Jump to content

Β' Νευρολογική Κλινική, Αττικόν


Evakiz

Recommended Posts

Β' Νευρολογική Κλινική, Αττικόν

Διευθυντής : καθηγητής κ. Στεφανής

Στοιχεία Επικοινωνίας Κλινικής :

Τηλέφωνο : 210 5832472 Fax : 210 5326385 

Mail : bneurologic@attikonhospital.gr 

Υπεύθυνος για θέματα Φοιτητών :  Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωκράτης Παπαγεωργίου (mail : sokpapa@med.uoa.gr )

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 9ου & 10ουEΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

08.15 – Προσέλευση στην Κλινική, ταχεία ενημέρωση, ένδυση.

08.30 – 09.30: Πρωινή ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών. Ανάθεση ασθενών σε ειδικευόμενους και σε φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης οι φοιτητές πρέπει να κρατούν σημειώσεις για κάθε ασθενή της κλινικής, ώστε να διευκολυνθούν στην κλινική τους εκπαίδευση.

09.30 – 10.30: Μάθημα αμφιθεάτρου.

10.30 – 12.00: Κλινική εργασία με τους ασθενείς: λήψη ιστορικού, νευρολογική εξέταση, προετοιμασία του φακέλου του ασθενή.

12.00 – 13.00: Εκπαιδευτική επίσκεψη με τον εκάστοτε υπεύθυνο κλινικής εκπαίδευσης. Σημείωση: Την επομένη κάθε Γενικής Εφημερίας, από τις 11.00 -12:00 οι φοιτητές θα παρακολουθούν την επίσκεψη των ασθενών στους θαλάμους της Κλινικής.

Η πρωινή συνάντηση και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στην αίθουσα «5» (στο υπόγειο) και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στην αίθουσα «Αρεταίος» (στον 1ο όροφο) στο χώρο του Νοσοκομείου.

 

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Κλινική, απαιτούνται:

 • H συμπλήρωση 18 τουλάχιστον παρουσιών. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ημερών που προβλέπονται για την εκπαίδευση στη Νευρολογία είναι 20. (Άρα π.χ. σε περίπτωση μείωσης των ημερών εκπαίδευσης σε 18 λόγω αργιών, δεν υπάρχει περιθώριο απουσίας χωρίς αναπλήρωση βλ. παρακάτω σημείωση).
 • Σημείωση: έως 4 απουσίες μπορούν να αναπληρωθούν με παρουσία σε μια γενική εφημερία (σε απογευματινές ώρες ή σε ημέρα αργίας)
 • Δύο παρουσίες σε εφημερία, σε απογευματινή ώρα ή σε ημέρα αργίας, με παρουσία 5 τουλάχιστον ωρών.
 • Η πιστοποίηση της απόκτησης κλινικών δεξιοτήτων (λήψη ιστορικού, νευρολογική εξέταση, διαχείριση ασθενούς). Αυτή γίνεται από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης του φοιτητή (βλ. παρακάτω), μεταξύ της 2ης και της 3ης εβδομάδας. 

 

Σχετικά με τις εξετάσεις :

 • Σημειώνεται ότι την 1η ημέρα εκπαίδευσης κάθε σειράς κάθε καθηγητής αναλαμβάνει 3 φοιτητές ως υπεύθυνος εκπαίδευσης καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης έχει καθήκον να παρακολουθεί και να συμβουλεύει το φοιτητή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του αλλά και να πιστοποιεί την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων από αυτόν.
 • Oι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις δύο (2) φορές ετησίως: α) στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου της ομάδας τους (προαιρετική εξεταστική) ή στην ερχόμενη κανονική εξεταστική και β) στην κανονική εξεταστική του επομένου εξαμήνου.
 • Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά.

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:  η εκπαίδευση στη Νευρολογία έχει σαν στόχο να προσφέρει  στους φοιτητές τις κλινικές ικανότητες – δηλαδή απόκτηση γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων- ώστε να είναι ικανοί να διαγνώσουν και να σχεδιάσουν την θεραπευτική  αντιμετώπιση ασθενών με συνήθη νευρολογικά νοσήματα ή επείγουσες νευρολογικές καταστάσεις.

