή του κριτηρίου t από το μέγεθος του δείγματος γ) Άσκηση 57 από το βιβλίο «ασκήσεις βιοστατιστικής » των Α.Τζωνου και Κ.Κατσουγιάννη ( εκδ. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ)

2. Άσκηση 14 από το βιβλίο «ασκήσεις βιοστατιστικής

3. Άσκηση 88 από το βιβλίο «ασκήσεις βιοστατιστικής»

απο www.pasp-med.gr

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Πτυχιακή Eξεταστική 10/01/06

Τα θέματα τα παραθέτω εκ μνήμης και οι εκφωνήσεις διαφέρουν από τις πρωτότυπες

Θεωρία:
1. α) Σε τι μπορεί να οδηγήσει ένα μεγάλο τυχαίο σφάλμα και γιατί; (απάντηση στο 2.12)
β) Σε τι συμπεράσματα μπορούν να μας οδηγήσουν τα όρια αξιοπιστίας της διαφοράς δύο μέσων τιμών ενός ποσοτικού μεγέθους;

Ασκήσεις:
2. Άσκηση t-test κατά ζέυγη κατά τα πρότυπα της άσκησης 65 από το βιβλίο της Τζώνου (απλώς αλλάζουν τα νούμερα).

3. Έχει αποδειχθεί ότι ο αριθμός των θανάτων ανά ημέρα σε μια μεγάλη πόλη συσχετίζεται με τη θερμοκρασία της μέρας εκείνης με συσχέτιση που έχει συντελεστή εξάρτησης b = -0,25 μονάδες.
α) Τι εκφράζει ο συντελεστής εξάρτησης b;
β) Να βρεθεί η διαφορά του αριθμού των θανάτων που θα σημειωθούν μεταξύ μιας μέρας με θερμοκρασία -10 βαθμούς κελσίου και μιας μέρας με θερμοκρασία 0 βαθμούς κελσίου. (Απλή άσκηση εφαρμογής του τύπου του συντελεστή εξάρτησης του

Λίγα λόγια για το μάθημα

Καταρχάς, μην τρομοκρατείστε με το που ανοίγετε το βιβλίο. Η δυσκολία του μαθήματος δεν έγκυται στην ύλη του αυτή καθεαυτή, αλλά σε 3 παράγοντες:

1-Πρόκειται, με διαφορά, για το πιο κακογραμμένο βιβλίο που θα συναντήσετε σε αυτή τη σχολή. Προσωπικά, θα το παρομοίαζα σε δομή με το "Ανακατεμένος ο Ερχόμενος" ενός φευγάτου από το χωρίο μου (μορφή), του Αθανάσιου Δέδε. Πολλοί όροι ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια, χωρίς να επεξηγούνται πουθενά, ενώ η κατανόησή τους είναι απαραίτητη. Επίσης, στο τέλος, Η Αυτού Μεγαλειότης Δόκτωρ Δόκτωρ Τριχόπουλος Πανεπιστημίων Harvard και Αθηνών, παραθέτει διορθώσεις επί τυπογραφικών λαθών εντός του βιβλίου υπό τον ποιητικότατο τίτλο "Παροράματα". Στην επόμενη επανέκδοση ελπίζουμε εκτός από αλλαγή εξωφύλλου, τα παροράματα να γίνουν... οράματα και να διορθωθούν επί του κειμένου... Τέλοσπάντων, αν θέλει αυτή η υπερφύαλη και συμπλεγματική έδρα να μας πείσει για την σπουδαιότητα της Στατιστικής, ας φροντίσει η ίδια να βγάλει ένα βιβλίο αντάξιο της σπουδαιότητας αυτής και όχι να ταλαιπωρεί γενεές γενεών με αυτό το χάλι.

2-Η φύση της ύλης είναι ξένη με τις ιατρικές γνώσεις. Συμβουλέυω, λοιπόν, όλους να το δίνουν αυτό το μάθημα όσο πιο πολλές φορές μπορούν μέχρι να το πάρουν και να μην το αφήνουν για πτυχίο γιατί πολλά παιδιά τραβιώνται και το δίνουν 3 και 4 φορές και τους καθυστερεί απίστευτα την ορκωμοσία.

