Jump to content

Nick Theo

Members
 • Posts

  2
 • Joined

 • Last visited

Πληροφορίες προφίλ

 • Σχολή
  Ιατρική
 • Sex
  Male

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Nick Theo's Achievements

Ψαράκι (επίπεδο Ι)

Ψαράκι (επίπεδο Ι) (1/16)

0

Reputation

 1. Nick Theo

  Βιολογία Ι

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021- ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ 1) Ως Km ορίζεται α) η συγκέντρωση του υποστρώματος στην οποία το ένζυμο λειτουργεί στο μισό της μέγιστης ταχύτητας του β) η συγκέντρωση του υποστρώματος στην οποία το ένζυμο λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα του γ) η συγκέντρωση του απαιτούμενου ενζύμου για την κατάλυση της αντίδρασης 2) Τα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα προέρχονται από: α) εμβρυικά βλαστικά κύτταρα β) εσωτερική κυτταρική μάζα βλαστοκύστης γ) ενήλικα κύτταρα γεννετικά επαναπρογραμματισμένα σε ένα εμβρυικό βλαστικό στάδιο δ) ενήλικες ιστούς 3) Ποιο είναι το ενεργειακό κέρδος τριών μορίων γλυκόζης κατά τη γλυκόλυση α) 4 μόρια ΑΤΡ β) 8 μόρια ΑΤΡ και 4 μόρια NADH γ)8 μόρια ATP και 6 μόρια NADH 4)Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου κιτρικού οξέος παράγονται ένα μόριο GTP τρία μόρια NADH και ένα μόριο FADH2 β) ένα μόριο GTP, δύο μόρια NADH και ένα μόριο FADH γ) δύο μόρια GTP, τρία μόρια NADH και ένα μόριο FDH 5) Για μια πρωτεινη που περιέχει παραπάνω από μια υπομονάδα ποιοι από τους παρακάτω δεσμούς δεν παιζουν ρόλο στη διατήρηση της τεταρτογενούς δομής : α)δεσμοί υδρογόνου β) δισουλφιδικοί δεσμοί γ) υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις δ) ιοντικοί δεσμοί ε) πεπτιδικοί δεσμοί 6) Τα αρχέγονα κύτταρα που προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο είναι : α) εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα β) αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα γ) ολοδύναμα βλαστικά κύτταρα δ) πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα 7)Ποια απο τις παρακάτω λειτουργίες/ ιδιότητες δεν ισχύει για τους μικροσωληνίσκους : α) Διαχωρίζουν τα χρωμοσώματα κατά τη μείωση β) συστατικά των κεντριδίων γ) συστατικά των βλεφαρίδων και μαστιγίων δ) μυική σύσπαση 8) Κοίλοι σωλήνες από πολυμερισμένα διμερή α- τουμπαλίνης και β- τουμπαλίνης με διακριτά άκρα σχηματίζουν: α) μικροινίδια β) μικροσωληνίσκους γ) ενδιάμεσα ινίδια 9)Η κυτταρική μετακίνηση σε μια επιφάνεια με διαδοχικά στάδια συντονισμένων κινήσεων πραγματοποιείται μέσω διακλαδωσης και πολυμερισμού ινιδίων από : α) μικροσωληνίσκους β) ακτίνη γ) ενδιάμεσα ινίδια 10) Ποια από τις παρακάτω πρωτείνες δεν ανήκει στην ομάδα πρωτεινών που διασυνδέουν τον κυτταροσκελετό του φλοιού των