Ειδικότεροι στόχοι: γνώσεις και δεξιότητες

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ικανός να:

 1. λαμβάνει ένα πλήρες νευρολογικό ιστορικό κατά τη διάρκεια του οποίου να αναγνωρίζει και να αναζητά τα συμπτώματα που συναντώνται στις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις
 2. πραγματοποιεί μια πλήρη νευρολογική εξέταση κατά συστήματα (κινητικότητα, αισθητικότητα, κινητική συνέργεια, κρανιακά νεύρα, επίπεδο συνείδησης και εγρήγορσης)
 3. να αναζητά και να διακρίνει τα παθολογικά σημεία που χαρακτηρίζουν τις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις και να διακρίνει τα παθολογικά ευρήματα κατά τη διάρκεια της νευρολογικής εξέτασης
 4. να πραγματοποιεί μια βασική εξέταση των νοητικών λειτουργιών του ασθενούς καθώς και να χορηγεί την δοκιμασία Mini Mental State Examination.
 5. να περιγράψει με σαφήνεια πως γίνεται μια ΟΝΠ
 6. να επιλέγει τις εργαστηριακές-παρακλινικές εξετάσεις που χρησιμεύουν για την τελική διάγνωση, με βάση τα ευρήματα από το ιστορικό και την κλινική εξέταση.
 7. να εντοπίζει την πιθανότερη εστία βλάβης (ή βλαβών) στο νευρικό σύστημα που μπορεί να προκαλεί τα συμπτώματα και τα σημεία της νευρολογικής διαταραχής του ασθενούς.

 

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωρίζει:

 1. τα παθολογικά συμπτώματα και σημεία που χαρακτηρίζουν τις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις
 2. πώς να διαμορφώνει μια διαφορική διάγνωση με βάση τα ευρήματα από τη λήψη του ιστορικού και τη νευρολογική εξέταση
 3. πως γίνεται η διερεύνηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση στις επείγουσες νευρολογικές καταστάσεις (π.χ. κώμα, πιθανό οξύ ΑΕΕ, επιληπτική κατάσταση, μυασθενική κρίση, οξεία παραπληγία, κλπ).
 4. ποια είναι τα παθολογικά ευρήματα από τις βασικές συνήθεις απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού (αξονική και μαγνητική τομογραφία).
 5. ποια είναι τα παθολογικά ευρήματα των νευροφυσιολογικών εξετάσεων (ΗΕΓ, ΗΜΓ, ΗΝΓ) στις συχνότερες νευρολογικές νόσους
 6. τις νευρολογικές διαταραχές που συνοδεύουν την γήρανση (3η ηλικία)
 7. σε ποιες περιπτώσεις στην κλινική πράξη πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του νευρολόγου.
 8. πώς να συνδυάσει γνώσεις από τις βασικές επιστήμες (νευροφυσιολογία, νευροανατομία, νευροφαρμακολογία, νευροπαθολογία, νευροψυχολογία) με την κλινική παθολογία.
 9. πότε είναι απαραίτητη η εξέταση του ΕΝΥ με ΟΝΠ καθώς και ποια είναι τα παθολογικά ευρήματα του ΕΝΥ στις συχνότερες νευρολογικές νόσους (και ιδιαίτερα στις επείγουσες καταστάσεις)

 

Διδάσκοντες, μέλη της Κλινικής 

- Λεωνίδας Στεφανής - Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής της Κλινικής

- Κωνσταντίνος Βουμβουράκης – Αν. Καθηγητής Νευρολογίας

- Σωκράτης Παπαγεωργίου – Αν.Καθηγητής Νευρολογίας (Υπεύθυνος Φοιτητών)

- Γεώργιος Τσιβγούλης – Αν. Καθηγητής Νευρολογίας

- Αναστάσιος Μπονάκης – Λέκτορας Νευρολογίας

- Χρύσα Αρβανίτη – Νευρολόγος Επιμελήτρια Α΄ ΕΣ

Link to comment
Share on other sites

Μόλις φέτος ξεκινησε να λειτουργεί η κλινική του κ.Σταμπουλή για εκπαιδευση φοιτητών και δεχτηκε τους πρωτους 16 φοιτητές της,δεν υπαρχει κατι επισημο οσον αφορα τις εξετάσεις.Οι φοιτητές μου είπαν οτι ουτε και οι ιδιοι ξερουν ακόμα πως εξετάσουν,στην αρχη λεγανε για προφορικα και μετα οτι ενδεχεται να μπει και ένα τμημα γραπτα.Οσον αφορα για προαιρετική μου ειπαν πως θα γινει αλλα μετα απο μιαμιση βδομαδα περιπου για την πρωτη ομάδα!Γενικα ειναι ακόμα ανοργάνωτη η κλινική και μεσα απο τις συζητήσεις με τους φοιτητές ψαχνουν να βρουν και οι ίδιοι την καλύτερη δυνατη λύση οχι μόνο για τις εξετάσεις αλλα και για το πρόγραμμα εκπαίδευσης(μαθήματα-θαλάμους).Απάρτιζεται απο τον Καθηγητή κο Σταμπουλή και απο τον λεκτορα κο Βουμβουράκη,επικρατεί πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές και όσον αφορά τα περιστατικά (από όσα άκουσα) δεν υστερεί απο την κλιν του Βασιλόπουλου! Πιστεύω επειδή ειναι αρχη θα υπάρχουν καθυστερήσεις με τις προαιρετικές αλλά που θα πάει θα στρωσει και αυτή,στο χερι σας ειναι να το συζητησετε μαζί τους!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • 11 months later...
 • 1 month later...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές της 2ης ομάδας, λόγω μεγάλης αποσίας μαθημάτων πρέπει να παρακολουθήσουν 3 γενικές εφημερίες της Νευρολογικής κλινικής για να έχουν δικαίωμα να παραστούν στην προαιρετική εξέταση που έχει οριστεί για τις 13/1

Από τη Γραμματεία της Νευρολογικής κλινικής

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • 5 months later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...

Οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 στις 13:00

(Παρακαλούμε να θυμηθείτε να φέρετε συμπληρωμένη τη σελίδα αξιολόγησης)

Καλή επιτυχία !

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 4 weeks later...
 • 2 weeks later...


Έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση στο μάθημα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΤΤΙΚΟΝ.
Από: Σωκράτης Παπαγεωργίου
Ημερομηνία: 01 Δεκ 2015 09:36

Θέμα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2015

Μήνυμα:
Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00
(ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 4ης ΣΕΙΡΑΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 14:00 ΣΤΟ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

ΟΤΑΝ ΕΛΘΕΤΕ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (θα την βρείτε στα έγγραφα του μαθήματος). ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Link to comment
Share on other sites

Τα μαθήματα και η κλινική άσκηση της 5ης σειράς ξεκινούν την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

08.15 – Προσέλευση στην Κλινική, ταχεία ενημέρωση, ένδυση.

08.30 – 09.30: Πρωινή ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών. Ανάθεση ασθενών σε ειδικευόμενους και σε φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης οι φοιτητές πρέπει να κρατούν σημειώσεις για κάθε ασθενή της κλινικής, ώστε να διευκολυνθούν στην κλινική τους εκπαίδευση.

09.30 – 10.30: Μάθημα αμφιθεάτρου (βλ. πρόγραμμα στο τέλος)

10.30 – 12.00: Κλινική: Την επομένη κάθε Γενικής Εφημερίας, από τις 11.00 -12:00 οι φοιτητές θα παρακολουθούν την επίσκεψη των ασθενών στους θαλάμους της Κλινικής.

12.00 – 13.00: Εκπαιδευτική επίσκεψη με τον εκάστοτε υπεύθυνο κλινικής εκπαίδευσης

Η πρωϊνή συνάντηση και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή» (στον 1ο όροφο) στο χώρο του Νοσοκομείου.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: H συμπλήρωση 18 τουλάχιστον παρουσιών.

Καθηγητής Υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Την 1η ημέρα εκπαίδευσης κάθε σειράς κάθε καθηγητής αναλαμβάνει τρείς φοιτητές ως υπεύθυνος εκπαίδευσης για όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Ο καθηγητής υπεύθυνος εκπαίδευσης έχει καθήκον να παρακολουθεί και να συμβουλεύει το φοιτητή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του αλλά και να πιστοποιεί την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων από αυτόν. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται κατά το τέλος της 2ης εβδομάδας της εκπαίδευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :  Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις δύο φορές ετησίως: α) στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου της ομάδας τους (προαιρετική εξεταστική) ή στην κανονική εξέταση του τρεχοντος εξαμήνου β) στην κανονικη εξεταση του εαρινού εξαμήνου ( για όσους ασκήθηκαν στο χειμερινό). Τα ερωτήματα που τίθενται στους φοιτητές είναι σχετικά με την επίλυση συνήθων προβλημάτων διαφορικής διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με νευρολογικά νοσήματα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα συνήθη νοσήματα και στις επείγουσες νευρολογικές καταστάσεις.

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:  η εκπαίδευση στη Νευρολογία έχει σαν στόχο να προσφέρει  στους φοιτητές τις κλινικές ικανότητες – δηλαδή απόκτηση γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων- ώστε να είναι ικανοί να διαγνώσουν και να σχεδιάσουν την θεραπευτική  αντιμετώπιση ασθενών με συνήθη νευρολογικά νοσήματα ή επείγουσες νευρολογικές καταστάσεις.

Ειδικότεροι στόχοι (γνώσεις και κλινικές δεξιότητες) : Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ικανός να λαμβάνει ένα πλήρες νευρολογικό ιστορικό κατά τη διάρκεια του οποίου να αναγνωρίζει και να αναζητά τα συμπτώματα που συναντώνται στις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Έναρξη κλινικής άσκησης 6ης σειράς : Δευτερα 11 Απριλίου 2016

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

08.15 – Προσέλευση στην Κλινική, ταχεία ενημέρωση, ένδυση.

