Jump to content
Sign in to follow this  
Sylvia Plath

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Recommended Posts

Πρακτικο θεμα

Πας στη γραμματεια και σου λεει δεν εχω ΦΕΚ δεν σε γραφω και εχουν κλειδωσει και ηλεκτρονικες εγγραφες

το χανεις η οχι το εξαμηνο;

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Απο την ιστοσελιδα του υπουργειου,τα ουσιωδη σημεια του πολυνομοσχεδιου.

Καταργείται το Συμβούλιο Ιδρύματος στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.

Ενίσχυση των συλλογικών οργάνων: Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων .

Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, Διευθυντές Τομέων) από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και όλες τις κατηγορίες του ειδικού εκπαιδευτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Εκλεκτορικά Σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ. Τα 7μελή εκλεκτορικά σώματα των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 διευρύνονται στη σύνθεσή τους σε 11μελή ή 15μελή ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και συγκροτούνται στη βάση της συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου των υπό κρίση μελών ΔΕΠ με εκλέκτορες από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής

Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.

Φοιτητική ιδιότητα και διαγραφές. Για την προστασία των πλέον αδύναμων μελών εντός του φοιτητικού σώματος, των εργαζόμενων φοιτητών, η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών. Απαγορεύεται ρητά η μη αμειβόμενη εργασία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.Η Σύγκλητος είναι το αποφασιστικό όργανο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, των Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσίας και κάθε άλλης δραστηριότητας που αναπτύσσεται από τα Τμήματα των ΑΕΙ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τράπεζα Θεμάτων (Πολυνομοσχέδιο και ν/σ Υφυπουργού)

Καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων (Τροπολογία στο νομοσχέδιο Υφυπουργού), αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε) και παραμένει η αρμοδιότητα αυτή εξ’ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Πολυνομοσχέδιο).

Προαγωγή μαθητριών/των Λυκείου (νσ Υφυπουργού)

Ορίζεται ως Μ.Ο. γενικού βαθμού προαγωγής των μαθητών του λυκείου το 9.5.​​

Αξιολόγηση (Πολυνομοσχέδιο και ν/σ Υφυπουργού)Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του . Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα.

Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία(Πολυνομοσχέδιο)

Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Καθορίζονται το ωράριο, οι αργίες και ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καταργούνται τα εσωτερικά φροντιστήρια σε ιδιωτικά σχολεία και δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα.

Ειδική Εκπαίδευση(Πολυνομοσχέδιο)Εναρμονίζονται τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Βελτιώνεται η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού διαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής.

Ανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί με τους μνημονιακούς νόμους(Τροπολογία)

-Εξασφαλίζεται η λειτουργία των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα υποδομή καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών

-Ορίζονται οι ομάδες προσανατολισμού τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2015 -2016 για τους τομείς και ειδικότητες που ανασυσταίνονται.

-Το εκπαιδευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης και επιστρέφει στις θέσεις που κατείχε στα σχολεία, προβλέπεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της παροχής εκπαιδευτικού έργου.

- Μετά την επανασύσταση των οργανικών θέσεων από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ρυθμίζονται θέματα των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ σε οργανικές θέσεις εξασφαλίζοντας και όλα τα δικαιώματα που είχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ τα ίδια δικαιώματα εξασφαλίζονται σε εκπαιδευτικούς από ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν.

Κατάργηση της σύζευξης Πειραματικού και Προτύπου Σχολείου(Τροπολογία)Αποφασίζεται:

- Η κατάργηση του όρου «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο

- Ο διαχωρισμός των πειραματικών από τα πρότυπα

- Η μετατροπή της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των υβριδικών σχολείων σε πειραματικά

- Ο ορισμός μόνο ενός περιορισμένου αριθμού από αυτά ως πρότυπα σχολεία, για ιστορικούς λόγους

- Στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα επιλέγονται με κλήρωση στην τάξη εισόδου

- Στα πρότυπα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής στην τάξη εισόδου θα ορίζεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μετά από εισήγηση των Συλλόγων διδασκόντων και των ΕΠΕΣ των πρότυπων γυμνασίων.

Τροπολογία για την αναπλήρωση απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας

Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

Επιλογή στελεχών (Τροπολογία)

Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.

Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές την τελευταία πενταετία.

Για τους Διευθυντές εκπαίδευσης

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.

Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η πολιτική μας σε θέματα Έρευνας & Καινοτομίας στοχεύει κατά κύριο λόγο στα παρακάτω:

Η επιστημονική έρευνα, με τη νέα γνώση που παράγει, να αποτελέσει στήριγμα και να ανατροφοδοτήσει την εθνική προσπάθεια για την αναβάθμιση της Παιδείας και την προαγωγή Πολιτισμού.

Οι καλές επιδόσεις της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας να γίνουν πρεσβευτές για την προβολή της χώρας στη διεθνή αρένα, κάτι που έχει στρατηγική σημασία υπό τις σημερινές συνθήκες.

Με την καινοτομία που προκύπτει από την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επιστημονική έρευνα να αποτελέσει μοχλό για την ανάπτυξη και την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας.

Όρος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η συνεχής επιδίωξη της υψηλής επιστημονικής ποιότητας, γιατί χωρίς αυτή τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας θα είναι πενιχρά και ευκαιριακά.

Οι στόχοι που θέτουμε είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον της χώρας. Απαιτούν σοβαρές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας, δηλαδή από τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα έως την παραγωγή πλούτου με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών. Σε αυτή τη διαδικασία, η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα· η θέσπιση απλών κανόνων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται τη λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο αλλά αντιθέτως, εξασφαλίζει τη διαφάνεια σε συνδυασμό με την απαραίτητη ευελιξία. Επιπλέον, η αξιοποίηση πόρων που μπορεί να προέλθουν από το κατάλληλο μείγμα δημοσίων επενδύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, σε πλαίσιο που να εξασφαλίζεται βέβαια το δημόσιο συμφέρον, μειώνει το κόστος του χρήματος. Τέλος, η διαμόρφωση μιας υγιούς κουλτούρας στη σχέση δημόσιου – ιδιωτικού, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση της κοινωνίας, ευνοεί την αναδιανομή του πλούτου και έχει τεράστια σημασία για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, προχωρήσαμε σε νομοθετικές παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

Τίθεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας η χάραξη εθνικής πολιτικής έρευνας: Υπογραμμίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας, όχι απλώς να συντηρήσει το ήδη υπάρχον ερευνητικό statusquo, αλλά και να αναπτύξει θετικά μέτρα προστασίας του δημόσιου ερευνητικού πλούτου.

Τροποποιούνται και επαναδιατυπώνονται ακαδημαϊκά και πολιτικά αμφίσημοι ή/και λανθασμένοι ορισμοί, όπως εκείνοι της βασικής έρευνας, της αριστείας και της αξιολόγησης.

Αναμορφώνεται το ΕΣΕΤΑΚ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) μετονομαζόμενο σε Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και καθορίζεται η αποστολή του ως συμβουλευτικού σώματος που γνωμοδοτεί για την εθνική πολιτική στην Έρευνα και την Καινοτομία. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το νέο ΕΣΕΚ να συσταθεί με τρόπο γρήγορο και διαφανή, διαιρούμενο σε δύο επιτροπές (την επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και την επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών), προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα οι εισηγήσεις του και να ελαχιστοποιούνται οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις σε επιστημονικά/ερευνητικά θέματα.

Μέτρα επιτάχυνσης του νέου «ΕΣΠΑ»: Εισάγονται τροποποιήσεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες και επιταχύνουν την απορρόφηση κονδυλίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Αναμορφώνονται τα ΠΣΕΚ (Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας), ώστε να είναι λειτουργικά, πιο αντιπροσωπευτικά και να μην αφήνουν περιθώρια για την αναπαραγωγή πελατειακών σχέσεων.

Καταργούνται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και επαναφέρονται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, τα οποία είχαν μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Μέτρα διοικητικής απλούστευσης διαδικασιών: Απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων και εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις που επιλύουν προβλήματα πού είχαν δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων στον προηγούμενο νόμο.

Πέραν της μέριμνας για την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στα ερευνητικά κέντρα, λαμβάνεται πρόνοια για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Τροποποιήθηκε από pikramenomandarini

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Μυριαμ γρηγορα σε κτηνιατρο.Αν καταφυγεις σε ημιμετρα θα την χασεις.Δεν θελουν και πολυ τα πουλια για να πεθανουν.Η περνα μια βολτα κι απ το πετ σοπ,πηγαινε ομως υποχρεωτικα και στον κτηνιατρο.

