Jump to content

Αναγκαστική παραίτηση ιατρων του Ε.Σ.Υ.,με σκοπό τη συμμετοχή εκ νεου σε αλλη προκηρυξη του ΕΣΥ


change profile

Recommended Posts

ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).

εως πότε θα συνεχιζεται?

θα ανανεώνεται κάθε χρονο?

θα το καταργήσει η ΝΔ απο το 2020?

το ρισκο  για όποιον ειναι επαρχια  και επιθυμεί να ερθει πχ Αττικη ειναι μεγαλο καθώς ναι μεν παραιτείται απο το ΕΣΥ, αλλα κινδυνευει να μεινει και τελειως ανεργος αν δεν πετύχει στην εκαστοτε προκήρυξη.

Αυτο βαραίνει πολλουςγιατρους που πηγαν επαρχία με σκοπο να παρουν μόρια κτλ και τωρα νοιωθουν εγκλωβισμενοι.

 

οι αποψεις διίστανται και σιγουρα διαφερουν αναλογως της ιδιοτητας που καποιος κατεχει

-είτε σαν ιατρος του ΕΣΥ 

-είτε σαν ιατρός που περιμενει να γινει του ΕΣΥ

Link to comment
Share on other sites

ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).

Για τη συμμερτοχή στις προκηρύξεις

 

<< 

(δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για την θέση του Επιμελητή Β΄, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί.

 Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 107 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212) σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.>>

Link to comment
Share on other sites

και κάποιος αν δεν πετύχει θεση στην οποια προκήρυξη... χανει οχι μόνο τη παλια μονιμη θεση στο ΕΣΥ,

αλλά και τη δυνατότητα για συναψη συμβασης ως επικουρικός (εκτός αν και αυτο αλλάξει..)

Άρθρο  21 του ν. 3580/2007

2.Α. Στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τη ρεί η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας κατά ειδικότητα, εγγράφονται με αίτησή τους ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Β. Οι επικουρικοί ιατροί διορίζονται υποχρεωτικώς για θητεία μέχρι ενός έτους και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νοσοκομείων εκτός των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής (πλην Κυθήρων). Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας αυτής υπηρεσίας στην πε− ριφέρεια, είναι δυνατή η ανανέωση του διορισμού τους σε νοσοκομεία των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγει− ονομικές μονάδες των Νομών Αττικής (πλην Κυθήρων) και Θεσσαλονίκης δεν υπολογίζεται ως χρόνος προϋ− πηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ.

 Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η απόσπαση επικουρικού ιατρού για διάστημα μέχρι 6 μηνών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα της χώρας. Επικουρικός ιατρός, που παραιτείται από τη θέση του μετά την έκδοση της απόφασης από σπασής του, διαγράφεται αυτοδικαίως από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών. Η επανεγγραφή του στον κατάλογο επιτρέπεται μετά την παρέλευση διετίας από την ημερομηνία της υποβολής της παραίτησής του.

Δ. Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση επικουρικού ιατρού. Ομοίως, επικουρικός ιατρός παραιτούμενος από τη θέση του δεν δύναται να υποβάλει νέα αίτηση διορισμού ως επικουρικός πριν παρέλθει διετία από της παραίτησής του

Link to comment
Share on other sites

και να συμπληρώσω πως 

3. Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 129), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του.

 Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και

 α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης …

β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και

 δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α' 145).

Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.».


τα ανωτέρω θα τα βρειτε στο ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4578/ΦΕΚ Α/200/3.12.2018

Link to comment
Share on other sites

Ισως καποιοι προσμενουν σε ενα μελλοντικό:

Η περίπτωση  δ' της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 129), αντικαθίσταται ως εξής:
......δικό σας...


υγ:οπου Δ:Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση επικουρικού ιατρού

 

Link to comment
Share on other sites

Μόλις τώρα, allios said:


Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση επικουρικού ιατρού

 

και όπου αιτία: η συμμετοχη σε προκήρυξη

η αποτυχια σε αυτην 

να εχει τριπλη τιμωρία (χανει την παλια θεση, δε παιρνει ουτε  την επιδιωκόμενη νεα θεση, και δεν μπορεί να δηλωσει για επικουρικο).

 

Τελικά τι ταιριαζει?

 Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς

ή

και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος

 

Link to comment
Share on other sites

  • change profile changed the title to Αναγκαστική παραίτηση ιατρων του Ε.Σ.Υ.,με σκοπό τη συμμετοχή εκ νεου σε αλλη προκηρυξη του ΕΣΥ
  • 2 weeks later...
On 15/6/2019 at 8:16 ΜΜ, allios said:

και όπου αιτία: η συμμετοχη σε προκήρυξη

η αποτυχια σε αυτην 

να εχει τριπλη τιμωρία

(χανει την παλια θεση,

δε παιρνει ουτε  την επιδιωκόμενη νεα θεση,

και δεν μπορεί να δηλωσει για επικουρικο).

 

Τελικά τι ταιριαζει?

 Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς

ή

και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος

 

δυο πραγματα..

το πρωτο το μεταφερω απο αλλου...

1. 

και αν τώρα τους επικουρικους τους αυξησε με τον καιρό τα χρονια..απο εως τρια επικουρικά...μετα εως πεντε ετη απο την ειδικότητα...αργότερα εως δεκα απο τη λήψη του τίτλου..και προ εξαμηνου τον δεκεμβριο του 2018 τους είπε μεχρι τα 67 σας ελατε για επικουρικά...

προβλεπω και την ποινή του αν παραιτηθει καποιος απο μονιμη θεση  να μην μπορεί εν συνεχεια να βαλει για επικουρικό ...θα την  τροποποιησουν και αυτην...

