Jump to content

Recommended Posts

Καλημέρα.

Γνωρίζει κανείς τι υφίσταται για τους Κύπριους, σχετικά με την υποχρέωση να κάνουν αγροτικό πριν δώσουν για ειδικότητα;

Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μου είπαν πως αν υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα εργαστείς στην Ελλάδα, δικαιούσαι να δώσεις για ειδικότητα.

Ευχαριστώ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

On 8/2/2021 at 11:53 ΠΜ, phcon said:

Καλημέρα.

Γνωρίζει κανείς τι υφίσταται για τους Κύπριους, σχετικά με την υποχρέωση να κάνουν αγροτικό πριν δώσουν για ειδικότητα;

Δεν το γνωρίζω.

On 8/2/2021 at 11:53 ΠΜ, phcon said:

Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μου είπαν πως αν υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα εργαστείς στην Ελλάδα, δικαιούσαι να δώσεις για ειδικότητα.

Ευχαριστώ

Αυτό το τελευταίο εάν ισχύει, είναι μεγάλη μπούρδα. Υπό την έννοια ότι, θεωρώ, δημιουργεί μελλοντικά άτοπα:

1ον) Και η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκές χώρες. Η αναγνώριση και η αντιστοίχιση "τίτλων" που αποκτήθηκαν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, είναι, υπό προϋποθέσεις, υποχρεωτικό να αναγνωρίζονται και σε οποιαδήποτε άλλη.

Αυτό που αλλάζει, και εκεί παίζεται το παιχνίδι, είναι στο δικαίωμα της κάθε χώρας να βάζει "εργασιακές" δικλείδες ασφαλείας, ώστε να πιστοποιεί το κατά πόσον οι τίτλοι που αποκτήθηκαν σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ανταποκρίνονται στις εγχώριες εργασιακές ανάγκες. Έξυπνο και λογικό παιχνίδι, καθώς δεν αμφισβητείται ο ίδιος ο τίτλος, σαν τίτλος, αλλά προβάλλονται λόγοι προσαρμογής στις συνθήκες εργασίας της εκάστοτε ευρωπαϊκής χώρας (γλώσσα, εγγραφή στον εκεί ιατρικό σύλλογο, βιογραφικό κ.τ.λ. κ.τ.λ.)

2ον) Με την παραπάνω λογική, το κάθε ευρωπαϊκό κράτος έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει έμμεσα (και όχι να ακυρώσει νομικά) την άσκηση της ιατρικής ειδικότητας σε δύο σημεία: 1ον) Πριν από τη λήψη της (για την εγχώρια εκπαίδευση) και 2ον) Μετά από τη λήψη της (για του ειδικούς που έρχονται από το εξωτερικό)

Και αυτό γιατί δεν μπορείς ούτε να καθορίσεις το πώς θα χορηγείται ο τίτλος της ειδικότητας στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (άρα μπορείς να ρυθμίσεις μόνο τη λήψη της ειδικότητας στη δική σου χώρα), αλλά ούτε και να αναιρέσεις μία αναγνώριση ειδικότητας που έκανες (με όλες τις νόμιμες διαδικασίες) στη δική σου τη χώρα (άρα άπαξ και αναγνωρίσεις κάποιον τίτλο ειδικότητας, αυτός ισχύει άπαξ για τη χώρα σου, αλλά εν δυνάμει και για οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, όλες οι διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων, εύρεσης εργασίας κ.τ.λ. πρέπει να ισχύουν ομοιόμορφα για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων. Το κάθε ευρωπαϊκό κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει "κατηγορίες" υποψηφίων (για διάφορα θέματα). Ωστόσο, άπαξ και κάτι αφορά μία συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων, αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα, στη συγκεκριμένη κατηγορία, και χωρίς διακρίσεις.

3ον) Όσον αφορά το Ελλαδιστάν, η παρούσα νομοθεσία, εάν δεν έχει αλλάξει κάτι, λέει ότι δεν δικαιούσαι να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση ειδικότητας χωρίς αγροτικό. Αυτό (ενδεχομένως) να αποτελεί νομικό δικαίωμα της χώρας να το κάνει. Να προβλέπει δηλαδή αναγνώριση Ιατρικής Ειδικότητας μόνο μετά τη λήψη αγροτικού.

Επίσης, η πρόσληψη σε θέσεις του δημοσίου μετά από την προσκόμιση εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, αποτελεί (ενδεχομένως) ένα ακόμα δικαίωμα της χώρας. Να καθορίζει δηλαδή προϋποθέσεις - προσόντα πρόσληψης σε δομές του δημοσίου.

