• Ανακοινώσεις

  • Αφροδίτη

   Παράταση Δηλώσεων Εαρινού Εξαμήνου   27/04/2017

   Οι φοιτητές που δεν έχουν κάνει καθόλου δηλώσεις μαθημάτων, καλούνται να έρθουν από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής από την Τρίτη 02 Μαϊου 2017 έως και την Τετάρτη 03 Μαϊου 2017 από τις 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ., για να τις κάνουν χειρόγραφα.  

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 30/03/2017 in all areas

 1. 3 likes
 2. 3 likes
 3. 3 likes
  Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 5 Απριλίου εως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2017. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική πλατφόρμα my-studies.uoa.gr, για να δηλώσουν τα μαθήματα, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά στα οποία θέλουν να εξεταστούν καθώς και τα συγγράμματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία έχουν επιλέξει για το κάθε ένα και ταυτίζονται με αυτά που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική υπηρεσία eudoxus.gr. ΠΡΟΣΟΧΗ : Πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθούν τα υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα προκειμένου να εμφανίζεται το όνομα και ο αριθμός μητρώου σας στα Βαθμολόγια. 1) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2ο εξάμηνο: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μάθημα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. 2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 4ο εξάμηνο: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα (στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν) και τα υποχρεωτικά μαθήματα τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Δηλώνουν έως 4 (τέσσερα) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου τους. Επίσης δηλώνουν εαρινά μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές και εκκρεμεί ο βαθμός. 3) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 6ο εξάμηνο: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα (στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν) και τα υποχρεωτικά μαθήματα τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Δηλώνουν έως 6 (έξι) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου τους. Επίσης δηλώνουν εαρινά μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές και εκκρεμεί ο βαθμός. 4) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 8ο εξάμηνο: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα (στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν) και τα υποχρεωτικά μαθήματα τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Δηλώνουν έως 8 (οκτώ) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου τους. Επίσης δηλώνουν εαρινά μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές και εκκρεμεί ο βαθμός. 5) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 10ο εξάμηνο: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα (στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν) και τα υποχρεωτικά μαθήματα τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Δηλώνουν έως 10 (δέκα) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου τους. Επίσης δηλώνουν εαρινά μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές και εκκρεμεί ο βαθμός. 6) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 12ο εξάμηνο: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα (στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν) και τα υποχρεωτικά μαθήματα τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Δηλώνουν έως 12 (δώδεκα) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου τους. Επίσης δηλώνουν εαρινά μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές και εκκρεμεί ο βαθμός. 7) ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα (εαρινά και χειμερινά στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν) Δηλώνουν έως 12 (δώδεκα) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου τους Επίσης δηλώνουν χειμερινά και εαρινά μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές και εκκρεμεί ο βαθμός. Παρατηρήσεις : 1. Για τα συγγράμματα του τρέχοντος εξαμήνου που θα δηλωθούν από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συγγραμμάτων eudoxus.gr, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν και τα αντίστοιχα μαθήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my-studies.uoa.gr προκειμένου να γίνει ταύτιση στοιχείων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον κωδικό του μαθήματος. 2. Οι φοιτητές που ακολουθούν το ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων και δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης, πρέπει να προσέλθουν, για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής από την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 έως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 κατά τις ώρες υποδοχής κοινού στη Γραμματεία (Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 11:00 έως 14:00). 