Jump to content

Υπεράριθμοι στην ειδικότητα για λόγους υγείας


Recommended Posts

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ?ΜΟΛΙΣ ΧΤΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • Απαντήσεις 82
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Η ουσία είναι η ίδια: παρακάμπτει τους περιορισμούς που ισχύουν για τους όλους τους άλλους (εκτός Δημοσίου) με μοναδικό κριτήριο την δημοσιοϋπαλληλική της ιδιότητα. Το αν αυτό είναι σωστό και δίκα

Για όποιον έχει δικαίωμα να διοριστεί ως υπεράριθμος για λόγους υγείας, η διαδικασία είναι η εξής: 1.Έγγραφη δήλωση από τον διευθυντή της κλινικής ότι δέχεται τον εν λόγω ιατρό για άσκηση ειδικότη

Δεν αναφορά υπεράριθμο/η για λόγους υγείας, αλλά είναι πολύ προχώ η περίπτωση ! Νοσηλεύτρια σε αθηναϊκό νοσοκομείο τελειώνει Ιατρική, κάνει Ειδικότητα μεγάλης αναμονής (μεγαλύτερη από 5 χρόνια για

Οι υπεράριθμοι για λόγους υγείας πληρώνονται κανονικά. οι υπεράριθμοι αλλοδαποί με υποτροφία του Υπ.Εξ. Οι υπεράριθμοι στρατιωτικοί πληρώνονται το μισθό τους από το στρατό. Οι υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι το μισθό τους από το δημόσιο.

Α, και όλοι παίρνουν κανονικότατα τις εφημερίες.

Γιατί δε συμφέρει οικονομικά;;;

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δες εδώ τμήμα της σχετικής νομοθεσίας...

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=6210&st=20

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 4 months later...

Στις διατάξεις του Ν 1579/85 (άρθρο 1 παρ. 3) προβλέπεται οι μόνιμοι ιατροί του δημοσίου (ιατροί χωρις εδικικότητα του Υπουργείου Υγείας) να τοποθετούνται για ειδικότητα ως υπεράριθμοι άμισθοι.

Με το άρθρο 147 του Ν 2071/92 αυτή η διάταξη ισχύει για για τα ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης με το Νόμο 3252/04 και υπάλληλοι των νοσοκομείων που τελείωσαν ιατρική αλλά έχουν άλλη σχέση εργασίας με το νοσοκομείο (πχ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι) μπορούν μετά τη λήψη του πτυχίου της ιατρικής να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοί άμισθοι.

Τροποποιήθηκε από Mrs. Miniver
(greeklish)
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 3 weeks later...

Νομικό Πλαίσιο

(με την επιφύλαξη ότι υπάρχουν και αλλού "θαμμένες" διατάξεις που ορίζουν τα θέματα)

(Ν. 1397/83 άρθρο 38, παρ. 2)

2. Τοποθέτηση γιατρού για ειδίκευση, πέρα από τις θέσεις που προβλέπονται για κάθε νοσοκομείο, απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι μόνιμοι γιατροί των ενόπλων δυνάμεων, που με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορούν να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι άμισθοι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των γιατρών αυτών κατά νοσοκομείο. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων.

(Ν. 1397/83 άρθρο 38, παρ. 7)

7. Γιατροί που υπηρετούν σε θέσεις επιμελητή Β' μπορεί από αίτησή τους να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι, για ειδίκευση σε ειδικότητα που εντάσσεται στον προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, διατηρώντας τη θέση και τις αποδοχές της. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.

(Ν. 2071/92 άρθρο 82, παρ.2)

2. Ιατροί που υπηρετούν σε θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. μέχρι και τον βαθμό του επιμελητή Α' οποιασδήποτε ειδικότητας οι οποίοι επιθυμούν να ειδικευτούν σε άλλη ειδικότητα, μπορούν με αίτησή τους να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι ειδικευόμενοι σε ειδικότητες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντες τις αποδοχές του βαθμού τους. Μετά την απόκτηση τίτλου της νέας ειδικότητας οι ιατροί αυτοί έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για μια τετραετία με εισαγωγικό βαθμό επιμελητή Β' σε κενές θέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις τότε τοποθετούνται ως υπεράριθμοι από το υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 29 του ν. 1579/1985.

(Ν. 1821/88 άρθρο 8, παρ. 1 και 2)

1. Γιατροί, που διορίζονται σε θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ενώ έχουν αρχίσει την ειδίκευση τους σύμφωνα με την διαδικασία της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217), μπορούν να συνεχίσουν την ειδίκευση διατηρώντας τις αποδοχές και τη θέση που διορίζονται.

Μετά την ειδίκευση τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που από την αρχή της ειδίκευσής τους είχαν τεθεί.

2. Γιατροί που απέκτησαν ή αποκτούν την ειδικότητα της γενικής ιατρικής σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217) και έχουν υπηρετήσει ως μόνιμου ή με θητεία σε θέσεις υγειονομικών σταθμών και αγροτικών ιατρείων, σε περίπτωση διορισμού τους θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. λογίζεται για κάθε περίπτωση ότι ασκούν την ειδικότητα της γενικής ιατρικής κατά το μισό χρόνο της υπηρεσίας τους αυτής, μετά τα πέντε (5) χρόνια.

(Ν. 1759/88 άρθρο 54, παρ. 8, εδ. β)

β) Προκειμένου για άγονες ειδικότητες επιτρέπεται η ειδίκευση σ' αυτές και ειδικευμένων γιατρών εκτός του Ε.Σ.Υ.