ερυθροκυττάρων με την κυτταροπλασματική μεμβράνη : α) σπεκτρίνη β) αγκυρίνη γ) ζώνη-3 δ) τροπομυοσίνη 11) Σημειώστε τη σωστή ή τις σωστές προτάσεις σχετικά με την δυναμική αστάθεια των μικροσωληνίσκων : α)Το φαινόμενο της δυναμικής αστάθειας επιτρέπει διαρκή και ταχεία ανακύκλωση των μικροσωληνίσκων β) Πολύ σημαντική στη μίτωση κατά την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού γ)η δυναμική συμπεριφορά των μικροσωληνίσκων ρυθμίζεται από την αλληλεπίδραση με τις πρωτείνες ΜΑΡ 12) Ασθενής έχει διαγνωσθεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση, αρα είναι φορέας του ιού : α) ΕΒV β)HPV γ)HBV δ)HSV ε) η λοιμώδης μονοπυρήνωση δεν σχετίζεται με ιική μόλυνση 13) Οι γ πρωτεινες και οι υποδοχείς που συνδεονται με γ πρωτείνες: α) βρίσκονται μόνο σε ζωικά κύτταρα και είναι διαμεμβρανικά ή βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη μεβράνη του κυτταρου β) βρίσκονται μόνο σε βακτηριακά κύτταρα ενσωματωμένα μόνο στην κυτταροπλασματική μεμβράνη γ) θεωρείται ότι έχουν εξελιχθεί πού νωρίς λόγω της παρόμοιας δομής και λειτουργίας τους με μια μεγάλη ποικιλία σύχρονων οργανισμων δ) πιθανώς εξελίχθηκαν από μια προσαρμογή του κύκλου του κιτρικού οξέως ε) δεν εχουν διαδεδομένο χαρακτήρα και δεν έχουν σημασία για την εξέλιξη των ευκαρυωτικών οργανισμών 14) Η τοξίνη της χολέρας προκαλεί διάρροια επειδή α) τροποποιεί μια γ πρωτεινη που εμπλέκεται στην ρυθμιση της έκκρισης άλατος και νερού β)μειώνει την κυτταροπλασματική συγκέντρωση των ιόντων ασβεστιου γ)συνδέεται με την αδενική κυκλάση και ενεργοποιεί το σχηματισμό του ΑΜΡ δ)σηματοδοτεί την τριφωσφορική ινοσιτόλη ώστε να γίνει 2ος αγγελιοφόρος για την απελευθέρωση ασβεστίου ε) τροποποιεί την καλμοδουλίνη και ενεργοποιεί έναν καταρράκτη πρωτεινικών κινασων 15) Η γενική ονομασία του ενζύμου που μεταφέρει φωσφορικές ομάδες απο το ΑΤΡ σε μια πρωτείνη ειναι : α) φωσφορυλάση β) φωσφατάση γ) πρωτεινική κινάση δ) ΑΤΡ ε) πρωτεάση 16) Στο κέντρο του συστήματος - ελέγχου του κυτταρικού κύκλου βρίσκεται η Cdk μια πρωτείνη που: α) φωσφορυλιώνεται για να γινει ενεργή β) συνδέεται με διαφορετικές κυκλίνες γ) είναι ενεργη μόνο κατά τη διάρκεια της μίτωσης δ) κατασκευάζει παράγοντες ανάπτυξης 17) Το κεντρομεδίριο είναι α) άλλο όνομα για τον κινητοχώρο β) η δομή στην οποία συνδέοντια οι μικροσωληνίσκοι γ) μια συστολή σε ένα χρωμοσωμα που συνδέεται με ένα δίσκο δ) όλα τα παραπανω 18) Ποιο από τα ακόλουθα είναι απαραίτητο για το διαχωρισμό χρωμοσωμάτων κατά την ανάφαση: α) διάσπαση πρωτεινών κοεζίνης β) ελεύθερη ενέργεια απο την υδρόλυση του GTP γ) σύνδεση μικροσωληναρίων κινοτοχέος στα κεντρομερή των χρωμοσωμάτων δ) ολα τα παραπάνω 19) Οι κασπάσες μπορούν να ενεργοποιηθούν