3. Βοηθητικό αρχείο με οδηγίες για τη δήλωση ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 A/A Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνα που διδάσκεται 1 500595 HIV Λοιμώξεις/ AIDS Εαρινό 10,12 2 500449 Αγγειοχειρουργική Εαρινό 8,10,12 3 500639 Αγγλική Ιατρική Ορολογία Εαρινό 4,6,8,10,12 4 500458 Αιματολογία Εαρινό 10,12 5 500625 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Εαρινό 8,10,12 6 500537 Αλλεργιολογία Ενηλίκων και Παιδιών Εαρινό 10,12 7 500539 Άμεση Αντιμετώπιση Πολυτραυματία Εαρινό 10,12 8 500638 Αναισθησιολογία Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 9 500523 Αντιμετώπιση Καλοηθούς και Κακοηθούς Πόνου Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 10 500689 Αρχές Αυτοθεραπείας.Φάρμακα Φυτικής Προέλευσης Εαρινό 6,8,10,12 11 500676 Βιοϊατρική Τεχνολογία Εαρινό 2,4,6,8,10,12 12 500655 Βιοχημεία της Διατροφής Εαρινό 4,6,8,10,12 13 500460 Γαστρεντερολογία Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 14 500696 Δερματολογία Παίδων Εαρινό 10,12 15 500703 Διαταραχές Φωνής και Ακοής στις Ερμηνευτικές Τέχνες Εαρινό 6,8,10,12 16 500678 Δικαστική Ανθρωπολογία Εαρινό 6,8,10,12 17 500704 Εισαγωγή στην Κλινική Νευροανοσολογία Εαρινό 2,4,6,8,10,12 18 500718 Εισαγωγή στην Κλινική Νευροφυσιολογία Εαρινό 10,12 19 500580 Επεμβατική Ακτινολογία Εαρινό 8,10,12 20 500633 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ιατρική Εαρινό 2,4,6,8,10,12 21 500517 Ηπατολογία Εαρινό 10,12 22 500688 Ιατρική Παρασιτολογία Εαρινό 6, 8, 10, 12 23 500715 Καρδιακή Ανεπάρκεια Εαρινό, 10,12 24 500687 Κλινική Βιοχημεία Εαρινό 4,6,8,10,12 25 500680 Κλινική Γενετική Εαρινό 6,8,10,12 26 500592 Λαπαρο-ενδοσκοπική Χειρουργική Εαρινό 8,10,12 27 500463 Λοιμώξεις Εαρινό 8,10,12 28 500602 Μεταβολικά Νοσήματα Οστών Εαρινό 10,12 29 500513 Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 30 500672 Μοριακή Καρδιολογία Εαρινό 4,6,8,10,12 31 500660 Μοριακή Παθολογική Ανατομική Εαρινό 6,8,10,12 32 500643 Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά Εαρινό 2,4,6,8,10,12 33 500525 Νευροχειρουργική Εαρινό 8,10,12 34 500719 Νευροψυχολογία και Νευροεπιστήμες Εαρινό 6,8,10,12 35 500461 Νεφρολογία Εαρινό 10,12 36 500697 Ογκολογία Εαρινό 8,10,12 37 500710 Ογκολογική Απεικόνιση Εαρινό 8, 10, 12 38 500711 Ολιστική Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων Ασθενών Εαρινό 6,8,10,12 39 500646 Ουσιοεξαρτήσεις: Βιολογικές Ψυχολογικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις Εαρινό 4,6,8,10,12 40 500603 Παθήσεις Μαστού Εαρινό 10,12 41 500692 Παθολογική Ανατομική του Αιμοποιητικού Συστήματος Εαρινό 6,8,10,12 42 500717 Παιδιατρική Νευρολογία Εαρινό 10,12 43 500598 Παιδοακτινολογία Εαρινό 8,10,12 44 500531 Παιδοψυχιατρική Εαρινό 6,8,10,12 45 500690 Πειραματική και Κλινική Έρευνα Εαρινό 4,6,8,10,12 46 500560 Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική Χειμερινό 7,9,11 47 500652 Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 48 500496 Πρώτες Βοήθειες Χειμερινό Εαρινό όλα τα εξάμηνα 49 500620 Στοματό- Γναθο-Προσωπ. Χειρουργική Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 50 500693 Τεκμηριωμένη Ιατρική Εαρινό 8,10,12 51 500701 Υγιεινή του Νοσοκομείου, Επιδημιολογία και Πρόληψη Νοσοκομειακών Λομώξεων Εαρινό 6,8,10,12 52 500574 Υπηρεσίες Υγείας Εαρινό 6,8,10,12 53 500708 Φυσιολογία της Γήρανσης: Επιπτώσεις στο νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα Εαρινό 2,4,6,8,10,12 54 500709 Χειρουργική Ανατομία - Κλινική και Λειτουργική Ανατομία Εαρινό 8,10,12 55 500564 Χειρουργική Ογκολογία Χειμερινό Εαρινό 7,8,9,10,11,12 56 500555 Χειρουργική Χειρός και Μικροχειρουργική Εαρινό 10,12
 4. 2 likes
 5. 2 likes
 6. 2 likes
 7. 2 likes
  ....why not??? Αν υπάρξει αμοιβαίο ενδιαφέρον κ πάθος.... why not???? Αν υπάρξει έρως... why not??? Λόβελυ μου, αν ήσουν μεγαλοχειρουργός κ εγώ μια εργατική, φιλότιμη κ διψασμένη για γνώση ειδικευόμενη & γινόταν αμοιβαίο κλικ ... τότε τι; Κ ας σου έριχνα μερικά χρονάκια. Σιγά... Θα κάναμε ανταλλαγή εμπειρίας κ θα είχες να μάθεις πολλά.. Θα γινόσουν εσυ ειδικευόμενος δικός μου...... Χαχα! 1. Ζύγιζε πολύυυυυυυυυ αυτός που κοιμήθηκε τελευταίος. 2. Έκανε γυμναστικές ασκήσεις μόνος του στο κρεβάτι. 3. Έκανε γυμναστικές ασκήσεις με άλλον στο κρεβάτι... ξερεις... να του κρατάει τα πόδια για κοιλιακούς
 8. 2 likes
  εγω παντως μια φορα στο δωματιο των εφημερευοντων βρηκα τις μισες ταβλες του κρεβατιου πεσμενες... :Ρ
 9. 2 likes
 10. 2 likes
 11. 2 likes
 12. 2 likes
  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ. ΑΚ.ΕΤ. 2016-17 Οι φοιτητές που δεν έχουν κάνει καθόλου δηλώσεις μαθημάτων, καλούνται να έρθουν από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής από την Τρίτη 02 Μαΐου 2017 έως και την Τετάρτη 03 Μαΐου 2017 από τις 11:00 έως 14:00, για να τις κάνουν χειρόγραφα. Παρακαλείσθε να είστε συνεπείς με τις προθεσμίες καθώς δεν θα υπάρξει άλλο χρονικό περιθώριο. Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και τροποποιητική.
