Jump to content
Sign in to follow this  
Martell

Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών

Recommended Posts

Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών

Υπεύθυνος Μαθήματος:  Ιωάννης Μπολέτης, Καθηγητής

Εξάμηνα που διδάσκεται:  Χειμερινό 7, 9, 11

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται:  Το μάθημα είναι 26 διδακτικές ώρες οι οποίες θα γίνουν σε 7 εργάσιμες ημέρες. Γίνεται σε χώρους της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων αυτών. 

Τηλ. Επικοινωνίας:  2132061151

Email :  laikneph@laiko.gr, inboletis@med.uoa.gr

Eclass MED1256

Περιεχόμενα Μαθήματος

Η μεταμόσχευση ιστών και οργάνων, είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής του 20ου αιώνα και αποτελεί σήμερα μία τεχνολογικά εξελιγμένη ιατρική πράξη, μία θεραπευτική πρακτική που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αλλά και το προσδόκιμο επιβίωσης του χρονίως πάσχοντα ασθενή. 

Το μάθημα περιλαμβάνει κατά ενότητες:

• Μεταμοσχεύσεις : ιστορική διαδρομή

• Εγκεφαλικός θάνατος – Δωρεά οργάνων

• Δωρεά νεφρού από ζώντες δότες

• Ψυχολογική εκτίμηση των δωρητών οργάνων

• Κανονιστικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων. Θέματα βιοηθικής στις μεταμοσχεύσεις

• Ανοσολογία της μεταμόσχευσης οργάνων. Ανοσολογικές δοκιμασίες απαραίτητες για τη μεταμόσχευση οργάνων

• Η χειρουργική της μεταμόσχευσης νεφρού. Παθολογικές επιπλοκές του νεφρικού αλλομοσχεύματος. Παθολογικές επιπλοκές του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος

• Ανοσοκαταστολή στη μεταμόσχευση οργάνων

• Προοπτικές μεταμόσχευσης άλλων ιστών και οργάνων

• Εισαγωγή στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Δότες αιμοποιητικών κυττάρων.Ενδείξεις και αποτελέσματα της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων

• Μεταμόσχευση καρδιάς

• Μεταμόσχευση πνευμόνων

•  Ενδείξεις μεταμόσχευσης ήπατος και αποτελέσματα. Κατανομή ηπατικών μοσχευμάτων και παθολογία της μεταμόσχευσης ήπατος. Η χειρουργική της μεταμόσχευσης ήπατος. Επέκταση της δεξαμενής δοτών ήπατος

• Μεταμόσχευση παγκρέατος

• Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς

• Μεταμοσχεύσεις οστικών μοσχευμάτων

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος, είναι η ενημέρωση όσων το παρακολουθήσουν, για την ιδέα της δωρεάς καθώς και για θέματα οργάνωσης των μεταμοσχεύσεων αλλά και των βιοηθικών θεμάτων που εγείρονται και αφορούν στη μεταμόσχευση. Επιπλέον θα διδαχθούν την ανάγκη συνεργασίας πολλών ειδκοτήτων επαγγελματιών υγείας αλλά και τα βασικά ιατρικά θέματα των μεταμοσχεύσεων οργάνων και ιστών.

Εξετάσεις - Παρουσίες : Εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής. (Όχι από γνωστή τράπεζα)

Προτεινόμενα Συγγράμματα

1. Intestinal and Multivisceral Transplantation, Molmenti P. Ernesto, Pyrsopoulos T. Nikolaos, Tzakis G. Andreas Λεπτομέρειες

2. Μεταμόσχευση με μια ματιά, M. Clatworthy, C. Watson, M. Allison, J. Dark Λεπτομέρειες

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb
Επικαιροποίηση

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Στις 5 παρουσίες: +2 βαθμοί.

Στις 3 παρουσίες: +1 βαθμός.

Τα μαθήματα είναι 3ωρα (3-6) εκτός την τετάρτη που είναι νομίζω 2-4. Στο αμφιθέατρο της ανατομίας. Οι παρουσίες είναι με χαρτάκι ένας ένας στο τέλος του μαθήματος, οπότε δεν παίζει να σου βάλει κάποιος άλλος...

