Jump to content

[ εγκυμοσύνη και ειδικότητα] Αδειες μητρότητος


JVA

Recommended Posts

2 μηνες πριν τη γεννηση του παιδιού, 2 μηνες μετά τη γέννηση του παιδιού και 3 μήνες άδεια θηλασμού ή μειωμένο ωράριο για καποιο διάστημα νομιζω ανάλογα με το τι θέλεις και αν συμφωνει βεβαια ο εργοδότης σου.

Link to comment
Share on other sites

είναι στο δυμοσιουπαλληλικό κώδικα εκεί που αναφέρονται όλες οι άδεις που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. πάντως αν ο εργοδότης σου δε συμφωνήσει να τις πάρεις μαζεμένες τις ημέρες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα θα πρέπει να επιλέξεις το μειωμένο ωράριο.

Link to comment
Share on other sites

Σε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. πρωτ. 20730/1-10-2007) με θέμα "Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους Δημόσιους υπαλλήλους" αναφέρεται:

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υπαλληλικού Κώδικα 3528/2007)

1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:

Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και πάνω), η μετά τον τοκετό άδεια προασαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.

Link to comment
Share on other sites

Άρθρο 52

Άδειες μητρότητας

1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

2. ΄Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. ΄Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

3. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.

5. Επιδόματα λόγω τοκετού που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου.

Link to comment
Share on other sites

1. Συνήθως με την εγκυμοσύνη ξεκινουν αναρρωτικές άδειες. Επειδή οι ειδικευόμενες είναι στο ΙΚΑ σταματούν να πληρώνονται απο το νοσοκομείο και πληρώνονται από το ΙΚΑ μόνο αν έχουν συμπληρώσει ορισμένο αριθμό ενσήμων.

2. Με την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετό υπολογίζεται με την μορφή κανονικής άδειας η άδεια κύησης (2 μήνες) και μετά τον τοκετό η άδεια λοχείας (2 ή 3 μήνες αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς). και πάλι αυτό το διάστημα καλύπτεται από το ΙΚΑ και αν δεν υπάρχουν αρκετά ένσημα η ειδικευόμενη βγαίνει σε άδεια ανευ αποδοχών. (Όση άδεια δεν πάρει στην κύηση μπορεί να μεταφερθεί στο διάστημα της λοχείας)

3. Στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει 6 μήνες άδεια που θα πληρώνεται από το ΙΚΑ αλλά καλύπτει τις μισές αποδοχές ή να ζητήσει μειωμένο ωράριο με αντίστοιχη αύξηση του χρόνου ειδικότητας

Link to comment
Share on other sites

ΥΣ. Οι αγροτικοί είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και το ΤΣΑΥ και έτσι ισχύει ακριβώς ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας. Οι ειδικευόμενοι είναι ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και ΤΣΑΥ οπότε το σύστημα πάει όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΙΚΑ με μια ιδέα από δημόσιο (κατά τα μαγειρέματα της κυβέρνησης)

Link to comment
Share on other sites

Kι ερωτηση 3. και φαρμακερη.

Γιατι εμενα μια γνωστη μου που ειναι δημοσια υπαλληλος πηρε αδεια μητροτητας ενα χρονο ολοστρογγυλο;;;

Φυσιολογικοτατη κυηση και τοκετο ειχε,δεν ειχε να πεις προβληματα και πηρε additionaly παραπανω λογω προβληματων.

Ε;

Και μένα μια γνωστή μου καθηγήτρια ένα ολόκληρο χρόνο πήρε. Γέννησε με καισαρική Μάιο οπότε θα ξαναπάει το Σεπτέμβρη του επόμενου χρόνου, αφού δε δουλεύουν και καλοκαίρι. Ένα χρόνο και δηλαδή !

Link to comment
Share on other sites

Άδεια μητρότητος

Οι εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται να λάβουν άδεια μητρότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού.

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα επτά (17) εβδομάδων. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες μετά τον τοκετό.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος συνολικής άδειας των 17 εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμοίβεται.

Η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας, η μετακίνηση από νυκτερινή εργασία σε θέση εργασίας ημέρας και η αλλαγή θέσης εργασίας, που προβλέπονται εκ του νόμου, όπως προαναφέρθηκε, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη σχέση εργασίας.

Η χορήγηση της άδειας μητρότητας δεν συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη σχέση εργασίας. Κατά το χρόνο της άδειας μητρότητας καταβάλλεται στην εργαζόμενη "επίδομα μητρότητας".