3-Η βαθμολόγηση πολλές φορές είναι αλλοπρόσαλλη.

-----------------------------
Συμβουλές:

Θα δείτε ότι ενώ στην αρχή δεν θα καταλαβένετε και πολλά (εγώ, βασικά, δεν καταλάβαινα τίποτα αλλά υπάρχουν και εξυπνότεροι από εμένα), η δεύτερη και τρίτη ανάγνωση του βιβλίου θα σας ανοίξουν τα μάτια, λόγω του ότι τα πρώτα κεφάλαια βασίζονται σε πολλές έννοιες οι οποίες κατανοούνται σε επόμενα κεφάλαια. Μην απογοητευτείτε και προσπαθήστε να το διαβάσετε 3-4 φορές το βιβλίο, αποκωδικοποιώντας δυσνόητες προτάσεις και σημειώνοντας στα περιθώρια. Εαν σας φαίνεται κάτι πολύ δύσκολο μην το προσπερνάτε, γιατί γεμίζετε κενά και δεν κατανοείτε τα παρακάτω. Επίσης, μην παραλείπετε να κατανοείτε καλά τα παραδείγματα του βιβλίου. Όταν κατανοήσετε τα 3 πρώτα κεφάλαια, να ξέρετε ότι έχετε βγάλει το σημαντικότερο μέρος της ύλης και αυτό που συνήθως μπαίνει στις εξετάσεις.

Προμηθευτείτε, επίσης, παλιά θέματα θέματα θεωρίας από τα φωτοτυπάδικα πέριξ της σχολής, τα οποία είναι πεπερασμένου αριθμού εκ των πραγμάτων και δείτε τι πέφτει πιο συχνά και με τι διατύπωση.

Απαραίτητο, τέλος, θεωρείται, το βιβλιαράκι του Κουτσουμπού, το οποίο περιέχει 40 λυμένες ασκήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι παρμένες από το βιβλίο των άλυτων ασκήσεων της Τζώνου, το οποίο αποτελεί και την τράπεζα των ασκήσεων που πέφτουν ως θέματα. Καλό θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, να ξεκινήσετε να κοιτάτε τις ασκήσεις μετά την 2η ανάγνωση του βιβλίου.

Σας παραθέτω σημεία του βιβλίου τα οποία είναι δυσνόητα και όχι απαραίτητα για την κατανόηση του βιβλίου, τα οποία (με κάθε επιφύλλαξη) δεν πέφτουν.
2.10, 2.11, 4.3, 4,5, 4.7-4.10, 5.4-5.5, 5.11-5.13

Καλή επιτυχία σε όσους το δίνουν και καλά κόλυβα... άσε, δεν το λέω.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ (06/07/2006)

* η έδρα επιβεβαίωσε ότι όσοι συμμετείχαν στη σημερινή εξεταστική μπορούν να συμμετάσχουν και στην επόμενη, ενώ δεσμέυτηκε να έχουν διορθωθεί τα γραπτά πριν την επόμενη εξέταση.

Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση των θεμάτων, αλλά πάνω κάτω ήταν:

1. α) Πώς μετράμε τη δύναμη της σχέσης δύο ποιοτικών χαρακτηριστικών;
β) Πότε χρησιμοποιούμε μη παραμετρικές δοκιμασίες και ποιο το κυριότερο μειονέκτημά τους;

2. Άσκηση 52α βιβλίου της Τζώνου (αυτούσια). Η άσκηση υπάρχει λυμμένη στο βιβλίο του Κουτσουμπού (Άσκηση 3α)

3. Διευρευνήθηκε η πιθανή σχέση του βάρους γέννησης 600 νεογνών με τις καπνιστικές συνήθειες της μητέρας τους ο συντελεστής εξάρτησης b
(0=οχι, 1=ναι) βρέθηκε ίσος με -190,8gr και το πιθανό σφάλμα ίσο με 91gr.
α. Τι εκφράζει ο συντελεστής αυτός;
β. Αν r(στο τετράγωνο) είναι 0,60 τι σημαίνει αυτό;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακές Εξετάσεις 27/03/2006