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Περίοδος 2005-2006


Οι Μεταμοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων (κλινική Κωστάκη- 3ος όροφος Λαϊκού) έβγαλαν πρόγραμμα:

1. Τρίτη 15/11
2. Τετάρτη 16/11
3. Παρασκευή 18/11
4. Τρίτη 22/11
5. Τετάρτη 23/11

Τα μαθήματα θα γίνουν στο αμφιθέατρο της Ανατομίας.

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Θέματα εξετάσεων Πέμπτης, 22 Δεκεμβρίου 2005

Ανάπτυξης:

1. Ποιά τα πλεονεκτήματα των μοσχευμάτων που προέρχονται από ζωντανούς δότες;

2. Τι εννούμε με τον όρο "φυτική κατάσταση" και σε τι διαφέρει από τον εγκεφαλικό θάνατο;

3.Αναφέρατε τα συνήθη προβλήματα και επιπλοκές Α-Φ επικοινωνίας.

4. Αναφέρατε τα συνήθη αίτα τελικού σταδίου ΧΝΑ ασθενών υποψηφίων για μεταμόσχευση νεφρού.

5. Αναφέρατε τις αντενδείξεις χορήγησης νεφρού για μεταμόσχευσή.

6. Αναφέρατε τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που γνωρίζετε, καθώς και τυχόν ανοσοκατασταλτικά σχήματα.

7. Αναφέρατε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία απεξάρτησης από την ινσουλίνη μετά από μεταμόσχευση νησιδίων του παγκρέατος. (Αυτή ή ερώτηση ήταν εκτός ύλης, κάτι που τονίστηκε στον καθηγητή).

8. Αναφέρατε τις αναστομώσεις που εκτελούνται (μεταξύ ποιών αγγείων) στην ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος.

9. Αναφέρατε ονομαστικά τις συνήθεις αιτίες ηπατικής ανεπάρκειας στους ενήλικες.

10. Αναφέρατε ονομαστικά τις συνήθεις ενδείξεις για συνδιασμένη μεταμόσχευση καρδιάς / πνευμόνων.

Πολλαπλής Επιλογής:

1. Τη μεγαλύτερη πηγή μοσχευμάτων αποτελούν οι:

α. Ζώντες δότες

β. Ζώντες μη συγγενείς δότες

γ. Πτωματικοί δότες

δ. Δότες χωρίς πάλλουσα καρδιά

ε. Ανεγκέφαλα βρέφη

2. Η ξενομεταμόσχευση είναι η μεταμόσχευση οργάνου από:

α. Άλλο φύλο

β. Διαφορετικό ζωικό είδος

γ. Το ίδιο ζωικό είδος

δ. Το ίδιο φύλο

ε. Συγγενή δότη

3. Οι ενδείξεις τοποθέτησης υποκλειδίου καθετήρα είναι όλες οι παρακάτω εκτός από μια:

α. Αιφνίδια θρόμβωση Α-Φ επικοινωνίας (ασθενής σε αιμοκάθαρση)

β. Οξεία, μη αναστέψιμη νεφρική ανεπάρκεια

γ. Μέτρηση όγκου παλμού

δ. Σε περιπτώσεις πλήρους αδυναμίας δημιουργίας άλλης επικοινωνίας

ε. Για συνεχή υπερδιήθηση με διπλό αυλό

4. Η Α-Φ επικοινωνία συνήθως γίνεται:

α. Στο μηρό, μεταξύ μηριαίας αρτηρίας και φλέβας

β. Στη μασχάλη, μεταξύ μασχαλιαίας αρτηρίας και φλέβας

γ. Στο τράχηλο, μεταξύ καρωτίδας αρτηρίας και σφαγίτιδας φλέβας

δ. Στο καρπό, μεταξύ κερκιδικής αρτηρίας και κεφαλικής φλέβας

ε. Σε όλες τις πιο πάνω θέσεις

5. Τα συνήθως εξεταζόμενα MHC γονίδια τάξης Ι και ΙΙ είναι όλα τα παρακάτω εκτός από ένα:

α. HLA-A

β. HLA-B

γ. HLA-C

δ. HLA-DR

ε. HLA-R

6. Σε ποιά από τις παρακάτω παθήσεις του λήπτη δεν γίνεται μεταμόσχευση νεφρού;