Link to comment
Share on other sites

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/ 22-4-05).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6-11-2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», ( ΦΕΚ 31/Α/9-2-2004).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30874/23-6-2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/08 δικαιούται η μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

3. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των αδειών της προηγουμένης παραγράφου.

4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3-4-2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

5. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

6. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τις εργαζόμενες που κατά τις 3-4-08 διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α. Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση,

β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

2. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου.

Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

3. Για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του κεφ. Α της παρούσης .

Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο μηνών η αναφερόμενη προθεσμία των 60 ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης.

4. Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται από τη δικαιούχο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

Στην περίπτωση καταβολής μικρότερου ποσού επιδότησης, μειώνεται αναλογικά και ο χρόνος προς αναγνώριση στην ασφάλιση.

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής στην εργαζόμενη είναι η τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

7. Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχεία ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο αδείας.

β. αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

γ. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου,

δ. αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

Για την νομιμότητα της παροχής, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

8. Η παροχή διακόπτεται λόγω :

α. πρόσληψης και απασχόλησής της δικαιούχου σε νέο εργοδότη,

β. αίτησης διακοπής της δικαιούχου.

9. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφερόμενη.

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/08 (3-4-2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α΄ και ειδικής παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

β. δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον εργοδότη.

γ. μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Η δαπάνη της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Link to comment
Share on other sites

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

* Δικαιούσαι άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) διάρκειας 17 εβδομάδων.

* Το μειωμένο ωράριο για θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού σου διαμορφώνεται ως εξής: Για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, δικαιούσαι είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρείς νωρίτερα από την εργασίας σου κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξη (6) επιπλέον μήνες. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Εναλλακτικά και έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, την άδεια αυτή δικαιούται ο/η εργαζόμενος / η να τη ζητήσει ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, τη χρονική περίοδο κατά την οποία δικαιούται το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού του.

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΓΚΥΟΣ-ΜΗΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

* Δικαιούσαι άδεια μητρότητας με πλήρες αποδοχές δυο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.

* Αν έχεις ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, δικαιούσαι κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.

* Αν έχεις υιοθετήσει τέκνο δικαιούσαι άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

* Ο χρόνος εργασίας σου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον τα παιδιά σου είναι ηλικίας έως δυο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον τα παιδιά σου είναι ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.

* Δικαιούσαι εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για αποδοχές για ανατροφή παιδιών, εφόσον δεν κάνεις χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Link to comment
Share on other sites

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 142, Ν.3655/08).

Με το άρθρο 142 του ν.3655/2008(ΦΕΚ 58 Α/ 3-4-2008) οι εργαζόμενες μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας , εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού- λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

Μετά τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας η εργαζόμενη δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου όπως αυτό ισχύει.

ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ

Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές που είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΕΕ και φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ.

ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο μαζί με την εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλησπερα.Εκανα το λαθος και ανοιξα καινουριο τοπικ για μια ερωτηση οπου κατα το ημιση υπαρχει εδω μεσα. Γιαυτο την ξαναγραφω κι εδω μεσα μηπως και καποιος απο εσας γνωριζει να μου πει γιατι και στο νοσοκομειο που ρωτησα δεν μου δωσανε καθαρη απαντηση.Ευχαριστω. Η ερωτηση μου ειναι η εξης:

Εχω ενα παιδι 4 μηνων.Ξεκιναω ειδικοτητα σε κανα μηνα περιπου.Αυτη την στιγμη δεν εργαζομαι πουθενα. Θελω να μαθω αν δικαιουμε την αδεια μητροτητας των 9 μηνων(αν δεν κανω λαθος).Δηλαδη να παρουσιαστω στο νοσοκομειο και να ζητησω αδεια μεχρι το παιδι μου να γινει 9 μηνων.Μπορει να γινει αυτο?Κι αν ναι θα πληρωνομαι αυτο το διαστημα?Ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

1.πρώτα να πω ότι το ΙΚΑ θέλει τουλάχιστον 6 μήνες ένσημα κατά το τελευταίο 15μηνο, προκειμένου να χορηγήσει (δηλαδή να εγκρίνει την κάλυψη των αποδοχών) οποιαδήποτε αναρρωτική άδεια σε οποιοδήποτε εργαζόμενο ασφαλισμένο του.

