Jump to content

civilservant

Prominent Members
 • Content count

  878
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

civilservant last won the day on 7 Αυγούστου 2013

civilservant had the most liked content!

About civilservant

 • Rank
  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

Πληροφορίες προφίλ

 • Σχολή
  Άλλη
 • Sex
  Male

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. civilservant

  Civilservant's topic

  To: The Prosecutor of the International Criminal Court c.c The Criminal Prosecutions of [Supreme Criminal Court of Greece+Second instance Criminal Court in Athens+First Instance Criminal Court in Athens],Royal Netherlands Embassy in Greece,Canadian Embassy in Greece & Elsewhere From: Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης/Joseph-Christos Kondylakis,Nuclear Physicist,Mikras Asias 13, Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece,tel+fax:+30-2291055275,Tuesday-18-December-2018 Your related references are the following: [1] My book,in English language,entitled “WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE” by Joseph-Christos Kondylakis,2018 [2] My Law action to Criminal Prosecutions of [Supreme Criminal Court of Greece+Second instance Criminal Court in Athens+First Instance Criminal Court in Athens] of date Tuesday-11-December-2018 and with more information sent to above mentioned Criminal Prosecutions on Friday-14-December-2018 concerning the Blocking of my communications with the main telephone +43-1-2600-7 and fax +43-1-2600-0 of International “Atomic”(NUCLEAR!!) Energy Agency and my blocking to more efficiently contribute to Nuclear Safety & Security since 1980 (EURATOM,”Ontario Hydro” and since then[4] and also Research/Investigate about the bad Problems,e.t.c. continuous put in my life in Greece,Canada,European Union,...) [3] The book entitled “An introduction to International Criminal Court” by William A. Schabas,2001 [4] My communications with the Criminal ProsecutionS in Athens,Greece,Royal Embassy of Netherlands in Greece,Canadian Embassy in Greece,International Criminal Court & Elsewhere.. CONTINUOUS CRIME AGAINST HUMANITY ACTING TO DESTROY THE COGNITIVE INTELLIGENCE OF GENTILES'HUMANS,INCLUDING ENDANGERING THE HUMANITY & PLANET EARTH ECOSYSTEM(S) TO NUCLEAR CATASTROPHE(S),E.T.C.. An introduction to our Theme is following: The article 7 , paragraph 1k ,of Rome statute of the International Criminal Court writes : OTHER Inhuman acts of similar character intentionally causing great suffering OR serious injury to body OR to MENTAL OR physical Health[3]. Carefully understand that the MENTAL Health include the Health of Human Cognitive Intelligence , and that any purposefully decision of a human is very strongly depended from his or her cognitive Intelligence!!...Simply written, by partly or fully destroying the cognitive Intelligence of Human(s) [1] these Humans are transformed to animal status ,and with additional ,coordinated international actions on these Humans,implemented with the internationally controlled standards of mass media communications productions,e.t.c. ,together with strong international bankers & their associates control and actions (e.g. using secret societies,nation which probably help them,e.t.c.) ,then ,as actually internationally happen, cause Huge suffering to Huge numbers of Humans,internationally, by in direct or/and indirect ways causing the Very Huge number of destructions to the Human(s)' Family and to strong personal relationships , and also causing the Huge loosing of People money and their estate and also destroying their health and in general destroying the good quality of life of People and Humanity ,with also additionally attempting to facilitate Nuclear Catastrophe(s) [an additional Crime of Attempt to Huge Crime Against Humanity] by f.e. ,as an indicative case we mention, the Blocking(in many ways) of very critical contributions aiming to very critical improvement of International Nuclear Safety or/and Security ,which contributions are coming from ,perhaps with unique qualifications, scientists (example [2],[1],[4],[3]),E.T.C.... Note: The word Gentile means the NOT jew.
 2. civilservant