α. Διάμεσες νεφρίτιδες

β. Διαβητική νεφροπάθεια

γ. Αδενοκαρκίνωμα νεφρού

δ. Σπειραματονεφρίτιδες

ε. Πολυκυστική νόσος νεφρών

7. Ποιό από τα παρακάτω ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αναστέλλει την δράση της καλσιτονίνης;

α. Στεροειδή

β. Κυκλοσπορίνη

γ. Αζαθειοπρίνη

δ. MMF

ε. Rapamycin (Δεν είμαι σίγουρος ότι έγραφε αυτό)

8. Το "μικρό για το μέγεθος" ("small-for-size") σύνδομο συνήθως εμφανίζεται σε:

α. Μεταμόσχευση καρδιάς

β. Ολική μεταμόσχευση ήπατος από πτωματικό δότη

γ. Μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη

δ. Μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη

ε. Σε καμμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

9. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη μεταμόσχευση παγκρέατος είναι λάθος;

α. Η επιτυχής μεταμόσχευση αναστέλλει την εξέλιξη της διαβητικής νευροπάθειας και αμφιβληστροειδοπάθειας

β. Συνήθως συνδιάζεται με μεταμόσχευση νεφρού

γ. Συνήθως εφαρμόζεται σε ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι

δ. Μπορεί στο μέλλον να αντικατασταθεί από τη μεταμόσχευση νησιδίων του παγκρέατος

ε. Συνήθως εφαρμόζεται σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος

10. Στις μετεγχειρητικές επιπλοκές στη μεταμόσχευση εντέρου, είναι όλες οι παρακάτω εκτός από μια:

α. Οξεία απόρριψη

β. Νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD)

γ. Καρκίνος λεπτού εντέρου

δ. Σηπτικές επιπλοκές

ε. Λεμφώματα (PTLDs)

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η μορφή των σημερινών εξετάσεων ήταν ως εξής:

15 ερωτήσεις ανάπτυξης και 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 3 ώρες. Σημειωτέον ότι ο καθηγητής ήταν πολύ αυστηρός -καμία σχέση με όσα λέγονται περί αντιγραφής κλπ κλπ- σε σημείο που μονόγραψε και γραπτά!

Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν οι εξής:

1. Τι είναι η ξενομεταμόσχευση.

2. Ενδείξεις υποκλειδίου καθετηριασμού.

3. Επιπλοκές αρτηριοφλεβώδους μοσχεύματος ονομαστικά.

4. Χειρουργικές επιπλοκές μεταμόσχευσης νεφρού ονομαστικά.

5. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λοιμώξεων σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού.

6. Εκτίμηση λειτουργικότητας παγκρεατικού μοσχεύματος.

7. Πλεονεκτήματα μεταμόσχευσης ηπατοκυττάρων.

8. Αίτια ηπατικής βλάβης σε ενήλικες λήπτες ηπατικού μοσχεύματος.

9. Επιπλοκές μεταμόσχευσης ήπατος.

10. Μετεγχειρητικές επιπλοκές μεταμόσχευσης λεπτού εντέρου ονομαστικά.

11. Κλινικές εκδηλώσεις χρόνιας GVH.

12. Ανοσολογικοί φραγμοί ξενομεταμόσχευσης ονομαστικά.

13. Απώτερες και άμεσες συνέπειες νεφρεκτομής.

14. Τι είναι το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας.

15. Ποιες διαταραχές παρατηρούνται κατά την ανηπατική φάση της μεταμόσχευσης ήπατος.

Όσον αφορά στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι περισσότερες έβγαιναν, αν είχε διαβάσει κάποιος τα SOS, ενώ κάποιες άλλες απαιτούσαν...θεία φώτιση!!!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η εξέταση περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 10 ερωτήσεις βραχείας ανάπτυξης. Ο ίδιος ο Κωστάκης μας έδωσε στο αμφιθέατρο τις εξής σελίδες ως ύλη του μαθήματος:

Δίνεται έμφαση σε πίνακες, κριτήρια.

Καλή επιτυχία!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τα μαθηματα θα ξεκινησουν την Δευτερα 13 Νοεμβριου και ωρα 15:00 - 19:00 στο αμιθεατρο της Περιγραφικης Ανατομιας.