01.α. Αν 95% όριο αξιοπιστίας της διαφοράς 2 μέσων τιμων ενος ποσοτικου μεγεθους που κατανέμεται κανονικά ειναι το ενα θετικο και το αλλο αρνητικο, τι συμπεραίνετε για την διαφορα των μέσων τιμων;
β.Πως υπολογίζονται και τι εκφράζουν τα 95% όρια αξιοπιστίας μιας αναλογίας (ποσοστού);

02. Σε 8 ασθενεις χορηγηθηκαν για την καταπολεμηση της αυπνιας 2 διαφορετικα φαρμακα Α+Β.
Οι επιπλεον ώρες υπνου των 8 αυτων ασθενων οι οποιες οφείλονταν στην λήψη του φαρμάκου Α έναντι του Β ήταν:
+1,3h +2,2h +1,5h 0,0h +1,7h +2,5h +1,8h +3,0h.
Να εξεταστει αν η υπνωτική επίδραση των 2 φαρμάκων διαφέρει.

03. Μελετήθηκε η επιδραση της εκθεσης σε μολυβδο στην νοητική ικανότητα (IQ) 400 παιδιων σχολικής ηλικίας.
Ο συντελεστης γραμμικης εξαρτησης Β του IQ απο τις τιμές του Μολύβδου βρεθηκε ισος
με -120 μονάδες με p=0,05 και συντελεστη πολλαπλής εξάρτησης s(στο τετράγωνο)=0,1.
(Δεν θυμάμαι τι ακριβώς ζητούσε )

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις Ιουνίου 2006


1.α)Σε μια κατανομη ποσοτικού μεγέθους με μεγάλη σταθερή απόκλιση, είναι δυνατόν το πιθανό σφάλμα της μέσης τιμής να είναι πολύ μικρό;Εξηγείστε.
β)Τα μεγάλα τυχαία σφάλματα επηρεάζουν την μιας στατιστικής δοκιμασίας;Εξηγείστε.

02.Σε 200 ασθενείς με ρευματοειδή πάθηση χορηγήθηκαν διαδοχικά 2 αναλγητικα φάρμακα Α και Β για χρονική διαρκεια 1 εβδομάδας το καθένα.Μετά την λήξη των φαρμάκων αυτών το 65% των ασθενών αυτών εξέφρασε προτίμηση στο Α, ενώ το 35% στο Β.
α)Ποια τα 95% όρια αξιοπιστίας του ποσοστου των ασθενών που προτιμούν το Α;
β)Διαφέρει το ποσοστο των ασθενών που προτιμούν το Α απο το ποσοστό εκείνων που προτιμούν το Β;

03.Σε μελέτη που έγινε σε 1200 άνδρες για την διερεύνηση της σχέσης των λευκών αιμοσφαιρίων με ορισμένους παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου, εφαρμόστηκε πολλαπλή γραμμική εξάρτηση σε καπνιστές.Τα αποτελέσματα ήταν:


b P-value
Τσιγάρα/ημέρα 18,06 0,001
Δ. Αρτηριακή πίεση (cm/Ηg) 2,34 0,49
Ποτήρια Οινοπνεύματος / εβδομάδα - 5,77 0,01


Τι εκφράζουν οι παραπάνω συντελεστές εξάρτησης b για κάθε μεταβλητή του μοντέλου;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Στατιστική επαναληπτική 5/10/06

Αν και δεν έδινα εγώ, εντούτοις γνωρίζω περίπου τα θέματα:

1ο ΘΕΜΑ
α)Ποια είναι η κυριότερη συνέπεια των μεγάλων τυχαίων σφαλμάτων;
β)Για τη σύγκριση δύο ποσοτικών μεγεθών σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι εξής στατιστικές δοκιμασίες: απλο t-test, t-test κατά ζεύγη, Χ τετράγωνο, cox model; Ιεραρχήστε τες.

2ο ΘΕΜΑ
Άσκηση η οποία ανήκει στην κατηγορία ασκήσεων που περιγράφονται στη σελίδα 79 του κανοικού βιβλίου, όχι των ασκήσεων.

