Jump to content

Περιγραφική Ανατομική Ι (Σπλαγχνολογία)


bromptonista

Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;  

120 members have voted

 1. 1. Θεωρείτε το μάθημα εύκολο ή δύσκολο;

  • Εύκολο
   26
  • Μέτριο
   58
  • Δύσκολο
   37


Recommended Posts

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 12/02/2014

1.α. Θέση,σχέσεις,αγγείωση,νεύρωση 12δακτύλου

β. Τι γνωρίζετε για το έλασσον επίπλουν

2.α. Θέση, σχέσεις, μορφολογία, αγγείωση, νεύρωση οισοφάγου.

β. Τι είναι η πύλη του ήπατος και τι εισέρχεται και εξέρχεται από αυτήν.

3.α. Στόμια, μοίρες ωαγωγού. Που γίνεται η γονιμοποίηση.

β. Τι γνωρίζετε για τις βρογχικές αρτηρίες

4.α. Τι γνωρίζετε για τον όρχι

β. Τι γνωρίζετε για τον ουρητήρα

5.α Αορτική βαλβίδα

β. Τι γνωρίζετε για το σύστημα αγωγής διεγέρσεων της καρδιάς

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 10/7/14

1. α) Τι γνωρίζετε για την αορτική βαλβίδα

β) Τι γνωρίζετε για το κολποκοιλιακό δεμάτιο

2. α) Τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από την πύλη του πνεύμονα

β) Αιμάτωση και σχέσεις νεφρού

3. α) Στήριξη ήπατος

β) Τι παρατηρείται από πάνω προς στα κάτω στον πρόδομο του κολεού και τι γνωρίζετε για την επιδιδυμίδα

4. α) ποια είναι τα στενώματα τ οισοφάγου κ από τι προκαλούνται

β) τι γνωρίζετε για τον πρωκτικό σωλήνα

5. α) σπλαχνική επιφάνεια ήπατος

β) αρτηρίες κ φλέβες (ονομαστικά) των δομών: ανιόν κόλον, πάγκρεας, στόμαχος, δωδεκαδάκτυλο

*Η σειρά των θεμάτων ίσως δεν είναι ακριβής κ ίσως υπάρχουν μικροδιαφορές στη διατύπωση...

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Θέματα Περιγραφικής Ανατομίας Ι (Σπλάγχνα)


ΣΤΟΜΑΧΟΣ
Στόμια
Στήριξη - Σχέσεις
Αρτηρίες-λεμφική αποχέτευση
Πυλωρικό στόμιο και σφιγκτήρας
Σφιγκτήρας οddi

12ΔΑΚΤΥΛΟ
Θέση -Στήριξη - Σχέσεις - Μοίρες - Εσωτερικό
Σύνδεσμος Τreitz
12δακτυλικά – νηστιδοκολικα κολπώματα


ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ
Εσωτερικά – εξωτερικά γνωρίσματα
Εγκάρσιο κόλο
Αρτηρίες που αιματώνουν το παχύ έντερο και το τυφλό

ΤΥΦΛΟ
Ειλεοτυφλική βαλβίδα
Θέση - Σχέσεις
Κολπώματα περιτοναίου τυφλού
Σκωληκοειδής απόφυση- μορφολογία-θέση
Πορεία και τύχη κολικών καμπών

Διαφορές στον πρωκτικό σωλήνα άνωθεν και κάτωθεν της κυκλοτερούς γραμμής και που οφείλονται

Στενώματα οισοφάγου

ΗΠΑΡ
Στήριξη
Εκφορητική οδός-μοίρες-μέρη στένωσης-εκβολή αυτής
Όρια ήπατος- πνεμόνων -υπεζωκότα
Πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις

ΣΠΛΗΝΑΣ
Αρτηρίες-φλέβες
Θέση - Στήριξη

ΠΑΓΚΡΕΑΣ
Εκφορητικοί πόροι
Θέση - Στήριξη - Σχέσεις

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΟΣ
Έξω και έσω γεννητικά όργανα γυναίκας
Μήτρα-θέση-στήριξη
Σύνδεσμοι- στρογγυλός σύνδεσμος μήτρας : έκφυση-κατάφυση
Τράχηλος μήτρας-μήκος-σχήμα
Σάλπιγγες-λειτουργία-θέση και σχέσεις κατά μήκος τους
Αιμάτωση -λεμφική αποχέτευση
Πλατείς σύνδεσμοι
Ωαγωγοί : μορφολογία - αιμάτωση - νεύρωση
Μέρη ωαγωγού και που γίνεται η γονιμοποίηση-σχέσεις
Στήριξη ωοθήκης

