Jump to content

Flysman

Members
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

About Flysman

 • Rank
  Φοιτητής (επίπεδο ΙΙ)

Πληροφορίες προφίλ

 • Σχολή
  Ιατρική
 • Sex
  Male

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Flysman

  Πνευμονολογία

  Πτυχιακή 14/03/2014 - Σωτηρία Εξεταστήκαμε 5 άτομα σε 30 πολλαπλής για μισή ώρα. 1. Ποιό από τα παρακάτω είναι αληθές για τον ορισμό του πνευμονικού εμφυσήματος; (σ.152) (α) Ο ορισμός είναι παθολογοανατομικός παρά κλινικός. (β) Χαρακτηρίζεται από αύξηση των αεροχώρων πέραν του τελικού βρογχιολίου και καταστροφή των κυψελιδικών τοιχωμάτων (γ) Η αύξηση των αεροχώρων είναι μόνιμη (δ) Ίνωση και αποκατάσταση είναι χαρακτηριστική 2. Στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση συνήθως παρατηρείται: (σ.13 και 265) (α) μείωση της διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα (DLCO) και αύξηση της TLC (β) μείωση της DLCO και μείωση της TLC (γ) αύξηση της DLCO και αύξηση της TLC (δ) αύξηση της DLCO και μείωσης τη TLC 3. Ποιό από τα παρακάτω αντιφυματικά φάρμακα δεν χορηγείται σε γυναίκα με ενεργό φυματίωση πνευμόνων που βρίσκεται σε κύηση; (σ.258) (α) Ισονιαζίδη (β) Ριφαμπικίνη (γ) Στρεπτομυκίνη (δ) Εθαμβουτόλη 4.Ποιά κατηγορία φαρμάκου ελέγχει τη βρογχική υπερευαισθησία στο άσθμα; (σ.135-136) (α) Αντισταμινικά (β) Εισπνεόμενα κορτικοειδή (γ) Αντιλευκοτριενικά (δ) Μακράς δράσης β2-διεγέρτες (ε) Θεοφυλλίνη 5. Η θεραπεία της φυματιώδους υπεζωκοτικής συλλογής είναι: (σ.378) (α) Όπως αυτή της πνευμονικής φυματίωσης (β) Ισονιαζίζη και εθαμβουτόλη για 9 μήνες (γ) Όπως αυτή της λανθάνουσας πνευμονικής λοίμωξης επειδή ο αριθμός των μυκοβακτηριδίων είναι συνήθως μικρός (δ) Όπως αυτή της πνευμονικής φυματίωσης μόνο στις περιπτώσεις που ανευρίσκονται φυματοβακτηρίδια στο υγρό. Διαφορετικά αρκεί ισονιαζίδη για 9 μήνες. 6.Οξεία μικρή ή μέτρια αιμορραγία που επιπλέκει ασπεργίλλωμα αντιμετωπίζεται συνήθως με: (σ.181) (α) Χειρουργική εξαίρεση του ασπεργιλλώματος (β) Βρογχική αρτηριογραφία και εκλεκτικό εμβολισμό του αιμορραγούντος αγγείου (γ) Ταχεία έναρξη συνδυασμού αμφοτερικίνης Β και φλουοκυτοσίνης (δ) Υψηλές δόσεις κορτικοειδών 7.Η μείωση του βιαίως εκπνεόμενου όγκου στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1): (α) Είναι ευθέως ανάλογη με τη σοβαρότητα της δύσπνοιας και των συστηματικών εκδηλώσεων. (β) Καθορίζει καλύτερα από κάθε άλλο δείκτη την επιβίωση και την πρόγνωση της νόσου. (γ) Εξ' ορισμού δεν αναστρέφεται μετά από κάθε παρόξυνση σε ασθενείς με ΧΑΠ. (δ) Όλα τα παραπάνω. (ε) Κανένα από τα παραπάνω 8. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ οφείλονται κυρίως: (σ.159) (α) Σε μυκητιασικές λοιμώξεις λόγω σήψης στεροειδών (β) Σε ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις συχνά μικτές (γ) Σε σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις (δ) Σε λοιμώξεις από ανθεκτικά στελέχη Pseudomonas (ε) Σε μη λοιμώδη αίτια και κυρίως στην κατάχρηση καπνού 9.Όταν σε μια ετερόπλευρη πλευρικτική συλλογή η παρακέντηση αποδίδει υπεζωκοτικό υγρό με γαλακτώδη υφή που επιμένει μετά την φυγοκέντρηση: (σ.373) (α) Πρόκειται για εμπύημα (β) Πρέπει να γίνει προσδιορισμός λιπιδίων και διαφοροδιάγνωση μεταξύ χυλο- και ψευδοχυλοθώρακα (γ) Αν τα τριγλυκερίδια είναι <50 mg/dl πρόκειται για ψευδοχυλοθώρακα (δ) Αν η χοληστερόλη είναι <110mg/dl πρόκειται για ψευδοχυλοθώρακα (ε) Το Β και το Γ (στ) Το Β και το Δ 10.Η διαχυτική ικανότητα DLCΟ μειώνεται στην: (σ.13) (α) αναιμία (β) βρογχικό άσθμα (γ) κυψελιδική αιμορραγία (δ) εγκυμοσύνη (ε) Α+Δ (στ) Όλα τα παραπάνω 11. Στη συμπτωματολογία του συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών δεν περιλαμβάνεται: (σ.164) (α) Πολυουρία κατά τη νύχτα (β) Αυπνία (γ) Σεξουαλική ανικανότητα (δ) Ημερήσια υπνηλία (ε) Συχνές υποφλοιώδεις αφυπνίσεις 12. Η συχνότερη παρενέργεια της πυροζιναμίδης είναι: (σ.255) (α) η περιφερική νευρίτιδα (β) η ηπατοτοξικότητα (γ) οι διαταραχές από το ΚΝΣ (δ) η νεφρική ανεπάρκεια (ε) θάμβος όρασης 13.Υπεζωκοτική Συλλογή με >50% λεμφοκύτταρα και ADA = 70 IU/L είναι: (σ.373) (α) φυματιώδης πλευρίτιδα (β) κακοήθης ΥΣ (γ) εμπύημα (δ) ΥΣ καρδιακής αιτιολογίας (ε) πνευμοθώρακας 14.Στο στάδιο IV της σαρκοείδωσης η ακτινολογική εικόνα περιλαμβάνει: (σ.275) (α) αμφοτερόπλευρη πυλαία και μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια (β) μόνο πνευμονική συμμετοχή (γ) αμφοτερόπλευρη πυλαία και μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια και πνευμονική συμμετοχή (δ) ίνωση ή ινωφυσαλιδώδη νόσο του πνεύμονα 15.Στο σύστημα βαθμονόμησης PSI για την εκτίμηση της βαρύτητας της πνευμονίας της κοινότητας περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω εργαστηριακά ευρήματα εκτός από: (σ.212) (α) αρτηριακό pH (β) ουρία αίματος (γ) Αιματοκρίτης (δ) κάλιο ορού (ε) νάτριο ορού 16.Θεραπεία εκλογής εντοπισμένου βρογχιολοκυψελικού Ca: (σ.356) (α) χειρουργική εκτομή (β) χημειοθεραπεία (γ) ακτινοθεραπεία (δ) χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία (ε) δεν υπάρχει θεραπέια 17.Σύμφωνα με τα κριτήρια του Light, το ΥΥ είναι διίδρωμα όταν υπάρχει: (σ.373) (α) υψηλή αμυλάση (β) Ολικό λέυκωμα υγρού/ορού >0,5 (γ) LDH υγρού/ορού >0,6 (δ) LDH υγρού > 2/3 της ανώτερης φυσιολογικής τιμής του ορού (ε) κανένα από τα παραπάνω 18.Σημείο που δηλώνει απειλητική για τη ζωή κρίση άσθματος: (σ.139) (α) SaO2 > 92% (β) PEFR < 50% της αναμενόμενης (γ) διακεκομμένη ομιλία (δ) βήχας (ε) Α+Β 19.