  Civilservant's topic

  ΥΠΕΡ-ΕΠΕΙΓΟΝ (διότι αφορά την Παγκόσμια Πυρηνική Ασφάλεια,κ.α.) Πρός τις Εισαγγελείες[Αρείου Πάγου+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών και την Εισαγγελεία του Διεθ νούς Ποινικού Δικαστηρίου Κοινοποίηση πρός την Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία & Καναδική Πρεσβεία, εν Ελλάδι , κ.α. Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης/Joseph-Christos Kondylakis,Πυρηνικός Φυσικός/ειδικευθείς εις την Πυρηνική Σχάση(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά),Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,Ελλάς,τηλ+φαξ 22910-55275,Σάββατο-15-Δεκεμβρίου-2018 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ,ΔΙΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ κ. ΙΩΣΗΦ-ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ που αφορούν [1] Την Υπερ-επείγουσα Μήνηση του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη της Τρίτης-11-Δεκεμβρίου-2018 που εστάλει ξανά με φαξ συμπληρωμένη (εκ πέντε σελίδων) την Παρασκευή-14-Δεκεμβρίου-2018 στις Εισαγγελείες Αρείου Πάγου+Εφετών+Πρωτοδικών των Αθηνών και εις το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και αφορά Φραγμούς εις τις επικοινωνίες (τηλ,φαξ) του κ. Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη με την Διεθνή Επιτροπή “Ατομικής” Ενέργειας (International “Atomic” Energy Agency [I.A.E.A.]) [2] Διαρκή & Στιγμιαία Εγκλήματα & Αδικίες,κ.α. που αναφέρονται εις την Αγγλική έκδοση του βιβλίου του “WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE” by Joseph-Christos Kondylakis,2018 [3] Εγγραφο μου(σταλθέν με φαξ) με τίτλο “FOR A UNIVERSITY'MASTER DEGREE IN NUCLEAR FISSION (APPLIED+THEORETICALLY) (From this author experience at McGill University,Canada in 1976-1978) της Friday-16-November-2018 και βιογραφικό του Ιουλίου 2014 του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη. [4] I am the first internationally that published its first Quantitative! scientific research entitled “Theoretically and under very special applied conditions a Nuclear fission reactor may explode as Nuclear Bomb”,published in the proceedings of 19th scientific symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society,held at the Aristotle University of Thessaloniki,Greece on May 2010,also exist in Internet site: http://inspirehep.net/record/1441083/files/Fulltext.pdf [5] Σχετικές επικοινωνίες μου με Εισαγγελείες Αθηνών,Βασ. Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι,ICC Επειδή ως συνέπεια των εγκληματικών ενεργειών που αναφέρονται εις την υπέρ-επείγουσα μηνηση μου [1] το Παγκόσμιο έννομο αγαθό της Παγκοσμίου Πυρηνικής Ασφάλειας(Safety & Security) υφίσταται επιπρόσθετη σημαντική Διακινδύνευση , Διαρκώς , από τότε που τέθηκαν οι φραγμοί στις επικοινωνίες του κ. Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]) με την Διεθνή Επιτροπή “Ατομικής” Ενέργειας (Ι.Α.Ε.Α.) και Αλλού [2] και από την Αδρανοποίηση του[5] ,κ.α.κ.τλ. και Επειδή ,είναι η γνώμη του γράφοντος, ότι εις την Διεθνή Επιτροπή “Ατομικής” Ενέργειας πιθανότατα δεν υπάρχουν (ή υπάρχουν ελαχιστότατοι) Πυρηνικοί Φυσικοί ειδικευμένοι εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά) ΚΑΙ οι οποίοι να έχουν μελετήσει σοβαρά τα επιστημονικά συγγράμματα που αναφέρονται εις [3] ΚΑΙ να έχουν εκπαιδευθεί πρακτικά δια Πυρηνικής Σχάσεως Εργοστάσια ΚΑΙ να έχουν μεγάλη Διεπιστημονική γνώση (που συμβάλει σε Ολιστική αντίληψη πραγματικότητος) ΚΑΙ να έχουν αποφοιτήση με Αριστα από Πανεπιστήμιο και να έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές με πλήρη Αλλοδαπή υποτροφία (πιθανόν οι Ελληνικές υποτροφίες ισχυρά επιρεάζονται από τις διασυνδέσεις,τα ρουσφέτια...) ΚΑΙ Επειδή Κ.Α.,Κ.Τ.Λ. Δια τους ανωτέρω λόγους ενεργήστε τα δέοντα Αυτεπαγγέλτως,Αυτόφορα και Αμεσα,κ.τ.λ.
 3. civilservant

  Civilservant's topic