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΕΝΟΣ
Προσαρτήματα όσχεως επιδιδυμίδας
Αιμάτωση όρχεως
Χιτώνες οσχέου
Σπερματικός τόνος-κατασκευή –μοίρες
Αγγεία και νεύρα πέους
Θέση-σχέσεις-κάψα προστάτη

Ουροποιητικό
Νεφρός-πύλη
Σχέσεις-πρόσθιες και οπίσθιες σχέσεις δεξιού νεφρού

Περιβλήματα νεφρού
Αρτηρίες και φλέβες
νεφρικοί κάλυκες και νεφρική πύελος
Ουρητήρας-στενώματα-καμπές-ανευρύσματα-διχασμοί με αρτηρίες
Πορεία (διαφορά στον άνδρα και στη γυναίκα)
Σχέσεις - αιμάτωση -νεύρωση
Ουροδόχος κύστη-μυικό τοίχωμα
-νεύρωση-αιμάτωση-λεμφική αποχέτευση
-μοίρες
- θέση-στήριξη-σχέσεις
-εσωτερική επιφάνεια
Πορεία γυναικείας ουρήθρας-τοποθετείστε ανατομικά τη γυναικεία ουρήθρα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
Στόμια παραρρίνιων κόλπων
Χόνδροι λάρυγγα. Λαυργγική κοιλία
Αγγείωση λάρυγγα/ φαρυγγικά χείλη
Σχέσεις τραχείας, τραχειο-οισοφαγική αύλακα, τρόπιδα, διχασμός τραχείας
Πύλες πνεύμονα
Βρογχοπνευμονικό τμήμα : λειτουργία
Μεσολόβια σχισμή
Υπεζωκότας ( ΟΛΑ )
Σημασία υπεζωκοτικής κοιλότητας
Πλευροδιαφραγματικοί χώροι – Πλευροδιαφραγματική γωνία
Αγγείωση θυρεοειδούς
Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο [και διαφορά στην πορεία δεξιού αριστερού]
Μεσοθωράκιο [ διαμερίσματα, περιεχόμενα]

Καρδιά
Περιγραφή καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων [ μεγάλη αδυναμία στην τριγλώχινα]
Στεφανιαίες αρτηρίες, εκβολή μεγάλων αγγείων, περιγραφή πνευμονικής αρτηρίας Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

10/10

1. Τι γνωρίζετε για το ελλασων επίπλουν

2, Τι είναι η υπεζωκοτικη κοιλότητα. Νεύρωση περισπλάχνιου και τοιχωματικού πετάλου

3. χοληδοχος πόρος. Σχηματισμός, μοίρες, πορεία, σχέσεις

4. ωοθήκες, θέση, στήριξη

5. στεφανιαίες αρτηρίες

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Πτυχιακή 10/2/2015

Εξέτασαν Σκανδαλάκης και Τρουπής

Το κλίμα της εξέταση ηταν πολύ καλό και με διάθεση από τον κύριο Τρουπή να βοηθήσει πολύ!!! Ρώτησαν βασικά πράγματα και σε γενικές γραμμές ότι αναφέρεται και παραπάνω. …12/λο,Σπλήνας,ηπαρ μήτρα ,ουροδόχος κύστη, νεφρά κλπ και να ξέρουμε αν καλύπτονται η όχι από περιτόναιο (επέμεναν πολύ σ’ αυτο). Αγγείωση και σχέσεις (τα πολύ βασικά).

Εγώ διάβασα από Παπαδόπουλο και πιστεύω πως καλύπτει πλήρως.

Περάσαμε 3/4 άτομα

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Εξέταση 30/3/2015

1) Αιμάτωση παχέος εντέρου (αρτηρίες και φλέβες) και από που προέρχονται οι αρτηρίες.

