Jump to content

Ειδικότητα στο εξωτερικό και λίστα στην Ελλάδα


Recommended Posts

Καλησπέρα μια υπενθύμιση και παράκληση στους νέους συναδέλφους που επιδιώκουν την ιατρική ειδικότητα σε χώρες του εξωτερικού, ακόμα και ΗΠΑ.

Καλή επιτυχία στις επιδιώξεις σας. ΜΗΝ αμελήσετε να τοποθετήσετε χαρτιά σε λίστα ειδικότητας που σας ενδιαφέρει ΚΑΙ στην Ελλάδα για να καλύψετε το ενδεχόμενο επιστροφής σας για οποιονδήποτε λόγο ( στο άμεσο μέλλον θα παραστούν τέτοιες συνθήκες για πολλούς). Καλή σταδιοδρομία όπου βρεθείτε και μην αφομοιωθείτε χάνοντας την ελληνικότητά  σας. 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τα χαρτιά στην Ελλάδα να μένουν όσο ειναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ε, καθώς αποτελει ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ να κρατάς θέση στην λίστα ενώ πχ δεν πρόκειται να γυρίσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι ειδικότητας, κρεμώντας μια Κλινική ακόμα και 5 μήνες (γιατί κάπου τόσο κανει να ξεκινήσει ο επόμενος)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιατρική ειδίκευση απαιτεί χρονική επένδυση 4 έως 6 ετών. Μπορεί κάποιος να υπολογίσει και να τοποθετήσει τα χαρτιά του σε λίστα αναμονής ( για αρκετές τουλάχιστον ειδικότητες) όπου η θέση του να ανοίγει κάποια έτη μετά. Αναμένονται έκτακτες συνθήκες , οι οποίες θα κάνουν ασφαλέστερη την παραμονή στην Ελλάδα ή θα κάνουν αρκετούς συναδέλφους να νιώσουν ασφαλέστεροι εδώ. Για αυτό μην παραβλέπουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά το δικαίωμα παραμονής μας σε λίστα αναμονής χωρίς να επιβαρύνουμε όπως λέει και ο συνάδελφος. Ας είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο γρήγορης μετακίνησής τους κάποιοι. Καλή συνέχεια.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

  • 1 year later...

Εάν βάλεις χρονοδιάγραμμα στην αίτησή σου τότε οι κλινικές απλά παίρνουν τον επόμενο στη λίστα όταν έρθει η σειρά σου, και εσύ αναλαμβάνεις τη θέση σου όταν ξεπαγώσεις το χρονοδιάγραμμά σου, με το που ανοίξει η επόμενη θέση. Δηλώνεις π.χ. οτι παγώνεις την αίτηση Χ χρονικό διάστημα που υπολογίζεις οτι θα γυρίσεις. Μπορείς επίσης να τροποποιήσεις το χρονοδιάγραμμα ανα πάσα στιγμή αν δεν κάνω λάθος.

Κατά αυτόν τον τρόπο και δεν χάνεις την σειρά σου και δεν μπλοκάρεται η λίστα.  Είναι πάγια τακτική σε άτομα που βγαίνουν εξωτερικό ή θέλουν να κάνουν αγροτικό κλπ.

Προσωπικό παράδειγμα:

Όταν μπήκα ειδικότητα υπήρχαν 8 άτομα στη λίστα αναμονής. Είχα εκτιμώμενη αναμονή 1,5 έτος.  Όταν ήρθε η σειρά των πρώτων 2, αυτοί αιτούντες έκαναν χρονοδιάγραμμα ,  και η λίστα προχώρησε μέσα σε μέρες. Τελικά έκαναν ανάκληση και οι επόμενοι 6 και έφτασα να μπώ ειδικότητα μόλις 2 μήνες απο την αποφοίτησή μου.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

  • 2 weeks later...
2 ώρες πριν, curibo said:

Ποια ειναι η διαδικασία για να βάλεις χρονοδιάγραμμα? τι δικαιολογητικά χρειάζονται? 