  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΟΛΟ ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ , ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ , ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΚ 273Γ ΔΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY,SECURITY)... Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης/Joseph-Christos Kondylakis,Πυρηνικός Φυσικός/ειδικευθείς εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά),Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττκή,Ελλάς,τηλ+φαξ 22910-55275,Τρίτη-11-Δεκεμβρίου-2018 Σχετικά είναι τα ακόλουθα και το παρόν άρθρο είναι Σχετικόν των ακολούθων ,εγγράφων : [1] Το άρθρο μου “ Our Theme is : WAR FOR THE DESTRUCTION OF (Cognitive) INTELLIGENCE , in European Union and Worldwide...” ,Saturday-8-December-2018 [2] Το άρθρο μου “VITAL THEME : THEY BLOCK!! MY FAX AND TELEPHONE!! COMMUNICATIONS WITH THE MAIN FAX OF INTERNATIONAL “ATOMIC” ENERGY AGENCY:00-43-1-26007 !!! AND ITS MAIN TELEPHONE 00-43-1-26000 ...S.O.S...,10-Dec-2018 [3] Η Μήνηση μου της Τρίτης-11-Δεκεμ.-2018 πρός Εισαγγελείες(Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] Αθηνών για ΦΡΑΓΜΟ Φαξ+Τηλ επικοινωνίας μου με International “Atomic” Energy Agency... [4] “Ποινικός Κώδικας:Ερμηνεία...”,τόμος Β,του Αριστοτέλη Χαραλαμπάκης,2014,σελ.2048-2053 [5] “Ποινικό Δίκαιο:Γενικό μέρος”τόμος ΙΙ Απόπειρα...,του Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης,σελις 38 [6] “Ποινικός Κώδικας:Ερμηνεία...” Μ.Μαργαρίτης & Α. Μαργαρίτη,2014,σελίς 815 (ΠΚ273) Από [4] “Προστατευόμενο έννομο αγαθό ΠΚ273 είναι : ιδιοκτησίας,ανθρώπινης ζωής και υγείας... υποστηρίζεται όμως ...και η προστασία του κοινωνικού αγαθού της κοινής ασφάλειας[σημείωση μου : πολύ υπέρτερον είναι η προστασία της Εθνικής και Παγκόσμιας Πυρηνικής Ασφάλειας...] ...Το έγκλημα αυτό(ΠΚ273) είναι ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ Διακινδύνευσης...,εφ'όσον απαιτείται να μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έννομα αγαθά να εισέλθουν ΑΝΑ ΠΑΣΑ στιγμή στην εστία κινδύνου... ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να πραγματωθεί αυτός ο κίνδυνος... Από [6] “Δόλος , έστω και ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ... (ΠΚ273) Από [5] “Αρχή εκτέλεσης(σ.σ. Απόπειρας) συνιστούν...όλες οι πράξεις που είτε (επι εγκλημάτων συμπεριφοράς)...είτε (επί εγκλημάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) εν περιπτώσει επιτυχούς εκβάσεως φέρουν εις πραγμάτωσιν της αντικειμενικής υποστάσεως...θρυματίζουν την ειρήνευση του καθ'ου στρέφονται εννόμου αγαθού.” Εις τις περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της Πυρηνικής Ασφάλειας είναι δυνατόν το εγκλημα να είναι ΔΙΑΡΚΕΣ καθ' όν χρονικό διάστημα δεν ειρηνεύουν τα προσβαλόμενα έννομα αγαθά και τα ανωτέρω νομίζουμε ότι ισχύουν δια τα ΔΙΑΡΚΗ εμπόδια και τις εγκληματικές πράξεις που συμβαίνουν εναντίων του γράφοντος και σε άλλους με παρόμοιες περιστάσεις ζωής, δυσχερένοντας ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ και σε ΔΙΑΡΚΕΙΑ ,για δεκαετίες, την δυνατότητα να συνεισφέρουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε σημαντική ΜΕΙΩΣΗ του ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ούτω ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ την ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ,δημιουργόντας ούτω σημαντική ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ υπό την έννοια του ΠΚ273 και άλλων άρθρων του Ποινικού Κώδικα... Επειδή η ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ δύναται να δημιουργήσει ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ μεγέθους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ σε Ανθρώπους και Οικοσυστήματα (ενδεικτικά τα Πυρηνικά Ατυχήματα του Τσερνόμπιλ,1986 , της Φουκουσίμα 2011 ,κ.α.) δια τούτο ποινικά δικαιολογήται η ποινική βαρύτητα του τίτλου του παρόντος άρθρου σ' Αυτήν (ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ) ,που αφορά και τα Σοβαρώτατα Εμπόδια που συνεχώς μπαίνουν ,στην Διάρκεια της ζωής του παρόντος συγγραφέως [Πυρηνικού Φυσικού/Πυρηνικής ΣΧΑΣΕΩΣ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά) ,κ.α.,κ.τ.λ.] και σε Αλλους σε παρόμοιες καταστάσεις,Κ.Τ.Λ.,... ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ
 4. civilservant