(Ν. 3209/2003 άρθρο 22)

Ιατροί που απέκτησαν το πτυχίο τους μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους προσλαμβάνονται ως υπεράριθμοι σε νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους, για την άσκηση τους σε μία από τις ιατρικές ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, της Παθολογίας, της Παιδιατρικής και της Ψυχιατρικής.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Τα γνωστά "παραθυράκια" με τις ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις)

(Ν. 1579/85 άρθρο 1 παρ. 5)

5. Γιατροί, που καθίστανται ανίκανοι για άσκηση της ειδικότητάς τους, μπορούν να ασκηθούν ως άμισθοι ή υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. Για την ανικανότητα αποφαίνεται η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή εξέτασης δημόσιων υπαλλήλων της περιφέρειας της κατοικίας του γιατρού.

(Ν. 2071/92 άρθρο 82 παρ. 3)

3. Οι ειδικευόμενοι ιατροί, που δεν μπορούν για σοβαρούς λόγους υγείας, να συνεχίσουν την ειδικότητά τους, είναι δυνατόν με αίτησή τους να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα. Στους ιατρούς αυτούς δίνεται η δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης, η διάρκεια της οποίας είναι ίση προς τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση της νέας ειδικότητας και τους καταβάλλεται κανονικά η αποζημίωση για όσο χρόνο διαρκεί η νέα σύμβαση, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 ν. 123/1975. Η διαπίστωση των λόγων υγείας γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 10 επ. του π.δ. 611/1977.

Για τη διαδικασία διορισμού του ιατρού στη νέα θέση του ειδικευόμενου βοηθού, ισχύουν κάθε φορά οι διατάξεις που ισχύουν για όλους τους ιατρούς. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους ιατρούς που ήδη ειδικεύονται σε άλλη ειδικότητα για σοβαρούς λόγους υγείας για τον υπόλοιπο χρόνο της ειδίκευσης τους.

(Ν. 2194/94 άρθρο 9 παρ. 1)

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/92 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Οι ιατροί που πάσχουν από ομόζυγο β-μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς και οι αιμορροφιλικοί, προσλαμβάνονται για ειδίκευση ως υπεράριθμοι, για την άσκηση τους στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους.

Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν.2071/1992 ισχύει και για τους γιατρούς αυτούς".

(Ν. 2519/97 άρθρο 20 παρ.11)

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 ισχύουν και για τους γιατρούς που πάσχουν από λευχαιμία ως και σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και για νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς προκειμένου να ειδικευτούν ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και το νοσοκομείο της επιλογής τους.

(Ν. 3252/2004 άρθρο 35 παρ.1)

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α'/23/12/2003) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"8. Μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής, μπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ., ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 58 του Ν. 2683/1999. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης."

Ν. 3252/2004 άρθρο 40

Ιατροί ή οδοντίατροι που υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. Ιατρικών και Οδοντιατρικών Πανεπιστημιακών Σχολών μπορεί να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι για ειδίκευση στην ειδικότητα της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως άμισθοι, διατηρώντας τις θέσεις και τις αποδοχές τους, εφόσον κατέχουν και τα δύο πτυχία, δηλαδή της ιατρικής και της οδοντιατρικής. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από επιτυχία στις εξετάσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Πληροφορίες για υπεράριθμους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

για το 2004 από Ιανουάριο ως Σεπτέμβριο του 2004

Ν. 1397/83 αρ. 38 παρ.8 - 92 αλλοδαποί

Ν. 1397 αρ.38 - 70 στρατιωτικοί

Ν. 1579/85, Ν. 2071/92 και Υπ.αρ. 76/94 γνωμοδότηση ΝΣΚ - 11 δημοσίου και ΝΠΔΔ

Ν. 1579/85 - 5 για δεύτερη ειδικότητα

Ν. 3252/2004 - 47 δημόσιοι υπάλληλοι, ΙΚΑ και εποπτευόμενων από ΥΥΚΑ

Ν. 2071/92, Ν. 2194/94, Ν. 2519/97 - 52 για λόγους υγείας

Ως το 25% οργανικών θέσεων μπορεί να καλύπτεται από υπεράριθμους.

από έγγραφο ΥΥΚΑ με αρ.πρωτ. Υ10δ/109909/15-11-2004 (πληροφορίες Διεύθυνση Προσωπικού ΝΠ, Τμήμα Δ, κα Φράγκου, τηλ. 5232821/116)

Και για να μαθαίνουμε τι γίνεται με τον έλεγχο της πιθανής παρανομίας σε αυτή τη χώρα, το ερώτημα του ΙΣΑ προς το Υπουργείο Υγείας κατόπιν υπομνήματος του Συλλόγου Αποφοίτων Ιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων:

Αντίστοιχο ερώτημα υποβλήθηκε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). Η απάντηση, με τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες, προσεχώς...

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 1 month later...

Επειδή γίνεται διάκριση στο νομο που παρατέθηκε μεταξύ υπεράριθμων και αμισθων (πχ (Ν. 1579/85 άρθρο 1 παρ. 5), σε ποιες περιπτώσεις είναι και άμισθοι οι υπεράριθμοι? απλή περιέργεια. Κι όσο γι' αυτό με τα μικρά νοσοκομεία, στη λίστα 14 ατόμων για παθολογία που είμαι σε μικρό σχετικά νοσοκομείο, υπάρχουν άλλοι 2 για λόγους υγείας (12,5%). 1/8 έλληνες πάσχει από λευχαιμία?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 2 months later...

Γεια σας!