2) Τι γνωρίζετε για το μεσεντέριο

3) Θέση και στήριξη της ωοθήκης

4) Τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από την πύλη του πνεύμονα

5) Τι παρατηρείται στην κοιλότητα του δεξιού κόλπου

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 11/6/2015

1 Ποιες είναι οι βαλβίδες και περιγράψτε το εσωτερικό της ΑΡ κοιλίας.

2 α) Τι γνωρίζετε για τη θηλή του μαστού και τη θηλαία άλω

β) Τι γνωρίζετε για το χοληδόχο πόρο

3 α) Τι γνωρίζετε για την επιδιδυμίδα

β) Θέση και περιβλήματα νεφρού

4 α) Θέση και στήριξη ωοθήκης

β) Θέση και στήριξη στομάχου

5 α) Στενώματα οισοφάγου

β) Τι διέρχεται από την πύλη του πνεύμονα

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Παραθέτω για οποιον δεν τις έχει, τις ερωτησεις που έδωσε η Πιαγκου για το αναπνευστικό συστημα.

Ερωτήσεις Αναπνευστικού Συστήματος

 1. Αγγείωση και νεύρωση της ρινός
 2. Άνω, μέση και κάτω ρινική κόγχη, άνω, μέσος και κάτω ρινικός πόρος: σε ποιές δομές καταλήγουν και ποιές δομές παροχετεύουν;
 3. Τι είναι η λαρυγγική κοιλία;
 4. Χόνδροι του λάρυγγα
 5. Τι είναι ο φωνητικός σύνδεσμος και ποιά η σημασία του;
 6. Αγγείωση και νεύρωση του λάρυγγα
 7. Τι γνωρίζετε για τον υπεζωκότα και ποιά η κλινική του σημασία
 8. Τι ονομάζουμε πύλη του πνεύμονα και ποιά ανατομικά στοιχεία διέρχονται από αυτήν;
 9. Τι είναι το βρογχοπνευμονικό τμήμα;
 10. Αγγείωση και νεύρωση των πνευμόνων
 11. Τι είναι η τροπίδα;
 12. Τι είναι ο πνευμονικός σύνδεσμος;
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 15-9-2015

1)Ποια ειναι τα στενωματα του οισοφαγου και πως προκαλουνται?

2)Ποιο τμημα της μητρας ειναι ακαλυπτο απο περιτοναιο?Τι παρατηρουμε στην κοιλοτητα του τραχηλου της μητρας?

3)Τι γνωριζετε για το μεσεντεριο?

4)Τι γνωριζετε για τον τραχηλικο υπεζωκοτα?

5)Ποιες αρτηριες αιματωνουν την καρδια και που διανεμεται η καθεμια?

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Ερωτήσεις sos γεννητικού θήλεος

Οι sos ερωτήσεις/θέματα που έδωσε ο Τρουπής snr (θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα) στο μάθημα είναι οι εξής:

- Ποιές είναι οι περινεϊκές σχέσεις του ορθού;

- Πώς στηρίζεται η μήτρα;

- Ποια η θέση της μήτρας ;

- Πώς στηρίζεται ο κολεός;

- Τι είναι τράχηλος της μήτρας και τι παρατηρείται στο εσωτερικό του;

- Ποιες είναι οι θέσεις των ωοθηκών και πώς στηρίζονται;

- Να περιγράψετε τις σχέσεις των ωοθηκών

- Τι είναι πρόδρομος του κολεού και τι παρατηρείται;

Από ανάρτηση συμφοιτητή στο group του δευτερου έτους στο facebook.

 

Σημαντικά σημεία από τις διαλέξεις του Τρουπή jnr για το Γαστρεντερικό

1. Αγγείωση παχέος εντέρου

2. Τόνος στομάχου (?)

3. Στήριξη στομάχου – περιτοναϊκοί σύνδεσμοι

4. Επιπλοϊκός θύλακος

5. Ποια όργανα περιβάλλονται από περιτόναιο ;

6. Σχέσεις δωδεκαδακτύλου

7. Διαφορές νήστιδας – ειλεού

8. Πότε λέμε ότι ένα όργανο είναι οπισθοπεριτοναϊκό. Ποια όργανα είναι οπισθοπεριτοναϊκά ;

9. Νεύρα, αγγεία και λεμφική αποχέτευση στομάχου

10. Διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστερής κολικής καμπής

11. Τοιχώματα επιπλοϊκού τρήματος (?)