απο : α) Κυτόχρωμα β) ΙΑΡ γ) DNase δ)RNase 20) Ποιοι απο τους ακόλουθους μεμβρανικούς υποδοχείς νεργοποιούν μονοπάτια σηματοδότησης συνήθως σχηματίζοντας διμερή που οδηγούν σε αντιδράσεις φωσφορυλίωσης πρωτεινών κατά τη δέσμευση του ειδικού συνδέτη τους : α) υποδοχείς στεροειδών ορμονων β) υποδοχείς κινασών τυροσίνης γ) Ιοντικοί δίαυλοι δ)υποδοχείς συζευγμένοι με γ πρωτείνες 21) Συμπληρωστε την παρακατω προταση με τις καταλληλες λεξεις : Εκτός από το πυροσταφυλικο και λιπαρά οξέα ορισμενα _________________ περνούν από το κυτταροδιάλυμα στα μιτοχόνδρια και μετατρέπονται επίσης σε __________________ 22) Τα μορια φορείς: Σημείωστε τις ΣΩΣΤΕΣ προτάσεις α) συμβάλλουν στην αποθήκευση ενέργειας β) εχουν ομοιοπολικους δεσμούς πλούσιους σε ενεργεια γ) διαχέονται στα κύτταρα και μεταφέρονται από τις θέσεις παραγωγής ενέργειας στις θέσεις κατανάλωσης 23) Μια διαμεμβρανική πρωτείνη εχει συνήθως δομή : α) δεν έχεις καποια ιδιαίτερη δομή β) α- έλικας γ) β- πτυχωτού φύλλου δ) σφαιρική 24) Η αυτοφαγία : α) γίνεται από το μακροφάγο- φαγοκύτταρο β) λαμβάνει χώρα σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων γ) περατώνεται στα λυσσοσώματα δ) κανένα από τα παρπάνω 25) Ποιο από τα ακόλουθα οργανίδια συνδέεται με την πρωτεινοσύνθεση α) Μιτοχόνδριο β) λυσόσωμα γ) ενδοπλασματικό δίκτυο δ) πυρήνας 26) Τα πρώιμα και τα όψιμα ενδοσώματα διαφέρουν ως προς α) τη θέση τους στον πυρήνα β) την πρωτεινική σύσταση γ) το ρΗ του οργανιδίου δ) κανένα από τα παραπάνω 27) Η χοληστερόλη μεταφέρεται στο αίμα : α) ελευθερη β) συνδεδεμένη με LDL γ) συνδεδεμένη με HDL δ) συνδεδεμένη με ανταπτίνες ε) τιποτα από τα παραπάνω 28) Η τετρακυκλίνη α) αναστέλλει την πρωτεινοσυνθεση του κυττάρου με την πρόσδεση της στο ριβόσωμα β) καταστέλλει την πρωτεινοσύνθεση των βακτηρίων με την αναστολή της προσδεσης του αμινοακυλο- tRNA στη θέση Α του ριβοσώματος γ) καταστέλλει την πρωτεινοσύνθεση των ιών με την αναστολή της πρόσδεσης του αμινοακυλο- tRNa στη θέση Α του ριβοσώματος 29) Δε φαινεται καλα 30)Φωσφορυλιωση των πρωτεινων λαμβανει χωρα στο/στα αμινοξέα : Σημειώστε τις σωστές απαντησεις α) Λυσινη β) Σερινη γ) Θρονινη δ) Αλανίνη
 2. ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 1)Σε οξεια οστεομυελίτιδα των οστων τι θετικοποιείται πρώτο; α) η απλή ακτινογραφία β) το σπινθηρογράφημα γ) η μαγνητική τομογραφια 2) Ποιο απο τα παρακάτω ευρήματα δεν χαρακτηρίζει τον γιγαντοκυτταρικό καρκίνο; α) εμφανίζεται συνήθως στην 3η- 4η δεκαετία της ζωής μετά τη σύγκλιση του συζευκτικου χόνδρου β) ειναι εκκεντρη βλάβη γ) εντοπίζεται συνήθως στη μετάφυση των μακρών οστών δ) σε ενα ποσοστό 10% παρατηρείται κακοήθης μορφή του όγκου 3) Το απόλυμα είναι α)φλεγμαίνον τμήμα