Τι από τα παρακάτω ισχύει για τον ορισμό του εμφυσήματος; (σ.152) (α) είναι κλινικός (β) είναι παθολογοανατομικός (γ) παρουσία χρόνιου βήχα (δ) είναι παροδική διάταση των αεροχώρων (ε) είναι μόνιμη, ομαλή διάταση των αεροχώρων 20.Σε τι εξετάσεις βασίζεται η σταδιοποίηση της ΧΑΠ; (σ.156) (α) κλινική εξέταση (β) σπιρομέτρηση (γ) ροόμετρο (δ) πολυπαραμετρική καταγραφή του ύπνου 21.Παράγοντες που βοηθούν στην ταξινόμηση του βρογχικού άσθματος: (σ.133) (α) βαρύτητα κλινικών συμπτωμάτων (β) χρονιότητα (γ) καλλιέργεια πτύελων (δ) καλλιέργεια αίματος 22.Όγκος 4cm με διήθηση σπλαχνικού υπεζωκότος και μεταστάσεις στους ομοίους λεμφαδένες μεσοθωρακίου, χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις περιγράφεται ως: (σ.353) (α) Τ0Ν3Μ0 (β) Τ2αΝ2Μ0 (γ) Τ3Ν3Μ0 (δ) Τ4Ν1Μ0 (ε) Τ3Ν2Μ1 23.Ενδείξεις για τοποθέτηση φίλτρου στην κάτω κοίλη φλέβα σε πνευμονική εμβολή: (σ.194) (α) αδυναμία λήψης φαρμάκων από το στόμα (β) υποτροπιάζουσες πνευμονικές εμβολές υπό αντιπηκτική αγωγή (γ) αδυναμία αντιπηκτικής αγωγής λόγω γαστρικής αιμορραγίας (δ) Β+Γ (ε) Α+Β 24.Ποια από τις παρακάτω χωροκατακτητικές εξεργασίες εντοπίζεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο: (σ.45) (α) θύμωμα (β) βρογχογενής κύστη (γ) νευρογενείς όγκοι (δ) όγκοι οισοφάγου (ε) κανένα από τα παραπάνω 25.Παραπνευμονική συλλογή χωρίς επιπλοκές: (σ. 376) (α) συνοδεύει μικροβιακή πνευμονία (β) πάντα αντιμετωπίζεται με θωρακικό σωλήνα παροχέτευσης (γ) παρουσία πύου στην θωρακική κοιλότητα (δ) όλα τα παραπάνω (ε) κανένα από τα παραπάνω Μία ερώτηση (η Νο6) υπήρχε δύο φορές από λάθος τους, και 4 ερωτήσεις δεν τις θυμάμαι καθόλου. Σύνολο 30. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α) Διαβάζετε από το βιβλίο "Κλινική Πνευμονολογία" του Χ.Ρούσσου (είναι ένα κόκκινο-άσπρο). Δίπλα σε κάθε ερώτηση έχω γράψει και τις σελίδες του βιβλίου που αντιστοιχούν. Για τους παλιότερους (σαν εμένα) που έχετε το βιβλίο των ΔΕΠ, να ξέρετε ότι ΔΕΝ σας καλύπτει. β) Όπως παρατηρήσατε τα θέματα από το 2007 ανακυκλώνονται, αλλά με αλλαγές στην διατύπωση, που πολλές φορές είναι παγίδα, βλέπε ερώτηση 17 που στην εκφώνηση λέει διίδρωμα (ενώ στον πίνακα του βιβλίου - και σε παλιότερα θέματα - λέει εξίδρωμα) και έτσι γίνεται σωστό το (ε). Την πάτησε κόσμος σήμερα και επέμεναν ότι υπήρχαν πάνω από μία σωστές απαντήσεις (ενώ μας τόνιζαν ότι είναι μία). ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν. Ελπίζω να βοήθησα, Καλή επιτυχία στους επόμενους.
 2. ΠΤΥΧΙΑΚΗ 27/01/14 (Συνέχεια) Την άλλη όμάδα εξέτασε ο κ. Πουρνάρας. Δεν έμαθα πολλές λεπτομέρειες, αλλά μου είπαν ότι το κλίμα ήταν καλό, τους βοηθούσε και γενικά δεν εκοψε κανένα. Τους ρωτούσε πολύ γενικές ερωτήσεις και ήθελε λίγα και ονομαστικά. Κάποιες ερωτήσεις του που έμαθα: Χρυσίζων σταφυλόκοκκος, πυογόνος στρεπτόκοκκος, παρωτίτιδα, τέτανος, αίτια πνευμονίας και σαλμονέλλα.
