Jump to content

Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής


Ltn

Recommended Posts

Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής

eclass : MED985

Υπεύθυνος μαθήματος:  Α. Ηλιόπουλος, Καθηγητής

Εξάμηνα που διδάσκεται:  Εαρινό 2, 4, 6, 8, 10, 12

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται: Πέμπτη 16:00-18:00. O χώρος διδασκαλίας θα ανακοινωθεί από το ΔΕΠ του μαθήματος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  210 7462341

Email:  biomed@med.uoa.gr

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Αναγεννητική Ιατρική αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναμικό και πρωτοποριακό κλάδο της Ιατρικής. Ενσωματώνει με επιτυχία τα πεδία της κυτταρικής, αναπτυξιακής και μοριακής βιολογίας, καθώς και της επιστήμης των βιοϋλικών, της νανοτεχνολογίας και της εμβιομηχανικής, με στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση γενετικών και επίκτητων νοσημάτων. Έχει άμεση εφαρμογή στην επιδιόρθωση και αποκατάσταση ιστών και οργάνων, καθώς και στην ανάπτυξη θεραπειών για σοβαρά νοσήματα του ανθρώπου. Με την αλματώδη πρόοδο στις τεχνολογίες γονιδιωματικής επεξεργασίας και τις πρόσφατες επιτυχείς δοκιμές γονιδιακής θεραπείας σε μονογονιδιακά νοσήματα όπως η θαλασσαιμία και η αιμοφιλία, το μέλλον της Αναγεννητικής Ιατρικής διαγράφεται εξαιρετικά ελπιδοφόρο.

Εργαστηριακή άσκηση

Γονιδιακή μεταφορά σε καλλιέργειες κυττάρων. Κατανόηση τεχνικών καλλιέργειας κυττάρων και διαμόλυνσης με πλασμιδιακούς φορείς γονιδίων. Έλεγχος γονιδιακής μεταφοράς και έκφρασης με μικροσκοπία φθορισμού.

Πρακτικό μέρος:  Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην καλλιέργεια κυτταρικών σειρών σε κατάλληλο καλλιεργητικό υλικό και στη διαμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακούς φορείς που φέρουν GFP. Η αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης και η έκφραση του γονιδίου GFP ελέγχονται με μικροσκοπία φθορισμού.

Στόχοι του μαθήματος

• Η κατανόηση βασικών αρχών της βιολογίας των εμβρυονικών, εμβρυικών και ενηλίκων στελεχιαίων κυττάρων και των εφαρμογών τους στην Ιατρική.

• Η κατανόηση βασικών εργαστηριακών μεθόδων έκπτυξης, ανάλυσης και διαφοροποίησης στελεχιαίων κυττάρων.

• Η εξοικείωση με κλινικο-εργαστηριακές τεχνικές της Αναγεννητικής Ιατρικής που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παθήσεων με την χρήση γονιδιακής θεραπείας.

• Η κατανόηση τεχνολογιών αιχμής στη γονιδιωματική επεξεργασία.

• Η εξοικείωση με πρωτόκολλα γονιδιακής μεταφοράς και θεραπείας. Θεματολόγιο Μαθήματος 

 

Εξετάσεις - Παρουσίες Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά με τη χρήση τράπεζας θεμάτων πολλαπλών επιλογών. Στο πλαίσιο του μαθήματος διοργανώνονται κατά ομάδες ενημερωτικές επισκέψεις σε εργαστηριακούς χώρους όπου διεξάγεται έρευνα σε βιοϊατρικές εφαρμογές της τεχνολογίας των βλαστικών κυττάρων. 

 

 

 

 

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb
Επικαιροποίηση 2019-2020
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 8 months later...


Έναρξη παραδόσεων : Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 16.00 στο κτίριο της Τετραπόλεως.

Οι παραδόσεις θα διαρκέσουν έως τις 29 Ιουνίου. Θα υπάρχει bonus παρουσιών.

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Οι εξετάσεις είναι αύριο 20 Ιουλίου στις 16.00.

Εξεταστέα ύλη αποτελούν οι παρουσιάσεις στο eclass :

1. Βλαστικά κύτταρα - Εφαρμογές
2. Genetic Manipulation of Stem Cells
3. Ρετροϊοί

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 11 months later...

