Jump to content

Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση στην έρευνα


Recommended Posts

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα»

Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) με τίτλο:

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα»

(Εκκρεμεί το ΦΕΚ).

Αγγλικός τίτλος: «Human Neoplastic Disease: Diagnosis, current therapy and research»

Το πρόγραμμα προτιθέμεθα να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2014. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη σύγχρονη διαγνωστική ογκολογία μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το Π.Μ.Σ. επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων τύπων καρκίνου. Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές διάγνωσης έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου.

Το ΠΜΣ θα έχει δίδακτρα ύψους 900 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι, της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156τ.Α.) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.2916/2001.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 2/6/2014 έως και 31/8/2014 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακoύ Προγράμματος του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Κα Ε. Παπασταμάτη, τηλ. 210 – 746 2153 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 5. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 7. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
 8. Έως δύο συστατικές επιστολές
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Πληροφορίες:

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Κα

Ε. Παπασταμάτη, τηλ. 210-7462153 fax. 210-7462179

Αθήνα, 29/5/2014

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ

_____________________________

Ευστράτιος Πατσούρης – Καθηγητής

Διευθυντής Α΄ Εργαστηριού Παθολογικής Ανατομικής

Κοσμήτορας Σχολών Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ

Τροποποιήθηκε από Anakin Skywalker
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 9 months later...
 • 2 months later...
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.