2.η άδεια μητρότητας (άδειες 15ήμερες ή 20ήμερες λόγω επιπλοκών κυήσεως=άδεια επαπειλούμενου τοκετού, είτε οι 56 ημέρες προ τοκετού=άδεια κύησης, είτε οι 63 ημέρες μετά τοκετού=άδεια λοχείας) θεωρούνται από το ταμείο ΙΚΑ ως αναρρωτικές και άρα ισχύει ό,τι ισχύει παραπάνω

Συμπέρασμα, αν στο παρελθόν δούλευες κάπου αλλού και σου έκαναν κρατήσεις ΙΚΑ και έχεις ένσημα 6 μηνών το προηγούμενο 15μηνο, τότε πήγαινε στο τμήμα Παροχών του κοντινού σου υποκαταστήματος ΙΚΑ και μάθε αν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι εκ των υστέρων από την άδεια μητρότητας.

Οι 9 μήνες που αναφέρεις, τί ακριβώς εννοείς? Είμαστε Υπάλληλοι σε Δημόσια Νοσοκομεία, όμως με συμβάσεις ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Όταν με το καλό παρουσιαστείς για να αναλάβεις υπηρεσία στην ειδικότητα, θα σε βάλουν να υπογράψεις Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει για εμάς, ακριβώς ό,τι ισχύει και στους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους. Ο ασφαλιστικός μας φορέας για παροχές αδειών σε χρήμα είναι το ΙΚΑ, λόγω της υγειονομικής ιδιότητας του επαγγέλματός μας έχουμε το ΤΣΑΥ που μας καλύπτει για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και συντάξιμα. Αυτά, για να μη νομίζεις ότι ξεκινώντας ειδικότητα, γίνεσαι ξαφνικά Δημόσιος Υπάλληλος... Γι'αυτόν το λόγο, ισχύουν τα παραπάνω με το ΙΚΑ. Το νοσοκομείο δεν το ενδιαφέρει τίποτε άλλο, καθότι είναι ο εργοδότης σου και όπως κάθε εργοδότης θα σε παραπέμψει στον ασφαλιστικό σου φορέα, δηλ, στο ΙΚΑ.

Τώρα, επειδή το μωρό σου είναι 4 μηνών, όπως λες, αν θες να διεκδικήσεις το 6 μηνο του ΟΑΕΔ, δεν γνωρίζω περαιτέρω...εύχομαι κάτι να καταφέρεις να πάρεις σε χρήμα από εκεί, ώστε να μπορέσεις να μείνεις λίγο παραπάνω σπίτι με το παιδάκι σου και να πληρώνεσαι κιόλας!

Να ξέρεις πάντως πως μπορείς να μη κάνεις καμία εφημερία και να προσμετράται κανονικά ο χρόνος ειδικότητας μέχρι το παιδί να γίνει 3 ετών (αν δεν κάνω λάθος), ο νόμος βρίσκεται στο φόρουμ και θα τον βρεις εύκολα. Βέβαια, έτσι δε θα έχεις και παραπάνω εισόδημα από τις εφημερίες, αλλά αυτά θα τα δεις εσύ.

Τελειώνοντας αυτό το ποστ, θα ήθελα να ενημερώσω όλες και όλους τους συναδέλφους που περιμένουν προσεχώς να μπουν στην ειδικότητα και δεν έχουν 6 μηνών ένσημα το τελευταίο 15μηνο, να προσέχουν στο δρόμο μη σπάσουν κανένα πόδι, να αποφεύγουν τα ρεύματα και τις πνευμονίες, να πουν αντίο στα χειμερινά μπανάκια του αγροτικού, να ξεχάσουν τα 3ήμερα για σκι και σνόουμπορντ στις βουνοκορφές και βασικότερο από όλα.... να απέχουν απ'το αναπαραγωγικό σεξ και να ξεχάσουν την ιδέα, "τώρα που επιτέλους έχω δουλειά θα κάνω και παιδί"

Αγαπητά μου ζευγαράκια, υπολογίστε καλά τους χρόνους σας, ώστε να δικαιούστε κανονικά Άδεια Μητρότητας και μετά μπορείτε να το δηλώσετε κι από την πρώτη στιγμή και να μείνετε κι από την πρώτη μέρα που είστε έγκυοι σπίτι σας, αλλιώς σας βλέπω να εφημερεύετε με την κοιλιά στο στόμα και να τρέχετε να περνάτε φλέβες μες στη νύχτα...

Τέλος, έχω να καταγγείλω ότι τα παντελόνια στις καινούριες στολές εφημερίας έχουν πολύ γερά και σφιχτά λάστιχα...το μωρό το κόβανε στα δύο... άντε από κει χάμω!