Καποιος συμφοιτητης μας μου ελεγε ότι θεση υπεραριθμου μπορει να δικαιουται καποιος και για οικονομικους λογους βασει της φορολογικης δηλωσης της οικογενειας του. Εχετε ακουσει κατι παρομοιο να ισχυει?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν παίζει με τίποτα κάτι τέτοιο!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 8 months later...

κατ' αρχήν απ΄όσο ξέρω είναι οι στρατιωτικοί γιατροί, και όσοι είναι διορισμένοι στο δημόσιο. Παραπέρα emquestion

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 1 month later...

Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλες διατάξεις και για άλλα νοσήματα εξίσου σοβαρά ? Πάσχω από κάτι αρκετά σοβαρό που μειώνει κατα πολύ το προσδόκιμό μου. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη όμως νομοθετική για την ειδικότητα ενώ υπάρχει για πολλά άλλα θέματα. Μπορώ να κάνω κάτι?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 2 months later...

Μια συνάδελφος έχει διαβήτη.Μέχρι τώρα δεν είχε ακούσει για μια ειδική ρύθμιση για το θέμα υγείας της.Ξέρει κάποιος τίποτα σχέτικο;Μπόρει να μπει σαν υπεράριθμος για να κάνει την ειδικότητα της.Το πρόβλημα υγείας της ειναι πραγμάτικο.Ευχαριστω...

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Μια συνάδελφος έχει διαβήτη.;Μπόρει να μπει σαν υπεράριθμος για να κάνει την ειδικότητα της.

Ο ΣΔ δεν ανήκει στις παραπάνω διατάξεις που δικαιολογούν έναρξη ειδικότητας ως υπεράριθμος....

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Παιδια δηλαδη οποιοσδηποτε γιατρος ειναι μονιμος δημοσιος υπαλληλος(πχ εκπαιδευτικος) μπορει αμεσα να κανει ειδικοτητα σε οποιοδηποτε νοσοκομειο και οποια ειδικοτητα θελει-υπεραριθμος? Ισχυει οτι πρεπει να εχει δουλεψει 2 χρονια για να μπορει να το κανει αυτο?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
marianna81 said:
Παιδια δηλαδη οποιοσδηποτε γιατρος ειναι μονιμος δημοσιος υπαλληλος(πχ εκπαιδευτικος) μπορει αμεσα να κανει ειδικοτητα σε οποιοδηποτε νοσοκομειο και οποια ειδικοτητα θελει-υπεραριθμος? Ισχυει οτι πρεπει να εχει δουλεψει 2 χρονια για να μπορει να το κανει αυτο?

Πρέπει να έχει δουλέψει 8 χρόνια, για να κάνει μετάταξη και να ξεκινήσει υπεράριθμος ειδικότητα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Είναι ο νέος Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας. Στο θέμα αυτό, ισχύουν τα ίδια με τον παλαιό Κώδικα.

Είχα ρωτήσει για το θέμα (αν δηλαδή κάποιος κάποιος της ίδιας κατηγορίας μπορεί να μεταταγεί σε άλλο Υπουργείο) και μου είχαν πει πως κατά κανόνα χρειάζονται 8 χρόνια υπηρεσίας, ως αν η μετάταξη ήταν από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία. Off the record είπαν "στην Ελλάδα ανάλογα με αυτούς που ξέρεις, όλα γίνονται". Και συνέχισαν λέγοντας πως "μπορεί και να μην γίνει τίποτα, λόγω του ότι χρειάζεται σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και διαφορετικές υπουργικές πράξεις".

Δυστυχώς μέσα σε ένα μήνα, μου ήρθαν διορισμοί για τρεις θέσεις: μόνιμου ανωτέρου υπαλλήλου, στον τομέα της Υγείας Sanco, στην Ευρωπαική Ενωση, μόνιμου κτηνίατρου στη Νομαρχία και ειδικευόμενου ιατρού. Και αφού το έψαξα καλά , έκανα τη λάθος επιλογή.

Τι να πει κανείς?

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ − ΜΕΤΑΤΑΞΗ Άρθρο 69 Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας

1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδι− ας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώ− που δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμ− βουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

2. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο με− τατάσσεται.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσε− ται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Άρθρο 70 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτε− ρης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημό− σιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπου− δών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετα− τάσσεται.

2. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.

3. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέ− χει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υπο− ψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών που προβλέ− πεται ως επικουρικό προσόν διορισμού.

Άρθρο 71 Μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

1. Επιτρέπεται μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους. Οποι− οσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς επιθυμεί να καλύ− ψει κενές θέσεις με μετάταξη υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις επο− πτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην οποία θα ορίζεται αποκλειστι− κή προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Με την ανακοίνωση

καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο και μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να καθορίζο− νται πρόσθετα προσόντα. Η ανακοίνωση κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου.

2. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπου− δών που δεν προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε κανέναν κλάδο του Υπουργείου ή του νομικού προ− σώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία ανήκει, επιτρέπεται η μετάταξη ύστερα από αίτηση του σε άλλο Υπουργείο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία σε κενή θέση κλάδου για τον οποίο προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ο τίτλος σπουδών που κατέχει.

3. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου γίνονται ύστε− ρα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

Άρθρο 72 Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών

1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτο− νται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία με− τατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτε− ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

2. Ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και το φυλακτικό προσωπικό φυλακών, η διαδικασία μετάταξης δεν προωθείται χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του αρμόδιου διευθυντή και της διοίκησης του νοσοκομείου ή του αντίστοιχου διευθυντή των φυ− λακών ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.

