Jump to content

BarryHarry

Members
 • Content Count

  45
 • Joined

 • Days Won

  1

Reputation Activity

 1. Like
  BarryHarry got a reaction from iceman in Προσχέδιο Νόμου Υπουργείου Υγείας για τις ιατρικές ειδικότητες   
  Ξεκίνησε πάλι η διαδικασία για την αλλαγή του νόμου που αφορά την ιατρική ειδίκευση. Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μετά τις επιτυχίες στα εθνικά θέματα ενδιαφέρεται και για την αναμόρφωση της ιατρικής εκπαίδευσης. Μήπως καταφέρουν και το νομοσχέδιο που υποβάλλουν και τελικά ψηφίσουν είναι χειρότερο από ότι το ΚΕΣΥ πρότεινε χρόνια πριν; Από δελτίο τύπου του υπουργείου Υγείας 
   Δελτίο Τύπου
  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018
   Την εναρκτήρια συνεδρίασή της, παρουσία της υφυπουργού Παιδείας, Μερόπης Τζούφη,  πραγματοποίησε στο ΚΕΣΥ την Τετάρτη, 14/3, η νεοσυσταθείσα κοινή διυπουργική επιτροπή των υπουργείων Υγείας και Παιδείας με αντικείμενο τον εθνικό σχεδιασμό εκπαίδευσης των επαγγελματιών  υγείας. Η σύσταση της επιτροπής αυτής προβλέπεται στο αρ. 98 του ν.4486/17 και αποτελούσε αίτημα πολλών ετών, τόσο των Ιατρικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας, όσο και των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  Στη σύνθεση της Επιτροπής εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί, επαγγελματικοί και  συνδικαλιστικοί φορείς. Συντονιστής έχει οριστεί ο καθηγητής  Παθολογίας- Ρευματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Αλ. Γαρύφαλλος ενώ την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Υγείας και Παιδείας εκπροσωπούν οι Γενικοί Γραμματείς, κ.κ. Γ. Γιαννόπουλος και Γ. Αγγελόπουλος. Σκοπός της επιτροπής είναι η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.
  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής. Έγινε ιεράρχηση των θεμάτων που θα συζητηθούν στις επόμενες συνεδριάσεις και συστάθηκαν οι πρώτες ομάδες εργασίας που θα εισηγηθούν και θα επεξεργασθούν τα τρέχοντα θέματα. 
   
 2. Like
  BarryHarry got a reaction from ξενος in Εξεταστικες επιτροπες ληψης ειδικοτητας   
  χάθηκε στα χρυσά σαλόνια
 3. Like
  BarryHarry reacted to joie in Δήλωση ειδικότητας- Δικαιολογητικά-Απορίες   
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
  Άρθρο 44
  Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου
  4. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1.α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω:
  1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
  2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα, με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α΄123).
  3. Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
  4. Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας.
  5. Οι έχοντες γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) και την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34).
  6. Το άρθρο 10 του ν. 4316/2014 (Α΄270) καταργείται.
  Οι ιατροί, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 10 του ν. 4316/2014 και κατά τη δημοσίευση του παρόντος είτε δεν έχουν επιλεγεί είτε δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας εξετάσεις. Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της τοποθέτησής τους για την εκπλήρωσή της, δικαιούνται, μετά από αντίστοιχες αιτήσεις τους, αφενός της χρονικής παράτασης της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους στην υπηρεσία υπαίθρου και αφετέρου της καταχώρισής τους στον κατάλογο αναμονής για ειδίκευση πλέον του προκαταρκτικού σταδίου και για το στάδιο της κύριας ειδικότητας.
  Άρθρο 43
  Κίνητρα για άγονες − νησιωτικές περιοχές
  Άγονο ιατρείο
  2. Στην παρ. 2 της με αριθμό Α2δ/Γ.Π οικ. 137/ 31.12.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 27 /2015) προστίθεται εδάφιο μετά το β΄ εδάφιο ως ακολούθως:
  «Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, μία σε μερικής και μία σε πλήρους άσκησης νοσοκομεία, μόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως μερικής άσκησης σε νοσοκομείο νησιωτικών,άγονων ή προβληματικών περιοχών και με την υποχρέωση της παραμονής του ειδικευόμενου ιατρού σε αυτό ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασής του. Σε περίπτωση που παραιτηθεί και αποχωρήσει από το εν λόγω νοσοκομείο πριν τη λήξη της σύμβασής του, η αίτησή του για το νοσοκομείο πλήρους άσκησης διαγράφεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα παραπάνω νοσοκομεία μερικής άσκησης των νησιωτικών, άγονων ή προβληματικών περιοχών».
 4. Like
  BarryHarry got a reaction from Elpi in Κουρουμπλής και αλλαγή νόμου για ιατρικές ειδικότητες   
  Πρακτικά κάποιος από τους συναδέλφους που είναι σε θέση αναμονής " καλής " ή κορεσμένης ειδικότητας κι έχει ένα ή λιγότερο χρόνο να ξεκινήσει κινδυνεύει; Ένας που είναι σε λιγότερο από χρόνο για το ειδικό μέρος πχ καρδιολογία, δερματολογία, γαστρεντερολογία ή οφθαλμολογία να κινδυνεύει; Μάλλον θα κάνουν τις προηγούμενες πασοκιες και θα κόψουν πρώτα τις τελευταίες θέσεις από τις λίστες, οπότε κάποιος που ήταν πχ για 6-7 θέσεις σε λίστα 5-7ος και έμπαινε σε 2-3 χρόνια ίσως τώρα να χρειάζεται περισσότερα (αν τη γλιτώσει).
  Και ή υποτιθέμενη επιτροπή σε 1-2 μήνες θα έχει έτοιμο το τερατούργημα, άντε κανένα τρίμηνο παραπάνω αν γίνουν πρόωρες.

