Jump to content

Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος


Recommended Posts

« Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 από 1/1/2012:

α) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

β) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας, ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

γ) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος.

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω διατάξεις Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για την χορήγηση καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και μετά την 1/1/2012 θα υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία.

Οι Περιφερειακές Ενότητες δεν θα προβαίνουν στην εξέταση των αιτήσεων και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται αντίστοιχες διοικητικές πράξεις.

Με νεότερο έγγραφο θα ενημερωθείτε σχετικά για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Σας επισημαίνουμε ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 30-12- 2011 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α.ΛΟΒΕΡΔΟΣ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%A80%CE%98-%CE%A43%CE%9C

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς τον

κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριστοτέλους 17

Αθήνα

Αθήνα 20-1-2012

ΑΠ 27785

ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας φορέων Π.Φ.Υ

Με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4025/2011 ορίστηκε ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος, διάταξη η ισχύς της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, άρχισε την 1-1-2012.

Πλην όμως, όχι μόνο δεν έχετε εκδώσει την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, αλλά και με την με αρ. Υ7/Γ.Π.Οικ.145276 εγκύκλιό σας, δημιουργήσατε πλήρη σύγχυση για τις οφειλόμενες ενέργειες των ενδιαφερομένων ιατρών.

Οι παραπάνω πράξεις και παραλείψεις σας έχουν άμεσες και απτές επιπτώσεις στους ιατρούς εκείνους, ιδιαίτερα τους νέους, που αν και θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα ιατρείο και να ασκήσουν το επάγγελμά τους, εμποδίζονται.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας χωρίς άλλη υπαίτια καθυστέρηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Link to comment
Share on other sites

Επιτέλους.

Οι παλιοί Ιατροί σαν κι εμένα, θα κρίνουν, μέσω του Ιατρικού Συλλόγου, ποιος θα πάρει Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος και ποιος όχι.

Λαμόγια με αγορασμένα πτυχία ή κομματικές μετεγγραφές τρέμετε!

Θα φτύσετε το γάλα της μάνας σας στο διάβασμα.

Link to comment
Share on other sites

Επιτέλους.

Οι παλιοί Ιατροί σαν κι εμένα, θα κρίνουν, μέσω του Ιατρικού Συλλόγου, ποιος θα πάρει Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος και ποιος όχι.

Λαμόγια με αγορασμένα πτυχία ή κομματικές μετεγγραφές τρέμετε!

Θα φτύσετε το γάλα της μάνας σας στο διάβασμα.

Παψε να μιλας επιτέλους ....ολο μαλακιες βγαινουν απο το στόμα σου!

Link to comment
Share on other sites

Οι παλιοί Ιατροί σαν κι εμένα, θα κρίνουν, μέσω του Ιατρικού Συλλόγου, ποιος θα πάρει Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος και ποιος όχι.

δεν μπορει καποια στιγμη θα βγεις απο τον κοσμο των ονειρων......

Link to comment
Share on other sites

Εγώ έχω βύσμα πιο παλιούς γιατρούς από τη μεγαλοχειρουργό του φόρουμ, άρα την πάτησε η Μαρία!

Το μόνο που βλέπω να φτύνει είναι ...του πουλιού το γάλα!

Link to comment
Share on other sites

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 4025/2011

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ7α/ΓΠ οικ. 145276/3012-2011 εγγράφου μας σας γνωρίζουμε, ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 για την χορήγηση , αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρών ή Οδοντιάτρων η 1η Aπριλίου 2012 αντί της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ημερομηνίας ( 1-1-2012) .

Μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Κατόπιν των ανωτέρω για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1-1-2012 και θα υποβληθούν μέχρι 31-3-2012 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις οικείες Δ/νσεις των Περιφερειών.

Οσον αφορά την χορήγηση τίτλου ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ. 9838/25-1-2012 εγκύκλιό μας με θέμα «Εξετάσεις Ιατρικών και Οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Φεβρουαρίου 2012»

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 4025/2011

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ7α/ΓΠ οικ. 145276/3012-2011 εγγράφου μας σας γνωρίζουμε, ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 για την χορήγηση , αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρών ή Οδοντιάτρων η 1η Aπριλίου 2012 αντί της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ημερομηνίας ( 1-1-2012) .

Μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Κατόπιν των ανωτέρω για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1-1-2012 και θα υποβληθούν μέχρι 31-3-2012 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις οικείες Δ/νσεις των Περιφερειών.

Οσον αφορά την χορήγηση τίτλου ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ. 9838/25-1-2012 εγκύκλιό μας με θέμα «Εξετάσεις Ιατρικών και Οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Φεβρουαρίου 2012»

γιατι στην νομαρχια αθηνων οπως και στην νομαρχια ροδοπης εχουν εντολη απτο υπουργειο να βγαζουν αυτες τις βεβαιωσεις.παραταση ττης εφαρμογης ερμηνευουν οτι μεχρι 1 απριλιου θα δεχονται παλι οι νομαρχιες τα χαρτια ,θα βγαζουν αυτες τισ βεβαιωσεις,και απο 1 απριλιου αρμοδιος θα ειναι ο πανελληνιος ιατρικος συλλογος για εκδοση αδειας.βεβαια στη νομαρτχια ροδοπης μου παν οτι παρατυπα βγαζουν ακομα αδεια ασκησης και δεν ξερουν αν θα εχουν κυρωσεις για αυτο.στην θεσσαλονικη παλι βγαζουν κανονικα αδειες!ακρη δεν εβγαλα!!!το υπουργειο τελει υπο καταληψη για να ρωτησω αυτην την κυρια δανιηλιδου που λεει!απτην νομαρχια παντως ακρη δεν εβγαλα!!!!!!!στον ιατρικο συλλογο βεβαια εκανα εγγραφη με αυτη τη βεβαιωση και τη δεχτηκαν χωρισ καν να μου πουν τιποτα!!!αν ειναι κανενας συναδελφος σε παρομοια θεση .....

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 4025/2011

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ7α/ΓΠ οικ. 145276/3012-2011 εγγράφου μας σας γνωρίζουμε, ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 για την χορήγηση , αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρών ή Οδοντιάτρων η 1η Aπριλίου 2012 αντί της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ημερομηνίας ( 1-1-2012) .

Μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Κατόπιν των ανωτέρω για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1-1-2012 και θα υποβληθούν μέχρι 31-3-2012 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις οικείες Δ/νσεις των Περιφερειών.

Οσον αφορά την χορήγηση τίτλου ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ. 9838/25-1-2012 εγκύκλιό μας με θέμα «Εξετάσεις Ιατρικών και Οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Φεβρουαρίου 2012»

γιατι στην νομαρχια αθηνων οπως και στην νομαρχια ροδοπης εχουν εντολη απτο υπουργειο να βγαζουν αυτες τις βεβαιωσεις.παραταση ττης εφαρμογης ερμηνευουν οτι μεχρι 1 απριλιου θα δεχονται παλι οι νομαρχιες τα χαρτια ,θα βγαζουν αυτες τισ βεβαιωσεις,και απο 1 απριλιου αρμοδιος θα ειναι ο πανελληνιος ιατρικος συλλογος για εκδοση αδειας.βεβαια στη νομαρτχια ροδοπης μου παν οτι παρατυπα βγαζουν ακομα αδεια ασκησης και δεν ξερουν αν θα εχουν κυρωσεις για αυτο.στην θεσσαλονικη παλι βγαζουν κανονικα αδειες!ακρη δεν εβγαλα!!!το υπουργειο τελει υπο καταληψη για να ρωτησω αυτην την κυρια δανιηλιδου που λεει!απτην νομαρχια παντως ακρη δεν εβγαλα!!!!!!!στον ιατρικο συλλογο βεβαια εκανα εγγραφη με αυτη τη βεβαιωση και τη δεχτηκαν χωρισ καν να μου πουν τιποτα!!!αν ειναι κανενας συναδελφος σε παρομοια θεση .....