Ωστόσο, εάν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή εφόσον υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση πώς δεν θα εργαστείς στην Ελλάδα μπορείς να δώσεις εξετάσεις για την ειδικότητα χωρίς αγροτικό, τότε, νομίζω ότι δημιουργούνται νομικά τέρατα:

Α) Θα είναι πρωτοφανές, πιστεύω στα παγκόσμια χρονικά, να χορηγηθεί τίτλος ειδικότητας από μία χώρα, αλλά να μην ισχύει για τη χώρα στην οποία εκδόθηκε!!!

Β) Ο τίτλος ειδικότητας χορηγείται, και άπαξ χορηγηθεί, είναι αναγνωρίσιμος και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή επικράτεια, ως τίτλος. Στην περίπτωση αυτή, που κάποιος Κύπριος που υπέγραψε το χαρτί, απέκτησε τίτλο ειδικότητας, αλλά θελήσει μετά από χρόνια (ενδεχομένως και μετά από μακρόχρονη εργασία στο εξωτερικό) να έρθει στην Ελλάδα να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα;; Τι θα γίνει τότε;; Θα έρθει εδώ με ένα χαρτί έγκυρης ιατρικής ειδικότητας. Με ποια νομική διαδικασία το ελληνικό κράτος δεν θα τη δεχτεί;; Βασιζόμενο σε μια υπεύθυνη δήλωση που υπογράφηκε προ > 10 ετίας;; Και ερχόμαστε και στη δήλωση...

Γ) Νομικό πρόβλημα αποτελεί (ενδεχομένως) και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης. Η υπεύθυνη δήλωση είναι έγγραφο που χρησιμοποιείται για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό, για να δηλώσει κάτι που αποτυπώνει μία δεδομένη στιγμή μίας νομικής πραγματικότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιγράψει καταστάσεις ζωής. Δεν είναι αυτός ο νομικός της ρόλος. Είναι δυνατόν να υπογραφούν καταστάσεις μελλοντικά αβέβαιες ή ακαθόριστες ή γενικόλογες τύπου: "Δεν θα εργαστώ ποτέ στην Ελλάδα", "Δεν θα παντρευτώ κοκκινομάλλα", "Δεν θα επισκεφτώ ποτέ το Ταζ Μαχάλ", "Δεν θα μείνω ποτέ σε σπίτι χωρίς τζάκι" κ.τ.λ. ;; Ή μπορείς να επιβάλλεις εργασιακή "εξορία" σε κάποιον;;

Δ) Εξ' όσων γνωρίζω, οι διαδικασίες ακύρωσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας δεν προβλέπουν περίπτωση τέτοιας φύσεως. Και είμαστε σίγουροι ότι δικαστικά μπορεί να στηριχθεί στο μέλλον υπόθεση ακύρωσης τίτλου ειδικότητας με τη λογική: "Υπογράψατε υπεύθυνα να μην εργαστείτε ποτέ στην Ελλάδα προ 10ετίας";; Και εάν όχι ελλαδικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει τέτοια δυνατότητα;; Δήλωσης να μην εργαστείς ποτέ σε μία χώρα;;

Προβληματισμούς εκφράζω, καθώς δεν το γνωρίζω το θέμα. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τραγικά. Στην καλύτερη περίπτωση απλά δεν στέκουν. Εκτός και εάν μπει ένα σαφές ημερολογιακό ορόσημο τύπου:

"Από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εξής, όποιος θελήσει να δώσει εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ), θα πρέπει να έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου όπως την εννοεί το ελληνικό ΝΔ 67/68", και ειδικά για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που αφορούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο να οριστεί η ακαδημαϊκή χρονιά από την οποία και μετά ισχύει αυτή η υποχρέωση.