  Civilservant's topic

  VERY URGENT To: International Criminal Court,Supreme Criminal Court of Greece,Second Instance Criminal Court in Athens,Greece,First Criminal Court in Athens,Greece,International “Atomic”(NUCLEAR!!!) Energy Agency,EURATOM and Others From : Joseph-Christos Kondylakis,Nuclear Physicist/specialized in Nuclear FISSION(Applied+ Theoretically),Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece, tel+fax:+30-2291055275, Monday-10-December-2018 Your reference : My book (by Joseph-Christos Kondylakis) , translated in English language in 2018 ,and entitled “WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE” that I will try to send by email (in pdf file) to International “Atomic”(NUCLEAR!!) Energy Agency... VITAL THEME : THEY BLOCK!! MY FAX AND TELEPHONE!! COMMUNICATIONS WITH THE MAIN FAX OF INTERNATIONAL “ATOMIC” ENERGY AGENCY : 00-43-1-26007 !!! AND ITS MAIN TELEPHONE 00-43-1-26000 ...S.O.S... From Saturday-8-December-2018 until now (Monday-10-December-2018 , time 17h 45m ,p.m. Greece time) they BLOCK from my (sender) tel+FAX : +30-2291055275 to communicate with the main FAX : +43-1-26007 AND Telephone!! :+43-1-26000 of International “Atomic” Energy Agency (I.”A”.E.A.)!!! putting Barriers!! to me to send my article entitled “Our Theme is : WAR FOR THE DESTRUCTION OF (Cognitive) INTELLIGENCE , in European Union and Worldwide...” written on Saturday-8-December-2018 and to discuss with the I.”A”.E.A. S.N. I verified the above BLOCKING when it was Impossible to Fax & Tel to I.”A”.E.A. from my tel+fax +30-2291055275 , BUT when (during the time of above Blocking) I went to Other Fax number and from it I was able normally to send a Fax to I.”A”.E.A. at about 17h 20m GR time of today (Monday-10-Dec-2018). The above VERY ILLEGAL CRIMINAL BLOCKING of a Nuclear Physicist/ specialized in Nuclear FISSION(Applied+Theoretically) to Communicate , with ALL possible ways , with the International “Atomic” Energy Agency of United Nations , it may VITALLY impact the International Nuclear Safety & Security...Therefore in VERY URGENT way IMMEDIATELLY UNBLOCK ALL types of my communications (including Telephone(s)!! and FAX(es) ) with the International “Atomic” Energy Agency ,and URGENTLY Criminally Investigate the Blocking of my Communications with the International “Atomic” Energy Agency & Other Organizations AND FULLY INVESTIGATE ALL THE CRIMES THAT ARE MENTIONED IN MY ENGLISH BOOK “WAR FOR THE DESTRUCTION OF INTELLIGENCE” AND ITS REFERENCES AND THE REFERENCES OF REFERENCES,E.T.C. AND ALSO ,as an indicative Critical example case, FULLY INVESTIGATE MY LIFE IN GREECE, CANADA,EUROPE INCLUDING EURATOM, FOR ACTIONS MADE AGAINST ME & AGAINST OTHERS IN SIMILAR CASE(S) INTERNATIONALLY ,E.T.C. Note: The real FAX communications , particularly for the International Nuclear Safety & Security is more reliable than the Internet communications that “easily” can be modified,blocked,deleted,E.T.C.
 5. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ+Λαό του , τις Ιερές Χριστιανικές Ορθόδοξες Μητροπόλεις της Ελλάδος μας,Εισαγγελείες(Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών, Ευρωπα'ι'κή Ενωση Κοινοποίηση πρός τις {Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία,Καναδική Πρεσβεία} εν Ελλάδι, ICC,κ.α. Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανό Ορθόδοξο Ελληνα (Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,Ελλάς, τηλ+φαξ : 22910-55275 , Πέμπτη-6-Δεκεμβρίου-2018 , επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου Σχετικά είναι τα ακόλουθα και το παρόν είναι σχετικό των ακούλοθων : [1] Η Αναφορά μου πρός την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αριθ. πρωτοκόλου 12618 της 13-Νοεμβρίου-2018 που αφορά το ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ,ΔΙΑΡΚΕΣ,ΑΥΤΟΦΩΡΟ Εγκλημα δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ+ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ... [2] Σχετικές επικοινωνίες μου, για δεκαετίες ετών, πρός τις Εισαγγελείες (Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών+Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι+ICC+Αλλού... [3] Μήνημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου πρός Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος της Τετάρτης-5- Δεκεμβρ.-2018 τίτλου “ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ+ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΕΘΝΟΥΣ+Χ.Ο. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και του Κορυφαίου θέματος μας ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, σας αναφέρω τα κατωτέρω ,από σημερινή συζήτηση που είχα με διαπρεπή Ελληνα νομικό … Συγγραφέας: Ποιά είναι η γνώμη σου δια τα νομικά έγγραφα που σου έστειλα για Εσχάτη Προδοσία; Νομικός : Βέβαια είναι Εσχάτη Προδοσία, αλλά χρειάζεται εμπλουτισμός της δικογραφίας σου. Πρίν μερικές ημέρες καθόμουν σε μία παρουσίαση και από τις δύο πλευρές μου καθόταν δύο καθηγητές της νομικής και λέγανε ότι υφίσταται το εγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας, αλλά αυτό που φοβόμαστε είναι μήπως δημιουργηθεί...εμφύλιος , διότι πιθανότατα θα ξεσηκώσουν τους “αναρχικούς” (σημείωση συγγραφέως τους “αντιφασίστες”,κ.α. που πιθανότατα ελέγχονται από τους Εβραίους...) Συγγραφέας : Μα τότε οι “αντιφασίστες”,κ.α. μπορούν να θεωρηθούν Συνεργοί στην Εσχάτη Προδοσία... Νομικός : Εχεις δίκιο Συγγραφέας : Εάν διαταχθεί η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη να μην κάνει τίποτα (π.χ. ούτε να εμποδίζει και να μην συλλαμβάνει τους “αντιφασίστες” και τους σχετικούς των ) τότε Αδρανοποιήται ! το Σύστημα της Δικαιοσύνης και τούτο είναι επίσης εγκλημα Εσχάτης Προδοσίας... Νομικός : Ναί . Συγγραφές : Μήν ξεχνάς ότι εις την δικογραφία μου έχουν έννομο συμφέρον Ολοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι Ελληνες...Εγώ έβγαλα το φύδι από την τρύπα , μπορείτε τώρα και εσείς και άλλοι να βοηθήσετε δια τον εμπλουτισμό της δικογραφίας μου για την ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ... Νομικός : Ναί . Συγγραφέας : Σκέψου ότι η Εσχάτη Προδοσία είναι ΔΙΑΡΚΕΣ δηλαδή ΑΥΤΟΦΩΡΟ Εγκλημα και έτσι ΔΕΝ χρεάιζεται άδεια της Βουλής των Ελλήνων για να βάλει στην φυλακή , εφ' 'οσον αποφασιστεί (π.χ. Ανωτάτους, Πρωθυπουργό,Υπουργούς,Βουλευτές και Αλλους) , απλά αντέγραψε την σχετική νομολογία που προφυλακήσανε την “Χρυσή Αυγή” για ΔΙΑΡΚΕΣ/ΑΥΤΟΦΩΡΟ . Ενας Εισαγγελέας Πρωτοδικών εάν το αποφασίσει αρκεί... Νομικός : Αυτό είναι σωστό...
 6. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός την επιτροπή συντάξεως του περιοδίκου "Ψυχιατρική" Κύριε(οι) ή Κυρία(ες) Ελαβα τις απαντήσεις σας εις τα πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα μου που υπέβαλα δια δημοσίευση εις το περιοδικό σας, με σκοπό την ευρεία ενημέρωση των Ελλήνων ψυχιάτρων,κ.α. Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις σας είναι ακριβώς ταυτόσημες , γενικόλογες και απολύτως στερούνται ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ!!!... Με δεδομένο ότι η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ είναι η ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ!!!! ΣΥΛΟΓΙΣΜΩΝ και των ΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ , θα μου επιτρέψετε να σας επσημάνω , το σύμφωνα με την επιστημονική μου γνώμη, ότι πιθανόν πλείστες ψυχιατρικές αποφάσεις στερούνται ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΟΜΕΝΑ με αποτέλεσμα να δημιουργήται λίαν σοβαρός κίνδυνος δια σοβαρώτατα ψυχιατρικά λάθη... Παρ' 'ολα αυτά , σας εύχομαι ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ... από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης, Τετάρτη-5-Δεκεμβρίου-2018 Υ.Σ. Σας επιτρέπω την δημοσίευση της παρούσης επιστολής μου και κοινοποιήσεως στους συναδέλφους σας.
 7. civilservant

