joie

Prominent Members
 • Content count

  627
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  20

joie last won the day on 7 Απριλίου

joie had the most liked content!

3 Followers

About joie

 • Rank
  Ειδικευόμενος (επίπεδο VII)

Πληροφορίες προφίλ

 • Σχολή
  Ιατρική
 • Sex
  Female

Recent Profile Visitors

3.330 profile views
 1. Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας Δελτίο Τύπου Αθήνα, 19 Μαΐου 2017 Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ και την εναρμόνιση της χώρας μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το υπουργείο Υγείας κατέληξε σε Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών το οποίο και απέστειλε σήμερα στην ΟΕΝΓΕ για ενημέρωση και υποβολή παρατηρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι με την έκδοση της απόφασης της 23ης Δεκεμβρίου 2015 (υπόθεση C-180/14) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η Ελληνική Δημοκρατία κλήθηκε να άρει τις ασυμβατότητες της ιατρικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ και να εναρμονίσει το δίκαιό της, εισάγοντας κανόνες προστασίας κατά της επαγγελματικής εξουθένωσης των ιατρών. Το ζήτημα αυτό δεν επιλύθηκε από ελληνικής πλευράς με τις ρυθμίσεις των προηγούμενων χρόνων, με αποτέλεσμα την ανωτέρω καταδικαστική απόφαση και την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το 2016 ο υπουργός Υγείας ανέλαβε πρωτοβουλίες προς επίλυση του προβλήματος, που όχι μόνο παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ, αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ, στους ασθενείς καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Το υπουργείο Υγείας- σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- κατέληξε στο Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ το οποίο επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των γιατρών. Ο σεβασμός του χρόνου εργασίας τους προφυλάσσει από τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα υγείας που οφείλονται στην μακροχρόνια, πολύωρη παραμονή και παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα εργασιακό περιβάλλον έντασης εργασίας και στρες, ενώ παράλληλα τους θωρακίζει απέναντι στην πιθανότητα ιατρικού λάθους. Επιπροσθέτως η αναδιοργάνωση ωραρίου και ο ανασχεδιασμός του προγράμματος των εφημεριών δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη που επιδρούν θετικά στην καλή λειτουργία των νοσοκομείων και των άλλων μονάδων υγείας και ενισχύουν τη βελτίωση του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο Νόμου καθιερώνεται κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας η μέχρι 12 ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως 12ωρη εργασία νοούνται: α) οι 7 ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από 5 ώρες ενεργής εφημερίας, β) οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες με παρουσία στο χώρο εργασίας, γ) οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή Αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας, δ) η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των 12 ωρών. Προβλέπεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις 48 ώρες (τακτικό ωράριο συν ώρες εφημερίας) με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις μήνες. Το Σχέδιο Νόμου επιτρέπει παράλληλα τη χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης» (opt-out) από το όριο των 48 ωρών εβδομαδιαίως, με ανώτατο όριο τις 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα, εφόσον ο ιατρός συναινεί ρητά και ελεύθερα, και για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και η αναμόρφωση των προγραμμάτων εφημερίας με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε νοσοκομείου. Ρυθμίζονται επίσης τα ζητήματα ανάπαυσης των ιατρών σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Η καθημερινή ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι 12 συνεχόμενες ώρες ανά εικοσιτετράωρο, προβλέπεται διάλλειμα 15 λεπτών μετά από 6 συνεχόμενες ώρες εργασίας, ενώ η ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης την εβδομάδα είναι 24 ώρες συν τις 12 ώρες ημερήσιας ανάπαυσης (36 ώρες), όταν πραγματοποιείται εφημερία Σαββάτου, Κυριακής ή Αργίας. Διατηρείται η χορήγηση αντισταθμιστικού χρόνου ανάπαυσης (ρεπό) μετά από νυκτερινή εφημερία, αλλά παράλληλα χορηγείται ισοδύναμος αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης σε περιπτώσεις παραβίασης του χρόνου ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η ελληνική νομοθεσία προέβλεπε ότι η 24ωρη ανάπαυση που πρέπει να χορηγείται σε ιατρό μετά από κάθε ενεργό εφημερία μπορεί να μεταφερθεί έως και μία εβδομάδα από της ημέρας πραγματοποιήσεως της εφημερίας αυτής. Με το Σχέδιο Νόμου καταργείται πλέον αυτή η διάταξη και διασφαλίζεται ελάχιστος ημερήσιος χρόνος ανάπαυσης ή ισοδύναμη περίοδος αντισταθμιστικής αναπαύσεως που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται ότι αντισταθμίζει, προκειμένου να αποτραπεί η κόπωση ή η εξάντληση του εργαζομένου λόγω της συσσωρεύσεως διαδοχικών περιόδων εργασίας. Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικοί κανόνες της οδηγίας, και συγκεκριμένα: τα όρια του χρόνου εργασίας (όχι άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν υπερωριών), ελάχιστες περίοδοι ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης (τουλάχιστον ένδεκα συναπτών ωρών ημερησίως και τριανταπέντε ωρών συνεχούς εβδομαδιαίας ανάπαυσης), χρόνος διαλειμμάτων σε περίπτωση παρατεταμένης εργασίας, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών (τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων ετησίως). Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση, με το άρθρο 55 του πολυνομοσχεδίου και την τελική πρόταση που κατέθεσε, εξασφάλισε, σε μια δύσκολη περίοδο, μια μικρή αλλά πολιτικά σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος των γιατρών του ΕΣΥ και των αγροτικών γιατρών. Η προβλεπόμενη αύξηση της ωραίας αποζημίωσης των εφημεριών είναι 6% (συνολικού ύψους 15 εκ. ευρώ) ενώ διασφαλίστηκε η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων (πλην του νοσοκομειακού) στο βασικό μισθό και επομένως η αύξηση, προοπτικά, των συντάξιμων αποδοχών καθώς και η ενίσχυση του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης όλων των βαθμίδων (επίσης συνολικού ύψους περίπου 15 εκ. ευρώ). Συμπερασματικά, το εν λόγω Σχέδιο Νόμου: εναρμονίζει την ιατρική νομοθεσία της χώρας με την οδηγία 2003/88/ΕΚ, απαλλάσσει τη χώρα από την επιβολή υψηλού χρηματικού προστίμου, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών του ΕΣΥ σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας τους, διασφαλίζει το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων τους (ώρες εργασίες, ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, ετήσια άδεια κ.ά.), διασφαλίζει την ασφαλή και ποιοτική φροντίδα των ασθενών, δεν θίγει τα εισοδήματα των ιατρών δεδομένου ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις εφημερίες των ιατρών όχι μόνο διατηρείται αλλά και ενισχύεται λόγω της αύξησης της ωριαίας αποζημίωσης ανά βαθμίδα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της αξιολόγησης. http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/4678-sxedio-nomoy- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --organwsh-xronoy-ergasias-twn-giatrwn-toy- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - Σημείωση : Το νομοσχέδιο στο οποίο κατέληξε το υπουργείο Υγείας -σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- εστάλη στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) για ενημέρωση και υποβολή παρατηρήσεων.
 2. Με νομοτεχνική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή αυξάνεται το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης που περιγράφονταν στο πολυνομοσχέδιο για όλες τις βαθμίδες. Με την αύξηση αυτή καλύπτεται η αύξηση φορολογίας που προέκυπτε από την ενσωμάτωση του επιδόματος Βιβλιοθήκης στο Βασικό Μισθό. Η φορολογική επιβάρυνση ήταν μεγαλύτερη στο βαθμό Διευθυντή, μειούμενη στις παρακάτω βαθμίδες. Έτσι το νοσοκομειακό επίδομα διαμορφώνεται: α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής από 250 σε 340 € β. Επιμελητής Α' από 210 σε 295 € γ. Επιμελητής Β' από 200 σε 280 € δ. Ειδικευόμενος από 180 σε 230 € https://www.ygeianet.gr/Αναλυτικα : https://left.gr/news/pos-diamorfonontai-telika-ta-epidomata- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --meli-dep- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --giatroys-i-nomotehniki-veltiosi
 3. Θέμα: «Εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας». Σας ενημερώνουμε ότι οι ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄), εφόσον επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό εξειδίκευσης Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις, υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας προς την Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση. β) Φωτοτυπία του τίτλου ειδικότητας. γ) Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο που υπηρετούν, από το οποίο να προκύπτουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις απόκτησης του πιστοποιητικού εξειδίκευσης Κλινικής Μικροβιολογίας. Με την παραλαβή των παραπάνω η υπηρεσία μας θα τα διαβιβάσει στην αρμόδια Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για την αξιολόγησή τους. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩ2Ζ465ΦΥΟ-09Χ
