Jump to content

georgem

Members
 • Content Count

  28
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About georgem

 • Rank
  Παλιός (επίπεδο ΙΙΙ)

Πληροφορίες προφίλ

 • Σχολή
  Άλλη
 • Sex
  Male
 • Φύλο
  Male
 1. Η Σύνοδος Πρυτάνεων για τις Μετεγγραφές, τους «λιμνάζοντες» φοιτητές , την έρευνα και τους ΕΛΚΕ-ΤΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 27/06/2014 22:06 Με δύο ψηφίαματα που εξέδωσαν οι Πρυτάνεις που συνεδρλιασαν στη Ρόδο, παρουσία του υπουργού Παιδείας Α. Λοβερδου και του Γενικού Γραμματέα Θανάση Κυριαζή:ΘΕΩΡΟΥΝ ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση περί μετεγγραφών δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο την ακαδημαϊκή αξιοπιστία και την ποιότητα των σπουδών. Οι μετεγγραφές ,τονίζουν,σε συνδυασμό με τον αυθαίρετο ορισμό του αριθμού των εισακτέων από το Υπουργείο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των Ιδρυμάτων, θέτουν εκτός ελέγχου των διοικήσεων των Πανεπιστημίων την ποιότητα των ακαδημαϊκών λειτουργιών. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ότι η εφαρμογή του νόμου για την περίπτωση των «λιμναζόντων» φοιτητών δεν μπορεί να γίνει με απόλυτο τρόπο και χωρίς δυνατότητα διαχείρισης των εξαιρέσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι Πρυτάνεις θεωρούν θαπαραίτητο να υπάρξει ρύθμιση που θα εξουσιοδοτεί τα ιδρύματα να διαχειριστούν τα ζητήματα αυτά για όσους φοιτητές/τριες καταβάλλουν συστηματικές και ουσιαστικές προσπάθειες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και στους υπό σύνταξη Οργανισμούς και μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Για τους ΕΛΚΕ οι Πρυτάνεις επισημαλινουν τα εξής: (1)Η ένταξη των ΕΛΚΕ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), παρότι διαχειρίζονται ιδιωτικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προκαλέσει συνέπειες άκρως προβληματικές για την έγκυρη διαχείριση της καθημερινής τους λειτουργίας και την ανταπόκρισή τους στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της διαχείρισης ερευνητικών ή άλλων έργων. Παράλληλα με τις απαιτούμενες ενέργειες για την απένταξη των ΕΛΚΕ από το ΜΦΓΚ, χρειάζεται να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), μέσω απένταξης ή ειδικής λειτουργικής ρύθμισης, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απαίτηση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ (δημόσιες συμβάσεις) και ιδιαίτερα του ΚΗΜΔΗΣ.(2)Οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ δέχονται καθημερινά ελέγχους από 15 τουλάχιστον διαφορετικές κατηγορίες ελεγκτικών φορέων, με διαφορετικούς κανόνες, δίχως ειδική επιμόρφωση των ελεγκτών και συχνά δίχως οι ελεγκτές να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς των διαχειριστικών αρχών στις οποίες εντάσσονται τα χρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους ΕΛΚΕ. Είναι απαραίτητο τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και άλλοι φορείς ελέγχου να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σαφές και κατανοητό ελεγκτικό πλαίσιο που να αφορά τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ με βάση το οποίο θα διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι.1οΟμόφωνο Ψήφισμα Tα ελληνικά Πανεπιστήμια,τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Ηδημόσια χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, ενώ οι ανθρώπινοι πόροι τους μειώνονται συνεχώς με την συνταξιοδότηση του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, το οποίο δεν ανανεώνεται. Συγχρόνως με την υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Πανεπιστήμια, οι διορισμοί νέου προσωπικού παραμένουν παγωμένοι, ενώ σημαντικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων τίθεται σε διαθεσιμότητα, χωρίς να διασφαλίζεται η επιστροφή τους στα Ιδρύματα. Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει σημαντικές ελλείψεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού σε όλα τα Πανεπιστήμια, γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία τους. Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων,όπως: 1.Άμεση προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν στο Υπουργείο.2.Άμεση επίλυση των διαδικαστικών ζητημάτων για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.3.Άμεσος διορισμός των εκλεγμένων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ που εκκρεμούν στο Υπουργείο.4.Άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στις διοικητικές υπηρεσίες.Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι το πρόβλημα της διαθεσιμότητας και πιθανής απόλυσης διοικητικού προσωπικούκαθιστά τη λειτουργία ορισμένων Ιδρυμάτων πρακτικά αδύνατη. Από τις εξελίξεις γίνεται ολοένα και πιό ξεκάθαρο ότι η απαίτηση για απόλυση υπαλλήλων στα Πανεπιστήμια δεν ήταν απαραίτητη ούτε και αιτιολογημένη, ενώ ο καθορισμός του αριθμού των υπαλλήλων έγινε με αυθαίρετα κριτήρια χωρίς να προηγηθεί μελέτη των αναγκών των Πανεπιστημίων και των στοιχείων που είχαν καταθέσει. Ζητείται να τηρηθούν τα υπεσχημένα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και να επανέλθουν όλοι οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα στη θέση τους. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι κατά την εφαρμογή του νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση του προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων, εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις και τα τμήματα των ΑΕΙ είναι κατά κανόνα μικρά και σε αρκετές περιπτώσεις διάσπαρτα σε διαφορετικές πόλεις ή νησιά, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή των ποσοστών που προβλέπονται. Επιπλέον, οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί δραματικά με τις αθρόες και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, την ανυπαρξία νέων προσλήψεων και τα προβλήματα που προέκυψαν με τις διαθεσιμότητες. Για τους λόγους αυτούς, διαπιστώνεται επιτακτική ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων κατά δύο μήνες. Η παράταση θα συμβάλει στην επανεξέταση και επίλυση των δυσλειτουργιών που διαπιστώνονται. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει ότι οι μισθοί του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ έχουν υποστεί δραστικές μειώσεις τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία όχι μόνο με τους μισθούς συναδέλφων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και με τους μισθούς άλλων δημοσίων λειτουργών στην Ελλάδα που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Παράλληλα, το κράτος αρνείται να εφαρμόσει αποφάσεις του ΣτΕσχετικά με τη μη φορολόγηση επιδομάτων, ενώ υπάρχουν σημαντικά αντικίνητρα για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και την προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρκώς αυξανόμενη απώλεια άριστου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση περί μετεγγραφών δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο την ακαδημαϊκή αξιοπιστία και την ποιότητα των σπουδών. Οι μετεγγραφές σε συνδυασμό με τον αυθαίρετο ορισμό του αριθμού των εισακτέων από το Υπουργείο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των Ιδρυμάτων, θέτουν εκτός ελέγχου των διοικήσεων των Πανεπιστημίων την ποιότητα των ακαδημαϊκών λειτουργιών. Η εφαρμογή του νόμου για την περίπτωση των «λιμναζόντων» φοιτητών δεν μπορεί να γίνει με απόλυτο τρόπο και χωρίς δυνατότητα διαχείρισης των εξαιρέσεων. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητο να υπάρξει ρύθμιση που θα εξουσιοδοτεί τα ιδρύματα να διαχειριστούν τα ζητήματα αυτά για όσους φοιτητές/τριες καταβάλλουν συστηματικές και ουσιαστικές προσπάθειες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και στους υπό σύνταξη Οργανισμούς και μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νέου νόμου πλαισίου, τα θεσμικά προβλήματα των Ιδρυμάτων παραμένουν άλυτα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στις σχέσεις των Πρυτανικών Αρχών με τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων. Ζητείται άμεσα η αποσαφήνιση των αμφίσημων αρμοδιοτήτων των Πρυτανικών Αρχών, του Συμβουλίου Ιδρύματος και της Συγκλήτου, ώστε να μην δημιουργούνται αντιθέσεις και προβλήματα λειτουργίας. Επειδή σύμφωνα με το Υπουργείο επίκειται η κρίση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων που έχουν κατατεθεί ή κατατίθενται, ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να διαμορφώσει το πλαίσιο της αξιολόγησης των Οργανισμών σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σημαντικές ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος όσο και τη διεθνή πρακτική. Ομόφωνο Ψήφισμα 2 Ζητήματα Υλοποίησης και Διαχείρισης της Έρευνας στην Ελλάδα και στα Ελληνικά Πανεπιστήμια Η 61η Σύνοδος Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών και η 76η Σύνοδος Πρυτάνεων συζήτησε τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και τις συνθήκες εν μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, επιμορφωτικών κ.