 

2.Η ΝΔ καπου θα διαφοροποιηθεί σε αυτη την τακτικη του ΣΥΡΙΖΑ...που ανανεωνεται καθε ετος..

ή θα την κανει επ αοριστον

ή θα την καταργήσει

 

αναλογως ποιος ζημειωνεται και ποιος οχι..

και ποια δικά μας παιδια 

και ποια αλλων...

 

σκεψεις?  ο καιρός θα δειξει...

Link to comment
Share on other sites

On 15/6/2019 at 8:05 ΜΜ, allios said:

Β. Οι επικουρικοί ιατροί διορίζονται υποχρεωτικώς για θητεία μέχρι ενός έτους και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νοσοκομείων εκτός των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής (πλην Κυθήρων). Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας αυτής υπηρεσίας στην πε− ριφέρεια, είναι δυνατή η ανανέωση του διορισμού τους σε νοσοκομεία των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγει− ονομικές μονάδες των Νομών Αττικής (πλην Κυθήρων) και Θεσσαλονίκης δεν υπολογίζεται ως χρόνος προϋ− πηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

Αυτο το αρθρο ισχυει ακομη? Ο χρονος υπηρεσιας επικουρικων σε νομο Αττικης και Θεσσαλονίκης δεν υπολογιζεται ως προυπηρεσια? 

Link to comment
Share on other sites

4 λεπτά πριν, penguin said:

Αυτο το αρθρο ισχυει ακομη? Ο χρονος υπηρεσιας επικουρικων σε νομο Αττικης και Θεσσαλονίκης δεν υπολογιζεται ως προυπηρεσια? 

κοιτα..ο allios εγραψε για την αναγκαστική παραιτηση...και η οποια αφορα οντως τρια μερη...

το τρίτο αφορα...την αδυναμια πραγματοποιησης επικουρικου ξανα...μετα  απο παραιτηση απο το ΕΣΥ.

 

ετσι σου απαντω για οτι αφορα το επικουρικό...

το συγκεκριμενο για την προυπηρεσία  είναι πολύ παλιο..

και πλεον εχουν αλλαξει τα κριτήρια για το  διορισμο στο ΕΣΥ...απο τον Γεναρη του 2018..

 

Η τελευταια τροποποιηση  που αφορα τους επικουρικους και που ισχυει απο εξαμηνου ειναι η εξης..

ΦΕΚ/Α΄/200/3.12.2018

Άρθρο 38

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

  1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του. Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα / Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145). Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.».

δεν ξερω αν θα καταργήσουν 

On 15/6/2019 at 8:05 ΜΜ, allios said:

Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση επικουρικού ιατρού.

 

Link to comment
Share on other sites

https://www.pis.gr/images/site/100/2147_large/krithria.pdf

πάνω τα κριτηρια για το ΕΣΥ...

 

στο esydoctors οταν με το καλό κανεις αιτηση για το ΕΣΥ...

θα δεις οτι διαχωρίζει το επικουρικός σε προβληματικές, αγονες περιοχες 

με το επικουρικός σε λοιπες περιοχες.

 

ολα μοριοδοτουνται....απλα με αλλη βαρυτητα.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Επικουρικός ιατρός (σε προβληματική/άγονη ή μη θέση) έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε προκήρυξη για επιμελητής Β στο ΕΣΥ; 
 

Σε περίπτωση επιτυχίας που πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του επικουρικού για να διορισθεί ως επιμ. Β, δεν έχει κυρώσεις;

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, djarte said:

1)Επικουρικός ιατρός (σε προβληματική/άγονη ή μη θέση) έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε προκήρυξη για επιμελητής Β στο ΕΣΥ; 
 

2)Σε περίπτωση επιτυχίας που πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του επικουρικού για να διορισθεί ως επιμ. Β, δεν έχει κυρώσεις;

 

1) Ναι

2) Θεωρητικα δεν μπορει να ξαναμπει σε λιστα επικουρικων για 2 χρονια, αλλα αφου θα παρει μονιμη θεση δεν τον νοιαζει.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

πολλοι απο την μεγαλη τεπατζιδικη φουρνια του 2018 ετοιμαζονται να κλεισουν  τους 11 πρωτους μηνες τους στην τεπογαλερα.

12 μηνες και κατι εμειναν για οποιον θελησει να αφησει το τεπ και να ξαναδοκιμασει τη τυχη του σε αλλες μελλοντικες προκηρυξεις, αναλαμβανοντας και το ρισκο να μην κερδισει καποια νεα θεση καθως αρκει ενας μεγαλομοριακός ανταγωνιστης -τεπατζης ή μη-να βρεθει για να του παρει αλλος τη θεση.

 

παντως να επαναφερω και το οποιος παραιτηθει απο το εσυ, πως δεν μπορει να δηλωσει για επικουρικο, πως ειναι μεγαλη η δεσμευση να μην αφησεις ποτε μια θεση που πηρες γιατι δεν ξερει κανεις πραγματικα αν απο τη μια στιγμη στην αλλη, πας για αλλη θεση και βρεθεις στην τελική χωρις μονιμη θεση αλλα ουτε και με δυνατοτητα  δηλωσης επικουρικου.

 

μηπως αυτο πρεπει να αλλαξει?καταλαβαινω οτι γινεται για να μην αδειασουν καποιες τεποθεσεις και θεσεις σε διαφορα νοσοκομεία ιδίως στην επαρχία, αλλα μηπως πρεπει να βρεθει καποια λυση?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.