 4. Έγκριση αναγνώρισης του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Οργανικής Μονάδας της έδρας Ηράκλειο ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», ως εκπαιδευτικά κέντρα πλήρους εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣ36465ΦΥΟ-ΞΒΙ
 5. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης του Υπουργού Υγείας για την ΠΦΥ ( 11-4-2017 ) : https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/53895_large/syn.typoy_11.4.17.pdf
 6. Δεν έχεις άδικο για τη συχνότητα των αλλαγών. Η σύνθεση,που αναφέρεις - 1 οικ. ιατρός,1 νοσηλευτής/επισκέπτης υγείας,1 διοικητικός υπάλληλος - είναι η ελάχιστη σύνθεση,η οποία πρέπει να υπάρχει για να δικαιολογεί τη δημιουργία μιας μονάδας. Η μέγιστη σύνθεση είναι έως 12 άτομα, για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 10000-12000 κατοίκους (λιγότεροι κάτοικοι - λιγότερο προσωπικό). Ανήκουν στο πρώτο επίπεδο ΠΦΥ μαζί με τα περιφερειακά ιατρεία.
 7. Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 12:00. http://www.opengov.gr/yyka/?p=2050
 8. "ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ" Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 Καλούνται οι φοιτητές των: 7ου 8ου 9ου 10ου 11ου και 12ου εξαμήνου, που έχουν εγγραφεί στη Γραμματεία της Σχολής για το κατ’ επιλογήν μάθημα «Γαστρεντερολογία» να προσέλθουν για την παρακολούθηση του μαθήματος. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewtopic.php?f=109&t=5050
 9. ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016-2017 Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κατ'επιλογήν μάθημα της Αιματολογίας προγραμματίζεται για το διάστημα από Τετάρτη 26/04/2017 έως και Παρασκευή 22/05/2017 και οι διαλέξεις θα διενεργούνται απογευματινές ώρες δύο με τρεις φορές την εβδομάδα σε τρίωρα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να υπάρχει ενημέρωση και προγραμματισμός όλων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Κλινικής (τηλ:213-2061702, e-mail: bettyk80@gmail.com). http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewtopic.php?f=109&t=5049
 10. ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ KAT’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ & ΑΚΟΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, ώρα 14:30. Τα μαθήματα θα γίνουν από Δευτέρα 22 Μαΐου έως Παρασκευή 26/5, 14:30 – 17:30. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη θα μαθήματα θα γίνουν στο αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου ΓΝΑ, Λ. Βας. Σοφίας 114, 1ος όροφος. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα μαθήματα θα γίνουν στο αμφιθέατρο της Ανατομικής, στην Ιατρική Σχολή στο Γουδή Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το μάθημα εγκαίρως στη Γραμματεία της Ιατρικής (μέσω του my studies). Φιλικά Θάνος Μπίμπας Αν Καθηγητής ΩΡΛ http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewtopic.php?f=109&t=5047
 11. Έναρξη μαθημάτων Τα μαθήματα στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα "Δικαστική Ανθρωπολογία" θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 16:00-18:00 στο αμφιθέατρο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Κτίριο 7). Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να το δηλώσουν εγκαίρως στη Γραμματεία της Σχολής, καθώς και στο Εργαστήριο στα τηλέφωνα 210-7462428, 210-7462426 ή εναλλακτικά στο kmoraitis@med.uoa.gr Ο υπεύθυνος του μαθήματος Επ. Καθηγητής Κων/νος Μωραΐτης http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewtopic.php?f=167&t=5048
 12. Καθησυχαστικός ο Α. Ξανθός για τις αλλαγές στην ιατρική ειδικότητα (iatropedia.gr) Συνάντηση με την ηγεσία του ΥΥΚΑ είχαν χθες οι νοσοκομειακοί γιατροί κατά την οποία έθεσαν τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την ιατρική εκπαίδευση. Στη συνάντηση φαίνεται να "μάζεψαν" την κατάσταση με τον υπουργό Υγείας να διευκρινίζει ότι όσα λέχθηκαν από τον επικεφαλής του ΚΕΣΥ έχουν εισηγητικό χαρακτήρα. Δείτε παρακάτω τι αναφέρει η κ. Όλγα Κοσμοπούλου, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, εκπρόσωπος Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή: Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, για τις επιχειρούμενες αλλαγές στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης – ειδίκευσης. Συμμετείχαν αρκετοί γιατροί, κυρίως ειδικευόμενοι. Από πλευράς ΕΙΝΑΠ και ΟΕΝΓΕ τέθηκε και δια ζώσης η εντονότατη διαφωνία που έχει ήδη διατυπωθεί για τις επικείμενες αλλαγές, όπως έχουν περιγραφεί από τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ. Ζητήθηκε επιτακτικά να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Στην απάντησή του, ο κ. Ξανθός ήταν καθησυχαστικός. Είπε πως το ΚΕΣΥ είναι εισηγητικό και όχι