3ο ΘΕΜΑ
Άσκηση με εξάρτηση (απλή και πολλαπλή), όπου ζητούσε ερμηνεία των συντλεστών....]


από www.pasp-med.gr
Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Λοιπόν έδωσα στατιστική σαν καλό παιδάκι :-) Η συμβουλη μου είναι πως δε πρέπει να την αφήσετε για το πτυχίο. Είναι ένα μάθημα που πιθανον να σας προβληματίσει, γι'αυτό να το καθαρίσετε νωρίς όσο είστε νέο, ακμαίοι και ψυχικά υγιείς :-)

Τα θέματα μου φάνηκαν λίγο τσιμπημένα. Η Τζώνου όπως πάντα στις ομορφιές της χαχα. Η παράδοση συνεχίστηκε κ σήμερα. Πιάστηκε ένας συνάδελφο με κάτι χαρτάκια... να δείς πως τα λένε... σκόνάκια. Το βρήκα :-)

12/11/2007

Θέμα 1α. Τι ονομάζεται ισχύς μιας στατιστικής έρευνας και απο ποιούς παράγοντες επηρρεάζεται. β) Ποιός δείκτης εκφράζει την ισχύ σε ποσοτικά χαρακτηριστικά

2. Άσκηση χ2. Έρευνα με 350 ασθενείς ηλικίας άνω των 55 ετών. Σε 23 ασθενείς με καρδιολογικό πρόβλημα βρέθηκε αυξημένη η Σ.Α.Π.(συστολική πίεση), 290 χωρίς καρδ. πρόβλημα και μειωμένη ΣΑΠ, 17 με καρδ. πρόβλημα και μειωμένη ΣΑΠ. Να βρεθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ του καρδιολογικού προβλήματος και της ΣΑΠ.

3ο θέμα: Ήταν πρόβλημα με την τιμή του μολύβδου στο αίμα παιδιών με χαμηλό IQ. IQ ραδικιού που λέμε. Είχε να κάνει με δύο μελέτες Α και Β. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν:

Μελέτη συντελεστής b P-value

A Τιμή Pb

στο αίμα 2,17 <0,001

B τιμή Pb 0,98 1,777

ΙQ μητέρας 0.80 ?

στο αίμα

Μας έδωσε αυτον τον πίνακα και μας ρώταγε τα εξής:

α. τι εκφράζει ο συντελεστής b στην Α κ Β μελέτη

β. (ξέχασα) :-)

Υ.Γ.: Αν κάποιος συνάδελφος τα θυμάται καλύτερα, ας τα ποστάρει. Απλά θα τα αφήσω να υπάρχουν εκτός κ αν βρεθεί η ακριβής διατύπωση

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Η ύλη της Στατιστικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 είναι:


Όλο το βιβλίο Βιοστατιστικής εκτός από τις παραγράφους: 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.4, 5.12, 5.13


Όλο το βιβλιαράκι των ασκήσεων εκτός από τις ασκήσεις: 117, 121, 122, 125, 182, 183.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Εξετάσεις κανονικών - Φεβρουάριος 2008

1. α) Αν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα σε δυο παράγοντες με κανονική κατανομή και τυχαία επιλογή, μπορεί η σχέση αυτή να μην είναι αιτιολογική;

β) Κάνουμε δυο διαφορετικές συγκρίσεις. Στην πρώτη η στατιστική σημαντικότητα βρίσκεται στο επίπεδο του P> 0,001, ενώ στην δεύτερη στο επίπεδο του p>0,05. Μπορεί να λεχθεί ότι η διαφορά από την πρώτη σύγκριση είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη ; Εξηγείστε.

