Jump to content
  • entries
    50
  • comments
    0
  • views
    1.929

Ανακοίνωση Πρυτάνεων: Ομόφωνο Ψήφισμα της Έκτακτης Συνόδου 20/10/12


bromptonista

7 views

Παρακάτω παρατίθεται η ανακοίνωση των πρυτάνεων η οποία κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για "πλήρη κατάλυση της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας (των πανεπιστημίων), σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος", ενώ κάνουν αίτημα ακύρωσης του νέου νόμου. Απ'ότι φαίνεται το φοιτητικό κίνημα και το μπλοκ των φοιτητών που τάσσεται ενάντια στο νέο νόμο μέσω των κινητοποιήσεων του και τις μαζικές καταλήψεις ήδη εξαναγκάζει και πιέζει τους πρυτάνεις προς μία κατεύθυνση ενάντια στο νέο νόμο. Υπό το φως της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, ο Σ.Φ.Ι.Α. υπενθυμίζει την αυριανή κινητοποίηση του -μαζί με όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ- στο κτήριο του ΕΚΠΑ στην Ιπποκράτους (Ιπποκράτους 7) ώστε να μπλοκάρουμε την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης με μαζικό και αποτελεσματικό τρόπο.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΛΑΥΡΙΟ 20/10/2012
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η  Σύνοδος  των  Πρυτάνεων  υπογραμμίζει  τις  δραματικές  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  έχουν
περιορισθεί να λειτουργούν σήμερα τα Πανεπιστήμια, με την πλήρη κατάλυση της διοικητικής και
οικονομικής τους αυτοτέλειας, σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος.  Οι Πρυτανικές
Αρχές διοικούν πλέον τα Πανεπιστήμια υπό τη Δαμόκλειο σπάθη της παράβασης καθήκοντος και
την προσεπίκληση του Εισαγγελέα κατ’ εντολή των Αρχών.  Τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούνται οι
εκλογικές διαδικασίες αναδεικνύουν  τα προβλήματα  του ν.4009/11-4076/12 και επιβάλλουν την
κατάδειξη  τους  στην  πολιτική  ηγεσία  του   Υπουργείου   Παιδείας.   Η  αίτηση  ακύρωσης  στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα διατάξεων των  ν.4009/11 και 4076/12
υποβάλλεται μετά από αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων και συνοδεύεται
με  αίτηση  ακύρωσης  αναφορικά  με  τις  εκλογικές  διαδικασίες  της  ταξινομικής,
επιστολικής/ηλεκτρονικής  ψήφου  και  άλλων  που  στερούνται  φερεγγυότητας  ως  προς  την
αξιοπιστία  τού  εκλογικού  αποτελέσματος.  Με  αυτά  τα  δεδομένα,  με  Συμβούλια  εκλεγμένα  ή
διορισμένα, τα Πανεπιστήμια δεν μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους. 
• Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη μεταβίβαση της πανεπιστημιακής
περιουσίας  στο ΤΑΙΠΕΔ (προσθήκη στο άρθρο 5Α του ν3986/11) και την αφαίρεση της
διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  (αντικατάσταση  του  άρθρου  27,  §25α,  του  ν1892/90),
ουσιαστικά δημεύει τις υποδομές  και την περιουσία των Πανεπιστημίων, χάριν κάλυψης
του δημοσίου χρέους. Απαιτείται να εξαιρεθεί από το εν λόγω νομοσχέδιο η πάσης φύσεως
πανεπιστημιακή περιουσία καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο
του άρθρου 109 του Συντάγματος.
• Για τον ίδιο σκοπό, δημεύονται ιδιωτικοί πόροι από ελευθέρια επαγγέλματα, όπως των
μηχανικών, που μέσω του ΤΣΜΕΔΕ διανέμονταν σε όλα τα πανεπιστήμια που διαθέτουν
Τμήματα και Σχολές Μηχανικών, καθώς και στα Πολυτεχνεία της χώρας, για να ενισχύσουν
το εκπαιδευτικό τους έργο. Το σχετικό άρθρο πρέπει να απαλοιφθεί άμεσα πριν την ψήφιση
του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
• Η  ανυπέρβλητη  οικονομική  δυσπραγία  μέσω  της  δραματικής  συρρίκνωσης  της  ετήσιας
δημόσιας επιχορήγησης καθώς και της απαγόρευσης της ρευστοποίησης και χρήσης των
αποθεματικών  (που  παρέμειναν  μετά  το  αυθαίρετο  κούρεμα  των  ομολόγων),  για  την
κάλυψη των άμεσων αναγκών, απειλεί τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων.
• Σχετικά  με  το  σχέδιο  “Αθηνά”,  απαιτείται  η  άμεση  αλλαγή  του  προταθέντος
χρονοδιαγράμματος  των 40 ημερών. Δεν  νοείται  υλοποίηση  οποιασδήποτε διαδικασίας,
απουσία  ενός  οργανωμένου  και  επιστημονικά  τεκμηριωμένου  διαλόγου,  χωρίς  τησυμμετοχή της Συνόδου και χωρίς να ληφθούν υπόψη ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά και εθνικά
κριτήρια, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να επιμερισθούν περιφερειακά. 
• Όλοι οι εργαζόμενοι των Πανεπιστημίων απειλούνται με εξοντωτική μείωση των μισθών
τους  και  εργασιακή  ανασφάλεια,  ενώ  δεν  διορίζονται  τα  εκλεγμένα  μέλη  από  καμία
κατηγορία προσωπικού. 
• Ο περιορισμός της φοιτητικής μέριμνας οδηγεί σε ουσιαστική κατάργησή της, σε μια εποχή
που είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για τις ελληνικές οικογένειες.
Σε σχέση  με τα κρίσιμα αυτά ζητήματα καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της ώστε
να μην αλλοιωθεί ο ρόλος και η λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου και να μην καταστραφούν
οι θεσμοί, οι δομές και υποδομές του, εξαιτίας της προσπάθειας υλοποίησης  του νέου θεσμικού
πλαισίου για τα ΑΕΙ και της εφαρμογής τού μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015.  Τα  Πανεπιστήμια  καλούν  σε  ενότητα  και  κοινή  δράση  όλες  τις  πανεπιστημιακές
δυνάμεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στην κρίση που τα απορρυθμίζει και τα οδηγεί στην ουσιαστική
διάλυσή  τους.  Η  Σύνοδος  των  Πρυτάνεων  εκφράζει  την  αλληλεγγύη  της  στο  Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  που  δοκιμάζεται  από  την  οικονομική  και  θεσμική  εξόντωση  και
βρίσκεται  υπό  συνεχείς  ενέργειες  της  Πολιτείας  για  τη  διερεύνηση  της  διαχείρισής  του.  Η
συστηματική επίθεση κατά του ΑΠΘ βάλλει κατά του δημόσιου πανεπιστημίου.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναθέτει στο Συντονιστικό όργανό της την κατεπείγουσα συνάντηση με
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων Υπουργείων για την άμεση
επίλυση των θεμάτων αυτών. 

View the full article

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Επισκέπτης
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.