Βρηκα ενα τραγουδακι για την παπαγαλινα μπεμπα,το ποσο εχεις μεγαλωσει μπεμπα,αλλα ειναι σε στυλ ποτ πουρι με το τραγουδι"ποιος το ξερει αν μας βρει μαζι και το αλλο καλοκαιρι",οποτε δεν ειναι και ιδιαιτερα ενθαρρυντικο για την κομψη παπαγαλινα σου.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ο.Κ.

Ναι,λέω να περάσω κι από τον κτηνίατρο μετά το petshop στο κέντρο.Είναι ένας καλός στο Γουδί.

Πήγα το απόγευμα σε petshop στη Μεσογείων που τους έχω πολλή εμπιστοσύνη και μου έδωσε Β12 να βάζω στην ποτίστρα περί τα 2,5ml την ημέρα για 5 μέρες.Δεν πειράζει τους άλλους.

Αυτή όμως δεν πηγαίνει καν να πιει όπως την παρακολουθούσα.Κι ούτε έχει διάθεση να φάει.Σέρνεται στον πάτο του κλουβιού ανήμπορη ν'ανοίξει τα δάκτυλα των ποδιών της.

Αύριο πρωί,λέω να την πάω στο μαγαζί απ'όπου την πήρα στο κέντρο,στην Αθηνάς για να τη δει κι αυτός που μου το ζήτησε επειδή του τηλεφώνησα.

Μήπως να περάσω πρώτα από τον κτηνίατρο? "Τα έχω παίξει" .....φοβάμαι μην "τα τινάξει" μέχρι το πρωί....

Ευχαριστώ για το τραγούδι....κρατάμε το "Μπέμπα" και πετάμε το μελαγχολικό αν και μελωδικό "Ποιός το ξέρει".Ευχαριστώ.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κι εγω όταν αρρωστήσει το παιδί μου θα το πάω πρώτα στο μαγαζί που πουλάνε φρουτόκρεμες και πάνες και μετά στον παιδίατρο....

Η Β12 μου φαινεται λιγο ακυρη αν ειναι αβιταμινωση μαλλον ενα συμπληρωμα ADE θα προτεινα αλλα ότι πει ο ΚΤΗΝ-ΙΑΤΡΟΣ κι οχι ο μπακαλης....

Τροποποιήθηκε από Kthniatros80

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest fay_

Κι εγω όταν αρρωστήσει το παιδί μου θα το πάω πρώτα στο μαγαζί που πουλάνε φρουτόκρεμες και πάνες και μετά στον παιδίατρο....

το μάτι το αποκλείουμε;; emevlogies emevlogies

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Εμετικες αντιδρασεις για το πολυνομοσχεδιο με σχολια και για εμας απο τα κατοχικα κομματα νδ-πασοκ-ποταμι.

http://www.esos.gr/arthra/37870/ ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --antidraseis-ton-kommaton- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --polynomoshedio-toy-ypoyrgeioy-paideias

Τροποποιήθηκε από pikramenomandarini

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Λατρεμένη,αξέχαστη,ανεπανάληπτη emrip Ρένα Βλαχοπούλου........

Τροποποιήθηκε από Myriam

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest fertomasa

των πλέον αδύναμων μελών εντός του φοιτητικού σώματος, των εργαζόμενων φοιτητών, η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών.

πιο δίκαιο δεν γινεται....

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Απο τις εισαγωγικες δηλωσεις του Μπαλτα.

Τέλος, αίρεται οριστικά το ψευδοπρόβλημα των αιωνίων φοιτητών διότι επιτρέπεται στον φοιτητή να καθυστερήσει τις σπουδές του, να επανεγγραφεί και να διεκδικήσει τις σπουδές δεδομένου ότι δεν επιβαρύνει σε τίποτα τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Και φυσικα ο,τι ειπωθηκε περι εργαζομενων φοιτητων ειναι το αιτιολογικο σκεπτικο.Αλλωστε υπαρχουν ειδη εργασιας που πληρωνονται ως μαυρα κι αλλα οπως η

μητροτητα,η βοηθεια στους ανημπορους γονεις και ο,τι μπορει να βαλει ο νους του καλοπροαιρετου ανθρωπου,ακομα και η απλη επιθυμια για αλλαγη σελιδας,που δεν αποτιμωνται σε χρημα και δεν χρειαζονται παραστατικα,αποδειξεις κι αλλα γραφειοκρατικα και οικονομοτεχνικα εγγραφα για να

θεωρηθουν ως δικαια κι αξιοσεβαστα.

