Jump to content

Ektoeths

Members
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

About Ektoeths

 • Rank
  Φοιτητής (επίπεδο ΙΙ)

Πληροφορίες προφίλ

 • Σχολή
  Ιατρική
 • Sex
  Male
 1. Πτυχιακή 31-10-11 κ. Τσιγκρής μαζι με κ. Κλωνάρη Λοιπόν η εξέταση κινήθηκε από τα πολύ γενικά έως τα παρα πολύ ειδικά... Αρχίσαμε με ψυχρό όζο θυρεοειδούς:συχνότερα αίτια, κύστη, ιστολογία κύστης, συστατικά κολλοειδούς, λειτουργία θυρεοσφαιρίνης. Μετά πήγαμε σε χολαγγειίτιδα:κλινική εικόνα, παθογόνοι μικροοργανισμοί, θεραπεία. Όγκο δεξιού κόλου:κλινική εικόνα, αιμάτωση, θεραπεία, λεμφική αποχέτευση και αφαίρεση ή όχι λεμφαδένων. Οξεία παγκρεατίτιδα σε αντιπαράθεση με διάτρηση έλκους δωδεκαδακτύλου:ιστορικό, κλινική είκονα. Τραύμα από σφαίρα στην κοιλία-υπογκαιμική καταπληξία-αιμετώπιση σε αγροτικό ιατρείο. Εγχείρηση Whipple. Λοβόι πνεύμονα, ανατομία βουβωνικού συνδέσμου και μηριαίων αγγείων. Γενικά το κλίμα δεν ήταν καλό... Πάντως σε καμία περίπτωση να μην πάτε χωρίς να έχετε δηλώσει συμμετοχή και μάλιστα όχι μέσα τηλεφώνου... Και σε καμία περίπτωση να μην πάτε αδιάβαστοι. Εν τέλει πάντως περάσαμε όλοι με 5 και 6.
 2. Ξέρει κάποιος τι ώρα δίνουμε εξετάσεις τη Δευτέρα στις 31-10-2011? Επίσης αν δεν έχουμε δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις ξέρετε αν υπάρχει πρόβλημα? Ευχαριστώ...
 3. Πτυχιακή 4-7-2011 1. Υδρωπική εκΦύλιση: ορισμός, κυπαρική μορΦολογία στο Φωτομικροσκόπιο, αιτιολογικοί παράγοντες, παθογένεση. 2. Α)Ποιες είναι οι αγγειοδιασταλτικές ουσίες που παράγει το ενδοθηλιακό κύτταρο κατά τη Φλεγμονή; Αναλύσατε τη δράση τους. Β) Ποια η δράση του προϊόντος C5a της ενεβγοποίησης του συμπληρώματος; 3. Πώς ο μεταβολισμός των καρκινογόνων και η σύνθεση της διατροΦής επηρεάζουν τη χημική καρκινογένεση; 4. Πώς η πνευμονική αωρότητα απειλεί την επιβίωση των λιπoβαρών νεογνών; Ποια η αιτία θανάτου τους και ποια τα αντίστοιχα παθολογοανατομικά ευρήματα; 5. Παρατηρήσατε τη μακροσκοπική (εικ. 5 Α) και τις ιστολογικές εικόνες (5 Β και 5 Γ) από χερουργικώς αφαιρεθέν, υπονύχιο, ακίνητο, περίγεγραμμένο, ερυθροϊώδες, ψηλαφητό οζίο, έντονα επώδυνο που παραμόρΦωνε το νύχι. Το άγγιγμα του, το κρύο νερό και, γενικότερα, ο ψυχρός καιρός προκαλούσε ευαισθησία μέσα και γύρω από αυτό. Τυπoπoιήσατε ιστολογικώς τον εν λόγω όγκο και περιγράψτε τα αντίστοιχα μικροσκοπικά και υπερμικροσκοπικά ευρήματα. 7. Άτομο με ιστορικό ελκώδους κολίτιδας και περιοδικώς υποτροπιαζουσών λοιμώξεων του αναπνευστικού με ανίχνευση Ψευδομονάδας στα πτύελα προσέρχεται με πυρετό 39 C, επιδεινούμενο βήχα, «βράσιμο στο στήθος» και δύσπνοια. ΑναΦέρεται χρόνιος παραγωγικός βήχας με άΦθονη δύσοσμη, παχύρρευστη, βλεννοπυώδη απόχρεμψη, κυρίως τις πρωινές ώρες. Ακροαστικώς, διαπιστώνονται παχείς μεσο - και τελο­- εισπνευστικοί μη μουσικοί ρόγχοι, εκπνευστικοί συρρίτοντες και παράταση εκπνοής. Η αξονική τομογραΦία θώρακα υψηλής ευκρίνειας δίνει την εικόνα 7Α που αφορά στους κάτω λοβούς. Λόγω μαζικής αιμόπτυσης αΦαιρείται χερουργικώς το τμήμα του πνεύμονα που εικονίζεται στην εικόνα 7Β απ' όπου προκύπτει η μικροσκοπική εικόνα 7Γ. Περί ποιας οντότητας προΦανώς πρόκειται; Αναλύσατε τα σχετικά με αυτήν παθολογοανατομικά ευρήματα. Τι αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν οι εν λόγω πάσχοντες; 8. ΑναΦέρατε τους τύπους της νόσου Hodgkin. Ποιος από τους ιστολογικούς τύπους εμΦανίζει ιδιαίτερη προτίμηση για προσβολή μεσοθωρακίου καί τι γνωρίζετε γι' αυτόν. 