νομοθετικό όργανο, από το οποίο το Υπουργείο έχει ζητήσει μια σοβαρή πρόταση για την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, ότι επιθυμία του Υπουργείου είναι να είναι ενιαία και ομοιογενής η ιατρική εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, και να σταματήσει η διαρροή νέων γιατρών προς το εξωτερικό. Ότι δεν έχει εγκριθεί καμία σχετική πρόταση από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ, άρα δεν υπάρχει τελικό κείμενο και ούτε νομοσχέδιο για να τεθεί σε διαβούλευση. Νομοσχέδιο αναμένεται να υπάρξει το φθινόπωρο, οπότε, προφανώς, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί τίποτα πριν το 2018. Από τα εξαγγελθέντα από τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ υπερασπίστηκε κυρίως τον πανελλαδικό χαρακτήρα των τελικών εξετάσεων. Δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας σε κανένα άλλο σημείο. Περισσότερο αποκαλυπτικός ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης, ο οποίος υπερασπίστηκε θερμά την βαθμολόγηση κατά την λήψη τίτλου ειδικότητας ως κριτήριο για την μελλοντική ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και το βιβλιάριο ειδικευομένου. Η συνολική συζήτηση επιτρέπει κάποια πρόχειρα συμπεράσματα : 1. Είναι σαφές πως, ο θόρυβος που δημιουργήθηκε μετά τις αρχικές δηλώσεις του προέδρου του ΚΕΣΥ και των συν αυτώ, καθώς επίσης οι πρώτες αντιδράσεις των νέων γιατρών σε όλη τη χώρα έχουν οδηγήσει σε προσωρινή επιβράδυνση της διαδικασίας επιβολής της συντηρητικής αναδιάρθρωσης στο χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης. 2. Είναι προφανές ότι, ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά βαδίζει στην εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου συνολικής αναδιάρθρωσης και της εκπαίδευσης, αλλά και του όλου συστήματος υγείας. Από την τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού προκύπτει ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση στις επιλογές του. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι συνελεύσεις ειδικευόμενων και νέων γιατρών. Η αναβολή εφαρμογής του συστήματος είναι μια πρώτη νίκη. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και ιδιαίτερα οι ειδικευόμενοι, είναι σε θέση να διεκδικήσουν το σύστημα υγείας και το επίπεδο υγείας που τους αξίζει ! Αποστάσεις από τις "προσωπικές απόψεις του προέδρου του ΚΕΣΥ" για τους ειδικευόμενους γιατρούς έλαβε την Πέμπτη ο Ανδρέας Ξανθός (ygeia.gr) ...... ενώ δήλωσε επίσης στα μέλη του Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ ότι για αυτά τα θέματα θα γνωμοδοτήσει η ολομέλεια του ΚΕΣΥ, με τον νόμο για τις ιατρικές ειδικότητες να έρχεται στα τέλη του 2017 στη Βουλή, προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζεται από τα μέσα του 2018. Κινητοποίηση ενάντια στα αντιδραστικά σχέδια για την ιατρική εκπαίδευση (rizospastis) .... Μετά τις αντιδράσεις, πάντως, η κυβέρνηση εμφανίζεται να αναδιπλώνεται προσωρινά, αναφέροντας πως νομοθετική προτεραιότητα μέχρι το Πάσχα είναι το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ οι αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση ορίζονται χρονικά για το φθινόπωρο.
 13. Πτυχιακές εξετάσεις Καλούνται μόνο οι επί πτυχίω και εκτοετείς φοιτητές που είχαν δηλώσει το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα της «ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και έχουν δικαίωμα εξέτασης βάσει των παρουσιών τους να προσέλθουν για εξέταση την Παρασκευή 28 Απριλίου, ώρα 13:00-15:00 στο Μαγγίνειο αμφιθέατρο. http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewtopic.php?f=109&t=5046#p5047
 14. Μεταφορά/μετατροπή θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής που έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθ. Υ4α/81062 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1109/Β΄/2010) στο Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, μεταφέρεται/μετατρέπεται σε μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής, στο ίδιο Νοσοκομείο. 2. Μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθ.Υ4α/81062 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1109/Β΄/2010) στο Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, μεταφέρεται/μετατρέπεται σε μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, στο ίδιο Νοσοκομείο. Οι παραπάνω θέσεις θα μεταφερθούν/μετατραπούν, όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής και στην ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για λήψη ειδικότητας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω38Λ465ΦΥΟ-ΙΦΙ
 15. Νεότερη εγκύκλιος (28-3-2017) ,που λέει το ίδιο πράγμα : https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΚΨΑ465ΦΥΟ-6Υ6?inline=true