 3. ΠΤΥΧΙΑΚΗ 27/01/14 Προφορική. Εξέτασαν Καποτάς και Πουρνάρας. Εγώ ήμουν στην ομάδα του Καποτά, περάσαμε όλοι. Κλασικός Καποτάς, λίγο ψαρωτικός, λίγο οξύθυμος, αλλά με διάθεση να σε περάσει, ακόμα και αν δεν του πεις σχεδόν τίποτα. Πολύ σημαντική συμβουλή (το τονίζει και ο ίδιος): Όταν ρωτάει κάτι, απαντάς μόνο αυτό που ρωτάει, έστω και αν η απάντηση είναι μονολεκτική. Αν αρχίζεις να πλατειάζεις, θα σε σταματήσει και θα σου αρχίσει το κήρυγμα. Επίσης, αν δεν κατάλαβες τι ρώτησε, διευκρίνησέ το, γιατί αν απαντήσεις σε άλλο, όσο σωστό και να είναι, δεν θα το δεχτεί (προσωπική εμπειρία!). Π.χ αν ρωτήσει ποιά είναι η πιο εύκολη εργαστηριακή διάγνωση της βρουκέλλας, δεν απαντάς "είναι δύο: αιμοκαλλιέργεια και οροαντίδραση wright." Σου ζήτησε μία, και θα απαντήσεις μία (οροαντίδραση wright). Το βιβλίο του Καποτά είναι must για να περάσεις εύκολα. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος: παθογονική δράση, γιατί θεωρείται πολύ επικίνδυνος μικροοργανισμός; Ανήκει στην φυσιολογική χλωρίδα, και αν ναι, που; Διατηρείται στην ξηρασία; Τι δείγματα λαμβάνεις για την διάγνωση; (πύον, βιολογικά υγρά). Τι χρώμα και τι μορφολογία έχουν οι αποικίες του; Αίτιο λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Κλινικά χαρακτηριστικά της (υψηλός πυρετός, ηπατοσπληνομεγαλία κτλ), με ποια εργαστηριακή εξέταση βγάζεις την διάγνωσή της (monotest). Σε ποια κατηγορία ανήκει ο Epstein-Barr (DNA ερπητοϊός). Γιατί κάνουμε αντιγριππικό εμβόλιο 2 φορές το χρόνο; Ποιες είναι οι πιο ευπαθείς ομάδες για τη γρίππη; Πώς ξεχωρίζεις την γρίππη από το κοινό κρυολόγημα; (η γρίππη κάνει πάντα πυρετό). Οι 2 μεγάλες κατηγορίες που χωρίζονται οι μύκητες. Λίγα λόγια για τους Βλαστομύκητες και για τις δερματομυκητιάσεις. Αεριογόνος γάγγραινα, τί την προκαλεί, τί άλλο προκαλεί το C. Perfrigens. Ηπατίτιδα Β, τί την προκαλεί και ποιος είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης. Τι φοβόμαστε στην HepB; (ότι το 95% έχει αφανή λοίμωξη, και υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης). Πότε είσαι φορέας HepB; Αντιγόνα και αντισώματα του HBV. Εμβόλιο και πότε / κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε. Πώς γίνεται η διάγνωση της ηπατίτδας Β; Ποιός έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για τέτανο; Γυναίκα 35 χρονών ή άντρας 35 χρονών; Γιατί; (Γυναίκα, γιατί οι άντρες κάνουν επεναληπτικό εμβόλιο στο στρατό). Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε επαναληπτικά εμβόλια τετάνου; Τοξοπλάσμωση. Αίτιο, κύριος ξενιστής, παθογόνος δράση. Σπλαχνική λεΐσμανίαση (Kala-azar). Από ποιο κατοικίδιο μεταδίδεται στον άνθρωπο (σκύλο); Υπάρχει θεραπεία για τον σκύλο; (υπάρχει αλλά επειδή θα είναι φορέας, πρέπει ευθανασία). Αίτιο μέσης πυώδους ωτίτιδας. Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος; (Σε ποια κατηγορία ανήκει). Τί άλλο προκαλεί; Αίτια ουρολοίμωξης. Ποια κάνουν ανιούσα και ποια κατιούσα ουρολοίμωξη; Βρουκέλλα. Τα 4 είδη, ποιον προσβάλλει το κάθε είδος, ποιά νόσο προκαλεί στον άνθρωπο; Πώς μεταδίδεται κυρίως; (μη παστεριωμένο γάλα) και γιατί στο μη παστεριωμένο γάλα και όχι στο παστεριωμένο; Πώς πολλαπλασιάζονται οι βρουκέλλες; Σε ποια μέρη της Ελλάδος έχουμε κρούσματα Μελιταίου πυρετού; (Πείτε περιοχές που είναι γνωστές για το τυρί τους π.χ Ήπειρος, Καλάβρυτα, μην πείτε Κρήτη). Είναι αίτιο πυρετού αγνώστου αιτολογίας; Πόσες εργαστηριακές διαγνώσεις κάνουμε; Ποια είναι η πιο έυκολη εργαστηριακή διάγνωση για την βρουκέλλα; (οροαντίδραση wright) και γιατί η αιμοκαλλιέργεια δεν είναι εύκολη; Σαλμονέλλα, τι προκαλεί, και από που μολύνεται ο άνθρωπός; Κλινική εικόνα τύφου. Ποια είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή της ερυθράς; (μόνο την εγκεφαλοπάθεια ήθελε.) Gardnerella vaginallis. Τι προκαλεί και ποια η θεραπεία. Ευκαιριακές μυκητιάσεις. Ποιες είναι. Κάντιντα, υπάρχει στη φυσιολογική χλωρίδα; και που; Τα 2 πιο συχνά νοσήματα που κάνει (Αιδοιοκολπίτιδα και ονυχομυκητίαση). Τι είναι ο κρυπτόκοκκος; Λίγα πράγματα για την ελονοσία. Εχινοκοκκίαση. Ξενιστές, μορφολογία, παθογόνος δράση, τρόποι προφύλαξης.
 4. ΠΤΥΧΙΑΚΗ 24/01/14 (συμπληρωματικά του προηγούμενου ποστ!) Να επιβεβαιώσω καταρχήν την συνάδελφο από το προηγούμενο ποστ, μιας και εγώ ήμουν αυτός που του έδειξε την ιστολογική εικόνα πνεύμονα ο Κος Λάζαρης. Πραγματικά οι ερωτήσεις του σε κατευθύνουν ακριβώς στην απάντηση, αφού από μόνος του αποκλείει όλες τις λάθος απαντήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέχετε αυτό που λέει. Κάτι που θα σας βοηθήσει να πάτε λίγο προετοιμασμένοι, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε πού σας κατευθύνει ο Κος Λάζαρης, είναι οι σημειώσεις από το eclass. Είναι αρκετά, αλλά αν έχετε δει τις εικόνες των σημειώσεων, είστε κομπλέ. Εξάλλου, οι εικόνες που δείχνει στην εξέταση είναι οι ίδες. Υπήρξε και μια ακόμα ομάδα, τους οποίους εξέτασε ο Κος Καβατζάς (νομίζω έτσι τον λένε), δεν συγκράτησα τις ερωτήσεις που τους έκανε, αλλά η εξέταση ήταν ίδια με του Κου Λάζαρη, και επίσης τους πέρασε όλους. Όπως είπε και η προηγούμενη συνάδελφος, όσοι το χρωστάτε, στην επόμενη πτυχιακή να πάτε οπωσδήποτε. Αν χρωστάτε και τις δύο, μην τρομάξετε, ζητείστε να εξεταστείτε και στις 2 και θα σας βοηθήσουν.
 5. Flysman