3. Παραμεθόριες περιοχές για την εφαρμογή του παρό− ντος άρθρου είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) και στις κατ’ εξουσιοδότηση του αυτού άρθρου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφά− σεις. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τις μετατάξεις του παρόντος άρθρου.

4. Στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρέχονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία οικονομικά ή άλλα υπηρεσιακά κίνητρα, καθώς επίσης και τα εκάστο− τε προβλεπόμενα έξοδα μετάθεσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος.

5. Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής κατ’ εφαρμογή του παρόντος υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέ− τησης τους για μία τουλάχιστον δεκαετία. Κάθε πρά− ξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία όπου μετατάχθηκαν είναι αυτοδικαίως άκυρη, με μόνη εξαίρεση την απόσπαση υπαλλήλων για το χρόνο της φοίτησης τους στην Εθνι− κή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

6. Για τον μετατασσόμενο σε παραμεθόριο περιοχή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο οποίος απο− κτά μετά τη μετάταξη του την πολυτεκνική ιδιότητα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής μειώνεται από δέκα (10) σε έξι (6) χρόνια.

 

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ένας ΔΥ επιτρέπεται να ξεκινήσει ως υπεράριθμος ειδικότητα αρκεί να προσκομίσει στο ΥΥΚΑ έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η υπηρεσία του χορηγεί εκπαιδευτική άδεια ΙΣΟΧΡΟΝΗ με τη διάρκεια της ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος τότε είναι άμισθος (τυπικά...διότι εξακολουθεί να αμοίβεται από τη προηγούμενη θέση εργασίας συν τις εφημερίες, γεγονός που μπορεί να ανεβάσει το μισθό του αλλά έχει τη δέσμευση να παραμείνει στην αρχική του θέση μετά το πέρας της ειδικότητας για διάστημα 2πλάσιο νομίζω του χρόνου που απουσίαζε)

Εδώ είναι το ζουμί....

Η εκπαιδευτική άδεια γίνεται πάντα με σκοπό το κέρδος της υπηρεσίας και με προϋπόθεση τη συνάφεια εκπαιδευτικού αντικειμένου και εργασιακού. Επομένως μια καθαρίσρια που έχει μονιμοποιηθεί (δεν αποτελεί μομφή για τον κλάδο) στο ΥΥΚΑ μπορεί να πάρει άνετα εκπαιδευτική άδεια για ιατρική ειδικότητα ενώ ένας εκπαιδευτικό, πχ βιολόγος δε δικαιούται.....

Αυτάααα!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 2 weeks later...
Το ότι είναι υποχρεωμένος ο ΔΥ να παραμείνει 10 χρόνια στην υπηρεσία είναι τυπικό έτσι? Κάλιστα δε μπορεί να δηλώσει παραίτηση?

Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Φυσικά και μπορεί να δηλώσει παραίτηση με την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει το σύνολο των απολαβών για τα χρόνια της ειδικότητας.

Τώρα θα μου πείτε κάποιος θα μπορούσε θεωρητικά να ανοίξει έναν λογαριασμό και να μην αγγίζει καθόλου τα χρήματα αυτά και να ξοδεύει μόνο τις εφημερίες αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • 1 month later...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 10/7/2007

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):

Ας μιλήσουμε για το άρθρο 30. Η παράγραφος 11 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997, ΦΕΚ 165 Α, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994, ΦΕΚ 94 Α, ισχύουν και για τους γιατρούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη μετά συνοδού διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, λευχαιμία, μυοκαρδιοπάθεια ή σκλήρυνση κατά πλάκας μετά κλινικής αποδεδειγμένης συμπτωματολογίας, καθώς και για τους καρκινοπαθείς και τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, προκειμένου να ειδικευτούν ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο της επιλογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των κλινικών, των τμημάτων και των εργαστηρίων του νοσοκομείου αυτού.»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσα να πω κάτι ως οφθαλμίατρος;

Εκεί που λέτε «διαβητικούς με αμφιβληστροειδοπάθεια», βάζοντας αυτόν τον προσδιοριστικό όρο, μπορεί να αδικούμε τους γιατρούς που πάσχουν από διαβήτη, γιατί σε μια χρονική περίοδο μπορεί να μην έχει εκδηλωθεί η αμφιβληστροειδοπάθεια.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το πάτε πολύ μακριά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια –το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε- είναι μία από τις επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και είναι συγκεκριμένη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ναι, αλλά αν βάλετε γενικότερα «πάσχοντες από διαβήτη»...

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Το «ανοίγετε» πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όπως υπάρχει η διάταξη του ν. 2519/1997 που λέει, επί παραδείγματι, για νεφρική ανεπάρκεια.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είναι σωστό αυτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς, ως υπεράριθμοι, να τοποθετηθούν. Η συνέχεια είναι όπως ακριβώς έκανα τη διατύπωση για να μην επαναλάβω όλη ακριβώς τη διάταξη νόμου.

Κύριοι συνάδελφοι, πάνω στο θέμα των υπεράριθμων, επειδή έκανε σχόλιο ο κ. Γρηγοράκος, θα ήθελα να πω το εξής: Μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα των υπεράριθμων που πηγαίνουν αυτήν τη στιγμή ως υπεράριθμοι κάποιοι και ξεπερνάνε την αναμονή ως έξυπνοι, έναντι άλλων συναδέλφων που έχουν την υπομονή και επιμονή να περιμένουν χρόνια για να αρχίσουν την ειδικότητα. Και έχουν φτάσει πολλοί μάλιστα στο να παραποιήσουν στοιχεία. Έχουν φτάσει και συνάδελφοι –τα είπα και την άλλη φορά- και πρωτοβάθμιες επιτροπές να δώσουν άλλα στοιχεία αντί άλλων.