2. Η άσκηση 55

3. Άσκηση με πολλαπλή γραμμική εξάρτηση. Τι εκφράζουν οι συντελεστές b1, b2 ; Τι εκφράζει το R2 =0,3

ΣΤΗΝ Πρώτη όμάδα άκουσα ότι έπεσε στη θεωρία η μέθοδος Bonferoni και η μια άσκηση ήταν x2

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Πτυχιακές εξετάσεις Απριλίου 2008

1. Η κατανομή ενός ποσοτικού μεγέθους είναι θετικά λοξή. Ποια στατιστική μέθοδος ενδείκνυται για τον έλεγχο της διαφοράς του μεγέθους αυτού σε δυο ομάδες. Πως εκφράζεται ο βαθμός της σχέσης δυο ποσοτικών και πως δυο ποιοτικών χαρακτηριστικών ;

2. Άσκηση με Χ2 σε τετράπτυχο πίνακα. Σε μια αγγειοχειρουργική κλινική με 700 ασθενείς οι 500 είναι άνδρες και οι 200 γυναίκες. Από αυτούς το 65% των ανδρών και το 25% των γυναικών έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει διαφορά στη συχνότητα κατά φύλο μεταξύ των ασθενών που έχουν χειρουργηθεί ;

3. Άσκηση με πολλαπλή γραμμική εξάρτηση. Σε μια μελέτη με 7000 άνδρες καπνιστές έγινε έλεγχος διαφόρων παραγόντων σε σχέση με τη στεφανιαία νόσο. Αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα b=0,232 p>0,001. Αριθμός αλκοολούχων ποτών ανά εβδομάδα b= - 5,13 p<0,10

Τι εκφράζουν οι συντελεστές b1 b2 και τι υποδηλώνει το R2 = 0.45

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Πτυχιακή 4/12/08

Εύκολα θέματα. Προσοχή σε σκονάκια και κινητά. Ειχαμε μια μονογραφή και απειλή για πειθαρχικό.

1. Α) 95% 0ρια αξιοπιστίας μιας α)διαφορας μέσων τιμών ποσοτικών χαρακτηριστικών και β) μιας αναλογίας. Τι εκφράζουν?

Β) Αν εχουμε μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ δυο μεγεθών αυτή μπορεί να μην είναι αιτιολογική?

2) Αν η πιθανότητα ασθένειας στα παιδιά από μια νόσο ειναι 25% στο γενικό πληθυσμό τότε, για τέσσερα παιδιά να υπολογίσετε α) ποια η πιθανότητα μην αρρωστήσει κανένα παιδί? β) να αρρωστήσουν τρία παιδιά?

3) Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση για τη χοληστερόλη . Δινονται οι συντελεστές γραμμικής εξάρτησης b και τα SE για ηλικία ,βάρος, φύλο. Ποια η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών b και τι εκφράζουν αυτοί.

Καλό κουράγιο ...

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Δευτερα 12/10/2009

1) α. ειναι δυνατον μια στατιστικα σημαντικη σχεση να ειναι και αιτιολογικη ? δικαιολογειστε.

β. πως μετριεται το πιθανο σφαλμα τυπο Ι ?

2) μια ασκηση Χ2 με δοκ.wilcoxon.

3) μια ασκηση πολλαπλη γραμ.εξαρτηση.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Φιλική συμβουλή : Διαβάστε τις ασκήσεις που κάνατε στα "φροντιστήρια" και τις λύσατε μαζί με την καθηγήτρια. Αν δεν έχετε τις σημειώσεις ζητήστε τες από κάπου (εγώ τις έχω δώσει) και περνάτε άνετα.

1. τελεια θεωρία και κατανόηση (γιατί ακόμα και όλα θεωρητικά να τους τα γράψεις, περνάς με 7)
2. κατανόηση των ασκήσεων στο αμφιθέατρο ( πάμε για 9-10 μαζί με θεωρία)
3. μια εβδομάδα προετοιμασία και τέλος.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 11-01-2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


1)α. Για ευαισθησια 96% και ειδικοτητα 92% ποια η τιμη των ψευδως θετικων και των ψευδως αρνητικων.
1)β. Ενας γιατρος ερευνησε τη δραση 2 φαρμακων.Διαπιστωσε οτι το φαρμακο Α ειναι δραστικοτερο του Β.Στην πραγματικοτητα ομως δεν υπαρχει διαφορα μεταξυ των 2 φαρμακων. Ποιος ο τυπος του σφαλματος που εχουμε εδω?