  Χημεία Ι

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ 23/1/2014 Τα θέματα ήταν 6. Τα 4 πολλαπλής, ένα ανάπτυξης και μία άσκηση. Όλα έπιαναν το ίδιο, οπότε και με τα πολλαπλής σωστά, περνάς. Γενικά έυκολη εξέταση, η έδρα έχει διάθεση να περάσει κόσμο. 1. Ποιος είναι ο υβριδισμός των ατομικών τροχιακών του αζώτου για το μόριο της αμμωνίας? Α. sp3, B. sp, Γ. sp2, Δ. dsp3 E. sp3d2 2. Ποιο από τα ακόλουθα αποδίδει ρυθμιστικό διάλυμα? A :100 mL of 0.1M NaOH + 50 mL of 0.1M NaCN B :100 mL of 0.1M NaCN + 100 mL of 0.2M HCN Γ :100 mL of 0.1M KCN + 100 mL of 0.2M NaCN Δ :100 mL of 0.1M KCN + 100 mL of 0.001M HCN E :100 mL of 0.1M NaOH + 100 mL of 0.1M HCN 3. Ένα διάλυμα παρασκευάζεται με την προσθήκη 30.8 mL 0.2496 M NaHCO3(aq) σε 16.0 mL of water. Πόσα moles της ουσίας ευρίσκονται στο προκύπτον διάλυμα? Α. 0.00769 Β. 0.00453 Γ. 0.00700 Δ. 0.00308 4. Άσκηση που ζητούσε να βρούμε το ΔG0 . Δεν την ήξερα και δεν την συγκράτησα. 5. Ποιά σχέση συνδέει την ελέυθερη ενέργεια ΔG με την εντροπία του συστήματος ΔS; Πότε μια αντίδραση γίνεται αυθόρμητη; 6. Σε ποιές περιπτώσεις αυξάνεται η εντροπία ενός συστήματος; (2 σωστές απαντήσεις) Α. Μείωση θερμοκρασίας. Β. Διάλυση στερεού σε υγρό. Γ. Πήξη. Δ. Εξάτμιση υγρού. Μερικές ακόμα πληροφορίες: Τα 3 πρώτα πολλαπλής πέφτουν από το αρχείο με τις απαντημένες ερωτήσεις που υπάρχει στο eclass, με όνομα ΚouloheriΦροντ.Ασκ.doc. (Δεν ξέρω αν το λινκ που έβαλα λειτουργεί, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε από το eclass.) Και τα υπόλοιπα 3 θέματα υπάρχουν στις σημειώσεις του eclass. Αυτά, ελπίζω να βοήθησα, καλή επιτυχία στους επόμενους.
 6. Μόλις γύρισα από σχολή. Η απόφαση της συνέλευσης των διοικητικών είναι: Συνέχιση της απεργίας μέχρι ΚΑΙ την Παρασκευή 15/11. Την Δευτέρα 18/11 συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, και το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει νέα συνέλευση για να αποφασιστεί η συνέχεια ή μη.
 7. Πτυχιακή 11/6/2013 Τα θέματα ήταν 15 αλλά δεν τα συγκράτησα όλα...κάποια κατάφερα να τα γράψω σε ένα χαρτάκι: 1. Πώς οι μεμβρανώδεις υποδοχείς μετάγουν το σήμα στον πυρήνα 2. Ποιές οι δράσεις της PTH στο νεφρό 3. Μέσω ποιών μηχανισμών εκδηλώνεται η διαβητογόνος και η αλατοκορτικοειδής δράση της κορτιζόλης; 4. Μέσω ποιών μηχανισμών η ινσουλίνη προάγει την εναπόθεση λίπους στο λιπώδη ιστό; 5. Μετά την λήψη της τροφής μέσω ποιών μηχανισμών διεγείρεται το κέντρο κορεσμού; 6. Δικαιολογείστε με ποιον τρόπο η χορήγηση προστιγμίνης μπορεί να επηρεάσει τη μυϊκή συστολή στη μυασθένεια 7. Απεικονίστε διαγραμματικά τα επίπεδα των γοναδοτροπινών στην διάρκεια ζωής της γυναίκας. 8. Τί θα συμβεί σε ραβδία και κωνία όταν εκτεθούν στο φως; 9. Μπορούν κατιούσες οδοί να ελέγχουν αισθητικές πληροφορίες; 10. Α) Ορισμοί: Σχετική Ανερέθιστη Περίοδος Ουδός δυναμικού ενέργειας Β) Σε τί διαφέρουν τα ηλεκτροτονικά δυναμικά από τα δυναμικά ενεργείας; 11. Α) Ήταν διάφορες προτάσεις (4-5) που έπρεπε να γράψουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ για σωστό ή λάθος αντίστοιχα, και μετά να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Β) 4-5 προτάσεις επίσης στις οποίες έλειπε μία λέξη να συμπληρώσουμε. 12. Πως ανιχνεύεται η γραμμή επιτάχυνσης; 13. ????? 14. ????? 15. Μορφολογία και λειτουργία των κοκκιωδών κυττάρων της παρεγκεφαλίδας. Ελπίζω να βοήθησα, καλό διάβασμα...
 8. Ξέρει κανείς τί ώρα είναι η Ιατροδικαστική αύριο 20/5 ? Ή έδρα την Παρασκευή έλεγε ότι θα βγει στο e-class και το e-class μέχρι σήμερα δεν λέει τίποτα...
 9. Όπως έγραψα και στο thread της πτυχιακής, εμένα η γραμματέας, μιας και με ξέρει καλύτερα (δουλεύω κι εγώ σε άλλη γραμματεία στο Αττικό), μου είπε ότι η μόνη μας λύση - αφού δεν μαζευόμαστε (λες και είμαστε υποχρεωμένοι) - είναι να μπούμε σε κανονική εξεταστική, αφού πρώτα το ζητήσουμε από τον καθηγητή και δεχτεί να μας κάνει την χάρη (!?!?) να μας αφήσει.... Συνάδελφε riotz εγώ μέχρι πρόσφατα, λόγω μπερδέματος με την γραμματεία, δεν είχα ασχοληθεί με την Ορθοπαιδική. Τώρα που πρέπει να ασχοληθώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους κάνω φασαρία γι'αυτό...
 10. Flysman

