Jump to content
Sign in to follow this  
dott.georgiosoikonomou

Master 2ου Επιπέδου στην Διοίκηση και Διασφάλιση Ποιότητας Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Recommended Posts

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο της LAquila, με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη και μάνατζερς στον τομέα της υγείας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει έναν πολυδιάστατο και αναλυτικό τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου, των προκλήσεων και θεμάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση, το σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούν όσοι εργάζονται στον τομέα της υγείας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους μάνατζερ μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας που εργάζονται ή έχουν επαφή με υγειονομικούς οργανισμούς και το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών Υγείας, της Διοίκησης, της Οικονομίας, των Νομικών, καθώς και των Κοινωνικών Επιστημών, όπως:

- Ιατρούς, Νοσηλευτές

- Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας

- Στελέχη Εταιριών από το χώρο της Υγείας

- Διοικητικά Στελέχη Συναφών Ειδικοτήτων

- Απόφοιτους Οικονομικών Σχολών

- Απόφοιτους προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Απόφοιτους προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας

- Απόφοιτους προγραμμάτων Πληροφορικής

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60 ECTS ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες και περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία (10 πιστωτικές μονάδες)
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στην Υγεία (Health Impact Assessment) κατά τα πρότυπα του Π.Ο.Υ (5 πιστωτικές μονάδες)
 • Προσεγγίσεις και Τάσεις στην Βελτίωση της Ποιότητας στο Χώρο της Υγείας (10 πιστωτικές μονάδες)
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις Μονάδες Υγείας (5 πιστωτικές μονάδες)
 • Συσχέτιση Αιτίας Αποτελέσματος με Επιδημιολογική Έρευνα (5 πιστωτικές μονάδες)
 • Πρακτική Άσκηση/Stage (15 πιστωτικές μονάδες)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή (10 πιστωτικές μονάδες)

Στόχοι:

Το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στα δημόσια και εθνικά συστήματα υγείας, χωρίς όμως να παραβλέπει τους ΜΚΟ (μη κυβερνητικούς οργανισμούς), τους διεθνείς οργανισμούς και τις ιδιωτικές κλινικές.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και την αντιμετώπισης διοικητικών και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά σε μάνατζερς μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας. Αυτά περιλαμβάνουν την δομή και οργάνωση ενός συστήματος υγείας, την διαχείριση και την διάθεση πόρων, την αξιολόγηση υπηρεσιών και την κατανόηση των τοπικών/εθνικών παραγόντων αλλά και των διεθνών συνθηκών που διαμορφώνουν το περιβάλλον του τομέα της υγείας σήμερα.

Σκοποί:

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές θα δύνανται να:

 • γνωρίζουν και να κατανοούν τη διαχείριση, το σχεδιασμό και τη στρατηγική των νέων συστημάτων υγείας και κυρίως του δημοσίου τομέα και των ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων).
 • προσδιορίζουν, να περιγράφουν και να αναλύουν τα κύρια ζητήματα στη διαχείριση, την ανάπτυξη και την στρατηγική στον τομέα της υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες.
 • κάνουν αποτίμηση της πολιτικής που ακολουθούνται στα συστήματα υγείας αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και στο σχεδιασμό τους και τη λήψη αποφάσεων.
 • μάθουν να ενστερνίζονται τους δεοντολογικούς κώδικες και να λειτουργούν ως μέρος μίας ομάδας. Επίσης, να εφαρμόσουν τις έννοιες και τη μεθοδολογία που θα διδαχτούν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά με την εκπόνηση μίας Ερευνητικής Διατριβής.
 • αποτιμούν οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση, την αποκατάσταση ή την διατήρηση της υγείας.
 • περιγράψουν το ρόλο, αλλά και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τακτικές της οικονομίας της υγείας σε ένα οικονομικό σχέδιο.
 • γνωρίζουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μία ορισμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός αποκεντρωτικού συστήματος υγείας.
 • αναλύσουν και να αναπτύξουν στρατηγικό σχεδιασμό στις υπηρεσίες ενός
  νοσοκομείου, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • αναλύουν τα μείζονος σπουδαιότητας ζητήματα της αναμόρφωσης του τομέα της υγείας και τις επιπτώσεις τους σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • αναλύουν μοντέρνες μεθόδους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας και να αναπτύσσουν μία στρατηγική προσέγγιση της ανάπτυξής του.
 • διενεργούν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για την κατανόηση και την ανάπτυξη της πρακτικής που βασίζεται στην απόδειξη.
 • διαμορφώνουν μία στρατηγική διοίκησης ενός οργανισμού του τομέα της υγείας.

Διάρκεια Σπουδών

Η υλοποίηση των Master γίνεται με φυσική παρουσία, με ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων. Είναι διάρκειας 1ος έτους (Από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015).

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για Ευρωπαίους πολίτες εκτός Ιταλίας, είναι έως 2 Δεκεμβρίου 2013. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και η επιλογή θα γίνεται με βάση το βιογραφικό.

Επιστημονικός Διευθυντής

Prof. Marco Valenti

marco.valenti@univaq.it

Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης

Οικονόμου Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας: +393930990076, +390114347351

Email: dott.georgiosoikonomou@gmail.com

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καθώς δε φαίνεται να προσφέρεται κάποια υποτροφία για την παρακολούθηση, μετακινήθηκε στον πίνακα συζητήσεων για τα μεταπτυχιακά.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πολλοί Έλληνες απόφοιτοι Ιταλικών Πανεπιστημίων θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή, να σπουδάσουν, να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση με επιτυχία, να γίνουν κάτοχοι αυτού του εξαίρετου Τίτλου Σπουδών (Master).

Τζάμπα κόπος όμως: στη διεφθαρμένη και τριτοκοσμική Ελλάδα, οι Διοικητές Νοσοκομείων/Ιδρυμάτων Υγείας/Οργανισμών/κτλ πρέπει να είναι μέλη του κομματικού σωλήνα.

Ικανότητες, Πτυχία, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά δε μετράνε: υπερισχύει η κομματική ταυτότητα.

Βάζουν Διοικητές Νοσοκομείων μέχρι και κομμωτές!

Για αυτό είναι μονίμως ελλειμματικά, ελλειπή και πάνε κατά διαόλου...

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Δημιουργία νέας...