ά. προγραμμάτων και επισημαίνει συνοπτικά τα ακόλουθα: (Ι) Αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Έρευνας (1)Το «Νομοσχέδιο για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία» μετά από μια σύντομη περίοδο διαβούλευσης κατά το χρονικό διάστημα των Χριστουγέννων, όπου προτάθηκε αξιοσημείωτος αριθμός τροποποιήσεων, αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στο θερινό Τμήμα της Βουλής. Το ΥΠΑΙΘ και η ΓΓΕΤ οφείλουν να δημοσιοποιήσουν την παρούσα μορφή του Νομοσχεδίου, πριν την κατάθεσή του στη Βουλή,προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο διασφαλίζονται: (i) οι μη διαβλητές διαδικασίεςχάραξης στρατηγικής για την έρευνα, (ii) η συντονισμένη αλληλεπίδραση όλων των φορέων της χώρας που υλοποιούν έρευνα καθώς και των φορέων που δύνανται να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, (iii) το ερευνητικό έργο των ΑΕΙ, (iv) η εποικοδομητική λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων με σεβασμό στο προσωπικό τους, (v) ο θεσμικά κατοχυρωμένος συμβουλευτικός ρόλος των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρωνστις Περιφέρειες της χώρας κ.ά.(2)Το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση, 2014-2020» τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση, για σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο του σχεδίου διακρίνεται από : (i) την ταύτιση ανάμεσα στην «έρευνα» και την «καινοτομία», (ii) την εξαφάνιση της «βασικής έρευνας», (iii) την θεώρηση της καινοτομίας μοναδικά ως καινοτομία υψηλής τεχνολογίας καθώς και ως καινοτομία που έχει εμπορικό οικονομικό όφελος, αγνοώντας την «κοινωνική καινοτομία», που συνιστά μια διάσταση υψίστης σημασίας σε χώρες της Ευρώπης με οξεία κοινωνική κρίση, (iv) την μονοδιάστατη ταύτισητης «επιχειρηματικότητας» με την «ανάπτυξη». Όσον αφορά τις προτεινόμενεςθεματικές προτεραιότητες, αυτές συνδέονται άμεσα με τις γενικές θεματικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως ναέχουν προσαρμοστεί επαρκώς στις ανάγκες της Ελλάδας, ενώ παράλληλα η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ανακοινώνει την υποστήριξη ερευνών ή ακόμα και ινστιτούτων «διαστημικής», κάτι που βρίσκεται μακράν του πλαισίου αναγκών και δυναμικού της χώρας. Τέλος, η κατανομή των κονδυλίων χρηματοδότησης δεν είναι καθορισμένηπροκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός βαρύτητας του κάθε θεματικού άξονα. (3)Το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) χρειάζεται να επανεξεταστεί προκειμένου να υποστηρίξει την διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων (διεθνή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τις εξωστρεφείς υπηρεσίες ΑΕΙ κλπ), τους νέους επιστήμονες (διδάκτορες, μεταδιδάκτορες/νέοι ερευνητές), την κινητικότητα επιστημόνων κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη χρηματοδότησης ΠΜΣ σε «τομείς εθνικής προτεραιότητας» από το Ε.Π. «Επανεκκίνηση» έχει ακατάλληλο σχεδιασμό και δεν λαμβάνει υπόψη τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, στους οποίους τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι πράγματι ελκυστικά σε φοιτητές άλλων χωρών.(4)Δόμηση «ΕΠ-ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ»: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο συντονισμός των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)που αφορούν την Εκπαίδευση και την Διά Βίου Μάθηση έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας, κάτι που εφόσον παραμείνει ως σχεδιασμός, θα δημιουργήσει σοβαρές δυσχέρειες στην επίλυση προβλημάτων και στις αναπροσαρμογές που απαιτούνται κατά την πορεία υλοποίησης ενός Ε.Π. Το Υπουργείο Παιδείας απαιτείται να αναλάβει ενεργητικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει την εποικοδομητική και δίχως προσκόμματα υλοποίηση των έργων, καθώς και τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης που συνδέονται με το ΥΠΑΙΘ.(5)Ζητήματα Διαχείρισης Έργων και ακραίας Γραφειοκρατίας: To νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) για να είναι αποτελεσματικό οφείλει άμεσα να: (α) καθορίσει εκ των προτέρων ένα σαφές και λειτουργικό κανονισμό διαχείρισης, (β) απλοποιήσει τους κανόνες υποβολής, διαχείρισης και υλοποίησης έργων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η παράλογη γραφειοκρατία που είχε επικρατήσει στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, είχε αυξήσει υπέρμετρα το κόστος διαχείρισης εις βάρος της ποιότητας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων των έργων. Ιδιαίτερα πρέπει να καθοριστούν λειτουργικές διαδικασίες για τις προμήθειες εξοπλισμών και αναλωσίμων, ενώ είναι απαραίτητο να εξαιρεθούν άμεσα οι νέοι ερευνητές από την καταβολή ΦΠΑ προκειμένου να σταθεί δυνατόν να έχουν αμοιβές που καλύπτουν την επιβίωσή τους, ώστε να ανασχεθεί η φυγή τους σε άλλες χώρες.