  Προληπτική Ιατρική

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ 26/2/2013 Ορισμό πρωτογενούς - δευτερογενούς πρόληψης. α) Αναφέρετε 1 παράδειγμα πρωτογενούς πρόληψης και 1 παράδειγμα δευτερογεούς πρόληψης για γυναίκες παραγωγικής ηλικίας. β) Αναφέρετε 2 παραδείγματα πρωτογενούς πρόληψης στα οποία η λήψη αποφάσεων γίνεται κατά κύριο λόγο από την πολιτεία. Τί βασικό στοιχείο πρέπει να γνωρίζουμε για μια λοιμώδη νόσο για να οριστεί ως "κοινή πηγή" ή "μολυσματική";. Αιτιολογήστε. Τί είναι ευαισθησία και τί θετική διαγνωστική αξία; Ποιό είναι πιο σημαντικό; Ποιά κριτήρια πρέπει να πληρεί μια νόσος για να κάνουμε δοκιμασία διαλογής; Τι ονομάζεται μολυσματικότητα ενός λοιμώδους νοσήματος και με ποιο δείκτη μετριέται; Συστάσεις που δίνουμε στον υγιή πληθυσμό για την κατανάλωση αλατιού και αλατισμένων τροφών. Κυριότεροι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για την τροφική δηλητηρίαση. Ποια μέτρα πρόληψης παίρνουμε για την αποφυγή τροφικής δηλητηρίασης; Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ποιά εμβόλια κάνουμε στους ενήλικες; Κακοήθεις νεοπλασίες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Σχέση φυσικής δραστηριότητας με την υγεία. Η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στον πληθυσμό μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη κάποιων νοσημάτων; Η διατύπωση μπορεί να μην ήταν και ακριβώς έτσι, δεν τα θυμάμαι και ακριβώς, αλλά το νόημα είναι το ίδιο. Με διάβασμα από το γνωστό φυλλάδιο και λίγο συμπλήρωση των κενών από τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου τα θέματα βγαίνουν. Αυτά, καλό διάβασμα.
×
×
 • Δημιουργία νέας...