Και όταν γράφω αυτήν τη στιγμή «σκλήρυνση κατά πλάκας» -το ξέρουν οι συνάδελφοι γιατροί- απεικονιστικά, με τις δυνατότητες που έχουμε, μπορεί να αποδειχθεί μια απομυελίνωση, δεν έπεται όμως ότι έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. Γι’ αυτό βάζουμε «σκλήρυνση κατά πλάκας», η οποία θα έχει συγκεκριμένη κλινική συμπτωματολογία. Αν δεν έχει συγκεκριμένη κλινική συμπτωματολογία, δεν μπορούμε να περάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι –οι περισσότεροι, βλέπω, είστε γιατροί- έχουν βρει μια φάμπρικα, τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Γι’ αυτό, έχουμε συστήσει δεκαμελή επιτροπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας από έγκριτους συναδέλφους, για να αποτελέσουν έναν ηθμό απ’ όλους αυτούς τους έξυπνους που θέλουν να ξεφύγουν από τη σειρά και την αναμονή, για να δημιουργήσουν ακριβώς συνθήκες δήθεν από πλευράς υγείας για να προταχθούν των άλλων.

Θα ήθελα να πω και το άλλο για την τελευταία διάταξη η οποία μπαίνει. Δεν έπεται ότι κάποιος, επειδή είναι άρρωστος, θα πρέπει να πάει ως υπεράριθμος όπου θέλει ο ίδιος. Θα πάει ως υπεράριθμος στο νοσοκομείο που θα του υποδειχθεί και εφόσον το νοσοκομείο –εργαστήριο, τμήμα, κλινική- έχει τη δυνατότητα της εκπαιδευτικής επάρκειας.

Δεν μπορεί, επί παραδείγματι, στο Νοσοκομείο Συγγρός αυτήν τη στιγμή να έχουμε βρει πάνω από είκοσι σχεδόν υπεράριθμους διά λόγους υγείας. Τι εκπαίδευση κάνουν αυτοί, κύριοι συνάδελφοι; Τι γιατρούς θα βγάλουμε αύριο; Και πρέπει να τελειώνουμε μια και καλή μ' αυτό το θέμα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Συμφωνούμε σ' αυτό.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σωστά, κύριε Υπουργέ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για νοσήματα, ακόμα και καρκίνους, διότι υπάρχουν τα ιστιοκυτώματα. Υπάρχουν μελανώματα, υπάρχουν αργενταφινώματα σκωληκοειδούς αποφύσεως, διάφορα καρκινοειδή και τόσοι άλλοι καρκίνοι, για να μην τους αναφέρω αυτήν τη στιγμή, οι οποίοι είναι ιαθέντες. Ένας, λοιπόν, ιαθείς καρκίνος πρέπει να τύχει της προνομίας αυτής για να πάει ως υπεράριθμος;

Και εδώ θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, διότι μπορεί να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση, η οποία να καταργήσει όλες αυτές τις χαριστικές διατάξεις. Σε κανένα κράτος της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτή η διάταξη καταστρατήγησης της σειράς από πλευράς έναρξης ειδικότητας.

Πρέπει να βρούμε άλλες δικλίδες, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι συνάδελφοι στην έναρξη ειδικότητας και όχι αυτοί της αναμονής. Όμως, κανείς δεν μπορεί να λέει ότι για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης ευεργεσίας, να προταχθούν.

Και είναι λυπηρό, διότι πολλοί συνάδελφοι ανάγκασαν τα παιδιά τους να βρουν διέξοδο με πλαστά χαρτιά και πλαστά πλακάκια παθολογοανατομικών εξετάσεων.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Εκατόν ενενήντα δύο!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και είναι μεγάλη ψυχική σύγκρουση αυτή, κύριε Παπαϊωάννου, να έρχεσαι απέναντι με συνάδελφο και να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις ένα παιδί εικοσιτριών ετών το οποίο σου λέει ότι έχει την ιστολογική εξέταση –την οποία και έχει- βάσει της οποίας έχει καρκίνο της ουροδόχου κύστεως ή ότι έχει ένα ινισάι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και να ξέρεις ότι αποδεδειγμένα δεν την έχει. Και αναγκάστηκα πολλές φορές να απειλήσω με παράλληλη εξέταση DNA και δείγματος αίματος και τότε, απεσύρθησαν αμέσως.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μπράβο σας!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και αυτά δεν συμβαίνουν μόνο σ’ αυτά τα χρόνια, σήμερα δηλαδή, αλλά συνέβαιναν και κατά το παρελθόν -και δεν θέλω να κάνω αναφορά- από πάρα πολλούς συναδέλφους. Ας τελειώσει, λοιπόν, μια και καλή αυτό το πράγμα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τελειώστε το!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και από τον τρόπο με τον οποίο απευθύνομαι σήμερα από το Βήμα της Βουλής, πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να δέχομαι υπεράριθμους για λόγους ασθενείας, πάνω ακριβώς σ’ αυτές τις νοσολογικές οντότητες που σας χαρακτήρισα αυτήν τη στιγμή.