Τροποποιήθηκε από pikramenomandarini

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Και αυριο φοιτητης που εχει διαγραφει μπορει να παει να ζητησει την επανεγγραφη του.

Τα βιντεο απο το esos.

http://www.esos.gr/arthra/37864/foititiki-idiotita- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --diagrafes

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Guest syntaxidiotis

Ο φορτσακης διαμαρτυρεται.Θελει να εκκαθαριστουν τωρα τα μητρωα απο τους αιωνιους φοιτητες.Προτεινει να δοθει κατοπιν αιτησης μια τελευταια ευκαιρια,μια εξεταστικη και πολυ τους ειναι.Ο διορισμενος βουλευτης επικρατειας του

αρχηγου της πολιτικης ανοιξης σαμαρα και πνευματικος συνοδοιπορος και συναγωνιστης της δαπ-νδφκ,επεσημανε οτι το

φαινομενο των αιωνιων φοιτητων ειναι παγκοσμια πρωτοτυπια.Αυτο σημαινει οτι δεν παρατηρειται πουθενα αλλου στον πλανητη.

Στον Αρη οπου διαμενει σιγουρα οχι.Εκει δεν παρατηρειται.

http://www.parapolitika.gr/parapolitikablog/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-parapolitika.gr-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82

Τροποποιήθηκε από pikramenomandarini

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Οσα έχουν έρθει στις ενημερώσεις μου μέχρι τώρα....μεταξύ των οποίων κι ένα σχετικά "ψύχραιμο" άρθρο από το protagon ίσως δόθηκε νωρίτερα,θυμάμαι πως σχολιάστηκε η λέξη "λεγόμενοι" χιουμοριστικά από το SP_IO:

Επιστρέφουν οι "αιώνιοι" φοιτητές και το πανεπιστημιακό άσυλο
Μεταξύ αυτών είναι η επιστροφή του πανεπιστημιακού ασύλου και των αιώνιων φοιτητών, η κάρτα σίτισης σε γυμνάσια και λύκεια ενώ υπάρχει ρύθμιση

Επιστροφή στο πανεπιστημιακό άσυλο και στους «αιώνιους» φοιτητές

Το κερασάκι στην τούρτα της Παιδείας

Ενοχλεί η δυνατότητα να ψηφίζουν και οι φοιτητές στις εκλογές πρυτανικών Αρχών, ενοχλούν οι λεγόμενοι «αιώνιοι φοιτητές», ενοχλεί το άσυλο, ...
eccefpolis.gr
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις διοικήσεις των ΑΕΙ, τις μετεγγραφές φοιτητών, αλλά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ...
Τροποποιήθηκε από Myriam

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ρύθμιση επαναφέρει τους «φοιτητοπατέρες»

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το πολυνομοσχέδιο :

http://www.esos.gr/arthra/37891/polynomoshedio

Σε ό,τι μας αφορά :

Άρθρο 1
Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης
... β) «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 33.
*σχόλιο: παύει το ενεργός φοιτητής μέχρι το ν+2.

Άρθρο 10 Φοιτητική Ιδιότητα
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την παραπάνω διαδικασία και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 που αφορά διακοπή φοίτησης, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Φοιτητές που έχουν υπερβεί το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι.».
2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων και οι λεπτομέρειες παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ιδρύματος». β) Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195), οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195) που αφορούν διαγραφές φοιτητών από τα Α.Ε.Ι..
3. α) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου Τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν». ». β) Λεπτομερειακά θέματα για τη διαδικασία επανεγγραφής φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
3. Απαγορεύεται η μη αμειβόμενη εργασία φοιτητών.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Joie,έχω να παρατηρήσω πως πρόκειται ακριβώς για τις "διορθωμένες διατάξεις" έτσι όπως δόθηκαν από τους συναδέλφους της Νομικής στο προτεινόμενο προσχέδιο που παρέδωσαν στον κο Γενικό Γραμματέα!!!

ΖΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΝΙΚΗΣ ΚΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΑ.... emwin emwin emwin emwin emwin

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ!!! emthumbsup emclap emclapping

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ DREAMCHASER,ΟΠΟΤΕ ΞΑΝΑΜΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΣ ΠΜ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΩ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!! :)

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΔΗΛΑΔΗ...ΚΑΛΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ,ΔΥΝΑΜΗ,ΠΕΙΣΜΑ ΚΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ!!! emwin emthumbsup

ΚΑΝΟΝΙΚΑ,ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΚΙ ΕΝΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ PARTY ΣΕ CLUB ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΕΣΤΩ,ΑΝ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ.... emxmm :lol: ;)

emdrunk emdrunk emdrunk emdrunk emdrunk emdrunk emharp emserenade

:cool05: :cool05: :cool05: emband emrockon emband :anavwfwties: :anavwfwties: :anavwfwties:

emdj emdj emdj emwalkman emwalkman emwalkman

Τροποποιήθηκε από Myriam

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/symboylia-idrymatos-adokso-telos-enos-adoksoy-thesmoy

Συμβούλια Ιδρύματος: Το άδοξο τέλος ενός άδοξου θεσμού
giannes_mulopoulos-175432.jpeg
10:01 | 17 Απρ. 2015
Τελευταία ανανέωση 11:36 | 17 Απρ. 2015
Γιάννης Μυλόπουλος
Ο νόμος Διαμαντοπούλου θα μείνει στην ιστορία ως μια μάταιη, όπως αποδεικνύεται σήμερα εκ του αποτελέσματος, προσπάθεια απο-δημοκρατικοποίησης των Πανεπιστημίων. Αφού κανένα από τα κορυφαία όργανα της πανεπιστημιακής διοίκησης, (Συμβούλιο Ιδρύματος, Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες), σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού του κραυγαλέα αντιδημοκρατικού νόμου, δεν εκλέγονταν με άμεση και δημοκρατική ψηφοφορία, σε αντίθεση με τις δημοκρατικές πανεπιστημιακές παραδόσεις του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Έτσι σήμερα, η κατ’ ουσίαν κατάργησή του από τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά, μέσω της κατάργησης του βασικού θεσμού των Συμβουλίων Ιδρύματος που αυτός ο νόμος θέσπισε ως κορυφή της αντιδημοκρατικής πυραμίδας διοίκησης των πανεπιστημίων, συνιστά ιστορική στιγμή για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση της χώρας μας.

Τα ΣΙ που θέσπισε ο νόμος Διαμαντοπούλου, θα μείνουν στην ιστορία ως ο μοναδικός πανεπιστημιακός θεσμός που λειτούργησε ερήμην της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αφού μόνιμη αγωνία τους ήταν η αναζήτηση ασφαλών χώρων, εντός και εκτός πανεπιστημίων, μακρυά πάντοτε από τα μάτια της πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να συνεδριάζουν εν κρυπτώ...

Ακόμη θα μείνουν στην ιστορία ως ο θεσμός εκείνος που έβλεπε τα πανεπιστήμια να καταρρέουν από την ακολουθούμενη πολιτική της λιτότητας και σαν άλλοι Νέρονες, θαύμαζαν την καταστροφή. Προφανώς σε ένδειξη… ευγνωμοσύνης προς την κυβέρνηση στην οποία όφειλαν την ύπαρξή τους.

Τα ΣΙ ακόμη, θα μείνουν στην ιστορία ως οι μοναδικοί θεσμοί που δημιουργήθηκαν στο όνομα της αυτοδιοίκησης και θεσμοθετήθηκαν ως όργανα... ετεροδιοίκησης. Αφού κατά το ήμισυ στελεχώθηκαν από εξωτικά μέλη, ξένα με την πανεπιστημιακή κοινότητα και άσχετα με τη διοικητική πρακτική.

Όσο για τους... λαμπρούς επιστήμονες από το εξωτερικό που πλαισίωσαν τα πρώτα ΣΙ, αυτοί χωρίς να το γνωρίζουν, έπαιξαν ρόλο άλλοθι και προπετάσματος καπνού, στην επιχείρηση κυβερνητικής άλωσης των πανεπιστημίων. Αφού στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μπορεί να ήταν άριστοι, πράγματι, επιστήμονες, δεν μπόρεσαν όμως να προσφέρουν τα αναμενόμενα, καθώς ήταν παντελώς άσχετοι τόσο με το σύνθετο έργο της διοίκησης, όσο όμως και με την πολύπλοκη και πολυσχιδή ελληνική πραγματικότητα. Ο απρόκλητα αντιδημοκρατικός άλλωστε τρόπος της ανάδειξής τους, όχι με ανοικτή και δημοκρατική εκλογή από την κοινότητα, αλλά με κλειστή διαδικασία διορισμού από τα εσωτερικά μέλη των ΣΙ, λειτούργησε υπέρ της δημιουργίας δικτύων διαπλοκής και σχέσων εξάρτησης εντός των Συμβουλίων.