08.30 – 09.30: Πρωινή ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών. Ανάθεση ασθενών σε ειδικευόμενους και σε φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης οι φοιτητές πρέπει να κρατούν σημειώσεις για κάθε ασθενή της κλινικής, ώστε να διευκολυνθούν στην κλινική τους εκπαίδευση.

09.30 – 10.30: Μάθημα αμφιθεάτρου.

10.30 – 12.00: Κλινική εργασία με τους ασθενείς: λήψη ιστορικού, νευρολογική εξέταση, προετοιμασία του φακέλου του ασθενή.

12.00 – 13.00: Εκπαιδευτική επίσκεψη με τον εκάστοτε υπεύθυνο κλινικής εκπαίδευσης. Σημείωση: Την επομένη κάθε Γενικής Εφημερίας, από τις 11.00 -12:00 οι φοιτητές θα παρακολουθούν την επίσκεψη των ασθενών στους θαλάμους της Κλινικής.

 

Η πρωϊνή συνάντηση και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στην αίθουσα «5» (στο υπόγειο) και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στην αίθουσα «Αρεταίος» (στον 1ο όροφο) στο χώρο του Νοσοκομείου.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 4 weeks later...
 • 2 months later...

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30.  Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στη Γραμματεία της Κλινικής, τηλ: 210 5832473.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

HΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΑΔΑ 4η   (26-09-16 ΕΩΣ 25-10-16)

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

08.15 – Προσέλευση στην Κλινική, ταχεία ενημέρωση, ένδυση.

08.30 – 09.30: Πρωινή ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών. Ανάθεση ασθενών σε ειδικευόμενους και σε φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης οι φοιτητές πρέπει να κρατούν σημειώσεις για κάθε ασθενή της κλινικής, ώστε να διευκολυνθούν στην κλινική τους εκπαίδευση.

09.30 – 11.00: Μάθημα αμφιθεάτρου.

11.00 – 12.00: Κλινική εργασία με τους ασθενείς: λήψη ιστορικού, νευρολογική εξέταση, προετοιμασία του φακέλου του ασθενή.

12.00 – 13.00: Εκπαιδευτική επίσκεψη με τον εκάστοτε υπεύθυνο κλινικής εκπαίδευσης. 

Σημείωση: Την επομένη κάθε Γενικής Εφημερίας, από τις 11.00 -12:00 οι φοιτητές θα παρακολουθούν την επίσκεψη των ασθενών στους θαλάμους της Κλινικής.

Η πρωϊνή συνάντηση και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στην αίθουσα «5» (στο υπόγειο) και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στην αίθουσα «Αρεταίος» (στον 1ο όροφο) στο χώρο του Νοσοκομείου.

Αναλύτικό προγραμμα διαλέξεων έχει αναρτηθεί στο eclass της Κλινικής (MED742)

Υπεύθυνος για θέματα φοιτητών : κ. Σωκράτης Παπαγεωργίου , Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας (email: sokpapa@med.uoa.gr)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Προαιρετική εξέταση στη Νευρολογία για την 1η ομάδα φοιτητών, ακαδημ. έτους 2016-2017 (ομάδα Οκτωβρίου)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, ώρα 14.00, στο ΠΓΝ Αττικόν. Παρακαλούμε να έχετε συμπληρωμένο το έγγραφο αξιολόγησης της εκπαίδευσης.

Link to comment
Share on other sites

Έναρξη 3ης Σειράς Φοιτητών Ακαδημαϊκού ετούς 2016-2017

Η εκπαίδευση στη Νευρολογία για την 3η ομάδα φοιτητών, αρχίζει τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

Ανατρέξτε την Περιγραφή του μαθήματος, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους στόχους της εκπαίδευσης, την πρακτική κλινική εκπαίδευση και το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων. 

Ανατρέξετε στα έγγραφα του μαθήματος, όπου θα βρείτε τις σημειώσεις και τις διαφάνειες των μαθημάτων.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Έναρξη Κλινικής Άσκησης 2ης Σειράς Φοιτητών Ακαδημαϊκού ετούς 2016-2017

Η εκπαίδευση στη Νευρολογία για την 2η σειρά φοιτητών, αρχίζει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016.

Ανατρέξτε την Περιγραφή του μαθήματος, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους στόχους της εκπαίδευσης, την πρακτική κλινική εκπαίδευση και το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων. 

Ανατρέξετε στα έγγραφα του μαθήματος, όπου θα βρείτε τις σημειώσεις και τις διαφάνειες των μαθημάτων.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Προαιρετική εξέταση στη Νευρολογία για την 3η σειρά φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00, στο ΠΓΝ Αττικόν. Παρακαλούμε να έχετε συμπληρωμένο το έγγραφο αξιολόγησης της εκπαίδευσης.


 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.