Εάν κάποιοι σπούδασαν σε Ιατρική Σχολή Αγγλίας, Γαλλίας, Ελβετίας, Αμερικής κ.τ.λ., θέλουν να δώσουν εξετάσεις για την ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα, αλλά δεν τους αρέσουν τα περί αγροτικού, τότε μπορούν κάλλιστα να δώσουν εξετάσεις για την ιατρική ειδικότητα στις χώρες όπου σπούδασαν. Η ελληνική πολιτεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει τους κανόνες λήψης της ειδικότητας, αλλά και την υποχρέωση αυτοί να αφορούν ομοιόμορφα όλους όσους ζητάνε να δώσουνε. ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ, για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που έχει υπό την ευθύνη του (όσον αφορά στις εξετάσεις της Ιατρικής Ειδικότητας), και μόνο για αυτά, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να προετοιμάζει έγκαιρα και να ενημερώνει σχετικά από το λύκειο ακόμα, πριν καν μπουν στο πρώτο έτος της Ιατρικής Σχολή, όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν Ιατρική στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εκ των υστέρων, μετά από χρόνια, δεν γίνεται να ανατρέπεται το πολύ συγκεκριμένο νομικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκαν κάποιοι προκειμένου να επιλέξουν να εκπαιδευτούν, προ πολλών ετών, στα εγχώρια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τροποποιήθηκε από mihiatrik
Διόρθωση ορθογραφίας
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάζετστε όταν αποδεικνύεται πως η όλη συλλογιστική σας εκκινεί από λάθος.
Μπερδεύεστε και νομίζετε ότι θα δημιουργηθούν νομικά τέρατα
όταν προηγουμένως έχετε προσπεράσει την ίδια την υποχρέωση στη θητεία υπαίθρου που από μόνη της είναι παράλογη, καταχρηστική, αντισυνταγματική (ναι κι αν υπάρχει καμία νομολογία , προκαλώ οιονδήποτε να την προσκομίσει) και καθεαυτή νομικό τέρας.

Το ελληνκό κράτος μπορεί να ασυδοτεί και να αυθαιρετεί νομοθετώντας και ορίζοντας καταχρηστικά,
αλλά το πράττει όσο δεν προσφεύγει αρμοδίως κανείς ενδιαφερόμενος απέναντι στις κρατικές αυθαιρεσίες.
Και επειδή διαβάζω ότι το κράτος έχει δικαίωμα το ένα και έχει δικαίωμα το άλλο,
καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα δικαιώματα του κράτους και των πολιτών υπόκεινται στους πολιτειακούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και το κράτος δικαίου που είναι υπεράνω της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και όπως έχουμε εξηγήσει, δεν νοείται καμία συσχέτιση της αποστέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικότητας με την υποχρέωση στο αγροτικό όσο αυτή δεν έχει ούτε έστω εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Τροποποιήθηκε από heretai
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

10 ώρες πριν, heretai said:

.... όταν προηγουμένως έχετε προσπεράσει την ίδια την υποχρέωση στη θητεία υπαίθρου που από μόνη της είναι παράλογη, καταχρηστική, αντισυνταγματική (ναι κι αν υπάρχει καμία νομολογία , προκαλώ οιονδήποτε να την προσκομίσει) και καθεαυτή νομικό τέρας.

Συμφωνώ απολύτως με το παράλογη. Αλλά σε καμία περίπτωση καταχρηστική ή αντισυνταγματική (όσον αφορά στο δικαίωμα του ελληνικού κράτους για να τη θεσπίσει / νομοθετήσει). Έχουμε κάνει μία αναλυτική συζήτηση στο topic: "Αγροτικό /Υπηρεσία Υπαίθρου", σελίδες 102 και 103, όπου συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα:

Είναι πάρα πολλά για να μεταφέρω μία σύνοψη και εδώ, επομένως το τι πιστεύω σχετικά το έχω εκφράσει αναλυτικότατα εκεί.

10 ώρες πριν, heretai said:

Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάζετστε όταν αποδεικνύεται πως η όλη συλλογιστική σας εκκινεί από λάθος.
Μπερδεύεστε και νομίζετε ότι θα δημιουργηθούν νομικά τέρατα...

Μπα, δεν θα έλεγα τόσο ότι ξαφνιάζομαι, αλλά περισσότερο απορώ για το μέχρι που θα φτάσουν προκειμένου να διατηρήσουν πάση θυσία τα ψηφαλάκια τους. Γιατί είναι ξεκάθαρη η λύσσα που έχουν για να διατηρήσουν τον θεσμό του αγροτικού πάση θυσία, καθώς έτσι εξαγνίζονται τοπικοί άρχοντες και πρόβατα, βλέποντας ιατρικές μπλούζες στην επαρχία. Όπου βλέπουνε φυσικά.

Εάν υπάρχει κάτι λάθος, είναι ακριβώς αυτό: Κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να μην καταργηθεί το αγροτικό, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η ύπαρξή του δημιουργεί τρομερά νομικά κωλύματα.