  Ή μόνη λύση για συναδέλφους που θέλουν ευγενή / κορεσμένη ειδικότητα , όπως μου φαίνεται είναι να προλάβουν μια θέση στην περιφέρεια που να ανοίγει σχετικά γρήγορα και να έχουν και ανάγκες εκεί. Αν ξεκινήσεις κάπου καρδιολόγος πχ το πολύ σε κανένα χρόνο κάπου που έχει κενά τι θα σου πει μετά; Γίνε γενικός ή δώσε εξετάσεις για να συνεχίσεις;

  Για αυτό όσοι τελειωνετε τώρα δηλώστε και κάπου περιφέρεια για να ξεκινάει λίγο γρήγορα ή ειδικότητα. Δήλωσε Γεννηματά για οφθαλμολογία οκ, αλλά καλού κακού κάνε κι έναν χρόνο ή έστω ένα εξάμηνο πχ περιφερειακά για να μην σε αλλάξει μετά ο επόμενος Κουρουμπλής. Το ίδιο και ψυχιατρική κλπ.
 5. Like
  BarryHarry got a reaction from joie in Κουρουμπλής και αλλαγή νόμου για ιατρικές ειδικότητες   
  Συνάδελφοι μεταφέρω από το υγεία 360http://www.ygeia360.gr/el/news/item/17938-erxontai-allages-stis-iatrikes-sxoles- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --tis-iatrikes- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika -kothtes

  Εξετάσεις ΑΣΕΠ για ειδικότητα; Θέσεις ανά ειδικότητα με βάση και πρόβλεψη τις πληθυσμιακές ανάγκες; Νέες ειδικότητες επειγόντων; Αναβάθμιση ( σούπερ ανέκδοτο) εκπαίδευσης ειδικευομένων και βιβλίο ειδικευόμενου; Εταιρείες ειδικοτήτων; Το νομοσχέδιο Γρηγορακου πέρυσι φαίνεται να επανέρχεται από αριστερά;
 6. Like
  BarryHarry got a reaction from Elpi in Κουρουμπλής και αλλαγή νόμου για ιατρικές ειδικότητες   
  Συνάδελφοι μεταφέρω από το υγεία 360http://www.ygeia360.gr/el/news/item/17938-erxontai-allages-stis-iatrikes-sxoles- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --tis-iatrikes- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika -kothtes