  Civilservant's topic

  ΒΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΚ134 , ΠΚ134Α ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 021218.doc
 8. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ+Λαό του , τις Ιερές Χριστιανικές Ορθόδοξες Μητροπόλεις της Ελλάδος μας, Εισαγγελείες(Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών Κοινοποίηση πρός την Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι,ICC,κ.α. Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανό Ορθόδοξο Ελληνα (Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,Ελλάς, τηλ+φαξ : 22910-55275 , Κυριακή-2-Δεκεμβρίου-2018 Σχετικά είναι τα ακόλουθα ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : [1] Η Αναφορά μου πρός την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αριθ. πρωτοκόλου 12618 της 13-Νοεμβρίου-2018 που αφορά το ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ,ΔΙΑΡΚΕΣ,ΑΥΤΟΦΩΡΟ Εγκλημα δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ+ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ... [2] Σχετικές επικοινωνίες μου, για δεκαετίες ετών, πρός τις Εισαγγελείες (Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών+Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι+ICC+Αλλού... [3] Εγγραφο μου πρός τις Ολομέλειες Ολων των Δικαστικών Ενώσεων της Ελλάδος
 9. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός τις Εισαγγελείες {Αρείου Πάγου+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών , κ.α. Κοινοίποίηση πρός την Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι,Καναδική Πρεσβεία εν Ελλάδι,κ.α Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης,Χριστιανός Ορθόδοξος Ελλην (Πυρηνικός Φυσικός), Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,Ελλάς,τηλ+φαξ 22910-55275 , Πέμπτη-29-Νοεμβρίου-2018 , επί τη μεγάλη εορτή του Αγίου Φιλομένου (τον κατέσφαξαν Εβραίοι...) Σχετικά είναι τα ακόλουθα Σχετικά είναι τα ακόλουθα : [1] Η Αναφορά μου πρός την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αριθ. πρωτοκόλου 12618 της 13-Νοεμβρίου-2018 που αφορά το ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ,ΔΙΑΡΚΕΣ,ΑΥΤΟΦΩΡΟ Εγκλημα δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ+ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ... [2] Σχετικές επικοινωνίες μου, για δεκαετίες ετών, πρός τις Εισαγγελείες (Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών+Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι+ICC+Αλλού... Αξιότιμοι Δικαστικοί Λειτουργοί Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά μου [1] με αρ. πρωτ. 12618 της 13-Νοεμβρίου-2018 σας γράφω και σας επισημαίνω αυτό που ξέρετε πολύ καλήτερα από εμένα και αφορά το άρθρο του Ποινικού Κώδικά ΠΚ134α “Θεμελειώδεις αρχές και Θεσμοί του Πολιτεύματος” για το Κακούργημα της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ: “Κατα την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Ν 1366 / 1983 , η ανωτέρω απαρίθμηση είναι “ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ!!!”...” Απόσπασμα από το βιβλίο “Ποινικός Κώδικας-Ερμηίνεα ,Εφαρμογή” των Μιχαήλ Μαργαρίτης ,Αρεοπαγίτης ε.τ. και Αννα Μαργαρίτη , 3η έκδοση,2014 , εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, σελίς 393 ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ...
 10. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ+Λαό του , τις Ιερές Χριστιανικές Ορθόδοξες Μητροπόλεις της Ελλάδος μας,Εισαγγελείες(Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών Κοινοποίηση πρός την Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι,ICC,κ.α. Από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Χριστιανό Ορθόδοξο Ελληνα (Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,Ελλάς, τηλ+φαξ : 22910-55275 , Κυριακή-18-Νοεμβρίου-2018 Σχετικά είναι τα ακόλουθα : [1] Η Αναφορά μου πρός την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αριθ. πρωτοκόλου 12618 της 13-Νοεμβρίου-2018 που αφορά το ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ,ΔΙΑΡΚΕΣ,ΑΥΤΟΦΩΡΟ Εγκλημα δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ+ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ... [2] Σχετικές επικοινωνίες μου, για δεκαετίες ετών, πρός τις Εισαγγελείες (Α.Π.+Εφετών+ Πρωτοδικών) των Αθηνών+Βασιλ. Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι+ICC+Αλλού... Κύριοι + Κυρίες ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΕΥΡΗΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΒΡΑ'Ι'ΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1973 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ [1]+[2]+Κ.Α. ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟ!! ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ+ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ...(ΗΤΟΙ ΠΚ134 ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ...) Το παρόν άρθρο είναι Σχετικό της Αναφορά μου πρός την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αριθ. πρωτοκόλου 12618 της 13-Νοεμβρίου-2018 που αφορά το ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ,ΔΙΑΡΚΕΣ, ΑΥΤΟΦΩΡΟ Εγκλημα δια τον ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ+ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ... . Επιπλέον Μελετήστε/Ερευνήστε τα ακόλουθα : (1) Αρθρο(α) της σημερινής(18-11-2018 ) εφημερίδος “Ελεύθερης Ωρας” με τίτλο “ “ΥΠΗΡΕΤΗΣ” ΤΩΝ (ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ) ΡΟΤΣΙΛΝΤ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ! “,και η Εκκλησιαστική Περιουσία να ελέγχεται από τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ,σελ. 1,4,6-7,26,Ενθετο Ορθόδοξη Κατάθεση... (2) DVD με τίτλο “Ο Παπαδόπουλος ο Ιωαννίδης και οι ελεύθεροι σκοπευτές του ΕΒΡΑΙΟΥ Στρατηγού Μοσέ Νταγιάν” που διενεμήθει με την εφημερίδα “Μακελειό” του Σαββάτου-17-Νοεμβρίου-2018...και σχετικό πιθανότατα είναι και το “Κυπριακό” (ενδεικτικά ,όσο θυμάμαι, έχει δημοσιευθεί ότι ο γαμπρός του Ιωαννίδη ήταν ΕΒΡΑΙΟΣ και πράκτορας της εβρα'ι'κής Μοσσάντ...) Οπως έχει δημοσιευθεί,ενδεικτικά, εις την εφημερίδα “Ελεύθερη Ωρα” και αλλού : (3) Ο αποθανών τέως Υπουργός Εθνικής Παιδείας! Ράλλης ήταν Κορυφαίος ΜΑΣΟΝΟΣ (ήτοι Δούλος των ΕΒΡΑΙΩΝ) και κατέστρεψε το πολυτονικό σύστημα και ουσιαστικά την καθαραίουσα εις την Ελληνική γλώσσα, ούτω μειόνοντας σημαντικά την διανοητική ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ των Ελλήνων... (Σχετικό είναι & το βιβλίο μου “Πόλεμος για την Καταστροφή της Νοημοσύνης”2018,εκδ. “Φυλάτος”) (4) Ο αποθανών τέως Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ΕΒΡΑΙΟΣ... (5) Ο αποθανών τέως Πρωθυπουργός & ο νύν Πρόεδρος της Ν.Δ. Μητσοτάκης ήταν/είναι ΕΒΡΑΙΟΙ... (6) Ο τέως Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είναι ΕΒΡΑΙΟΣ... (7) Ο τέως Πρωθυπουργός Γεώργος Παπανδρέου είναι ΕΒΡΑΙΟΣ... (8) Ο νύν Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι ΕΒΡΑΙΟΣ... (9) Ο νύν Πρόεδρος της “Ελληνικής” Δημοκρατίας να είναι ΜΑΣΟΝΟΣ (φωτογραφία)... (10) Ο νύν Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος να δέχετε δωρεά από ΜΑΣΟΝΟΥΣ... (11) ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ!!! παντού λέγεται και γράφεται “Η Προεδρία της Δημοκρατίας” και λείπει ΣΚΟΠΙΜΩΣ η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ λέξη κλειδή “ΕΛΛΗΝΙΚΗ”...Οταν τηλεφώνησα στην Προεδρεία της...Δημοκρατίας και ρώτησα ΓΙΑΤΙ λείπει η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ λέξη κλειδή “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” και μήπως έχουμε Προεδρεία “εβρα'ι'κής” Δημοκρατίας , ΔΕΝ μου έδωσαν καμία απάντηση...
 11. civilservant