12. Αιμάτωση γαστρεντερικού (?)

13. Δομή ήπατος

14. Εκφορητική οδός ήπατος

15. Πύλη ήπατος

16. Σύνδεσμοι ήπατος. (αναλυτικά το έλασσον επίπλουν)

17. Περιγραφή ηπατικού λόβιου

 

Από ανάρτηση στο group του δευτερου έτους στο facebook. Με (?) ό,τι δεν μπορούσα να διακρίνω καλά από τα γραμματα της φωτογραφίας.

 

Ερωτήσεις Καρδιάς για την Περιγραφική Ανατομική Ι

1.    Ποιες επιφάνειες και ποια χείλη υπάρχουν στην καρδιά.
2.    Τι παρατηρείται στην βάση της καρδιάς.
3.    Ποια είναι τα κοινά γνωρίσματα των κόλπων και ποια των κοιλιών της καρδιά1.
4.    Τι παρατηρείται στο εσωτερικό του δεξιού κόλπου ;
5.    Τι παρατηρείται στο εσωτερικό του αριστερού κόλπου ;
6.    Τι είναι ο αρτηριακός κώνος ;
7.    Περιγραφή του εσωτερικού της δεξιά κοιλίας.
8.    Περιγραφή του εσωτερικού της αριστερής κοιλίας.
9.    Δομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ της αορτικής και της μιτροειδούς
10.    Τι γνωρίζετε για τις μηνοειδείς βαλβίδες ;
11.    Ποιες είναι οι θέσεις ακρόασης των βαλβίδων της καρδιάς ;
12.    Τι γνωρίζετε για τις μηνοειδείς βαλβίδες ;
13.    Ποιες είναι οι θέσεις ακρόασης των βαλβίδων ;
14.    Στεφανιαίες αρτηρίες : Προέλευση, κλάδοι και τι αιματώνει ο κάθε κλάδος
15.    Ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς. Συνοπτική περιγραφή.
16.    Τι γνωρίζετε για τον φλεβόκοβο και τι για τον κολποκοιλιακό κόμβο
17.    Νεύρωση της καρδιάς

 

Από ανάρτηση στο group του δευτερου έτους στο facebook. 

Link to comment
Share on other sites

On 27/5/2016 at 2:11 PM, Comfortably Numb said:

Μαζεμένες τα σημαντική σημεία που τονίστηκαν στις παραδόσεις της Περιγραφικής Ανατομικής Ι το εαρινό εξάμηνο του 2016

Ερωτήσεις Κοτσιομύτη

Ευχαριστώ τον συνάδελφο από το group του δευτέρου έτους που επέτρεψε την ανάρτηση των παραπάνω ερωτήσεων για το μάθημα της Σπλαγχνολογίας. 

Μπορείτε να ελέγξετε το eclass της κ. Πιαγκου για τυχόν αλλαγές στις ερωτήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος, που έχει ανεβάσει το μέλος  Billi2013

Ερωτήσεις sos γεννητικού θήλεος

Οι sos ερωτήσεις/θέματα που έδωσε ο Τρουπής snr (θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα) στο μάθημα είναι οι εξής:

- Ποιές είναι οι περινεϊκές σχέσεις του ορθού;

- Πώς στηρίζεται η μήτρα;

- Ποια η θέση της μήτρας ;

- Πώς στηρίζεται ο κολεός;

- Τι είναι τράχηλος της μήτρας και τι παρατηρείται στο εσωτερικό του;

- Ποιες είναι οι θέσεις των ωοθηκών και πώς στηρίζονται;

- Να περιγράψετε τις σχέσεις των ωοθηκών

- Τι είναι πρόδρομος του κολεού και τι παρατηρείται;

Από ανάρτηση συμφοιτητή στο group του δευτερου έτους στο facebook.

 

Σημαντικά σημεία από τις διαλέξεις του Τρουπή jnr για το Γαστρεντερικό

1. Αγγείωση παχέος εντέρου

2. Τόνος στομάχου (?)