9. Α)Ποια τα κοινά χρωστικά και δομικά χαρακτηριστικά όλων των τύπων αμυλοειδούς; Β)Ποια η πρόγνωση των συστηματικών μορΦών αμυλοείδωσης; 10. Επιλέξτε μια μόνο σωστή απάντηση για κάθε μια από τις παρακάτω 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που άπτονται της γενικής παθολογοανατομίας των όγκων. (Σημειώστε τις απαντήσεις στην κόλλα σας μαζί με εκείνες των άλλων θεμάτων). 1. Τ ο προσδόκιμο επιβίωσης ενός καρκινoπαθoύς εξαρτάται πρωτίστως από α. την κυτταρολογική διαβάθμιση της κακοήθειας του καρκίνου β. τις γονιδιακές αλλοιώσεις των καρκινικών κυττάρων γ. το ρυθμό αύξησης του καρκίνου δ. το στάδιo τoυ καρκίνου 2. Στη σταδιοποίηση ενός όγκου γενικώς δεν λαμβάνουμε υπόψη α. το μέγεθος του όγκου β. το βαθμό αναπλασίας των νεοπλασματικών κυττάρων γ. το βαθμό τοπικής διασποράς του δ. την ύπαρξη μεταστάσεων 3. Η ταυτοποίηση ενός μορφολογικώς αδιαφοροποιήτου νεοπλάσματος ως καρκινώματος στηρίζεται στην ανοσοϊστοθετικότητα των κακοήθων κυττάρων του α. στην πρωτεϊνη S-100 β. στις κυτταροκερατίνες γ. στις χρωμογρανίνες δ. στο κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο 4. Ένα καλόηθες νεόπλασμα α. κατά τη μικροσκοπική εξέταση, διαβαθμίζεται ως προς τη διαφοροποίησή του β. διηθεί τοπικά γ. κατά κανόνα μοιάζει περισσότερο με τον ιστό προέλευσής του από ό, τι ένα κακόηθες δ. το β και το γ 5. Επιλέξατε εκείνο το ζευγάρι του οποίου και οι δύο οντότητες στερούνται μεταστατικού δυναμικού. α. η υψηλόβαθμη και η χαμηλόβαθμη δυσπλασία β. η υψηλόβαθμη δυσπλασία και το καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα γ. η χαμηλόβαθμη δυσπλασία και το κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα δ. η χαμηλόβαθμη δυσπλασία και το καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα 6. Η διαβάθμιση της ιστολογικής κακοήθειας ενός ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στηρίζεται: α. στην παρουσία σφαιρών κερατίνης β. στη μορφολογία των αδενικών του δομών γ. στο βάθος διήθησης του όγκου δ. σε κανένα από τα παραπάνω 7. Διατήρηση της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου παρατηρείται α. στο in situ καρκίνωμα β. στη χαμηλόβαθμη δυσπλασία γ. στην υψηλόβαθμη δυσπλασία δ. σε όλα τα παραπάνω 8. Ποιο από τα παρακάτω νεοπλάσματα έχει μεσεγχυματογενή προέλευση; α. το θήλωμα β. το αδένωμα γ. το λειομύωμα δ. το σβάνωμα (νευριλείμμωμα ) 9. Απουσία μεταστατικού δυναμικού χαρακτηρίζει α. το καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα β. το κακώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα γ. το in situ καρκίνωμα δ. το α και το γ 10. Σε ποιο από τα παρακάτω καρκινώματα αποκλείεται να δοθούν μεταστάσεις στον άρρωστο μετά τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου; α. στο καρκίνωμα σταδίου Ι βάσει του συστήματος ΤΝΜ β. στο καρκίνωμα σταδίου ΙΙ βάσει του συστήματος ΤΝM γ. στο καρκίνωμα σταδίου ΙΙΙ βάσει του συστήματος ΤΝΜ δ. σε κανένα από τα παραπάνω Καλή επιτυχία στους επόμενους!!