  Civilservant's topic

  To: International “Atomic”(NUCLEAR!!) Energy Agency,Euratom,Ελληνική Επιτροπή “Ατομικής” (ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ!!) Ενεργείας, Universities,Others... c.c. Canadian Embassy in Greece,Royal Netherlands Embassy in Greece Relevant references are from relevant (previous,present,future) our communications... From : Joseph-Christos Kondylakis,Nuclear Physicist/specialized in Nuclear Fission(Applied + Theoretical),Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece, tel+fax:+30-2291055275 , Friday-16-November-2018 FOR A UNIVERSITY'MASTER DEGREE IN NUCLEAR FISSION (APPLIED+THEORETICALLY) (From this author experience at McGill University,Canada in 1976-1978) The motivations to write this article is because the Nuclear Human Factor is the Primary reason in causing Nuclear Accidents and Nuclear Catastrophes and because in current times is the perception of this author that most M.Sc and Ph.D in Nuclear Physics & Nuclear Engineering are significantly much lower quality from these Universities degrees before about 1990 and because this author think that there are extremely small number of M.Sc & Ph.D in Nuclear FISSION(Applied+Theoretically). The above thoughts lead to Very Serious Problems in International Nuclear Safety & Security... From the experience of this author the following lessons,textbooks and original scientific research are recommended for a serious University M.Sc in Nuclear Fission(Applied+Theoretically)... [1] Mathematical Methods of Physics a) R. Courant & D. Hilbert , “Methods of Mathematical Physics” ,vol I (1953) , vol II (1962) b) Morse & Feshback , “Methods of Theoretical Physics” , vol I , II ,1953 [2] Theoretical Nuclear Physics a) A. DeShalit & H. Feshback, “Theoretical Nuclear Physics”, vol I (1953 ) , vol II (1962) [3] Applied Nuclear Physics a) Atam P. Arya “Fundamentals of Nuclear Physics”, 1966 [4] Quantum Mechanics a) Landau & Lifshitz , “Quantum Mechanics” , 1965 [5] Relativistic Quantum Mechanics a) V.B. Berestetskii,E.M. Lifshitz,L.P. Pitaevskii , “Relativistic Quantum Theory”,Part I , 1971 and E.M. Lifshitz,L.P. Pitaevskii , “Relativistic Quantum Theory”, Part II ,1973 [6] Nuclear Fission a) Robert Vandenbosch,John R. Huizenga, “Nuclear Fission”,1973 b) Hans J. Krappe,Krysztof Pomorki, “Theory of Nuclear Fission” , 2012 [7] Nuclear Engineering a) James J. Duderstadt , Louis J. Hamilton , “Nuclear Reactor Analysis” , 1976 [8]One year,Original,scientific research in Nuclear Fission,initially experimentally and then theoretical to explain the causes of obtained experimental results...
 12. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου + Εφετών + Πρωτοδικών ] των Αθηνών Κοινοποίηση πρός την Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία εν Ελλάδι , ICC , κ.α. Από τον Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης,Χριστιανός Ορθόδοξος Ελλην (Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13, Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου, 19013 Αττική, τηλ+φαξ 22910-55275 , Παρασκευή-9-Νοεμβρίου-2018 Συνέχεια της ΑΝΑΦΟΡΑΣ μου πρός τις Εισαγγελείες [Αρείου Πάγου + Εφετών + Πρωτοδικών ] των Αθηνων με τίτλο : ΜΕΓΙΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ & ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ , ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ/ΚΡΑΤΟΣ... Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης,Χριστιανός Ορθόδοξος Ελλην (Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος,Αναβύσσου,19013 Αττική,τηλ+φαξ 2291055275,Πέμπτη-8-Νοεμβρίου-2018 είναι το κατωτέρω ΣΧΕΤΙΚΟ της ,από την εφημερίδα “Ελεύθερη Ωρα” της Παρασκευής-9-Νοεμβρίου-2018 , σελίδες 1,8-9 ,με τα κατωτέρω αποσπάσματα από την εν λόγω εφημερίδα : Σελίς 1 : “Ιερώνυμε τί γυρεύει το ράσο με τις...Μασονικές ποδίτσες; “ Σελίδες 8-9 : “Οταν ο Ιερώνυμος έπαιρνε “δωροεπιταγές” από ΜΑΣΟΝΟΥΣ και Να'ί'τες...” “ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ PATRIC E. REA ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (σημείωση γράφοντος, τα Ιεροσόλυμα ανοίκουν στο Ισραήλ που πρόσφατα ανακυρήχθηκε ΕΘΝΟΣ!! ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ...) ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΤΟΝ Β' “ “Γιατί λοιπόν, τί ΛΟΓΟ έχει ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας κ. Ιερώνυμος να δέχεται στο γραφείο του, στην Αρχιεπισκοπή αντιπροσωπεία τεκτόνων(Μασόνων); Καί μάλιστα να αποδέχεται Οικονομική Δωρεά 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών της Μητροπόλεως Αθηνών, που υπέστη από τους σεισμούς του 1999 ; “ “Η συμμετοχή σε διάφορες τελετές ΜΥΗΣΗΣ σημαίνει,ουσιαστικά,ΑΡΝΗΣΗ του Τριαδικού Θεού,της Εκκλησίας και του Βαπτίσματος... ,έλεγε ο Αγιος γέροντας Πα'ί'σιος. Υ.Σ. ΜΥΗΣΕΙΣ έχουν κυρίως οι ΕΒΡΑ'Ι'ΚΕΣ Οργανώσεις ως η ΜΑΣΟΝΙΑ ,και άλλες παρόμοιες... (Σχετικά είναι και προηγούμενες επικοινωνίες του γράφοντος με τις Εισαγγελίες Αθηνών και Αλλού...)
 13. civilservant