ΦΕΚ 1257/2007 τ.Β (Απόφαση με α/α 4)

 

"Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού μπορεί να εγκριθεί και για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αυτός είτε δεσμεύεται συμβατικά με νοσηλευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής είτε παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση,επίσημα μεταφρασμένη προκειμένου για ιδρύματα του εξωτερικού. Η διάρκεια της χρονολογικής παράτασης προσδιορίζεται από τον ενδιαφερόμενο με δήλωσή του που δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται και δεν δύναται να υπερβεί την τριετία ούτε να είναι μικρότερη του εξαμήνου."

 

Όταν πλησιάζει η σειρά σου στέλνεις στο υπουργείο υγείας στο τμήμα ειδικευόμενων, ωστόσο ξέρω άτομα που κατ'εξαίρεση το έχουν κάνει μέσω της περιφέρειας υγείας στην οποία είχαν κάνει την αίτηση για ειδικότητα. Τυπικά η αίτηση γίνεται μετά την παραλαβή του διορισμού στο υπουργείο υγείας, τμήμα ειδικευόμενων.

Συμβουλή: κράτα το φάκελο του διορισμού γιατί λέει τη διεύθυνση που θα τα ταχυδρομήσεις όλα άυτα τα δικαιολογητικά 

Χρειάζεσαι :

1. αίτηση για ανάκληση και εφαρμογή χρονολογικής παράτασης (έτσι ονομάζεσαι επισήμως το χρονοδιάγραμμα)

2. μία υπεύθυνη δήλωση που λέει την αιτία για την οποία βάζεις την αίτησή σου σε χρονοδιάγραμμα (σου εξηγούν απο την περιφέρεια τι ακριβώς συμπληρώνεις και οι αιτιολογίες που γίνονται σίγουρα δεκτές είναι οι σπουδές , λόγοι υγείας, το αγροτικό, η ειδικότητα στο εξωτερικό, μη ολοκλήρωση του γενικού μέρους μιας σπαστής ειδικότητας  και ο στρατός),

και 3. ενίοτε χρειάζεται και ένα παραπάνω δικαιολογητικό, π.χ. αν κάνεις μεταπτυχιακό εξωτερικό , ίσως χρειαστούν μια βεβαίωση σπουδών, ή αν έχεις ξεκινήσει αγροτικό να δείξεις τον διορισμό σου κλπ. 

 

Επίσης πλέον χρονοδιάγραμμα κάνεις μόνο μία φορά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 20/09/2013 :

"Συμπληρώνουμε τη σχετική (3) Υπουργική Απόφαση, ως κατωτέρω:
H xρονολογική παράταση πρόσληψης εγκρίνεται για μία φορά. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους ιατρούς που τους έχει ήδη εγκριθεί χρονολογική παράταση και για τον υπόλοιπο μέχρι την τριετία χρόνο."

***Τα δύο γραφεία ειδικοτήτων του υπουργείου υγείας 210-5231910 & 210 210-5235500. Άλλα τηλέφωνα του ίδιου τμήματος: 2132161022 ---2132161019 ---2132161618   

 

Τέλος, όταν με το καλό κοντέυει τελειώσει το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να στείλεις νέα αίτηση εντός 1 μηνός από την λήξη του, που να δηλώνει οτι συνεχίζεις να επιθυμείς την θέση...αλλιώς διαγράφεσαι απο τη λίστα: 

 

 

ΦΕΚ Β196/2020

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α2δ/ Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας», όπως ισχύει.

1. Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την ανωτέρω (2) σχετική υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Μετά το τέλος της παρ.4γ. του άρθρου 7 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εντός μηνός από τη λήξη της παράτασης προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας, λόγω ειδίκευσης ή παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών (για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου) σε ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ο ιατρός υποχρεούται να προσκομίσει στην οικεία Περιφέρεια υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθεί να επιθυμεί την τοποθέτησή του στο αντίστοιχο νοσοκομείο για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Μετά την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (σειρά προτεραιότητας κ.λπ.), τοποθετείται στην πρώτη θέση που θα κενωθεί στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρχική του αίτηση ακυρώνεται. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους ιατρούς που θα αιτηθούν χρονολογική παράταση τοποθέτησης για τους ανωτέρω λόγους μετά τη δημοσίευση της παρούσας.».

 

ΦΕΚ 1257 - 2007.pdf απόφαση 20-9-2013 ΒΛΛ9Θ-ΙΞ7-signed.pdf

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.