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Απ' αυτά που ακούγονται γιατί δεν έχει βγει ανακοίνωση,

Εναρκτήριο Μάθημα

Δευτέρα 14 Απριλίου

16:00 με 20:00

Αμφιθέατρο Περιγραφικής Ανατομικής

και η συνέχεια θα είναι άλλα 2 αντί 3 μαθήματα, πάλι 4ωρα, μέσα στην βδομάδα(Τρίτη Πέμτη ή Τετάρτη Πέμτη δεν θυμάμαι ακριβώς).

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΥΛΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (2008) - Εαρινό εξάμηνο

(Δώθηκε στο αμφιθέατρο)

51 εώς και 54

67 εώς και 75

126 εώς και 137

141-149

162-168

175-239

254-263

314-332

360-378

411-426

447-465

496-500

513-515 ΠΙΝΑΚΑΣ

524 ΠΙΝΑΚΑΣ

530 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

551 ΠΙΝΑΚΑΣ

557 ΠΙΝΑΚΑΣ

559 ΠΙΝΑΚΑΣ

568 ΠΙΝΑΚΑΣ

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το βιβλίο το παίρνουμε από τις εκδόσεις Παρισιάνου. Έχει τίτλο : «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ » Επιμέλεια : Αλκιβιάδης Ι. Κωστάκης

Οι Εξετάσεις θα γίνουν ως εξής :

Α - Κ μόνο 28.05.08 18:00

Λ - Ω μόνο 29.05.08 17:00


Αμφιθέατρα : ΝΑΒΟ & Μικροβιολογίας

Δηλώσεις συμμετοχής δεν χρειάζονται

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τετάρτη 28.05.08

Ανάπτυξης

 1. πίνακας 9,6
 2. χειρουργικές επιπλοκές μεταμόσχευσης Νεφρού(ονομαστικά)
 3. παθολογικές επιπλοκές μεταμόσχευσης Νεφρού
 4. Ανοσοκατασταλτικά Φάρμακα(ονομαστικά).
 5. Εκτίμηση λειτουργίας παγκρεατικού μοσχεύματος.
 6. 15,3
 7. 18,6
 8. Μετεγχειρητικές επιπλοκές λεπτού εντέρου(ονομαστικά).
 9. 22,4
 10. 22,10

κάποια Επιλογής

 1. Ποιό φάρμακο αναστέλλει σύνθεση Pu;
 2. Ποιό προκαλεί ΣΔ;
 3. Θέση μεταμόσχευσης Νεφρού.
 4. Πρώτο αίτιο πυρετού από μεταμόσχευση Νεφρού

Πέμπτη 29 .05.08

Ανάπτυξης

 1. Πηγές Μοσχευμάτων.
 2. Κλινικά κριτήρια διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου.
 3. Προβλήματα και επιπλοκές αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας.
 4. Άμεσες επιπλοκές νεφρεκτομής(ονομαστικά).
 5. Δοκιμασία διασταύρωσης(Crossmatch).
 6. αντίδραση GVH
 7. επιπλοκές μεταμόσχευσης Ήπατος.
 8. Πόσες αναστομώσεις γίνονται στην ΟΜΗ.
 9. Πλεονεκτήματα μεταμόσχευσης ηπατοκυττάρων
 10. Αιμοδυναμικές διαταραχές Ανηπατικής φάσης(ονομαστικά).

κάποια Επιλογής

 1. Πρώτη αιτία θανάτου με μεταμόσχευση Νεφρού.
 2. Δράση Κυκλοσπορίνης.
 3. Σε ποιά μεταμόσχευση γίνεται η GVH
 4. Πιο συχνή εντόπιση καρκίνου λόγω ανοσοκατασταλτικών

διόρθωση: προσθήκη επιλογής

Τροποποιήθηκε από del

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Θέλω να ρωτήσω τα εξής:

-Θα ισχύσει για αυτήν τη χρόνια το bonus των παρακολουθήσεων;

-Ακουσα ότι το μάθημα δυσκολεύει. Ξέρει κανείς τπτ για αυτό;

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Kαλημέρα.Θα ήταν εύκολο να ανεβάσει κάποιος τις σελίδες-ύλη του μαθήματος;Δεν το παρακολούθησα κι εδώ και δύο εβδομάδες παρακαλάω τη γραμματέα να ρωτήσει τον Κωστάκη και με γράφει επιδεικτικά.