  Civilservant's topic

  ΜΕΓΙΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ & ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ , ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ/ΚΡΑΤΟΣ... Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης,Χριστιανός Ορθόδοξος Ελλην (Πυρηνικός Φυσικός) , Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος,Αναβύσσου,19013 Αττική,τηλ+φαξ 2291055275,Πέμπτη-8-Νοεμβρίου-2018 Τα τρία ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ(διότι υπάρχουν εις ΟΛΑ τα Ελληνικά Συντάγματα) άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος μας είναι τα 1#3 (...ΟΛΕΣ!! οι Εξουσίες υπάρχουν υπέρ του ΕΘΝΟΥΣ!! και του Λαού...) , 3 (Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστου) , 120 (...Η αφοσίωση στην ΠΑΤΡΙΔΑ/ΕΘΝΟΣ και την Δηημκρατία αποτελούν ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ!! των ΕΛΛΗΝΩΝ...Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται εις τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ/ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ των ΕΛΛΗΝΩΝ που ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ και ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ!!! να Αντιστέκονται με ΚΑΘΕ!!!!!!!!!!!! Μέσο...). Τα ανωτέρω τρία ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ Αρθρα του Ελληνικού μας Συντάγματος Υπερτερούν κάθε άλλου άρθρου του Συντάγματος όταν έρχεται εις αντίθεση είς έκαστον ή όλα πρός αυτά , λόγω του ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΟΥΣ χαρακτήρα των.ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΣ!!! είναι ότι το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ/ΠΟΛΙΤΕΙΑ ξαναδημιουργήθηκαι το 1821 ορκιζόμενοι ΠΡΩΤΑ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και μετά στην ΠΑΤΡΙΔΑ... Το άρθρο ΠΚ134 του Ποινικού Κώδικα ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ εις το τμήμα του 2 γράφει “Με Ισόβια ή πρόσκαιρη καθειρξη τιμωρείται όποιος … α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητας του ως οργάνου του Κράτους να ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ή ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ διαρκώς ή προσκαίρως...ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ!!! ΑΡΧΕΣ ή ΘΕΣΜΟΥΣ!!! του πολιτεύματος. Οι ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ , ΘΕΣΜΟΙ ουσιαστικά αναφέρονται εις τα ανωτέρω τρία ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ άρθρα του Συντάγματός μας (Αρθρα 1#3(ΕΘΝΟΣ,ΛΑΟΣ) , 3 (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ) , 120 (ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ/ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ)). Η νομολογιακή ερμηνεία της Βίας συμπεριλαμβάνει και την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ Βία, ως αυτή ασκήται ,ενδεικτικά, από ελεγχόμενα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,Διαχρονικά(ΔΙΑΡΚΕΣ Εγκλημα), τους Ισχυρούς Οικονομικούς Παράγοντες(π.χ. Διεθνείς Τραπεζίτες & υποτακτικούς τους) , την ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ του Πρωθυπουργού πρός Βουλευτές του και Αλλους (οι Αντιρησίες αποπέμπονται, ή δεν προάγονται ή κ.τ.λ. ενώ εκλέγονται οι κατάλληλοι υποτακτικοί δια “κλειδιά” θέσεις εργασίας) ή πιθανοί μυστικοι ή/και φανεροί Εκβιασμοί/ΒΙΑ πρός την Χριστιανική Εκκλησία!!! και Αλλού , Κ.Τ.Λ. Οπως έχουμαι επανηλημένα αναφέρει και ιδίως εις το Σχετικό του παρόντος την Αναφορά μου πρός τον Κον ή Κα Εισαγγελέα της Διαφθοράς της Παρασκευή-2-Νοεμβρίου-2018 είναι ΔΙΑΡΚΕΣ/ ΑΥΤΟΦΟΡΟ Βαρύτατο!!! Εγκλημα ,ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ,που γίνονται επιχειρήσεις δια τον ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ και την ΠΛΗΡΗ Καταστροφή των ΘΕΜΕΛΕΙΔΩΝ ΘΕΣΜΩΝ!!! Αυτού της ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,ΠΑΤΡΙΔΑΣ/ΕΘΝΟΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ... Παρατηρήστε ότι η συμφωνία Τσίπρα & Ιερωνύμου αποτελεί το βασικό βήμα δια τον πλήρη διαχωρισμό του Κράτους/ΕΘΝΟΥΣ με την Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία/ΕΘΝΟΣ και συνέχεια αναμένονται ως πιθανά βήματα πρός τον ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ να ζητηθεί από τους πολίτες να δηλώνουν εις την φορολογική τους δήλωση εάν είναι Χριστιανοί και να ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΣΟΥΝ!!! ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ για να πληρώνεται ο μισθός των Χριστιανών Ιερέων...(οπως ήδη σήμερα γίνεται εις την Γερμανία) , με συνέπεια του εν λόγω Οικονομικού Πολέμου κατα την Χριστιανικής Εκκλησίας σε συνδιασμό με τις εκπομπές Ελέγχομένων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας να βαδίζουν πρός ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ
 14. civilservant