 13. 2 likes
  Δωρεά του συλλόγου "το χαμόγελο του υπουργού!" "Mία ημέρα μετά την απόρριψη του αιτήματός του για μείωση της εγγυοδοσίας, ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός Ακης Τσοχατζόπουλος φαίνεται ότι κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα που θα τον οδηγήσουν στην ελευθερία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφυλακίζεται εντός της ημέρας από το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού όπου κρατείται μετά το εξιτήριο του από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα για την καταβολή της εγγυοδοσίας των 200.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν «από δωρεές φίλων του» και έτσι απομένουν γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για να αποφυλακιστεί ο Ακης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος παραμένει κρατούμενος από το Πάσχα του 2012" ....αυτό θα πεί φιλία.....
 14. 2 likes
 15. 2 likes
  Σαν σήμερα το 1937 η γερμανική πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει και καταστρέφει τη βασκική πόλη της Γκουέρνικα στην Ισπανία.
 16. 2 likes
  Μπορεί.Θα δούμε. Οπως στρώνει κανείς....και στην περίπτωση μας,το μη χείρον βέλτιστον! Εδώ που φτάσαμε. Την πρώτη φωτο μου την έστειλε η αδερφή μου σε έξαλλη κατάσταση λόγω του διδύμου του β'γύρου και κυρίως επειδή ο Macron πριμοδοτείται από τα ΜΜΕ καθημερινά κι ακατάπαυστα ενώ δεν έχει ούτε επιχειρήματα,ούτε ευφράδεια,ούτε οξυδέρκεια στο δημόσιο λόγο του! Επίσης,ο μέσος γάλλος ανησυχεί περισσότερο για την εκλογή Macron και τη συνέχιση της απραξίας ή της υποτελούς υπακοής Hollande απέναντι στη γερμανική κυριαρχία παρά από το στομφώδη λόγο της άλλης. Αντικειμενικά,η κρίση στη Γαλλία θα βαθύνει περισσότερο όποιος κι αν εκλεγεί ενώ ο διχασμός θα κορυφωθεί μια κι έχουν βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο. Απίστευτη κατάσταση.
 17. 2 likes
 18. 2 likes
 19. 2 likes
  Χρόνια πολλά και Χρόνια όμορφα να έχεις.
 20. 2 likes
  Στην Pumpkin: Χρόνια Πολλά με υγεία και προσωπική ευτυχία.Πάντα δυναμική και ωραία σαν τον τσαλαπετεινό της φωτογραφίας.
 21. 2 likes
 22. 2 likes
 23. 2 likes
  Εφημερία και ακούω όλες τις γλώσσες της Βαβέλ - πόσο ν' αντέξει κι αυτό το κουφάρι
 24. 2 likes
  🐣🐣🐣 🐥🐥🐥 🍼🍼🍼 Λόβελυ γλυκούληηηηηηηηηη Διαλεγω το υπ' αριθμόν 1!
 25. 2 likes
 26. 2 likes
 27. 2 likes
 28. 2 likes
 29. 2 likes
  1. Οχι. ΜΟΝΟ σε μία ΥΠΕ μπορείς να δηλώσεις 2. δηλώνεις υποχρεωτικά 2 νομούς (προφανώς στην 1η ΥΠΕ μόνο εναν). σε κάθε νομό μπορείς να δηλώσεις περιτέρω προτιμήσεις αν θες (πχ νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες πεδυ) 3. θεωρητικά μπορούν να σε στείλουν οπουδήποτε στην υπε που δήλωσες (πρακτικά δεν λεχω δει κάτι τέτοιο). αν αρνηθείς διορισμό 2 φορές δεν μπορείς να ξαναμπείς σε λίστα για 2 χρόνια. 4. δεν ξέρω τι ειδικότητες δέχονται στο κέντρο δηλητηριάσεων. πάντως στεγάζεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλ. Κυριακού 5. στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται ιατροί των ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής, καθώς ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική.