ΥΓ1: για όσους προετοιμάζονται για ερχομό νέου μέλους στην κοινωνία, να μη ξεχάσουν να πάρουν από το ΤΣΑΥ το επίδομα τοκετού (μου είπαν για 1500 ευρώ) εντός 5 ημερών από την ημερομηνία τοκετού

ΥΓ2:αυτό πάντως που ακόμη δεν έχω καταλάβει είναι, για εκείνους που δεν έχουν 6μήνες ένσημα ΙΚΑ και δεν δικαιούνται άδεια μητρότητας μετ'αποδοχών, δικαιούνται να πάρουν το μειωμένο ωράριο όλο μαζί σε 3,5 μήνες μετ'αποδοχών, όπως και οι υπόλοιποι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι? Και τους 6 μήνες του ΟΑΕΔ μπορούν να τους διεκδικήσουν κι αυτούς???...

Edited by neurodiab
Link to comment
Share on other sites

Τέλος, έχω να καταγγείλω ότι τα παντελόνια στις καινούριες στολές εφημερίας έχουν πολύ γερά και σφιχτά λάστιχα...το μωρό το κόβανε στα δύο... άντε από κει χάμω!

Α ρε Μαριώ είσαι πολύ τηχερή :P

Link to comment
Share on other sites

Απο το μηνιαίο περιοδικό επιχείρηση

Η μισθωτός με αίτηση προς τον εργοδότη της μπορεί να ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, την εναλλακτική χρήση εκ μέρους της του μειωμένου ωραρίου που δικαιούται για το θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού της ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές. Αν επέλθει συμφωνία μεταξύ της μισθωτού και του εργοδότη της στο εν λόγω θέμα μένει να διακανονισθεί ο χρόνος διάρκειας της ισόχρονης άδειας.

Η διάρκεια της ισόχρονης αυτής άδειας είναι σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπουργείου Απασχόλησης κατά προσέγγιση 3,5 μήνες.

Ο τρόπος «μετατροπής» της άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών σε συνεχείς ημέρες επί πενθημέρου στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα:

• Για κάθε 8ωρο που θα παρείχε τις υπηρεσίες της η μισθωτός υπολογίζεται και μία ώρα άδειας.

• Το μειωμένο κατά μια ώρα ημερήσιο ωράριο εργασίας θα είχε διάρκεια 30 μηνών.

• Οι εργάσιμες εβδομάδες του έτους ανέρχονται σε 52 – 6 = 46.

• Οι έξι (6) εβδομάδες που δεν προσμετρώνται στο διάστημα υπολογισμού του μειωμένου ωραρίου αφορούν το διάστημα εκείνο του έτους που η μισθωτός ούτως ή άλλως δεν θα εργαζόταν αφού θα έκανε χρήση της ετήσιας κανονικής της άδειας καθώς επίσης και λόγω της σύμπτωσης ημερών αργίας με εργάσιμες ημέρες.

Συνεπώς, έχουμε:

Εργάσιμες Eβδομάδες διαστήματος: 46 x 2,5 έτη = 115 εβδομάδες

Εργάσιμες ημέρες: 115 x 5 = 575 ημέρες

• Συνολικές ώρες προς διακανονισμό:

Εργάσιμες ημέρες διαστήματος x 1ώρα = 575 ώρες

• Αριθμός εργασίμων ημερών αδείας σε συνεχείς ημέρες: Συνολικές ώρες προς διακανονισμό / 8 = 575/8 = 72 εργάσιμες ημέρες, ήτοι περίπου 3,5 μήνες.

Link to comment
Share on other sites

Σ'ευχαριστώ κι εδώ Χριστίνα. Η συμβολή σου είναι σημαντική, τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή γραμμή από τα γραφεία προσωπικού ανά νοσοκομείο... Μου φαίνεται ότι πρέπει η ειδικευόμενη να κάνει αίτηση στο γραφείο προσωπικού στην οποία να ζητάει να της δοθεί το μειωμένο ωράριο που δικαιούται με τη μορφή συνεχιζόμενης άδειας, ελπίζοντας...