 4. Η εξέταση στις 9-6-11 ήταν ακριβώς όπως τα είπε η προηγούμενη συνάδελφος...Εν τέλει η εξέταση τελείωσε και περάσαμε μόνο 6 άτομα...Ευτυχώς μέσα σε αυτά ήμουνα κι εγώ! Μαθαίνουμε λοιπόν από τη γραμματέα ότι την επόμενη μέρα θα μας εξετάσει ο κ. Μεσογίτης...Από τη μία λέω πάλι καλά, γιατί όσο να πεις οτιδήποτε εκτός από Καλλιανίδη είναι καλό, από την άλλη άρχισε και πάλι η αγωνία, γιατί και ο Μεσογίτης δεν είναι και ο πιο εύκολος καθηγητής... Πηγαίνουμε λοιπόν στις 8:30 αν και η εξέταση άρχισε αρκετά πιο μετά...Στην αρχή ρωτούσε τις κλασικές του ερωτήσεις.Δηλαδή: -Ολιγάμνιο(τα πάντα) -Υδράμνιο -IUGR -ΣΔ κύησης -NST -Υπογονιμότητα(Ορισμό ρώτησε κυρίως και παράγοντες σπερμοδιαγράμματος) -Περιγεννητικές λοιμώξεις(HSV,CMV,Ερυθρά) -Υπερηχογενές έντερο Έδωσε πάρα πολύ βάρος στις βλάβες του ΚΝΣ στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις.Από τις περίεργες ερωτήσεις που έκανε για να βάλει κάτι παραπάνω από 5 ήταν: -Πότε μεταδίδεται ο ιός της ερυθράς στο έμβρυο πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το εξάνθημα της μητέρας;(Η απάντηση είναι κατά τη φάση της ιαιμίας, δηλαδή πριν την εμφάνιση του εξανθήματος) -Γιατί ο αρρύθμιστος ΣΔ κάνει ΚΑ;(Η απάντηση είναι μέσω εναπόΘεσης γλυκογόνου στο μυοκάρδιο και κατά συνέπεια την εγκατάσταση μυοκαρδιοπάθειας) -Γιατί η αντιϊκή αγωγή βοηθάει στη μείωση της μετάδοσης του HSV κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού;(Του είπαμε ότι μειώνει τον πολλαπλασιασμό, αλλά μας είπε ότι δεν ήταν αυτή η σωστή απάντηση.Τη σωστή απάντηση μας την είπε, αλλά δε νομίζω ότι την κατάλαβε και κανένας...) Το ρεζουμέ είναι ότι ευτυχώς περάσαμε και οι έξι.Σε όλους ωστόσο κατέβασε τον βαθμό από 1 έως 3 μονάδες εκτός από έναν φοιτητή που πήρε 7. Αυτά...Υπομονή και καλή συνέχεια στους επόμενους...!!
 5. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.Όπως γίνεται πάντα πολλοί φοιτητές πήγαμε χωρίς να έχουμε δηλώσει συμμετοχή... Σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι πολλοί από εμάς αναγκαστήκαμε να φύγουμε νωρίτερα από τις κλινικές για να μπορέσουμε να δώσουμε το μάθημα... Και όλα αυτά με αφόρητη ζέστη και ταυτόχρονη απεργία του μετρό! Όταν βέβαια ζητήσαμε να εξεταστούμε ο καθηγητής αρνήθηκε κατηγορηματικά παρά τα παράπονα των φοιτητών. Στη συνέχεια όταν ζήτησα να μου δώσει δικαιολογητικό για την κλινική η απάντηση του ήταν και πάλι όχι, με τη δικαιολογία ότι θα γίνει ρεζίλι αν κάνει κάτι τέτοιο... Μάλλον θα εννοούσε παραπάνω... Τέλος δικαιολογητικό δεν πήραν ούτε τα παιδιά που εξετάστηκαν κανονικά... Εύχομαι καλή επιτυχία και υπομονή σε όποιον επιχειρήσει να το δώσει...
×
×
 • Δημιουργία νέας...