Jump to content

Παρελθόν» το ΔΙΚΑΤΣΑ


Recommended Posts

Ανοίγουν τα σύνορα για τους τίτλους σπουδών. Πρόταση Λεοντάρη για απονομή μπάτσελορ από τα ελληνικά πανεπιστήμια

Τρίτη, 22.07.08

Η ουσιαστική κατάργηση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων εξωτερικού με συρρίκνωση του ρόλου του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ο οποίος περιορίζεται στον έλεγχο της γνησιότητας των τίτλων, είναι το επόμενο βήμα του υπουργείου Παιδείας. Δραματικές αλλαγές στη φυσιογνωμία του Οργανισμού που θα ανοίξουν τα ελληνικά σύνορα στην ελεύθερη κυκλοφορία των πτυχίων έχουν δρομολογηθεί και ήδη τρέχουν παράλληλα με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του χώρου των κολεγίων.

Ο ΕΤ παρουσιάζει σήμερα το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο βασίζεται στις προτάσεις του καθηγητή κ. Γ. Λεοντάρη, του μακροβιότερου προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ. Οι προτάσεις, τις οποίες ο κ. Λεοντάρης κατέθεσε λίγο πριν -εξαντλημένος- ζητήσει τον περασμένο Απρίλιο να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποτέλεσαν αντικείμενο διεξοδικών συζητήσεών του με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Τα σχέδιο, εκτός των άλλων, λύνει το γόρδιο δεσμό των αμερικανικών πτυχίων που δεν προστατεύονται από την Κοινοτική Οδηγία για την επαγγελματική αναγνώριση. Κατά τον κ. Λεοντάρη, «σήμερα ο ΔΟΑΤΑΠ αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό φίλτρο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των αλλοδαπών τίτλων σπουδών, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε κλάδους Μηχανικών, Νομικής, Ιατρικής κ.λπ.

Επιπρόσθετα, η ακαδημαϊκή αναγνώριση των αλλοδαπών τίτλων στην Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη αναγκαία συνθήκη για τη δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου, μέσω του ΑΣΕΠ. Ο δημόσιος τομέας, παρατηρεί ο καθηγητής, εξακολουθεί να προσελκύει πολλούς πτυχιούχους αλλοδαπής με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων σπουδών τους. Ως εκ τούτου, καταλήγει ο κ. Λεοντάρης στα συμπεράσματα της απολογιστικής του έκθεσης, ο ΔΟΑΤΑΠ είναι επιφορτισμένος με επαυξημένες αρμοδιότητες και σημαντική κοινωνική ευθύνη.

«Παρόμοια δεν υπάρχει σε διεθνές επίπεδο», όπως προκύπτει από τη συνεργασία του Οργανισμού με το δίκτυο των αντίστοιχων Οργανισμών των άλλων χωρών.

«Οι απόψεις αυτές», δήλωσε στον ΕΤ ο πρώην πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, «συνάδουν με τις σύγχρονες τάσεις και την πραγματικότητα που διαμορφώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η προσπάθεια καθιέρωσης του Europass για την ενιαία αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων. Επιπλέον, η Κομισιόν προτρέπει τις χώρες-μέλη στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος αναγνώρισης ευρωπαϊκών διπλωμάτων, ώστε να ενισχυθούν η συνοχή των μελών της, η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και να αντιμετωπιστούν με ίδια κριτήρια οι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την ενοποιημένη αγορά εργασίας».

Μπάτσελορ

Παραλλήλως, ο πρώην πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ πρότεινε και το υπουργείο Παιδείας εξετάζει την εφαρμογή και στην Ελλάδα της Διακήρυξης της Μπολόνια με μείωση της ελάχιστης διάρκειας των προπτυχιακών προγραμμάτων από τετραετή σε τριετή.

«Ισως», αναφέρει στην έκθεσή του, «η σημαντικότερη δυσχέρεια στη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων είναι αυτή που απορρέει από τη μη εναρμόνιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις αρχές της Διακήρυξης της Μπολόνια.

Είναι γεγονός ότι με το νόμο που ίδρυσε το ΔΟΑΤΑΠ διασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των Ελλήνων που σπουδάζουν στην ημεδαπή με τους Ελληνες που σπουδάζουν στα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι ως επί το πλείστον υποβλήθηκαν σε μια μικρότερης διάρκειας δοκιμασία για την απόκτηση του πρώτου κύκλου σπουδών.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι προφανής η αναγκαιότητα της συνεκτίμησης των τριετών πτυχίων με ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, προκειμένου να χορηγηθεί η αναγνώριση της ισοτιμίας προς τους τίτλους σπουδών των Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Η ρύθμιση κρίνεται όμως αναγκαία για όσο διάστημα υπάρχει η διαφοροποίηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά κυρίως λόγω του ρόλου της ακαδημαϊκής αναγνώρισης ως καθοριστικού παράγοντα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ως συνέπεια των ανωτέρω», συνεχίζει η έκθεση, «ιδιαίτερη επιβάρυνση στο έργο του Οργανισμού προξενούν οι συνήθως αδικαιολόγητες και αβάσιμες αιτήσεις επανεξέτασης -ιδίως για μείωση ή εξάλειψη των χρεώσεων μαθημάτων εξέτασης- λόγω της άμεσης συσχέτισης της Ακαδημαϊκής Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας με την επαγγελματική αναγνώριση.

Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αιτούνται την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τους τίτλων -οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων αναγνώρισης- δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στην αλλοδαπή.

Στην αντίθετη περίπτωση, η αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων θα ήταν αυτόματη από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια ή συλλόγους (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο, Δικηγορικός Σύλλογος κ.λπ.) χωρίς την ακαδημαϊκή αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ».

Οι τρεις βασικές αλλαγές

1 Ο ΔΟΑΤΑΠ περιορίζεται να ελέγχει τη γνησιότητα των πτυχίων και αν τα ξένα ιδρύματα που τα έχουν χορηγήσει είναι ομοταγή προς τα ελληνικά ιδρύματα. Ομοταγές θεωρείται το ξένο ίδρυμα που απονέμει πτυχία (που οδηγούν σε αναγνωρισμένα στη χώρα του επαγγελματικά δικαιώματα), μάστερ και διδακτορικά, η πλειοψηφία των καθηγητών του έχει διδακτορικό και τα προπτυχιακά προγράμματά του έχουν τουλάχιστον τριετή διάρκεια.

2 Η ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων εξωτερικού παύει να αποτελεί προϋπόθεση για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. «Οποιος επιθυμεί να εμβαθύνει στις πανεπιστημιακές του σπουδές ή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα μπορεί να απευθύνεται στα ίδια τα πανεπιστήμια. Τα τμήματα πρέπει να είναι αρμόδια για να χορηγούν ακαδημαϊκές ισοτιμίες. Η διύλιση του κώνωπα που κάνει σήμερα ο ΔΟΑΤΑΠ», ανέφερε ο κ. Λεοντάρης.

3 Η πιστοποίηση της επάρκειας επαγγελματικών προσόντων ανατίθεται στους επαγγελματικούς συλλόγους και τα αρμόδια Επιμελητήρια. Η σχετική πρόταση κάνει λόγο για «ενεργοποίηση ή αποτελεσματικότερη συμμετοχή άλλων μηχανισμών πιστοποίησης επάρκειας επαγγελματικών προσόντων των πτυχιούχων, όπως οι εξετάσεις ειδικότητας ιατρικών επαγγελμάτων, μηχανικών, Νομικής κ.λπ.».

Παρέμεινε επί μία πενταετία στην προεδρία του ΔΟΑΤΑΠ

Ο καθηγητής κ. Γ. Λεοντάρης, θεωρητικός φυσικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπλήρωσε τον περασμένο Απρίλιο μία πενταετία στην προεδρία του ΔΟΑΤΑΠ. Ανέλαβε πριν καταργηθεί το ΔΙΚΑΤΣΑ, όταν αυτό βούλιαζε στη δίνη του σκανδάλου των πλαστών αναγνωρίσεων, όπου και τελικώς πνίγηκε μία από τις πιο αμαρτωλές δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, όπως κατήγγειλαν όλες οι αξιολογικές εκθέσεις των αρμόδιων Αρχών. Από τα χέρια του καθηγητή πέρασε η μετεξέλιξη και η μετακόμιση του Οργανισμού, που άλλαξε συγχρόνως τρόπο δουλειάς και γραφεία. Την πλούσια εμπειρία του συνόψισε σε έκθεση 200 σελίδων, καταλήγοντας σε προτάσεις που οδηγούν σε συνολική αλλαγή της φυσιογνωμίας του ΔΟΑΤΑΠ, ενώ ανατρέπουν τις συνθήκες «παλιννόστησης» χιλιάδων πτυχιούχων από το εξωτερικό. Οι προτάσεις του, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΕΤ, επικροτήθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Οι νέες τάσεις στην Ευρώπη

Προγράμματα που να παρέχουν εκπαίδευση εξ αποστάσεως προτείνει να αποκτήσουν τα ελληνικά ΑΕΙ, μεταξύ άλλων, η έκθεση του καθηγητή Λεοντάρη:

«Οι νέες τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, πτυχιούχων και εργαζομένων. Μια σημαντική εξέλιξη σε πολλά πανεπιστήμια της Ε.Ε. αποτελεί η θεσμοθέτηση σπουδών εξ αποστάσεως (distance learning), τα external degrees, τα ανοιχτά προγράμματα σπουδών καθώς και άλλες μη παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας.

Τα προγράμματα αυτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και αναμένεται να επεκταθούν σε πολλές χώρες και αρκετά επιστημονικά πεδία. Η διάδοσή τους και η δυνατότητα προσφοράς τους οφείλονται στην αλματώδη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την όλο και αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου. Με εξαίρεση, όμως, το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), παρόμοιου τύπου σπουδές δεν προσφέρονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η έλλειψη αυτή αφενός δυσχεραίνει το έργο της αναγνώρισης του Οργανισμού, καθότι η μόνη δυνατότητα ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας είναι εφικτή μόνο προς τα προγράμματα του ΕΑΠ, αφετέρου αποκλείει τη συμμετοχή ενός μεγάλου κοινωνικού συνόλου (κυρίως εργαζομένων) που δεν έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός παραδοσιακού προγράμματος σπουδών.

