Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 15/05/2019 in all areas

 1. 1 point
  athens18

  Προληπτική Ιατρική

  Πτυχιακή Εξέταση 1/4/2019 Εξέτασαν μαζί η κυρία Μπενέτου και η κυρία Καντζανού. Ήμασταν 11 άτομα και μας χώρισαν σε δύο ομάδες των 6 και 5, οπότε η μία ομάδα περίμενε την πρώτη να τελειώσει. Συνολικά η εξέταση κράτησε περίπου 1 ώρα. Η κ. Μπενέτου ξεκινούσε τις ερωτήσεις σε έναν φοιτητή. Στη συνέχεια η κ. Κανταζανού έκανε συμπληρωματικές δικές της ερωτήσεις, και η εξέταση προχωρούσε στον επόμενο φοιτητή με νέο κύκλο ερωτήσεων. Θέματα που ζητήθηκαν στην ομάδα μου ήταν: Tι είναι πρωτογενής/δευτερογενής πρόληψη και 2 παραδείγματα σε κάθε περίπτωση. Πώς αξιολογούμε το βάρος ενός ατόμου και με ποιες 2 μεγάλες κατηγορίες παθήσεων σχετίζεται η παχυσαρκία. Για ποιες κακοήθειες η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Αναφέρετε 3 αίτια αποβολών. Ποιο γονίδιο σχετίζεται με αποβολές σε γυναίκες (σχετίζεται επίσης με ΑΕΕ, όπως μας είπαν). Μέτρα πρόληψης διασποράς φυματίωσης. Τι οδηγίες θα δίνατε σε έναν ασθενή για την πρόληψη της Στεφανίας Νόσου (Διατροφή, Άσκηση και Κάπνισμα). Τι περιλαμβάνει η Μεσογειακή διατροφή, πόση ώρα άσκησης θα συστήνατε στον ασθενή αυτό (ελάχιστη και ιδανική διάρκεια άσκησης). Τι εμβόλια πρέπει να κάνει ένας υγιής ενήλικος; Τι είναι τριτογενής πρόληψη; Τι είναι ευαισθησία/ειδικότητα και θετική διαγνωστική αξία. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια νόσος για την εφαρμογή επιτυχημένου προσυμπτωματικού ελέγχου; Τι είδους ανοσία παρέχουν τα εμβόλια (ενεργητική vs παθητική). Πως παρέχει η μητέρα παθητική ανοσία στο έμβρυο και το νεογνό. Σε ποια ηλικία ξεκινούν οι εμβολιασμοί; Ποια εμβόλια δεν επιτρέπονται να γίνουν σε μια έγκυο (κατηγορία εμβολίων) και γιατί; Τι είναι το μητρώο ασθενών και ποια είναι η σημασία τους. Πως μεταδίδεται ο HAV. Για ποιες ηπατίτιδες έχουμε εμβόλια. Σχήμα εμβολιασμού για HBV και σε ποιες περιπτώσεις η πρώτη δόση γίνεται στη γέννηση. Ποιες κοινωνικές ομάδες είναι αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη με HIV. Σε ποια ομάδα είναι μεγαλύτερος ο επιπολασμός λοίμωξης με HCV. Επανέλαβε την ερώτηση για το τι είναι ευαισθησία/ ειδικότητα και θετική διαγνωστική αξία, καθώς φαίνεται δεν έμεινε ευχαριστημένη με τις απαντήσεις που πήρε από τον πρώτο φοιτητή που ρώτησε. Παράγοντες κινδύνου για Ca μαστού. Παράγοντες κινδύνου για Ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Προστατευτικοί παράγοντες κατά του Ca παχέος εντέρου. Τι εμβόλια οφείλει να έχει κάνει μια έγκυος (ήθελε σίγουρα να ακούσει το MMR για προστασία κατά της συγγενούς ερυθράς). Πώς αξιολογούνται οι υπηρεσίας υγείας μια χώρας. Λογικά μου διαφεύγουν μερικές ερωτήσεις και η σειρά με την οποία τις γράφω είναι περίπου η σειρά με την οποία έγιναν. Γενικά οι καθηγήτριες ήταν πολύ τυπικές, και δεν μετέφεραν τις ερωτήσεις από φοιτητή σε φοιτητή, ούτε σήκωνες το χέρι για να απαντήσεις, όλα έγιναν με σειρά. Στο τέλος έγινε μια ανταλλαγή ερωτήσεων μεταξύ των 2 τελευταίων συναδέλφων, αλλά αυτό με διάθεση να βοηθηθούν και να περάσουν. Κατά τη γνώμη μου οι ερωτήσεις ήταν σχετικά βασικές και ο συνδυασμός των καθηγητριών Μπενέτου-Καντζανού πολύ καλός. Απο το σύνολο των 11 δεν πέρασε ένα άτομο. Καλό κουράγιο!
 2. 1 point
  athens18