10 ώρες πριν, heretai said:

Το ελληνκό κράτος μπορεί να ασυδοτεί και να αυθαιρετεί νομοθετώντας και ορίζοντας καταχρηστικά,
αλλά το πράττει όσο δεν προσφεύγει αρμοδίως κανείς ενδιαφερόμενος απέναντι στις κρατικές αυθαιρεσίες.

+++

Έτσι είναι. Όχι ως προς το κομμάτι του καταχρηστικού, σε αυτό εξήγησα ότι διαφωνώ (παραπέμπω και στη συζήτηση που κάναμε στο αντίστοιχο topic), αλλά ως προς το ότι "δεν υπάρχει κανείς ενδιαφερόμενος απέναντι στις κρατικές αυθαιρεσίες".

Και να θυμίσω ότι ουδείς Ιατρικός Σύλλογος ή Ιατρική Σχολή ή ΚΕΣΥ ή Επιστημονικό Όργανο, δεν έχει αντιδράσει ποτέ εγγράφως σχετικά με τον θεσμό του Αγροτικού. Επομένως, δεν υπάρχει θεσμικός αντίλογος πάνω στο πρόσφορο ή όχι της εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

10 ώρες πριν, heretai said:

Και επειδή διαβάζω ότι το κράτος έχει δικαίωμα το ένα και έχει δικαίωμα το άλλο, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα δικαιώματα του κράτους και των πολιτών υπόκεινται στους πολιτειακούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και το κράτος δικαίου που είναι υπεράνω της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εδώ θα παραπέμψω πάλι στη σχετική μας συζήτηση, στο topic: "Αγροτικό /Υπηρεσία Υπαίθρου", σελίδες 102 και 103. Όσον αφορά στην άποψή μου για αυτό το θέμα δηλαδή.

Ωστόσο, να πω ότι έννοιες όπως "κράτος δικαίου", "πολιτειακοί θεσμοί" και "ευρωπαϊκοί θεσμοί", είναι πολύ γενικόλογοι για να προσαρμοστούν στην πολύ ειδική διάταξη που αφορά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου. Όπως εξήγησα και στην προηγούμενη συζήτησή μας, δεν υπάρχει ένα θεωρητικό πλαίσιο δικαιωμάτων και θεσμών που να ρυθμίζει τις ζωές μας, ασύνδετο με την πρακτική πραγματικότητα. Ακόμα και το Σύνταγμα, αποτελεί ένα καλούπι, πάνω στο οποίο προσαρμόζονται νόμοι, νομολογία και κοινωνικές επιταγές, οι οποίες διαμορφώνονται πρώτα μέσω των εκλογών, μετά μέσω της νομοθετικής, ύστερα μέσω της εκτελεστικής και ελέγχονται από τη δικαστική εξουσία.

Ακόμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, αποτελεί περισσότερο ένα σύνολο συστάσεων προς τα κράτη μέλη, από τη στιγμή που ναι μεν "καπελώνει" την εθνική νομοθεσία, αλλά από την άλλη δεν απαγορεύει κατ' ουσίαν στην κάθε χώρα να μεταβάλει το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να τις εφαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της. Και όσοι πολιτικοί επικαλούνται το "μας το επιβάλει η Ευρώπη" λένε επί της ουσίας ψέμματα, γιατί συμβαίνουν δύο τινά: είτε είναι άχρηστοι και ανίκανοι να αποδειχτούν ευέλικτοι ως προς την παραπάνω προσαρμογή (η περίπτωση αυτή προφανώς περιλαμβάνει και προηγούμενη αδιαφορία τους, παρά τις προειδοποιήσεις της Ευρώπης, επομένως πλέον το αυλάκι μπορεί όντως να μην γυρίζει πίσω), είτε γιατί βολεύονται από το χάος για να θησαυρίζουν οι ίδιοι.

10 ώρες πριν, heretai said:

Και όπως έχουμε εξηγήσει, δεν νοείται καμία συσχέτιση της αποστέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικότητας με την υποχρέωση στο αγροτικό όσο αυτή δεν έχει ούτε έστω εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Επί της ουσίας έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία ιατρική συσχέτιση ανάμεσα στην εκπαίδευση για την ειδικότητα και στην εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου. Ωστόσο, όσον αφορά το νομικό κομμάτι, αναφερόμενος και πάλι στη σχετική μας συζήτηση, στο topic: "Αγροτικό /Υπηρεσία Υπαίθρου", σελίδες 102 και 103, θα εκφράσω πάλι τον προβληματισμό μου σχετικά με το ότι δεν γνωρίζω το κατά πόσον έχει δικαίωμα το κράτος να θεσπίσει τον σχετικό νόμο. Της υποχρεωτικότητας, δηλαδή, για εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου πριν από τις εξετάσεις για την ειδικότητα.