  Εξετάσεις ΑΣΕΠ για ειδικότητα; Θέσεις ανά ειδικότητα με βάση και πρόβλεψη τις πληθυσμιακές ανάγκες; Νέες ειδικότητες επειγόντων; Αναβάθμιση ( σούπερ ανέκδοτο) εκπαίδευσης ειδικευομένων και βιβλίο ειδικευόμενου; Εταιρείες ειδικοτήτων; Το νομοσχέδιο Γρηγορακου πέρυσι φαίνεται να επανέρχεται από αριστερά;
 7. Like
  BarryHarry got a reaction from Anakin Skywalker in Νόμος "Περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση ειδικότητας"...   
  Γεια, δεν έγινε σε όλες. Ένα ΦΕΚ του Κουρουπλη που είδα και είχε κάποιος εδώ δώσει σε λινό έλεγε μέσα σε κάτι άσχετα για αύξηση αγγειοχειρουργικη από εξι σε εφτά χρόνια. Δε θυμάμαι να έλεγε για άλλη. Ειδες στο www.et.gr του εθνικού τυπογραφείου; Εγώ θα έπαιρνα αύριο στη θέση σου την διεύθυνση ειδικοτήτων στο υπουργείο υγείας. Πραγματικα αν μάθεις κάτι περισσότερο θα ενδιέφερε κι εμένα. Κάνω συνδρομή στο θέμα.Καλό βράδυ συνάδελφε.
  Σε λινκ όχι λινο
 8. Like
  BarryHarry got a reaction from Comfortably Numb in Νόμος "Περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση ειδικότητας"...   
  Γεια, δεν έγινε σε όλες. Ένα ΦΕΚ του Κουρουπλη που είδα και είχε κάποιος εδώ δώσει σε λινό έλεγε μέσα σε κάτι άσχετα για αύξηση αγγειοχειρουργικη από εξι σε εφτά χρόνια. Δε θυμάμαι να έλεγε για άλλη. Ειδες στο www.et.gr του εθνικού τυπογραφείου; Εγώ θα έπαιρνα αύριο στη θέση σου την διεύθυνση ειδικοτήτων στο υπουργείο υγείας. Πραγματικα αν μάθεις κάτι περισσότερο θα ενδιέφερε κι εμένα. Κάνω συνδρομή στο θέμα.Καλό βράδυ συνάδελφε.
  Σε λινκ όχι λινο
 9. Like
  BarryHarry got a reaction from karanti_maria in karanti maria's topic   
  Να σου κλέψω λίγο το νήμα, Χριστός Ανέστη να σε έχει καλά όπως κι όλα τα παιδιά του φόρουμ και να μην είσαι σκληρή με τους άλλους ακόμη κι αν έχεις δίκιο.
 10. Like
  BarryHarry got a reaction from sjjggst in Αγγελίες για Εργασία Ιατρών ;   
  Μεγάλη ιστορία το θέμα το τουριστογιατρού.Αν έχετε το θάρρος μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας ιατρού σε νησί ή τουριστικό μέρος. Από όσο ξέρω μπορείτε να έχετε έναν τζίρο 3.000 ή και 5.000 ευρώ το μήνα, περισσότερα από όσο δίνουν οι γύφτοι σε εταιρείες. Από έλεγχο που έκανα για φετεινα πακέτα σε νησιά χωρίς νοσοκομείο δίνουν μισά από όσα θα βγαζετε μόνοι σας εκεί.Πρέπει να είναι μαλάκας ο συνάδελφος που θα πάει για τα 2000 στην Κω όταν μπορεί τα διπλάσια μόνος/η.Επίσης για Κέρκυρα κάτω από δύο χιλιάρικα Ζάκυνθο δε λέγανε λεφτά (κάνα χιλιαρικακι ? )

  Ψιχουλα και από κλινικές. Δεν ξέρω πόσες ή ποιες από τις αγγελίες που κυκλοφορούν είναι για ψιχουλα αλλά υπάρχουν.

  Αγαπητοί συνάδελφοι αν βγειτε στο τουριστογιατριλικι άνευ ειδικότητας κάντε έρευνα αγοράς κι ανοιξτε μόνοι σας κι όχι σαν υπάλληλοι επιτήδειων. Περισσότερα φράγκα ίδια ευθύνη.Καλό παραδακι για άνοιγμα ιατρείου μετά την ειδικότητα αν έχετε το θάρρος και το θράσος. Στην Κω ειδικά φέτος αν ανοίξει κάποιος τουριστογιατρός με τις ελλείψεις που έχει θα βγάλει καλό χρήμα.

  Συγγνώμη για τα γαλλικά.

  Πρέπει να γίνει ξεχωριστό νήμα το τουριστογιατριλίκι(δεν το έχω επιχειρήσει προσωπικά) μου το θυμιζουν οι αγγελίες του τύπου ζητούνται μ@λ...ες κάθε που καλοκαιριάζει.
 11. Like
  BarryHarry got a reaction from ventisette in Αγγελίες για Εργασία Ιατρών ;   
  Μεγάλη ιστορία το θέμα το τουριστογιατρού.Αν έχετε το θάρρος μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας ιατρού σε νησί ή τουριστικό μέρος. Από όσο ξέρω μπορείτε να έχετε έναν τζίρο 3.000 ή και 5.000 ευρώ το μήνα, περισσότερα από όσο δίνουν οι γύφτοι σε εταιρείες. Από έλεγχο που έκανα για φετεινα πακέτα σε νησιά χωρίς νοσοκομείο δίνουν μισά από όσα θα βγαζετε μόνοι σας εκεί.Πρέπει να είναι μαλάκας ο συνάδελφος που θα πάει για τα 2000 στην Κω όταν μπορεί τα διπλάσια μόνος/η.Επίσης για Κέρκυρα κάτω από δύο χιλιάρικα Ζάκυνθο δε λέγανε λεφτά (κάνα χιλιαρικακι ? )

  Ψιχουλα και από κλινικές. Δεν ξέρω πόσες ή ποιες από τις αγγελίες που κυκλοφορούν είναι για ψιχουλα αλλά υπάρχουν.