2) Ασκηση με Χ τετραγωνο κατα ζευγη. (όπως η 102 στο βιβλίο ασκήσεων ).

3)Μελετηθηκε ο ρευματικος πονος σε 100 ασθενεις με τα εξης χαρακτηριστικα
Φυλο (1: ανδρες 0:γυναικες) και Φαρμακευτικη αγωγη (1: ναι 0:οχι)
Μετα απο μελετη πολλαπλης εξαρτησης βρεθηκε οτι:
Φυλο: b: 5,98 SEb: δεν θυμαμαι
Φαρμακευτικη αγωγη: b:-9,25 SEb: δεν θυμαμαι
R τετραγωνο: 0.25
α)Αξιολογηστε στατιστικα και ερμηνευστε το συντελεστη b.
β)R τετραγωνο :0.25 τι εκφραζει?

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Πτυχιακή 2/05/2011

1.Σε 100 άτομα η μέση τιμή ενός βιοχημικού μεγέθους 400 το τυχαίο σφάλμα 4, κανονική κατανομή.
α) Να υπολογιστούν τα φυσιολογικά όρια του βιοχημικού μεγέθους.
β) Να υπολογιστούν τα 99% όρια αξιοπιστίας της μέσης τιμής

2.Η ταχύτητα διάβασης των στεφανιαίων σε φυσιολογικά άτομα 3,5sec (μέση τιμή ) σε αρκετά άτομα. Σε ασθενείς με απόφραξη στεφανιαίων μετρήθηκε η ταχύτητα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3,2 1,8 5,6 3 2,7 3,4 3,1 2,2 2,3 2,5 2,7
Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ υγιών-ασθενών ? (άσκηση 12 από το βιβλίο ασκήσεων)

3. Πρόβλημα με πολλαπλή γραμμική συσχέτιση
Ερμηνεία b
Υπολογισμός στατιστικής σημαντικότητας b
Ερμηνεία R2 (άσκσηση 72 από το βιβλίο ασκήσεων)

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις Νοεμβρίου 2012

Δίνουν κουμπιουτεράκι

1 α) Σε μια κατανομή ποσοτικού μεγέθους με S πολυ μεγάλο μπορεί το SE να είναι μικρό?δικαιολογήστε
β) Μονάδες r και μονάδες b

2. Παιδιά με άσθμα 320, γονείς που καπνίζουν 110, υπόλοιποι γονείς μη καπνιστές
Παιδιά χωρίς άσθμα 380,γονείς που καπνίζουν 77, υπόλοιποι γονείς μη καπνιστές
Υπάρχει σχέση καπνίσματος γονέων και άσθμα παιδιών. (χ2 σε τετράπτυχο πίνακα)
( οι αριθμοί κατά προσέγγιση )

3. Έδινε μια πολλαπλή εξάρτηση (την περιέγραφε) και b και p για τις ανεξάρτητες Nα πούμε τι εκφράζει ο b σε κάθε περίπτωση

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Κανονική εξεταστική Φεβρουαρίου 2012

1ο Θέμα: α) Τι είναι ευαισθησία; Τεστ με ευαισθησία 75% ειδικότητα 92% και επιπολασμός νόσου 1%. Ποια η πιθανότητα να νοσεί άτομο με θετικό τεστ;
β) Ποιο πρόβλημα προκαλεί σε μία έρευνα η χαμηλή ισχύς;

2ο Θέμα: Σε δείγμα 170 ατόμων: σε 85 ασθενείς δίνεται το φάρμακο Α και επιβιώνει το 83.3% και σε 85 ασθενείς δίνεται αδρανές φάρμακο και επιβιώνει το 62,5%. Να εξετάσετε αν το φάρμακο αυξάνει τις πιθανότητες για επιβίωση.