Οι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα της «Αναγεννητικής Ιατρικής και Μοριακής Θεραπείας», περιόδου Ιουνίου 2013, θα διεξαχθούν την Τρίτη 16 Ιουλίου και ώρα 16:00 -18:00, στο αμφιθέατρο της Μικροβιολογίας.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητο το τρίπτυχο.

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 year later...

Παρακαλούμε πολύ να ενημερωθείτε για το επιλεγόμενο "ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ" που έχει ανανεωθεί ριζικά
Εκτός των μελών ΔΕΠ, διδάσκουν αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες, διαφόρων ειδικοτήτων, από άλλα ιδρύματα. Το πρόγραμμα έχει ευελιξία και έχει
να προσφέρει ό,τι νεώτερο υπάρχει στις εξελίξεις της αναγεννητικής ιατρικής με παραδείγματα από την καθημερινή κλινικοεργαστηριακή πράξη.
Οι εξετάσεις γίνονται γραπτώς ή με βάση θεματολόγιο από το οποίο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει το θέμα της αρεσκείας του.

Δείτε και το επισυναπτόμενο έγγραφο

Ο υπεύθυνος του Μαθήματος
Ε. Μαρίνος

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 months later...

Σας ανακοινώνουμε ότι το μάθημα επιλογής «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» έχει ανανεωθεί ριζικά.

Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει εμπλουτιστεί με όλες τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και - εκτός των μελών ΔΕΠ του μαθήματος της Βιολογίας - θα διδάξουν αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες, διαφόρων ειδικοτήτων, από άλλα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Το πρόγραμμα διαθέτει ευελιξία και αποσκοπεί στην εις βάθος ανάλυση των εξελίξεων στο πεδίο των βλαστικών κυττάρων και της αναγεννητικής ιατρικής και αντίστοιχες εφαρμογές στην κλινική πράξη.

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με εργασίες (ατομικές ή σε συνεργασία) που επιλέγονται από πλούσιο θεματολόγιο σχετικό με το περιεχόμενο του μαθήματος

Το Μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή:

• των βασικών αρχών της βιολογίας των βλαστικών κυττάρων

• της κυτταρικής και μοριακής βάσης της Αναγεννητικής Ιατρικής

• της τεχνολογίας της γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας

• των ρυθμιστικών αρχών δεοντολογίας για την κλινική εφαρμογή της τεχνολογίας. Θεματικές ενότητες

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε ενότητες, οι οποίες καλύπτουν την παρακάτω θεματολογία:

Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αναπτυξιακής Βιολογίας & Εισαγωγικά Στοιχεία στο πεδίο της Αναγεννητικής Ιατρικής και Μοριακής θεραπείας

• Εισαγωγή στην Αναγεννητική Ιατρική και Μοριακή θεραπεία

• Βιολογική και Μοριακή Βάση της Αναγεννητικής Ιατρικής

• Αναπτυξιακοί μηχανισμοί Αναγέννησης

Ενότητα 2: Βλαστικά κύτταρα

• Τύποι βλαστικών κυττάρων

• Προέλευση και ιδιότητες των εμβρυονικών και εμβρυϊκών κυττάρων και των βλαστικών κυττάρων του ενηλίκου

• Επαγόμενα πολυδύναμα κύτταρα (iPS)

• Μοριακοί μηχανισμοί βλαστικότητας και αναγέννησης

• Διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων

• Γενετικές προσεγγίσεις των βλαστικών κυττάρων

Ενότητα 3: Βιοϋλικά

• Βιοϋλικά στην Αναγεννητική Ιατρική. Φυσικά και συνθετικά υλικά ικριωμάτων

• Συμβολή της νανοτεχνολογίας στην κατασκευή ικριωμάτων

Ενότητα 4: Θεραπευτικές εφαρμογές

• Θεραπευτικές εφαρμογές. Υποδείγματα επιλεγμένων νόσων-μοντέλων

• Κυτταρική θεραπεία. Υποδείγματα αποκατάστασης κυτταρικών τύπων

• Θεραπεία ιστών. Υποδείγματα συστημάτων-ιστών

Ενότητα 5: Μοριακή Θεραπεία

• Βασικές αρχές της Μοριακής Θεραπείας

• Προ-κλινική ανάπτυξη φορέων γονιδιακής θεραπείας

• Κλινικές μελέτες γονιδιακής μεταφοράς και θεραπείας

• Σχεδιασμός μελέτης και διαδικασία έγκρισης. Βιοηθική, συμμόρφωση και εποπτεία.