3. Στήριξη στομάχου – περιτοναϊκοί σύνδεσμοι

4. Επιπλοϊκός θύλακος

5. Ποια όργανα περιβάλλονται από περιτόναιο ;

6. Σχέσεις δωδεκαδακτύλου

7. Διαφορές νήστιδας – ειλεού

8. Πότε λέμε ότι ένα όργανο είναι οπισθοπεριτοναϊκό. Ποια όργανα είναι οπισθοπεριτοναϊκά ;

9. Νεύρα, αγγεία και λεμφική αποχέτευση στομάχου

10. Διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστερής κολικής καμπής

11. Τοιχώματα επιπλοϊκού τρήματος (?)

12. Αιμάτωση γαστρεντερικού (?)

13. Δομή ήπατος

14. Εκφορητική οδός ήπατος

15. Πύλη ήπατος

16. Σύνδεσμοι ήπατος. (αναλυτικά το έλασσον επίπλουν)

17. Περιγραφή ηπατικού λόβιου

 

Από ανάρτηση στο group του δευτερου έτους στο facebook. Με (?) ό,τι δεν μπορούσα να διακρίνω καλά από τα γραμματα της φωτογραφίας.

 

Ερωτήσεις Καρδιάς για την Περιγραφική Ανατομική Ι

1.    Ποιες επιφάνειες και ποια χείλη υπάρχουν στην καρδιά.
2.    Τι παρατηρείται στην βάση της καρδιάς.
3.    Ποια είναι τα κοινά γνωρίσματα των κόλπων και ποια των κοιλιών της καρδιά1.
4.    Τι παρατηρείται στο εσωτερικό του δεξιού κόλπου ;
5.    Τι παρατηρείται στο εσωτερικό του αριστερού κόλπου ;
6.    Τι είναι ο αρτηριακός κώνος ;
7.    Περιγραφή του εσωτερικού της δεξιά κοιλίας.
8.    Περιγραφή του εσωτερικού της αριστερής κοιλίας.
9.    Δομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ της αορτικής και της μιτροειδούς
10.    Τι γνωρίζετε για τις μηνοειδείς βαλβίδες ;
11.    Ποιες είναι οι θέσεις ακρόασης των βαλβίδων της καρδιάς ;
12.    Τι γνωρίζετε για τις μηνοειδείς βαλβίδες ;
13.    Ποιες είναι οι θέσεις ακρόασης των βαλβίδων ;
14.    Στεφανιαίες αρτηρίες : Προέλευση, κλάδοι και τι αιματώνει ο κάθε κλάδος
15.    Ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς. Συνοπτική περιγραφή.
16.    Τι γνωρίζετε για τον φλεβόκοβο και τι για τον κολποκοιλιακό κόμβο
17.    Νεύρωση της καρδιάς

 

Από ανάρτηση στο group του δευτερου έτους στο facebook. 

Παραθέτω επίσης την προτεινόμενη μελέτη της Καρδιάς (ύλη και ερωτήσεις) από τον κ. Μαζαράκη. Το αρχείο αυτό το έστειλε (και) φέτος σε συμφοιτητές σε ερώτηση σχετικά με τα σημαντικά σημεία της ύλης και αρχικά ανέβηκε στην ομάδα του 2ου έτους στο facebook.

Όπως θα δείτε είναι βάσει Gray's

 

Μελέτη για τις εξετάσεις ΣΠΛΑΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (1)

 

Όλα τα παραπάνω συγκεντρωμένα σε pdf

 

Η ύλη του κ. Πρωτογέρου (Ουροποιητικό) προτείνεται να διαβαστεί από Gray's, ενώ του κ. Βενιεράτου (Γεννητικό Σύστημα Άρρενος) να διαβαστεί από Παπαδόπουλο

 

Κάποια επιπρόσθετα αρχεία (ερωτήσεις και απαντήσεις)

https://www.dropbox.com/sh/09lc4rrlz55yykn/AACANxB5JvhWhMI-cvI9lGRDa?dl=0

 

Edited by combojohnitis
Link to comment
Share on other sites

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1) Α. Τι είναι & πώς δημιουργείται ο λεμφοεπιθηλιακός δακτύλιος του Waldayer;

     Β. Περιγραφή οπίσθιας(σπλαγχνικής) επιφάνειας ήπατος.