  Επιδημιολογία

  Πτυχιακή Εξέταση 10/5/2019 Γραπτά 10 θέματα και χρόνος εξέτασης 1,5 ώρα. 1. Παιδί 18 μηνών νοσεί από Ιλαρά και πεθαίνει από εγκεφαλίτιδα. Ποια είναι η άμεση και ποια η υποκείμενη αιτία θανάτου. Τι θα καταγραφεί ως αιτία θανάτου στις επίσημες στατιστικές θνησιμότητας. 2. Συλλέγετε τα δεδομένα ενός πληθυσμού από το 1950 μέχρι .. (κάτι χρόνια μετά) αναφορικά με τις καπνιστικές συνήθειες των ατόμων και την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Τι είδους έρευνα θα επιλέξετε για τη διερεύνηση της σχέσης αυτής: Προοπτική έρευνα, Κλινική Μελέτη, Οικολογική έρευνα; Αιτιολογήστε την επιλογή σας και τους λόγους αποκλεισμού των άλλων ερευνών. 3. Πώς ορίζεται η ετήσια επίπτωση του καρκίνου του ενδομητρίου σε έναν πληθυσμό; 4. Σε μια κλινική μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας δυο φαρμάκων, τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια (ή «ίδια», δεν θυμάμαι) ποσοστά ύφεσης της νόσου ένα χρόνο μετά την έναρξη της αγωγής (βαθμός στατιστικής σημαντικότητας P=0.4). Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: a) Τα δύο φάρμακα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα b) c) Τα ανωτέρω στοιχεία δεν επαρκούν για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων 5. Άσκηση με αναδρομική έρευνα στην οποία έδινε κάποια από το στοιχεία νόσου και έκθεσης των ασθενών-μαρτύρων και ζητούσε το σχεδιασμό ενός τατράπτυχου πίνακα με τα στοιχεία νόσου-έκθεσης και τον υπολογισμό του Σχετικού Κινδύνου. (Πολύ Απλή Άσκηση) 6. Άσκηση με προοπτική έρευνα. Έδινε τον Σχετικό Κίνδυνο = 1,4 και ρωτούσε ποια από τις δύο ομάδες έχει μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου και πόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αυτός εκφρασμένος ως ποσοστό. 7. Τι είδους έρευνα θα επιλέγατε για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας ενός νέου χημειοθεραπευτικού φαρμάκου: Προοπτική έρευνα, Αναδρομική έρευνα, Κλινική Μελέτη; Αιτιολογήστε την απάντηση σας και το λόγο μη επιλογής των άλλων ερευνών. 8. Υπολογισμός Σχετικής Αποτελεσματικότητας ενός θεραπευτικού μέτρου. Έδινε ποσοστά επιβίωσης όσων έλαβαν το θεραπευτικό μέτρο και όσων δεν έλαβαν. 9. Σε μια Κλινική Μελέτη πως γίνεται η κατανομή των συμμετεχόντων στις συγκρινόμενες ομάδες; Για ποιο λόγο γίνεται η κατανομή κατά αυτόν τον τρόπο; 10. Άσκηση στην οποία έδινε τιμές ευαισθησίας και ειδικότητας μιας δοκιμασίας και ζητούσε υπολογισμό πηλίκου πιθανοφάνειας.
 3. 1 point
  badujoe

  Φυσική Ι

  Πτυχιακές Εξετάσεις 14-5-19 Πρώτο θέμα: α) Τι φυσικό μέγεθος επεξεργάζεται η CT β) Γιατί οι υπέρηχοι που χρησιμοποιούμε στην ιατρική είναι από 1-10Mhz ; Εάν 30.000hz έχουν μήκος κυματος 5cm πόσο μήκος κυματος εχουν τα 10 Mhz ; Δεύτερο θέμα: α) φυσικός, βιολογικός, ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού. β) Πως παράγονται τα ποζιτρόνια, που χρησιμοποιούνται, πως παίρνουμε πληροφορίες Τρίτο θέμα: α) εθνικές αρχές ακτινοπροστασίας β) αρχές ακτινοπροστασίας στην κλινική πράξη.
 4. 1 point
  Από το fb: Η συνελευση για το προγραμμα της επομενης πτυχιακης θα γινει την Πεμπτη 16/5 στις 19:00 στο ΝΑΒΟ.
 5. 1 point
  Πρώτη προαιρετική 2019 Εξέτασε Λιακάκος (κανένας για αγγεία) 1) Ειλεό2) Σχεδόν τα πάντα από χοληφόρα3) Επιπλοκές πεπτικού έλκους 4) Επιπλοκές γαστρεκτομής (& dumping σύνδρομο) 5) Ca παχέος & ορθού (θεραπεία κυρίως) και ΔΕ κολεκτομή 6) Από πάγκρεας κάποια στιγμή αναφέρθηκε παφυς παγκρεατίτιδας, και ρώτησε επίσης τι είναι η ψευδοκύστη και θεραπεία 7) Μετά για οισοφάγο πχ μας ρώταγε μόνο αν ξέρουμε κάτι και μετά δεν ήθελε να το πούμε 😎 Κήλες
 6. 1 point
  diogo

  Προληπτική Ιατρική

  Πτυχιακη Εξεταση Ηταν 3 εξεταστες(σαν κριτικη επιτροπη στο x-factor) Ρωτησαν= -καρκινους(τα παντα-αιτιολογια,προδιαθ παραγοντες,συσχετισεις κτλ...) -εμβολια σε κυηση -τροπος μεταδοσης ηπατιτιδας β -τι ειναι ευαισθησια,τι ειδικοτητα -κρισιμο σημειο -πανδημια,επιδημια,καραντινα(τι ειναι) -μεσογειακη διατροφη -ποσες θερμιδες σε ενα 1 γρ αλκοολης -θερμιδες στο λιπος,στις πρωτεινες και στους υδατανθρακες -ατμοσφαιρικη ρυπανση προδιαθετει για ποιες ασθενεις -συνδρ ταρνερ,κλαινεφελτερ,νταουν
×
×
 • Δημιουργία νέας...