• Υποδείγματα διεξαγωγής κλινικής μελέτης γονιδιακής μεταφοράς και θεραπείας

Ενότητα 6: Τράπεζες βλαστικών κυττάρων-Αρχές δεοντολογίας

• Ρυθμιστικές αρχές δεοντολογίας Αναγεννητικής Ιατρικής και Μοριακής Θεραπείας.

• Τράπεζες βλαστικών κυττάρων

Τροποποιήθηκε από Comfortably Numb
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Επειδή αργούν ακόμη οι εγγραφές στα επιλεγόμενα στη γραμματεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν το επιλεγόμενο, παρακαλούμε πολύ όσοι σκοπεύετε να το δηλώσετε, να περάσετε από τη γραμματεία της Βιολογίας ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Οκτωβρίου και να αφήσετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου για να γνωρίζουμε όσο γίνεται πιο σύντομα τον αριθμό των φοιτητών. Αυτό θα μας διευκολύνει για να αρχίσουμε νωρίτερα τα μαθήματα, να μοιράσουμε έγκαιρα τα θέματα οπότε οι φοιτητές θα έχουν περισσότερη άνεση σε ότι αφορά τον διαθέσιμο χρόνο για να παραδώσουν τις εργασίες τους μετά το τέλος του εξαμήνου.

Ο υπεύθυνος του Μαθήματος
Ε. Μαρίνος

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Παρακαλούμε πολύ όσους προτίθενται να πάρουν το επιλεγόμενο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» που διδάσκεται από το Εργαστήριο Βιολογίας, να κάνουν ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ στέλνοντας ένα email στο tutor-em@med.uoa.gr, αναφέροντας στο θέμα τη λέξη: ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ και δηλώνοντας στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώο τους, μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015.

Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για το εναρκτήριο μάθημα και το πρόγραμμα διαλέξεων
Ε. Μαρίνος

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Παρακαλούμε πολύ όσους προτίθενται να πάρουν το επιλεγόμενο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» που διδάσκεται από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου. Βιολογίας και έγκριτους επιστήμονες του βιοιατρικού χώρου, να κάνουν ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ στέλνοντας ένα email στο tutor-em@med.uoa.gr, αναφέροντας στο θέμα τη λέξη: ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ και δηλώνοντας στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας & τον Α.Μ. Υπάρχουν ακόμη 15 θέσεις

Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για το εναρκτήριο μάθημα.

 • Το μάθημα δεν έχει υποχρεωτικές παρουσίες
 • Η εξέταση γίνεται με παράδοση εργασίας (ατομική ή και σε ομάδα μέχρι 3 άτομα)
 • Το θέμα κάθε εργασίας διαμορφώνεται σε συνεργασία με το φοιτητή
 • Οι διαλέξεις έχουν ως θεματολόγιο τις τελευταίες εξελίξεις της βιοιατρικής τεχνολογίας στο πεδίο των βλαστοκυττάρων (δείτε εδώ)
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Οι φοιτητές που δήλωσαν τα κάτωθι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, για να αλλάξουν την επιλογή τους αντικαθιστώντας τα μαθήματα αυτά και μόνο, διότι λόγω μη ικανού αριθμού δηλώσεων αυτά δε θα διδαχθούν, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Παρασκευή 11:00 – 14:00).

1

500 597

ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

2

500 694

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

3

500 712

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 

Πληροφορίες : Σάρρα Κωνσταντίνα Αρ. τηλ.: 2107462047

 

 

 

 

                                                              

 

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 10 months later...