Αυτό δεν το γνωρίζω. Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη συζήτησή μας, το θέμα θέλει ειδικές γνώσεις, τις οποίες δεν τις έχω για να εκφέρω τεκμηριωμένη άποψη. Θεωρώ ότι θα βοηθούσε πολύ εάν γνωρίζαμε ακριβώς τη νομολογία με την οποία στηρίζονται ακόμα ως πρόσφορες διατάξεις όπως αυτές της υποχρεωτικής στράτευσης στους άρρενες. Δεν μιλάω για το νομικό κομμάτι. Ο νόμος είναι νόμος, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Το θέμα είναι εάν η νομολογία πίσω από τον νόμο έχει αποδεκτό έρεισμα ή όχι.

Κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για το θέμα της στρατιωτικής, αλλά και για αυτό της υγειονομικής ασφάλειας της χώρας. Και ίσως θα μπορούσε να στηρίξει και το ζήτημα της υποχρέωσης για εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου πριν από τις εξετάσεις για την ειδικότητα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.

Τροποποιήθηκε από mihiatrik
Προσθήκη πληροφοριών
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Θα το ξαναπώ με διαφορετικά λόγια.
Πολιτεία, κράτος, διοίκηση, εξουσίες κλπ δεν είναι έννοιες που ταυτίζονται.

Η νομοθετική και εκετελεστική εξουσία μπορεί να ορίζει όπως θέλει,
οι αποφάσεις της όμως κρίνονται στη βάση των κανόνων του κράτους δικαίου όπως ορίζονται από το Σύνταγμα, το συνολικό εγχώριο και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και κεκτημένο, τις δικαστικές αποφάσεις κτλ.
Με ανάλογο τρόπο που συνιστά σήμερα υποχρέωση το αγροτικό, αύριο θα μπορούσε να νομοθετηθεί ότι συνιστά υποχρέωση και ο,τιδήποτε άλλο παράλογο,
δε σημαίνει όμως αυτό πως δεν είναι η θέσπιση της υποχρέωσης του αγροτικού σε σχέση με την ιατρική ειδικότητα
σαφώς καταχρηστική, αντισυνταγματική, αντίθετη με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους, παράλογη, και γεενικά θα μπορούσε να προσβληθεί σε δικαστήρια ελληνικά-ευρωπαϊκά.

Δεδομένου και ότι η όποια νομολογία ούτως ή άλλως κρίνεται κατά περίπτωση, αλλά και ενισχυτικά προς το ότι δεν έχει κσν υπάρξει δικαστική προσφυγή απέναντι στο αγροτικό,
όσο οι ενδιαφερόμενοι μεμονωμένα ή συλλογικά δεν έχουν καταφύγρι στη δικαιοσύη, τόσο η κατάσταση θα παραμένει ανέλεγκτη.
Αν ποτέ προσέφευγε κάποιος δικαστικώς,
να είστε σίγουροι ότι το πλήθος των νομικών (και όχι μόνο) επιχειρημάτων θα ήταν ποσοτικά και ποιοτικά συντριπτικό.

Τροποποιήθηκε από heretai
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αν μπορούν οι Κύπριοι με Υ.Δ. ότι δεν θα εργαστούν Ελλάδα να δώσουν εξετάσεις για ειδικότητα γιατί να μην μπορούν και οι Έλληνες; Αλυσοδεμένοι Ελλάδα είμαστε; Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αλλά μου φαίνεται ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν πανεύκολο να πας σε δικαστήριο και να φωνάξεις: discrimination!

Λέω εγώ τώρα.

Τροποποιήθηκε από Mindtrapper
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν υπάρχει παιδιά καμμία τέτοια περίπτωση.Είχε γίνει μια πρόταση από τον υπουργό υγείας της Κύπρου προ έτους για την υπεύθυνη δήλωση, αλλά δεν έχει ψηφιστεί κάτι τέτοιο (και ούτε πρόκειται).

Ο φίλος μάλλον εννοεί ότι του είπαν ότι μπορεί να κάνει αίτηση για εξετάσεις χωρίς να καταθέσει πιστοποιητικό εκπλήρωσης ΥΥ και να το καταθέσει μετά.