Διότι, κύριοι συνάδελφοι, είχαμε βρει, κάνοντας πάλι μία άλλη ρύθμιση, ότι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν να κάνουν παθολογική ανατομική, παθαίνουν αλλεργία στη φορμόλη. Και είχαν πάθει όλοι αλλεργία στη φορμόλη και πήγαν ως υπεράριθμοι και δεν μπορούσα να τους ανακόψω, να τους αναχαιτίσω, όπως άλλωστε και ο κ. Στεφανής. Ούτε και εσείς, κύριε Νασιώκα, και το ξέρετε πολύ καλά. Μάλιστα, δεχθήκατε την απόφαση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι και παρεμφερείς συμπτωματολογίες προς τα νοσήματα που αναφέρονται, μπορούν να τύχουν αυτής της διαφοροποίησης. Και, μάλιστα, την εξουσιοδοτική διάταξη, την είχατε δώσει στη γενική διευθύντρια η οποία υπέγραφε. Αυτά απλώς και μόνο τα αναφέρω.

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όμως, πραγματικά να υπάρχει η πάθηση. Αν δεν υπάρχει η πάθηση, εδώ είναι το πρόβλημα. Αν υπάρχει, είναι θέμα για να το συζητήσουμε θεωρητικά. Όμως, πραγματική πάθηση και όχι θεωρητική. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν ξέρω αν το ξέρετε πάντως η κλινική του Κατσιλάμπρου έχει πολλούς υπεράριθμους στρατιωτικούς λόγω συμπάθειας του καθηγητή προς τον κλάδο. Οσοι πιστοί προλάβετε καθότι το γήρας του καθηγητή οδηγεί σε συνταξιοδότηση, αν δεν έχει ήδη γίνει αυτό...

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κάποιος συμφοιτητής μου, μεγαλοκαθηγητού γιός, είχε πάρει μεταγγραφή από εξωτερικό για Αθήνα λόγω ασθενείας βαριάς....Λευχαιμία παρακαλώ πολύ....ε,τελείωσε στα χρόνια του και ξεκίνησε ειδικότητα λόγω της βαριάς Νόσου που πάσχει χωρίς αναμονή!

Κάποια στιγμή λοιπόν τον κάλεσε μιά επιτροπή και του ρώτησε τί εγίνε;Πρίν 10 χρόνια προσκόμισες επίσημα χαρτιά οτι πάσχεις απο λευχαιμία και σήμερα σε βλέπουμε μιά χαρά πώς γίνεται αυτό;Και τί απάντησε ο αθεόφοβος;Εκανε ένα ΘΑΥΜΑ η παναγία και είμαι καλά τώρα!!!

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!!!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
emarup emarup emarup

Μας δουλευεις; Σε άλλο ποστ λες ότι στανταρ-και δεν το αμφισβητω- παίρνουν επι πληρωμη πτυχια στην Αθηνα, και είναι υπερβολικες οι περιπτώσεις που αναφέρονται;;;;;

Η αξιοκρατια στη χωρα αυτη νοσει και κυρίως υπεύθυνοι για την κατάντια του κλάδου μας δεν είναι οι πολιτικοι αλλά κυρίως οι γιατροι και οι καθηγητές μας που θέλησαν με κάθε τρόπο να κάνουν τα τέκνα τους γιατρούς....και ας ήταν ανίκανα γι αυτό

Ακριβώς...

Σε ένα κράτος που ουσιαστικά χτίστηκε πάνω στις πελατειακές σχέσεις , είναι απολυτα φυσικό όταν υπάρχει η ζήτηση "για γιατρούς-κανακάρηδες " να εμφανίζεται και η προσφορά ( απο πολιτικούς , νομοθέτες , κρατικούς υπαλλήλους , ΔΙΚΑΤΣΑ , φροντιστήρια κλπ κλπ ).

Το θέμα είναι οτι οι γιατροί της χώρας μας αντι να προστατέψουν τον κλάδο τους σαν κόρη οφθαλμού με αυστηρότατες δικλείδες ασφαλείας ως προς τα ακαδημαικά προσόντα των μελλοντικών συναδέλφων τους, προτίμησαν να ασελγήσουν πολλαπλές φορές πάνω του αρκεί να κάνουν τους κανακάρηδες-κανακάρισσες τους γιατρούς.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 10/7/2007

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):

Ας μιλήσουμε για το άρθρο 30. Η παράγραφος 11 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997, ΦΕΚ 165 Α, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994, ΦΕΚ 94 Α, ισχύουν και για τους γιατρούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη μετά συνοδού διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, λευχαιμία, μυοκαρδιοπάθεια ή σκλήρυνση κατά πλάκας μετά κλινικής αποδεδειγμένης συμπτωματολογίας, καθώς και για τους καρκινοπαθείς και τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, προκειμένου να ειδικευτούν ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο της επιλογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των κλινικών, των τμημάτων και των εργαστηρίων του νοσοκομείου αυτού.»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσα να πω κάτι ως οφθαλμίατρος;

Εκεί που λέτε «διαβητικούς με αμφιβληστροειδοπάθεια», βάζοντας αυτόν τον προσδιοριστικό όρο, μπορεί να αδικούμε τους γιατρούς που πάσχουν από διαβήτη, γιατί σε μια χρονική περίοδο μπορεί να μην έχει εκδηλωθεί η αμφιβληστροειδοπάθεια.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το πάτε πολύ μακριά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια –το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε- είναι μία από τις επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και είναι συγκεκριμένη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ναι, αλλά αν βάλετε γενικότερα «πάσχοντες από διαβήτη»...

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Το «ανοίγετε» πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όπως υπάρχει η διάταξη του ν. 2519/1997 που λέει, επί παραδείγματι, για νεφρική ανεπάρκεια.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είναι σωστό αυτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς, ως υπεράριθμοι, να τοποθετηθούν. Η συνέχεια είναι όπως ακριβώς έκανα τη διατύπωση για να μην επαναλάβω όλη ακριβώς τη διάταξη νόμου.