Έτσι, οι… λαμπροί ξένοι επιστήμονες φεύγουν όπως ήρθαν, αφού οι προβλέψεις του νόμου Διαμαντοπούλου, δυστυχώς, τους ήθελαν σαν διακοσμητικά στοιχεία. Ούτε τα πανεπιστήμια ωφελήθηκαν από την παρουσία τους, ούτε οι ίδιοι μπόρεσαν να αφήσουν το ίχνος τους σε αυτά. Κι αυτό γιατί τα εσωτερικά, κατά κύριο λόγο, μέλη των Συμβουλίων, αναλώθηκαν σε παιχνίδια εξουσίας σε βάρος των εκλεγμένων πανεπιστημιακών αρχών. Η υπεροψία με την οποία πολιτεύθηκαν, δικαιολογεί απολύτως το άδοξο τέλος που τους επεφύλασσε η κυβέρνηση της Αριστεράς.

Όσον αφορά τέλος το δήθεν κενό που θα δημιουργήσει η κατάργηση των Συμβουλίων, η επαναφορά των αρμοδιοτήτων που τους αποδόθηκαν στη Σύγκλητο και τους εκλεγμένους με δημοκρατικό, στο εξής, τρόπο πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, θα συμβάλει καθοριστικά ώστε να επανέλθουν τα πανεπιστήμια σε τροχιά δημοκρατίας, αυτοδιοίκησης και ομαλής ακαδημαϊκής λειτουργίας.

* Ο Γιάννης Α. Μυλόπουλος είναι καθηγητής του ΑΠΘ

Τροποποιήθηκε από Myriam

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλημέρα στον κόσμο του greekmeds...μια απλή ερώτηση : Καταργείται ο νομος περι διαγραφων, is it true ??????????

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ξερουμε το χρονοδιαγραμμα ψηφισης του? δλδ υα εχει ψηφιστει/δημοσιευτει πριν τις 30/4?

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ξερουμε το χρονοδιαγραμμα ψηφισης του? δλδ υα εχει ψηφιστει/δημοσιευτει πριν τις 30/4?

Δεν το βλέπω αυτό....Αποκλείεται μάλλον! Μακάρι να γινόταν αλλά σύμφωνα με όσα έλεγαν,η διαδικασία απαιτεί περίπου μήνα.

Θα δούμε.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κι άλλες ενημερώσεις:

Επιστρέφουν «αιώνιοι» φοιτητές και άσυλο
Τα πάνω-κάτω σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης φέρνει το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Παιδείας. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την ανάληψη ...
Ο λάθος δρόμος του υπουργού Παιδείας
Καταργούνται τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων, οι φοιτητές θα ψηφίζουν για την ... για το πανεπιστημιακό άσυλο, ενώ επιστρέφουν και οι αιώνιοι φοιτητές.
Ενα 24ωρο της κυβέρνησης
Οι μόνοι που σώζονται είναι οι αιώνιοι φοιτητές, οι κουκουλοφόροι, οι Πακιστανοί πλανόδιοι της ΑΣΟΕΕ και τα κομματικά κουρέλια που θα εκλέγονται ...
Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 17/4 στα πρωτοσέλιδα τους
Η εφημερίδα γράφει "επανέρχονται το πανεπιστημιακό άσυλο και οι... αιώνιοι! Οι φοιτητές θα ψηφίζουν για την εκλογή πρυτάνεων! Διαχωρίζονται το ...

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

παιδια δημοσιευτηκε

Άρθρο 10 Φοιτητική Ιδιότητα
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την παραπάνω διαδικασία και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 που αφορά διακοπή φοίτησης, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Φοιτητές που έχουν υπερβεί το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι.».
2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων και οι λεπτομέρειες παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ιδρύματος». β) Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195), οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195) που αφορούν διαγραφές φοιτητών από τα Α.Ε.Ι..
3. α) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου Τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν». β) Λεπτομερειακά θέματα για τη διαδικασία επανεγγραφής φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
3. Απαγορεύεται η μη αμειβόμενη εργασία φοιτητών.

Η δημοσιευση ειναι απο το esos.gr οπου υπαρχει ολο το πολυνομοσχεδιο http://www.esos.gr/arthra/37891/polynomoshedio

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Επισκέπτης
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Δημιουργία νέας...