Jump to content
KonstantinosMD

Στατιστική

Recommended Posts

Πτυχιακές εξετάσεις 09 Ιουνίου 2015

Θέμα 1ο

Α.) Τι είναι το ''Σφάλμα τύπου Ι και τύπου ΙΙ''

B.) Έχουμε μια ομάδα ατόμων Α που ελέγχεται για ένα χαρακτηριστικό r. Έχουμε μια άλλη ομάδα ατόμων Β η οποία ελέγχεται για το ίδιο χαρακτηριστικό r. Με ποία στατιστική μέθοδο θα συγκρίνατε την συχνότητα του χαρακτηριστικού r ανάμεσα στις δύο ομάδες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. * διατύπωση της ερώτησης ενδέχεται να μην είναι ακριβής.)

Θέμα 2ο

Έδινε σε πίνακα τιμές χοληστερόλης σε 2 στήλες, πριν και μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου.Το φάρμακο μειώνει την χοληστερόλη;

Θέμα 3ο

Μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης. Πως επηρεάζεται η ρετινόλη του αίματος από το φύλο την ηλικία και την εργασία (χειρωνακτική / μη χειρωνακτική) Έδινε τα b, SEb, και p. Ζητούσε να αξιολογηθεί :

α. Η εξάρτηση της ρετινόλης από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

β. Τι δηλώνει το κάθε b

Καλή επιτυχία στους επόμενους!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον πολύ καλό οδηγό της ΔΑΠ με λυμένες τις φροντιστηριακές ασκήσεις που αποτελούν και τη βάση του διαβάσματος, καθώς και κάποια παλιά θέματα.

Στατιστική

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πτυχιακές εξετάσεις 15 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα 1ο

ι.) Σε ένα τυχαίο δείγμα 200 κατοίκων μιας μεγάλης πόλης έγινε μια έρευνα για να εκτιμηθεί η γνώμη των κατοίκων (θετική/αρνητική) για την πρόταση του Δήμου όσον αφορά τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. Εκατόν είκοσι άτομα εξέφρασαν θετική γνώμη. Υπολογίστε την αναλογία της θετικής γνώμης στον πληθυσμό και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. Τι εκφράζει το 95% διάστημα εμπιστοσύνης;

ιι.) Τι είναι το Σφάλμα τύπου Ι και τύπου ΙΙ σε μια στατιστική δοκιμασία;

 

Θέμα 2ο

Η μέση τιμή του αναστήματος ενός δείγματος 64 ατόμων που κατοικούν στην πόλη Α είναι 166,2εκ. και η σταθερή απόκλιση 3,2εκ. Η μέση τιμή του αναστήματος ενός δείγματος 100 ατόμων που κατοικούν στην πόλη Β είναι 167,1εκ. και η σταθερή απόκλιση 3,0εκ. α) να αξιολογηθεί στατιστικά η διαφορά των δύο μέσων τιμών και β) να υπολογιστεί το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς αυτής.

 

Θέμα 3ο

Η αναπνευστική λειτουργία, όπως εκφράζεται με το δείκτη Δυναμικά Εκπνεόμενος Όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1, λίτρα) που προκύπτει από σπιρομέτρηση, έχει υπολογιστεί σε 1000 άνδρες, με τη βοήθεια μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ότι συνδέεται με την ηλικία (έτη) και το ανάστημα (εκατοστά) ως εξής:

 

FEV1= -0,90 + (-0,131) x ηλικία + (0,034) x ανάστημα

 

Το πιθανό σφάλμα του συντελεστή μερικής εξάρτησης της ηλικίας είναι 0,05 και του αναστήματος 0,004.