Κι εγώ τα ίδια έπαθα και μάλιστα ο υπάλληλος μου είπε ότι αυτή η βεβαιώση αντικατέστησε την άδεια... (σημ. αφού είχε βγει η παράταση)

Φυσικά δεν βρήκα πουθενά κάτι επισημο που να λέει ότι έγινε αυτή η αλλαγή άδεια -> βεβαίωση γι αυτό θα το ψάξω λίγο παραπάνω

Δλδ όπως το βλέπω απο 1/4 θα μας ζητήσουν να βγάλουμε και άδεια από τον ΠΙΣ και ποιος ξέρει τι κριτήρια θα βάλουν...

Link to comment
Share on other sites

Αυτή όμως η παράταση είναι μέχρι του χρόνου...

Θα είναι "τούμπανη" πάντως η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, αφού θα τους πάρει συνολικά ένα χρόνο (1-1-2012 έως 1-1-2013) για να την καταθέσουν....! Αφού ρε φίλε δεν έχεις υπ'οψιν σου τίποτα καινούριο να προτείνεις, γιατί βγάζεις καινούριο νόμο κενό περιεχομένου και μετά επικαλείσαι τον παλιό;

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
  • 4 years later...

https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/57626_large/parabola_pis.pdf

 

1. Την επιβολή παραβόλων υπέρ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για την κάλυψη του κόστους των παρακάτω αναφερομένων υπηρεσιών, ως εξής:

α) για την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (τίτλοι σπουδών ημεδαπής ή κράτους μέλους Ε.Ε), παράβολο ποσού των 50 ευρώ

β) για πιστοποιητικό καλής υφιστάμενης επαγγελματι- κή κατάστασης (Certificate of Current Professional Status) ή ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (Certificate of good standing), παράβολο ποσού των 20 ευρώ

γ) για την χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας, παράβολο ποσού των 20 ευρώ

δ) για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, παράβολο ποσού των 30 ευρώ

ε) για την αναγνώριση τίτλου ειδικότητας που έχει αποκτηθεί σε κράτος - μέλος της Ε.Ε, παράβολο ποσού των 20 ευρώ.

Link to comment
Share on other sites

Να σκασω 50 ευρω για να μου δωσουνε βεβαιωση ασκησης επαγγελματος.. και 20 ευρω για να μου δωσουνε βεβαιωση χρονου ειδικοτητας...δηλαδη με αλλα λογια για να συμμετασχω σε μια προκηρυξη για επιμελητης θελω ενα 70αρι στο χαλαρο...μαλιστα...

 

ουτε στην Ελβετια αυτα συναδελφοι,ουτε στην Ελβετια...

 

ξεφτιλες...αν με διαβαζει κανα ρουφιανακι του συστηματος,ας το μεταφερει παρακαλω αυτο ελευθερα στον ΠΙΣ...ειστε γκιοζηδες!!!

Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, ξενος said:

Να σκασω 50 ευρω για να μου δωσουνε βεβαιωση ασκησης επαγγελματος.. και 20 ευρω για να μου δωσουνε βεβαιωση χρονου ειδικοτητας...δηλαδη με αλλα λογια για να συμμετασχω σε μια προκηρυξη για επιμελητης θελω ενα 70αρι στο χαλαρο...μαλιστα...

 

οσον αφορα την βεβαιωση ασκησης επαγγελματος δεδομενου οτι βγαινει μονο μια φορα (οταν παρεις πτυχιο δηλαδη) και οτι στις προκυρηξεις κτλ καταθετουμε απλο φωτοαντιγραφο της πρωτοτυπης θεωρω οτι το παραβολο των 50 ευρω αφορα ΜΟΝΟ την εκδοση της.

Link to comment
Share on other sites

και παλι iceman,δεν καταλαβαινω γιατι θα πρεπει να δωσω ας πουμε 20 ευρω για το good standing..υποψην οτι για καθε χωρα που μπορει να σκοπευεις να κανεις αιτηση,θα πρεπει να εχεις ξεχωριστο αντιστοιχο χαρτι,αρα και ξεχωριστο 20 ευρω...

 

εν ολιγοις,ειναι σε αυτην την περιπτωση 20 και 20,40 ευρω για ΜΙΑ μονο χωρα...ελεος...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.