Τροποποιήθηκε από heydoc
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

On 16/2/2021 at 5:48 ΠΜ, Mindtrapper said:

Αν μπορούν οι Κύπριοι με Υ.Δ. ότι δεν θα εργαστούν Ελλάδα να δώσουν εξετάσεις για ειδικότητα γιατί να μην μπορούν και οι Έλληνες; Αλυσοδεμένοι Ελλάδα είμαστε; Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αλλά μου φαίνεται ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν πανεύκολο να πας σε δικαστήριο και να φωνάξεις: discrimination!

Λέω εγώ τώρα.

Βεβαίως και είναι και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό.

Η διάκριση πρώτα από όλα ξεκινάει από το ότι το κράτος κατά πάγιο τρόπο όχι μόνο υποχρεώνει έναν ιδιωτη σε εσωτερική μετανάστευση, εργασία και πλήρη-αποκλειστική απασχόληση με το ίδιο το κράτος εργοδότη,
αλλά μάλιστα ορίζει ότι η εργασιακή αυτή θητεία θα αφορά μόνο συγκεκριμένους πολιτες, 
χωρίς έστω το περιθώριο διαπραγμάτευσης, αποδοχής ή απόρριψης των όρων της εργασίας (μισθος, ευθύνη, δικαιώματα. υποχρεώσεις,εργασιακές συνθήκες, συνθήκες διαβίωσης κλπ).

Ο γιατρός προτού αναλάβει το αγροτικό είναι ιδιώτης,
διατηρεί την ιδιότητα του πολίτη ενόσω «υπηρετεί τη θητεία» και μαζί ολάκερη την ευθύνη του επαγγελματία
σε μια σχέση αποκλειστικής απασχόλησης στη διάρκειά της,
και παραμένει ιδιώτης αφότου ολοκληρώσει την υποχρεωτική «θητεία».

Φυσικά όλη αυτή η νομοθετημένη ασυδοσία παραμένει κατεστημένη όσο δε διεκδικούν αποφασιστικά την αναίρεσή της οι ιατρικοί σύλλογοι*
και ανέλεγκτη από τα δικαστήρια όσο δεν προσφεύγει κανείς.

Οι εξαιρέσεις που αφορούν την απαλλαγή από τη θητεία σε πλήθος υποπεριπτώσεων (και όχι μόνο στους Κύπριους)
πχ πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα, με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α΄123), ιατροί που έχουν την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας κλπ
απλώς επιβεβαιώνουν και την αυθαιρεσία και τον παραλογισμό και την παντελή απουσία εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

 

* Για να μην αδικώ κανέναν
https://pis.gr/104356/πισ-προς-β-κικίλια-απάληψη-της-υποχρέ/

« Αθήνα 29/1/2020

Προς
Υπουργό Υγείας
κ. Β. Κικιλια & Υφυπουργό Υγείας Β.Κοντοζαμάνη

Κοινοποίηση:
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, Ιατρικούς Συλλόγους

Θέμα: Απάλειψη της υποχρέωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου για εξεταζόμενους ιατρούς στην ειδικότητα

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Οι ιατροί που εξετάζονται για τη λήψη ειδικότητας στην Ελλάδα, υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου πριν εξεταστούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. θεωρεί ότι η προϋπόθεση αυτή δεν έχει λόγω ύπαρξης και ζητά να εξαιρεθεί για τους παρακάτω λόγους:

1. Η εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου δεν έχει καμία συσχέτιση με την εκπαιδευτική διαδικασία της ειδικεύσεως.

2. Στις εξετάσεις αυτές συμμετέχουν και γιατροί πολίτες άλλων χωρών π.χ. Κύπρος.

3. Αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για την επιστροφή Ελλήνων ιατρών που ειδικεύονται στο εξωτερικό.

4. Για όσους δεν ήταν προϋπόθεση για την έναρξη ειδικότητας η εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου και τώρα τίθεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συνιστά αλλαγή των όρων και διακόπτει με το χειρότερο τρόπο την εκπαίδευσή τους.

Θεωρούμε ότι η υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου μπορεί να είναι προϋπόθεση για τον διορισμό σε θέσεις του δημοσίου για τους ιατρούς (μεταξύ των οποίων και για την έναρξη της ειδικότητας), αλλά όχι για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Επίσης ο Π.Ι.Σ. αισθανόμενος ότι η υπηρεσία υπαίθρου πρέπει να αναμορφωθεί συνολικά με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς, επεξεργάζεται πρόταση για νέο πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των ιατρείων.

Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας.


Για τον Π.Ι.Σ. »

Τροποποιήθηκε από heretai
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.