Κύριοι συνάδελφοι, πάνω στο θέμα των υπεράριθμων, επειδή έκανε σχόλιο ο κ. Γρηγοράκος, θα ήθελα να πω το εξής: Μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα των υπεράριθμων που πηγαίνουν αυτήν τη στιγμή ως υπεράριθμοι κάποιοι και ξεπερνάνε την αναμονή ως έξυπνοι, έναντι άλλων συναδέλφων που έχουν την υπομονή και επιμονή να περιμένουν χρόνια για να αρχίσουν την ειδικότητα. Και έχουν φτάσει πολλοί μάλιστα στο να παραποιήσουν στοιχεία. Έχουν φτάσει και συνάδελφοι –τα είπα και την άλλη φορά- και πρωτοβάθμιες επιτροπές να δώσουν άλλα στοιχεία αντί άλλων.

Και όταν γράφω αυτήν τη στιγμή «σκλήρυνση κατά πλάκας» -το ξέρουν οι συνάδελφοι γιατροί- απεικονιστικά, με τις δυνατότητες που έχουμε, μπορεί να αποδειχθεί μια απομυελίνωση, δεν έπεται όμως ότι έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. Γι’ αυτό βάζουμε «σκλήρυνση κατά πλάκας», η οποία θα έχει συγκεκριμένη κλινική συμπτωματολογία. Αν δεν έχει συγκεκριμένη κλινική συμπτωματολογία, δεν μπορούμε να περάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι –οι περισσότεροι, βλέπω, είστε γιατροί- έχουν βρει μια φάμπρικα, τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Γι’ αυτό, έχουμε συστήσει δεκαμελή επιτροπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας από έγκριτους συναδέλφους, για να αποτελέσουν έναν ηθμό απ’ όλους αυτούς τους έξυπνους που θέλουν να ξεφύγουν από τη σειρά και την αναμονή, για να δημιουργήσουν ακριβώς συνθήκες δήθεν από πλευράς υγείας για να προταχθούν των άλλων.

Θα ήθελα να πω και το άλλο για την τελευταία διάταξη η οποία μπαίνει. Δεν έπεται ότι κάποιος, επειδή είναι άρρωστος, θα πρέπει να πάει ως υπεράριθμος όπου θέλει ο ίδιος. Θα πάει ως υπεράριθμος στο νοσοκομείο που θα του υποδειχθεί και εφόσον το νοσοκομείο –εργαστήριο, τμήμα, κλινική- έχει τη δυνατότητα της εκπαιδευτικής επάρκειας.

Δεν μπορεί, επί παραδείγματι, στο Νοσοκομείο Συγγρός αυτήν τη στιγμή να έχουμε βρει πάνω από είκοσι σχεδόν υπεράριθμους διά λόγους υγείας. Τι εκπαίδευση κάνουν αυτοί, κύριοι συνάδελφοι; Τι γιατρούς θα βγάλουμε αύριο; Και πρέπει να τελειώνουμε μια και καλή μ' αυτό το θέμα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Συμφωνούμε σ' αυτό.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σωστά, κύριε Υπουργέ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για νοσήματα, ακόμα και καρκίνους, διότι υπάρχουν τα ιστιοκυτώματα. Υπάρχουν μελανώματα, υπάρχουν αργενταφινώματα σκωληκοειδούς αποφύσεως, διάφορα καρκινοειδή και τόσοι άλλοι καρκίνοι, για να μην τους αναφέρω αυτήν τη στιγμή, οι οποίοι είναι ιαθέντες. Ένας, λοιπόν, ιαθείς καρκίνος πρέπει να τύχει της προνομίας αυτής για να πάει ως υπεράριθμος;

Και εδώ θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, διότι μπορεί να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση, η οποία να καταργήσει όλες αυτές τις χαριστικές διατάξεις. Σε κανένα κράτος της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτή η διάταξη καταστρατήγησης της σειράς από πλευράς έναρξης ειδικότητας.

Πρέπει να βρούμε άλλες δικλίδες, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι συνάδελφοι στην έναρξη ειδικότητας και όχι αυτοί της αναμονής. Όμως, κανείς δεν μπορεί να λέει ότι για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης ευεργεσίας, να προταχθούν.

Και είναι λυπηρό, διότι πολλοί συνάδελφοι ανάγκασαν τα παιδιά τους να βρουν διέξοδο με πλαστά χαρτιά και πλαστά πλακάκια παθολογοανατομικών εξετάσεων.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Εκατόν ενενήντα δύο!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και είναι μεγάλη ψυχική σύγκρουση αυτή, κύριε Παπαϊωάννου, να έρχεσαι απέναντι με συνάδελφο και να ξέρεις ότι μπροστά σου έχεις ένα παιδί εικοσιτριών ετών το οποίο σου λέει ότι έχει την ιστολογική εξέταση –την οποία και έχει- βάσει της οποίας έχει καρκίνο της ουροδόχου κύστεως ή ότι έχει ένα ινισάι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και να ξέρεις ότι αποδεδειγμένα δεν την έχει. Και αναγκάστηκα πολλές φορές να απειλήσω με παράλληλη εξέταση DNA και δείγματος αίματος και τότε, απεσύρθησαν αμέσως.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μπράβο σας!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και αυτά δεν συμβαίνουν μόνο σ’ αυτά τα χρόνια, σήμερα δηλαδή, αλλά συνέβαιναν και κατά το παρελθόν -και δεν θέλω να κάνω αναφορά- από πάρα πολλούς συναδέλφους. Ας τελειώσει, λοιπόν, μια και καλή αυτό το πράγμα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τελειώστε το!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και από τον τρόπο με τον οποίο απευθύνομαι σήμερα από το Βήμα της Βουλής, πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να δέχομαι υπεράριθμους για λόγους ασθενείας, πάνω ακριβώς σ’ αυτές τις νοσολογικές οντότητες που σας χαρακτήρισα αυτήν τη στιγμή.