Δεδομένου ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των φοιτητών που θα μπορούν να παρακολουθήσουν το κατ’ επιλογήν μάθημα «Αναγεννητική Ιατρική και Μοριακή Θεραπεία», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στη Γραμματεία της Βιολογίας καθημερινά 08.00 – 15.00, ( ή δηλώνοντας στη γραμματεία του μαθήματος τα στοιχεία τους τηλεφωνικά στο 2107462341 ή με email στο nmilioni@med.uoa.gr) για να κάνουν προεγγραφή στο μάθημα εξασφαλίζοντας θέση.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 4 weeks later...
 • 3 weeks later...

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊμού έτους 2016-2017

Το εναρκτήριο μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα σεμιναρίων του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (1ος όροφος, μετά την αίθουσα των εργ. ασκήσεων) και ώρες 14:00-15:30.

Θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες του μαθήματος, τα θέματα των εργασιών και εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο.

Οι διαλέξεις θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Δευτέρα 14:00-15:30 σύμφωνα με το πρόγραμμα

Επικοινωνία:
Γραμματεία Βιολογίας (Δευτέρα-Παρασκευή 08.00 – 15.00)
τηλ. 2107462341
email: biomed@med.uoa.gr

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Δηλώσεις Εργασιών

Ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί θέματα εργασιών. Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το θέμα της εργασίας  τους, το συντομότερο δυνατό. 

Οι δηλώσεις θέματος για εργασίες θα γίνονται ΜΟΝΟ με τον ακόλουθο τρόπο : Αποστολή μηνύματος μέσω της επιλογής «ΜΗΝΥΜΑΤΑ» του MED985, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, πλήρη τίτλο θέματος στον επιβλέποντα της εργασίας και στον χρήστη nmilioni.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αναβολή μαθήματος

Η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 διάλεξη της κ. Ε. Παπανικολάου με θέμα: "Αρχές και Εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας", αναβάλλεται λόγω ασθενείας. Η διάλεξη θα γίνει μια άλλη ημέρα σε συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αναπλήρωση μαθήματος

Η αναπλήρωση θα γίνει αυτή την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 - 19:00.

Σημειώστε ότι κατ΄εξαίρεση, η συγκεκριμένη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Ερευνητικού Κτιρίου της Ιατρικής Σχολής, Μιχαλακοπούλου 176, 5ος όροφος. 

Στην διάλεξη, εκτός των άλλων, θα συζητηθούν τα τελευταία δεδομένα των κλινικών μελετών γονιδιακής θεραπείας καθώς και το ενδεχόμενο μελλοντικής επίσκεψης στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (www.bioacademy.gr).

Τέλος, παρακαλώ οι φοιτητές που έχουν ζητήσει εργασία στην Γονιδιακή Θεραπεία αν δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στην διάλεξη της Τρίτης να επικοινωνήσουν μαζί μου με e-mail εντός της εβδομάδας για να λάβουν οδηγίες.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 4 weeks later...

Ομιλία από Προσκεκλημένο Ομιλητή 

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.15 στην αίθουσα σεμιναρίων [1ος όροφος] στα πλαίσια του μαθήματος θα δοθεί διάλεξη από τον προσκεκλημένο ομιλητή Δρ. Π. Πολίτη, ερευνητή της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Νευρικά Βλαστικά Κύτταρα.«

Η μελέτη των νευρικών βλαστικών κυττάρων αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο της Ιατρικής όπου χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής, με εξαιρετικά σημαντικές κλινικές εφαρμογές σε ότι αφορά την επανόρθωση βλαβών του νευρικού ιστου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Η ομιλία θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και παρακαλούμε θερμά για την προσέλευσή σας

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,

Ε. Μαρίνος

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Παράδοση εργασιών - Καταληκτική ημερομηνία

Σας ενημερώνουμε ότι για όσους φοιτητές/φοιτήτριες, έχουν αναλάβει εργασία και επιθυμούν ο βαθμός τους να περαστεί στο χειμερινό εξάμηνο τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να ανεβάσουν την εργασία τους σε μορφή pdf, στο φάκελο "Μηνύματα", το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, για να μπορέσει ο βαθμός του να περαστεί στο βαθμολόγιο. 

Εξέταση χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να εξετασθεί με γραπτές εξετάσεις, αντί για την εκπόνηση εργασίας να το δηλώσει στην Γραμματεία μέχρι της 10 Φεβρουαρίου.

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.