 2. - Ούτε το mundial δε προσφέρει τέτοιες συγκινήσεις και ανατροπές (απόψεων)! - Άλλα λέει η θειά μου, άλλα ακούν τ' αυτιά μου. - ΑΛΑΛΟΥΜ.... Και το καλοκαιράκι συνεχίζεται.. μετά τη ρόδο τι μένει?... α ναι.. είναι η δευτέρα όπου θα ακολουθίσει νέος γύρος.. χαχα!
 3. Του είπαν αυτά σύμφωνα με Μυλόπουλο.. "Λιμνάζοντες φοιτητές - Να μη διαγραφεί ΚΑΝΕΝΑΣ φοιτητής ο οποίος προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Οι διαγραφές να αφορούν μόνον όσους αποδεδειγμένα έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους." και το μόνο που είπε για μας σαν απάντηση είναι αυτό??? "Εφαρμόστε τον νόμο..." Αξίζουμε 3 ολόκληρες λέξεις για τον υπουργό η αναμένεται και πιο διεξοδική ανακοίνωση(?)
 4. Ο τύπος είναι απλά "deja vu" της γνωστής πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της παιδείας. Όλοι μετά την αννούλα.. (δε νομίζω οτι αξίζει Α κεφαλαίο), είναι διαλεχτοί και ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά βάζουν το δικό τους λιθαράκι.. (η τούβλο.. ανάλογα με το "μωρφωτικό" του επίπεδο(?)..). Αηδία και μόνο αηδία για την τροπή που πήραν τα πράγματα και ντροπή σε όσους δε τολμάνε να μας υπολογίζουν καν σαν ανθρώπους. Ένα κουράγιο σε όλους μας για τη συνέχεια.. ξέραμε ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, καιρός να το μάθουν και αυτοί που είναι έτοιμοι να διαγράψουν τις ζωές μας. Καιρός για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του σε αυτή τη χώρα. Υ.Γ. Επειδή πριν κρίνω έναν άνθρωπο όποια κι αν είναι η θέση του στη κοινωνία αναζητώ τη πορεία του.. για τον συγκεκριμένο κύριο που δηλώνει ανοιχτά ότι δεν έχει καμία μέχρι τώρα πρόταση για το θέμα μας και άρα θεωρεί λογικό να εφαρμοστεί ο νόμος.. (ο γνωστός της Διαμαντοπούλου όπως λέει χαριτολογώντας) έχω να δηλώσω από το βιογραφικό του μόνο το συγγραφικό του έργο.. (τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά και σχεδόν ασχολίαστα.) Συγγραφικό έργο Προσηλυτισμός, εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1986, Για την τρομοκρατία και το πολιτικό έγκλημα, διδακτορική διατριβή εκδ. Interbooks, 1987, Παρεκκλίσεις πολιτικής συμπεριφοράς και Σύνταγμα, εκδ. Εξάντας, 1988, Κυβέρνηση : Συλλογική λειτουργία και πολιτική ευθύνη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1991, Η ποινική ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1995, Πολιτική ιστορία της Ελλάδας (1828-1975), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2000, Οι μορφές του δημοκρατικού πολιτεύματος, εκδ. Ίνδικτος, 2000 και Η Νέα Τρομοκρατία, εκδ. Ίνδικτος, 2001. Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανορθωση, εκδ Ίνδικτος 2012 Να δούμε αν θα τον εμπνεύσουμε για ένα ακόμα βιβλίο από πολιτικό περί ηθικής!