Απ' όσο γνωρίζω ημερομηνία δεν έχει βγει ακόμη.Αν μάθω κάτι θα ενημερώσω.

Τροποποιήθηκε από la musica

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

κοίτα καμιά 10 απαντήσεις πιο πάνω. είναι του εαρίνου μάλλον η ίδια

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μόλις μίλησα με τη γραμματέα.Μου είπε ότι ρώτησε τον Κωστάκη για ύλη και ημερομηνία αλλά απ΄ ότι κατάλαβα δε συγκινήθηκε και ιδιαίτερα.

Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσω.

Τροποποιήθηκε από telos

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δευτέρα 4 - Παρασκευή 8 Απριλίου 4-7μμ. γίνεται το μάθημα για το εαρινό εξάμηνο. Στο αμφ. Πειραματικής Χειρουργικής (Οδός Αγ.Θωμά). Την Παρασκευή δεν έχει μάθημα, αλλά εξετάσεις!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δευτέρα 4 - Παρασκευή 8 Απριλίου 4-7μμ. γίνεται το μάθημα για το εαρινό εξάμηνο. Στο αμφ. Πειραματικής Χειρουργικής (Οδός Αγ.Θωμά). Την Παρασκευή δεν έχει μάθημα, αλλά εξετάσεις!

την Παρασκευή 8.4 ειναι οι εξετάσεις 16.00-18.00.

Τροποποιήθηκε από elenaki_med

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ»

ΣΕΛΙΔΕΣ

51 ΕΩΣ ΚΑΙ 54

67 ΕΩΣ ΚΑΙ 75

126 ΕΩΣ ΚΑΙ 137

141 - 149

162 – 168

175 – 139

254 – 163

314 – 332

360 – 378

411 – 426

447 – 465

496 - 500

ΣΕΛΙΔΕΣ

513 – 515 ΠΙΝΑΚΑΣ

524 ΠΙΝΑΚΑΣ

530 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

551 ΠΙΝΑΚΑΣ

557 ΠΙΝΑΚΑΣ

559 ΠΙΝΑΚΑΣ

568 ΠΙΝΑΚΑΣ

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Εξετάσεις Μαθήματος

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 15:30-17:00 στο ΝΑΒΟ

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τα μαθήματα του κατ΄επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος "Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών" αναβάλλονται λόγω έναρξης της εξεταστικής περιόδου. Θα γίνει προσπάθεια πραγματοποίησής τους από Σεπτέμβριο.

(grammateia.med.uoa.gr)

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Υπεύθυνος: Ε. Α. Αντωνίου, Επ. Καθηγητής Χειρ/κής & Μεταμόσχευσης Οργάνων

Έναρξη Μαθημάτων : 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 16:00

Αμφιθέατρο: Αίθουσα ασκήσεων 34, Εργαστήριο Φυσιολογίας 

Η παρουσία στο μάθημα είναι υποχρεωτική.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑ

«ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ»

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016  [24 ΜΑΪΟΥ -  7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016]

Υπεύθυνος: Ε. Α. Αντωνίου,  Επ. Καθηγητής Χειρ/κής & Μεταμόσχευσης Οργάνων

Αμφιθέατρο: Αίθουσα ασκήσεων, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Κτίριο 16 

Η παρουσία στο μάθημα είναι υποχρεωτική.

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 24/05/16

 

 

 

 

 

·         Εισαγωγή

·         Ιστορική ανασκόπηση– Tαινία

·         Πολυοργανικός δότης -  Επίδειξη ταινίας

Διάλειμα  15΄

·         Εγκεφαλικός θάνατος                                      

·         Ανοσολογία μεταμοσχεύσεων

Ε. Αντωνίου

Α. Κωστάκης

Δ. Μαντάς

 

 

Ι. Φλώρος

Α. Ινιωτάκη

3:30 – 4:00

4:00 – 4:45

4:45 – 5.30

 

 

6.15 – 7.00

7.00 – 7.45

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

26/05/16

 

 

 

 