Η θέσπιση και προσφορά ανάλογων προγραμμάτων σπουδών και στα ελληνικά πανεπιστήμια -παράλληλα με τις παραδοσιακές σπουδές- θα αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμη».

ΠΗΓΗ : Ελεύθερος Τύπος

του ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΟΥΛΗ

Link to comment
Share on other sites

το πτυχιο θα ισχυει απο τη ψηφιση της διαταξης και επειτα ή θα ισχυσουν αναδρομικα

και τελος εαν ισχυσουν αναδρομικα αυτο θα ισχυει για αγροτικο κ για ειδικότητα

συγνωμη αν σας κουρασα αλλα αμα ισχυσουν αναδρομικα τη βαψαμε...

με ολο το σεβασμο στα παιδια που τελειωσαν στο εξωτερικο

ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

ηταν αναμενομενο να γινει...

φυσικα η πολιτικη τακτικη ειναι η εισαγωγη εξετασεων ΑΣΕΠ για την ειδικοτητα με εις ατοπον απαγωγη.Δηλαδη οταν μπουκωσει το συστημα...

Μαλλον πρεπει να γινει αλλαγη....ολοι εχουμε δικαιωμα στην ιατρικη και στον βιοποριστικο αγωνα.Τοσο καιρο οι κυβερνησεις ριχνανε το μπαλακι σε εμας για να φαγωνομαστε σαν τα σκυλια.

Εξ'αλλου και στο εξωτερικο π.χ.Αγγλια,ΗΠΑ.. δεν σου αφαιρουν το δικαιωμα αλλα υπαρχουν εξετασεις....

μακαρι να βγει κατι καλο απο την υποθεση και ελπιζω καποιος που θα περιμενει 4 χρονια αναμονη να μην του πουν''φιλαρακο δινεις εξετασεις γιατι καταργηθηκε η αναμονη''...-.βλ.εκπαιδευτικους

Link to comment
Share on other sites

Καμία αλλαγή στη λειτουργία του ΔΙΚΑΤΣΑ

Την πληροφορία ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προσανατολίζεται σε σαρωτικές αλλαγές στη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) μετέφερε χθες η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το νομοσχέδιο που θα επιφέρει τις αλλαγές θα προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς εξετάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ ο ΔΟΑΤΑΠ θα περιορίζεται να ελέγχει ζητήματα όπως τη γνησιότητα των πτυχίων και το αν τα ξένα ιδρύματα είναι ομοταγή προς τα ελληνικά.

Πάντως πηγές του υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες επικοινώνησε η «C.P.», ανέφεραν ότι επί του παρόντος το υπουργείο δεν εξετάζει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για αλλαγή στη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ, συμπληρώνοντας ότι οι πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα προέρχονται από προτάσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι χθες άρχισε στη Βουλή η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τα κολέγια.

citypress-logo.png23/7/2008

Link to comment
Share on other sites

ΠΗΓΗ : Ελεύθερος Τύπος

του ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΟΥΛΗ

23/7/2008 CITY PRESS

ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΛΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΜΙΑ ΦΥΛΛΑΔΑ.

ΤΑΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΤΟ ΑΡΧΙΣΕΙΣ.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Γεια χαρά σε όλους τους ιατρούς

Κατ' αρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προέρχομαι από Πολυτεχνική Σχολή και συγκεκριμένα τους Πολ. Μηχ. ΕΜΠ και οι ερωτήσεις που θα κάνω ίσως σας φανούν αστείες.

Έχω μια φίλη, Αμερικανίδα, η οποία θα πάρει φέτος το Bachelor από το πανεπιστήμιο του Buffalo, School of Medicine and Biomedical Sciences.

Μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να κάνει το αγροτικό και την ειδικότητα; Τι χρειάζεται; Αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ και αν ναι πώς γίνεται στη παρούσα φάση;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Καλές διακοπές

Link to comment
Share on other sites

Γεια χαρά σε όλους τους ιατρούς

Κατ' αρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προέρχομαι από Πολυτεχνική Σχολή και συγκεκριμένα τους Πολ. Μηχ. ΕΜΠ και οι ερωτήσεις που θα κάνω ίσως σας φανούν αστείες.

Έχω μια φίλη, Αμερικανίδα, η οποία θα πάρει φέτος το Bachelor από το πανεπιστήμιο του Buffalo, School of Medicine and Biomedical Sciences.

Μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να κάνει το αγροτικό και την ειδικότητα; Τι χρειάζεται; Αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ και αν ναι πώς γίνεται στη παρούσα φάση;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Καλές διακοπές

Κατά 99% δεν μπορεί να αναγνωρίσει το B.Sc. (Bachelor) ως πτυχίο ιατρικής. Χρειάζεται MD.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.