3ο Θέμα: Έρευνα για τα επίπεδα συγκέντρωσης SO2 ανα ημερήσιο θάνατο στην Αθήνα. Δινόταν πινακας με 2 μοντέλα, το μοντέλο 1 είχε μόνο τη συγκέντρωση SO2, μοντελό 2 είχε τη συγκέντρωση του SO2 και τις εποχές με κατηγορια αναφοράς το φθινόπωρο. Ο πίνακας έδινε τον συντελεστή b, το SΕb, και την πιθανότητα P.
α) τι εκφράζει ο συντελεστής b του SΟ2, σε κάθε μοντέλο
β) να ερμηνευσετε τους συντελεστες b για το καλοκαίρι και το χειμώνα.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Κανονική εξεταστική - 22 Φεβρουαρίου 2013

Θέμα 1ο:
α) Ποιες είναι οι καταλληλότερες αντιπροσωπευτικές τιμές θέσης και διασποράς σε μια κατανομή που ΔΕΝ είναι κανονική
β) Η άσκηση αφορούσε σε δύο ομάδες ποντικών (από 25 η κάθε μια) από τις οποίες η μια είχε λάβει ένα φάρμακο και η άλλη όχι. Αυτό που θέλαμε να εξετάσουμε ήταν κατά πόσο το φάρμακο αυξάνει την επιθετικότητα των ποντικών (που υποτίθεται ότι την μετράμε σε ειδικές μονάδες). Δινόταν ένα πινακάκι με τις μέσες τιμές της επιθετικότητας και το SD ή το SE των δύο ομάδων (δεν θυμάμαι καλά τη διατύπωση). Με λίγα λόγια νομίζω ότι ήταν μια απλή άσκηση που έπρεπε να εφαρμοστεί το t-test.

Θέμα 2ο:
α) άσκηση (θεωρίας) 12 του βιβλίου ασκήσεων + τι σημαίνουν αυτά τα όρια των φυσιολογικών τιμών (πώς ερμηνεύονται)
β) Η άσκηση αφορούσε δυο ομάδες γυναικών που έπασχαν ή όχι από καρκίνο πνεύμονα (εδώ έδινε αριθμούς). Από αυτές έλεγε ότι τόσες (έδινε αριθμό) από τις υγιείς είχαν εκτεθεί στο παθητικό κάπνισμα κλπ. Με λίγα λόγια εξετάζαμε δύο παράγοντας α) καρκίνος β) παθητικό κάπνισμα. Το ερώτημα ήταν αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των γυναικών που είχαν ή δεν είχαν εκτεθεί στο παθητικό κάπνισμα ως προς την εμφάνιση της νόσου.

Θέμα 3ο:
Ήταν μια άσκηση που μιλούσε για την ποσότητα της κρεατινίνης στα ούρα και έδινε ένα πινακάκι με τρία χαρακτηριστικά (φύλο, λειτουργία νεφρών και ηλικία), έδινε (με αριθμούς) το b, SE, t, p (νομίζω) για κάθε χαρακτηριστικό και ρωτούσε τι εκφράζουν οι αντίστοιχοι συντελεστές εξάρτησης και ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στατιστικά σημαντικά.

Μας έδωσαν κομπιουτεράκια και πίνακες.
Για τα θέματα όποιος μπορεί ας συμπληρώσει/διορθώσει.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις Ιουνίου 2013

1. Πως ορίζονται τα φυσιολογικά όρια και τι σημαίνουν;

2. Σύγκριση μέσων τιμών με t-test

3. Σύγκριση μεταβλητών και ερμηνεία εξαρτημένων μεταβλητών

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Εξετάσεις μεταφορέων - Σεπτέμβριος 2013

1. Έδινε για μια κατανομή ποσοτικού μεγέθους τη μέση τιμή, τη διάμεση και την s.

α. Να δείξουμε ότι είναι κανονική.

β. Να βρούμε το ποσοστό παρατηρήσεων στο διάστημα πάνω από το χ+ 2s και την τιμή που αντιστοιχεί στο 50% των παρατηρήσεων.

2. Δυο ομάδες ατόμων. Η μια κολυμπά ή άλλη όχι. Για κάθε ομάδα έδινε πόσα άτομα έπαθαν δερματίτιδα και πόσα γαστρεντερίτιδα. Ζητούσε να βρούμε:

α. Αν υπάρχει διαφορά στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας μεταξύ των δυο ομάδων.