 5. Πηγή : esos 10/06/2014 15:24 Μέσα σε φορτισμένο, από συγκίνηση, κλίμα ο απερχόμενος υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπόυλος και οι υφυπουργοί Σ. Κδίκογλου και Κ. Γκιουλέκας, αποχαιρέτησαν τα στελέχη και τους διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας. Ο κ. Αρβανιτόπουλος αναφέρθηκε στο έργο του, ως υπουργός παιδείας, κι ευχαρίστησε τους υπαλλήλους για την συνεργασία , σε υπηρεσιακά θέματα , μαζί τους. "Τόσο σημαντικό ήταν το έργο του πια?? (Τελικά όσο μεγαλύτερη ιδέα έχει κάποιος για τον εαυτό του, τόσο χειρότερο και καταστροφικό το έργο του για τους υπόλοιπους!)" Υ.Γ: Προσωπικά δε θα μου λείψει καθόλου. (Στον Ολυμπιακό τον περιμένει μεγαλύτερη καριέρα.. ας ελπίσουμε οτι τουλάχιστον ξέρει περισσότερα από μπάλα.. γιατί από συστήματα παιδείας απέδειξε ότι έχει πλήρη μεσάνυχτα!)
 6. Η προθεσμία κατάθεσης των οργανισμών είναι μέχρι τη τρίτη σωστά (10/6)? Απο όσο έχω ψάξει δεν έχω βρει κάποια ανακοίνωση παράτασης. Οπότε αυτό πρακτικά τι σημαίνει αν κάποιο ίδρυμα δεν το καταθέσει μέχρι τότε? (Μάλλον τίποτα κατά τη γνώμη μου καθώς αυτό ήταν εμφανώς ένα είδους πίεσης απο πλευράς υπουργείου). Και επίσης, εμείς θα κάνουμε το άγχος μας χαπάκι μέχρι να οριστικοποιήσουν σε ποια μοίρα θα μας πετάξουν? (Δυστυχώς αυτά τα πράγματα μόνο στη χώρα του παραλόγου συμβαίνουν, ΜΟΝΟ.). Ερωτήματα που μετά και τα τελευταία προσχέδια που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα μάτια μας......... με διαφοροποιήσεις κατά τις ορέξεις κάποιων, μάλλον βρίσκουν απάντηση στη ζώνη του λυκόφωτος! Τέλος πάντων μη σας κουράζω, καλό μας κουράγιο, χωρίς πανικό και δύναμη για διάβασμα με καθαρό μυαλό (όσο γίνεται με δαύτους που έχουμε μπλέξει).
 7. Νομική Αθηνών vs Χάρβαρντ 1-0 ! Αρθρογράφος: Ν. Κουτσούκος Αναρτήθηκε: Σάββατo 24, Μαϊου 2014 19:35 Είναι καλό να λέμε τα κακά και τα στραβά της Ελλάδας και της εκπαίδευσής της με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια διόρθωση. Ταυτόχρονα όμως, είναι καλό και απαραίτητο συνάμα, να τονίζουμε τις διακρίσεις της χώρας μας, να γεμίζουμε με υπερηφάνεια και να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Αισιοδοξία την οποία μας προσέφεραν τα παιδιά της Νομικής Αθηνών που κέρδισαν τον πανεπιστημιακό διαγωνισμό εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition που διεξήχθη στη Γενεύη. Η Περσεφόνη Βερνάδου, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο Παναγιώτης Κυριάκου και η Άννα Βεντουράτου έδειξαν στα κολεγιόπαιδα του Χάρβαρντ τι εστί ελληνικό μυαλό ! Απολαύστε την selfie των νικητών (παραμένουν νεαροί φοιτητές και καλά κάνουν!), μοιραστείτε με τους φίλους σας τη σπουδαία αυτή είδηση και να θυμάστε: Η διάκριση δεν είναι πάντοτε τόσο μακριά όσο φανταζόμαστε… «Ίσως άσχετη σαν είδηση με το θέμα μας, αλλά σε περίπτωση που η ιστορία μας τραβήξει την νομική οδό καλό είναι να γνωρίζουμε τις δυνατότητες των παιδιών που τελειώνουν τη νομική σε κάποιο δημόσιο.. ακόμα πανεπιστήμιο! » Καλό Σ/Κ σε όλους και από μένα και αύριο με ψυχραιμία και καθαρή σκέψη.. (για όσους αποφασίσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.) Πηγή
 8. 12/05/2014 12:52 Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαγραφή ή μη των φοιτητών, μπορούν στον Οργανισμό τους να θεσπίσουν ειδικά κριτήρια για τις περιπτώσεις που θεωρούν ότι χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας. Την απάντηση αυτή έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με την διαγραφή φοιτητών με αναπηρίες. Όσον αφορά γενικότερα για τις διαγραφές των φοιτητών πατήστε εδώ για να δείτε την ενημέρωση του υπουργού προς το ελληνικό κοινοβούλιο "Ποιός να ήταν άραγε ο βουλευτής που έκανε την ερώτηση?"