του οστού β)νεκρωμένο τμήμα του οστού γ) έντονα σκληρυντικό στην απλή ακτινογραφία δ) β + γ 4)Σε στένωση υδραγωγού του Σύλβιους απεικονίζεται διάταση της/των : α)πλαγιων κοιλίων β) τρίτης κοιλίας γ) τέταρτης κοιλίας δ) α+ β ε) α+ γ στ) α+β+γ 5) Μια κοιλωτική εξεργασία του πνεύμονα είναι συμβατή με α) πνευμονικό απ'οστημα β) πρωτοπαθή φυματίωση γ) μεταπρωτοπαθή φυματίωση δ) νεοπλάσματα ε) ολα τα παραπάνω στ) α+γ+δ 6) Ποιο από τα παρακάτω είναι το συχνότερο αίτιο απόφραξης του λ εντέρου α) ογκοι β) συμφύσεις από προηγούμενες επεμβάσεις γ) χολόλιθοι δ) ν του Κροουν 7)Μάζα πυκνοτητας μαλακών μορίων που στην αξονική τομογραφία εντοπίζεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο ειναι πιθανόν: α) λέμφωμα β) θύμωμα γ) ογκο εμβρυικής προέλευσης δ) όλα τα ανωτέρω 8)Ασθενής με κάκωση κεφαλής και απώλεια συνείδησης απεικονίζεται στην οξεία φάση με : α) ΥΤ εγκεφάλου β) απλή α/α κρανίου γ)ΜΤ εγκεφάλου δ) ΥΤ εγκεγάλου αν η προηγηθείσα απλη α/α αναδείξει κάταγμα 9)Καταγμα κρανίου συνήθως σχετίζεται με α) επισκληρήδιο αιμάτωμα β) υποσκληρίδιο αιμάτωμα γ) αιμάτωμα στα βασικά γάγγλια δ) α+ β 10) Πολλαπλές κύστεις στους νεφρούς παρατηρούνται : α) στην οζώδη σκλήρυνση β) σε πολυκυστική νόσο γ) σε χρόνια αιμοκαθαιρούμενους ασθενείς λόγω σπειραματονεφρίτιδας δ) α+β ε) α+β+ γ στ)β+ γ 11) Η οξεία ενδοκράνιος αιμορραγία στην Α. Τ εγκεφάλου απεικονίζεται : α) ισόπυκνη με το εγκεφαλικό παρεγχυμα β) υπόπυκνη σε συγκριση με το εγκεγαλικό παρέγχυμα γ) υπέρπυκνη σε συγκριση με το εγκεφαλικό παρέγχυμα δ) υπέρπυκνη αφού περάσουν 24-48 ώρες απο την ωρα της αιμορραγίας ε) άλλοτε υπόπυκνη και άλλοτε υπέρπυκνη ανάλογα με την τεχνική της Α. Τ 12) Η παρουσία ελέυθερου αέρα υποδιαφραγματικά μπορεί να οφείλεται σε : α) διάτρηση κοίλου σπλάχνου β) παραλυτικό ειλεό γ) υποδιαφραγματικό απόστημα δ) διαφραγματοκήλη 13)Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα του ήπατος απεικονίζεται στην αξονική Τομογραφια : α) ως υπόπυκνο μόρφωμα με ασαφή όρια β) ως μόρφωμα πυκνότητας μαλακών μορίων με στικτές αποτιτανώσεις γ) με προοδευτική σκιαγραφική ενίσχυση από την περιφέρεια προς το κέντρο μετά την ενδοφλέβια χρήση σκιαγραφικού δ) με ολα τα προαναφερθέντα 14) Για απεικόνιση χοληδοχολιθιάσης μέθοδος εκλογής ειναι : α) απλη α/α σε ύπτια θεση β) υπερηχος γ) χολαγγειογραφια δ) χολοκυστογραφία 15)Στην α/α λεκάνης ισχύων αν φέρουμε τη βασική γραμμή καθώς και την κάθετη σε αυτή γραμμή στο εξώτατο σημείο της κοτύλης τότε διαιρείται η περιοχή του ισχύου σε 4 τεταρτημορια. Ποια είναι η φυσιολογική θέση της μηριαίας κεφαλής : α) κάτω έσω τεταρτημόριο β) άνω έξω τεταρτημόριο γ) κάτω έξω τεταρτημόριο
×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.