β. Αν στην ομάδα των κολυμβητών υπάρχει σχέση δερματίτιδας και γαστρεντερίτιδας.

3. Μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης. Πως επηρεάζεται η ρετινόλη του αίματος από το φύλο την ηλικία και την εργασία (χειρωνακτική / μη χειρωνακτική) Έδινε τα b, SEb, και p. Ζητούσε να αξιολογηθεί :

α. Η εξάρτηση της ρετινόλης από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

β. Τι δηλώνει το κάθε b

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Πτυχιακές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014

1. Έδινε διάφορες μεταβλητές. Ηλικία Φύλο Εκπαίδευση (Δημοτικό, Λύκειο, Πανεπιστήμιο) Χοληστερόλη

α) Τι είδους μεταβλητές είναι η καθεμία β) Με θα περιγράφατε συνοπτικά για κάθε μεταβλητή; (Τι μεγέθη θα χρησιμοποιούσατε)

β. Σε δείγμα 100 υγιών ατόμων, η μέση τιμή του μετρούμενου βιοχημικού μεγέθους είναι 200 και το πιθανό σφάλμα 2. Ποια τα φυσιολογικά όρια του μετρούμενου μεγέθους και τι εκφράζουν;(SE=S/√n κτλ)

2. Έδινε σε πίνακα τιμές χοληστερόλης σε 2 στήλες, πριν και μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου.Το φάρμακο μειώνει την χοληστερόλη;

3. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ καπνίσματος μητέρας και βάρους γέννησης παιδιού.

(έδινε τιμές σε πινακάκι για τους συντελεστές b και τα SEb, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, για καθένα απο τα παρακάτω)

 • Έτος σχολικής φοίτησης
 • Βάρος μητέρας πριν τον τοκετό
 • Κάπνισμα (0=όχι, 1=ναι)

α) Ποιες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές;

β) Τί εκφράζουν οι συντελεστές;

Η εξέταση είχε διάρκεια 90 λεπτά και δώσανε κομπιουτεράκια και τους πίνακες που είναι στο τέλος του βιβλίου.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Κανονική Εξεταστική Φεβρουαρίου 2015

1. Έδινε ένα δείγμα 180 ατόμων περίπου και τους χωρίζαμε σε 2 ομάδες των 102 και 78 ατόμων η κάθε μια. Η ομάδα των 102 ατόμων υποβλήθηκε σε σωματική άσκηση και μετά από 3 μήνες ελέγχθηκαν τα επίπεδα παρακολούθησης της πίεσης (κάποιου μεγέθους τέλος πάντων), ενώ η άλλη ομάδα υποβλήθηκε σε έλεγχο της διατροφής και μετά από 3 μήνες πάλι ελέγχθηκε η πίεση.

α. Ζητούσε ποια στατιστική δοκιμασία πρέπει να εφαρμόσουμε για να διαπιστώουμε αν υπάρχει διαφορά στην πίεση όσων ασκήθηκαν σωματικά με αυτούς που ακολούθησαν διατροφή. Δικαιολογείστε.

β. Πώς υπολογίζω τα 95% όρια αξιοπιστίας μιας αναλογίας και τι εκφράζουν;

2. Δινόταν ένα δείγμα 18 ατόμων συνολικά και ζητούσε να ελέγξουμε αν υπάρχει διαφορά του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ανάμεσα στους καπνίζοντες και τους μη καπνίζοντες. Για τους καπνίζοντες έδινε τη μέση τιμή και τη σταθερή απόκλιση του ΔΜΣ , το ίδιο και για τους μη καπνίζοντες. Ποια είναι τα 95% όρια αξιοπιστίας;

3. Απλή άσκηση βασισμένη στο σχετικό λόγο και πώς ερμηνέυεται.

Δεν ξέρω για τις άλλες χρονιές αλλά φέτος μας χώρισαν και σε διαφορετικές ώρες. Εγώ έδινα 12-2 και στην πρώτη βάρδια (10-12) άκουσα ότι έπεσε άσκηση με χ2 απλή και από θεωρία συντελεστής κλίσης b. Επίσης, έδωσαν κομπιουτεράκια....

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.