Jump to content

διορισμός σε ειδικότητα κατά περίοδο εκλογων


newdoctor

Recommended Posts

  • Replies 137
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Δώσε και σε μένα, μπάρμπα...

Ενδιαφέρομαι κι εγώ για την απάντηση μιας και είμαι άμεσα θιγόμενος..

BTW, τα χαρτιά μου δεν έχουν πάει ακόμη στο Υπουργείο !

Ο τάσος λέει κανονικότατα...

Link to comment
Share on other sites

Επίσης, από τη Δευτέρα ανακαλούνται όλες οι άδειες των δημοσίωνυπαλλήλων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, ενώ «παγώνουν» οιπροσλήψεις στο δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Από το in.gr

Το θέμα είναι, εμάς μας πιάνει το δεύτερο; (το πρώτο με τις άδεις όχι).

Link to comment
Share on other sites

Όπως μου θυμίζει το πλέον αγαπητό μέλος του forum (Τάσο ζεις, εσύ μας οδηγείς), τον Σεπτέμβρη του 2007 έγιναν κανονικά οι διορισμοί.

ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΠΙΣΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ!!!!

Link to comment
Share on other sites

Newsflash.. Δυστυχώς για όσους περιμένουμε διορισμό, τα τελευταία νέα είναι ότι οι διορισμοί παγώνουν λόγω εκλογών... Όποιοι δηλαδή δεν έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο (τον ΓΓ συγκεκριμένα), ΔΕΝ θα υπογραφούν από εδώ και πέρα, μέχρι τις εκλογές.. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε για 2μηνο στο νερό. Περαστικά μας.

Link to comment
Share on other sites

Έλεος πραγματικά...Στο τμήμα που είμαι, υπάρχουν 4 θέσεις ειδικευομένων και προς το παρόν τους 3 τους περιμένουμε απο Ιούλιο! Και τα παιδιά μένουν χωρίς δουλειά περιμένοντας το διορισμό και εγώ έχω ψοφίσει στο τρέξιμο καθώς είναι αυτονόητο ότι οι επιμελητές δεν ασχολούνται και πολύ. Εκτός του ότι μόνο το 1/3 του μήνα καλύπτεται με εφημερίες αν και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να με χώνουν στη δουλειά και εκτός εφημεριών. emeleos

Link to comment
Share on other sites

Από όσο ξέρω δεν παγώνει κανένας διορισμός!

Λειτουργεί υπηρεσιακή κυβέρνηση ετσι ώστε να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα!

Συνεπώς ότι δεν χρειαζεται ψηφισμα στην βουλή υποτιθεται οτι πρεπει να λειτουργεί όπως και πρίν την διακηρυξη των εκλογών!

Αυτά στην θεωρία!

Όποιος μαθαίνει κάτι απο επίσημα χείλη ας το γραφει στο παρόν thread γιατι φαίνεται ότι αφορά αρκετό κόσμο!

Edited by drnoubaklas
Link to comment
Share on other sites

Από όσο ξέρω δεν παγώνει κανένας διορισμός!

Λειτουργεί υπηρεσιακή κυβέρνηση ετσι ώστε να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα!

Συνεπώς ότι δεν χρειαζεται ψηφισμα στην βουλή υποτιθεται οτι πρεπει να λειτουργεί όπως και πρίν την διακηρυξη των εκλογών!

Αυτά στην θεωρία!

Όποιος μαθαίνει κάτι απο επίσημα χείλη ας το γραφει στο παρόν thread γιατι φαίνεται ότι αφορά αρκετό κόσμο!

06/09/2009

Ποιές διοικητικές πράξεις αναστέλλονται λόγω εκλογών(Υgeianet)

Η ανακοίνωση της κήρυξης πρόωρων εκλογών για τις 4 Οκτωβρίου, από τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή φέρνει στο προσκήνιο και την αναστολή των προσλήψεων. «Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, δηλ. από την ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων..» ορίζεται με βάσει το νόμο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΣΔΑ το 2007 προκύπτει ότι στην εγκύκλιο που θα εκδόσει το υπουργείο Εσωτερικών για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου θα ανακοινώνεται ότι:

«Οι φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής:

* οι δημόσιες υπηρεσίες,

* τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

* οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις τους, στις οποίες ο Ο.Τ.Α κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου,

* οι τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,

* οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,

* τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,

* τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και το προσωπικό του άρθρου 22 του ν. 2190/1994.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Στην γενική απαγόρευση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.

Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών νοούνται οι πράξεις μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης, ένταξης, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων όπως αυτές αναφέρονται στο Δ΄ Μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α’) ή σε ειδικές διατάξεις, προκειμένου για προσωπικό που δεν υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και η απαγόρευση έκδοσης οποιαδήποτε πράξεως μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας. Δηλαδή, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού, ούτε πράξεις διορισμού. Επίσης δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή εκτάκτου, δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και επαναλαμβάνονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Όσον αφορά τις πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή έχουν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο ή όπου απαιτείται δημοσίευση, έχουν δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν π.χ. δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί η ατομική πράξη διορισμού σε Φ.Ε.Κ. πριν την προκήρυξη των εκλογών. Ειδικά, όμως, όσον αφορά την εκτέλεση αποφάσεων μετάθεσης ή απόσπασης, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι τις εκλογές, είναι σκόπιμο αυτές να μην εκτελεσθούν μέχρι την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την εκτέλεσή τους (π.χ. εκτέλεση αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κάλυψη αναγκών των σχολείων).

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄) σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται υπηρεσιακή μεταβολή ή πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 του ν. 2190/1994, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της Υπηρεσίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική Επιτροπή που συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και αποτελείται από τον αρχαιότερο σύμβουλο και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου».

Link to comment
Share on other sites

Αρα παμε για μετα τις εκλογές!

Για την ακρίβεια πάμε για μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.. Πράγμα που σημαίνει πως, αν δεν βγει αυτοδυναμία, φοβάμαι πως το γ*μήσαμε και ψόφησε ! Καλά Χριστούγεννα..

Edited by DrCarter
Link to comment
Share on other sites

Οι διορισμοί που έφτασαν μέχρι την περασμένη Παρασκευή 4/9/09 στην ΥΔΕ θα προχωρήσουν κανονικά.

Από σήμερα οι υπόλοιποι μπαίνουν στην κατάψυξη για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Πηγή : Προϊσταμένη γραφείου ειδικοτήτων του ΥΥΚΚΑ.

Το παραπάνω μήνυμα το δημοσιεύω αυτούσιο αφού το έλαβα χθες ως pm

Link to comment
Share on other sites

Οι διορισμοί που έφτασαν μέχρι την περασμένη Παρασκευή 4/9/09 στην ΥΔΕ θα προχωρήσουν κανονικά.

Από σήμερα οι υπόλοιποι μπαίνουν στην κατάψυξη για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Πηγή : Προϊσταμένη γραφείου ειδικοτήτων του ΥΥΚΚΑ.

Το παραπάνω μήνυμα το δημοσιεύω αυτούσιο αφού το έλαβα χθες ως pm

Τι εννοείς "που εφτασαν στην ΥΔΕ"?

Μηπως τα χαρτια που έφυγαν απο τις Νομαρχίες προς ΥΥΚΑ και έφτασαν μέχρι 4/9/09?

Edited by drnoubaklas
Link to comment
Share on other sites

Οι διορισμοί που έφτασαν μέχρι την περασμένη Παρασκευή 4/9/09 στην ΥΔΕ θα προχωρήσουν κανονικά.

Από σήμερα οι υπόλοιποι μπαίνουν στην κατάψυξη για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Πηγή : Προϊσταμένη γραφείου ειδικοτήτων του ΥΥΚΚΑ.

Το παραπάνω μήνυμα το δημοσιεύω αυτούσιο αφού το έλαβα χθες ως pm

Τι εννοείς "που εφτασαν στην ΥΔΕ"?

Μηπως τα χαρτια που έφυγαν απο τις Νομαρχίες προς ΥΥΚΑ και έφτασαν μέχρι 4/9/09?

ΥΔΕ Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου

Link to comment
Share on other sites

ΥΔΕ;;;;

τι ειναι τουτο παλι;;;

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, προφανώς του ΥΥΚΑ (υπάρχουν κι άλλες).

Το θέμα είναι πώς μαθαίνει κανείς αν τα χαρτιά του έχουν φτάσει εκεί..

Link to comment
Share on other sites

Οι διορισμοί που έφτασαν μέχρι την περασμένη Παρασκευή 4/9/09 στην ΥΔΕ θα προχωρήσουν κανονικά.

Από σήμερα οι υπόλοιποι μπαίνουν στην κατάψυξη για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Πηγή : Προϊσταμένη γραφείου ειδικοτήτων του ΥΥΚΚΑ.

Το παραπάνω μήνυμα το δημοσιεύω αυτούσιο αφού το έλαβα χθες ως pm

Τι εννοείς "που εφτασαν στην ΥΔΕ"?

Μηπως τα χαρτια που έφυγαν απο τις Νομαρχίες προς ΥΥΚΑ και έφτασαν μέχρι 4/9/09?

Μακάρι να εννοεί αυτό αλλά χλωμό το βλέπω..

Link to comment
Share on other sites

Διορισμός που έφυγε από Νομαρχία στις 07/08/09 έφτασε στο Γραφείο Προσωπικού σήμερα. Αναμένεται εντός των ημερών και από τον ενδιαφερόμενο. Επομένως κάτι κινείται..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.