 

Α) Είναι στατιστικά σημαντικές οι σχέσεις που υπολογίστηκαν;

Β) Τι εκφράζουν οι συντελεστές μερικής εξάρτησης που υπολογίστηκαν;

 

Καλή επιτυχία στους επόμενους!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Λυμένες ασκήσεις Στατιστικής

Το μαθημα δεν είναι δύσκολο, αλλά απαιτεί μεγάλη εξοικίωση πρώτα με τις φροντιστηριακές και στην συνέχεια με άλυτες ασκήσεις. Κοινώς απαιτεί χαρτί και μολύβι και την μικρότερη δυνατή ενασχοληση με το πολύ κακογραμμένο βιβλίο της έδρας. (Καλύτερα να διαβάσετε από eclass για  καταννόηση της θεωρίας) Το παραπάνω φυλλάδιο είναι αρχαίο και δεν κυκλοφορεί πλέον, αλλά πιστεύω ότι παραμένει χρήσιμο αφού το περιεχόμενο του μαθηματος δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κανονική εξεταστική Χειμερινού 2017

Στην πρώτη ομάδα ( βάρδια 10:00-12:00) τα θέματα ήταν : 

1α. x2 σε τετραπτυχο πίνακα

1β. Να οριστούν τα φυσιολογικά όρια κανονικής κατανομής

2. t-test της διαφοράς 2 μέσων τιμών

3. Ερμηνεία των b σε πίνακα πολλαπλής εξάρτησης

 

Στην δεύτερη ομάδα (βάρδια 12:00-14:00) τα θέματα ήταν : 

1α. Πως ορίζονται και τι σημαινουν τα 99% όρια αξιοπιστίας αναλογίας;

1β. Άσκηση με υπολογισμό ειδικότητας-ευαισθησίας. Θεώρημα bayes

2. Άσκηση με xκαι συγχυτικό παράγοντα (αρκετά δύσκολη στην κατανόηση)

3. Πολλαπλή εξάρτηση και ερμηνεία b

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Στατιστική - Σημειώσεις για τις εξετάσεις

 

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.pdf

Ενναλακτικά εδώ

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Από ανάρτηση συναδέλφου στην ομαδική των εισαχθέντων 2018 στο facebook
 
Στατιστική - Κανονικοί 8/2/2019
 
Α βάρδια (15:00-17:00)
 
Θέμα 1ο
 
Α) Εάν έπειτα από τεστ βγει ότι το κάπνισμα επηρεάζει την εμφάνιση μιας νόσου,γίνεται το αποτελέσμα αυτό να μην ισχύει; (Ουσιαστικά ήθελε να πεις για συγχυτικους).
 
Αν όντως υπάρχει σχέση μεταξύ καπνίσματος και εμφάνισης της ασθένειας γίνει η σχέση αυτή να μην είναι αιτιολογική;
 
Β) Σε άτομα που πάσχουν από μια ασθένεια το τεστ έβγαλε θετικούς το 95% ,ενώ από αυτούς που δεν πάσχουν έβγαλε θετικούς το 20%.Η συχνότητα της ασθένειας στον πληθυσμό είναι 0.5%.Ποια ή ευαισθησία και η ειδικότητα; Επηρεάζονται από την συχνότητα της ασθένειας στον πληθυσμό;
 
Θέμα 2ο
 
Έδινε δύο περιοχές με πληθυσμό 149 άτομα η καθεμία. Στην περιοχή Α είχε ατμοσφαιρικούς ρύπους ενώ στην Β δεν είχε ρύπους. Μας έδινε ότι από την περιοχή Α νόσησαν 31 άτομα από απόφραξη αεραγωγών και από την περιοχή Β 15 άτομα.
 
Α) ΜΑΣ ρωτούσε ποια στατιστική δοκιμασία θα εφαρμόσουμε και να καταστρώσουμε αντίστοιχο πίνακα (χ2)
 
Β) Έπειτα από την εφαρμογή της δοκιμασίας μας έδινε ότι βγαίνει p=0.01 .Μας ζήταγε να υπολογίσουμε τον σχετικό λόγο και να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα.
 
Θέμα 3ο
 
Με δεδομένα του θέματος Β μας έδινε διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση της νόσου (φύλο,ηλικία,ΔΜΣ). Εκανε λογαριθμιστικη παλινδρομηση και μας έδινε τα αποτελέσματα,δηλαδή τους σχετικούς λόγους και τα όρια αξιοπιστίας αυτών. Μας ζήταγε να ερμηνεύσουμε μόνο τους συντελεστές που επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά.
 
 
 
2η βάρδια 17:00-19:00
 
Θέμα 1ο
 
Θεώρημα bayes με ευαισθησία και ειδικότητα
 
Θέμα 2ο
 
Απλο t test
 
Θέμα 3ο
 
Ερμηνεία συντελεστών πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×