2) Α. Τι γνωρίζετε για το περιτόναιο; Δομές αυτού, λειτουργία, αγγείωση, νεύρωση.

     Β. Στήριξη & αγγείωση του ορθού.

3) Α. Τι γνωρίζετε για τον τραχηλικό υπεζωκότα;

    Β. Τι γνωρίζετε για το τυφλό & τη σκωληκοειδή απόφυση;

4) Α. Μοίρες της ανδρικής ουρήθρας.

     Β. Αγγεία & νεύρα του πέους.

5) Α. Τι γνωρίζετε για τη μητροειδή βαλβίδα: λειτουργία & περιγραφή.

    Β. Θέση & στήριξη της ωοθήκης.

Link to comment
Share on other sites

On 6/10/2016 at 1:50 ΜΜ, F.sapiens sapiens said:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1) Α. Τι είναι & πώς δημιουργείται ο λεμφοεπιθηλιακός δακτύλιος του Waldayer;

     Β. Περιγραφή οπίσθιας(σπλαγχνικής) επιφάνειας ήπατος.

2) Α. Τι γνωρίζετε για το περιτόναιο; Δομές αυτού, λειτουργία, αγγείωση, νεύρωση.

     Β. Στήριξη & αγγείωση του ορθού.

3) Α. Τι γνωρίζετε για τον τραχηλικό υπεζωκότα;

    Β. Τι γνωρίζετε για το τυφλό & τη σκωληκοειδή απόφυση;

4) Α. Μοίρες της ανδρικής ουρήθρας.

     Β. Αγγεία & νεύρα του πέους.

5) Α. Τι γνωρίζετε για τη μητροειδή βαλβίδα: λειτουργία & περιγραφή.

    Β. Θέση & στήριξη της ωοθήκης.

Δύο διορθώσεις αναφορικά με τα θέματα:

Στο 1.Β. Περιγραφή της κάτω επιφάνειας του ήπατος

Στο 4.Β. Νεύρωση πέους και οσχέου

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

ΕΞΕΤΑΣΗ 12/6/2017 Κανονικη 

1 Τι γνωρίζεται για τη πυλη του ήπατος (τι  εισέρχεται και τι εξέρχεται , ηθελε και αναφορα και στις ηπατικες φλεβες που δεν  εξερχονται απο τη πυλη)

 2 Σε ποια όργανα διανέμονται οι παρακάτω αρτηριες 

    ειλεοκολική, σπληνική και κοινή ηπατική ( ήθελε και τους κλάδους τους ) 

3 Ποια όργανα εκβαλλουν στην ανω μεσεντερια φλεβα

4 Μοίρες, Αγγεία και Νεύρα Οισοφαγου

5 Τι γνωρίζετε για την επιδιδυμίδα

6 Τι γνωρίζετε για το κολποκοιλιακό κόμβο

7 Μοιρες Ανδρικης ουρηθρας

8 Τι γνωριζετε για το διχασμο της τραχειας 

9 Τι παρατηρείται στο εσωτερικό του τραχηλου και ποιες μοίρες της μητρας καλύπτονται από περιτόναιο

10 Περιγραφή μορφολογίας του μαστου και λεμφική αποχέτευση

11 Διαφορες νηστιδας και ειλεου

Edited by Medicine123
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Θέματα κανονικής εξεταστικής εαρινού 8/6/2018

Σκωληκοειδης αποφυση
Πρωκτικός σωλήνας 
Πύλη στήριξη ήπατος
Λεμφαγγεια αρτηρίες φλέβες στομάχου

Περιβληματα νεφρού ονομαστικά
Μοίρες αντρικής ουρήθρας ονομαστικά 

Θέση στήριξης ωοθήκης 
Ποιο τμήμα της μήτρας δεν περιβάλλεται από περιτόναιο.