·         Νεφρική λειτουργία –   

Νεφρική Ανεπάρκεια

·         Αγγειακές προσπελάσεις στους νεφροπαθείς

Διάλειμα  15΄

·         Μεταμόσχευση νεφρού

·         Ανοσοκαταστολή– Παθολογικά προβλήματα μεταμοσχευμένων         

           

Ι. Μπολέτης-

Χ. Σκαλιώτη

Ι. Μπόκος

 

 

Σ. Βερναδάκης       

 

Ι.Μπολέτης-Μ.Δαρεμά

 

 

4.00 - 4.45

 

4.45 – 5.30

 

 

5.45 – 6.30

 

6.30 – 7.15

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27/05/16

 

 

 

 

 

·         Αναισθησία στη Μεταμόσχευση οργάνων 

·         Εντατική Θεραπεία στη Μεταμόσχευση οργάνων

Διάλειμα  15΄

·         Φυσιολογία  και  Ανεπάρκεια παγκρέατος

·         Μεταμόσχευση παγκρέατος -

      Μεταμόσχευση νησιδίων

 

Κ. Λαμπαδαρίου

 

Π. Βερνίκος

 

 

Κ. Μακρυλάκης

 

Θ. Καρατζάς  

4.00 - 4.45

 

4.45 – 5.30

 

 

5.45 – 6.30

 

6.30 – 7.15

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

30/05/16

 

 

 

 

·         Ανατομία και Λειτουργίες Πνευμόνων – Πνευμονική Ανεπάρκεια

·         Μεταμόσχευση πνεύμονος

Διάλειμα  15΄

·         Ανατομία, Φυσιολογία και Ανεπάρκεια λεπτού εντέρου

·         Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου

Ν. Κουλούρης-

 

 

Π. Τόμος

 

Σ. Σουγιουλτζής

 

Ε. Μισιακός           

4.00 - 4.45

 

 

4.45 – 5.30

 

5.45 - 6.30

 

 6.30 – 7.15

 

ΤΡΙΤΗ

31/05/16

 

 

·         Ηπατική Λειτουργία

·         Ηπατική Ανεπάρκεια

Διάλειμα  15΄

·         Χειρουργική Ανατομία ήπατος, λήψη ηπατικού μοσχεύματος

·         Μεταμόσχευση ήπατος  

 

Γρ. Χατζής 

 

Γ. Σωτηρόπουλος

 

Ε. Αντωνίου

4.00 - 4.45

4.45 – 5.30

 

5.45 – 6.30

 

6.30 – 7.15

 

ΠΕΜΠΤΗ

02/06/16

 

 

 

·         Μέθοδοι υποστήριξης ηπατικής λειτουργίας

·         Ιστολογία  ήπατος

Διάλειμα  15΄

·         Ψυχιατρική υποστήριξη μεταμοσχευμένων ασθενών

Ν. Αρκαδόπουλος

 

Ι. Δελλαδέτσιμα 

 

Χ. Παπαγεωργίου

 

4.00 - 4.45

 

4.45 – 5.30

 

5.45 – 6.30

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

03/06/16

 

 

 

·         Μεταμόσχευση μυελού των οστών

·         Καρδιακή Ανεπάρκεια -

     Μεταμόσχευση καρδιάς

Διάλειμα  15

·         Πολυοργανική Μεταμόσχευση

M. Αγγελοπούλου

 

Π. Σφυράκης

 

 

Ε. Αντωνίου

4.00 - 4.45

 

4.45 – 5.30

 

 

5.45 – 6.30

 

ΤΡΙΤΗ 07/06/16

Εξετάσεις Μαθήματος

(50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

Ε. Αντωνίου

4.00 – 5.30

 

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ύλη του Μαθήματος  2016

Σελίδες 51-54, 67-75, 126-137, 141-149, 162-168, 175-179, 254-263, 314-332, 360-378, 411-426, 447-465, 496-500.

Πίνακες: 513, 514, 515, 524, 530, 551, 557, 559, 568 .

Από το σύγγραμμα: Μεταμοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων. Δώρο Ζωής. Επιμέλεια: Αλκιβιάδης Ι. Κωστάκης. Εκδόσεις: Παρισιάνου

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Δημιουργία νέας...