Διότι, κύριοι συνάδελφοι, είχαμε βρει, κάνοντας πάλι μία άλλη ρύθμιση, ότι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν να κάνουν παθολογική ανατομική, παθαίνουν αλλεργία στη φορμόλη. Και είχαν πάθει όλοι αλλεργία στη φορμόλη και πήγαν ως υπεράριθμοι και δεν μπορούσα να τους ανακόψω, να τους αναχαιτίσω, όπως άλλωστε και ο κ. Στεφανής. Ούτε και εσείς, κύριε Νασιώκα, και το ξέρετε πολύ καλά. Μάλιστα, δεχθήκατε την απόφαση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι και παρεμφερείς συμπτωματολογίες προς τα νοσήματα που αναφέρονται, μπορούν να τύχουν αυτής της διαφοροποίησης. Και, μάλιστα, την εξουσιοδοτική διάταξη, την είχατε δώσει στη γενική διευθύντρια η οποία υπέγραφε. Αυτά απλώς και μόνο τα αναφέρω.

ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όμως, πραγματικά να υπάρχει η πάθηση. Αν δεν υπάρχει η πάθηση, εδώ είναι το πρόβλημα. Αν υπάρχει, είναι θέμα για να το συζητήσουμε θεωρητικά. Όμως, πραγματική πάθηση και όχι θεωρητική. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

μπορεί να είναι λίγο Off topic,αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι με διηγηματική μορφή.

Κάποιος τον καλέσανε για το αγροτικό του.Πάει,παρουσιάζεται και λόγω του ότι ήταν πολλοί και καλά οι αγροτικοι στο Κ.Υ τον στέλνουν ως υπεράριθμο να κάνει το αγροτικό του στο νομαρχιακό νοσοκομείο του νομού του( Κεντρική Ελλάδα μεριά).

Τελειώνοντας το αγροτικό προσκομίζει (νόμιμο) έγγραφο το οποίο λέει ότι ο χρόνος ο οποίος έκανε το αγροτικό του στο νοσοκομείο,μπορεί να θεωρηθεί και ως χρόνος ειδικότητας (όχι το 3μηνο,αλλά όλο το αγροτικό του).

υπάρχει όντως κάτι τέτοιο?

Αν ναι και εμείς με το καλό όταν θα αρχίσουμε να ψάξουμε που γίνεται της κακομοίρας απο άτομα να πάμε και εμείς ως υπεράριθμοι.

Όταν θα έχω το χαρτί στα χέρια μου(έχω βάλει άτομα να ψάχνουν) θα το κάνω ένα upoad.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Εμένα που με τρώει ο πισινέλος μου να καρφώσω ονόματα μου επιτρέπετε να το κάνω??

Ένας κύριος ονόματι ---------- που υπεράριθμος μπήκε και παθολογία στην κλινική Πάγκαλη και φυσικά συνέχισε και ενδοκρινολογία στο καπάκι ποιούς ακριβώς λόγους υγείας έχει???? ΕΕΕΕΕΕ?????????? Και δε φτάνει που το κάνουν, είναι και προκλητικοί κιόλας...

Και η άλλη η χρυσή κοπέλα η -------------- τι ακριβώς λόγους έχει τη στιγμή που οι συμφοιτητές της ψάχνουν ακόμα αγροτικό κι αυτή ήδη τελείωσε τα 2 χρόνια παθολογίας στην ίδια κλινική και είναι ξανά υπό διορισμό υπεράριθμη στον Ευαγγελισμό????

Δεν μπορεί όποιος γνωρίζει τέτοιες καταστάσεις να τις καταγγέλει κάπου???

Βεβαίως και μπορείς να κάνεις επώνυμες καταγγελίες, αλλά 1) επώνυμες και 2) μόνο στα αρμόδια όργανα, όπως το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας. Προσέξτε όταν κατηγορείτε χρησιμοποιώντας ονόματα, υπάρχουν πολλά λαμόγια στην Ελλάδα αλλά δεν είναι όλοι και είναι άδικο να θεωρούμε κάποιον λαμόγιο απλά επειδή είναι υπεράριθμος.

Τροποποιήθηκε από Sovereign
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Εγώ πάντως έχω να πω το εξής: πήρα απαλαγή για λόγους υγείας από υπηρεσία υπαίθρου, αλλά από άνοιξη 2005 που έκανα την αίτηση για έναρξη ειδικότητας ως υπεράριθμος, παρότι έχω το χαρτί από το νομικό σύμβουλο του υποθργείου ότι η πάθησή μου εμπίπτει στο σχετικό νόσο, το υπουργείο δεν ασχολείται με τα χαρτιά μου. Τελικά, σε λίγο καιρό ανοίγει η θέση για να ξεκινήσω ειδικότητα κανονικά, οπότε δεν το ξάχνω πλέον. Πάντως το υπουργείο με αυτή την τακτική του γλύτωσε μισθούς 15 μηνών , και με έβαλε στη διαδικασία να περιμένω κοροϊδεύοντάς με.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.