Βρογχοπνευμονικο τμήμα (ορισμός και κλινική σημασία)
Εσωτερικο δεξιου κολπου

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Κανονική εξεταστική 18/06/2019

Με μια στροφή στα αντισός φέτος η Ανατομία και με λιγότερα σε αριθμό θέματα. Συγκεκριμένα

1. Τι γνωρίζετε για τις περιτοναϊκές δομές;

2. Τι γνωρίζετε για την αγγείωση και την λεμφική παροχέτευση του ορθού;

3. Τι γνωρίζετε για την μητροειδή βαλβίδα;

4. Τι γνωρίζετε για την στήριξη του κολεού και τι παρατηρείται μέσα στον τράχηλο;

5. Τι γνωρίζετε για τον τραχηλικό υπεζωκότα;

Edited by kostasbistas
προσθήκη ημερομηνίας
Link to comment
Share on other sites

Κανονική 18/6/2019

1) Τι γνωρίζετε για τις περιτοναϊκές δομές;

2) Αγγείωση και λεμφική παροχέτευση ορθού.

3) Πως στηρίζεται ο κολεός και τι παρατηρείται στο εσωτερικό του τραχήλου της μήτρας;

4) Τι γνωρίζετε για τη μιτροειδή βαλβίδα;

5) Τι γνωρίζετε για την τραχηλική μοίρα του υπεζωκότα;

Edited by mar-k
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Πτυχιακη 2/10/2020

Εξετασε Τρουπης Ρωτησε για μεκελειο αποφυση,πυλη ηπατος, αιματωση ορθου, Ανιον κολον αν καλυπτεται και που, απο περιτοναιο, Ηπατο12δακτυλικος συνδεσμος και τι περναει μεσα και με ποια σχεση το ενα με το αλλο, Λεμφικη παροχετευση στομαχου.

Περασαμε ολοι να πατε

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Κανονική Εξεταστική 22/6/2020

Οι εξετάσεις ήταν 40 πολλαπλης και είχαμε 50 λεπτά.

Τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας και κάποιος που διάβαζε 3ο τόμο παπαδοπουλου αρίστευε!

Κάποια θέματα:

σμηγματογονοι αδενες/επωοθηκιο/συνδεσμος Treitz/χοληδόχος πόρος/βάση καρδιάς (τι περιλαμβάνει)/κλάδοι αριστερής στεφανιαίας/σηραγγώδης μοίρα ουρήθρας/τι εισέρχεται στην πύλη του πνεύμονα/Λεμφική αποχέτευση ορθού και μαστού/αρτηριακή άρδευση στομάχου

Αυτά θυμάμαι.

Γενικά όποιος διαβάσει τον Παπαδόπουλο είναι πλήρως καλυμμένος!

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
 • 8 months later...

Πτυχιακή 23/4/2021

Διαδικτυακή εξέταση δύο εξεταστές εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Τρουπής snr.
 

Θέση και στήριξη ωοθήκης

Τι γνωρίζετε για το περικάρδιο

Τι γνωρίζετε για το μεσεντέριο

Ποιοι είναι οι περιτοναικοί χώροι

Τι βρίσκεται στο ΜΕΣΟ μεσοθωράκιο (συγκεκριμένα ήθελαν στο μέσο)

Link to comment
Share on other sites

Πτυχιακή 23/4/2021

Να προσθέσω στα παραπάνω πως μας εξέτασαν έναν έναν. Εμένα με ρώτησαν:

 

Τι γνωρίζετε για μεσεντέριο (από που εκφύεται, που καταφύεται, μήκος, τι περιέχει, ρόλος)

Περιγραφή περικαρδίου

Πως σχηματίζεται η άζυγος φλέβα

Τι βρίσκεται στο ΟΠΙΣΘΙΟ μεσοθωράκιο

Μοίρες αντρικής ουρήθρας

Edited by talaki
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Πτυχιακή 21/7/2021

 • Τόξο Riolan, αρτηρία Drummond
 • Λεμφική αποχέτευση στομάχου
 • Δεξιός κόλπος (εσωτερικό) + στεφανιαιός κόλπος και τι εκβάλλει σε αυτόν
 • Μεκέλειος απόφυση: μήκος, βλεννογόνος, κλινική σημασία (αιμορραγία)
 • Ερώτηση κρίσης: Σοβαρότερη απόφραξη της άνω ή κάτω μεσεντερίου + αιτιολόγηση (άνω επειδή αιματώνει και λεπτό έντερο)

Τρεις εξεταστές, ένας εκ των οποίων ο κ. Τρουπής. Ο καθένας εξετάστηκε μόνος του.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.