Edited by neurodiab
Link to comment
Share on other sites

Γεια σας κυριες μου!θελω και εγω να κανω μια ερωτηση για οποια γνωριζει.Ειμαι υπο διορισμο και εγκυος.Λογω προβληματων κυησης θελω να παρω αδεια επαπειλουμενης κυησης με το που θα διοριστω.Αποτι καταλαβαινω δεν θα πληρωθω τιποτα ουτε καποιο μικρο επιδομα γιατι φυσικα δεν εχω 6 μηνων ενσημα μιας και περιμενω αωνιως στην αναμονη μου.Θα ηθελα να ξερω αν θα πληρωθω τιποτα εστω στην επισημη αδεια εγκυμοσυνης και λοχειας η ισχυει η ιδια λογικη?και αν σε καποια εχει συμβει κατι αναλογο αν υπαρχει κατι που μπορω να κανω!?ΣΑς ευχαριστω!

Link to comment
Share on other sites

Γεια σας κυριες μου!θελω και εγω να κανω μια ερωτηση για οποια γνωριζει.Ειμαι υπο διορισμο και εγκυος.Λογω προβληματων κυησης θελω να παρω αδεια επαπειλουμενης κυησης με το που θα διοριστω.Αποτι καταλαβαινω δεν θα πληρωθω τιποτα ουτε καποιο μικρο επιδομα γιατι φυσικα δεν εχω 6 μηνων ενσημα μιας και περιμενω αωνιως στην αναμονη μου.Θα ηθελα να ξερω αν θα πληρωθω τιποτα εστω στην επισημη αδεια εγκυμοσυνης και λοχειας η ισχυει η ιδια λογικη?και αν σε καποια εχει συμβει κατι αναλογο αν υπαρχει κατι που μπορω να κανω!?ΣΑς ευχαριστω!

δεν γνωριζω καθολου το νομικο πλαισιο αλλα στην κλινικη μας ειναι μια κοπελα στην ιδια περιπτωση με σενα και απο οτι μας εχει πει δεν θα παρει καθολου χρηματα στην αδεια κυησης και λοχειας.

Link to comment
Share on other sites

Δυστυχώς, δεν δικαιούσαι καμία άδεια αναρρωτική μετ'αποδοχών, ούτε καν της εγκυμοσύνης... βέβαια, όταν δηλώσεις την εγκυμοσύνη σου στο γραφείο προσωπικού, θα σου ζητήσουν ιατρική γνωμάτευση με την πιθανή ημερομηνία τοκετού και τότε θα σε βγάλουν εκείνοι αναγκαστικά σε άδεια εγκυμοσύνης 2 μήνες περίπου πριν την Π.Η.Τ. και θα σε ξαναδεχθούν στη δουλειά πάλι περίπου 2 μήνες μετά, αναγκαστικά, είτε το θέλεις είτε όχι.

Επίσης, αν δεχθείς να δουλέψεις όσο είσαι έγκυος, να ξέρεις ότι δεν υπάρχει νόμος που να σε απαλλάσσει από εφημερίες κι όπως ξέρεις για να γραφτεί ο χρόνος ειδικότητας και να σε κρατήσουν στο τμήμα θα πρέπει αναγκαστικά να κάνεις το ελάχιστο, δηλ. 4 εφημερίες το μήνα... Γνωρίζω συνάδελφο που την έπεισαν να δηλώσει αργότερα Π.Η.Τ. ώστε να δουλέψει περισσότερο και τελικά μετά από 1 εφημερία γέννησε πρόωρα 7 μηνών! Πρόσεχε και μη διακινδυνεύσεις τίποτα! Καλύτερα να μείνεις στο σπίτι σου κι ας μη πληρώνεσαι, μέχρι να γεννήσεις με το καλό, παρά να θέσεις σε κίνδυνο το μωράκι... Σου εύχομαι το καλύτερο!

Link to comment
Share on other sites

θελω να παρω αδεια επαπειλουμενης κυησης

θα συμφωνουσα και με τη neurodiab και να κάνεις χρήση της άδειας για επαπειλουμενη κυηση, η οποία μου φαίνεται ανανεώνεται ανάλογα κάθε 30ημερες με γνωματευση ιατρου από δημοσιο νοσοκομείο.

καλο θα είναι να μην ρισκάρεις οτιδήποτε...για ευννόητους λόγους.

σου ευχομαι με το καλό να έρθει.

ερωτηση που αφορά τους υπόλοιπους στη λίστα κάτω από εσενα.

όταν παίρνει κάποια αδεια επαπειλούμενης κυησης (στο όριο των 30 ημερων)η θέση της βγαινει προσωποπαγή και διορίζεται ο αμέσως επόμενος?

ps.για το οτι μενει κάποια εγκυος,πλέον χαίρονται και οι αμέσως επόμενοι απο αυτήν για την λήψη ειδικότητας.

και πάλι με το καλό.

καλημέρα σε όλους.

Edited by evaki666
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.