  Civilservant's topic

  Πρός τις Επιστημονικές Ενώσεις και τους Δημόσιους & Ιδιωτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος+κ.α. (Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη σας) Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκης,Πυρηνικός Φυσικός & Επιστήμων Ερευνας,Μικράς Ασίας 13, Αγιος Νικόλαος της Αναβύσσου,19013 Αττική,τηλ+φαξ 22910-55275,Τρίτη-9-Οκτωβρίου-2018 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Το παρόν βιβλίο είναι μία εισαγωγή στον πόλεμο καταστροφής της νοημοσύνης (ΠΚΝ), όπως αυτός γίνεται εναντίων Εθνών, Οργανισμών και ατόμων (π.χ εναντίων ΚρατικώνΟργανισμών, των Ενόπλων ∆υνάμεων, του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού συστήματος, Εμπορικών οργανισμών, υψηλής νοημοσύνης και γνώσεων ανθρώπων, των πολιτών,κ.α.). Ορισμένοι μέθοδοι διεξαγωγής του ΠΚΝ περιγράφονται στο παρόν βιβλίο και προτάσεις γίνονται για περαιτέρω επιστημονικές έρευνες στο θέμα. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης, γεννήθηκε εις το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι Αριστούχος Φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός απόφοιτος (M.Sc) Πυρηνικός Φυσικός ειδικευμένος εις την Πυρηνική Σχάση(Εφηρμοσμένα & Θεωρητικά), του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά, όπου φοίτησε με πλήρη Καναδική υποτροφία. Έχει εργαστεί ως Διευθυντής(Manager) Σχεδιάσεως Συστημάτων & Αναπτύξεως σε μεγάλη εταιρεία στον Καναδά, ως Επίκουρος Τεχνικός Προϊστάμενος εις τα Κεντρικά γραφεία της γε- νικής διεύθυνσης Παραγωγής Πυρηνικής Ισχύος εις το “Ontario Hydro” του Καναδά, εις το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. της Ελλάδος, κ.α. Έχει πάρα πολλά επιστημονικά ενδιαφέροντα και ασχολείται με την πρωτότυπη θεμελιώδη επιστημονική έρευνα σε πολλούς τομείς, όπως ενδεικτικά φυσική, μαθηματικά, πληροφορική,ηλεκτρονικά(SV1GZ), ιατρική (ογκολογία, ψυχολογία/ψυχιατρική), νομικά, φιλοσοφία, οικολογία, διεθνείς σχέσεις, οικονομικά,χριστιανική ορθοδοξία, κ.α. Έχει κάνει θεμελιώδεις πρωτότυπες δημοσιεύσεις εις Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει πάρα πολλά επιστημονικά άρθρα που έχει στείλει σε Πρεσβείες Εθνών και σε Εθνικούς & Διεθνείς Οργανισμούς. Το εν λόγω βιβλιο εκδόθηκε και πωλήται από της εκδόσεις Φυλάτος,Θεσσαλονίκη,τηλ 2310-821622 , Ιντερνετ διεύθυνση εκδότη/βιβλιοπωλείου: fylatos.com , email: contact@fylatos.com (Η τιμή του βιβλίου είναι συνολικά 9,80 Ευρώ και περιλαμβάνει και τα ταχυδρομικά έξοδα για να το λάβετε στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας) Η Ιντερνετ διεύθυνση του βιβλίου είναι : https://fylatos.com/shop/πόλεμος-για-την-καταστροφή-της-νοημοσ/ Υ.Σ Το βιβλίο θα κυκλοφορεί επίσης κανονικά στα μεγάλα βιβλιοπωλεία ,από περίπου την επόμενη εβδομάδα.
 15. civilservant

  Civilservant's topic

  THE PEOPLE RIGHTS TO KNOW ABOUT NUCLEAR CATASTROPHE THREATS By Joseph-Christos Kondylakis,Nuclear Physicist/specialized in Nuclear Fission(Applied+ Theoretically),Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,19013 Attiki,Greece, tel+fax:+30-2291055275, Friday-21-September-2018 Your relevant references are: [1] “Rights to know and the Fukushima,Chernobyl and Three Miles Island (Nuclear) Accidents” by Kristin-Shrader-Frechette, in book “The Ethics of Nuclear Energy” edited by Behnam Taebi,et al,2015 [2] My Petition to European Parliament/ENVI+ITRE Committees of Friday-14-September-2018 [3] My relevant previous communications... [4] My fax & email entitled “ON SEVERE & EXTREME SEVERE NUCLEAR CRISIS PREVENTION :THE SIMILARITY OF STATUS OF NUCLEAR ORGANIZATIONS AND RELATED POLITICAL ORGANS WITH THE STATUS OF THE DISASTER OF N.A.S.A. COLUMBIA ACCIDENT...” , dated Wednesday-19-September-2018 [5] My law action to the Prosecution of Supreme Criminal Court of Greece file no 8081/5-Nov-1998 ,and my law action to the Prosecution of the first instance Criminal Court in Athens Greece file no IB2010/6120 ,and my file no 8800/5-July-2017 in the Greek Atomic Energy Commission... Virtually all democratic nations,international organizations and labor and consumer groups affirm the public's right to know any information (about what) could cause serious harm...Yet,official government,industry,and UN International Atomic Energy Agency(IAEA)...have misrepresented information about the severity and consequences of (the major nuclear) accidents. As a result,they have violated citizens'right to know and therefore likely increased the death and injury rates associated with these (Nuclear) Accidents[1]... It is the people right to know about the worst nuclear Catastrophes ,and more specifically about the Huge Consequences of a future Extreme Severe Nuclear Catastrophe(due to lack of nuclear safety or/and security) in which case perhaps the dead people may be counted in hundreds of millions and the economical cost may be of the order of perhaps more than 150 Trillions of Euro [2],[3]... Because the Prevention is Everything!! for the above Case, which may occur as an alternative evolution option in f.e. a serious nuclear fuel melting (“nuclear meltdown”) in a nuclear power plant or in a serious nuclear security event and because of the very vulnerable human factor in nuclear organizations and political organizations & elsewhere, considering that : THE HUMAN FACTOR,in widest meaning,IS A FIRST CAUSE OF NUCLEAR CATASTROPHES a) Very often critical nuclear safety & security information are blocked in administrations(f.e. [4]) b) Very serious illegal actions & experiments to critical nuclear workers may happen in secret (f.e. [5]) c) Very often Political organizations(f.e. Parliaments) interest Only for their local voters typical issues, and are usually unable to understand complex technical themes, for instance politicians and mass media communications may be more interested for f.e. a baby dropping from an airplane ,than for a vital nuclear safety Prevention study for a low probability but of Huge! Catastrophe Nuclear accident... d) Special-interest science is performed or funded by industries,special interests,who seek private profits,not public goods like health or unbiased knowledge.They fund scientists to give them what they want ,including incomplete,biased “science” affirming that the funders' product are safe or beneficial[1] e) Lobbies and connections and money perhaps effect everything in Parliament(s) & Government(s)... Because of the above,we Inform THE PEOPLE and their Organizations & Media for potential future HUGE Nuclear Catastrophe(s) and we ask to Fully Investigate our References & Act Preventively!...
×