 30. 2 likes
 31. 2 likes
 32. 2 likes
 33. 2 likes
 34. 2 likes
 35. 2 likes
  Τελικά,η μόνη μόνιμη φαγούρα στο τόπικ είσαι εσύ...εδώ που τα λέμε!!! Τρέχω για ένα αντι'ι'σταμινικό μετά τα ποστ σου!!!
 36. 2 likes
  Αναστάσιμο μήνυμα με.... διδάγματα του....Ομήρου....
 37. 2 likes
 38. 2 likes
  Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος Ποίηση: Νίκος Γκάτσος Ερμηνεύει η Βίκυ Μοσχολιού. Από το δίσκο "Νυν και αεί" 1974
 39. 2 likes
 40. 2 likes
 41. 2 likes
  Οταν αρχίζεις να σκέφτεσαι παραλίες και είναι και Σάββατο...
 42. 2 likes
 43. 2 likes
 44. 2 likes
  I would be in general very reluctant to advise anyone to come and start specialty training in UK without at least 6 months - 1 year of work at FY1/FY2 level. NHS is complex, when you are junior you are expected not only to deal with emergencies / chronic illness etc but also you are expected to navigate through a extremely complex NHS. The fact that Psych is desperate for doctors means that you have the time get yourself prepared and then apply for specialty training. (I am not Psychiatrist but I think that this view should be shared as well)
 45. 2 likes
  Πρωταπριλιάτικα αστεία... τέλος, σε εφημερίδες της Σουηδίας και της Νορβηγίας Φωτογραφία: BERTIL ERICSON/APΟΣΜΟΣ A+A Με ανακοίνωσή τους ο σουηδικός και ο νορβηγικός τύπος ενημέρωσαν, ότι δεν θα συμμετάσχουν στην παράδοση της Πρωταπριλιάς, όπου συνηθίζεται οι εφημερίδες να κυκλοφορούν με ψεύτικες ειδήσεις λόγω της ημέρας. Ο λόγος είναι ότι δε θέλουν οι «μη αληθείς ειδήσεις» λόγω πρωταπριλιάς, να διαδοθούν ως ψευδείς ειδήσεις και να γίνουν viral ως πραγματικές.Σε μία προσπάθεια να αποφύγει τη μάστιγα των «fake news» ο διευθυντής σύνταξης της Smalandsposten, Magnus Karlsson, ανακοίνωσε μέσω του site ότι δε θέλει να συνδεθεί το όνομα της εφημερίδας με τη διάδοση «δυνητικά ιογενών και λανθασμένων ειδήσεων», όπως είπε χαρακτηριστικά.«Εργαζόμαστε με πραγματικές ειδήσεις. Ακόμα και την Πρωταπριλιά» πρόσθεσε.Το παράδειγμα θα ακολουθήσουν και άλλες εφημερίδες της Σουηδίας όπως οι Dalarnas Tidningar, Hallpressen και Vasterbottens-Kuriren.Το ίδιο θα συμβεί και στη Νορβηγία όπου, οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί οργανισμοί όπως το κρατικό κανάλι NRK και οι εφημερίδες Aftenposten, VG και Dagbladet αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την παράδοση της 1ης Απριλίου. (Πηγή: iefimerida.gr)
 46. 2 likes
  ΣΟΚ! Διαγραφές φοιτητών εντός του 2018 ζητούν οι δανειστές!!
 47. 2 likes
  Νεότερη εγκύκλιος (28-3-2017) ,που λέει το ίδιο πράγμα : https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΚΨΑ465ΦΥΟ-6Υ6?inline=true
 48. 2 likes
 49. 2 likes
 50. 2 likes
  Συνάδελφος στο group των επί πτυχίω στο facebook ανέβασε αυτές τις εξαιρετικές σημειώσεις Εντατικής Θεραπείας. Αφορούν κυρίως παιδιά που ασκήθηκαν στο Ευγενίδειο, αν και με μια πρόχειρη ματιά είναι πολύ χρήσιμες, ανεξάρτητα από την κλινική που ασκηθήκατε. Τον ευχαριστούμε που μοιράστηκε ανιδιοτελώς τον κόπο του μαζί μας και επέτρεψε να τις ανεβάσω και στο Greekmeds ! Αρκετά χρήσιμες και οι παρουσιάσεις στο eclass κι ο οδηγός της ΔΑΠ. Εντατική Θεραπεία -Σημειώσεις Εντατική Θεραπεία - Οδηγός ΔΑΠ