  Αγαπητοί συνάδελφοι αν βγειτε στο τουριστογιατριλικι άνευ ειδικότητας κάντε έρευνα αγοράς κι ανοιξτε μόνοι σας κι όχι σαν υπάλληλοι επιτήδειων. Περισσότερα φράγκα ίδια ευθύνη.Καλό παραδακι για άνοιγμα ιατρείου μετά την ειδικότητα αν έχετε το θάρρος και το θράσος. Στην Κω ειδικά φέτος αν ανοίξει κάποιος τουριστογιατρός με τις ελλείψεις που έχει θα βγάλει καλό χρήμα.

  Συγγνώμη για τα γαλλικά.

  Πρέπει να γίνει ξεχωριστό νήμα το τουριστογιατριλίκι(δεν το έχω επιχειρήσει προσωπικά) μου το θυμιζουν οι αγγελίες του τύπου ζητούνται μ@λ...ες κάθε που καλοκαιριάζει.
 12. Like
  BarryHarry got a reaction from Γιώργος Χατζηαθανασίου in Aπαραιτητα βιβλια για ειδικοτητα....   
  Χαρά στο μεράκι σου Γιώργο, Καλό Πάσχα να έχεις και εσύ και όλα τα παιδιά μέλη του φόρουμ.
 13. Like
  BarryHarry got a reaction from Giatros_A in Αγγελίες για Εργασία Ιατρών ;   
  Μεγάλη ιστορία το θέμα το τουριστογιατρού.Αν έχετε το θάρρος μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας ιατρού σε νησί ή τουριστικό μέρος. Από όσο ξέρω μπορείτε να έχετε έναν τζίρο 3.000 ή και 5.000 ευρώ το μήνα, περισσότερα από όσο δίνουν οι γύφτοι σε εταιρείες. Από έλεγχο που έκανα για φετεινα πακέτα σε νησιά χωρίς νοσοκομείο δίνουν μισά από όσα θα βγαζετε μόνοι σας εκεί.Πρέπει να είναι μαλάκας ο συνάδελφος που θα πάει για τα 2000 στην Κω όταν μπορεί τα διπλάσια μόνος/η.Επίσης για Κέρκυρα κάτω από δύο χιλιάρικα Ζάκυνθο δε λέγανε λεφτά (κάνα χιλιαρικακι ? )

  Ψιχουλα και από κλινικές. Δεν ξέρω πόσες ή ποιες από τις αγγελίες που κυκλοφορούν είναι για ψιχουλα αλλά υπάρχουν.

  Αγαπητοί συνάδελφοι αν βγειτε στο τουριστογιατριλικι άνευ ειδικότητας κάντε έρευνα αγοράς κι ανοιξτε μόνοι σας κι όχι σαν υπάλληλοι επιτήδειων. Περισσότερα φράγκα ίδια ευθύνη.Καλό παραδακι για άνοιγμα ιατρείου μετά την ειδικότητα αν έχετε το θάρρος και το θράσος. Στην Κω ειδικά φέτος αν ανοίξει κάποιος τουριστογιατρός με τις ελλείψεις που έχει θα βγάλει καλό χρήμα.

  Συγγνώμη για τα γαλλικά.

  Πρέπει να γίνει ξεχωριστό νήμα το τουριστογιατριλίκι(δεν το έχω επιχειρήσει προσωπικά) μου το θυμιζουν οι αγγελίες του τύπου ζητούνται μ@λ...ες κάθε που καλοκαιριάζει.
 14. Like
  BarryHarry reacted to kopritis in «Επιδότηση» γιατρών σε νησιά του Αιγαίου   
  Να διευκρινηστεί κάτι.
  Σε αρκετά Π.Ι της εν λόγω Περιφέρειας διατίθεται ήδη δωρεάν στέγη για τους ιατρούς, σε άθλια μεν κατάσταση στις πλείστες των περιπτώσεων, αλλά υπάρχει.
  Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν θέλει να ενοικιάσει αξιοπρεπή οικία ένας ιατρός και θέλει να του μείνει το 500άρικο ;
  Αν μπορεί να το τσεπώνει, είναι ένα καλό κίνητρο για να πάει κάποιος.
  Διαφορετικά, άνθρακες ο θησαυρός...
 15. Like
  BarryHarry got a reaction from drspiros in ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ   
  Ναι συνάδελφε ζητάνε όλοι ielts 190 ευρώ είναι τα εξεταστρα και θέλουν σκορ από 7 ή 7,5 τα καλά προγράμματα.Με μεθοδικό διάβασμα σίγουρα ενός μήνα το παίρνεις.
×
×
 • Δημιουργία νέας...