 9. Προσωπικά έχω γραφτεί στο φόρουμ σας (παρότι είμαι από άλλη σχολή) γιατί παρακολουθούσα για πολύ καιρό σιωπηλά αναρτήσεις αλλά πολύ περισσότερο για την άμεση ενημέρωση του θέματος μας. Που εμένα προσωπικά με καίει γιατί συγκαταλέγομαι στην πρώτη κατηγορία του νόμου. Παρόλα αυτά χρειάστηκε μερικές φορές να κάνω μερικά σχόλια, ερωτήσεις, και οι απαντήσεις ήταν άμεσες και έγκυρες. Αυτό που θέλω να σχολιάσω – παρέμβω αυτή τη φορά, είναι πως όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κινήσεις όπως των συναδέλφων σας εδώ μέσα, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, τότε το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να μην αναλώνεται σε αναρτήσεις που χαλάνε την ψυχολογία των υπολοίπων. Και δεν εννοώ να μην εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά να σεβαστούν, πως αν αύριο-μεθαύριο κερδίσουμε την όποια θετική έκβαση του θέματος, είτε με παράταση είτε με απόσυρση νόμων, παραγράφων και τα σχετικά (δεν είμαι στη νομική), τότε εγώ προσωπικά αλλά και όλοι μας……. Θα οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδία και όλα τα παιδιά που κινητοποιούνται και όλο αυτό τον καιρό ήταν και είναι έξω παλεύοντας με όποιον τρόπο μπορούσαν και μπορούν για να επιτευχθεί (και θυσιάζοντας το ημερήσιο διάβασμα που μπορούμε να κάνουμε οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε να σηκώσουμε τηλέφωνα και να κυνηγήσουμε τον κάθε φορέα πολιτικό η μη). Συνοψίζοντας, για να μην σας κουράζω, ας υπάρξει αλληλοσεβασμός και τίποτα άλλο. Καλό σας απόγευμα.
 10. Ωραία πλάκα εχτές αλλά πραγματικά το μεγαλύτερο αστείο είναι το πραγματικό βιογραφικό του "Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης".. http://www.adonisgeorgiadis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=122 Αν αφαιρέσεις όλα τα "άχρηστα" το μόνο που μένει είναι αυτό: "Έχει αποφοιτήσει από την Φιλοσοφική Σχολής Αθηνών" (ως "αιώνιος" φυσικά!). Τώρα τι προσόντα είδε ο προϊστάμενος του για να τον κάνει υπουργό υγείας, ας μην το αναλύσουμε καλύτερα!
 11. Κάπου άκουσα πως είμαστε η μόνη χώρα που δεν εξαιρέσαμε το χώρο της παιδείας από τα μνημόνια, τόσο τους ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο του 2020 όπως λένε. Από εκεί να καταλάβεται αν ντρέπεται κανεις από αυτούς.
 12. ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει ότι απαιτείται ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους δοθεί εύλογος αριθμός εξεταστικών περιόδων. Η Σύνοδος Πρυτάνεων συμφωνεί με την αναγκαιότητα διευθέτησης του ζητήματος όσον αφορά στους φοιτητές που για πολλά έτη έχουν αποδεδειγμένα εγκαταλείψει τις σπουδές τους. Πηγή : esos
 13. Για τους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο την προθεσή τους οτι έχουν δρομολογηθεί και οτι θα υπάρξει ορθολογική αντιμετώπιση για όποιους παλεύουν να τελειώσουν τις σπουδές τους.
 14. Εν αναμονή αποφάσεων συνόδου τότε. Γιατί με τη πολιτική του υπουργείου δε νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό..(η ίδια καραμέλα) με ίχνος ανθρωπιάς.. (και υποτίθεται πως ένας υπουργός πρέπει να διακρίνεται πάνω από όλα από την ευαισθησία του!).
 15. Είναι σε θέση τα ιδρύματα όμως από μόνα τους (σε περίπτωση που οργανισμοί δεν συσταθούν) να αρνηθούν να δώσουν λίστες προς διαγραφή φοιτητών, παρακάμπτοντας εντολές του υπουργείου (και τον νόμο παρωδία)?
×
×
 • Δημιουργία νέας...